osmo takmičenje anton eberst

of 30 /30
OSMO TAKMIČENJE “ANTON EBERSTNovi Sad, 26 – 30 novembar 2015. godine

Upload: isidor-bajic-music-school

Post on 21-Jan-2018

676 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Osmo takmičenje Anton Eberst

OSMO TAKMIČENJE

“ANTON EBERST”Novi Sad, 26 – 30 novembar 2015. godine

Page 2: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Page 3: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Radmila Rakin Martinović

Izvršni direktor TakmičenjaDanijela Kličković

PR takmičenja

Page 4: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Jasna Marković Vujanović –

flauta

Jelena Vasin - klavir

Ljubiša Jovanović – flauta

Han Guoliang - flauta

Page 5: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Ljubiša Jovanović – flauta

Meri Bojić Radojčić - klavir

Laura Levai Aksin – flauta

Iris Kobal - klavir

Page 6: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Matej Zupan – flauta

Filip Milisavljević - klavir

Luisa Sello - flauta

Page 7: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano otvaranje i koncertSvečana sala Gradske kuće, Novi Sad

26. novembar 2015. godine

Han Guoliang – flauta

Filip Milisavljević - klavir

Eric Lamb - flauta

Page 8: Osmo takmičenje Anton Eberst

Članovi žirija

Ljubiša Jovanović (Srbija)

Han Guoliang (Kina)

Page 9: Osmo takmičenje Anton Eberst

Članovi žirija

Luisa Sello (Italija)

Eric Lamb (SAD/Austrija)

Page 10: Osmo takmičenje Anton Eberst

Članovi žirija

Jasna Marković Vujanović

(Srbija)

Laura Levai Aksin (Srbija)

Page 11: Osmo takmičenje Anton Eberst

Članovi žirija

Matej Zupan (Slovenija)

Radmila Rakin Martinović

(Srbija)

Page 12: Osmo takmičenje Anton Eberst

Oficijelni korepetitori

Filip Milisavljevjić (Srbija)

Meri Bojić Radojčić (Srbija)

Page 13: Osmo takmičenje Anton Eberst

Oficijelni kamerni sastav

Jelena Filipović (Srbija)

viola

Aleksandra Krčmar Ćulibrk

(Srbija)

violina

Timea Kalmar (Srbija)

violončelo

Page 14: Osmo takmičenje Anton Eberst

Junior kategorija - dobitnici nagrada

Anica Mićić (Srbija)

Prva nagrada

Page 15: Osmo takmičenje Anton Eberst

Junior kategorija - dobitnici nagrada

Milenković Sofija (Srbija)

Druga nagrada

Jana Ilić (Srbija)

Druga nagrada

Page 16: Osmo takmičenje Anton Eberst

Junior kategorija - dobitnici nagrada

Markun Maša (Slovenija)

Treća nagrada

Katarina Sladojević (Srbija)

Treća nagrada

Page 17: Osmo takmičenje Anton Eberst

A kategorija - dobitnici nagrada

Petar Nikolić (Srbija)

Prva nagrada

Page 18: Osmo takmičenje Anton Eberst

A kategorija - dobitnici nagrada

Lazar Muhadinović

(Crna Gora)

Druga nagrada

Marija Obradović (Srbija)

Druga nagrada

Page 19: Osmo takmičenje Anton Eberst

A kategorija - dobitnici nagrada

Andrijana Jovanović (Srbija)

Treća nagrada

Sara Nikolić (Srbija)

Treća nagrada

Page 20: Osmo takmičenje Anton Eberst

B kategorija - dobitnici nagrada

Anja Malkov (Srbija)

Prva nagrada

Page 21: Osmo takmičenje Anton Eberst

B kategorija - dobitnici nagrada

David Boglárka (Mađarska)

Druga nagrada

Pop Izabella (Mađarska)

Druga nagrada

Page 22: Osmo takmičenje Anton Eberst

B kategorija - dobitnici nagrada

Jovana Radoman (Crna Gora)

Treća nagrada

Anđela Popović (Srbija)

Treća nagrada

Page 23: Osmo takmičenje Anton Eberst

C kategorija - dobitnici nagrada

Honková Eliška

(Češka Republika)

Prva nagrada

Specijalna nagrada za

izvođenje kamerne muzike

Page 24: Osmo takmičenje Anton Eberst

C kategorija - dobitnici nagrada

Jovana Lukač (Srbija)

Druga nagrada

Nagrada publike

Dominika Hučka (Srbija)

Druga nagrada

Page 25: Osmo takmičenje Anton Eberst

B kategorija - dobitnici nagrada

Šalamon Lara (Slovenija)

Treća nagrada

Ana Dadić (Hrvatska)

Treća nagrada

Page 26: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano zatvaranje i koncert

nagrađenih takmičaraSvečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”, Novi Sad

30. novembar 2015. godine

Page 27: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano zatvaranje i koncert

nagrađenih takmičaraSvečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”, Novi Sad

30. novembar 2015. godine

Članovi žirija

Page 28: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano zatvaranje i koncert

nagrađenih takmičaraSvečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”, Novi Sad

30. novembar 2015. godine

Nagrađeni takmičari

Page 29: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano zatvaranje i koncert

nagrađenih takmičaraSvečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”, Novi Sad

30. novembar 2015. godine

Koncert nagrađenih takmičara

Page 30: Osmo takmičenje Anton Eberst

Svečano zatvaranje i koncert

nagrađenih takmičaraSvečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”, Novi Sad

30. novembar 2015. godine