otomotiv sektörü hizmetlerimiz · otomotiv sektörü hizmetlerimiz | 3 hizmet yaklaşımımız...

of 20 /20
1 Otomotiv sektörü hizmetlerimiz | Otomotiv Sektörü Hizmetlerimiz

Author: hoangkhue

Post on 26-Jul-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

  Otomotiv Sektr Hizmetlerimiz

 • 2 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

  indekilerHizmet yaklammz 3

  Vergi 4

  Denetim 8

  Danmanlk 12

  Kurumsal Finansman 16

 • 3Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

  Hizmet yaklammz

  Vergi

  Otomotiv sektrne ynelik vergi hizmetlerimizi, sektr dinamiklerini yakndan takip ederek, bu alandaki uzman kadromuzla mterilerimizin ihtiyacna ynelik olarak sunuyoruz.

  Aada belirtilenler dahil olmak zere, gnmzde dnya genelindeki otomotiv irketlerinin kar karya olduu ncelikli konularda zmler sunuyoruz.

  Tevik Danmanl

  Transfer Fiyatlandrmas

  nsan Kayna Vergi ve Danmanlk Hizmetleri

  Gmrk ve Dolayl Vergi Danmanl

  Vergi Uyumazlklar Danmanlk Hizmetleri

  Dijital Vergi Hizmetleri

  Denetim

  dnyas, deiim ve dnme yol aan trendler ve uygulamalarla yeniden ekilleniyor. Bunun sonucunda finans ve raporlama evrelerinde nemli deiiklikler oluurken, irket ynetimleri, ynetim kurullar, denetim komiteleri ve denetiler baz zorluklarla kar karya kalabiliyor.

  EY Trkiye olarak, irket ynetimlerinin gnmzn en kritik finans ve raporlama deiikliklerini hzlca kavramalarna ve gereken ekilde ele almalarna destek oluyoruz.

  Bamsz Denetim

  zerinde Mutabk Kalnan Prosedrler almas

  Finansal Muhasebe Danmanlk Hizmetleri

  klim Deiiklii ve Srdrlebilirlik Hizmetleri

  Usulszlk ncelemesi ve Uyumazlk Danmanl

  Danmanlk

  Gerek bir dnm gerekletirmeye, gerekse performans baarsn kalc klmaya odaklanan otomotiv sektrndeki irketlere global bak asyla danmanlk hizmetleri sunuyoruz. letme performansn iyiletirmek ve etkinliini glendirmek amacyla tedarik zinciri ynetimi ile i srelerinden, stratejik ynetim ve byme frsatlarna kadar her konuda destek oluyoruz. Otomotiv irketlerinin yaadklar zorluklara ynelik olarak aadaki alanlarda zmler sunuyoruz:

  Mteri ve Perakende novasyonu

  Mobilite

  Tedarik Zincirinin Yeniden Dzenlenmesi

  Kurumsal Finansman

  Kurumsal finansman alanndadnya genelindeki 9.000 profesyonel alanmzla, mterilerimizin ihtiyalarna uygun ekilde danmanlk hizmetleri sunuyoruz. Bylece daha iyi karar alma sreleri ile rekabet avantaj salanmasna ve hissedarlara daha fazla kazan salanmasna destek oluyoruz. Balca hizmet alanlarmz:

  Finansal Durum Tespit Hizmeti

  Ticari Durum Tespit Hizmeti

  letme Sermayesi Ynetimi Hizmeti

  irket Birlemeleri ve Satn Alma/Sat Danmanl

  Deerleme Hizmetleri

 • Vergi

  4 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Transfer Fiyatlandrmas

  htiya zm

  letme yaplarnn deimesi, sektrel eilimler gibi deiiklik ve gelimeler; Trkiyenin de iinde bulunduu birok lkenin, vergi gelirlerini artrmaya ve vergi kayplarn engellemeye ynelik olarak hukuki dzenlemelere gitmelerine ve bir takm yeni dokmantasyon gereklilikleri zerinde almalarn younlatrmalarna neden oldu. Ayrca, OECDnin bir inisiyatifi olarak ortaya konan, Matrah Andrmas ve Kar Aktarm (BEPS) projesi kapsamnda yaymlanan eylem planlar ile yaplacak raporlamalarda effaflk ve tutarllk n plana karld. Bylece raporlama standartlarnn ykseltilerek, ok uluslu iletmeler tarafndan kazancn vergisi veya dk vergili lkelere aktarlmasnn nne geilmesi amalanyor.

  Bu kapsamda zellikle otomotiv sektr firmalarnda mevcut transfer fiyatlandrmas raporlamalarna ilave olarak yeni ve daha effaf raporlama ve bildirim ihtiyalar zorunlu hle geliyor.

