oŠ „dobriša cesari ć“ požega -...

51
0 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA „Dobriša Cesarić“ Požega -za školsku godinu 2012./13.

Upload: haphuc

Post on 21-Sep-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

0

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega

-za školsku godinu 2012./13.

Page 2: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

1

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA „DOBRIŠA CESARIĆ“ Adresa škole: SLAVONSKA 8, POŽEGA Županija: POŽEŠKO – SLAVONSKA Telefonski broj: 034/273-655 Broj telefaksa: 034/272-357 Internetska pošta: Internetska adresa: [email protected] Šifra škole: 11-077-001 Matični broj škole: 03310183 OIB: 58790090289 Upis u sudski registar (broj i datum): US-62-94-2, 02.06.1994. Škola vježbaonica za: Ravnatelj škole: ZVJEZDANA KRIP Zamjenik ravnatelja: TANJA ZEBA Voditelji smjene: KORNELIJA SABLJAK, KATA JAIĆ Voditelj područne škole: JULIJANA BANOVAC Broj učenika: 698 Broj učenika u razrednoj nastavi: 299 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 399 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 28 Broj učenika u produženom boravku: 15 Broj učenika putnika: 225 Ukupan broj razrednih odjela: 32 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 30 Broj razrednih odjela u područnoj školi: 2 Broj razrednih odjela RN-a: 15 Broj razrednih odjela PN-a: 17 Broj smjena: 2 Početak i završetak svake smjene: I.smjena 8,00-13,10 II smjena 13,30 -18,40 Broj radnika: 63 Broj učitelja predmetne nastave: 30 Broj učitelja razredne nastave: 15 Broj učitelja u produženom boravku: 1 Broj stručnih suradnika: 4 Broj ostalih radnika: 12 Broj nestručnih učitelja: 0 Broj pripravnika: 2 Broj mentora i savjetnika: 1 Broj voditelja ŽSV-a: 2 Broj računala u školi: 35 Broj specijaliziranih učionica: 2 Broj općih učionica: 15 Broj športskih dvorana: 1 Broj športskih igrališta: 3 Školska knjižnica: 1 Školska kuhinja: 1

Page 3: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

2

1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području

Školski prostor obuhvaća područje četiriju bivših gradskih mjesnih zajednica: Tekija, Ciglana,

Cenatr i Orljava. Granice upisnog područja su široke, ali učenici iz udaljenijih ulica i naselja se prevoze organiziranim

prijevozom. Školska zgrada smještena je u središtu grada , ali izdvojena od prevelike gradske vreve i buke.

Okružuju je zelene površine i dječje igralište, a u neposrednoj blizini nalazi se stadion NK „Slavonije“ 1.2. Unutrašnji školski prostori

Zgrada škole sagrađena je 1962. godine i u njoj nema dovoljno prostora za sve sadržaje u školi. Nema zadovoljavajuće dvorane za nastavu TZK, ni odgovarajuće učionice za informatiku. Također zbog nedostatka prostora u školi je nemoguće organizirati kabinetsku nastavu.

U školi ima ukupno 8 učionica razredne nastave i 9 učionica predmetne nastave. Radi se o klasičnim učionicama i jednoj manjoj, ali kvalitetno opremljenoj informatičkoj učionici. Svakako da nedostatak prostora i opreme uvjetuje i otežane uvjete rada , ali se svake godine radi na poboljšanju uvjeta rada i nabavci nove opreme , kako bi rad s učenicima u nastavi bio što kvalitetniji.

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2 Broj

Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 8 450,00 2 2 PREDMETNA NASTAVA 9 570,00 2 2 OSTALO Dvorana za TZK 1 130,00 2 2 Produženi boravak Knjižnica 1 63,00 2 2 Dvorana za priredbe Zbornica 1 63,25 2 2 Uredi 6 72,00 2 2 PODRUČNA ŠKOLA 1 200,00 2 2 U K U P N O: 1.548,25

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

1.134 Ne zadovoljava 2. Zelene površine

6.500 Zadovoljava

3. Poligon 800 Zadovoljava

U K U P N O

Page 4: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

3

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA

I POMAGALA STANJE STANDARD

Audiooprema: 21 2 Tv prijamnik 6 Radio kasetofon 15 Video- i fotooprema: 11 2 Kamera 2 Fotoaparat 4 Grafoskop 4 Dijaprojektor 3 Informatička oprema: 45 3 Računala 35 Laptop 17 LCD projektori 7 Ostala oprema: 5 3 Harmonika 1 Sintisajzer 2 Piano 1 Melodika 1

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3 1.4.1. Knjižni fond škole

U školskoj knjižnici trenutno je u knjižnom fondu za učenike 5100 naslova, a za učitelje 3750 naslova. U tijeku je informatizacija knjižnične građe, prelazak na računalnu posudbu knjiga u programu Metel Win.

Page 5: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

4

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2012./2013. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik

Godine staža

1. Đurđa Bagarić 1952. Nastavnik razredne nastave VI. 38 2. Zlata Pavlović 1962. Nastavnik razredne nastave VI. 27 3. Željka Zekić 1958. Nastavnik razredne nastave VI. 30 4. Snježana Potočnjak 1963. Nastavnik razredne nastave VI. 26 5. Tanja Zeba 1967. Nastavnik razredne nastave VI. 19 6. Lidija Pecko 1979. Magistar –dipl. učitelj VII/2 11 7. Renata Drežnjak 1967. Nastavnik razredne nastave VI. 18 8. Irena Ivetić 1967. Nastavnik razredne nastave VI. 21 9. Ines Čereg 1965. Nastavnik razredne nastave VI. 24 10. Slavka Ivanović 1950 Nastavnik razredne nastave IV. 41 11. Đurđica Gatjal 1965. Nastavnik razredne nastave VI 23 12. Vesna Markanović 1961. Nastavnik razredne nastave VI. 24 13. Ivana Brus 1975. Diplomirani učitelj VII. 14 14. Julijana Banovac 1979. Diplomirani učitelj VII 9 15. Suzana Kotrla 1974. Diplomirani učitelj VII 14 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Predmet(i) koji(e) predaje

Mentor-savjetnik

Godine staža

1 MIHOVIL BIKIĆ 1948. Nastavnik tehničke kulture

VI informatika 40

2. ANTONIJA BULKA 1954. Nastavnik mat. i fizike

VI. Fizika 35

3. SANDRA HALT ĆUŽE (Marija Lukačević-zamjena)

1979. Prof. njemačkog i engle. Jezika

VII. porodni 8

4. MARTINA FLISAR

1983. Prof. biologije i kemije

VII. priroda 2

5. DUBRAVKA GARIĆ 1956. Nastavnik EJ VI Engleski jezik

30

6. MARIJA GLIBO ČULJAK

1975. Prof. matematike i fizike

VII. matematika Učitelj -mentor

12

7. JELENA GOTAL 1984. Diplomirani učitelj s pojač. EJ

VII. Engleski jezik

5

8. KATA JAIĆ 1950. Nastavnik matematike

VI: Matematika

40

9. KATARINA KOTRLA 1982. Prof. matematike i informatike

VII. Matematika informatika

7

10. FRANJO KVESIĆ 1963. Dipl. ing

strojarstva VII.

Tehnička kultura

21

Page 6: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

5

11. VESNA LEOPOLDOVIĆ

1967. Prof. hrvatskog jezika

VII Hrvatski jezik

21

12. JULIJANA MADAJ 1979. Prof. biologije i kemije

VII. biologija i kemija

7

13. MARIJA MRKOJEVIĆ 1981. Prof. hrvatskog jezika

VII. Hrvatski jezik

5

14. IVICA MARINOVIĆ 1961. Prof. geografije VII. Geografiju 24

15.

MANDA MIĆANOVIĆ, S. KAROLINA

1957. Dipl. kateheta VII. Vjeronauk 26

16. MARIO NIKOLIĆ

1982. Dipl. teolog VII. Vjeronauk 6

17. GORAN NJAVRO

1974. Prof.fizičke kulture

VII. TZK-a 10

18. KATARINA OMAZIĆ

1984. Dipl. učitelj s pojačanim EJ

VII. Engleski jezik

2

19. DRAGAN PAVLOVIĆ 1955. Nastavnik fizičkog odgoja

VI. TZK 29

20. DANIJELA PETRINIĆ MILOSAVLJEVIĆ

1969. Prof. glazbenog odgoja

VII. Glazbeni odgoj

19

21. MARIJA RASONJA 1957. Nastavnik matematike i

fizike

VI. Matematika 33

22. LIDIJA ROMIĆ 1956. Nastavnik likovne kulture

VI. Likovna kultura

34

23. KORNELIJA SABLJAK 1979. Prof. kemije i biologije

VII. Kemija i biologija

9

24. MARTINA SOUKUP 1977. Prof. hrvatskog jezika

VII. Hrvatski jezik

9

25. VINKO TADIĆ 1983. Prof. povijesti VII. Povijest 2

26. BRANISLAVA TRESKANICA

1948. Nastavnik povijesti i zemljopisa

VI. Povijest geografija

38

27. ZRINKA VALDIN

1973. VII. vjeronauk 14

28. BLANKA ĐIMOTI ZIMA

1977. Prof. hrvatskog jezika

VII. Hrvatski jezik

11

29. SANDRA HAS SERTIĆ

Povijest

Page 7: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

6

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Mentor-savjetnik

Godine staža

1. ZVJEZDANA KRIP 1963. Prof.pov. i

filozofije VII ravnatelj

24

2. ZDENKA ŠUTALO 1964. Prof. pedagogije VII pedagog

20

3. BRANKA LUKIĆ CESARIK

1958. Prof. psihologije VII: psiholog 30

4. VLATKA DUKANOVIĆ 1984. Dipl. socijalni

pedagog VII. defektolog

3

5. SUMBULKA MARIĆ 1968. Dipl. bibliotekar VII. Knjižničar

20

6.

MIRNA KOVAČEVIĆ (zamjena za S. MARIĆ)

1985. Mag. Informatologije i

knjižničarstva

VII. Knjižničar 2

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red. broj

Ime i prezime pripravnika

Godina

rođenja

Zvanje Radno mjesto Pripravnički staž otpočeo

Ime i prezime mentora

1. IVANA VIDOVIĆ

1987. MAG. PEAD.

REL. ET CATECH.

VJEROUČITELJICA

03.09.2012. MANDA MIĆANOVIĆ

2. KRISTINA PAVLIČEVIĆ

1975. PROF. ENG.I

NJEMAČKOG JEZIKA

UČITELJ NJEMAČKOG I ENG. JEZIKA

03.09.2012. DUBRAVKA GARIĆ

Page 8: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

7

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj

stru. spreme Radno mjesto

Godine staža

1. VLASTA CVJETOJEVIĆ

1964. Upravni pravnik VI Tajnik 21

2. SILVIJA SOUKUP 1979. Dipl. ekonomista VII Voditelj računovodstva

10

3. MARICA MALČIĆ 1962 Ekonomski

tehničar IV.

