pavs information

Download PAVS Information

Post on 28-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Information for the third sector in Pembrokeshire.

TRANSCRIPT

 • Who we are

  Support Services

  Development Support

  Funding Support

  Training Support

  Representation and Joint Working

  Volunteering Pembrokeshire

  Communities 2.0 Circuit Rider Project

  Pem

  broke

  shireAss

  ociation

  ofVo

  luntaryService

  s

  Cym

  deithas

  Gwas

  anae

  thau

  GwirfoddolS

  irBen

  fro

  SupportingVoluntaryandCommunitygroups

  acrosstheCounty

  YncefnogigrwpiauGwirfoddolaChymunedolardrawsySir

 • MaeCymdeithasGwasanaethauGwirfoddolSirBenfroyn:

  GymdeithasannibynnologrwpiaugwirfoddolachymunedolynSirBenfro

  Sefydliadaelodaeth,syncynnigaelodaethlawnneugyswlltiunigolionarhollgrwpiaugwirfoddolachymunedolsyngweithreduynSirBenfro

  Cwmnicyfyngedigtrwywarantacelusengofrestredig,alywodraethirganymddiriedolwyraetholwydoblithyraelodau

  RhanorwydwaithoGynghorauGwirfoddolSirolsyncwmpasupobardalawdurdodlleolyngNghymru

  FelunorsefydliadauaelodaethcydnabyddedigacannibynnolsynffurfiorBartneriaethIsadeileddTrydyddSectoryngNghymru,maeCGGSBynbodoliigefnogiadatblygugweithredugwirfoddolynSirBenfro.Ynogystal,maeCGGSByndarparurhyngwyneb,neuberthynaswaith,rhwngmudiadaugwirfoddolarsectorstatudol.

  Pwy ydyn ni

 • PembrokeshireAssociationofVoluntaryServicesis:

  theindependentassociationofvoluntaryandcommunitygroupsinPembrokeshire

  amembershiporganisation,offeringfullorassociatemembershiptoindividualsandallvoluntaryandcommunitygroupsoperatinginPembrokeshirehowtobecomeamember

  acompanylimitedbyguaranteeandregisteredcharity,governedbytrusteeselectedfromthemembership

  partofanetworkofCountyVoluntaryCouncilscoveringeverylocalauthorityareainWales

  Asoneoftherecognised,independent,membershiporganisationsthatformtheThirdSectorInfrastructurePartnershipinWales,PAVSexiststosupportanddevelopvoluntaryactioninPembrokeshire.PAVSalsoprovidesaninterface,orworkingrelationship,betweenvoluntaryorganisationsandthestatutorysector.

  Who we are

 • Gwasanaethau CymorthGwasanaethauCymorthywrenwaroddiridimauCyllidaGweinyddiaethcyfunCGGSB.MaeaelodaurtmGwasanaethauCymorthynrhoicymorthirhollbrosiectauastaffaleolirofewnygymdeithas.MaenthefydynymddwynfelysgrifenyddiaethirBwrddYmddiriedolwyr.

  GellircaelmynediadatsgiliauRheolaethAriannol,AD,RheoliAdeiladauacIechydaDiogelwchtrwyrtmhwn,acoddifewnibortffolioowasanaethau/cyfleusterauagweithgareddauaellideudarparuargyfergrwpiau,medrwnhelpugyda:

  Gwasanaethauariannol,synmedrucynnwyscyflogresachadwcyfrifonigrwpiausynaelodau

  CymorthachyfarwyddydAD Rheolicyfleusteraumannaucyfarfodmewnol Cymorthymarferolgydadylunio,argraffuareprograffeg Llogidesgboethtymorbyrneulogilleiddesgymroddedigamdymorhirach Gwasanaethaullungopo,lamineiddioarhwymo MaecyfarparTGCh,yncynnwystaflunyddionamlgyfrwngagliniaduron,argaeliw

  llogi Gellirllogisgriniautaflunyddastandiausiartiautroihefyd

  Ynogystal,maetmGwasanaethauCymorthCGGSByngolyguacyndosbarthucylchlythyrchwarterolCGGSBLlaisSirBenfro,syddargaelmewncopicaledachopielectronig.

  www.pavs.org.uksenioradministrator@pavs.org.uk

 • SupportServicesisthenamegiventothecombinedFinanceandAdministrationteamsatPAVS.SupportServicesteammembersprovidesupportforallprojectsandstaffbasedwithintheassociation.TheyalsoactassecretariatfortheTrusteeBoard.

