orientación académica epa 13_14

of 19/19
IES POETA AÑÓN Curso 2013/2014

Post on 12-Jul-2015

175 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ORIENTACIN ACADMICA C.F. DE GRADO MEDIO

ORIENTACIN ACADMICA EPAIES POETA ANCurso 2013/2014

1SISTEMA EDUCATIVO

BACHARALATOObxectivo: Preparar para estudos superiores. Materias: comn, de modalidade, optativas3CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIOCOMO SE ACCEDE A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO?Co Ttulo de Graduado en ESOSuperados os mdulos obligatorios de PCPI.Superando unha proba de acceso (17 anos cumpridos)A partir do curso 2012/2013: curso especfico de acceso?

MODALIDADES FPPOR CURSO COMPLETOOrdinaria (presencial)

POR MODULOS (Ter 18 anos ou 16 e contrato de traballo/deportista alto rendemento)Para adultos Para adultos a distancia.E QUE E A FP DUALNovo sistema de formacin profesional no que se convinan:-Estudos acadmicos-Contrato de formacin/ bolsa

OFERTACMO SE ORGANIZAS OS CICLOS?Os ciclos formativos organzanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. Existen 26 familias profesionais. Cada Ciclo est estructurado en MDULOS PROFESIONAIS, con formacin terico-prctica (entre 1300 e 2000 horas) longo de 2 cursos.Todos os ciclos formativos teen FORMACIN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)Rematado un CF de Grado Medio obts o ttulo de TCNICO.OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA

ENSINANZAS PRIVADAS E CONCERTADASCentros privados con oferta de FP autorizada REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO QUE PODO FACER?Acceder a un CF de Grado Superior (Tcnico Superior), mediante proba (ten exencins se da mesma familia profesional.)

Insercin no mundo laboral.

PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRCULA.

PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRCULA.

SOLICITUDE E MATRCULAACCESO DIRECTOACCESO POR PCPIACCESO POR PROBAAta o 70%2/3 do 30% restante1/3 do 30% restante10% para persoas discapacitadas5% a maiores para deportistas de alto rendementoUn exemploPRAZAS2230AD1420AD NEE11APCPI45APCPI NEE11AP12AP NEE11SOLICITUDE DE ADMISINHai que presentar unha nica solicitude por rxime e grao no centro elexido como primeira opcin.

Presentar a solicitude por duplicado ( unha copia para administracin e outra para o interesado/a)

Documentacin: solicitude, fotocopia compulsada do DNI e certificacin acadmica.IMPRESO DE SOLICITUDE DE ADMISIN

A solicitude tamn se pode facer va web: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/Logo hai que imprimir a instancia E PRESENTALA no centro no que poamos a primeira opcin, xunto coa documentacin.Instrucins para cumprimentar a solicitude va webSe me adxudican unha praza, que fago?-Matricularte: No centro e prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisin a FP.

-Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. A renuncia afecta praza que se che adxudica e as que estn por debaixo Sen preferencia.Siguen no proceso de adxudicacin para as preferencias anteriores.IMPRESO DE MATRCULA

IMPRESO DE RENUNCIA