orientaciÓn acadÉmica e profesional - bacharelato

of 33/33
CURSO 2014/2015 IES PEDRO FLORIANI GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE BACHARELATO

Post on 10-Aug-2015

3.063 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. CURSO 2014/2015 IES PEDRO FLORIANI GUA DE ORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE BACHARELATO
 2. 2. INDICE: INTRODUCCIN COMO TOMAR UNHA DECISIN INFRMATE E DECIDE BLOQUE I. COECEMENTO DUN MESMO 1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES................................................... 5 2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS......................................................... 6 BLOQUE II. INFRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SADAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO.............................................. 7 4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR............................................. 8 Acceso e datas de interese. Ciclos Formativos na provincia de Pontevedra. 5. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL............................................................... 13 Ensinanzas de grao superior de Msica e Danza. Artes Plsticas e de Deseo. Arte Dramtica. 6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS....................................................................... 15 Probas de Acceso Universidade (PAU). A Selectividade. Datas da selectividade. O Sistema Universitario de Galicia. Outras Universidades e titulacins non impartidas no SUG. 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES ............................... 20 8. OUTROS ESTUDOS E PROFESINS............................................................ 21 9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL.................................................. 23 BLOQUE III. A TOMA DE DECISIN 10. AGORA DECIDO........................................................................................... 24
 3. 3. INTRODUCIN. O Departamento de Orientacin do IES PEDRO FLORIANI (Redondela) elaborou a Gua de Orientacin Acadmica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trtase dunha gua que pretende facilitar a toma de decisin vocacional e implicar a familia nesta importante decisin. A gua un documento vivo que se modificar no transcurso deste ano acadmico 2014/2015 en funcin de nova normativa, aparicin de novos documentos da administracin e sobre todo en funcin das dbidas e preguntas que o alumnado realice nas titoras de Orientacin Profesional e no blog de orientacin: FLORIENTA: http://florienta.blogspot.com.es/ COMO TOMAR UNHA DECISIN Neste documento atopars as claves para decidir o teu futuro acadmico profesional. Recorda que o mximo responsable desta decisin es ti, pero debes ter en conta a opinin da ta familia, que quere o mellor para ti. Tamn che vai resultar moi til o asesoramento dos titores e do orientador. Un Programa de Orientacin Profesional vai moito mis al da mera informacin, non obstante, a informacin sobre estudos e profesins un aspecto moi importante. O contido prioritario de calquera Programa de Orientacin Acadmico Profesional o desenvolvemento da capacidade de TOMA DE DECISINS. A Toma de Decisins que debes realizar ten en consideracin os teus intereses, gustos, aptitudes, caractersticas da personalidade, valores e estilos de aprendizaxe, entre outros aspectos; e confrntaos coas posibles alternativas de estudos e profesins s que tes acceso. Este o motivo polo que o presente programa est estruturado en tres bloques: A. Coecemento dun mesmo. Neste bloque reflexionars sobre os teus gustos e intereses, sobre a ta traxectoria en cada unha das materias que estudaches e sobre as caractersticas das diferentes actividades profesionais. B. Coecemento das alternativas acadmicas e profesionais. a parte informativa do programa. Coecers todas as posibilidades de estudos e profesins que tes teu alcance e profundizars nas caractersticas daquelas que mellor lles acaen s teus intereses: ciclos formativos, carreiras universitarias, ou outros estudos e profesins, En que consiste?. Ters informacin sobre centros de estudo, sadas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccins de interese... C. A toma de decisin. Xa ests preparado/a Agora decide! INFRMATE E DECIDE. que facer o curso que vn? Tomar esta decisin non algo que debas facer ti s nin precipitadamente (pensar xa o decidirei rematar o curso ou a selectividade un gran erro). Tes que valorar as tas capacidades para non escoller un camio demasiado difcil ou imposible para ti. Tamn importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidade insuficiente pode corrixirse cun maior esforzo. Se ests motivado e tes uns intereses moi claros sobre o que queres facer, ters moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boa organizacin para o estudo e as tcnicas adecuadas para aprender superars a maior parte do que te propoas.
 4. 4. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos, dbese falta de interese, a non ter claro que queremos facer ou que queremos ser, falta de esforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... Un aspecto moi importante na toma de decisins que dialogues coa ta familia sobre diferentes aspectos que inflen na toma de decisins: 1. Informa ta familia de todas as opcins que existen e s que teras acceso. 2. Mstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisin de maneira consensuada con eles. 3. Pdelles a sa opinin e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti. 4. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisin. 5. Valorade a situacin econmica dos diferentes estudos. 6. Consultade as Bolsas e Axudas estudio. (Delegacin Provincial da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. Negociado de Becas. Ra Edificio Administrativo Campolongo, Ra Fernndez Ladreda N43- 7/8 Andar, 36003 PONTEVEDRA. Tel: 988386651) Para ter unha informacin adecuada, ters varios cauces no IES PEDRO FLORIANI: 1. Informacin xenrica que che facilitar o orientador no segundo e terceiro trimestre. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientacin. 3. O taboleiro do departamento de orientacin no 2 piso, onde o orientador por informacin moi interesante e actualizada: bolsas, conferencias de estudos, probas de acceso, novos estudos... 