päätöksentuen arkkitehtuurit ja rajapinnat (päätöksentuen teknologia)

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Päätöksentuen arkkitehtuurit ja rajapinnat (Päätöksentuen teknologia). Päätöksentukihanke, neuvottelukunnan työkokous 15.8.2006, Helsinki työpaja B, pj. Juha Mykkänen, siht. Ilkka Kunnamo. 10:45-12:15 työpajan tavoitteet ja osallistujat, agendan tarkennus - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Päätöksentukirajapinnat - yleiskuva ja jatkokehitys*
osallistujien lähtökohdat ja näkemykset
arkkitehtuurikysymykset
12:15 Lounas
tarvittavat tiedot
ratkaisujen tarkentaminen erityisesti toteutettavuuden ja liitettävyyden osalta
Taustaa:
päätöksentuen arkkitehtuurit ja rajapinnat -selvitys (SerAPI)
taustalla mm. huhtikuussa pidetty työpaja
päätöksentukihankkeen (EBMeDS) jatkotarpeet
Potilastietojärjestelmien ja päätöksentukikomponentin / palvelun tilanne ja suunnitelmat?
*
periaatteessa kaikki perusosat voivat olla vaikka yhden järjestelmän sisällä tai täysin erillisiä
päätöksentukea kutsuva sovellus vastaa tietojen kokoamisesta
nykypilotointien malli, toimii jos kutsuvalla sovelluksella riittävät tiedot
myös lähellä kutsujaa oleva "asiakaskomponentti" voi koota tietoja
päätöksentuki ei itse nouda esim. arkistosta tietoja?
CDA-lomakkeiden soveltuvuuden selvittäminen
personoitavuus, toistuvien huomautusten välttäminen
riittävän helppo liitettävyys potilastietojärjestelmiin
*
sulkulistojen käyttö
tiedon muoto, CDA-lomakkeiden käyttö
*
vastuiden tarkennukset
tietojen yhteismitallistaminen (=koodistot)
Ptksentuki
Palautteiden vastaanottaminen ja käsittely / näyttäminen
Päätöksentuki
Palautteiden tuottaminen ja lähettäminen kutsuvalle sovellukselle
Tietämyskannan vastuut
s.5
Ptksentuki
sulkulistojen käyttö
Käynnistyksen laukaisevat potilastietojärjestelmässä
Potilaan tietojen avaaminen
Diagnoosin valinta
mitä päivitys- tai käyttökontekstitietoa eri tilanteissa?
onko päätöksentuen eroteltava eri tilanteet myös tietämyksen tasolla (tietämyksen metatiedoissa hoitoprosessin vaihe tai käynnistystilanne)?
s.8
Ptksentuki
Lähetettävä aina kaikki ydintiedot joita saattaa tarvita, myös esim. kun valitaan uutta lääkitystä?
yksi operaatio, ExecuteDS()
nykypilotin malli
peruslatauksella kaikki "saatavilla olevat" potilastiedot ja erikseen määritelty päätöksentuen lisätietopaketti?
lääkärin käyttäessä muuttuneet/uudet tiedot lähetetään päätöksentukeen uudella ptuki-ydintietolomakkeellta
operaatiot (Init?), Execute, Update, (Clean?)
tehtävissä joko päätöksentuki-CDA-lomakkeella tai ilman niitä
Open CDA + [Kononen]-malli
Ptksentuki
Päivityspaketit
käyttötilannekohtaisesti määriteltävä päivitystiedot?
vielä joustavampi ratkaisu: potilastietojärjestelmän ja päätöksentuen välillä ei ole lyöty lukkoon käytettäviä tietoja, vaan ne selvitetään ja voidaan valita tietotarpeiden pohjalta dynaamisesti, esim. HL7 DSS
päätöksentukipalvelu "tietämysmoduulien vartijana"
mahdollistaa monentyyppiset tarpeet ja laajennukset (joustava), myös päivityspaketit
sovittava metatiedon esitysmuodoista
s.22
käyttäjähallinta aina ainakin potilastietojärjestelmässä
yksinkertainen malli, vain tietämystunnisteita rajapinnoissa
suoritetaan "turhia" vertailuja tietämyksessä
monimutkaisemmat rajapinnat ja päätöksentuen toteutus, käyttäjä- ja potilastunnisteiden duplikointi + sulkulistan käsittelyoperaatiot
välimuoto
potilastietojärjestelmällä tallessa käyttäjä- ja potilaskohtaiset tietämys / huomautustunnisteet, jotka lähetetään kutsun mukana, päätöksentuki ei suorita/palauta niihin liittyviä muistutteita
s.20
diagnoseList ICD-10(/ICPC), medicationList, allergyList, testList, procedureList: apuelementit, jotka sisältävät ne elementit, jotka voivat toistua useammin kuin kerran ydintietopaketissa (esim. kun potilaalla useita lääkityksiä.)