Administrator-blagajnik

30

4. MARKO KRIZMANIĆ

1956. Elektroinstalater IV. Domar 37

5. SANJA TURKOVIĆ

1969. Kuhar IV. Kuharica 21

6. DRAŽENKA TADIĆ

1963. Kuhar IV. Kuharica 21

7. ANĐELKA LOVRIĆ

1962. Radnik OŠ Spremačica 18

8. JASNA JURIĆ

1962. Radnik Oš Spremačica 20

9. NIKOLINA ŠIMUNOVIĆ

1974. Ratar III. Spremačica 14

10. MARINA MASLAČ

1963. Prodavač III. Spremačica 19

11. KATARINA ČULJAK 1974. Odjevno stručni

radnik III. Spremačica 20

12. ANKA VLAHOVIĆ 1962. RADNIK OŠ Spremačica

11

Page 9: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

8

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno. Svi učitelji zaduženi su u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Kolektivnim ugovorom za osnovne škole. Sva nastava u školi je stručno zastupljena , osim izborne nastave njemačkog jezika. Budući da se radi o zamjeni na određeno vrijeme, kao učitelj njemačkog jezika zbog nedostatka kadra zaposlen je nestručnjak.

Red. broj

Ime i prezime učitelja Razred Redovna nastava

Rad razrednika

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA Rad u produ.

boravku Ukupno

neposre. radOstali poslovi

UKUPNO Tjedno Godišnje

1. Renata Drežnjak 1.a 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 2. Ivana Brus 1.b 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 3. Ines Čereg 1.c 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 4. Slavka Mijatović 2.a 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 5. Đurđica Gatjal 2.b 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 6. Vesna Markanović 2.c 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 7. Đurđa Bagarić 3.a 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 8. Zlata Pavlović 3.b 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 9. Željka Zekić 3.c 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400

10. Snježana Potočnjak 4.a 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 11. Tanja Zeba 4.b 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 12. Irena Ivetić 4.c 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 13. Lidija Pecko 4.d 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400 14. Irena Krošl 20 20 20 40 1400

15. Julijana Banovac III. i

IV.PŠ 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400

16. Suzana Kotrla I.II. PŠ 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1400

Page 10: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

9

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red. broj

Ime i prezime učitelja Predmet koji

predaje Razred

nik Predaje u razredima Redovna

nastava Izborna nastava

Ostali poslovi čl. 53. KU

Dop. Dod. INA Ukupno

nepo. rad Posebni poslovi

UKUPNO

5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

1. Blanka Đimoti Zima HJ 7.B a,c a,b 18 / / 0,5 0,5 1 22 40 1400 2. Martina Soukup HJ 8.C abc c,d 23 / / / / / 25 42 1470 3. Vesna Leopoldović HJ 8.B de a,b 18 / / 0,5 0,5 1 22 40 1400

4. Marija Mrkojević HJ 7.C b,d c,d 18 / / 0,5 0,5 1 22 40 1400

5. Kristina Pavličević EJ, NJJ 6.D d cd 9 12 / / / / 23 40 1400

6. Dubravka Garić EJ 5.D abcd abc 21 / / 0,5 0,5 / 24 40 1400

7. Jelena Gotal EJ 4.abcd

1.abc

d PŠ 4 21 / / 1 / / 22 40 1400

8. Katarina Omazić EJ / 2.ab

c 3.ab

c 12 / / / 12 20 700

9. Marija Lukačević EJ 6.C abce ab 18 / / 1 1 / 22 40 1400 10.

11. Marija Glibo Čuljak M 7.A abcd 16 / 4 sata raspored 1 1 / 24 42 1470

12. Katarina Kotrla M -INF. 5.A abc 12 8 1 1 / 24 40 1400

13. Antonija Bulka M-F / M d

F

abcd F

abcd 20 1 1 22 40 1400

14. Marija Rasonja/Bošnjak M /

abcde 20 1 1 / 22 40 1400

15. Kata Jaić M. / abcd 16 2 sata vod. smjene 1 1 / 20

Bonus 2 sata 40 1400

16. Sandra Sertić POVI. abcd 8 8 12 380

17. Branislava Treskanica

POV. GEOG.

/

P-abc G-

abcde

a 18 / / 18 BONUS 4 sata 40 1400

18. Ivica Marinović GEOG. 7.D abcd abcd bcd 20 / 1 23 40 1400

19. Vinko Tadić POV. 8.A ed abcd a,b,c,

d 20 1 23 40 1400

20. Manda Mićanović VJER. 3.abc abcd abcd 22 / 1 23 40 1400

Page 11: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

10

21. Mario Nikolić VJER. 8. D abcd

e abcd 18 / 1 21 40 1400

22. Ivana Vidović VJER. 1.abc 2 abc

4.abcd

Pš lipa 4 24 / / / 24 40 1400

23. Kornelija Sabljak BIO.KEM. 5.c a,b,c

B abcd

K abcd

20,5 2 sata vod.

smjene / 1 25,5 40 1400

24. Julijana Madaj BIO.

KEM. 6.A acd

B abcd

K abcd

22 2 vod. aktiva

/ 1 25 42 1470

25. Martina Flisar PRIRODA / d b 7,5 0.5 PP / / / 8 15 525 26. Goran Njavro TZK 6.E. abcd e abcd 18 2ŠŠK 22 40 1400

27. Dragan Pavlović TZK / abcd abcd 16 2 / / / 22 4

zaštita na radu

40 1400

28. Franjo Kvesić TEH.KUL 6.B

abcde

abcd abcd abcd 17 / / 2 21 40 1400

29. Danijela Petrinić Milosavljević

GLAZ. 5.B abcde

abcd abcd abcd 17 Zbor

3 / / / 22 40 1400

30. Lidija Romić LIK.KUL. / abcde

abcd abcd abcd 17 Estetsko3 / / 1 24 3

Žup. sin. povj.

42 1470

31. Mihovil Bikić INFOR. /

22 Vođenje inf. uč -2 24 40 1400

Page 12: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

11

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto

Radno vrijeme

(od – do)

Rad sa strankama (od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. ZVJEZDANA KRIP PROF.

POVIJESTI I FILOZOFIJE

RAVNATELJ ŠKOLE

7,00-15,00 9,00-13,00 40 2096

2. ZDENKA ŠUTALO

PROF.

PEDAGOGIJE PEDAGOG

PONEDJELJAK I

PETAK

13,00 DO 19,00

UTORAK ,SRIJEDA I

ČETVRTAK 8,00-

14,00

I.smjena 10,00 -11,00

II.smjena 16,00-17,00 40 2096

3. BRANKA LUKIĆ

CESARIK PROF.

PSIHOLOGIJE PSIHOLOG

PONEDJELJAK I UTORAK

13,00 -19,00 SRIJEDA

ČETVRTAK I PETAK

9,30- 15,30

13,00-14,00

40 2096

4. VLATKA

DUKANOVIĆ DIPL. SOC. PEDAGOG

DEFEKTOLOG

UTORAK SRIJEDA

13,00 -19,00 PONEDJELJAK ČETVRTAK

PETAK, 8,00 -14,00

Srijeda 17,55-18,40

Petak 11,35-12,20

40 2096

5. SUMBULKA

MARIĆ/MIRNA KOVAČEVIĆ

DIPL. BIBL. KNJIŽNIČAR

PONEDJELJAK

UTORAK,PETAK

8,00-14,00

SRIJEDA

ČETVRTAK

13,00-19,00

40 2096

Page 13: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

12

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto Radno vrijeme

(od – do)

Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. VLASTA

CVJETOJEVIĆ Pravnik Tajnik 7,00-15,00 40 2096

2. SILVIJA SOUKUP

Dipl. ekon. Vod. račun. 7,00-15,00 40 2096

3. MARICA MALČIĆ

Ekonomist Admi. –blagaj. 7,00-15,00 40 2096

4. MARKO

KRIZMANIĆ Elektroinstal.

Domar

6,00- 14,00 40 2096

5. SANJA

TURKOVIĆ Kuharica Kuharica

I. smjena 7,00 -15,00 II. smjena

10,00-18,00 40 2096

6. DRAŽENKA

TADIĆ Kuharica Kuharica

I. smjena 7,00 -15,00 II. smjena

10,00-18,00 40 2096

7. ANĐELKA

LOVRIĆ Radnik Spremačica

I. smjena 6,00 -14,00 II. smjena

13,00-21,00 40 2096

8. JASNA JURIĆ

Radnik Spremačica

I. smjena 6,00 -14,00 II. smjena

13,00-21,00 40 2096

9. NIKOLINA

ŠIMUNOVIĆ Ratar Spremačica

I. smjena 6,00 -14,00 II. smjena

13,00-21,00 40 2096

10. MARINA MASLAĆ

Prodavač Spremačica I. smjena

6,00 -14,00 II. smjena

13,00-21,00 40 2096

11. KATARINA ČULJAK

Odjevni.teh. Spremačica I. smjena

6,00 -14,00 II. smjena

13,00-21,00 40 2096

12. ANKA

VLAHOVIĆ Radnik Spremačica 6,00-10,00 20 1048

Page 14: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

13

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena

Nastava je organizirana u dvije smjene za učenike od I. do VIII. razreda. U smjeni su zajedno razredna i predmetna nastava i smjene se izmjenjuju svaki tjedan. Prva smjena počinje u 8,00 sati, a šesti sat završava u 13,10 sati. Druga smjena započinje u 13,30 sati a šesti sat završava u 18,40 sati. Međusmjene nemamo. Od ove školske godine organiziran je produženi boravak za učenike prvih

razreda, u vremenu od 11.30. – 16.30. Sat traje 45 minuta, mali odmor 5 minuta , a veliki odmor 15 minuta i jedan od 10 minuta. Tijekom nastave organizirano je dežurstvo učitelja i spremačica na hodnicima, ulaznim vratima i

školskoj kuhinji. U PŠ Nova Lipa nastava je organizirana također u dvije smjene koje se izmjenjuju svaki tjedan. U školi je organizirana prehrana za učenike. Grad Požega financira prehranu za 40 – ak učenika. Učenike iz udaljenijih ulica i naselja u školu dovozi i iz škole odvoze autobusi u sklopu organiziranog

prijevoza učenika.

Page 15: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

14

RASPORED DEŽURSTVA DJELATNIKA (2012./13.) VI. I VIII. R. – CD SMJENA razredna nastava

prijepodne

V. I VII. R. – AB SMJENA – razredna nastava

prijepodne

dan u tjednu r.b.

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. D.PAVLOVIĆ F. KVESIĆ K. JAIĆ M. SOUKUP D. PAVLOVIĆ

2. K. BOŠNJAK V.LEOPOLDOVIĆ M. LUKAČEVIĆ J. MADAJ - PRPIĆ A. BULKA

3. L. ROMIĆ B.TRESKANICA V. TADIĆ M. NIKOLIĆ K. PAVLIČEVIĆ

4. IVANA VIDOVIĆ I. IVETIĆ J. GOTAL L. PECKO Ž. ZEKIĆ

5.