  Transfer fiyatlandrmas ve etkin iletme modeli konusunda yerel ve global tecrbemizle hizmet sunuyoruz. Birden ok disiplinde bilgi sahibi olan ekiplerimiz; iletme modeli tasarm, i yaplandrmas, sistem sonular, transfer fiyatlandrmas, dorudan ve dolayl vergi, gmrk, insan kaynaklar, finans ve muhasebe alanlarnda mterilerimizle ibirlii ierisinde alarak iletmeler iin en uygun yapnn kurulmasna ve uygulanmasna, sre gelitirilmesine ve maliyetlerin ynetilmesine katk salyor.

  Transfer fiyatlandrmas uzmanlarmz, mterilerimizin transfer fiyatlandrmas politikalarnn oluturulmasnda, ynetilmesinde, belgelendirilmesinde, raporlanmasnda, inceleme ve savunmasnda ve bunlarn i stratejilerine uyarlanmasnda rol alyor. Mterilerimizle ibirlii ierisinde alarak, gnmz i dnyasndaki vergi risklerine dair proaktif, entegre ve fayda salayan stratejiler oluturulmasna ve mterilerimizin iletme potansiyelinin en yksek seviyede kullanlmasna katk salyoruz.

  htiya zm

  Hzla deien teknoloji ve bunun getirdii yksek rekabet ortamnda sektr temsilcilerinin oyun dnda kalmamas ve rekabet avantaj yakalayabilmeleri iin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmak ve modernizasyon ile teknoloji alanlarnda srekli yeni yatrmlar yapmak ihtiyac ortaya kyor. Bu ihtiya, yksek maliyetler oluturduu gibi, sz konusu faaliyetlerin mevzuat ve hukuki dzenlemelere de uyumlu ekilde yrtlmesi ihtiyacn da beraberinde getiriyor.

  Yatrm tevikleri, Ar-Ge ve tasarm faaliyetlerine ilikin tevikler, sosyal gvenlik alannda tevikler, ihracat ve pazarlama alannda tevikler ile sektre zel dier destek ve tevikler ile ilgili mevzuat kapsamnda danmanlk hizmetleri sunuyoruz. Mterilerimizin bu teviklerden en efektif ekilde faydalanmas iin gerekli admlar planlyoruz. Ayn zamanda sz konusu tevik ve desteklerin uygulanmasnda ilgili mevzuata uyumun salanmas konusunda denetim ve danmanlk hizmetleri de sunuyoruz.

  Tevik Danmanl

  5Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • Gmrk ve Dolayl Vergi Danmanl

  htiya zm

  Gnmz i dnyas irketlere yksek kalite-dk maliyet stratejisi ile harekete gemelerini gerekli klyor. Maliyet avantaj elde edebilmek iin baz irketlerin hammaddeleri d kaynaklardan tedarik etmeyi tercih ettii grlyor. Bu avantajlar baz riskleri de beraberinde getiriyor. Alnmas gerek tedbirler arasnda, irketlerin gmrk idareleri tarafndan kontrol annda sunmas gereken baz belgeler ve sertifikalar yer alyor. Bu durumda irketler iin ayrcalk sunan sertifikalar alma prosedrleriyle ilgili danmanlk hizmetlerine ihtiya ortaya kyor.

  thalat srecindeki her admda karlalabilecek riskleri en aza indirgemek veya tamamen ortadan kaldrmak iin gmrk kanunlaryla ilgili ayrntl aratrma yaplmas gerekiyor.

  Gelecein potansiyel ihracat statsnde olan yerel reticiler iin dnyadaki hammadde fiyatlarnda grlen farkllklardan faydalanmaya ve onlarn maliyet ykn azaltmaya ynelik mekanizmalar mevcut. Dahilde ileme rejimiyle devlet geici olarak ithal edilen rnler iin vergi muafiyeti imkan salyor. Bunun yan sra, mene konusu da vergi muafiyetlerinin uygulanmas iin nem arz ediyor. rnlerin mene lkelerinin belirlenmesinde ve Trkiye'nin bu lke ile ticaret anlamasnn olup olmadnn teyit edilmesinde mterilerimize destek oluyoruz. Yetkili Ykml Sertifikas srekli ithalat-ihracat yapan irketlere gmrkte ek avantajlardan yararlanlmasn salar. Ek olarak, finansal raporlar ve gmrk beyannamelerinin denetimi, mterilerimizin sonradan kontrol durumuna hazrlkl olmalarn salyor.

  htiya zm

  Rekabetin giderek younlat kresel piyasalarda, insan faktr irketleri baarya gtren en kritik unsur olarak karmza kyor. Bu kapsamda, uluslararas grevlendirme programlarnn efektif olarak ynetilmesi, dzenlemelerin giderek karmak hle geldii kresel piyasada mevzuata uygunluun salanarak risklerin azaltlmas, irket alanlarnn cretlerine ilikin gelir vergisi ve sosyal gvenlik prim maliyetlerinde optimizasyon salanmas konularnda uyum ve danmanlk hizmetleri ihtiyac ortaya kyor.

