paulownia elongata

Download Paulownia Elongata

Post on 30-Nov-2015

69 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PAULOWNIA ZELENA BUDUNOST

 • POREKLOM IZ KINEPaulownia vodi poreklo iz jugoistone Kine.Postoji 11 vrsta ove biljkeZa ovo podneblje je adaptirana Paulownia elongataNaziv potie od ruske kraljice Ana Pavlovna Romanova

 • Razmnoavanje (invitro) To je razmnoavanje biljaka, organa, tkiva i elija u hranjivoj podlozi u kontrolisanim uslovima sredine

 • Paulownia se sadi kada su biljke veliine 10-15cmObavezna adaptacija na uslove spoljne sredine

 • Veliina posle 40 danau slobodnom prostoruVeliina posle 40 dana u intenzivnoj proizvodnji

 • etiri meseca posle sadnjeu slobodnom prostoru etiri meseca posle sadnje u intenzivnoj proizvodnji

 • Posle tri godine

 • Posle osam godinaPosle trideset godina

 • Eksploatacija posle sedam godinaTada imaju 1m3/biljka

 • Presek godinjeg prirasta

 • Minimalni uslovi zemljita na kojima se moe gajiti

 • Mogunosti upotrebe

 • Drvo je veoma lagano i brzo se sui na spoljnoj temperaturiDobro se farba ne uvija se i ne deformie

 • Za muzike instrumente

 • Za proizvodnju buradi

 • Za brodogradnju i avio industriju

 • Za podizanje zatitnih pojaseva

 • Listovi se koriste kao stona hrana i sadre do 15% azota, a dobra je osnova za proizvodnju humusaList dostie prenik i do 70cm

 • Proizvodnja bioetanola kao vrste alkohola,proizvodi se iz biomase gde se celuloznom hidrolizom enzima pretvara celuloza u glukozu (saharifikacija)

 • Energetska vrednost:1kg briketa daje 4500 kcal ili 18828 k.dula

 • Makro ogled zasnovan 2011. godine Paulownia elongata. Lokacija: Kelebija (pesak vejavac) Povrina : 2 ha

 • SADNICA VELIINE 12 cmRasaene 19. juna/2011 ISTA SADNICA ZASAENA NA FOLIJI

 • POSLE DESET DANA

 • POSLE DVADESET DANA

 • POSLE ETRDESET DANA

 • POSLE EZDESET DANA

 • POSLE OSAMDESET DANA

 • POSLE STO DANA

 • POSLE STODVADESET DANA18.10.2011

 • POSLE STODVADESET DANA18.10.2011

 • PAULOWNIA I ZATITA IVOTNE SREDINEPaulownia uspeva na gotovo svim tipovima zemljita. Veoma siromanim , kao to su peare bez organske materije, zagaena tekim metalima, pepelitima i ugljenokopovima.

  Veliina lista omoguava da bude ista vazduha i fabrika kiseonika. Ova biljka apsorbuje 10 puta vie CO2 od bilo koje drvenaste biljke i proporcionalno toliko oslobaa kiseonika. Biljke stare 4 godine po ha godinje preiste 6,4 miliona kubnih metara vazduha.

 • Na pr. jedna biljka stara 4 godine svakog sata oslobodi 1,7 kg kiseonika, a to je dovoljno za 64 odrasle osobe . Kod sagorevanja ima najmanje tetnih materija i zbog svih osobina je organizacija KJOTO ovu biljku svrstala kao rudnik kiseonika i istaa vazduha.

 • Emisija tetnih materija i gasovana 1000 t sagorele mase

 • PAULOWNIA I ENERGETSKI BILANSDrvo paulownie ima izuzetno visoku energetsku vrednost i zbog toga je interesantna za upotrebu u postrojenjima koji sagorevaju biomasu ili drugi materijal, radi proizvodnje toplote u razliite svrhe.U suvoj materiji drveta paulownie (13 % vlage) ima 4500 k.cal.ili 18828 k.dula.(Topola ima 700 k.cal., 2933 k. dula ili bilo koje tvrdo drvo do 2600 k.cal. 10894 k. dula)To je energetska vrednost u tipu kvalitetnog uglja.list se upotrebljava kao stona hrana ili materijal za proizvodnju humusa, a cvetovi u farmaceutskoj industriji.

 • TEHNOLOGIJA PROIZVODNJEU tehnologiji je vano ispotovati pravilo prve 2-3 godine, a to je:Mlade biljke ili rasad se sadi u prolee u aprili do kraja maja mesecaDa se zemljite u jesen duboko uzore, da se u prolee kada se paulownia sadi povrinski obradi.Ukoliko se sadi za industrijsku namenu, sadi se na razmak 4 x 4 , tada je potrebno 650 biljaka/ hektar, a ako se sadi na razmak 5 x 4 tada je potrebno 500 biljaka/ hektar, ili za energetsku upotrebu, 2500 biljaka/ha.

 • Obavezno je koristiti zatamnjenu foliju postojanu 3 godine, kao pokriva u redu i sistem za navodnjavanje kap-po-kap.Ispod svake biljke se obavezno stavlja Hydrogel 20g/biljkaFolija treba da bude zatamnjena, debljine 60- 80 mikrometara, irine 1,10-1,20 m i da se razvue s mainom pre sadnje drvea. Ispod folije se stavlja crevo za navodnavanje kap-po-kap. Uobiajeno je da maina koja razvlai foliju ujedno razvue i crevo za navodnjavanje.

 • Navodnjava se pre sadnje efektivno 4-5 sati, zatim se biljke sade i posle toga se navodnjava svake nedelje jednom (ukoliko je sua), a ako je prisustvo prirodne vlage korektno, tada se to preskae. Iz prakse znamo da je to u aprili pre sadnje, a potom poetkom maja jednom krajem maja, dok u junu, julu i avgustu treba pratiti razvoj padavina i spoljnju temperaturu i prilagoavati se tome.

 • Sve ovo napred reeno je potrebno iz razloga:Da folija u redu zatiti biljke od korova, ne dozvoli brzo isparavanje vode i omogui dobar vodno vazduni reim kao i povoljnu mikrobioloku aktivnost u zoni korenovog sistema. U roku od tri godine, biljke razviju koren u dubinu (oko) 7-8 metara i biljka se posle sama snabdeva podzemnom vodom. Zatita od bolesti i insekata, gotovo da nije potrebna. Dok su biljke jo mlade, treba ih zatiti od divljai.

 • EKSPLOATACIJA DRVETAOBAVEZNO EPOVANJE POSLE PRVE GODINE

  POSLE TREE GODINE0,3 m3/drvoEksploatacija 8 puta

  U OSMOJ GODINI1 m3/drvoEksploatacija 3 puta

 • PAULOWNIA FABRIKA KISEONIKA