6. spremačica spremačica spremačica spremačica spremačica

poslijepodne

1. K. BOŠNJAK F. KVESIĆ D. PAVLOVIĆ J. MADAJ - PRPIĆ D. PAVLOVIĆ

2. K. PAVLIČEVIĆ V.LEOPOLDOVIĆ K. JAIĆ M. SOUKUP A. BULKA

3. V. TADIĆ B.TRESKANICA M. LUKAČEVIĆ M. NIKOLIĆ

4. I. VIDOVIĆ J. GOTAL

K. PAVLIČEVIĆ I. IVETIĆ L. PECKO Ž. ZEKIĆ

5.

6. spremačica spremačica spremačica spremačica spremačica

dan tjednu r.b.

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. K. SABLJAK D. GARIĆ G. NJAVRO A. BULKA B. Đ. ZIMA

2. M. MIĆANOVIĆ D. PETRINIĆ K. KOTRLA S. SERTIĆ M.G. ČULJAK

3. M. MRKOJEVIĆ I. MARINOVIĆ

4. S. MIJATOVIĆ S. POTOČNJAK Z. PAVLOVIĆ Đ. GATJAL T. ZEBA

5.

6. spremačica spremačica spremačica spremačica spremačica

poslijepodne

1. M.

MRKOJEVIĆ D. PETRINIĆ K. KOTRLA V. TADIĆ G. NJAVRO

2. A. BULKA D. GARIĆ M. MIĆANOVIĆ I. MARINOVIĆ K. SABLJAK

3. M. G. ČULJAK L. ROMIĆ B. Đ. ZIMA S. SERTIĆ

4. S. MIJATOVIĆ S. POTOČNJAK Z. PAVLOVIĆ Đ. GATJAL T. ZEBA

5.

6. spremačica spremačica spremačica spremačica spremačica

Page 16: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

15

3.2 Godišnji kalendar rada

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište Od 05. rujna

2012. do 23. prosinca

2012 god.

IX. 20 20 8

X. 21 21 10 05. (str. eks. učitelja) i

08. listopada Dan neovisnosti

XI. 20 20 10 1.11.-Svi sveti, 2.11.-spajanje sa 1.11.

XII. 19 15 12

UKUPNO I. polugodište 80 76 40 Zimski odmor učenika

Od 24.12.2012. do 11.01.2013. godine

II. polugodište od 16.01.2012. do 15. 06.2013.

god.

I. 22 14 9 Projekt „Cesarić“ 25.01.2013.-nastavni dan

II. 20 20 8

III. 21 16 10 Proljetni odmor učenika od 25.03.do

29.03. 2013.g.

IV. 21 21 9

1.04.- Uskrsni ponedjeljak

V. 20 20 11 30.05. Tijelovo, 31.05-spajanje sa

Tijelovom

VI. 19 9 11 07. 06. Dan škole

VII. 23 0 8 Ljetni odmor učenika od 17.06.do ….31.08.2013. godine

VIII. 20 0 11

UKUPNO II. polugodište 166 100 77

U K U P N O: 246 176 117

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE - 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske - 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske - 26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske - 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske - 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske - 30.05. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske - 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske - 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske - 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske - 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ - 01.11. Svi sveti - 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja - 31.03 Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg - 01. 04. - Uskrsni ponedjeljak

GRADSKI BLAGDANI 12.03. Dan grada

Page 17: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

16

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razred UČENIKA UKUPNO

OD TOGA DJEVOJČICA

PONA VLJAČA

primjereni oblik

školovanja (uče. s rje.)

Prehrana Putnika Ime i prezime razrednika

užina

3 do

5 km 6 do

10 km

I. a 25 12 0 - 25 9 0 RENATA DREŽNJAK

I. b 22 13 0 - 21 9 0 IVANA BRUS

I. c 24 13 0 - 24 11 2 INES ČEREG

UKUPNO 71 39 0 - 70 29 2

II. a 20 12 0 - 14 8 0 SLAVKA MIJATOVIĆ

II. b 23 14 0 - 21 7 2 ĐURĐICA GATJAL

II. c 24 13 0 1 24 10 4 VESNA MARKANOVIĆ

UKUPNO 67 39 0 1 59 25 6

III. a 22 6 0 1 20 10 0 ĐURĐA BAGARIĆ

III. b 22 8 0 1 17 9 0 ZLATA PAVLOVIĆ

III. c 23 10 0 / 19 10 3 ŽELJKA ZEKIĆ

UKUPNO 67 24 0 2 56 29 3

IV. a 24 11 0 - 19 6 0 SNJEŽANA POTOČNJAK

IV. b 24 11 0 1 19 10 1 TANJA ZEBA

IV. c 18 9 0 1 10 8 0 IRENA IVETIĆ

IV.d 18 8 0 2 18 4 0 LIDIJA PECKO

UKUPNO 84 39 0 4 66 28 1

PŠ III-IV. 5 3 0 0 0 0 0 JULIJANA BANOVAC

PŠ-I.-II. 5 2 0 1 0 0 0 SUZANA KOTRLA

UKUPNO PŠ 10 5 0 1 0 0 0

SVEUKUPNO I.-IV. 299 140 0 8 251 111 12

V. a 18 7 0 2 14 7 3 KATARINA KOTRLA

V. b 21 14 0 - 8 3 1 DANIJELA PETRINIĆ

V. c 22 12 0 1 10 0 2 KORNELIJA SABLJAK

V.d 20 9 0 - 13 5 1 DUBRAVKA GARIĆ

UKUPNO 42 0 3 45 15 4

VI. a 18 12 0 2 11 5 8 JULIJANA MADAJ PRPIĆ

VI. b 24 15 0 1 15 0 0 FRANJO KVESIĆ

VI. c 24 10 0 2 17 3 1 MARIJA LUKAČEVIĆ

VI.d 22 10 0 3 17 3 1 KRISTINA PAVLIČEVIĆ

VI.e 16 12 0 1 7 10 1 GORAN NJAVRO

UKUPNO 104 59 0 9 67 21 11

VII. a 22 7 0 2 10 8 0 MARIJA GLIBO ČULJAK

VII. b 27 13 0 - 17 2 1 BLANKA ĐIMOTI ZIMA

VII. c 27 14 0 - 13 6 2 MARIJA MRKOJEVIĆ

VII.d 25 13 1 2 16 2 0 IVAN MARINOVIĆ

UKUPNO 101 47 1 4 56 18 3

VIII. a 29 16 0 - 0 9 2 VINKO TADIĆ

VIII. b 29 17 0 1 9 4 0 VESNA LEOPOLDOVIĆ

VIII. c 27 16 0 - 16 6 0 MARTINA SOUKUP

Page 18: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

17

VIII.d 28 13 0 3 10 2 4 MARIO NIKOLIĆ

UKUPNO 113 62 0 4 35 21 6

UKUPNO V. - VIII. 399 210 1 20 203 75 27

SVEUKUPNO 698 362 1 28 454 186 39 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije / 2 / / 1 2 5

Prilagođeni program / 2 2 2 3 9 3 2 23

Posebni program / / / / / / / / 0

UKUPNO 0 2 2 4 3 9 4 4 28

3.3.2. Nastava u kući

U školi ne postoji ovakav oblik rada. Ukoliko bi se ukazala potreba za takvim oblikom nastave tijekom školske godine, organizirati će se nastava u kući.

Page 19: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

18

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

MATIČNA ŠKOLA

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1.A-C 2.A-c 3.A-D 4.A-D 5.A-E 6.A-D 7.A-D 8.A-D Ukupno planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski jezik

15 525 15 525 20 700 20 700 20 700 25 875 16 560 16 560 147 5145

Likovna kultura

3 105 3 105 3 105 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 30 1085

Glazbena kultura

3 105 3 105 3 105 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 30 1085

Engleski jezik

6 210 6 210 6 210 8 280 12 420 15 525 12 420 12 420 77 2765

Matematika 12 420 12 420 12 420 16 560 16 560 20 700 16 560 16 560 120 4340

Priroda 6 210 10 350 16 542,5

Biologija 8 280 8 280 16 560

Kemija 8 280 8 280 16 560

Fizika 8 280 8 280 16 560

Priroda i društvo

6 210 6 210 6 210 12 420 30 1120

Povijest 8 280 10 350 8 280 8 280 34 1190

Geografija 6 210 10

350 8 280 8 280 32

1102,5

Tehnička kultura

4 140 5 175 4 140 4 140 17 595

Tjelesna i zdr. kultra

9 315 9 315 9 315 8 280 8 280 10 350 8 280 8 280 69 2520

UKUPNO: 54 1890 54 1890 59 2065 72 2520 88 3080 115 4025

104 3640 104 3640 650 22750

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

Page 20: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

19

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vjerona

uk Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa Planirano sati

T G

I. 68 3 Ivana Vidović 6 210

II. 65 3 Ivana Vidović 6 210

III. 66 3 Manda Mićanović 6 210

IV. 81 4 Ivana Vidović 8 280

PŠ 10 2 Ivana Vidović 4 140 UKUPNO I. – IV.

290 15 30 1050

Vjerona

uk V. 78 4 Manda Mićanović 8 280

VI. 101 5 Mario Nikolić 10 350

VII. 97 4 Manda Mićanović 8 280

VIII. 98 4 Mario Nikolić 8 280 UKUPNO V. – VIII. 374 17 34 1190 UKUPNO I. – VIII. 664 32 64 2240

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika

Naz

iv stran

og jez

ika Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa Planirano sati

T G

IV. 36 2 Kristina Pavličević

4 140

V. 21 1 Kristina Pavličević

2 70

VI. 17 1 Kristina Pavličević

2 70

VII. 13 1 Kristina Pavličević

2 70

VIII. 13 1 Kristina Pavličević

2 70

UKUPNO IV. – VIII. 100 6 12 420

Page 21: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

20

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Inform

atika

Razred Broj

učenika Broj grupa

Izvršitelj programa Planirano sati

T G

V. 50 3 Mihovil Bikić 6 210

VI. 58 4 Katarina Kotrla 8 280

VII. 60 4 Mihovil Bikić 8 280

VIII. 48 4 Mihovil Bikić 8 280

UKUPNO V. – VIII.

216 15 30 1050

4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave TZK

Tjelesno-

zdravstven

a kultura Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa Planirano sati

T G

VI. 18 1 Drago Pavlović 2 70

V.,VII. 25 1 Goran Njavro 2 70 UKUPNO V. – VIII.