  Yurt dndan Trkiyede veya Trkiyeden yurt dnda almak zere grevlendirilen alanlarn vergi ve sosyal gvenlik mevzuatlarna uyumlarnn salanmas, vergi ve sosyal gvenlik mevzuat asndan maliyetlerin doru ynetilerek uluslararas grevlendirmelerin irketler asndan efektif olarak ynetilmesi konusunda denetim ve danmanlk hizmetleri sunuyoruz.

  nsan Kayna Vergi ve Danmanlk Hizmetleri

  6 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Dijital Vergi Hizmetleri

  htiya zm

  Dijitalleme tketiciden balayp, i dnyasndaki ileyie ve devlet idaresine kadar ilerleyerek, i yap eklimizi deitiriyor. Teknoloji ilerledike ilenmesi gereken verinin hem kapsam hem de hacmi artyor. Bu verilerden vergiyi doru ekilde hesaplamak, giderek zorlayor. Vergi otoritelerinin yapt elektronik dnm projeleri ile mkelleflerden daha fazla bilgi elektronik ortamda talep ediliyor. Firmalar hem kendi vergi srelerini yrtmek de hem de yeni kan vergi ile ilgili dzenlemelere uyum salamakta zorlanyor.

  Vergi ile ilgili srelerin optimize edilebilmesi iin Robotik Sre Otomasyonu gibi teknolojiler; raporlarn doru ve hzl alnabilmesi iin farkl analitik zmler; vergi otoritelerinin yrrle koyduu elektronik dnm dzenlemelerine (rnein e-fatura, e-defter, e-irsaliye, vb.) uyum amacyla, dnm ncesi ve sonras danmanlk ve kontrol hizmetleri sunuyoruz.

  htiya zm

  Vergi mevzuatnn sklkla ve kapsaml ekilde deitii lkemizde, gerekli uyumun salanmas, mevzuatn sistematik olarak takibi ihtiyacn ortaya karyor. Otomotiv sektrndeki firmalarn vergilendirilmesi srecinde gerek vergi gerekse gmrk mevzuat kapsamnda uygulamada idare ile yaanan gr farkllklar firmalar nezdinde nemli bir finansman yk oluturuyor. Bu uyumazlklarn efektif ekilde zlmesi gereklilii douyor.

  Vergi ve gmrk mevzuatndaki deiikliklerin takibi yaplarak mterilerimize sz konusu deiikliklerin mevcut uygulamaya etkilerine ynelik danmanlk hizmeti sunuyoruz. Ayrca, mterilerimizin vergi veya gmrk idaresi ile yaadklar uyumazlklarn zm iin stratejiler gelitirilerek ve alternatifler deerlendirilerek; hukuki ve idari yollara bavuru yollar ve bu bavurularn takibi kapsamnda dava takip hizmeti sunuyoruz.

  Vergi Uyumazlklar Danmanlk Hizmetleri

  7Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • Denetim

  8 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Bamsz Denetim

  htiya zm

  Otomotiv irketlerinin uyguladklar ilemlerin hissedarlara, yatrmclara ve kamuoyuna ak ve anlalr bir ekilde raporlanmas ve dzenleyici kurumlarn taleplerine uygun finansal raporlarn sunulmas gerekiyor.

  Otomotiv sektrnn en byk oyuncular ile alan bamsz denetim ekibimizin derin sektr tecrbesiyle mterilerimizin tm ihtiyalarna cevap verecek kapsamda hizmet sunuyoruz.

  rnein deiken piyasalarn etkisi altnda olan otomotiv irketleri risklerden korunmak iin her geen gn daha karmak finansman modellerine ve finansal aralara ihtiya duyuyor. Mterilerimizin uygulad risklerden korunma yntemleri ve kullandklar trev aralar gibi karmak ilemlere istinaden finansal tablolarda doru ve aklayc bilgileri yatrmclarna sunmalarn salyoruz. Bu bilgiler nda mterilerimiz, deiken piyasalarn olas olumsuz koullarnn kendilerine etkisinin snrl olduunu sunarak yatrmclarna gven vermeye devam ediyor.

  9Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

  zerinde Mutabk Kalnan Prosedrler almas

  htiya zm

  Sektrdeki birok irket tam kapsaml bamsz denetim veya snrl incelemenin dnda finansal tablolar zerinde nceden mutabk kalnan baz prosedrlerin uygulanmasna ihtiya duyabiliyor. Belirli bir amaca ynelik, istenilen noktalarn altn izen ve daha hzl ortaya konulabilen raporlara irket ynetimleri tarafndan ihtiya duyulabiliyor.

  nceden mutabk kalnan prosedrler zerinde irketler ile anlaarak, bu zel almalar hzl bir ekilde gerekletiriyor ve tespit ettiimiz bulgular detayl bir ekilde sunuyoruz.

