otomotiv cam

Click here to load reader

Post on 26-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ 525MT0091 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ankara, 2011  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir.  Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.  PARA ĠLE SATILMAZ. i i ii

TRANSCRIPT

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  MOTORLU ARALAR TEKNOLOJS

  OTOMOTV CAM 525MT0091

  Ankara, 2011

 • i

  Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... 1 GR ....................................................................................................................................... 3 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 4 1. ARA ZERNDE SaBT YAPIMA CAM LEMLER ................................................ 4

  1.1. Ara Camlar ................................................................................................................. 4 1.1.1. Tanm ve zellikleri ............................................................................................. 4 1.1.2. retim Teknikleri .................................................................................................. 5 1.1.3. Malzemesi .............................................................................................................. 6 1.1.4. Montaj Metotlar .................................................................................................... 7 1.1.5. Cam talar ........................................................................................................... 9 1.1.6. Cama Kaplanan Maddeler ..................................................................................... 9

  1.2. Cam Skme Cihazlar ................................................................................................. 10 1.2.1. Tanm .................................................................................................................. 10 1.2.2. almas ............................................................................................................. 10

  1.3. Cam Deitirme Seti ................................................................................................... 11 1.3.1. Tanm .................................................................................................................. 11 1.3.2. Paralar ............................................................................................................... 12

  1.4. Cam Yaptrma Kimyasallar ..................................................................................... 13 1.4.1. Tanm ve eitleri .............................................................................................. 13 1.4.2. retim Teknikleri ................................................................................................ 13 1.4.3. Uygulanmas ........................................................................................................ 14

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 16 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 21

  RENME FAALYET2 .................................................................................................. 22 2. ARA ZERNDE SABT FTLL CAM LEMLER ................................................. 22

  2.1. Cam Montaj Fitilleri.................................................................................................... 22 2.1.1. Tanm .................................................................................................................. 22 2.1.2. eitleri ................................................................................................................ 23 2.1.3. Balant Teknikleri .............................................................................................. 23

  2.2. Fitil Yapkanlar ........................................................................................................ 23 2.2.1. Tanm ve eitleri .............................................................................................. 23 2.2.2. Uygulanmas ........................................................................................................ 23

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 24 RENME FAALYET3 .................................................................................................. 28 3. ARA ZERNDE MEKANK CAM SSTEM LEMLER ........................................ 28

  3.1. Mekanik Cam Hareket Sistemi ................................................................................... 28 3.1.1. Tanm ve Grevi ................................................................................................. 28 3.1.2. Paralar ............................................................................................................... 29

  3.2. Kap Cam talar ...................................................................................................... 29 3.2.1. Tanm ve Grevi ................................................................................................. 29 3.2.2. Balant Metotlar ................................................................................................ 30

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 31 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 33

  NDEKLER

 • ii

  RENME FAALYET4 .................................................................................................. 34 4. ARA ZERNDE ELEKTRKL CAM SSTEM LEMLER ................................... 34

  4.1. Elektrikli Cam Hareket Sistemleri .............................................................................. 34 4.1.2. Yaps ve almas ............................................................................................. 35

  4.2. Cam Motorlar ............................................................................................................. 35 4.2.1. Tanm ve Grevi ................................................................................................. 35 4.2.2. Hareket Verdii Paralar ve Balant Yntemleri ............................................... 36

  4.3. Tavan Camlar ............................................................................................................. 37 4.3.1. Tanm .................................................................................................................. 37 4.3.2. Yaps ................................................................................................................... 37 4.3.3. Paralar ve almas .......................................................................................... 38

  4.3. Aralarda retimden Sonra Yaplan Cam ile lgili Modifiye lemler ....................... 38 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 39 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 42

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 43 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 45 KAYNAKA ........................................................................................................................... 2

 • 1

  AIKLAMALAR

  KOD 525MT0091

  ALAN Motorlu Aralar Teknolojisi

  DAL/MESLEK Otomotiv Gvde

  MODLN ADI Otomotiv Cam

  MODLN TANIMI

  rencinin otomotiv camlar ile ilgili sorunlar giderip cam onarmlarn yapabilmesi iin oto cam ilemlerinin anlatld bir renme materyalidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Bu modln n koulu yoktur.

  YETERLK Ara zerinde cam ile ilgili onarmlar yapmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama Ara zerinde cam ile ilgili onarmlar firmann

  belirledii katalog standartlar lsnde temiz ve dzgn bir ekilde yapabileceksiniz. Amalar

  1. Ara zerinde sabit yaptrma cam firmann belirledii deerler lsnde skp takabileceksiniz.

  2. Ara zerinde sabit fitilli cam firmann belirledii deerler lsnde skp takabileceksiniz.

  3. Ara zerinde mekanik cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde skp takabilecek ve arzalarn giderebileceksiniz.

  4. Ara zerinde elektrikli cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde skp takabilecek ve arzalarn giderebileceksiniz.

  ETM RETM ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Atlye, teknoloji snf Donanm: Otomobil gvdesi ve camlar, allen takm, anahtar takm, cam ipi, cam kesme elmas, cam sehpas, cam talama zmparas, eki, eldiven, fra, gerdirme kay, gnye, gzlk, i elbisesi, jilet, kerpeten, keski, kumpas, lokma takm, makas, masa, mastar, metre, rt, pense, segman tornavidas, silikon kesme teli, silikon tabancas, spatula, tornavida takm, vantuz, cam delme makinesi, cam talama makinesi, dekupaj makinesi, elektrik sprgesi, kompresr, matkap, perin makinesi, silikon kesme makinesi, ambalaj band, arap sabunu, ayna cam, cam eitleri, cam fitili, cam kalemi, cam kanal, cam kza, cam krikosu, cam lastii, cam lastii segman, cam macunu, denge braketi, dikiz aynas, fitil kanal, gaz ya, karton, kelebek cam lastii, kzak lastii, oto cam silikonu, primer tiner, stp, yaptrclar, cam deitirme seti, mekanik ve elektrikli cam hareket sistemi paralar

  AIKLAMALAR

 • 2

  LME VE DEERLENDRME

  Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test, doru-yanl testi, boluk doldurma vb.) kullanarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek sizi deerlendirecektir.

