pbs pjpk tingkatan 1 kemahiran

of 25 /25
Tunjang 2: B1DJ2E1 Nama :............................................................... ..... Tarikh :.................... Tingkatan :............................................................... ..... ___________________________________________________________________________ _ Arahan: Isikan tempat kosong dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai mengikut tiga jenis permainan di bawah. Servis Gerak kaki Menanduk Smesy Mengelecek Pukulan Mengelak Menjaga gol Menjaring Menendang Grip ( Memegang Bet ) Menghadang BOLA SEPAK BOLA JARING PING PONG

Author: mdzairiibrahim

Post on 24-Nov-2015

124 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan pjpk pbs tingkatan 1

TRANSCRIPT

Tunjang 2: B1DJ2E1 Nama:....................................................................Tarikh:....................Tingkatan:....................................................................____________________________________________________________________________Arahan: Isikan tempat kosong dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai mengikut tiga jenis permainan di bawah.

ServisGerak kakiMenandukSmesy

MengelecekPukulanMengelakMenjaga gol

MenjaringMenendangGrip ( Memegang Bet )Menghadang

BOLA SEPAKBOLA JARINGPING PONG

Tunjang 2: B1DJ2E2Nama:.................................................................... Tarikh:.........................Tingkatan:...................................................................

1. Nyatakan fasa-fasa larian pecut dalam petak yang disediakan.

Fasa BerlepasFasa PecutanFasa PenamatFasa Permulaan

1.4.3.2.

2. Nyatakan fasa-fasa lontar peluru dalam ruang yang disediakan.

Fasa PersediaanFasa GelongsorFasa Ikut LajakFasa Lontaran

4.3.2.1.

Tunjang 2: B2DJ2E1Nama:....................................................................Tarikh:......................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________

Arahan: Berdasarkan gambarajah di bawah, labelkan otot utama yang terlibat dalam aksi permainan bola sepak, bola jaring dan ping pong. Tendangan Voli Menjaring Pukulan hadapan

Jawapan:

DeltoidRektus abdominisHamstringTrisepKuadrisepTrapeziusSoleus A: .................................................................B: ................................................................C: .................................................................D: ................................................................E: .................................................................F: ................................................................G: .................................................................

Tunjang 2: B2DJ2E2Nama:....................................................................Tarikh:.....................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________Arahan: Berdasarkan gambarajah di bawah, nyatakan otot-otot utama yang terlibat ketika melakukan aktiviti lari pecut dan lontar peluru.

KuadrisepGastroknomiusDeltoid

A: .......................................................B: ........................................................C: .........................................................

TrapeziusDeltoidKuadrisep

A: .......................................................B: ........................................................C: .........................................................Tunjang 2: B2DJ2E3Nama:....................................................................Tarikh:........................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________Arahan: Susunkan fasa-fasa berikut mengikut turutan yang betul bagi acara lontar peluru dan lari pecut.

1. Acara Lari PecutFasaSusunan

Fasa Pecutan

Fasa Penamat

Fasa Berlepas

Fasa Permulaan

2. Acara Lontar PeluruFasaSusunan

Fasa Lontaran

Fasa Ikut Lajak

Fasa Persediaan

Fasa Gelongsor

Tunjang 2: B2DJ3E1Nama:....................................................................Tarikh:.....................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________Arahan: Tandakan ( ) pada teknik-teknik lakuan yang betul berdasarkan kemahiran pendaratan dan kemahiran statik.Teknik PendaratanStatik

Melompat bintang dari peti lombol dan mendarat dengan dua belah kaki.

Duduk bentuk V.

Sokongan hadapan dengan kedua-dua belah tangan.

Melompat ke sisi dari peti lombol dan mendarat dengan dua belah kaki.

Berlari dua tiga langkah, melonjak dengan kedua-dua belah kaki dan mendarat dengan dua belah kaki.

Dirian Y, dirian kepala, dirian harimau dan dirian tangan.