 • 10 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

  Finansal Muhasebe Danmanlk Hizmetleri

  htiya zm

  CFO'lar ve finans departmanlarndan; raporlama srecini srekli iyiletirmeleri ve organizasyon geneline daha az kaynakla daha fazla destek salamalar bekleniyor. Paydalar, finansal raporlama srecinde daha fazla effaflk bekliyor ve finansal raporlar daha ayrntl ve yakndan inceleme eilimi gsteriyor. Deien raporlama dnyasna ve yeni muhasebe standartlarna uyum salamak, ay sonu kapann daha ksa srede tamamlamak, muhasebe ve raporlama personelinin bilgi seviyesini st seviyede ve gncel tutmak gnmz finans dnyasnda grlen balca sorun ve ihtiyalar olarak ne kyor.

  Sz konusu ihtiyalar dorultusunda Finansal Muhasebe Danmanlk Hizmetleri blm olarak, alannda tecrbeli ve yetkin bir ekiple hizmetlerimizi sunuyoruz. Yeni yaynlanan muhasebe standartlarna (UFRS 15, UFRS 16 ve UFRS 9 vb.) gei srecinde irketlere; tehis, etki analizi ve gei uygulamalar konusunda-istenirse teknolojik zmler sunarak- danmanlk sunuyoruz. Ayrca, ay sonu kapan srecinin daha ksa srede tamamlanmas ve sreteki olas i kontrol eksikliklerinin tespiti konusunda danmanlk destei veriyoruz. UFRS, Konsolidasyon vb. alanlarda irkete zel veya bireysel ak snf ii eitimler sunuyoruz. Tm eitimlerimiz younlatrlm konu anlatm, karlkl tartma ortam ile birok rnei ele alan vaka almalarnn bir kombinasyonudur.

  klim Deiiklii ve Srdrlebilirlik Hizmetleri

  htiya zm

  Gnmzde irketler, srdrlebilirlik raporlar, stratejik raporlar, ynetim raporlar ve entegre raporlar gibi finansal olmayan bilgileri ieren eitli raporlar yaynlyor. Buna ek olarak, otomotiv sektrnde bilginin etkileimli bir ekilde kullanlmasna ve zelletirilmi raporlamaya olanak tanyan dijital raporlama ihtiyac da artyor.

  irketle ilgili gncel gelimeler, kresel giriimler, finansal olmayan bilgilerin zellikle de evresel, sosyal ve ynetiim bilgilerinin yatrm kararlarnda giderek daha etkili bir rol oynadn gsteriyor. Bununla balantl olarak, finansal olmayan bilgiye dayanan yatrmclarn orannn artt gzlemleniyor.

  Paydalar, irketlerin uzun vadeli hedeflerini deerlendirmek iin finansal sermayenin yan sra insan, evre ve toplum gibi farkl deer sermayeleri etrafnda daha fazla effaflk ve raporlama talep etmeye balad. Buna karlk, otomotiv sektrnde giderek artan sayda irket, raporlama kapsamn genileterek finansal olmayan performansn iletiiminde yeni yollar aryor.

  Finansal ve finansal olmayan verilerin birbiriyle ilikilendirilmesi, yatrmclara ve dier paydalara gl bir ara salanmas, irketlerin i stratejisi, frsatlar ve risklerinin daha iyi likilendirilmesi, tm paydalar kapsayan dengeli ve entegre kararlar verilmesine destek oluyoruz.

  Finansal olmayan bilginin kalitesinin artrlmasna ve raporlamann tam zamannda, karlatrlabilir ve dorulanabilir olmas ynnde hazrlanarak yatrmclarn beklentilerinin karlanmasna katk salyoruz.

  irketleri finansal olmayan verilere dair anahtar paydalarn ve ncelikli alanlarn deerlendirilmesi, performans gstergeleri ve srelerin gzden geirilmesi, srdrlebilirlik performansnn doru raporlanmas ve belirlenen ncelikli konular kapsamnda denetim faaliyetleri yrtlmesi konularnda hizmetler sunuyoruz.

 • 11Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

  Usulszlk ncelemesi ve Uyumazlk Danmanl

  htiya zm

  Bayi ve teknik servis a ilikileri otomotiv irketlerinin itibarn etkileyebilecek dzeyde operasyonel ve finansal riskler barndrr. Bu risklerin uzaktan tespiti mmkn deildir. O nedenle ilgili riskler nedeniyle yaanan kayplarn tespit edilebilmesi iin bayilerin bnyesinde yaplacak gzlem ve incelemelere ihtiya duyulur.