  SkillsinFinancialManagement,HR,PremisesManagementandHealthandSafetyareaccessiblethroughthisteamandwithintheportfolioofservices/facilitiesandactivitiesthatcanbeprovidedforgroupswecanassistwith:

  Financialserviceswhichcanincludepayrollandbookkeepingformembergroups

  HRsupportandguidance Facilitiesmanagementofinhousemeetingspaces Practicalhelpwithdesign,printingandreprographics Shorttermhotdeskhireorlongertermdedicateddeskspacehire Photocopying,laminatingandbindingservices ICTequipmentincludingmultimediaprojectorsandlaptopsareavailablefor

  hire Projectorscreensandflipchartstandsmayalsobehired

  PAVSSupportServicesteamalsoeditsandcirculatesPAVSquarterlynewsletterthePembrokeshireVoice,bothinhardcopyandelectroniccopy.

  www.pavs.org.uksenioradministrator@pavs.org.uk

  Support Services

 • Cymorth Datblygu

  MaeCymorthDatblyguCGGSBargaeligrwpiaugwirfoddolachymunedol,syddangencymorthgydagunrhywfaterionsyneffeithioareumudiadymmhobcamoudatblygiad.

  Maergwasanaethwediideilwrioiddiwalluanghenionpobgrpacmaencynnwys:

  Cymorthiddatblygudogfenlywodraethu,syndiwalluanghenionygrp CymorthgydaphrosesgofrestruElusennauaChwmnau CymorthiddiwygioadiweddarurCyfansoddiadpresennol Sesiynaucyfarwyddydwedieuteilwrio,ihelpuaelodaupwyllgoriddealleurolauau

  cyfrifoldebaufelymddiriedolwyr GwybodaethiroirdiweddarafigrwpiaugwirfoddolamnewidiadauyngNghyfraithy

  DU,ElusennauaChwmnau,afyddyneffeithioareumudiad Cymorthiddatblygurpolisauangenrheidioligynnwyseugweithgareddaupresennol

  acarfaethedig Cymorthagwybodaethialluogigrwpiauifanteisioargyfleoeddidendro Cyfarwyddydarbobagweddoredeggrpgwirfoddol

  www.pavs.org.uk/support/development@pavs.org.uk

 • PAVSDevelopmentSupportisavailabletovoluntaryandcommunitygroupsthatneedhelpwithanyissuesthataffecttheirorganisationateverystageoftheirdevelopment.

  Theserviceistailoredtomeettheneedsofeachgroupandincludes:

  Supporttodevelopagoverningdocumentwhichmeetsthegroupsneeds SupportwiththeCharityandCompanyregistrationprocess HelptoamendandupdateanexistingConstitution Tailoredguidancesessionstohelpcommitteemembersunderstandtheirrolesand

  responsibilitiesastrustees InformationtokeepvoluntarygroupsuptodatewithchangesinUK,Charity&

  CompanyLawthatwillaffecttheirorganisation Supporttodevelopnecessarypolicestocovertheircurrentandproposedactivities Supportandinformationtoenablegroupstotakeadvantageoftenderingopportunities Guidanceonallaspectsofrunningavoluntarygroup

  www.pavs.org.uk/support/development@pavs.org.uk

  Development Support

 • Cymorth Nawdd

  MaeGwasanaethCyngorarNawddCGGSByncynnigcymorthigrwpiaugydagwahanolagweddauogaffaelnawdd.

  Maergwasanaethwediideilwrioiddiwalluanghenionygrwpiauacmaencynnwys:

  Cymorthiganfodffynonellauposibonawdd,ganddefnyddioGrantfinder,syndodohydiffynonellaunawddLleol,Rhanbarthol,CenedlaetholacEwropeaiddpriodol

  Cymorthigrwpiauiystyriedamrywiaetheangoopsiynauargyfernawdd,yncynnwysgrantiau,benthyciadau,masnachuachynhyrchuincwm,iddodohydircyfuniadnawddcywirigynnaleugweithgareddau

  Mynediadatgyhoeddiadaunawdd,ynogystalchanllawiauargyfercyrffblaenllawsyncynniggrantiau

