pedagojİk formasyon İlani - harran ü pedagojik formasyon sertifika programı 2012–2013...

Click here to load reader

Post on 22-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON

  EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI VE

  KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

  2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılında mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon

  Sertifika Programı için yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Eksik evrak ile

  başvuruda bulunan adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılmıştır.

  1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 02–03 Ekim 2012 tarihleri arasında,

  Yenişehir Yerleşkesinde bulunan Harran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Pedagojik Formasyon Bürosunda yapılacaktır.

  2. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek

  listede bulunan tüm adaylar eksik kalan kontenjanlardan yararlanmak için Öğrenci

  İşleri Daire Başkanlığına 04 Ekim 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar

  başvuru dilekçelerini verebileceklerdir. Dilekçe ile başvuru yapmayan adayların

  yedek listedeki başarı sırası dikkate alınmayacaktır.

  3. Yedek listeden dilekçe ile başvuruları kabul edilen adaylardan (04 Ekim 2012

  tarihinde) başarı sırasına göre kontenjan açığı kadar adaya kesin kayıt hakkı

  tanınacaktır. Bu adayların kesin kayıtları 05 Ekim 2012 günü mesai bitimine kadar

  yapılacaktır.

  4. Asıl listeden kazandığı halde 02–03 Ekim 2012 tarihleri arasında kayıt

  yaptırmayan adaylar ve yedek listeden kazanıp ta boş kalan kontenjan için 04 Ekim

  2012 tarihinde müracaat etmeyenler ile süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar

  kayıt haklarını kaybederler.

  5. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar.

  Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

  1. 2 Adet vesikalık fotoğraf

  2. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz

  yarıyılı 1. taksit için 1000,00 TL ücretin yatırıldığına dair banka dekontu.

  Banka dekontuna TC kimlik numaranızı, Adınız, Soyadınızı ve açıklama

  kısmına “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yeni Kayıt” ibarelerini

  yazdırınız.

 • Kesin Kayıt ücreti için hesap numarası:

  T.C. Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi

  TR620001000253356157635001

  KAYITLAR BİZZAT ADAYIN KENDİSİ TARAFINDAN

  YAPILACAKTIR.

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu

  Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Transkript

  Notu

  1 260026????? Fuat AFLAZ Harran Tarih Asıl 79.39

  2 561195????? Esma AYDIN Harran Tarih Asıl 78.94

  3 391941????? Aziz ÇĠTGEZ Harran Tarih Asıl 77.79

  4 507948????? Ali UDUL Harran Tarih Asıl 77.09

  5 107903????? Sait ALKAN Harran Tarih Asıl 76.90

  6 423138????? Rıdvan ÇOBAN Harran Tarih Asıl 76.72

  7 131961????? Sinan TOP Harran Tarih Asıl 76.69

  8 571815????? Sedat KÜÇÜKYILMAZ Harran Tarih Asıl 76.66

  9 335173????? Mustafa AKTAY Harran Tarih Asıl 76.43

  10 112842????? Gamze DALGAN Harran Tarih Asıl 76.39

  11 279984????? Ġbrahim Halil BULMUġ Harran Tarih Asıl 76.26

  12 395841????? Bilal AVCĠ Harran Tarih Asıl 76.26

  13 449239????? Osman KESKĠN Harran Tarih Asıl 75.89

  1 344150????? Hüseyin ERDEM Harran Tarih Yedek 75.84

  2 369651????? Birsel BALTACI Harran Tarih Yedek 75.69

  3 261919????? Yusuf AY Harran Tarih Yedek 75.64

  4 221561????? Mahmut GÜLER Harran Tarih Yedek 75.60

  5 157618????? Mustafa KĠNÇ Harran Tarih Yedek 75.44

  6 211451????? Fatma AVCĠ Harran Tarih Yedek 75.40

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 250585????? Hacer ÇITIRIK Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 94.00

  2 186648????? Mehmet Ali ÜRÜN Balıkesir Tarih Asıl 86.00

  3 500475????? Songül BAġKAR Balıkesir Tarih Asıl 85.40

  4 648910????? Mehmet YAKIġAN Kafkas Tarih Asıl 84.60

 • 5 183716????? Deniz DĠLEK Dumlupınar Tarih Asıl 84.55

  6 316875????? Bayram KILINÇ Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 84.40

  7 470776????? Ahmet KARATAġ Sütçü Ġmam Tarih Asıl 84.20

  8 169542????? Songül BAĞCI Niğde Tarih Asıl 84.00

  9 516017????? Fatime BAHÇIVAN Niğde Tarih Asıl 83.00

  10 137550????? Lütfi COġKUN Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 82.60

  11 608053????? Mehmet OLĞUN Fırat Tarih Asıl 82.50

  12 439099????? BarıĢ TIRAM Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 82.20

  13 466575????? Sultan TOPBAġ Mustafa Kemal Tarih Asıl 82.20

  1 136303????? Cesim TEKĠN Kilis 7 Aralık Tarih Yedek 81.80

  2 275093????? Gonca KARAGÖZLÜ Dumlupınar Tarih Yedek 81.55

  3 102448????? Müzeyyen GÜNAY Mustafa Kemal Tarih Yedek 81.50

  4 462829????? Murat AYDEMĠR Niğde Tarih Yedek 81.31

  5 226908????? Ġbrahim BAYRAK Sütçü Ġmam Tarih Yedek 81.20

  6 625063????? Bilal AY Bozok Tarih Yedek 81.10

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 340132????? Fatma UZUNTUR Harran Kimya Asıl 76.17