  Otomotiv sektrnde tecrbeli uzmanlarmz ile bayiler ve teknik servisler tarafndan yrtlen operasyonlarn incelenmesine ilikin eitli hizmetler sunuyoruz. Hizmet alanlarmzdan bazlar:

  Bayi ve teknik servis firmalar ve ortaklar/yneticileri ile ilgili halka ak ve yar ak kaynaklar zerinden zgemi aratrmas yaplmas

  Bayiler tarafndan satlara ilikin raporlamalarn fiili satlara uyumu Teknik servisler tarafndan yrtlen garanti, bakm-onarm sreleri ve

  yedek para satlarnn otomotiv firmasnn kriterlerine uyumu ve bu hizmet ve satlara ilikin raporlamalarn doruluu

  Bayi/teknik servis sat verisi ve destekleyici dokmanlar incelenerek yaplan satlarn otomotiv firmas tarafndan uygulanan kampanya

  kriterlerine uyumu Bayilerin, otomotiv firmalar ile bayiler arasnda imzalanan szlemelere

  uyumu

 • Danmanlk

  12 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • htiya zm

  Otomotiv perakende i modeli deien mteri davran ve beklentileri nedeniyle, rnden ok mteriye odaklanan bir dnm yayor. Mteriler iin yeni mobil yaam kavramlar, mteri beklenti ve ncelikleri, elektrikli aralar, araba paylam, kullanlm aralar ve filo ynetimi gibi ara reticilerinin ve perakende kanalnn mevcut i modellerini tekrar dnmelerine neden oluyor ve kendilerini yeni ticari yapda tekrar konumlandrmalar gerekliliini douruyor.

  Artk mteriler mobil cihazlarla bilgiye ok daha yakn ve anlk olarak etkileebiliyorlar. Bu sayede rezervasyon, varlk takibi ve paylam yapabilmek de ok daha kolay hle geliyor. Kendi kendini srebilen aralar sayesinde bu etkileimin artmas ve model deiim ihtiyacn ok daha da yukarlara tamas bekleniyor.

  Perakende ve datm kanallarn da kapsayan bu deiimi adreslerken artk araba reticileri birbirine bal aralar n da tesinde, mteriyle temas eden tm kanallarda daha zengin bir mteri deneyimi salayacak bir yap sunabiliyor.

  Frsat alanlar

  Mteri deneyiminin bir st seviyeye tanmas BT yaklamnn yeniden tasarm ve gelitirilmesi Ara paylam ve alternatif mobilite zmleri platformu Birleme ve satn alma ilemleri

  zm nerilerimiz

  Deneyim kaynakl dnm ve gven oklu kanallar, mteri ilikileri ynetimi ve mteri veri ynetimi Yeni datm modeli ve mobilite Perakende performans ynetimi

  Mteri ve Perakende novasyonu

  13Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • Mobilitenin Gelecei

  htiya zm

  Ykc, gl; demografik, pazar ve teknoloji trendleri nedeniyle yakn gelecekte ara reticileri byk bir deiimin paras olacaklar.

  Byk sermaye yatrm, bayi yatrm, mhendislik ve tasarm yatrm yapmadan rakip olabilecek i modelleri ortaya kyor. Bu rekabet farkl endstrilerde nemli bir oyuncu iken otomotiv sektrne yeni bir oyuncu olarak gelen ya da kk bir start up olarak kabul edilen ancak otomotiv sektrnde temelleri sarsan bir irket olabilir.

  ehirlerin gelien ihtiyalar da (trafik, kirlilik vb.) reticileri ve datm kanallarn zorlayan deiimi tetikleyerek innovasyonu ve yeni i modellerini gerekli hle getiriyor.

  Mobilite, bir yandan mterilerimizin geleneksel i faaliyetleri zerindeki yatrm ve ilgilerini dengelerken, dier yandan da yeni i modelleri ve rnlerin gelitirilmesi ile yeni teknolojilerin renilmesi ve gelitirilmesine de imkan salyor.

  Mterilerimizin siber risklerini ynetirken ayn zamanda inovasyon stratejilerinden, yeni yetenekler, Fikri Mlkiyet yaplar ve ortaklklar ile evik bir iletme modelinin uygulanmasna kadar, mobiliteye ynelik tm eleri mterimizle birlikte yeniden tanmlyoruz.

  Karlalabilecek zorluklarn stesinden gelecek ekilde tasarlanm zmler sunuyoruz.

  Ak inovasyonKapsaml bir fikir portfy gelitirilmesi, deerlerinin deerlendirilmesi, etkili piyasa ii deneylerinin tasarlanmas, baarszlklardan ders karlmas ve doru zamanda llmesi konularnda mterilere destek olunmas.Tketicilerin anlalmasTketiciye ilikin bilginin toplanmas ve anlalmas yoluyla mteri/son kullanc ilikisinin gelitirilmesi. Aksayan noktalarn belirlenerek neye ihtiya duyulduunun belirlenmesi.

  htiya zm

  Kendi kendine giden aralar, arj/enerji dolum altyaps gibi yenilikler tatlarn/varlklarn sahibinin kimler olaca, bu aralarn kimler tarafndan ynetilecei sorularn da beraberinde getiriyor.