 • 3

  GR

  Sevgili renci,

  Yaklak 35 yldr retim yapan otomotiv sektr, ekonomideki gelimeye bal olarak gelen talep artlar ile 90larn banda kapasite artlarna ve yeni model ara retimlerine ynelmitir. Trkiyenin Gmrk Birliine girii ile otomobil ithlat ve model eitlilii de nemli lde artmtr. Dolaysyla oto camcl meslek dalnda i hacmi giderek genilemekte, bu bymenin gelecekte artarak srmesi beklenmektedir.

  Oto camclk meslei genellikle kk lekli iletmeler bnyesinde yrtlmekteyse de sektrde giderek kk lekli iletmeler azalmakta ve komple hizmet veren oto bakm-onarm servisleri yaygnlamaktadr. Ancak mevcut servislerde oto camcs olarak yeterli sayda nitelikli eleman bulunmamas nedeniyle servisler, camclk ilerini kk lekli iletmelere yaptrmaktadr. Kk yerleim yerlerinde kap camlarnn monte edilmesi grevinin genellikle kaportaclar tarafndan yerine getirildii gzlemlenmektedir.

  Oto camclnda taklma ekli itibariyle fitilli camlarn yerini giderek yaptrmal camlar almaktadr. Gelecekte lamine ve temperli camlarn montajnn bugnk yaptrma sisteminden deiik olarak hazr vidal mekanik sistemlere dnmesi beklenmektedir.

  Oto camclarnn otomobil teknolojisindeki hzl gelimeleri izlemesi, yeni kan modelleri tanmas, aralara yeni konulan gvenlik sistemleri vb. hakknda bilgi sahibi olmas gerekmektedir. Birok meslek alannda olduu gibi bu meslek alannda da gelien teknolojiye paralel olarak nitelikli eleman ihtiyac giderek artmaktadr.

  Teknolojik gelimeler, kullanlan ara gere ve ekipmanlara da yansmaktadr. Gemiteki szdrmazlk sorunu, uygun szdrmazlk malzemelerinin kullanmyla gnmzde tamamen almtr. Macun hazrlama ilemi ise hazr macunlarn kullanm nedeniyle giderek ortadan kalkmaktadr. Teknolojik gelimelerin izlenmesi, malzeme teminindeki glklerin almas ve artan i hacmi sonucunda meslein gelimesi beklenmektedir.

  GR

 • 4

  RENME FAALYET1

  Ara zerinde sabit yaptrma cam firmann belirledii deerler lsnde temiz ve dzgn bir ekilde skp takabileceksiniz.

  Otomotiv Sektrnde Cam iliinin nemi konulu bir rapor hazrlaynz. Gnmz aralarnda sabit yaptrma camlar genelde aralarn hangi camlarnda

  kullanlr? Aratrnz. Rapor hazrlaynz. Hazrladnz raporlar arkadalarnzla paylanz.

  1. ARA ZERNDE SABT YAPIMA CAM

  LEMLER

  1.1. Ara Camlar

  1.1.1. Tanm ve zellikleri

  Aracn iinden dary grebilmek iin zel olarak retilmi oto gvde malzemelerine ara cam denir. Ara gvdesine taklan camlar, n cam, arka cam, kap penceresi cam ve kelebek cam gibi snflara ayrlr. Bu blmlerin herhangi birinde kullanlan cam, ak bir gr olana salarken i blm ve d ortam arasnda salam bir kalkan grevi de grmelidir (Resim 1.1).

  Resim 1.1: Ara gvdesi ve camlar

  RENME FAALYET1

  ARATIRMA

  AMA

 • 5

  Ara camlar ayn zamanda gvenlik koullarna uygun olmal, arpma annda dahi

  gvdeden ayrlmamal ve krld zaman ara iindekilere zarar vermemelidir.

  Camlarn s ve k geirgenlii de ok nemlidir. deal bir cam, filtre gibi grev yapmaldr. Gne ndan rahatszlk duyulmamas iin gnmz otomobillerinin birounda solekstra cam ad verilen camdan yararlanlmaktadr.

  Gvdenin farkl ksmlarndan geen gne enerjisi oranlar ekil 1.1de gsterilmitir.

  ekil 1.1: Gvdenin farkl ksmlarndan geen gne enerjisi oranlar

  1.1.2. retim Teknikleri

  Gnmz aralarnda kullanlan camlar, deiik ilemlerden geerek retilir. Genel olarak aralarn n camlar lamine cam, arka ve yan camlar ise temperli cam olarak yaplmtr.

  Lamine cam, iki ince normal cam tabakas ve bu tabakalarn arasna yerletirilen effaf bir film (reine) tabakasndan oluur. Camda herhangi bir hasar meydana geldiinde krlan cam paracklar byktr ve hasar tm cama yaylmaz. Dolaysyla kaza sonras aracn nn grmek mmkndr.

 • 6

  Lamine camlarda ortadaki reine tabakas esnek olduu iin nesnelerin cam krp gemesi zordur. Lamine camlar krld zaman kolay kopup paralanmaz.

  Temperlenmi camlarn oka dayanm normal camlara gre drt kat fazladr. Bu camlar krldnda normal camda olduu gibi baa benzer paralar oluturmaz. Krlan cam paralarnn ekilleri, bir zara benzer. Keskin kenarlar olmad iin src ve yolcularn gvenlii artrlmtr. Temperlenmi cam krldnda tm cam bir seferde pek ok paraya ayrlr. Gnmzde temperlenmi camlar, n cam hari dier camlarda kullanlmaktadr.

  Ara camlar retilirken ham levhadan kesme, pah krma, ykama, stma, su verme gibi deiik ilemlerden geerek taklacak hle gelir. Lamine camlar ise ham levhadan orta film oluturma, kesme, laminant yapma, nceden bastrarak yerletirme ve basnla yaptrma gibi aamalardan sonra taklacak hle gelir.

  Resim 1.2: Oto cam imalat

  Fabrikalarda retimden kan camlar, ECE Reglasyon 43 normlarna gre; grn ve kalnlk, optik sapma, gr, k geirgenlii, bilye darbesi, kafa darbesi, delinme, radyasyon, rutubet ve scak, terleme ve termal oka kar dayankllk testlerinden geirilir. Temperli camlar iin paralanma testleri yaplmaktadr.

  1.1.3. Malzemesi

  levsel olarak da camlar deiik malzemelerden ve farkl ekillerde retilir.

 • 7

  Rezistansl cam: Camda oluan donma ve buulanmay nlemek iin cam yzeyine s altnda baslm diren telleri vardr. Genellikle arka camlarda kullanlr.

  Antenli cam: Radyo, televizyon ve telefon sinyalleri alan teller cam yzeyine s altnda baslmtr.