Imbangan L atau imbangan dekam.

Bengkokkan lutut ketika mendarat untuk menyerap daya.

Tunjang 2: B2DJ4E1Nama:....................................................................Tarikh:........................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________a) Tandakan ( ) bagi ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan yang sesuai dan ( x ) bagi yang tidak sesuai.

i) Memastikan pintu khemah mengadap cahaya matahari. ii) Memilih tapak perkhemahan yang rata

iii) Khemah didirikan di kawasan semak samun

iv) Memilih tempat yang teduh dan selesa

v) Membuat khemah jauh dari pokok yang condong dan dahan yang mati

b) Susunkan langkah-langkah cara memasang dan melipat khemah bentuk A mengikut urutan dengan betul. Langkah-langkah mendirikan khemah bentuk ASusunan

1. Ketuk pancang di keempat-empat penjuru

2. Ikat tali khemah kepada pancang dikeempat-empat penjuru untuk mengukuhkannya

3. Bentangkan hamparan

4. Pasang dan sambungkan tiang dan palang dengan betul

5. Bentangkan pelindung khemah.

Tunjang 2: B3DJ2E1Nama:....................................................................Tarikh:......................Tingkatan:....................................................................______________________________________________________________________Senarai SemakPermainan: Bola Jaring

Kemahiran HantaranHantaran Aras DadaHantaran Aras BahuHantaran Atas kepalaHantaran SisiHantaran LantunKemahiran Menerima BolaKemahiran MengacahKemahiran MenghadangKemahiran MenjaringKemahiran Pergerakan Kaki

Senarai SemakPermainan: Bola Sepak

Kemahiran MenendangTendangan LeretTendangan LambungTendangan Voli

Kemahiran MenyerkapMenyerkap Bola LeretMenyerkap Bola Tinggi

Kemahiran MenggelecekKemahiran Melakukan HantaranHantaran Ke HadapanHantaran Ke SisiHantaran Silang

Kemahiran MenandukMenanduk ke HadapanMenanduk ke SisiMenanduk ke Belakang

Kemahiran Menjaga GolMenangkap bola leretMenangkap bola tinggiTeknik menumbuk bolaTeknik menendang bola di udaraTeknik tendangan lantun

Tunjang 2: B3DJ3E1Nama:.Tarikh:.............................Tingkatan:.

SENARAI SEMAKKEMAHIRAN (PENDIDIKAN PERGERAKAN)

1. AKTIVITI KEMAHIRAN ASAS PENDARATAN

Pandang ke hadapan

Ayun tangan ke hadapan semasa di udara untuk mendapatkan kuasa

Bengkokkan lutut ketika mendarat untuk menyerap daya

Mendarat menggunakan bebola kaki

2. AKTIVITI KEMAHIRAN STATIK Teknik Imbangan Skala Depan

Posisi mula. Berdiri tegak, tangan diluruskan ke atas

Melangkah ke hadapan sambil melentikkan badan

Ayun tangan ke belakang

Ayun tangan ke hadapan sambil mengangkat satu kaki belakang

Tunjang 2: B3DJ3E2Nama:................Tarikh:................Tingkatan:................

Arahan: Kenal pasti komponen kecergasan fizikal yang terlibat dalam aktiviti Gimnastik Pendidikan.

KelenturanKetangkasanImbanganKoordinasiKekuatan Otot

Gulingan: .. Lompat dakap: ....

Skiping: . Berlari: ..

Merangkak: Menolak dan menarik:

Tunjang 2: B4DJ2E1Nama:................Tarikh:................Tingkatan:................

Arahan: Anda dikehendaki menunjukcara teknik fasa-fasa kemahiran lari pecut dalam jarak 30 meter dan kemahiran lontar peluru dengan betul dan selamat.