  Adan Bye entegre edilen bir dnyada mteriye utan uca rahat ve konforlu bir seyahat, tecrbe nasl yaatabiliriz? Bu seyahatte veriyi nasl daha entegre hle dntrebiliriz?

  Tm taraflarn fayda salad gven salayan ticari ortamlar nasl oluturulabilir?

  Ortaklk ekosistemiTevikleri, riskleri ve frsatlar deerlendirerek; teknoloji, veri ve uzmanlk konularnda dier paydalarla birlikte almaya nclk edilmesi. Balantl aralar siber gvenlikLos Alamos Ulusal Labs ile olan ibirliimiz sayesinde mterilerimizin gven kriterlerini oluturan; zgnlk, effaflk, drstlk ve tutarllk alanlarnn gelitirilmesi.letme modeli tasarmYeni i modelleri oluturarak, geri bildirim mekanizmalarnn kurulmas, srekli geliim iin bilgi ve sre yeniliklerinin planlanmas.

  14 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Tedarik Zincirinin Yeniden Dzenlenmesi

  htiya zm

  Firmalarn tedariki ve kapasitenin daha etkin ynetildii, hzl rn gelitirme ihtiyalarna eviklikle cevap verebilen, maliyet konusunda hassas ama kaliteyi de kaybetmeyen retim sahasndaki ilemlere ve kalitelerine hakim bir tedarik zincir yapsn kurgulamalar gerekiyor.

  Her mteri ihtiyacna ynelik farkllatrlm bir hizmet sunulurken ayn zamanda hem esnek hem de verimli olunmas gerekiyor.

  OEM ve tedarikiler iin Tedarik zinciri artk kilit bir baar faktrne dnyor. Segment bazl farkllatrlm tedarik zinciri tasarmlar ile karllkla bymeyi desteklerken riski de yneten bir altyapy mterilerimizle birlikte kurguluyoruz.

  zm alanlarmz

  Tedarik a optimizasyonu ile ne nerede retilip nerede satlmal ve nerede depolanmal kararn tasarlanmas

  Kapasite en verimli nasl kullanlabilir; envanter, talep ve tedariin senkronize edilmesi

  Daha az maliyetli bir lojistik ve sevkiyat ynetiminin kurgulanmas Gelecein tedarik risk ve satn alma ynetiminin mterilerimizin yapsna

  uygun ekilde entegre edilmesi Tedarikiler ile daha entegre bir tasarm ortamnn oluturulmas retim sahasnda kalite kontrol aktivitelerinin ve gnlk saha toplantlarnn,

  aksiyonlarnn daha etkin konuma getirilmesi Kaynaklarn daha iyi ynetilmesi iin IoT ve Dijital yetkinliklerin sahaya

  kazandrlmas Servis ve para ynetiminde yeni yaplarn kurgulanmas Tedarik zinciri ana veri ynetiminin glendirilmesi

  15Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • Kurumsal Finansman

  16 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Finansal Durum Tespit Hizmeti

  htiya zm

  irket satn alma ve birlemeleri, aznlk pay satlar, tahsisli satlar, halka arz veya proje finansman almalar iin; hedef irket veya irketler ile ilgili makul seviyede frsat ve riskleri ortaya koymak, paylalan finansal verilerin gvenilirliini yorumlamak, gemi finansal performansn srdrlebilir olup olmadna dair fikir edinmek gibi konular kritik nem arz ediyor.

  lgili konularda bir bilgi birikimi oluturmak ve ileme ilikin planlar salam bir temele oturtabilmek adna finansal durum tespit almas yatrmclar iin nemli bir kaynaktr.

  Bu kapsamda otomotiv sektr firmalarnda da, birleme ve satn alma ilemlerinde finansal durum tespit almas, ileride karlalacak risklerin de dahil olduu bir deerleme mekanizmas oluturulmas amacyla dikkate alnmaldr.

  irket satn alma ve birleme ilemlerinde uzman ve sektr zelindeki bilgi birikimi olan ekip liderlerimiz ile ilgili ilemlerde alc veya satc tarafa hizmet sunuyoruz.

  Satc tarafa salanan finansal durum tespit hizmeti ile potansiyel alclarn yrtlen i kolu hakknda finansal verilere dayanan bir anlay oluturmas ve tahmin edilen risk ve frsatlarn olabildiince rakamsal verilere dayandrlmas sayesinde satc tarafn potansiyel alclara kar kredibilitesini muhafaza etmesine destek oluyoruz.

  Alc tarafa salanan benzer hizmetlerde uzman ekiplerimiz ile gelir ve gider analizleri (brt karllk ve FAVK seviyelerinde), nakit dnm dngs ve iletme sermayesi analizleri, net borluluk, nakit ak analizleri ve rakamlarn gvenilirliine ilikin yorumlar sunarak potansiyel alclara nemli konulara odaklanma imkan salayarak sat srecindeki verimlilii artrmay hedefliyoruz.

