orientación académica epa 13_14

of 19 /19
IES POETA AÑÓN Curso 2013/2014

Upload: lunaslunas

Post on 12-Jul-2015

180 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Orientación académica EPA 13_14

IES POETA AÑÓN

Curso 2013/2014

Page 2: Orientación académica EPA 13_14

SISTEMA EDUCATIVO

Page 3: Orientación académica EPA 13_14

BACHARALATO

2 cursos

Réxime Adultos

Presencial

Semipresencial

A distanciaRéxime

ordinario¿Onde estudarBacharelato por

adultos?

Page 4: Orientación académica EPA 13_14

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

¿COMO SE ACCEDE A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO?

Co Título de Graduado en ESO

Superados os módulos obligatorios de PCPI.

Superando unha proba de acceso (17 anos cumpridos)

A partir do curso 2012/2013: curso específico de acceso¿?

Page 5: Orientación académica EPA 13_14

MODALIDADES FP

POR CURSO COMPLETO

Ordinaria (presencial)

POR MODULOS (Ter 18 anos ou 16 e contrato de traballo/deportista alto rendemento)

Para adultos

Para adultos a distancia.

Page 6: Orientación académica EPA 13_14

E QUE E A FP DUAL… Novo sistema de formación profesional no que se

convinan:

-Estudos académicos

-Contrato de formación/ bolsa

OFERTA

Page 7: Orientación académica EPA 13_14

¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS

PROFESIONAIS. Existen 26 familias profesionais.

Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos.

Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)

Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.

Page 9: Orientación académica EPA 13_14

ENSINANZAS PRIVADAS E CONCERTADAS

Centros privados con oferta de FP autorizada

Page 10: Orientación académica EPA 13_14

Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER?

Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior), mediante proba (ten exencións se é da mesma familia profesional.)

Inserción no mundo laboral.

Page 11: Orientación académica EPA 13_14

PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA.

Page 12: Orientación académica EPA 13_14

PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA.

Page 13: Orientación académica EPA 13_14

SOLICITUDE E MATRÍCULA

ACCESO DIRECTO ACCESO POR PCPI ACCESO POR PROBA

Ata o 70% 2/3 do 30% restante 1/3 do 30% restante

10% para persoas discapacitadas

5% a maiores para deportistas de alto rendemento

Page 14: Orientación académica EPA 13_14

Un exemplo…

PRAZAS 22 30

AD 14 20

AD NEE 1 1

APCPI 4 5

APCPI NEE 1 1

AP 1 2

AP NEE 1 1

Page 15: Orientación académica EPA 13_14

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Hai que presentar unha única solicitude por réxime e grao no centro elexido como primeira opción.

Presentar a solicitude por duplicado ( unha copia para administración e outra para o interesado/a)

Documentación: solicitude, fotocopia compulsada do DNI e certificación académica.

Page 16: Orientación académica EPA 13_14

IMPRESO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN

A solicitude tamén se pode facer vía web:

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Logo hai que imprimir a instancia E PRESENTALA no centro no que poñamos a primeira opción, xunto coa documentación.

Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web

Page 17: Orientación académica EPA 13_14

Se me adxudican unha praza, que fago?-Matricularte: No centro e prazo establecido. Estarmatriculado en calquera ensinanza implica aRENUNCIA a seguir participando no proceso deadmisión a FP.

-Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. Arenuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están pordebaixo Sen preferencia.Siguen no proceso de adxudicaciónpara as preferencias anteriores. IMPRESO DE MATRÍCULA

IMPRESO DE RENUNCIA

Page 18: Orientación académica EPA 13_14
Page 19: Orientación académica EPA 13_14