diagnoses: potilaalle tehdyt diagnoosit.
allergies: allergiat (lääkeaineille).
procedures: toimenpiteet.
s.12
Ptksentuki
seuraavissa ydintietojoukoissa päätöksentuen tietoja:
vaikutus myös CDA-valintaan + koodistoihin
diagnoosien lisätiedot (varmuus, pysyvyys, tyyppi, episodi, asettamis/poistopäiväykset, uusi/vanha)
fysiologisten mittausten koodaustavat, vain tietyt?
tutkimusten / tulosten ja toimenpiteiden rajaukset (mitä mukaan, tehdyt/suunnitellut)
ATC-luokituksen eri tasojen käyttö
ei CDA-lomakkeita?: terv. vaikuttavat tekijät, preventio,
s.12-17
lisäksi
linkit lisätietoihin (esim. hoitosuosituksen avaus) / lisätiedot (esim. skriptikuvaus)?
toimintojen käynnistämiseen tarvittavat tiedot (esim. lähetteen kirjoittaminen, lääkemääräys) - koodaustapa?
jos päivityspaketit
jos dynaaminen valinta
s.17
Ptksentuki
henkilö- ym. tietoja mukana, turvallisuusvaatimukset
CDA-dokumenttien ja päivitys-CDA:n käyttö
2: erikoislomake päätöksentuen kaikkia tietoja varten
hieman vähemmän tietoa, vaatii muutoksia eri osiin
ei CDA-käyttöä
jos paljon lisäjoustavuutta, paljon käsityötä
vähiten ylimääräistä tietoa viestinvälityksessä
vastauksen tietorakenne ei "dokumentti"
Potilastietojärjestelmissä/tiedoissa ja tietämyksessä omia koodistoja ja niiden versioita?
CDA r2 -muodossa nimetään sekä koodisto että versio
päätöksentukipalvelun "sallitut" koodistot
Varautuminen koodistomuutoksiin?
paikallinen mäppäys (potilastietojärjestelmän päässä tai päätöksentukipalvelu voi tukea joitakin vastaavuuksia)?
välitys (avoin terminologiapalvelu, esim. HL7 Common Terminology Services)?
s.6
Ptksentuki
paikallinen mäppäys
myös + jatkossa: jos arkisto osaa päätöksentuen CDA:n, ei asiakassovelluksen tarvitse? asiakaskomponentti arkiston ja potilastietojärjestelmän väliin?
valtakunnallinen / paikallinen päätöksentuki
tietämyksen lataaminen kansallisesti?
päätöksentukipalvelun alueellinen käyttö?
vaikea sopia kattavasti, roolit järjestelmäkohtaisia tai paikallisia, palvelujen ja prosessien määrittely paikallista (potilastietojärjestelmän vastuulla)?
eristyskerrokset (esim. vientiä varten) pohdittavaksi asioita, mitä saattaa joutua toteuttamaan eri tavalla eri maissa
mitä koodistoja käytetään kuhunkin käytettävään tietoon, koodistojen oltava sovitettavissa skriptit <-> potilastiedot
huomautusten kieli
tietojoukot (kaikkialla ei lomakkeita, joissa juuri samat tiedot kuin Suomessa)
s.17
käyttäjä voi valita ja vaikuttaa mitä tietämystä ja tietoja käytetään
tuetaan eri koodistoja / versioita
määrittelyn ja toteutuksen työmäärän kasvaminen
s.22
potilastietojärjestelmistä "jo löytyvien" ratkaisujen käyttö tai "helpot lisäykset"
CDA-dokumenttien hyödyntäminen, jos tekeillä
hyvä laajennettavuus?
Seurauksia:
s.23
Seurauksia
suorituskyky varmistettava kokeilemalla ilman päivityspaketteja? (tietämyksen määrän kasvaminen)
s.24
nopea tietämyksen valinta ja suoritus -> päivityspaketit, ei koodistojen vastaavuuksien selvittämistä?, skriptien suorituskyky (esivalintaehdot, ei aina suoritusta)??
nopea tiedonsiirto (mahd. vähän ylimääräistä tietoa) -> päivityspaketit + ei CDA tai päätöksentuen oma CDA
tietojen kokoaminen eri lähteistä hidastaa
käyttäjän työn tukeminen
suoritettavan tietämyksen valinta?
Mitkä tarpeet korostuvat?
Kansalliset ja kansainväliset yhteensopivuustarpeet?
HL7 DSS-käyttö?
Marko Suhonen, Heli Luostarinen, Esa Paakkanen, Assi Pöyhölä
Päätöksentukijärjestelmän toimintaympäristö
terveydenhuollon organisaatiossa

View more