  Renkli cam: Camn ham maddesine kobalt ve demir gibi metalleri kartrarak retilen, klima verimi yksek, kzltesi nlar byk lde emebilen bir cam trdr.

  Serigrafik baskl cam: Bu cam eidinde camlarn kenar ksmlarnda siyah bir bant tabakas var gibi gzkr. Macun yaptrc ve ara gvdesinin kenar ksmlarn saklar ve estetik bir grnm kazandrr.

  Su tutmayan cam: D yzeyi flor katkl reine ile kapl camlardr.

  1.1.4. Montaj Metotlar

  Aralarda kullanlan camlar, aracn iini ve dn ayrmak iin saydam bir duvar grevi yapmaktadr. Yamur, rzgr, toz, ses ve sdan korunma iin camn gvdeye doru ve yeterli sabitlenmesi gerekmektedir. Camlarn gvdeye sabitlenmesinde yntem kullanlr. Bunlar aadaki gibidir.

  Yapkan ile sabitleme Fitil ile sabitleme Cvata ve somun ile sabitleme

  Aralarda sabit olan n, arka ve yan kelebek camlar, yaptrma ya da fitil ile hareketli olan kap camlar cvata somun yntemiyle gvde panellerine balanmtr.

  Yaptrc ile sabitleme:

  Yaptrlacak cam ve gvde yzeylerine cam ile gvde arasna retan bazl bir yaptrc srlerek balant salanr. Bu yaptrc, hem gvdedeki boluklar doldurarak gvdenin salamln artrr hem de arpmadan sonra oluacak deformasyon ve titreimlere kar dayankllk salar. Gnmzde yaygn kullanlan bir metottur (ekil 1.2).

 • 8

  ekil 1.2: Yaptrma cam

  Fitil ile sabitleme: Cam gvdeye H eklinde bir fitil ile balanmtr. Fitil malzemelerinin hava ve su

  szdrmaz, kolay tutturulabilen ve gvdeyi kirletmeyen kauuktan olmas istenir. Cam - fitil ve gvde - fitil arasna szdrmazl artrmak iin yapkan srlebilir (ekil 1.3).

  ekil 1.3: Fitilli cam

 • 9

  Cvata ve somun ile sabitleme: Aralarn kap camlar gibi hareketli camlarnda kullanlan bir balant eklidir. Cam,

  zerinde bulunan deliklerden cvatalar ve plastik dbeller araclyla cam tablasna balanr (ekil 1.4).

  ekil 1.4: Cvata somun balantl cam

  1.1.5. Cam talar

  talar, grnm, cam ularnda koruma, yamur engeli ve aerodinamik performansn artrlmas gibi ilevleri yerine getirir. Baz ara modellerinde tasz tasarmlar da kullanlmaktadr ve camlar talar olmadan monte edilir. Cam talarnda plastik, kauuk, alminyum, elik ve plastik kapl elik gibi malzemeler kullanlr.

  Cam talar zelliklerine gre nceden montajl i ta, nceden montajl d ta, sonradan monte edilenler, klipsli talar ve zel talar gibi deiik isimler alr.

  1.1.6. Cama Kaplanan Maddeler

  Piyasada cam filmi olarak isimlendirilen film bantlar ieriden veya dardan cama yaptrlarak camn k geirgenliini deitirir, gelen darbelerden camlar korur ve yamur kaydrc olarak grev yapar (Resim 1.3).

 • 10

  Resim 1.3: Cam filmi

  1.2. Cam Skme Cihazlar

  1.2.1. Tanm

  Yaptrma camlarn sklmesinde yaptrc mastiklerin kesilmesi iin kullanlan cihazlardr. Bunlardan en ok kullanlanlar zel termik kesiciler ve pnmatik titreimli kesicilerdir.

  1.2.2. almas

  Termik tip kesici, s altnda yapkan keserek yaptrcnn camdan ve gvdeden ayrlmasn salar. Ucunda bulunan bak, 150 C civarnda snr ve yapkan keser.

 • 11

  ekil 1.5: Termik tip kesici

  Pnmatik titreimli kesicinin ucuna deiik biimlerde bak taklarak ban titreimi yardmyla yaptrcnn kesilmesi salanr (ekil 1.6).

  ekil 1.6: Pnmatik kesici

  1.3. Cam Deitirme Seti

  1.3.1. Tanm

  Bir cam krldnda krlan cam gvdeden sklmeli ve deitirilmelidir. Ancak baz gvde onarmlar srasnda krk olmayan camlarn da sklmesi gerekir. Ayn cam gvdeye taklaca iin karlrken krlmamasna dikkat edilmelidir. Camlarn etkin bir biimde sklmesi ve yeniden taklmas iin uygun aralar kullanlmaldr. Uygun aralar kullanldnda ilemler daha hzl gerekleir, alma gvenlii artar ve camn hasar grmesi nlenir. Cam skme ve yeniden takma ilemlerinde baz genel aralarn yan sra

 • 12

  ileme zel tasarlanm aralar gereklidir. Bu aralar, bir cam deitirme setinde mutlaka yer almaldr (Resim 1.4).

  Resim1.4: Cam deitirme seti

  1.3.2. Paralar

  Koruyucu eldivenler Koruyucu gzlk Organik solvente dayankl maske Gvde koruyucu bantlar Torpido koruma panelleri zel mastik kesme teli Mastik kazyc Maket ba Cam ba Cam vantuzlar Cam tezgh Mastik tabancas Macun spatulas ta skc Tel takma aletleri Cam elmas

  Bu paralar, ara camlarnn sklp taklmasnda srat, ii gvenlii ve salamlk iin gereklidir.

 • 13

  1.4. Cam Yaptrma Kimyasallar

  1.4.1. Tanm ve eitleri

  Camlar, ara gvdesine kimyasal bir yapkan kullanlarak salam biimde monte edilir. Cam yaptrma kimyasallarn iki grupta toplayabiliriz.

  Bunlardan birincisi, asl yaptrma ilemini gerekletiren cam yapkanlardr. Cam ile gvde arasna bir mastik tabancas ile srlerek yapma salar. Bir cam yapkannn gl bir yapkanlk, su, toz ve hava geirmezlik, uzun sreli dayankllk ve uygun fiziksel zellikler salamas gerekmektedir (ekil 1.7).

  ekil 1.7: Cam yaptrma kimyasallar

  Dier kimyasallar ise cam ve gvde zerindeki mastikleri ve yalar temizleyen, ayn zamanda yapmay hzlandran svlardr. Bu svlar, sklen camlarn balant yerlerine ve camn gvdeye taklma yerine ince bir kat hlinde srlerek o blgenin temizliini ve dolgu ilemini gerekletirir. Kimi firmalarn primer olarak isimlendirdii bu svlar, cam taklrken cama ve gvdeye srlerek cam yaptrcsnn tutunma zelliini kuvvetlendirerek camn gvdeye daha iyi yapmasn salar.