  2 582464????? Merve ġEYHAN Harran Kimya Asıl 75.97

  3 708550????? Gökhan MADEN Harran Kimya Asıl 75.65

  4 625720????? Kenan ARTUK Harran Kimya Asıl 74.61

  5 754030????? Hale BOLAT Harran Kimya Asıl 74.56

  1 555794????? Rüveyda ARPACI Harran Kimya Yedek 74.00

  2 122962????? Fatma Özlem SALKIM Harran Kimya Yedek 73.11

  3 290574????? Medet KÖKÜN Harran Kimya Yedek 72.88

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 481278????? Necati YAġAR Sütçü Ġmam Kimya Asıl 82.80

  2 382844????? Fatma ÜNLÜ Mustafa Kemal Kimya Asıl 78.91

  3 152629????? Ahmet YILDIRIM Sütçü Ġmam Kimya Asıl 78.60

  4 371931????? Hülya SEYMAN Sütçü Ġmam Kimya Asıl 77.90

  5 315375????? Mahmut GÜNER Atatürk Kimya Asıl 77.83

  1 317693????? Duygu SAZCI Mustafa Kemal Kimya Yedek 77.80

  2 390674????? Nuray ÇUBUKOĞLU Sütçü Ġmam Kimya Yedek 77.40

  3 288082????? Zeynep ASLAN Sütçü Ġmam Kimya Yedek 76.90

 • Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 324223????? Çidem KAYMAZ Harran HemĢirelik Asıl 86.84

  2 394549????? Filiz SOLMAZ Harran HemĢirelik Asıl 86.27

  3 151819????? Özlem KAÇKĠN Harran HemĢirelik Asıl 86.11

  4 596534????? Necla HAġĠMĠ Harran HemĢirelik Asıl 85.43

  5 240829????? Gönül KARA Harran HemĢirelik Asıl 84.29

  6 692291????? Gülten ESEN Harran HemĢirelik Asıl 83.43

  1 638232????? AyĢegül KILIÇLI Harran HemĢirelik Yedek 82.95

  2 518596????? Derya YOLCU Harran HemĢirelik Yedek 82.57

  3 411111????? Dilek DULDADERE Harran HemĢirelik Yedek 82.30

  4 107684????? Perihan POLAT Harran HemĢirelik Yedek 82.09

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 483468????? Ġbrahim Halil BAYSOY Muğla HemĢirelik Asıl 93.10

  2 140901????? Ayten ERDEM Mersin HemĢirelik Asıl 84.62

  3 304184????? Tuba DEMĠR Selçuk HemĢirelik Asıl 84.60

  4 115094????? GülĢen TEKE Ġnönü HemĢirelik Asıl 84.40

  5 556690????? Sevinç MUTLU Ġstanbul HemĢirelik Asıl 84.30

  6 471341????? Rüya LATĠF Karadeniz Teknik HemĢirelik Asıl 84.25

  1 350722????? Muazzez AYDIN Fatih HemĢirelik Yedek 84.00

  2 151692????? Seda KARAÇAY Çukurova HemĢirelik Yedek 83.60

  3 125092????? AyĢen Berna KALEMCĠ Cumhuriyet HemĢirelik Yedek 83.43

  4 124620????? Ümmü Gülsüm ERDOĞAN Kocaeli HemĢirelik Yedek 83.00

  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 354402????? Reyhan BĠÇAK Harran Fizik Asıl 76.35

  2 153647????? Murat KARASU Harran Fizik Asıl 75.24

  3 323716????? Hüda Seçil GÜNDÜZ Harran Fizik Asıl 73.35

  4 534076????? Özlem YILMAZ Harran Fizik Asıl 72.99

  5 408680????? Pınar ASLANHAN Harran Fizik Asıl 72.83

  6 379251????? Zeliha ĠNCAZ Harran Fizik Asıl 72.55

  1 131159????? Ömer Faruk ÇĠÇEK Harran Fizik Yedek 71.85

  2 660852????? Dilek AVCI Harran Fizik Yedek 71.17

  3 678972????? Ercan AVĠNÇ Harran Fizik Yedek 71.09

  4 130709????? Ġsmet ÇERDĠK Harran Fizik Yedek 71.08

  5 378711????? Halil KILIÇ Harran Fizik Yedek 70.83

 • Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı

  Mezun Olduğu Üniversite Bölümü Asıl/Yedek

  Transkript Notu

  1 331490????? Emrullah AKYOL Gaziantep Fizik Asıl 76.10

  2 585072????? Ertuğrul BEBEK Sütçü Ġmam Fizik Asıl 76.00

  3 379221????? Ramazan GÜNEġ Sütçü Ġmam Fizik Asıl 75.60

  4 533356????? Mehmet Fatih KAHRAMAN Gaziantep Fizik Asıl 75.50

  5 550575????? Halide MELĠK Ankara Fizik Asıl 75.11

  6 491837????? Süleyman TEKÇE Sütçü Ġmam Fizik Asıl 75.10

  1 197870????? Senem Gülseren GÜNEġ Erciyes Fizik Yedek 75.00

  2 171448????? Ġslim ĠNCE Kilis 7 Aralık Fizik Yedek 74.20

  3 148700????? Özge POLAT Sütçü Ġmam Fizik Yedek 73.90

  4 352463????? Dilek KARABOĞA Dum