oš tina ujevićaos-pusca-donja.skole.hr/.../kurikulum_2015-2016.docx · web...

Click here to load reader

Post on 02-May-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

O Tina Ujevia

O Pua

K O L S K I

K U R I K U L U M

Donja Pua

Klasa: 602-02/15-01/170

Ur. broj: 238/24-38-15-01

Donja Pua, 24. rujna 2015.

Sadraj:

1. Uvod

2. Izborna nastava

2.1 Prvi razred

2.1.1 Vjeronauk

2.2 Drugi razred

2.2.1 Vjeronauk

2.3 Trei razred

2.3.1 Vjeronauk

2.4 etvrti razred

2.4.1 Vjeronauk

2.4.2 Njemaki jezik

2.5 Peti razred

2.5.1 Vjeronauk

2.5.2 Njemaki jezik

2.5.3 Informatika

2.6 esti razred

2.6.1 Vjeronauk

2.6.2 Njemaki jezik

2.6.3 Informatika

2.7 Sedmi razred

2.7.1 Vjeronauk

2.7.2 Njemaki jezik

2.7.3 Informatika

2.7.4 Graanski odgoj

2.8 Osmi razred

2.8.1 Vjeronauk

2.8.2 Njemaki jezik

2.8.3 Informatika

2.8.4 Graanski odgoj

3. Dodatni rad

3.1 Prvi razred

3.1.1 Hrvatski jezik

3.1.2 Matematika

3.2 Drugi razred

3.3.1. Hrvatski jezik

3.2.1 Matematika

3.3 Trei razred

3.3.1 Matematika

3.4 etvrti razred

3.4.1 Hrvatski jezik

3.4.2 Matematika

3.4.3 Engleski jezik

3.5 Peti razred

3.5.1 Hrvatski jezik

3.5.2 Matematika

3.5.3 Engleski jezik

3.5.4 Njemaki jezik

3.5.5 Geografija

3.6 esti razred

3.6.1 Hrvatski jezik

3.6.2 Matematika

3.6.3 Engleski jezik

3.6.4 Geografija

3.7 Sedmi razred

3.7.1 Hrvatski jezik

3.7.2 Matematika

3.7.3 Geografija

3.7.4 Fizika

3.7.5 Kemija

3.7.6 Povijest

3.7.7 Biologija

3.8 Osmi razred

3.8.1 Hrvatski jezik

3.8.2 Matematika

3.8.3 Engleski jezik

3.8.4 Njemaki jezik

3.8.5 Povijest

3.8.6 Biologija

4. Dopunska nastava

4.1 Prvi razred

4.1.1 Hrvatski jezik

4.1.2 Matematika

4.2 Drugi razred

4.2.1 Hrvatski jezik

4.2.2 Matematika

4.3 Trei razred

4.3.1 Hrvatski jezik

4.3.2 Matematika

4.4 etvrti razred

4.4.1 Hrvatski jezik

4.4.2 Matematika

4.4.3 Engleski jezik

4.5 Peti razred

4.5.1 Hrvatski jezik

4.5.2 Matematika

4.5.3 Engleski jezik

4.5.4 Njemaki jezik

4.5.5 Geografija

4.6 esti razred

4.6.1 Hrvatski jezik

4.6.2 Matematika

4.6.3 Engleski jezik

4.6.4 Njemaki jezik

4.6.5 Geografija

4.7 Sedmi razred

4.7.1 Hrvatski jezik

4.7.2 Matematika

4.7.3 Engleski jezik

4.7.4 Njemaki jezik

4.7.5 Geografija

4.7.6 Fizika

4.7.7 Povijest

4.8 Osmi razred

4.8.1 Hrvatski jezik

4.8.2 Matematika

4.8.3 Engleski jezik

4.8.4 Njemaki jezik

4.8.5 Geografija

4.8.6 Fizika

4.8.7 Kemija

4.8.8 Povijest

5. Izvannastavne aktivnosti

5.1 Razredna nastava

5.1.1 Engleska skupina

5.1.2 Dramska skupina

5.1.3 Plesna skupina

5.1.4 Likovna skupina

5.1.5 Mali zbor

5.1.6 Streliari

5.1.7 Cvjearska

5.1.8 Literarna skupina

5.1.9 Njemaka skupina

5.1.10 portska skupina rukomet

5.1.11 Scensko dramska skupina

5.1.12 Lutkarska skupina

5.1.13 Kreativno-karitativna (matina i podruna kola- 2., 3. i 4. razredi)

5.2 Predmetna nastava

5.2.1 Dramska skupina

5.2.2 Novinarska skupina

5.2.3 Pjevaki zbor

5.2.4 Glasovir

5.2.5 Ekoloka skupina

5.2.6 Ekoloka skupina Cret

5.2.7 Likovno keramiarska mozaik

5.2.8 Estetsko ureenje

5.2.9 Likovna skupina

5.2.10 Klub mladih tehniara

5.2.11 Pomladak Crvenog kria

5.2.12 portska grupa (odbojka, nogomet) i D Polet

5.2.13 portska grupa (koarka i stolni tenis)