43 2 4 140

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Razred Nastavni predmet Broj skupina

Broj učenika

Planirani broj sati

T G

1. Matematika/hrvatski jezik 3 12 3 105

2. Matematika/hrvatski jezik 3 16 3 105

3. Matematika/hrvatski jezik 4 12 4 140

4. Matematika/hrvatski jezik 5 17 5 175

3. Engleski jezik 1 6 1 35

UKUPNO I. - IV. 16 58 16 560

5.-8. Hrvatski jezik 3 19 3 105

5.-8. Matematika 5 35 5 175

5.-8. Engleski jezik 2 14 2 70

UKUPNO V. - VIII. 10 68 10 350

UKUPNO I. - VIII. 26 126 26 980

Page 22: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

21

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Razred

Nastavni predmet Broj skupina

Broj učenika

Planirani broj sati

T G

1. Matematika 4 35 4 140

2. Matematika 4 42 4 140

3. Matematika 3 33 3 105

4. Matematika 4 42 4 140

UKUPNO I. - IV. 15 152 15 525

5.-8. Hrvatski jezik 3 24 3 105

7. Engleski jezik 1 12 1 35

5.-8. Matematika 5 55 5 175

8. Fizika 1 8 1 35

8. Biologija 1 15 1 35

7. Kemija 1 12 1 35

5. Geografija 1 15 1 35

5.-8. Informatika 1 20 1 35

8. Povijest 1 9 1 35

UKUPNO V. - VIII. 15 170 15 525

UKUPNO I. - VIII. 30 322 30 1050

4.3. Obuka plivanja

Ukoliko se uspiju pronaći financijska sredstva, učitelji TZK provest će obuku neplivača . Ovisno o količini financijskih sredstava , odrediti će se i broj učenika koji će proći tu obuku.

Obuka će se izvoditi na najbližim plivačkim terenima , koji će se uspjeti osigurati.

Page 23: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

22

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja POSLOVI I ZADACI VRIJEME OSTVARIVANJA 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE - Izrada plana i programa rada ravnatelja - Izrada godišnjeg plana i programa rada škole - Koordinacija u izradi školskog kurikuluma - Financijski planovi, rebalansi i analize - Planiranje zaduženja učitelja i stručnih suradnika - Sudjelovanje u timskom (tematskom) planiranju nastavnog rada učitelja razredne i predmetne nastave - Sudjelovanje u planiranju projekata u školi KOLOVOZ - Plan proslave Dana škole, izleta i ekskurzija - Plan investicijskog održavanja i ulaganja RUJAN - Plan rada Učiteljskog vijeća - Planovi rada organizacija, društva i grupa - Planiranje nabave učila, didaktičkih i drugih pomagala, stručne literature itd. - Planiranje uređenja okoliša škole - Sudjelovanje u izradi plana i programa učitelja pripravnika - Ostali planovi i analize 2.ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE TIJEKOM - Organizacija nastavnog procesa ŠKOLSKE - Izrada Godišnjeg kalendara rada GODINE - Koordinacija vanjskog vrjednovanja NCVVO-a - Organizacija rada pratećih službi - Pomoć u organiziranju i izvođenju izleta, ekskurzija i terenske nastave - Pomoć u organiziranju i izvođenju radnih akcija, priredba i nastupa - Organizacija proslave Dana škole i drugih značajnih nadnevaka - Pomoć u organizaciji sastanaka i savjetovanja - Izrada dopisa, planova, analiza, programa, zaduženja i drugog - Individualno stručno usavršavanje i praćenje propisa - Seminari i savjetovanja - Sjednice UV – pripremanje i sudjelovanje - Aktivi ravnatelja

Page 24: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

23

3. POSLOVI VOĐENJA

- Stvaranje pozitivnog ozračja u školi TIJEKOM - Poticanje međusobne suradnje učitelja i stručnih ŠKOLSKE suradnika i dobrih međuljudskih odnosa svih djelatnika GODINE - Skrb o zdravstvenom i materijalnom stanju djelatnika

- Priprema i vođenje sjednica Učiteljskog vijeća PREMA - Pripremanje i vođenje sjednica Vijeća roditelja PLANU - Skrb o radu razrednih vijeća i stručnih vijeća u školi - Poticanje učitelja i stručnih suradnika na stručno usavršavanje 3. PRAĆENJE, VREDNOVANJE I ANALIZA OSTVARIVANJA GODIŠNJIH PLANOVA I PROGRAMA - Pedagoško -instruktivni rad – praćenje ostvarivanja odgojno- obrazovnog procesa - Posjet nastavi s ciljem pomoći učiteljima i učenicima/ TIJEKOM po paradigmi HNOS-a ŠKOLSKE - Uvid u ostvarivanje programa rada razrednih odjela GODINE - Praćenje ostvarivanja suradnje škole i roditelja (roditeljski sastanci, individualni razgovori, suradnja na projektima …) - Praćenje ostvarivanja pripravničkog staža - Praćenje rada ispitnih povjerenstava - Analiza ostvarenih rezultata odgoja i obrazovanja na kraju prvog i drugog obrazovnog razdoblja, iznošenje prijedloga za unaprjeđivanje istog - Analiza financijskog poslovanja škole - Praćenje tehničkog poslovanja i održavanja škole - Sudjelovanje u radu stručnih vijeća škole - Pregled ukupne dokumentacije na kraju polugodišta i školske godine

4. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI POSLOVI - Suradnja s računovodstvom u izradi financijskog plana škole, TIJEKOM izvješća i završnih računa ŠKOLSKE - Pribavljanje financijskih sredstava za kvalitetno ostvarivanje GODINE plana rada škole - Suradnja s organima vlasti i stručnim organima škole i izvan nje

Page 25: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

24

5. SAVJETODAVNI RAD

- Suradnja i pomoć u ostvarivanju poslova i zadaća učitelja, TIJEKOM stručnih suradnika i ostalih djelatnika škole ŠKOLSKE - Savjetovanje i suradnja s roditeljima GODINE - Savjetodavni razgovori s učenicima

6. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

- Suradnja sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama: TIJEKOM suradnja s javnim zdravstvom ŠKOLSKE - suradnja s liječnikom školske medicine GODINE - suradnja s institucijama socijalne skrbi - upoznavanje socijalnih prilika učenika i pružanje odgovarajuće pomoći učenicima slabijeg ekonomskog statusa

8. SURADNJA S USTANOVAMA

- suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa - suradnja s ostalim ministarstvima po potrebi TIJEKOM - suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu ŠKOLSKE - suradnja s gradskim kulturnim i ostalim ustanovama GODINE (muzej, knjižnica, Crveni križ…) - suradnja sa Crkvom - suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje u Zagrebu

i Osijeku 9. NEPREDVIĐENI POSLOVI

Ravnateljica škole: Zvjezdana Krip

Page 26: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

25

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga VRIJEME PROGRAMSKI SADRŽAJI OSTVARIVANJA 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole VIII., IX. 1.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada stručnog suradnika pedagoga 1.1.2. Planiranje i programiranje individualnog stručnog usavršavanja pedagoga 1.1.3. Sudjelovanje u planiranju i programiranju zajedničkih oblika stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika 1.1.4. Koordinacija i sudjelovanje u izradi plana i programa rada stručnih organa škole 1.1.5. Planiranje i programiranje rada na profesionalnom priopćavanju i usmjeravanju 1.1.6. Planiranje i programiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju 1.1.7. Planiranje i programiranje zdravstveno-socijalne i ekološke zaštite učenika 1.1.8. Sudjelovanje u izradi ostalih dijelova godišnjeg plana i programa rada škole 1.2. Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma IX. 1.3. Planiranje i programiranje neposrednog rada s učenicima 1.3.1. Planiranje i programiranje individualnog rada s učenicima VIII. 1.3.2. Planiranje i programiranje skupnog rada s učenicima IX. 1.4. Sudjelovanje u godišnjem, mjesečnom i dnevnom planiranju i programiranju rada učitelja u:

- redovitoj nastavi VIII. - izbornoj nastavi IX. - dodatnoj nastava - dopunskoj nastavi TIJEKOM - izvannastavnim aktivnostima ŠKOLSKE - satu razrednika GODINE - radu s darovitim učenicima - radu na profesionalnom priopćavanju i usmjeravanju učenika - kulturnim i javnim djelatnostima - individualnom stručnom usavršavanju učitelja

Page 27: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

26

2. OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA RADA 2.1.Pripreme za neposredan rad s učenicima

- poslovi oko upisa i formiranja odjela IV., V.,VI. - suradnja s predškolskim ustanovama - suradnja sa školskim liječnikom i ostalim vanjskim suradnicima

u svezi upisa u 1. razred - obrada rezultata ispitnih materijala s upisa u 1. razred - formiranje odjela 1. razreda - raspoređivanje novoupisanih učenika u suradnji s učiteljima VIII.,IX. - suradnja s učiteljima u formiranju skupina za dodatnu, izbornu i IX. dopunsku nastavu kao i izvannastavne aktivnosti

2.2. Neposredan rad s učenicima 2.2.1.Individualni rad s učenicima:

- ispitivanje zrelosti za upis u 1. razred TIJEKOM - individualni razgovor s učenicima ŠKOLSKE - pomoć učenicima u konfliktnim situacijama GODINE - rad s učenicima s teškoćama u razvoju

2.2.2. Rad sa skupinama učenika - rad u odgojnim skupinama - rad u razrednom odjelu

2.3.Predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa 2.3.1.Praćenje inovacija u opremanju škole 2.3.2.Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave nove opreme i pratećeg TIJEKOM didaktičkog materijala ŠKOLSKE 2.3.3.Praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima GODINE 2.3.4.Osiguravanje uvjeta za timski rad učitelja 2.4.Poslovi oko uvođenja novih programa i ostalih inovacija TIJEKOM ŠKOLSKE 2.4.1. Samovrednovanje škole - Školski razvojni plan – voditelj tima GODINE

2.4.2. Uvođenje novih Pravilnika (MZOS)

2.5. Praćenje realizacije godišnjeg plana i programa rada škole u svrhu

unapređivanja odgojno-obrazovnog rada

- nazočnost nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka /HNOS, rasterećenje učenika TIJEKOM

- savjetodavni razgovor s učiteljem nakon izvršenog uvida u rad ŠKOLSKE - izrada instrumentarija za praćenje rada učitelja GODINE - praćenje ostvarivanja rada stručnih aktiva i organa kao i nazočnost sjednicama učiteljskih i razrednih vijeća - praćenje ostvarivanja kulturne i javne djelatnosti škole

Page 28: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

27

2.6. Pedagoški rad na odgojnim vrijednostima

- analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu uz suradnju s učiteljima (razrednicima) TIJEKOM

- suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela ŠKOLSKE - koordinacija i pomoć u organizaciji i provedbi različitih natjecanja GODINE

2.7. Poslovi na osposobljavanju učenika za samostalan rad i učenje - koordinacija i suradnja s učiteljima i razrednicima na području osposobljavanja učenika za učenje, posebno u 5. razredu IX. - X. 2.8. Profesionalno priopćavanje i usmjeravanje IV.,V.,VI.

- praćenje i pomoć učiteljima i razrednicima na realizaciji plana i programa profesionalne orijentacije (predavanja za roditelje i učenike)

- informiranje učitelja, roditelja i učenika putem panoa, tiskanih materijala i sl.

