pegamento celima

Download Pegamento Celima

Post on 21-Jan-2018

295 views

Category:

Engineering

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. I Q _Lil_ s >QUITACEMENTO CERAMICA 'lsw ouwmcsmsryro NW CEHMA awnmna raw;de (mama,pagam-mo,hugua y mmanawas a aas.a.(cinema udhuwdm wbve : atmica:y pcvcelurwaos dumnle wa wnshwucwdn hmpwu was syaamaas sm damn humos vxwcosLIMPIADOR DE FRAGUA 2 sw wwwwwoz DE FRAGUA N?CEHMA na sida aspscwalmanwe waymywaaa para deswncmslnv y wnmpwa a.manem ecuzy vpwdu,cuawquwev npa d:rzudw sobre naayasannsaamawaaaan aanaaasypwsasQUITAC EME NTO PORCELANATO 3sw ouIrAcEMENro v3 czuw ewnmnnu cwwmenve Im mamnaa a.amante,ppgamamn,wnaaya y muberwules a base de : :ementa adhevwdas mbve porcewunawm dwame wa Insuwazwn Deslncwswu wa sysneaaa pu conmmwnacwn umbwenaw an imcawainawos lwmpm was supnrfwcwes swn daspsdwLIMPIADORUNIVERSAL 'IO sw IwMPwADOR UNwVERSAL NW. ) CElwMA awnmma Nmrwdwas cmswmadns pm wa syaaaaa de alwmnms, acena,celas,a aan mnmmwnucnn umbwenwal Adam/ ado aana wa wwmaneza dwuvwu de rermwwa r LIMPIADOR PORCELANATO 'l 3sw umnmoa PoncELANAIo wa cam na : :de aspccmwmama ranmywaaa pam gamnwwza yna wwmpwezu rpida y eFwmz swn dewur sombras en wa syaanwaa wnmaya naawzanaa w anwwa Gmcwus a sy : amposwcwm em como ways. , 5m eswwopwr way capas a.cam,y na naum: : . myaaanQUITAMANCHA PORCELANATO 'I 4zw QUWAMANCHA oxcmmxro um cam ewnmwnu ehmzmenm was manchas as (de,who,reheuox,acena),zumos y anas mswduox evgdnwcm en yomewanmos,que serwun muy dwHcwwes de aynan can was ; rodados naawmawas de manlenlmlenloSELLADOR PORCELANATOzw SEuADOR vorcczmmsro cnwMA ama.los.purcewunabm redvcwenda wa Impregnucwn demananas aa uwlmenms a wwamaas,ucwwwundo sy wwmpwem' :1.511 fiada. ;: naa n? ? usa-tra : :Int . .an- lx-tmra . .s-mass . .s. ..a. .n, .-.susm-annnunsah-xn-ann7 . lwhnnlwnuhlannxa , QCELIAAAmmuhim
  2. 2. SOLO INTERIORESNTERIORES V EXTERIORES _F_9'I_A_YA_E_P_E' 3-PARA PEGAR CERMICOS Sobre camarim Sabre Sobre _ cememo cermica s mu uchudus,uniigua r panos " ele Sobre _ Para r _ cermica _ "'^ cermicos m" unligua 553m. .. sobre i drywnHo superlicies H a iexibies a .aNEA PROFESIONAL Para pegar ceramiea e sobre cememo en interiores 'Para ma nravnnce deohmY ac.r Huiilmqnllillnmlnlnwbima LNEA ESPECIALIZADAESPACIOS NICOSINTERIORES Y EXTERIORES SOLO INTERIORESNuevo;pagamentos lexibles para zermicos,formuladas para . m acabado piolesiorial en eaperrraree especiales como Drywall y rimaPara eipemare;Para Hexilzles eema euperrreree Drywall,piaaae sumergidas de yeswcunn,an aguaibrocemenlo y MmiIaresPARA PEGAR PORCELANATOSrereeianaie ._ Porceicnoio ,esmaiiada s na. aiiiraaeaare s' We apl/ lido i aemema w : :zum r - > - sobre cemenrm , _: Sobre _ _me suaerireres rigidu:_ a iiNEA PROFESiONAL y l g Parainsiuluricdoiipodepnrcekinuics g t en infeviovex y exierieres : e . .Fragua_ Premium Porcelanato _ (E.f.: g Malval:. r..umaRevestimienki:cermicas A re.e ffmfm e;' ei,n.eu,M 4 Maverlul:saiperciaie:Curnderlnlms:V P Pomulanalas,baidoms ae ? um y parada) Baia abwrcin y mayar Hindu c_ Mm:marmei y gramaa para pink! ) hum (hmm 3mm) Baia abmlcinyaim : um rasalemia a ia ubrusznr para iunias de 3 a E mm " 5"* . unem Fragua*i*i r 7 Interioresma_ rey uw! Em TLrrp .I r v m *-n_ L_J - -. - _ Fragua mro .. .r m ,. .Piscina L3 Mmerhl:Supeczie:Camderlsllms:Material:Supeklec Cnruclernlzns:izeyemmremiae vim,paredes Mimma absorcin Reveeiimiemos : ermicas Peas y Paredes ? um umas de a a a mm .wrmizos y ylscinas y y alia resinzncia,PRESENTACiON alva;svperilciee para [umas de DE 05 KG hiimedas 3 a E mm I YAIAWIV Hi i'. (c1I1nJ1H: |1' .um: : _ : premium NG . ii-i-x-n-na: i