pct sunum-kongre

of 16/16
Melda Türkoğlu, Burcu Başarık Aydoğan , Nazlıhan Boyacı, Zuhal Güllü, Hatice Aksu, Gülbin Aygencel, Murat Dizbay Böbrek yetmezliği olan kritik hastalarda prokalsitonin düzeyi infeksiyon tanısında değerli midir?: Ön sonuçlar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Eğitim Programı, ANKARA

Post on 20-Feb-2017

201 views

Category:

Health & Medicine

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Melda Trkolu, Burcu Baark Aydoan,

  Nazlhan Boyac, Zuhal Gll, Hatice Aksu,

  Glbin Aygencel, Murat Dizbay

  Bbrek yetmezlii olan kritik hastalarda

  prokalsitonin dzeyi infeksiyon tansnda

  deerli midir?: n sonular

  Gazi niversitesi Tp Fakltesi

  Youn Bakm Eitim Program, ANKARA

 • Prokalsitonin (PCT) dzeyi, kritik hastalarda infeksiyon tansnda duyarl

  ve zgn bir biyobelirte olarak kullanlr..

  Son yllarda, kritik olmayan kronik bbrek yetmezlii (KBY) hastalarnda

  PCT dzeyinin, infeksiyon olmakszn da artabilecei bildirilmitir1.

  Ancak bbrek fonksiyonu bozuk kritik hastalarda PCT dzeyi ve

  infeksiyon tansndaki deerini gsteren yeterli alma bulunmamaktadr.

  GR

  1. Cutoff value of serum procalcitonin as a diagnostic biomarker of infection in end-stage renal disease patients.

  Korean J Intern Med.2015 Mar;30(2):198-204..

 • AMA

  Kritik hastalarda renal yetmezliin;

  PCT dzeyi zerine etkisini incelemek

  PCT dzeyinin bu hastalarda infeksiyon tansndaki

  deerini ortaya koymaktr

 • METOD

  Retrospektif bir almadr..

  Tek merkez : GTF Hastalklar YB

  Ocak 2012 Ocak 2015

  Dahil edilen: >18 ya, >24saat yatan ve yatta PCT dzeyi

  gnderilmi olan hastalar

 • METOD

  RIFLE Kriterleri

  ABY

  KBY

  nfeksiyon tanm: CDC kriterleri

  Sepsis : Surviving Sepsis Campaign

 • BULGULAR

  alma GrubuToplam =490

  Akut bbrekyetmezlii230 (%47)

  Normal BFT167 (%34)

  Kronik bbrek yetmezlii93 (%19)

 • BULGULAR

  Tablo1. Hastalarn demografik zellikleri

  alma grubu

  (n=490)

  Ya 64 16

  Cinsiyet(E,%) 278 (57)

  APACHE II 21

 • BULGULAR

  ekil 1. Yatta infeksiyon varlna gre bbrek fonksiyonlar

  %44.7 %58.1 %80.4 %91.4

 • BULGULAR

  ekil 2. Yatta sepsis varlna gre bbrek fonksiyonlar

  %31.2 %33.5 %59.1 %72

 • BULGULAR

  ekil 3. Tm hastalarda

  Bbrek fonksiyonlarna gre prokalsitonin dzeyleri

  0.65

  [0.22-3.70]

  5.38

  [0.89-26.78]

  4.85

  [1.66-16.40]

  p

 • ekil 4a. nfeksiyonu olan hastalarda

  Normal ABY KBY

  ekil 4b. nfeksiyonu olmayan hastalarda

  BULGULAR

  1.63

  [0.4-12.5]

  Bbrek fonksiyonlarna gre prokalsitonin dzeyleri

  7.54

  [1.6-32.2]

  5.99

  [1.7-17.1]

  p

 • BULGULAR

  ekil 5. nfeksiyon tansnda PCT dzeyinin tan deeri

  ABY Hastalar

  KBY hastalar

  Normal Hastalar

  AUC:0.782p

 • BULGULAR

  ekil 6. Sepsis tansnda PCT dzeyinin tansal deeri

  ABY hastalar

  KBY HastalarNormal Hastalar PCT: 0.92 ng/mL

  Duyarllk %72

  zgnlk %72

  AUC:0.595(p=0.156)AUC:0.772

  (p

 • SONU

  Bu alma ile prokalsitonin dzeyinin, kritik hastalarda renal

  fonksiyonlardan etkilendii gsterilmitir.

  Literatrde kritik olmayan KBY hastalarnda PCT dzeyinin

  normal poplasyona gre daha yksek olduu ve bu hasta

  grubunda infeksiyon tansnda daha yksek eik deerlerinin

  kullanlmas gerektii belirtilmektedir.2

  2. Use of procalcitonin in patients with various degrees of chronic kidney disease including

  renal replacement therapy .

  Clin Infect Dis 2014 Dec 15;59(12):1761-7

 • SONU

  almamzda da literatr ile benzer olarak infeksiyonu

  olmayan KBY hastalarnda, PCT dzeyi normal hastalara gre

  belirgin yksek bulunmutur, farkl olarak KBY hastalarnda,

  PCT dzeyinin infeksiyon tansn koymada gvenilir olmad

  gsterilmitir.

 • SONU

  ABY hastalarnda PCT dzeyi normal hastalara gre belirgin

  yksek bulunmutur ve bu hasta grubunda prokalsitonin,

  infeksiyon tansnda etkindir.

  Ancak, bu hastalarda normal hastalara gre daha yksek eik

  deerleri kullanlmaldr.