  MynediadatyramrywodaflennigwybodaetharDdodoHydiArianarwefanCGGSB Cymorthidrefnuymagweddaucodiarianadatblygustrategaethcodiarian Digwyddiadaunawddagweithdaiymarferol,yncynnwysFfairNawddCGGSBachyfleoedd

  igrwpiauigwrddwynebynwynebgydagarianwyrmewnsesiynausyrjeri CronfaEffaithSirBenfroCGGSBCynllungrantcyfalafgydanawddohydat3,000ar

  gyfergrwpiaugwirfoddol/cymunedolamentraucymdeithasolardrawsysir Cyfarwyddydargwblhauffurflennicaisacatborthadeiladolargeisiadaunawdddrafft Hyfforddiantasesiynaucymorthgrp

  development@pavs.org.ukwww.pavs.org.uk

 • ThePAVSFundingAdviceServiceofferssupporttogroupswiththedifferentaspectsofobtainingfunding.

  Theserviceistailoredtomeettheneedsofthegroupsandincludes:

  SupporttoidentifypossiblesourcesoffundingusingGrantfinderwhichidentifiesappropriateLocal,Regional,NationalandEuropeansourcesoffunding

  Supportforgroupstoconsiderawiderangeoffundingoptionsincludinggrants,loans,tradingandincomegenerationtofindtherightfundingmixtosustaintheiractivities

  Accesstofundingpublicationsaswellasguidelinesfortopgrantgivingbodies AccesstotheFindingandGettingMoneyrangeofinformationsheetsviathePAVSwebsite Supporttoplanfundraisingapproachesanddevelopafundraisingstrategy FundingeventsandpracticalworkshopsincludingthePAVSFundingFairandopportunities

  forgroupstomeetfacetofacewithfundersatsurgerysessions ThePAVSPembrokeshireImpactFundacapitalgrantschemewithfundingofupto3,000

  forvoluntary/communitygroupsandsocialenterprisesacrossthecounty Guidanceonfillinginapplicationformsandconstructivefeedbackondraftfunding

  applications Trainingandgroupsupportsessions

  www.pavs.org.uk/funding/development@pavs.org.uk

  Funding Support

 • Cymorth Hyfforddi

  MaeCGGSByncynnigniferogyfleoeddiddysgu,syddwedieuteilwrionarbennigiddiwalluanghenionysectorgwirfoddolachymunedol,yncynnwys:

  Rhaglenhyfforddiagored,gydachyrsiauaramrywobynciau,oddodohydinawddihyfforddiymddiriedolwyr,yncynnwysniferogyrsiauachrededig.CeirgostyngiadiaelodaullawnCGGSB.

  Dewisogyrsiauychwanegol,aellideucynnalargyfereichgrpchinunig,mewnlleacaramsersyngyfleusichi,aryramodbodgennych6neufwyogyfranogwyr

  GweithdyMeithrineichSgiliauamddimargyfereichmudiad,wediihyrwyddoganSwyddogHyfforddiCGGSB,iganfodpahyfforddiantsyddangenareichmudiadynabyddCGGSByneichhelpuiddodohydircyrsiausyddeuhangenarnoch

  Hyrwyddorcyrsiauagynigirganysectorgwirfoddol,trwyhysbysebuarwefanCGGSBacynyRhaglenHyfforddi

  AelodaethamddimgydaRhwydwaithDysguTrydyddSectorSirBenfro(P3LN)cymunedarleinirrhaihynnysydddiddordebmewndysgu/hyfforddiofewnySir

  Gwasanaethdangosyfforddatgyrsiau/darparwyreraillynSirBenfrotrwygyfrwngRhwydwaithDysguSirBenfro

  MaegwybodaethbellachacadnoddauargaelarwefanCGGSBwww.pavs.org.uk/training/training@pavs.org.uk

 • PAVSdeliversanumberoflearningopportunitiestailoredspecificallytomeettheneedsofthevoluntaryandcommunitysectorincluding:

  Anopentrainingprogrammewithcoursesonavarietyoftopicsfromfindingfundingtotrusteetraining,includinganumberofaccreditedcourses.CoursesarediscountedforfullPAVSmembers

  Aselectionofadditionalcoursesthatcanberunjustforyourgroup,ataplaceandtimeconvenientforyou,providingyouhave6ormoreparticipants

  AfreeBuildonyourSkillsworkshopforyourorganisation,facilit

Recommended

View more >