  1.4.2. retim Teknikleri

  Yeni bir aracn gvdesine cam taklrken poliretan tipi bir yapkan kullanlr. Gvde onarm almalarnda bir cam yeniden takarken orijinaline uygun ya da daha yksek kalitede poliretan bir yapkan kullanlmaldr. Cam yapkanlar retilirken yksek elastikiyet ve onarlabilirlik, ar koullara dayanm, gl yapkanlk, dk ve yksek scaklklara dayanm ve szdrmazlk zellikleri gz ard edilmez.

 • 14

  Yapma, basit bir sre deildir; yapkann kerek malzemeleri tutmas ile gerekleir. Bu srete malzemelerde gzle grlr baz reaksiyonlar meydana gelir. Yapkann srld cam ve gvde yzeyleri, molekller aras ekim, tutma ve kimyasal balanma gibi faktrlerin yaratt etkiyle birbirlerine balanr. Bir benzetme ile kaynar.

  Temizleme ve ya giderme, zmparalama ve astar sv (primer) uygulama, cam ve gvde arasnda molekler ekimi artrr; tutmay ve kimyasal balanty meydana getirir.

  Temizlik ve yapma hzlandrc svlar, arlkl olarak polizosiyanat maddesinden oluan svlardr. Birbirine yaptrlacak malzemeler ve cam yaptrcsna uygun sv kullanlmaldr.

  1.4.3. Uygulanmas

  lk nce gvdede camn oturaca yzey, kalan mastiklerden ve yalardan arndrlr ve basnl hava ile temizlenir. Daha sonra gvde zerine gvde primer svs srlr. Camn balant yerleri de temizlenerek cam primer svs srlr.

  Resim 1.5: Svnn gvdeye uygulanmas

  Temizleyici ve yapkanlk artrc svlarn uygulanmas Resim 1.5 ve Resim 1.6da gsterilmitir.

  Resim 1.6: Svnn cama uygulanmas

 • 15

  Cam yaptrcs, gvde zerine veya cam zerine mastik tabancas ile uygulanabilir. Kartu ucunun kesilmesi ve mastiin uygulanmas Resim 1.5teki gibidir. ok fazla ya da az mastik uygulanmamal, eit bir dalm salanmaldr.

  ekil 1.8: Kartu ucunun kesilme ekli ve cam yaptrcsnn uygulanmas

  DKKAT!!! Cam takldktan sonra basn altnda sabitlenmeli ve ara 24 saat yerinden hareket ettirilmemeli, kaplar alp kapanmamal, arabann yan camlar kurumann etkili olmas iin ak tutulmaldr. Alt saat sonra szma yapabilecek noktalar belirlemek ve yapkan polimerizasyonunu hzlandrmak iin cama su dklebilir.

 • 16

  UYGULAMA FAALYET

  Ara zerinde sabit yaptrma cam firmann belirledii deerler lsnde skp taknz.

  lem Basamaklar neriler

  Camn rahat sklmesi iin i ve d paralar sknz.

  Her ileme balamadan nce gerekli gvenlik ve emniyet nlemlerini alnz.

  Aracn negatif ak kutup ban sknz.

  Aracn dz bir zeminde olmasna dikkat ediniz.

  Firmann belirledii standartlara ve kataloa uyunuz.

  Ara dnda silecek kollar anten vb. ara iinde kaplamalar, gnelik, dikiz aynas vb. paralar camn skm kolayl iin sknz.

  Camn evresindeki gvde panellerine koruyucu bant uygulaynz.

  Koruma bezleri ve bantlar, camn i ve d paralara zarar vermesini nleyeceinden mutlaka uygulaynz.

  Cam ile gvde arasndaki ksm iaretleyiniz. zellikle sklen cam tekrar

  taklacaksa ayn iaretlerin akmasna dikkat ediniz.

  Tel kullanarak cam mastiini kesiniz.

  Gz, krk camlardan ve kimyasal mastiklerden korumak

  iin gzlk taknz. Eldiven giyiniz ve maske taknz. Teli camn alt veya st

  kelerinden, bir ucu darda, bir ucu ieride kalacak ekilde geiriniz ve kesmeye balaynz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 17

  zel vantuzlu cihazla cam gvdeden ayrnz.

  Yapkan kesildikten sonra cam gvdeden yavaa karnz.

  Cam tezgha ibkey ksm yukar gelecek ekilde yerletiriniz ve cam vantuzlaryla tezgha sabitleyiniz.

  Mastii (yaptrc) camdan ayrnz.

  Mastik kazyclardan yararlannz.

  Serigrafik baskl ksma zarar vermeyiniz.

  Uygun temizleyici svlar kullannz.

  Gvde zerinde kalan mastii temizleyiniz.

  Mastik kazycdan yararlannz. Basnl hava ile temizleyiniz. Uygun temizleyici svlar

  kullannz.

 • 18

  Gvde oturma yzeyine boya dolgu astar uygulaynz.

  Szdrmazlk fitilini taknz.

  Fitilin dzgn oturmasna dikkat ediniz.

  retici firma kataloglarna uyunuz.

  Cam mastiini (yapkann) uygulaynz.

  Cam yapkannn her yapma yzeyine eit dalmasna ve 11 mm ykseklikte olmasna dikkat ediniz.

  Kimyasal mastiklerden korunmak iin gzlk, eldiven ve maske kullannz.

 • 19

  Cam kenarna ta taknz.

  tann zelliine gre ta nceden de taklabilmektedir.

  Uygun bir ahap takoz ile tay camn kenarna geiriniz.

  Cam taknz.

  Cam takmadan nce aracn yan camlarn anz.

  Cam yzeye eit ekilde oturtunuz.

  Cam takldktan sonra aracn kaplarn ap kapatmaynz ve 24 saat boyunca arac hareket ettirtmeyiniz.

  Cama 6 saat basn uygulaynz ve bu srenin sonunda szma yapabilecek noktalar belirlemek ve yapkan polimerizasyonunu hzlandrmak iin cama su dknz.

