pelaksanaan hukuman tatatertibe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan...

of 23 /23
PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIB

Upload: others

Post on 02-Nov-2019

35 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN

HUKUMAN

TATATERTIB

Page 2: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

AMARAN

HUKUMAN AMARAN MEMBAWA MAKNA PEGAWAI DIDAPATI

BERSALAH DAN MENGINGATKANNYA BAHAWA HUKUMAN

YANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKA IA MENGULANGI

KESALAHAN

TIDAK BOLEH NYATAKAN

AMARAN PERTAMA

AMARAN KERAS

AMARAN TERAKHIR

DLL

AMARAN MERUPAKAN HUKUMAN YANG PALING RINGAN YANG

BOLEH DIKENAKAN PBTT

AMARAN PENTADBIRAN BUKAN HUKUMAN DI BAWAH PERATURAN

INI

Page 3: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

DENDA

HAD DENDA PADA SESUATU MASA TIDAK BOLEH MELEBIHI 7 HARI EMOLUMEN

SUB PERATURAN 39(2)

JIKA DIKENAKAN LEBIH SEKALI DALAM SATU BULAN TIDAK BOLEH LEBIH 45% DARIPADA EMOLUMEN BULANANNYA

SUB PERATURAN 39(3)

DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN & DIMASUKKAN DALAM HASIL KERAJAAN.

SUB PERATURAN 39(6)

Page 4: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

LUCUTHAK EMOLUMEN

i. HAD LUCUT HAK EMOLUMEN -

JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS:

Hendaklah dikira tempoh sebenar pegawai tidak hadir melainkan diputus selainnya oleh PBTT

SUB PERATURAN 39(4)

Jika telah dilucutkan hak emolumen di bawah Peraturan 27, pelaksanaan hukuman lucuthak emolumen tidak boleh lagi dikenakan.

SUB PERATURAN 39(5)

ii. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN & DIMASUKKAN DALAM

HASIL KERAJAAN.

SUB PERATURAN 39(6)

Page 5: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

TANGGUH PERGERAKAN GAJI

Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas tarikh pengenaan hukuman oleh PBTT Sub peraturan 40(2)

(1) Tempoh Boleh dikenakan bagi tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan

Sub peraturan 40(1)

Pegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji

Sub peraturan 40(3)

(2) Kuat kuasa

(3) Dalam Tempoh Hukuman

Page 6: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

TURUN GAJI

(a) Secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama.

1. Turun Gaji

(b) tidak melebihi 3 pergerakan gaji.

(c) Tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih daripada 36 bulan

SUB PERATURAN 41(1)

Page 7: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

i) tarikh ditetapkan oleh PBTT TETAPI tidak boleh lebih awal

daripada PBTT bersidang; atau ii) Jika tarikh tidak ditetapkan, pada

tarikh PBTT membuat keputusan

(2) Kuatkuasa

Hukuman

Berubah kepada tarikh pergerakan gaji berikutnya selepas habis tempoh hukuman

(3) Tarikh

Pergerakan Gaji

Pegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji

(4) Dalam Tempoh

Hukuman

Page 8: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

(a)Turun Pangkat Menurunkan pangkat seseorang pegawai

kepada gred yang lebih rendah dalam Skim

Perkhidmatan dan kumpulan yang sama. Ia

boleh diturunkan satu gred atau lebih.

(b)Penetapan Gaji Matagaji diletakkan dalam jadual gaji gred

yang diturunkan yang lebih rendah dan

berhampiran dengan gaji akhir yang

diterima sebelum diturunkan pangkat.

TURUN PANGKAT

Page 9: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PEGAWAI DIBUANG DARIPADA PERKHIDMATAN AWAM

i. TARIKH BUDIBICARA PBTT

Tidak boleh dikebelakangkan

daripada tarikh PBTT

membuat keputusan.

ii. KESAN HILANG SEGALA HAK

SEBAGAI PENJAWAT AWAM

BUANG KERJA

Page 10: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

CONTOH PERLAKSANAAN

HUKUMAN

i. TANGGUH PERGERAKAN GAJI

ii. TURUN GAJI

iii. TURUN PANGKAT

Page 11: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN HUKUMAN

TANGGUH PERGERAKAN GAJI

Page 12: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

CONTOH

PEGAWAI Y DAN Z : M41

– TARIKH PERGERAKAN GAJI : 1 APRIL

– GAJI PADA 1.2.2007 P1T8 = RM 2636.51

– LTT BERSIDANG PADA 1.2. 2007

(i) Y = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 BULAN

(ii) Z = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 6 BULAN

– HUKUMAN BERKUATKUASA MULAI 1.4. 2007

Page 13: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN

TAHUN 2007

BULAN

P1 :

EN. Y (3 BLN)

EN. Z (6 BLN)

3 4 5 7 10

2636.51 2728.35 .. .. .. .. ..