- praćenje emisija RTV i dr. medija - anketiranje učenika VIII. razreda o profesionalnim željama i interesima - u suradnji s razrednicima - suradnja sa Odsjekom za profesionalno usmjeravanje pri

Zavodu za zapošljavanje - suradnja sa školskim liječnikom, socijalnim službama, srednjim školama itd. u svezi profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika

2.9. Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoćama u razvoju

- sudjelovanje u identifikaciji, evidenciji i obradi podataka učenicima s poteškoćama

- sudjelovanje u izradi programa opservacije TIJEKOM - sudjelovanje u izradi prilagođenog programa ŠKOLSKE - suradnja s roditeljima učenika GODINE - suradnja s vanjskim suradnicima (liječnici, defektolozi, psiholozi i sl.) - suradnja s učiteljima i razrednim vijećem - suradnja sa stručnim suradnikom- defektologom i psihologom - individualni i skupni rad s djecom s teškoćama u razvoju

2.10. Uočavanje, poticanje i praćenje darovitih učenika

- sudjelovanje u identifikaciji darovitih učenika IX.,X. - evidencija o darovitim učenicima (redovna, dodatna, izborna

nastava, izvannastavne aktivnosti, susreti i natjecanja i sl.) - suradnja s razrednicima ,članovima razrednih vijeća i vanjskim TIJEKOM

suradnicima ŠKOLSKE - suradnja s roditeljima darovitih učenika GODINE

Page 29: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

28

2.11. Suradnja i savjetodavni rad

- suradnja s ravnateljem TIJEKOM - suradnja i savjetodavni rad s učenicima, učiteljima i roditeljima ŠKOLSKE - suradnja s ostalim osobljem škole GODINE

2.12. Zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita učenika

- pomoć u organizaciji zdravstvenih pregleda i cijepljenja - pomoć u organizaciji zdravstvenih predavanja za učenike i roditelje TIJEKOM - sudjelovanje u organizaciji izleta, zimovanja i ljetovanja učenika ŠKOLSKE - sudjelovanje u organizaciji prehrane učenika GODINE - ispitivanje socijalnog statusa učenika - pomoć u rješavanju zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih

problema učenika - suradnja s vanjskim suradnicima

2.13. Kulturna i javna djelatnost

- pomoć u organizaciji javnih nastupa učenika TIJEKOM - pomoć u organizaciji manifestacija izvan škole ŠKOLSKE - sudjelovanje u osmišljavanju estetskog uređenja škole GODINE

3. ANALIZA EFIKASNOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 3.1.Analiza odgojno-obrazovnih rezultata i prijedlog za njihovo unapređivanje

- analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine I., VI. i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje

- sudjelovanje u izradi izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa VIII.,IX. rada škole

- suradnja s učiteljima, razrednicima i razrednim vijećem

4. AKCIJSKA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTI TIJEKOM ŠKOLSKE

4.1. Vrednovanje učeničkog napretka i postignuća GODINE 4.1.1. Sudjelovanje u izradi i primjena upitnika među učiteljima i učenicima na temu unaprjeđivanja postupaka vrjednovanja i ocjenjivanja – suradnja sa psihologom 4.1.2. Ostvarivanje projekta „Učenje o učenju“ s učenicima 5. razreda 4.2. Školski projekti - sudjelovanje u planiranju i realizaciji školskog projekta „Cesarić u Cesariću“ - sudjelovanje u planiranju i realizaciji projekta razredne nastave „Dani kruha-zdrava prehrana“ - sudjelovanje u planiranju i realizaciji ostalih školskih i razrednih projekata

Page 30: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

29

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE 5.1. Stručno usavršavanje učitelja

- pomoć u izradi Plana i programa stručnog usavršavanja IX. - praćenje realizacije individualnog stručnog usavršavanja - praćenje realizacije zajedničkih oblika stručnog usavršavanja TIJEKOM

u školi i izvan škole ŠKOLSKE - sudjelovanje u pripremi i realizaciji stručnih predavanja u školi GODINE - popularizacija stručne literature - pomoć u pripremanju stručnih ispita uz praćenje rada učitelja pripravnika

5.2. Stručno usavršavanje stručnog suradnika – pedagoga - realizacija individualnog plana i programa stručnog usavršavanja TIJEKOM - sudjelovanje u zajedničkim oblicima stručnog usavršavanja ŠKOLSKE GODINE

6. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST

6.1. Vođenje dijela pedagoške dokumentacije TIJEKOM 6.2. Vođenje dokumentacije o osobnom radu ŠKOLSKE 6.3. Suradnja s knjižničarom GODINE 7. OSTALI POSLOVI TIJEKOM 7.1. Pomoć u radu novozaposlenih učitelja ŠKOLSKE 7.2. Suradnja s administrativno-tehničkom službom GODINE 7.3. Suradnja s ostalim stručnim suradnicima, Ministarstvom prosvjete i dr. 7.4. Pomoć u organizaciji vanjskog vrjednovanja NCVVO-a 7.4. Nepredviđeni poslovi

Pedagoginja Zdenka Šutalo

Page 31: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

30

5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa Vrijeme realizacije

POSLOVI I RADNI ZADATCI

1.Priprema za ostvarenje školskog programa

Rujan

1.1. Planiranje i programiranje rada psihologa - izrada plana i programa rada psihologa - godišnji kalendar rada

Tijekom godine

1.2. Izrada drugih programa koji se provode u školi Izrada školskog preventivnog programa; Plana stručnog usavršavanja, Plan rada s darovitom djecom – identifikacija nadarenih 1.-4. razreda, otvaranje savjetovališta za darovite učenike: izrada projektnih prijedloga: Ocjenjivanje učeničkog dostignuća u funkciji unapređenja kvalitete škole; Evaluacija odnosa učitelja, roditelja i škole

Tijekom godine

1.3. Osiguranje uvjeta za optimalno izvođenje rada Redovno obnavljanje psihologijskih testova i po potrebi nabavka novih

2. Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu

Travanj, svibanj, lipanj

2.1. Poslovi pregleda i upisa djece u prvi razred Utvrđivanje zrelosti djece za upis u 1. razred Savjetovanje i rad s roditeljima pri objašnjavanju specifičnih teškoća i važnosti adekvatnog tretmana

Srpanj, kolovoz

2.2. Poslovi formiranja razrednih odjela Pomoć pri formiranju razrednih odjela 1. i 5. razreda

Tijekom godine

2.3. Praćenje izvođenja odgojno-obrazovnog rada u školi Praćenje izvođenja nastavnog procesa, izvannastavnih aktivnosti i provedbe drugih programa u školi

Tijekom godine

2.4. Profesionalno informiranje i savjetovanje učenika 8. razreda Informiranje; rad s učenicima sa zdravstvenim poteškoćama; ;provjera sposobnosti; profesionalno savjetovanje; praćenje

Tijekom godine

2.5. Testiranje sposobnosti i rad s učenicima s poteškoćama u učenju i/ili ponašanju Testiranje sposobnosti učenika i ostala psihološka obrada Rad na usvajanju tehnika učenja i/ili promjeni ponašanja, pružanje pomoći u učenju

Tijekom godine

2.6. Opservacija i praćenje darovitih učenika Utvrđivanje sposobnosti Praćenje napretka i rada darovite djece

Tijekom godine

2.7. Opservacija djece s teškoćama u razvoju Psihološka obrada i utvrđivanje sposobnosti učenika Određivanje primjerenog oblika daljnjeg školovanja, sugestije i upute za izradu programa

Tijekom godine

2.8. Savjetodavni rad radi poteškoća u učenju i/ili ponašanju Savjetodavni rad s učenicima; savjetodavni rad s roditeljima; savjetodavni rad s učiteljima

Tijekom godine

2.9. Rad na humanizaciji međuljudskih odnosa Briga za socijalne odnose u razredima, Intervencija kod sukoba učenika Izlaganje na Učiteljskom vijeću

Tijekom godine

2.10. Suradnja sa drugim sudionicima odgojno obrazovnog procesa Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i izvanškolskim institucijama

3. Vrednovanje ostvarenih rezultata

Page 32: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

31

Srpanj, kolovoz

3.1. Izrada izviješća o realizaciji programa koji se provode u školi na kraju školske godine Analiza provođenja programa i izrada izvješća

Tijekom godine

3.2. Analiza uspjeha i izostanaka učenika Identifikacija učenika s poteškoćama u učenju i/ili ponašanju

Tijekom godine

3.3. Utvrđivanje mjera za unapređenje rada Utvrđivanje internih stručnih problema i predlaganje mjera

Tijekom godine

3.4. Provođenje istraživanja Provođenje različitih istraživanja sa psihološkim temama

4. Stručno usavršavanje 4.1. Sudjelovanje u planiranju skupnog stručnog usavršavanja u školi

Pregled ponuđenih oblika stručnog usavršavanja prema katalogu Tijekom godine

4.2. Održavanje predavanja i radionica za stručne suradnike psihologe (MŽSV): „Prepoznavanje, psihološka procjena i rana intervencija kod djece i mladih s poteškoćama u razvoju uz podršku njihovim obiteljima“ „Prepoznavanje problema u obitelji i psihološka intervencija – upotreba genograma“ Za UV: „Krizne intervencije u školi“

4.3. Organizacija drugih oblika stručnog usavršavanja u školi i izvan nje Tijekom godine

4.4. Osobno stručno usavršavanje Praćenje stručne literature i periodike, zakonskih propisa Skupni oblici stručnog usavršavanja u školi i izvan nje Rad u strukovnom udruženju (HPD – DPPŽ), članstvo u HPK i DPP

5. Dokumentacijska djelatnost Tijekom godine

5.1. Vođenje dokumentacije o učenicima Evidencija psihologijskih obrada, rezultata, pedagoških mjera i drugih oblika rada s učenicima

Tijekom godine

5.2. Izrada i čuvanje dokumentacije o istraživanjima Izrada nacrta istraživanja i rezultata

6. Prava iz radnog odnosa Tijekom godine 6.1. Državni praznici i blagdani Srpanj, kolovoz 6.2. Godišnji odmor RADNO VRIJEME:

Ponedjeljk i utorak: 13 -19 sati Srijeda, četvrtak i petak: 9,30 – 16,30 RAD SA STRANKAMA: Svaki dan od 13-14 sati

Psihologinja: Branka Lukić Cesarik, prof.