5.2.14 Povijesna skupina

5.2.15 Mladi knjiniari

5.2.16 panjolska skupina

5.2.17 Njemaka skupina

5.2.18 Medijatori

5.2.19 Volonteri

5.2.20 Informatika skupina

6. kolski projekti

6.1 Projekt: Get addicted to happiness

6.2 Humanitarna akcija za pomo djeci smjetenoj u Specijalnoj bolnici za kronine bolesti

Bistra

6.3 Projekt meugeneracijske solidarnosti

6.4 Projekt Vrtim zdravi film

6.5 Preventivni program MAH 2

6.6 Program prevencije drutveno neprihvatljivih ponaanja djece i mladih

6.7 Razvijenost kompetencije uiti kako uiti kod uenika etvrtih i osmih razreda

6.8 Projekt Odvajanje organskog od ostalih vrsta otpada

6.9 Projekti (povijest)

6.10 No knjige

6.11 Projekt Zagorsko selo

6.12 Projekt Fizikalna poslastica

6.13 Projekt Wiki-dveri

6.14 Projekt Vode u zaviaju

6.15 Projekt Organizacija slobodnog vremena uenika u vanjskom prostoru kole

6.16 Projekt Prijatelji ivotinja

6.17 Projekt Hrvatskog matematikog drutva:Veer matematike

7. Terenska nastava

7.1 Upoznajmo domovinu

7.2 Terenska nastava povezana s projektom Get addicted to happiness

7.3 Terenska nastava iz geografije

7.4 Terenska nastava iz povijesti

7.5 Terenska nastava Posjet vjerskim zajednicama

7.6 Terenska nastava Posjet sajmu informacijskih tehnologija (INFO) i Interliberu

7.7 Terenska nastava Prolost zaviaja, grad Zagreb

7.8 Terenska nastava Posjet gradu Grazu i tvornici okolade Zotter (Austrija)

7.9 Terenska nastava iz fizike (Slovenija)

8. Kulturna i javna djelatnost kole

8.1 Sigurno u prometu

8.2 Dani zahvalnosti za plodove zemlje Dan kruha

8.3 Solidarnost na djelu

8.4 Dan sjeanja na Vukovar

8.5 Boine sveanosti

8.6 Natjecanja i smotre uenika

8.7 Faniko veselje

8.8 Obiljeavanje Dana kole

1. Uvod

Temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kolski odbor na sjednici odranoj 30. rujna 2015., na prijedlog Uiteljskog vijea (sjednica odrana 29. rujna 2015.) donosi kolski kurikulum.

Kurikulum podrazumijeva i ukljuuje opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

Pri izradi ovog kurikuluma vodili smo rauna o obrazovnim, ali i odgojnim potrebama uenika, potrebama njihovih roditelja te potrebama lokalne zajednice u kojoj kola djeluje pri tome imajui na umu kadrovske i materijalne uvjete kojima kola raspolae.

U naoj koli uenike potiemo na aktivno bavljenje sportskim aktivnostima.

Suradnja s roditeljima je na visokoj razini.

kolskim kurikulumom istaknut je plan i program rada za kolsku godinu 2015./2016. koji se temelji na dugoronom planu rada kole kroz izbornu nastavu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, projekte te ostale odgojno obrazovne programe koji predstavljaju specifikum kole, a temelje se na rezultatima samovrednovanja i vanjskog vrednovanja.

2. Izborna nastava - plan

2.1 Prvi razred

2.1.1 Vjeronauk

ime i prezime voditelja: Martina inti

planirani broj uenika: 30

planirani broj sati tjedno: 2

ciljevi izborne nastave: otkriti i upoznati vana pitanja o svojem ivotu i svijetu u djetinjoj dobi i da je Bog udesno stvorio na svijet i ljude kao veliku Boju obitelj; izgraditi svijest i stav vjere da nas Bog beskrajno ljubi, prihvaa i ima povjerenja u nas; u Isusu Kristu susresti i upoznati svojeg Spasitelja i prijatelja svih ljudi; upoznati Isusovu radosnu vijest koja je usmjerena promicanju djejeg duhovnog i moralnog sazrijevanja te ulaska u iru zajednicu i razvijanju meusobnih odnosa u ozraju dobrote, meusobnog potivanja i pomaganja

nain realizacije izborne nastave: primjenjuju se razliiti oblici i metode rada

vremenski okviri izborne nastave: tijekom cijele kolske godine 2015./2016. po 2 sata tjedno

osnovna namjena izborne nastave: kratko upoznavanje uenika sa sredinjim i temeljnim injenicama kranske vjere te prihvaanje ljudskih i kranskih vrednota primjerenih njihovoj dobi; izgraivati temeljno povjerenje prema Bogu, drugima i sebi

trokovnik za izbornu nastavu: pokrivaju materijalni izdaci kole

trokovnik za izbornu nastavu: : pokrivaju materijalni izdaci