  D fitil ya da bakalit varsa taknz.

  Sktnz dier paralar taknz.

  Cam temizleyiniz. Aracn iini krk camlardan ve

  artk maddelerden temizleyiniz.

 • 20

  KONTROL LSTES

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1 Emniyet ve gvenlik tedbirlerini aldnz m?

  2 Arzay ve giderme yntemini belirlediniz mi?

  3 Camn rahat sklmesi iin i ve d paralar sktnz m?

  4 Cam ile gvde arasndaki ksm iaretlediniz mi?

  5 Fitilli camn zel fitilini kardnz m?

  6 Tel kullanarak cam mastiini kestiniz mi?

  7 zel vantuzlu cihazla cam gvdeden ayrdnz m?

  8 Cam tezghn zerine dzgn bir ekilde yerletirdiniz mi?

  9 Aracn iini ve kaputun stn krk cam ve dier artklardan temizlediniz mi?

  10 Mastii camdan ayrdnz m?

  11 Gvde zerinde kalan mastii temizlediniz mi?

  12 Gvde oturma yzeyine boya dolgu astar uyguladnz m?

  13 Szdrmazlk fitilini taktnz m?

  14 Cam mastiini uyguladnz m?

  15 Cam kenarna ta taktnz m?

  16 Cam taktnz m?

  17 Fitilli camlarda su szdrmazl salamak iin cam-gvde-fitil arasna zel yapkan uyguladnz m?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz Evet ise lme ve Deerlendirme ye geiniz.

 • 21

  LME VE DEERLENDRME

  Aadaki sorular dikkatlice okuyarak doru seenei iaretleyiniz.

  1. Aralarda yaygn olarak kullanlan cam eidi aadakilerden hangisi deildir?

  A) Lamine camlar B) Solekstra camlar C) Poliretan camlar D) Temperli camlar

  2. Ara camlarnn gvdeye montajnda hangi metot kullanlmaz? A) Yaptrma metodu B) Basklama metodu C) Fitilli metot D) Cvata ve somun metodu

  3. Cam gvdeye yaptrlrken hangi kimyasallar kullanlr? A) Poliretan cam yapkan, temizleyici ve yapmay glendirici svlar B) Silikon mastik ve tiner C) Sellozik oto boyas ve hzl yaptrclar D) ekomastik esasl cam yapkan ve reine esasl boya inceltici

  4. Su tutmayan camlarn d yzeyi hangi madde ile kaplanmtr? A) Klor katkl reine B) Flor katkl reine C) Iyot katkl reine D) Plastik katkl reine

  5. Cam yeni yaptrlan bir ara ne kadar sre hareket ettirilmemelidir? A) 6 SAAT B) 12 SAAT C) 18 SAAT D) 24 SAAT

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 22

  RENME FAALYET2

  Ara zerinde sabit fitilli cam firmann belirledii katalog standartlar lsnde temiz ve dzgn bir ekilde skp takabileceksiniz.

  Sabit fitilli camlar otomotiv gvdesinde hangi camlarda kullanlr? Aratrnz. Rapor hline getirip arkadalarnzla paylanz.

  2. ARA ZERNDE SABT FTLL CAM

  LEMLER

  2.1. Cam Montaj Fitilleri

  2.1.1. Tanm

  Ara camlar yaptrlarak gvdeye baland gibi fitiller yardmyla da balanabilir. Fitil, bir taraftan cam tutarken dier taraftan gvdeye sabitlenir. Yaptrma camlarda olduu gibi fitilli camlar da aracn kabini iine hava, su, grlt ve toz girmesini engellemelidir.

  ekil 2.1: Sabit fitilli cam

  RENME FAALYET2

  ARATIRMA

  AMA

 • 23

  2.1.2. eitleri

  Otomobillerde kullanlan fitillerin elastik, hava geirmez ve ozona dayankl olmas istenir. Fitil malzemesi olarak genelde etilen-propilen kauuktan yararlanlr. Bu sentetik kauuk, elastikiyete sahip ok molekll bir bileiktir. Sentetik kauuun baz eitleri, yaa, sya ve yorulmaya bal olarak doal kauuktan stndr ve ara camlarnda gvenle kullanlmaktadr.

  Fitilli balant metodu, aralarn kap penceresi gibi hareketli camlar dndaki sabit camlarna uygulanabilir.

  2.1.3. Balant Teknikleri

  Fitil yardmyla cam gvdeye balanrken H biimli kesite sahip, kat hlde szdrmaz kauuk erit kullanlr.

  Fitil, nce btn cam kenarna geirilir. Daha sonra cam, bir ip yardmyla gvdedeki yuvasna oturtulur.

  2.2. Fitil Yapkanlar

  2.2.1. Tanm ve eitleri

  Su szdrmazlk performansn artrmak ve szdrmaz erit fitilin ara gvdesine ve cama sk bir ekilde oturmasn salamak iin cam - fitil ve gvde - fitil arasndaki bolua retan bazl bir yapkan veya btil kauuk uygulanr.

  ekil 2.2: Fitil yapkan

  2.2.2. Uygulanmas

  Fitil cama geirilmeden nce oturma yzeyine ve fitil iine temizleyici ve yapkanl hzlandrc svlardan ince bir kat srlr. Daha sonra fitil yapkan fitil kanalna doldurularak fitil cama geirilir.

  Ayn ilem fitilin gvde oturma yzeyine de uygulanarak fitillenmi cam, bir ip yardmyla gvde zerine oturtulur ve kurumas beklenir.

 • 24

  UYGULAMA FAALYET

  Ara zerinde sabit fitilli cam firmann belirledii deerler lsnde skp taknz.

  lem Basamaklar neriler

  Camn rahat sklmesi iin i ve d paralar sknz.

  Her ileme balamadan nce gerekli gvenlik ve emniyet nlemlerini alnz.

  Aracn negatif ak kutup ban sknz.

  Aracn dz bir zeminde olmasna dikkat ediniz.

  Firmann belirledii standartlara ve kataloa uyunuz.

  Ara dnda silecek kollar anten vb. ara iinde kaplamalar, gnelik, dikiz aynas vb. paralar camn skm kolayl iin sknz.

  Camn evresindeki gvde panellerine koruyucu bant uygulaynz.

  Koruma bezleri ve bantlar camn i ve d paralara zarar vermesini nleyeceinden mutlaka uygulaynz.

  Cam vantuzlarn cama yaptrnz.