Page 33: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

32

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Mjesec I. Sadržaj rada

odgojno- obrazovna djelatnost

Broj sati

rujan Posjet školskoj knjižnici (upoznavanje sa školskom knjižnicom i njenom građom)

2

rujan/listopad Upis učenika u školsku knjižnicu 15 rujan/siječanj Propaganda i pretplata na učeničke časopise 20

listopad Tjedan zabranjenih knjiga- viši razredi 10 listopad/studeni Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige 10

tijekom godine Posudba knjiga 300

tijekom godine Pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, znanstvene literature i časopisa znanstvene literature

100

tijekom godine Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata

100

tijekom godine Razvoj knjižnične pismenosti kod svih razrednih odjeljenja 150

tijekom godine Distribucija časopisa 20

veljača Valentinovo- dan ljubavne poezije 5

ožujak Dan učenja- 17.03 5

travanj Međunarodni dan dječje knjige- 02.04 5

tijekom godine Upoznavanje različitih rječnika, leksikona i enciklopedija 20

tijekom godine Lektira na drugačiji način 16

tijekom godine Razvoj informacijske pismenosti kod viših razrednih odjeljenja 162

rujan/siječanj Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima i nastavnicima u svezi s nabavom stručne metodičko- pedagoške literature

10

rujan

Suradnja s učiteljima razredne nastave i nastavnicima hrvatskog jezika u svezi s utvrđivanjem obvezne lektire prema

postojećem knjižničnom fondu

10

tijekom godine Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima

10

970

Mjesec

II. Sadržaj rada

stručna knjižnična djelatnost

Broj sati

rujan Izrada godišnjeg plana i programa 10

tijekom godine Sređivanje i pripremanje knjižničnog fonda za učenike, učitelje i nastavnike

50

tijekom godine Uvođenje knjiga u sustav Metel Win 100

tijekom godine Sustavno izvješćivanje nastavnika i učenika o novim knjigama i sadržajima časopisa

20

tijekom godine Nabava knjiga i ostale informacijske građe 50

Page 34: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

33

tijekom godine Praćenje stručne knjižnične i druge stručne literature 40

tijekom godine Praćenje dječje i literature za mladež 40

tijekom godine Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižnice

30

tijekom godine Suradnja s ostalim knjižnicama 20

travanj Proljetna škola školskih knjižničara 20

tijekom godine Suradnja s nakladnicima i njihovim zastupnicima 20

tijekom godine Nazočnost sjednicama Učiteljskog i Razrednih vijeća 8

tijekom godine Stručna obrada knjižnične građe 80

kolovoz Pripremanje za sljedeću školsku godinu 20

502

Mjesec

III. Sadržaj rada

kulturna i javna djelatnost

Broj sati

listopad Dan neovisnosti Republike Hrvatske 2

listopad Obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje 2

tijekom godine Organizacija posjeta Gradskom kazalištu Požega 10

listopad Međunarodni mjesec školskih knjižnica 2

listopad, studeni

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige 10

prosinac Božić 2

veljača Valentinovo 2

ožujak Dan šuma i Dan voda- 21. i 22.03 2

travanj Uskrs 2

travanj Dan hrvatske knjige 2

36

IV. Ostali poslovi u tjednima kada nema nastave 300

V. Blagdani- državni praznici- godišnji

Blagdani 64

Godišnji odmori 216

280

2088

Radno vrijeme školske knjižnice Ponedjeljak, utorak i petak: od 8.00 do 14.00 Srijeda i četvrtak: od 13.00 do 19.00

Knjižničarka: Mirna Kovačević, mag. informatologije i knjižničarstva

Page 35: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

34

5.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA – SOCIJALNOG PEDAGOGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.

1. POSLOVI VEZANI ZA OSTVARIVANJE ŠKOLSKOG PROGRAMA

1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada

- plan i program rada s učenicima - program rada s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima - program sustava praćenja školovanja učenika, sustav evidencije i dokumentacije - plan izrade prilagođenih programa - plan profesionalnog usavršavanja

1.2. Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s učenicima

- priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u

razvoju - priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima - izrada individualnog didaktičkog pribora i zadataka

2. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA

2.1. Otkrivanje i dijagnostika učenika s posebnim o.o. potrebama

- postupak opservacije učenika 1. razreda - defektološko testiranje učenika s uočenim poteškoćama tijekom školske godine

2.2. Individualno odgojno obrazovni rad s učenicima

- odgojno zapuštena djeca - djeca s teškoćama u učenju - djeca s poremećajima u ponašanju

2.3. Individualni rad s učenicima koji prate nastavu po prilagođenom i /ili

individualiziranom programu

2.4. Skupni korektivni rad s učenicima Rad na prevenciji neprihvatljivog ponašanja

- prevencija pojavnih oblika poremećaja u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina

- rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku (koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta)

- vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju pojavne oblike poremećaja u ponašanju pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole

- savjetovanje, sudjelovanje u školskim preventivnim programima

Page 36: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

35

- Školski preventivni program : „Medijatori – prijatelji vršnjaci“ - Koordinacija Unicefov-og programa „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“

2.5. Planiranje i praćenje rada učenika s posebnim potrebama

- konzultacije s učiteljima i nastavnicima učenika

- vođenje dokumentacije i odgovarajuće evidencije rada s učenicima

- koordinacija asistenata djece s posebnim potrebama (mjesečna praćenja napretka učenika, suradnja s asistentima, sastanci, evaluacije)

3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA

3.1. Planiranje i priprema

- izrada godišnjeg plana rada defektologa, prilagođenih programa za učenike, mjesečni planovi, dnevne pripreme

3.2. Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno – obrazovnom procesu - utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u 1. razred OŠ - formiranje razrednih odjela učenika u 1. razredu OŠ - formiranje razrednih odjela učenika petih razreda

3.3. Dokumentacija

- dnevno, tjedno, mjesečno, polugodišnje i godišnje praćenje i ocjenjivanje učenika - vođenje dosjea učenika; dokumentiranje relevantnih podataka o učeniku i njegovom

napredovanju

3.4. Stručno usavršavanje - proučavanje stručne literature - prisustvovanje stručnim predavanjima i aktivima, edukacija -

4. SURADNJA I SAVJETODAVNI RAD

4.1. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima učenika s poop

- senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece - predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima - suradnja pri upućivanju učenika na opservaciju zbog izbora primjerenog oblika

školovanja kao i pri izradi prilagođenih programa - pomoć učiteljima pri suradnji s roditeljima

4.2. Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima učenika s poop

- preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje

Page 37: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

36

- poučavanje roditelja uspješnijem roditeljstvu; pomoć pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta

- upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjom i obilježjem teškoće, davanje naputaka za pomoć djetetu te ublažavanje i otklanjanje teškoća

- održavanje predavanja za roditelje - sudjelovanje na roditeljskim sastancima

4.3. Suradnja s ravnateljem i stručnim timom - dogovori oko postupaka u radu s učenicima s poop, informiranje - sastanci stručnog tima jednom tjedno

4.4. Suradnja s drugim stručnim osobama i nadležnim ustanovama

- suradnja s CZSS - suradnja s Policijskom upravom Požeško - slavonskom - suradnja s ambulantom školske medicine i nadležnom liječnicom školske medicine - suradnja s lokalnim školama i vrtićima - suradnja s raznim udrugama na području Grada Požege

5. OSTALI POSLOVI

5.1. Sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednog vijeća

- obavezno sudjelovanje - edukacija učitelja kroz različita predavanja i radionice

5.2. Administrativni poslovi

5.3. Zadaće utvrđene tijekom školske godine

- razne zadaće odgoja i obrazovanja djece u cilju stvaranja poticajnih uvjeta za njihovo napredovanje i postignuće.

Radno vrijeme : ponedjeljak, četvrtak i petak 8,00 – 14,00h utorak, srijeda 13,00 – 19,00h

Page 38: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

37

5.6. Plan rada tajništva

Radno vrijeme: 7,00 do 15,00 sati TAJNIK ŠKOLE: VLASTA CVJETOJEVIĆ Rad sa strankama: 9,30-13,30 sati

POSLOVI I ZADACI

VRIJEME REALIZACIJE

I. NORMATIVNO PRAVNI I UPRAVNI POSLOVI

- Izrada prijedloga normativnog akta po uzorku - Izmjene i dopune normativnih akata - Praćenje i izvještavanje o novim pravnim

propisima - Izrada ugovora - Izrada odluka - Izrada rješenja

TIJEKOM GODINE

II. PERSONALNO KADROVSKI POSLOVI - raspisivanje natječaja i sve radnje koje su vezane

za djelatnik – natječaj - vođenje Matične knjige djelatnika i personalnih

dosjea - organizacija tehničkih i pomoćnih poslova - izrada rješenja - suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

TIJEKOM GODINE

III. OPĆI POSLOVI - pomoć pri izradi Godišnjeg plana rada - statistička izvješća

RUJAN – LISTOPAD RUJAN – LISTOPAD TIJEKOM GODINE

IV. SURADNJA S ORGANIMA UPRAVLJANJA

- pripremanje sjednica Školskog odbora - vođenje zapisnika na sjednicama Školskog odbora

TIJEKOM GODINE

V. ADMINISTARATIVNI POSLOVI - vođenje urudžbenog zapisnika - potpisi virmana

TIJEKOM GODINE

VI. POSLOVI TEHNIČKOG NADZORA - pregled školske zgrade

TIJEKOM GODINE

VII. OSTALI POSLOVI - nabavka osnovnih sredstava - nabavka sitnog inventara i potrošnog materijala - rad sa strankama - izrada duplikata svjedodžbi - suradnja s djelatnicima škole - čuvanje i izdavanje Matičnih knjiga učenika

TIJEKOM GODINE

Page 39: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

38

5.7. Plan rada računovodstva Radno vrijeme: od 7-15 sati Voditelj računovodstva::Silvija Soukup

POSLOVI I ZADACI VRIJEME REALIZACIJE

I. OPĆI I FINANCIJSKI POSLOVI

Izrada financijskog plana veljača/ožujak Pripremanje i podnošenje izvješća o mat. i financijskom poslovanju po tromjesečjima i završni račun Izrada izvješća za potrebe Ministarstva po potrebi Obrada i dostava statističkih podataka za potrebe Statistike po potrebi Vođenje knjige osnovnih sredstava Vođenje knjige sitnog inventara Dopisivanje s kupcima i dobavljačima po potrebi Usklađivanja salda listopad Praćenje propisa vezanih uz mat. i financijsko poslovanje mjesečno Sudjelovanje na seminarima Suradnja s Financijskom agencijom po potrebi Vođenje knjige ulaznih računa dnevno Plaćanje računa dnevno Izrada

Obračun i dostava relevantnih podataka u po potrebi Ministarstvo

II. RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

Poslovi nakon popisane imovine i izvršene revalorizacije siječanj Predračun i konačni obračun amortizacije završni račun i po tromjesečju Kontrola blagajničkih poslova tjedno Računovodstveni poslovi vezani za topli obrok učenika po potrebi Daktilografski poslovi za potrebe računovodstva po potrebi Obračun putnih troškova po potrebi

III. KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

Kontiranje i knjiženje poslovnih promjena tjedno Usklađivanje glavne knjige i dnevnika mjesečno Izrada bruto bilance tromjesečno Izrada završnog računa godišnje

Page 40: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

39

PLAN I PROGRAM

Administratora – blagajnika : Marica Malčić Radno vrijeme: od 7 - 15 sati

POSLOVI I ZADACI VRIJEME I. OBRAČUN I ISPLATA PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA

Priprema i obračun plaće mjesečno Izrada RS obrazaca Pohrana plaće Obračun i dostava relevantnih podataka u Ministarstvo Obračun i isplata putnih troškova po potrebi II. UPLATA I ISPLATA GOTOVINE

Prijem uplata dnevno Isplata gotovine Izrada novčanih specifikacija Vođenje blagajničkog dnevnika Predaja gotovine u FIN-u ili PB