1. Lari Pecut 30 meteri. Fasa Permulaana. Peringkat ke garisanb. Peringkat sediaii. Fasa Berlepasiii. Fasa Pecutaniv. Fasa Penamat

2. Lontar Pelurui. Fasa Persediaanii. Fasa Gelongsoriii. Fasa Lontaraniv. Fasa Ikut Lajak

Tumpuan kepada perkara-perkara berikut:1. Kedudukan postur badan.2. Ayunan tangan dan langkahan kaki.3. Langkah-langkah keselamatan semasa melakukan kemahiran olahraga.

Tunjang 2: B4DJ3E1Nama:.....................Tarikh:.........................Tingkatan:.....................

Arahan: Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti Gimnastik Pendidikan.

Tumpuan kepada perkara-perkara berikut:i. Lakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.ii. Lakukan aktiviti mengikut kemampuan.iii. Patuhi arahan dan panduan guru.iv. Pastikan kawasan aktiviti selamat digunakan.v. Lakukan aktiviti dengan bantuan rakan.vi. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai.

Tunjang 2: B4DJ4E1Nama:.....................Tarikh:.........................Tingkatan:.....................

Arahan: Menyediakan senarai semak dan tentukan samada aspek tersebut dikategorikan dalam aspek keselamatan sebelum ,semasa atau selepas perkhemahan

1. Periksa peralatan dan pastikan tiada yang hilang atau rosak2. Maklumkan dan dapatkan kebenaran daripada ibubapa untuk pergi berkhemah3. Pastikan jarak antara khemah tidak terlalu hampir supaya pergerakan lebih selesa4. Adakan perhimpunan pada pagi dan petang bagi memastikan setiap peserta berada di kawasan perkhemahan5. Senaraikan ,sediakan dan periksa peralatan yang diperlukan untuk tujuan perkhemahan.6. Bersihkan peralatan sebelum disimpan7. Taburkan serbuk belerang bagi menjauhkan binatang bias8. Sediakan peti pertolongan cemas dan peralatan keselamatan yang lain9. Lipat khemah dan bersihkan kawasan perkhemahan

Sebelum PerkhemahanSemasa PerkhemahanSelepas Perkhemahan

Tunjang 2: B5DJ2E1Nama:.....................Tarikh:.........................Tingkatan:.....................

Arahan: Menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam situasi permainan.Kerja Kumpulan1. Bentukkan lima orang sekumpulan.2. Perbincangan tentang tugasan diberi.

TUGASAN:Setiap kumpulan mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam situasi permainan dari segi aspek:a) Gerak Kakii- ii- iii-

b) Hadangani- ii- iii-

c) Lebih Kawasani- ii- iii-

d) Sentuhani- ii- iii- ....

SKEMA JAWAPANTunjang 2: B1DJ2E1 BOLA SEPAKBOLA JARINGPING PONG

MengelecekMenjaringServis

MenendangGerak kakiPukulan

MenandukMenghadangSmesy

Menjaga golMengelakGrip ( Memegang Bet )

Tunjang 2: B1DJ2E2Lari pecut : Fasa Permulaan, Fasa Berlepas, Fasa Pecutan, Fasa PenamatLontar peluru : Fasa Persediaan, Fasa Gelongsor, Fasa Lontaran, Fasa Ikut Lajak

Tunjang 2: B2DJ2E1A: KuadrisepB: HamstringC: SoleusD: DeltoidE: TrisepF: TrapeziusG: Rektus abdominis

Lontar peluru:A: TrapeziusB: DeltoidC: KuadrisepTunjang 2: B2DJ2E2Lari pecut:A: Deltoid B: KuadrisepC: Gastronomius

Tunjang 2: B2DJ2E3Lari pecut : Fasa Permulaan, Fasa Berlepas, Fasa Pecutan, Fasa PenamatLontar peluru : Fasa Persediaan, Fasa Gelongsor, Fasa Lontaran, Fasa Ikut Lajak

Tunjang 2: B2DJ3E1.Teknik PendaratanStatik

Melompat bintang dari peti lombol dan mendarat dengan dua belah kaki.