  Sklecek camn zelliine gre uygun sayda ve pozisyonda vantuzu cama

  yaptrnz.

  Cam gvdeden ayrnz.

  Kabin ii balant paralarn skp fitili ierden darya doru ittiriniz.

  Cam gvdeden yavaa karnz.

  Cam tezgha ibkey ksm yukar gelecek ekilde yerletiriniz ve cam vantuzlaryla tezgha sabitleyiniz.

  Gz krk camlardan ve kimyasal mastiklerden korumak

  iin gzlk taknz. Eldiven ve maske kullannz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 25

  zel fitili karnz.

  Fitil zorlamadan geliyorsa ekerek karnz. Eer gelmiyorsa bir maket ba yardmyla keserek karnz.

  Camda gerilmelere neden olmaynz.

  Gvdeye zarar vermeyiniz.

  Cam oturma yzeyini temizleyiniz. Basnl hava ile temizleyiniz. Yadan ve dier pisliklerden

  zel svlar ile arndrnz.

  Gvde oturma yzeyine boya dolgu astar uygulaynz.

  Maske, eldiven ve gzlk kullannz.

  Su szdrmazl salamak iin cam-gvde-fitil arasna zel yapkan uygulaynz.

  Maske, eldiven ve gzlk kullannz.

  Cam taknz.

  Cam takmadan nce aracn yan camlarn anz.

  Cam takldktan sonra aracn kaplarn ap kapatmaynz ve 24 saat boyunca arac hareket ettirtmeyiniz.

  Cam gvdeye dzgn bir ekilde ve yapkan datmadan oturtunuz.

  D fitil ya da bakalit varsa taknz.

  Sktnz dier paralar taknz.

  Cam temizleyiniz. Aracn iini krk camlardan ve

  artk maddelerden temizleyiniz.

 • 26

  KONTROL LSTES

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1 Arzay ve giderme yntemini belirlediniz mi?

  2 Camn rahat sklmesi iin i ve d paralar sktnz m?

  3 Cam ile gvde arasndaki ksm iaretlediniz mi?

  4 Fitilli camn zel fitilini kardnz m?

  5 Tel kullanarak cam mastiini kestiniz mi?

  6 zel vantuzlu cihazla cam gvdeden ayrdnz m?

  7 Cam tezghn zerine dzgn bir ekilde yerletirdiniz mi?

  8 Szdrmazlk fitilini taktnz m?

  9 Cam mastiini uyguladnz m?

  10 Cam kenarna ta taktnz m?

  11 Cam taktnz m?

  12 Fitilli camlarda su szdrmazl salamak iin cam-gvde-fitil arasna zel yapkan uyguladnz m?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz Evet ise lme ve Deerlendirme ye geiniz.

 • 27

  LME VE DEERLENDRME

  Aadaki sorular dikkatlice okuyarak doru seenei iaretleyiniz.

  1. Fitilli camlarda fitil malzemesi olarak ne kullanlr? A) Silikon mastik B) ekomastik C) Etilen-propilen kauuk D) Plastik

  2. Fitil yapkanlarnn amac nedir? A) Cam fitil gvde arasnda salam ve gvenli bir balant oluturmak B) Cam gvdeye salamca yaptrmak C) Fitili esnek biimde cama yaptrmak D) Cam kapya szdrmaz bir ekilde yaptrmak

  3. Fitil yapkan olarak genellikle hangi malzeme kullanlr? A) Alminyum B) retan bazl bir yapkan veya btil kauuk C) Plastik D) Btan

  4. Fitilli camlar yerine taklrken ne kullanlr? A) elik tel B) p C) Kablo D) Plastik

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 28

  RENME FAALYET3

  Ara zerinde mekanik cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde temiz ve dzgn bir ekilde skp takabilecek ve arzalarn giderebileceksiniz.

  Mekanik cam sistemlerinin otomobillerin hangi ksmlarnda bulunduunu ve nasl altn aratrnz, rapor hline getirerek arkadalarnzla paylanz.

  3. ARA ZERNDE MEKANK CAM

  SSTEM LEMLER

  3.1. Mekanik Cam Hareket Sistemi

  3.1.1. Tanm ve Grevi

  Hareketli camlar, aralarn kaplar gibi camn ap kapatma ihtiyac olan yerlerde kullanlr. zellikle kap camlarnn alp kapanabilmesi iin mekanik bir sistem gelitirilmitir (Resim 3.1). Makasl olarak inip kalkan cam kaldrma sistemleri olduu gibi elik tellerin ekilmesi yntemiyle alan cam kaldrma sistemleri de vardr.

  Resim 3.1: Mekanik makasl cam hareket sistemi

  RENME FAALYET3

  ARATIRMA

  AMA

 • 29

  3.1.2. Paralar

  3.1.2.1. Cam Kolu

  Mekanik olarak alan sistemler, el kuvveti ile alr. Bu sistemlerde cam kzanda

  olan cam hareket ettirmek iin aracn kapsnda bulunan bir cam ama kolundan faydalanlr. Bu kolun bir yne evrilmesi ile cam iner, dier yne hareketiyle cam kapanr (Resim 3.2).

  Resim 3.2: Cam kolu

  3.1.2.2. Kzak Mekanizmas Camn zerine oturduu ve yukar aa inip karken hareket ettii yuva, cam kza

  olarak isimlendirilir. Cam kolundan alnan dnme hareketi, cam kaldrma sistemi ve kzak yardmyla dorusal harekete evrilir ve camlarn yukar aa hareketini gerekletirir.

  3.2. Kap Cam talar

  3.2.1. Tanm ve Grevi

  Camlar, kap iinde hareket eder. Gerek camlarn sabit hlde hareket etmesini gerekse kap iine su girmesini nlemek ve estetik bir grnt iin camn kapdan kt kenarlara cam talar taklmtr. Kauuk, plastik kapl elik, plastik gibi malzemelerden yaplan cam talarnn camn alp kapanmas srasnda cam izmemesi istenir.

  Resim 3.3: Kap cam tas

 • 30

  3.2.2. Balant Metotlar

  Kap cam talar kapnn cam kan ksmndan kapya taklr. Cam yukar kalkarken ve aaya inerken cam her iki tarafndan destekler. tann kap iindeki ksm vidayla, kap dndaki ksm klipslerle kapya balanmtr. Aracn marka ve modeline gre trnakl ve klipsli tutturma, iten ve dtan da olabilir. Cam skmeden nce tasn skmek, camn pratik bir ekilde karlabilmesini salar.