III. EVIDENCIJA PLAĆE I OSTALE EVIDENCIJE

Evidencija kartica plaće djelatnika mjesečno Evidencija poreznih kartica djelatnika Vođenje kredita djelatnika Za MIO Obrazci M-4 godišnje

IV. OSTALI POSLOVI

Popunjavanje statističkih izvješća mjesečno Popunjavanje poreznih izvješća mjesečno

Izdavanje uvjerenja o plaći po potrebi

Obračun bolovanja po potrebi Pisanje učeničkih potvrda po potrebi

Vođenje knjige ulaznih računa po potrebi

Plaćanje računa po potrebi

Obavljanje poslova prijepisa i preslika po potrebi Poslovi vezani uz obrazovanje odraslih (popuna čekova, prepiska, izrada računa, obračun, isplata, pisanje izvješća) po potrebi Obračun drugog dohotka (ŠO i dr,) po potrebi Vođenje knjige pošte dnevno

Page 41: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

40

POSLOVI PREHRANE UČENIKA I POSLOVI ODRŽAVANJA I ČUVANJA ZGRADE I INVENTARA

PREHRANA: Kuharice: Sanja Turković, Draženka Tadić Radno vrijeme: I. smjena od 7,00-15,00 II. smjena od 10,00 do 18,00 - nabavka hrane i opreme - pripremanje obroka - serviranje obroka i spremanje prostora po završetku jela - održavanje čistoće u prostorijama gdje se priprema i dijeli hrana učenicima - pripremanje hrane za izvanredne prilike - održavanje čistoće u ostavi , skladištu i kuhinji ODRŽAVNJE ZGRADE I ČUVANJA OBJEKATA: Radno vrijeme domara škole: 6,00 do 14,00 sati Domar: Marko Krizmanić

- održavanje instalacija ( električnih , vodovodnih i ostalih) - popravak (jednostavniji ) zgrade - ispitivanje panik rasvjete ( dva puta godišnje) - održavanje i popravak namještaja, nastavnih pomagala i sl. - nabavka materijala te njihovo uskladištenje - održavanje i kontrola centralnog grijanja - sigurnosno održavanje kotlovnice - isticanje barjaka na državne blagdane Republike Hrvatske kao i tehnička pomoć pri raznim

priredbama i izložbama - održavanje nasada i dječjeg igrališta oko škole

POSLOVI NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE: Radno vrijeme spremačica: I. smjena od 6,00 do 14,00 II. smjena od 13,00 do 21,00 PŠ Nova Lipa od 6,00 do 10,00 Spremačice: Jasna Jurić, Katarina Čuljak, , Marina Malčić, Nikolina Šimunović, Anđelka Lovrić Anka Vlahović PŠ Nova Lipa

- održavanja unutarnjeg prostora škole i prozora - čišćenje i održavanje vanjskog prostora - brisanje prašine sa namještaja - održavanje sanitarnih čvorova - provjetravanje prostorija - briga o zračenju prostorija - dostava pošte i ostali poslovi dostave - suradnja s ostalim zaposlenicima škole - pomoć pri obilježavanju značajnih datuma - dežurstvo

Svakodnevno tekuće održavanje čistoće u zgradi i oko zgrade. Jednom mjesečno mazanje parketa u učionicama pastom za parket. Dva puta godišnje generalno čišćenje unutarnjeg prostora školske zgrade. Održavanje prostora oko zgrade primjerenim u svako godišnje doba( čišćenje prostora od smeća, od lišća, snijega, održavanje cvjetnih gredica i sl..)

Page 42: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

41

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora MJESEC SADRŽAJ RADA

rujan - davanje prethodne suglasnosti na izbor učitelja po objavljenom natječaju - cijena školske kuhinje - usvajanje izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i programa rada - školski kurikulum - tekuća problematika

listopad

- tekuća problematika - prijedlog izmjena i dopuna statuta - usvajanje izmjena i dopuna statuta - rebalans financijskog plana

prosinac - rebalans financijskog plana

- inventarizacija 2012 - tekuća problematika

siječanj - davanje prethodne suglasnosti na izbor učitelja po objavljenom natječaju

veljača - izvješće o izvršenoj inventarizaciji - usvajanje završnog računa - tekuća problematika

travanj - školski izleti i ekskurzije - tekuća problematika

srpanj - polugodišnje izvješće o realizaciji financijskog plana - izvješće o radu u školskoj 2012./2013. - obavijest o potrebnim kadrovima za školsku 2012./2013.

kolovoz - davanje prethodne suglasnosti na izbor učitelja po objavljenom natječaju - izvješće o izvršenim radovima tijekom praznika - početak školske 2012./2013. godine

Page 43: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

42

6.2. Plan rada Učiteljskog i Razrednih vijeća

MJESEC PLANA RADA UČITELJSKOG I RAZREDNIH VIJEĆA

U ŠK.G 2012./13.

RUJAN

• kalendar rada škole • Godišnji plan i program rada škole i Školski kurilkulum • izvješća sa školskih stručnih vijeća i izvanškolskih stručnih skupova • prilagođeni programi za učenike s teškoćama u razvoju • dežurstva učitelja • izbori za Vijeće roditelja • planiranje stručnog usavršavanja učitelja • planovi i programi za pripravnike • pedagoška dokumentacija • planiranje projektne i izvanučioničke nastave • analiza razrednih pravila za šk.g. 2012./13.

LISTOPAD STUDENI

• izvješće o realizaciji nastavnog plana i programa • izvješća razrednika o održanim roditeljskim sastancima • analiza uspjeha učenika s posebnim osvrtom na uspjeh učenika s

teškoćama u razvoju • analiza rada izvannastavnih aktivnosti, realizacija posebnih projekata

škole. • realizacija terenske i integrirane nastave, rad na školskim projektima • izvješća voditelja o realizaciji školskog preventivnog programa • osvrt na realizaciju školskog projekta razredne nastave „Dani kruha-

zdrava prehrana“ • projekt „Cesarić u Cesariću“- planiranje i početak realizacije • „Uspjeh u disciplini-1,2,3 metoda“- predavanje učiteljice Ivane Brus

PROSINAC

• izvješće učitelja na razrednim vijećima o realizaciji nastavnog plana i programa

• izvješća sa roditeljskih sastanaka • priprema za realizaciju projekta „Cesarić u Cesariću“

VELJAČA OŽUJAK

TRAVANJ

• izvješće na razrednim vijećima o realizaciji plana i programa rada • uspjeh učenika u učenju i ponašanju s naglaskom na učenike s

teškoćama u učenju i ponašanju • rad učenika i učitelja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima • izvješća o realizaciji školskog projekata „Cesarić u Cesariću“ • tijek realizacije izvanučioničke nastave • „Krizne intervencije u školi“- predavanje školske psihologinje Branke

Lukić Cesarik

SVIBANJ LIPANJ

• obveze učitelja do kraja nastavne godine • izvješća razrednika s provedenih izleta i ekskurzija • potvrđivanje uspjeha učenika na kraju nastavne godine • nagrađivanje najuspješnijih učenika

SRPANJ KOLOVOZ

• analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine • uspjeh učenika nakon popravnih ispita (1.rok) • uspjeh učenika nakon popravnih ispita (2. rok) • planiranje rada za novu školsku godinu • rješavanje prigovora • izvješće o financijskom poslovanju škole

Page 44: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

43

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

listopad

- verifikacija mandata članova vijeća roditelja i konstituiranje vijeća roditelja

- upoznavanje s godišnjim planom i programom rada škole

- uvjeti rada u školi - tekuća problematika

ravnateljica tajnica

siječanj

- informacije o uspjehu učenika na kraju 1. polugodišta

- školski izleti i ekskurzije - tekuća problematika

ravnateljica pedagoginja psihologinja

lipanj - izvješće o radu u školskoj 2012./2013. godini - tekuća problematika

ravnateljica

6.5. Plan rada Vijeća učenika Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

Rujan

- formiranje vijeća učenika, - izrada godišnjeg plana i programa rada za šk. g. 2012./13. - Školski kurikulum - usvajanje školskih vrijednosti i pravila - dogovor oko načina rada (izbor timova)

Koordinator

Vijeće učenika

Studeni

- upoznavanje članova s odgovarajućim pravnim dokumentima (Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o ocjenjivanju, o pedagoškim mjerama i sl.)

- izvješća timova o provedenim aktivnostima - kako poboljšati disciplinu u razredu - strategije i vještine učenja

Koordinator Vijeće

učenika

siječanj

- izvješća timova o provedenim aktivnostima - odnosi između učitelja i učenika – prijedlozi za poboljšanje - promicanje prosocijalnog ponašanja u školi (odnosi među učenicima) - aktualna problematika u školi-prijedlozi za poboljšanje stanja

Koordinator Vijeće

učenika Defektolog

travanj

- aktualna problematika u školi-prijedlozi za poboljšanje stanja - izvješća timova o provedenim aktivnostima - organizacija humanitarnih akcija u školi - prijedlozi za obilježavanja Dana škole

Koordinator Vijeće

učenika

Page 45: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

44

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 7.1. Individualno stručno usavršavanje U okviru individualnog stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika obvezno su zastupljena dva područja: a) pedagoško-psihološko b) stručno-metodičko

Plan individualnog stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika za šk.g. 2012./13. (pedagoško-psihološko područje)