Duduk bentuk V.

Sokongan hadapan dengan kedua-dua belah tangan.

Melompat ke sisi dari peti lombol dan mendarat dengan dua belah kaki.

Berlari dua tiga langkah, melonjak dengan kedua-dua belah kaki dan mendarat dengan dua belah kaki.

Dirian Y, dirian kepala, dirian harimau dan dirian tangan.

Imbangan L atau imbangan dekam.

Bengkokkan lutut ketika mendarat untuk menyerap daya.

Tunjang 2: B2DJ4E1A. Ciri-ciri tapak perkhemahanvi) xMemastikan pintu khemah mengadap cahaya matahari. vii) xMemilih tapak perkhemahan yang rata

viii) Khemah didirikan di kawasan semak samun

ix) Memilih tempat yang teduh dan selesa

x) Membuat khemah jauh dari pokok yang condong dan dahan yang mati

B. Langkah-langkah mendirikan khemahLangkah-langkah mendirikan khemah bentuk ASusunan

1. Ketuk pancang di keempat-empat penjuru 3

2. Ikat tali khemah kepada pancang dikeempat-empat penjuru untuk mengukuhkannya5

3. Bentangkan hamparan1

4. Pasang dan sambungkan tiang dan palang dengan betul2

5. Bentangkan pelindung khemah.4

Tunjang 2: B3DJ2E1*Pemerhatian guru (Senarai Semak)

Tunjang 2: B3DJ3E1*Pemerhatian guru (Senarai Semak)

Tunjang 2: B3DJ3E2i. Gulingan: Kekuatan ototii. Lompat dakap: Imbanganiii. Skiping: Koordinasiiv. Berlari: Ketangkasanv. Merangkak: Koordinasivi. Menolak dan menarik: Kelenturan

Tunjang 2: B4DJ2E1*Pemerhatian guru (Senarai Semak)

Tunjang 2: B4DJ3E1*Pemerhatian guru (Senarai Semak)

Tunjang 2: B4DJ4E1Sebelum PerkhemahanSemasa PerkhemahanSelepas Perkhemahan

Periksa peralatan dan pastikan tiada yang hilang atau rosak.Pastikan jarak antara khemah tidak terlalu hampir supaya pergerakan lebih selesa.Bersihkan peralatan sebelum disimpan.

Maklumkan dan dapatkan kebenaran daripada ibubapa untuk pergi berkhemah.Adakan perhimpunan pada pagi dan petang bagi memastikan setiap peserta berada di kawasan perkhemahan.

Taburkan serbuk belerang bagi menjauhkan binatang bisa.

Senaraikan, sediakan dan periksa peralatan yang diperlukan untuk tujuan perkhemahan.Lipat khemah dan bersihkan kawasan perkhemahan

Sediakan peti pertolongan cemas dan peralatan keselamatan yang lain.

Tunjang 2: B5DJ2E1e) Gerak Kakiiv- Pemain mengheret atau menggelosorkan kaki mendaratnya.v- Pemain salah menggerakkan kaki semasa membuat hantaran.vi- Pemain melompat atau meloncat dengan mana-mana kaki.

f) Hadanganiv- Pemain yang menghadang dengan mendepakan tangan tidak sampai jarak 3 kaki.v- Pemain mendepakan tangan atau menyentuh apabila berada rapat dengan pihak lawan.vi- Pemain mengacah-acah semasa menghadang.

g) Lebih Kawasaniv- Pemain membuat hantaran melintasi dua kawasan. v- Pemain tidak menyentuh bola dalam kawasan tengah atau bulatan gol semasa hantaran.vi- Pemain bermain diluar kawasan posisinya.

h) Sentuhaniv- Pemain secara sengaja atau tidak senagaja menyentuh pihak lawan seperti menolak, menjatuhkan, memegang, meluru dan merebahkan badan.*sebarang jawapan yang sesuai.