 • 31

  UYGULAMA FAALYET

  Ara zerinde mekanik cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde skp taknz.

  lem Basamaklar neriler

  Kap cam tasn sknz.

  Gvenlik ve emniyet tedbirlerini alnz.

  tann montaj eklini tespit ediniz.

  Kap camn sonuna kadar anz.

  ta klipsli ise trnaklarn krmadan karnz.

  Kap tutama, cam ve kap ama kolu ve kap cebi gibi paralar skerek kap i demesini karnz.

  Gvenlik ve emniyet tedbirlerini alnz.

  Pratik sklebilecek paralar ilk nce skp kap demesini sonra karnz.

  Klips trnaklarnn krlmamasna, vida yuvalarnn yalama olmamasna dikkat ediniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 32

  Cam sknz.

  Eldiven ve gzlk kullannz. Cam kaldrma sistemi

  mekanizmasna dikkat ederek cam yerinden skp dar alnz.

  Cam kaldrma sistemini sknz.

  Eldiven ve gzlk kullannz. Kapya balant durumunu

  tespit ediniz.

  Uygun alet ve takm kullannz.

  Sistemin arzalarn giderip ilem basamaklarnn tersine doru montaj yapnz.

  Firmann belirledii katalog deerlerine uyunuz.

  Uygun alet ve takm kullannz.

  KONTROL LSTES

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1 Ara zerinden mekanik cam hareket sistemini sktnz m?

  2 Ara zerinde mekanik cam sisteminin arzalarn giderdiniz mi?

  3 Ara zerinden mekanik cam hareket sistemini taktnz m?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz Evet ise lme ve Deerlendirme ye geiniz.

 • 33

  LME VE DEERLENDRME

  Aadaki sorular dikkatlice okuyunuz ve doru seenei iaretleyiniz.

  1. Aadakilerden hangisi mekanik cam sisteminde oluabilecek arzalardan deildir? A) Cam kzann yasz kalp oksitlenmesi B) Cam kaldran elik ipin kopmas C) Kap kilidinin arzalanmas D) Cam kolunun krlmas

  2. Aadakilerden hangisi mekanik cam sistemi eitlerindendir? A) Fitilli ve tal B) pli ve fitilli C) Motorlu ve makasl D) elik ipli ve makasl

  3. Kaplarda bulunan cam tasnn grevi nedir? A) Cama klavuzluk eder ve szdrmazlk salar. B) Kapy gvdeye tespit eder. C) Cam kolunu cama balar. D) Dikiz aynasna camda yataklk eder.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 34

  RENME FAALYET4

  Ara zerinde elektrikli cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde skp takabilecek ve arzalarn giderebileceksiniz.

  Elektrikli cam sistemlerinin otomobillerin hangi ksmlarnda bulunduunu ve nasl altn aratrnz, rapor hline getirerek arkadalarnzla paylanz.

  4. ARA ZERNDE ELEKTRKL CAM

  SSTEM LEMLER

  4.1. Elektrikli Cam Hareket Sistemleri

  4.1.1. Tanm ve Grevi

  Resim 4.1: elik telli elektrikli cam sistemi

  RENME FAALYET4

  ARATIRMA

  AMA

 • 35

  Elektronik paralar her sektrde olduu gibi otomotiv sektrnde de yaygn kullanm alanna sahiptir. Mekanik olarak yaplan iler, basit elektronik donanmlarn mevcut sistemlere eklenmesiyle kolay hle gelmitir.

  Elektrikli cam sistemleri, kap veya tavan camlarnn bir dmeye baslarak elektrikli motor yardmyla hareket ettirilmesi esasna gre alr.

  4.1.2. Yaps ve almas

  Elektrikli cam sistemlerinde mekanik cam sistemine yan donanmlar eklenmitir. Cam ama kolu iptal edilmi, yerine cam kaldrma motoru konulmutur. Elektrik yardmyla alan bu motor, kabin iinde bulunan bir elektrik anahtarndan kumanda edilerek camlar alp kapanr.

  Resim 4.2: Elektrikli cam kumanda dmeleri

  4.2. Cam Motorlar

  4.2.1. Tanm ve Grevi

  Camlarn kaldrlmas ve indirilmesi iin gerekli hareketi oluturan elektrik motorlardr. Kumanda dmeleriyle ynlendirdiimiz akm yardmyla motor, ift tarafl hareket edebilir. Bu ift tarafl hareket, camn alp kapanmasn salar.

 • 36

  Resim 4.3: Sa ve sol cam motoru

  4.2.2. Hareket Verdii Paralar ve Balant Yntemleri

  Kap camlar iin dnrsek cam motorlar kap demesinin altna, kap gvdesinde bir yere balanmtr. Bulunduu yerden cam kaldrma mekanizmasna kumanda eder. Bylece mekanizmaya bal olan cam, hareket eder.

  Resim 4.4: Makasl elektrikli cam sistemi

 • 37

  4.3. Tavan Camlar

  4.3.1. Tanm

  K aylarnda daha ok gne ndan ve scak havalarda rzgrn serinletici etkisinden yararlanmak iin baz aralarn tavanlarna konulan cam sistemleridir.

  Resim 4.5: Mekanik tavan cam

  4.3.2. Yaps

  Tavan camlarnn mekanik olarak alp kapananlar olduu gibi gnmzde birok aracn tavan cam da elektrik yardmyla kumanda edilmektedir.

  Gne filtresi, cam, su tahliye sistemi, kzak mekanizmas ve cam motoru; sistemin ana paralarn oluturur.

  Resim 4.6: Elektrikli tavan cam

 • 38

  4.3.3. Paralar ve almas

  Sistemin almas, elektrikli kap camlarna benzer, yalnz biraz daha karmak bir sistemdir. Elektrik anahtarna srcnn kumandasyla elektrik motorunun cam ap kapatmas esasna gre alr. Cam, kzaklar zerinde hareket eder.

  4.3. Aralarda retimden Sonra Yaplan Cam ile lgili Modifiye

  lemler

  Aralar, fabrikada kullanl amalarna gre imal edilir. rnein; PANELVAN tipi bir ara, fabrikadan kt zaman yan camlar bulunmaz. nk yk tamak iin retilmitir. Fakat ihtiyalar deitiinde arka ksmlara cam taklmas istenebilir. Yasal dzenlemeler erevesinde ara sahibinin istei dorultusunda sacdan yaplm bu ksmlara sonradan cam takmak mmkndr. Genellikle taklan bu camlar, ya sabit srgl ya da kelebek cam gibi almaktadr. Bunlarn yannda tavan camlar da sonradan ara tavanlarna taklabilir.