2636.51 .. .. 2728.35 .. ..

.. .. .. .. ..

2636.51

2636.51 2636.51 .. 2728.35

6 8 9

..

..

Page 14: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

(i) TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH

EN. Y = 1 APRIL 1 JULAI

EN. Z = 1 APRIL 1 OKTOBER

(ii) KERUGIAN

EN. Y RM 91.84 X 3 = RM 275.52

EN. Z RM 91.84 X 6 = RM 551.04

KESAN HUKUMAN

Page 15: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN

HUKUMAN TURUN GAJI

G1/HUKUMAN.PPT/ay 14

Page 16: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

CONTOH

PEGAWAI X, Y, Z ---- M41 GAJI PADA 1.2.2007 TARIKH PERGERAKAN GAJI

X = RM 2269.15 (P1 T4) 1 JANUARI

Y = RM 2269.15 (P1 T4) 1 JULAI

Z = RM 2690.78 (P3 T6) 1 OKTOBER

- LTT PADA 2.3.2007

X = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN BERKUATKUASA PADA 2.3.2007

Y = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN BERKUATKUASA PADA 1.4.2007

Z = TURUN 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 TAHUN BERKUATKUASA PADA 2.3.2007

Page 17: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN

X

Y

Z

P1

P1

P3

T1 T2 T3 T4 T5 T6

2085.47 2360.99 2452.83 1993.63 2177.31

2690.78 2390.21

2269.15

1993.63 2085.47 2177.31 2269.15 2360.99 2452.83

2189.83 2290.02 2490.40 2590.59

T7

2544.67

2790.97

2544.67

Page 18: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

KESAN HUKUMAN

(i) KERUGIAN Pegawai X

Pegawai Y

(i) Tempoh Hukuman

(ii) Kerugian Wang

Kerugian Sebenar

= (2.3.07 1.3.08) + (2.3.08 31.3.08) = 13 bulan

= (RM 2,269.15 - RM 2,085.47 = RM 183.68) x 13 bulan = RM 2,387.84

= RM2,387.84 + (Pergerakan gaji mulai 1.1.2008)

*TPG berubah kepada 1.4

(i) Tempoh Hukuman

(ii) Kerugian Wang

Kerugian Sebenar

= (1.4.2007 31.3.2008) = 12 bulan

= (RM 2,269.15 - RM 2,085.47 = RM 183.68) x 12 bulan = RM 2,204.16

= RM 2,204.164 + (Pergerakan gaji mulai 1.7.2007)

* TPG berubah kepada 1.4

Page 19: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

Pegawai Z

(ii)

Tempoh

Hukuman

Kerugian

Wang

Kerugian

Sebenar

=

=

(2.3.07 1.3.09) + (2.3.09 31.3.09)

37 bulan

(RM 2,452.83 - RM 2,177.31 = RM 275.52) x 37 bulan

RM 10,194.24

RM10,194.24 + (3 kali pergerakan gaji)

iaitu : 1.10.2007

1.10.2008

1.10.2009

(ii) TPG Berubah 1 APRIL

=

=

(i) =

Page 20: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN

HUKUMAN TURUN

PANGKAT

Page 21: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

CONTOH

(i) EN. X GRED M54, GAJI P2 T2

(ii) LTT BERSIDANG PADA 30.3.2007

(iii) GAJI PADA 30.3.2007 = RM 5967.75

TURUN PANGKAT DARI M54 KEPADA M52

Page 22: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

PELAKSANAAN GRED: 54

P1

P2

T1 T2 T3 T4

5253.91 5920.44

6216.83 6465.91

GRED: 52

P1

P2

T1 T2 T3 T4

4981.18 5188.51 5395.84 5603.17

5454.29 5678.32 5902.35 6126.38

5718.67

5461.24 5690.84

5967.75

T5 T6 T7

6150.04 6379.64 6609.24

6714.99 6964.07 7213.15

5810.50 6017.83

6350.41 6574.44 6798.47

6225.16

T5 T6 T7

Page 23: PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIBe-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/flippingbook/pelaksanaan hukuman... · TANGGUH PERGERAKAN GAJI Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas

KESAN HUKUMAN

(i) TURUN GRED IAITU DARIPADA M54 KEPADA

M52

(ii) GAJI:

RM 5967.75 - RM 5902.35

( RM65.40)

(iii) HILANG KELAYAKAN KELAYAKAN DI BAWAH

M54