  Ticari Durum Tespit Hizmeti

  htiya zm

  lgilenilen sektre ya da piyasa hakknda tecrbesi olmayan zellikle yabanc stratejik yatrmcnn ve zel giriim sermayelerinin bu sektrdeki nemli ticari konular irdelemesi ve yatrmn geri dnn etkileyebilecek riskleri ve frsatlar yatrm karar vermeden nce ayrntl bir biimde incelemesi gerekiyor.

  Satclar tarafndan salanacak herhangi bir bilgi dokman veya ynetim sunumundan edinilebilecek piyasa ve i bilgilerinden daha derin almalara dayanan bilgi ihtiyac ortaya kyor.

  Yatrm yaplacak alanda nemli olan piyasa, mteri, rekabet ve piyasaya giri bariyerleri ve ikame konularnn detayl olarak incelenmesi ve deerlemenin nemli bir bazn oluturan i plan almasnn bu bilgilerden yola klarak salam temellerden ina edilip edilmediinin dorulanmas gereklilii karmza kyor.

  Trkiye otomotiv sektrne hakim ekip liderlerimize ek olarak Avrupa ve Amerika ofislerimizdeki sektr uzmanlarmz ile otomotiv sektrne ilikin satn alma ve birleme ilemleri ve strateji gelitirme konularnda ticari durum tespit ve piyasa aratrmas danmanlk hizmetleri sunuyoruz.

  lgilenilen sektrdeki talep ve arz dinamiklerini, fiyat ve kar marjlarnn srdrlebilirliini, uluslararas rekabete ak olmas durumunda kresel sektr dinamiklerini, gncel piyasa eilimlerini, irketin hlihazrdaki mteri ve tedariki ilikileri, yeni rn, pazar konumundaki glenme gibi konular irdeleyerek piyasa genelindeki riskler ve frsatlar da dikkate alarak mterilerimizin yatrm veya strateji kararlarn mmkn olduunca salam temellere dayandrlmasna destek oluyoruz.

  17Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • letme Sermayesi Ynetimi Hizmeti

  htiya zm

  Otomotiv sektr, Trkiyedeki birok sektrden farkl olarak iletme sermayesi ynetimi konusunda; mteri portfynn dnya devlerinden olumas, sat ve retim planlamasnn szleme baznda salam temellere dayanmas sayesinde kayda deer avantajlara sahiptir.

  Bu avantajlarn yan sra, benzeri grlmemi jeopolitik belirsizlik ve teknolojik deiim, sektrdeki portfy ve tahsil stratejisini her zamankinden daha nemli bir hle getiriyor.

  EY olarak, iletme sermayesinin nakde dntrlebilir alanlarna odaklanarak irketlerin operasyonel nakit ak konusunda gelitirilebilir alanlarn tespit edip ilgili nakit ak ynetimindeki kontrollerini artrmalarn salayacak zmler sunuyoruz.

  Operasyonel nakit akna ilikin tespit edilen konular, irketlerin ticari alacak, ticari bor ve stok ynetiminin iyiletirilmesi ve uygulanabilecek etkin kredi ynetimi stratejilerine ynelik grler sunuyoruz.

  irket Birlemeleri ve Satn Alma/Sat Danmanl

  htiya zm

  Artan potansiyeli ile Trkiye Otomotiv sektr yerli ve yabanc yatrmclarn youn ilgisini ekmektedir. Stratejik veya finansal yatrmcya hisse satn deerlendiren irketler, genellikle 6 ila 9 ay arasnda sren bu zaman diliminde, sre stratejisinin oluturulmas, yatrmclarla grmelerin koordine edilmesi, irkete ilikin tantm dokmanlarnn hazrlanmas ve finansal projeksiyonlarn yorumlanmas konularnda yardma ihtiya duymaktadrlar.

  Trkiye Otomotiv sektrndeki hzl byme, yerli firmalarn kendi aralarnda ve uluslararas firmalarla olan rekabetinin artmasna sebep olmutur. Bu artan rekabet ortamnda; irketlerin corafya, rn ve mteri portfylerinin eitlendirilmesinde, inorganik byme stratejileri en etkili yatrm seeneklerinden biri olarak karmza kmaktadr. zellikle, yurt dnda irket satn almay deerlendiren yerli firmalarn, hedef irketlerin bulunmas ve iletiime geilmesi, mzakere stratejisinin belirlenmesi, hedef irketler tarafndan sunulan finansal projeksiyonlarn irdelenmesi ve srecin ynetilmesi konularnda yardma ihtiya duymalar olasdr.

  irket birleme ve satn alma ilemlerinde, alc veya satc tarafa verilen EY danmanlk hizmetleri, ilemlerin baarl ekilde kapann kolaylatrmakta ve doru deerin yaratlmasn salamaktadr.