 • 39

  UYGULAMA FAALYET

  Ara zerinde mekanik cam sistemini firmann belirledii deerler lsnde skp taknz.

  lem Basamaklar neriler

  Cam tasn sknz.

  Gvenlik tedbirlerini alnz.

  tann montaj eklini tespit ediniz.

  Kap camn sonuna kadar anz.

  ta klipsli ise trnaklarn krmadan kartnz.

  Kap tutama, kap ama kolu ve kap cebi gibi paralar skerek kap i demesini karnz.

  Gvenlik tedbirlerini alnz.

  Pratik sklebilecek paralar ilk nce skp kap demesini sonra karnz.

  Klips trnaklarnn krlmamasna, vida yuvalarnn yalama olmamasna dikkat ediniz.

  Camn kumanda anahtarn sknz.

  Trnaklarnn krlmamasna ve kablo ularnn ksa devre yapmamasna dikkat ediniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 40

  Cam motorunu yerinden sknz.

  Motorun elektrik balantsn sknz.

  Motorun kap gvdesine balant konumunu tespit ediniz.

  Tavan cam sistemini sknz.

  Firmann belirledii katalog deerlerine uyunuz.

  Uygun alet ve takm kullannz.

  Sistemin arzalarn giderip ilem basamaklarnn tersine doru montajn yapnz.

  Firmann belirledii katalog deerlerine uyunuz.

  Uygun alet ve takm kullannz.

 • 41

  KONTROL LSTES

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1 Kap camlarnda elektrikli cam hareket sistemini skp arzalarn giderdiniz mi?

  2 Arzal cam motorunu yenisi ile deitirdiniz mi?

  3 Tavan cam tertibatn skp yenisini takabildiniz mi?

  4 Aracn krlm ya da arzal aynalarn onarabildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz Evet ise lme ve Deerlendirme ye geiniz.

 • 42

  LME VE DEERLENDRME

  Aadaki sorular dikkatlice okuyarak doru seenei iaretleyiniz.

  1. Elektrikli cam sisteminde elektrik akmn harekete eviren cihaz hangisidir? A) Cam kolu B) Cam motoru C) Kap cam D) Cam fitili

  2. Cam motoruna istendii anda elektrii verip kesen parann ad nedir? A) Cam kumanda dmeleri B) Cam motoru C) Cam elmas D) Cam kzak sistemi

  3. Aadakilerden hangisi elektrikli cam sisteminin avantajlarndan deildir? A) Uzanamadmz yerdeki camlara kumanda edebilmek B) Camn daha estetik alp kapanmas C) El kuvveti yerine elektrik enerjisinden faydalanmak D) Cam tasna gerek duyulmamas

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise Modl Deerlendirmeye geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 43

  MODL DEERLENDRME

  Aadaki sorular dikkatlice okuyarak doru seenei iaretleyiniz.

  1. Aralarn n camlar genelde hangi tip camlardr? A) Antenli cam B) Aynal cam C) Lamine cam D) Temperli cam

  2. Aralarn yan ve arka camlar genelde hangi tip camlardandr? A) Temperli cam B) Lamine cam C) Rezistansl cam D) Solekstra cam

  3. ki cam tabakas arasna ince bir film (reine) tabakas preslenerek retilen cam, hangi tip cam olarak isimlendirilir?

  A) Solekstra cam B) Temperli cam C) Cam filmi D) Lamine cam

  4. Aadakilerden hangisi camn ara gvdesine montaj yntemlerinden deildir? A) Fitil B) Yaptrma C) Perinleme D) Cvata-somun

  5. Cam ara gvdesine yaptrldktan sonra ara ne kadar sre ile hareket ettirilmez? A) 1 saat B) 1 hafta C) 24 saat D) 48 saat

  6. Yaptrma camlarda primer olarak isimlendirilen sv, hangi amala kullanlr? A) Cam ve gvdeyi temizleyip yapkanlk kalitesini artrmak iin kullanlr. B) Camn iten temiz gzkmesini salamak iin kullanlr. C) Kap fitillerinin cama kuvvetli yapmasna yardmc olur. D) Cam rezistansnn s altnda camdan ayrlmasn nler.

  MODL DEERLENDRME

 • 44

  7. Gnmzde binek aralarda en ok kullanlan cam birletirme yntemi hangisidir? A) Fitilli B) Yaptrma C) Presleme D) Perinleme

  8. Mekanik cam sisteminin ana paralar nelerdir? A) Cam kumandas, cam motoru, cam fitili, cam yapkan B) Cam kolu, cam kaldrma mekanizmas, cam, cam tas, cam kza C) Polen filtresi, gnelik, kap kolu, dikiz aynas, cam fitili D) Cam kumanda dmeleri, cam kza, cam motoru, filtre, cam mastii

  9. Sabit fitilli camlarda fitil yapkanlar neden kullanlr? A) Camn darbeler sonucunda krlmamas iin B) Src kabinine gelen k iddetini azaltmak iin C) Cam-fitil-gvde arasndaki balanty glendirmek iin D) Fitillerin kullanm mrn artrmak iin

  10. Aralarn arka camlarnda rezistansl cam neden kullanlr? A) Camn patlamamas iin B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanlaca iin C) Cam yapkannn cama ve gvdeye salam tutunmas iin D) Camn dardan donmamas ieriden de buu yapmamas iin

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki modle gemek iin retmeninize bavurunuz.

 • 45

  CEVAP ANAHTARLARI

  RENME FAALYET 1N CEVAP ANAHTARI

  1. C

  2. B

  3. A

  4. B

  5. D

  RENME FAALYET 2NN CEVAP ANAHTARI

  1. C

  2. A

  3. B

  4. B

  RENME FAALYET 3N CEVAP ANAHTARI

  1. C

  2. D

  3. A

  RENME FAALYET 4N CEVAP ANAHTARI

  1. B

  2. A

  3. D

  MODL DEERLENDRMENN CEVAP ANAHTARI

  1 C

  2 A

  3 D

  4 C

  5 C

  6 A

  7 B

  8 B

  9 C

  10 D

  CEVAP ANAHTARLARI

 • 2

  KAYNAKA

  www.gemini.tntech.edu

  www.iskur.gov.tr

  www.lcv.stat.fsu.edu

  KAYNAKA