IME I PREZIME NAZIV TEME STRUČNOG USAVRŠAVANJA

ĐURĐA BAGARIĆ ZLOSTAVLJANJE MEĐU UČENICIMA

JULIJANA BANOVAC POTICANJE KREATIVNOSTI U KOMBINIORANOM RAZREDNOM ODJELU

IVANA BRUS USPJEH U DISCIPLINI – 1,2,3 METODA

ANTONIJA BULKA ODGOJ U OBITELJI

MIHOVIL BIKIĆ INTERNET U REDOVNOJ NASTAVI

INES ČEREG MENTALNE MAPE ZA KLINCE

BOLJE BITI VJETAR, NEGO LIST

RENATA DREŽNJAK SURADNIČKIM UČENJEM DO USPJEŠNE NASTAVE

VLATKA DUKANOVIĆ ŠKOLA I ŠKOLSKI NEUSPJEH

BLANKA ĐIMOTI-ZIMA KORAK PO KORAK DO OPORAVKA

MARTINA FLISAR OŠ PLETERNICA

SANDRA HALT-ĆUŽE ____

DUBRAVKA GARIĆ NASILJE MEĐU DJECOM

JELENA GOTAL SVAKI UČENIK MOŽE USPJETI

ĐURĐICA GATJAL SKRIVENE PORUKE – PRIMJERI DOBRE PRAKSE

MARIJA GLIBO-ČULJAK STRES U UČITELJSKOM ZVANJU

SLAVKA MIJATOVIĆ PSIHOTERAPIJSKA PEDAGOGIJA

IRENA IVETIĆ DJECA S DOWNOVIM SINDROMOM U OSNOVNOJ ŠKOLI

KATA JAIĆ POTICANJE KREATIVNOSTI KOD ŠKOLSKE DJECE

č.s. KAROLINA KAKO POMOĆI DJECI DA IZGRADE SAMOPOŠTOVANJE –

PRIRUČNIK S AKTIVNOSTIMA

KATARINA KOTRLA REVOLUCIJA U UČENJU

SUZANA KOTRLA PREVLADAVANJE TEŠKOĆA U UČENJU

ZVJEZDANA KRIP RAVNATELJ I OBRAZOVNI MENADŽMENT

IRENA KROŠL PRODUŽENI BORAVAK

FRANJO KVESIĆ HUMOR U NASTAVI

VESNA LEOPOLDOVIĆ POMOZITE DJECI DA RAZVIJU SAMOPOUZDANJE

BRANKA LUKIĆ-CESARIK PSIHILOŠKE INTERVENCIJE KOD DJECE S POTEŠKOĆAMA U

RAZVOJU UZ PODRŠKU NJIHOVIM OBITELJIMA

JULIJANA MADAJ SVAKI UČENIK MOŽE USPJETI

SUMBULKA MARIĆ / MIRNA KOVAČEVIĆ KAKO UČITI I MOZAK JAČATI

Page 46: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

45

IVICA MARINOVIĆ ŽIVOTNE VJEŠTINE I NJIHOVO MJESTO U ODGOJU I OBRAZOVNJU

DJECE I MLADEŽI

VESNA MARKANOVIĆ SKRIVENE PORUKE-PRIMJERI DOBRE PRAKSE

MARIJA MRKOJEVIĆ SVI JEDNAKI / SVI RAZLIČITI

MARIJA LUKAČEVIĆ NASILJE PREKO INTERNETA

KRISTINA PAVLIČEVIĆ EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

KATARINA OMAZIĆ OŠ „ANTUNA KANIŽLIĆA“

DANIJELA PETRINIĆ KAKO ZAŠTITITI SVOJE DIJETE OD OVISNOSTI

MARIO NIKOLIĆ HIGIJENA DJEČJE DUŠE

GORAN NJAVRO KAKO S LJUDIMA KOJI VAS IZLUĐUJU

DRAGAN PAVLOVIĆ TERAPIJSKE VJEŽBE KOD PSIHOMOTORNIH RAZVOJNIH SMETNJI

ZLATA PAVLOVIĆ DJEČJE LAŽI

LIDIJA PECKO TEMELJNA NASTAVNA UMIJEĆA

SNJEŽANA POTOČNJAK A ŠTO BISTE VI UČINILI?

MARIJA RASONJA / KATARINA BOŠNJAK METODE UČENJA I POUČAVANJA

LIDIJA ROMIĆ USPJEH-UČINKOVITA DISCIPLINA UČI DJECU

KORNELIJA SABLJAK ODNOS ŠKOLE KAO ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA

DAROVITIM UČENICIMA

MARTINA SOUKUP KAKO ZAŠTITITI SVOJE DIJETE OD OVISNOTI

ZDENKA ŠUTALO PREVENCIJA OVISNOSTI

VINKO TADIĆ I VAŠE DIJETE JE LIČNOST

BRANISLAVA TRESKANICA HUMOR U NASTAVI

IVANA VIDOVIĆ TAJNA SRETNE DJECE

TANJA ZEBA DAR DISLEKSIJE

ŽELJKA ZEKIĆ HUMOR U NASTAVI

Page 47: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

46

7.2. Zajedničko stručno usavršavanje u školi 7.2.1. Stručna vijeća

Stručna vijeća Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

Školsko stručno vijeće učitelja razredne nastave

rujan, siječanj, travanj

9

Školsko stručno vijeće učitelja društvene skupine predmeta

rujan, siječanj travanj

9

Školsko stručno vijeće učitelja prirodne skupine predmeta

rujan, siječanj travanj

9

7.2.2. Učiteljsko vijeće

Određene pedagoško-psihološke teme uvrštene su u plan rada Učiteljskog vijeća u okviru kojeg se učitelji također stručno usavršavaju.

7.3. Zajedničko stručno usavršavanje izvan škole Djelatnici škole dužni su sudjelovati u radu stručnih skupova koje organizira i/ili koordinira Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Evidenciju o permanentnom stručnom usavršavanju svaki učitelj vodi na posebnom obrascu Plan i program stručnog usavršavanja za školsku godinu 2012./13. koji se nalaze kod pedagoga škole.

Page 48: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

47

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

MJESEC

OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I PRAZNIKA

NOSITELJI

RUJAN

ZAZIV DUHA SVETOGA MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI, 8.rujna MEĐUNARODNI DAN MIRA, 21. rujna OLIMPIJSKI DAN

VJEROUČITELJI KNJIŽNIČARKA L. ROMIĆ D. PAVLOVIĆ

LISTOPAD

DAN NEOVISNOSTI, 8. listopada "DANI KRUHA- DANI ZAHVALNOSTI", MEĐUNARODNI DAN UČITELJA, 5. listopada KESTENIJADA, DAN JABUKA, 20. listopada DAN UJEDINJENIH NARODA, 24. listopada MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE, 31. listopada

DRŽAVNI PRAZNIK VJEROUČITELJI, I. BRUS (RN) L. ROMIĆ I. ČEREG, RAZREDNA NASTAVA I. MARINOVIĆ, B. TRESKANICA RAZREDNICI (SAT RAZREDNIKA)

STUDENI

SVI SVETI, DUŠNI DAN, 1. i 2. studenog SVJETSKI DAN NEPUŠAČA, 17. studeni DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR, 18. studeni

DRŽAVNI PRAZNIK (VJEROUČITELJI) M. FLISAR, STR. SURADNICI B. TRESKANICA, V.TADIĆ

PROSINAC

DAN BORBE PROTIV AIDS-a, 1. prosinca DAN PRAVA ČOVJEKA, 10. prosinca SVETA LUCIJA, 13.prosinca SVETI NIKOLA, 6. prosinca ADVENT- PRIPRAVA ZA BOŽIĆ BOŽIĆ i božićni blagdani, 25.i 26. prosinca

M. FLISAR I STR. SURADNICI I. MARINOVIĆ L. ROMIĆ VJEROUČITELJI, RAZRED. NASTAVA VJEROUČITELJI DRŽAVNI PRAZNICI

SIJEČANJ

NOVA GODINA, 1. siječnja DAN MEĐUN. PRIZNANJA RH, 15. siječnja CESARIĆEVI DANI(tijekom prosinca i siječnja)

DRŽAVNI PRAZNIK B. TRESKANICA, V. TADIĆ UČITELJI HRVATSKOG JEZIKA, STRUČNI SURADNICI

VELJAČA

SVJETSKI DAN BOLESNIKA, 11. veljače VALENTINOVO, 14. veljače POKLADE, 24. veljače

RAZREDNICI RAZREDNICI I. BRUS ( Razredna nastava)

OŽUJAK

GRGUREVO DAN GRADA EKO AKCIJE (Dan šuma, Dan voda, Dan pokreta prijatelja prirode „Lijepa naša“) PRIPRAVA ZA USKRS USKRSNI PONEDJELJAK DAN DAROVITE DJECE

UČITELJI HRV. JEZIKA I LIKOV. KULTURE Đ. BAGARIĆ, M. FLISAR, J. MADAJ, K. SABLJAK VJEROUČITELJI B. LUKIĆ-CESARIK

TRAVANJ SVJETSKI DAN ZDRAVLJA, 7. travnja DAN PLANETA ZEMLJE

Đ. BAGARIĆ, M. FLISAR, UČ.BIOLOG. #

SVIBANJ

SVJETSKI DAN CRVENOG KRIŽA, 8. svibnja MAJČIN DAN, 12. svibnja DAN EU, 09. svibnja MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA, 1. svibnja DAN ŽUPE sv. L. MANDIĆA, TIJELOVO, 30. 05.

F. KVESIĆ UČITELJI HJ, RAZREDNA NASTAVA I. MARINOVIĆ, B. TRESKANICA DRŽAVNI PRAZNIK (nedjelja) VJEROUČITELJI DRŽAVNI PRAZNIK

LIPANJ

PROSLAVA DANA ŠKOLE SV. MISA ZAHVALNICA ZA ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GOD. DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE, 22. lipnja DAN DRŽAVNOSTI, 25. lipnja

VODITELJ ŠKUD-a -SVI VJEROUČITELJI DRŽAVNI PRAZNIK DRŽAVNI PRAZNIK

KOLOVOZ DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, 5. kolovoza VELIKA GOSPA, 15. kolovoza

DRŽAVNI PRAZNIK DRŽAVNI PRAZNIK

Page 49: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

48

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

OBVEZNI PROGRAM CIJEPLJENJA I PREVENTIVNIH PREGLEDA

vrijeme sadržaji nositelji

rujan - pregled kralježnice učenika 6. razreda - ispitivanje oštrine vida učenika 3. razreda - mjerenje težine i visine učenika 3. i 5. razreda

služba za školsku

medicinu Služba za

listopad - cijepljenje hepatitis b 1. doza 6. razred školsku medicinu

studeni - cijepljenje tbc učenika 2. razreda - cijepljenje diteper učenika 1. razreda

služba za školsku

medicinu

prosinac - - cijepljenje tbc učenika 7. razred

služba za školsku

medicinu

siječanj - cijepljenje hepatitis b-2 doza učenika 6 razreda

služba za školsku

medicinu

veljača - sistematski pregledi učenika 8. razreda

služba za školsku

medicinu

ožujak

- sistematski pregledi učenika 5. razreda služba za školsku

medicinu

travanj

- cijepljenje hepatitis b-3 doza učenici 6. razreda služba za školsku

medicinu

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Tijekom mjeseca studenoga planiramo sistematske preglede za 20 zaposlenika škole. Pregledi se ostvaruju u suradnji sa Općom županijskom bolnicom Požega. Za tu namjenu planirana su sredstva u Financijskom planu škole za 2012. godinu.

Kuharice se svakih šest mjeseci upućuju na higijensko sanitarne preglede, a svi zaposlenici škole će tijekom mjeseca listopada biti pregledani u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 9. PLAN NABAVE I OPREMANJA U Financijskom planu planiramo iznos od 50.000 kn za LCD projektore i računala u razrednoj nastavi, te 15.000 kn za nabavku knjiga za školsku knjižnicu.

Page 50: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

49

10. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama 5. Protokol postupanja u slučaju nasilja među djecom 6. Program mjera za povećanje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama 7. Planovi i programi stručnog usavršavanja učitelja 8. Plan i program rada sa darovitim učenicima 9. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 10. Raspored sati Na osnovi članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 62. Statuta Osnovne škole „Dobriša Cesarić“Požega, a u skladu sa člankom 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi a na prijedlog ravnatelja škole , Školski odbor na sjednici održanoj dana _____________ 2012.g. donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2012./2013. ŠKOLSKU GODINU. Ravnatelj škole Predsjednik školskog odbora _______________________ _____________________

Page 51: OŠ „Dobriša Cesari ć“ Požega - Naslovnicaos-dcesaric-pozega.skole.hr/upload/os-dcesaric-pozega/images/... · Broj specijaliziranih u čionica: 2 ... kako bi rad s u čenicima

50