  EY Otomotiv Sektr Birleme ve Satn Alma ekibi, ortaklk deerlendiren firmalara bu uzun srete, derin tecrbesi ve global uzman ekipleriyle danmanlk hizmetleri sunmaktadr. Yatrmc aratrmas srecinden ilem kapanna kadar olan tm sre boyunca irket ortaklarna verilen danmanlk hizmetlerimiz, ilemin en hzl ekilde ve irket ortaklar iin maksimum fayday gzeterek kapanmasn kolaylatrmaktadr.

  Tm dnyada yer alan EY Otomotiv Sektr Ekipleri lokal uzmanlklar ve derin iliki alar ile, doru yatrm frsatlarnn belirlenmesi, analizi ve hisse veya varlk satn alma ileminde sre ynetimi konusunda hizmet vermektedir. Bu tr ilemlerde, EY profesyonelleriyle almak, en uygun yatrm frsatlarnn tespiti ve en iyi ekilde analiz edilmesi asndan nemli fark yaratmaktadr.

  18 | Otomotiv sektr hizmetlerimiz

 • Deerleme Hizmetleri

  htiya zm

  irket satn alma ve birlemeleri, pay alm ve satmlar, yeni projelerin deerlendirilmesi iin fizibilite almalar ile; hedef irket/irketler ve projeler iin ngrlen bedelin ve/veya ayrlan kaynan makul seviyede olduu konusunda analiz yapmak kritik nem tayor.

  Deerleme ve fizibilite almalar hedef irket/irketler ve projelerin makul deerinin belirlenmesi iin bir gerekliliktir.

  Bu kapsamda otomotiv sektr, olas birleme ve satn alma ilemlerinde ve proje fizibilitelerinde deerleme/fizibilite almalar gerekletirmelidir.

  Alannda uzmanlk gelitirmi, tecrbeli ekibimiz ve dnya apnda sektr uzmanlarmzn da destei ile otomotiv irketlerine irket ve hisse deerlemesi, proje fizibilitesi ve yaplan deerleme/fizibilite almasnn incelenmesi alanlarnda hizmet sunuyoruz. Ayrca dorudan/dolayl vergilerin ve istisnalarn nem arz ettii bu sektrde Deerleme Ekibi olarak, vergi konusunda EYnin uzman vergi danmanlarndan da destek alarak ihtiyaca ynelik kapsaml zmler sunuyoruz.

  Deerleme ve fizibilite hizmetlerine ek olarak, irketlere karar alma srelerini kolaylatracak, MS Excel bazl finansal modelleri hazrlyoruz.

  EY ekonomistleri ile birlikte, yaplacak olan yatrmlarn ve yeni giriimlerin otomotiv sektrne ve genel olarak Trkiye ekonomisine katklarn analiz ederek kamu kurumlar ile yaplan grmelerde yatrmc irketlere destek oluyoruz.

  19Otomotiv sektr hizmetlerimiz |

 • Bizimle iletiime geinSerdar AltayEY Trkiye Otomotiv Sektr LideriVergi [email protected]

  Ferzan lgenOtomotiv Sektr SorumlusuDenetim [email protected]

  Orkan FalayOtomotiv Sektr SorumlusuKurumsal Finansman [email protected]

  Erem GermeyanOtomotiv Sektr SorumlusuKurumsal Finansman [email protected]

  Arda KaraelebiOtomotiv Sektr SorumlusuDanmanlk [email protected]

  EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

  EY HakkndaEY bamsz denetim, vergi, kurumsal finansman ve danmanlk hizmetlerinde bir dnya lideridir. Anlaymz ve kaliteli hizmetlerimiz dnya ekonomisi ve sermaye piyasalarnda gvenin olumasna katkda bulunmaktadr. EY, gl ynetim ekibiyle tm payda gruplarna verdii szleri yerine getirmekte ve bu ekilde alanlar, mterileri ve iinde yer ald dier evreler iin daha iyi bir alma hayat oluturulmasnda nemli bir rol stlenmektedir.

  EY ad kresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limitedin her biri ayr birer tzel kiilie sahip olan, bir veya daha ok, ye firmasn temsil edebilir. Snrl sorumlu bir Birleik Krallk irketi olan Ernst & Young Global Limited mteri hizmeti sunmamaktadr. Daha fazla bilgi iin ltfen ey.com adresini ziyaret ediniz.

  2018 EY Trkiye. Tm Haklar Sakldr.

  Sadece genel bilgi verme amacyla sunulan bu yayn muhasebe, vergi veya dier profesyonel hizmetler alannda geerli bir kaynak olarak kullanlmas amacyla hazrlanmamtr. Belirli bir konuya ilikin olarak ilgili danmana bavurulmaldr.

  ey.com/trvergidegundem.comfacebook.com/ErnstYoungTurkiyeinstagram.com/eyturkiyetwitter.com/EY_Turkiye