4. O programa informtico Orienta 2014/2015 de J. Sdaba. 5. Charlas informativas de diferentes Universidades. V XORNADAS DE ORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL - Universidade de Vigo. (Ourense, Pontevedra e Vigo) - Universidade de Santiago de Compostela. (Santiago e Lugo) - Universidade de A Corua (Corua e Ferrol) A partir destas vas coecers toda a informacin da que dispn o Instituto sobre Universidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccins de interese... co fin de facilitarche a toma de decisin vocacional: que titulacin universitaria, CFGS ou que outros estudos prefires. Recorda, que imprescindible coecer o mundo acadmico para tomar unha boa decisin. Durante estes trimestres, parte de estudar moitsimo para sacar o ttulo de Bacharelato e despois a Selectividade, ters que investigar todas as posibilidades que tes teu alcance para tomar a mellor decisin para a ta vida acadmico-profesional. Non dubides en preguntarlle orientador do Centro todo o que non entendas ou que non apareza nesta gua.
 5. 5. BLOQUE I. COECEMENTO DUN MESMO. 1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES. Cuestionario sobre estudos Nome:....................................... Apelidos: Idade:..............Curso:.....................................Data........................... 1. Que materias che resultan mis fciles? Escrbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6.................................................... 2. As que che resultan mis difciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6.................................................. 3. En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)................................................... 4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas dbese a: (Sublia a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudalas ben. (-)Tes mala capacidade para estudalas. (+)Influu a sorte. (-)Influu a mala sorte. (+)Tes interese nesa asignatura. (-)Pouco interese pola ta parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ........................................... 5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Sublia a/as respostas) O mtodo de estudo. O tempo de estudo. A ta forza de vontade e constancia. O hbito lector. Nada. .................................................................
 6. 6. CURSO 2 BACHARELATO A B C NOTAS DE 2 BACHARELATO Nmero de materias suspensas e nome das materias 1 AVALIACIN 2 AVALIACIN 3 AVALIACIN Previsin: (cantas pensas suspender?) SETEMBRO Posibilidades de aprobar todo en setembro si non CURSO, CARREIRA OU CICLO QUE PENSAS FACER NO PRXIMO CURSO DEIXAR DE ESTUDAR CURSO GRAO CICLO Redondela a _________________ de _____________ de 2014 INFORMACIN/ORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL CURSO: 2 BACHARELATO NOME: APELIDOS: DNI:
 7. 7. 2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Co fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar unha listaxe de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesin seranos tiles diferentes test psicomtricos que analizarn as nosas preferencias e intereses. Esta sesin farmola na sala de informtica do instituto. Entre algns test destacar: - A) Test de Bacharelato, trtase dun test deseado para identificar os intereses profesionais. Neste test presntanse actividades e contidos acadmicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno/a ten que pensar cl das opcins lle interesan mis. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm - B) Test de preferencias Orienta 2014/2015. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2015 de Julin Sdaba. - C) Test de intereses profesionales universitarios. Neste caso ters que elexir entre actividades profesionais. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm - D) Test de formacin profesional II. Avala a preferencia en relacin a 23 familias profesionais. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm ESCRIBE AQU OS TEUS RESULTADOS. A) TEST DE BACHARELATO: B) TEST ORIENTA 2014/2015: C) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES: D) TEST DE FORMACIN PROFESIONAL:
 8. 8. BLOQUE II. INFRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SADAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS FINALIZAR O CURSO
 9. 9. 4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO E DATAS DE INTERESE. Pdese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicins, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumnado debe posur o ttulo de BACHARELATO ou estudos equivalentes. (Non necesario ter a selectividade). Quen non tean o ttulo de Bacharelato pode acceder mediante proba de acceso. Nesta proba de acceso, o aspirante deber acreditar os coecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta dunha parte xeral e dunha parte especfica relacionada coas materias do bacharelato do campo profesional do ciclo formativo. Poden concorrer s probas aquelas persoas que tean cumpridos 19 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas, ou ben que posan o Ttulo de Tcnico. A solicitude de inscricin para as probas de acceso aos CFGS presentarase por duplicado na secretara de calquera dos IES e CIFP onde se impartan ensinanzas de formacin profesional especfica no mes de xaneiro de 2011 (ver tboa 1) e o centro entregaralle persoa solicitante unha copia selada desta. Na pxina web http://www.edu.xunta.es/fp pdese realizar a inscricin. Se queres mis informacin asesrate no Departamento de Orientacin e/ou consulta a pxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. O calendario de matriculacin nos CFGS especifcase na seguinte tboa: Probas de acceso Datas Grao superior Inscricin para a proba. 23 de febrero ao 6 de marzo Celebracin da proba 29 de abril (Mis informacin en: http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm) CICLOS FORMATIVOS EN PONTEVEDRA. En Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos: Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educacin Secundaria. CIFP Centro Integrado de FP CPR Centro Privado
 10. 10. FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR Actividades Fsicas e Deportivas CS Animacin de actividades fsicas e deportivas. Administracin e xestin * CS Administracin e finanzas. CS Secretariado. Agraria * CS Paisaxismo e medio rural. * CS Xestin forestal e do medio natural. -------------------------- Artes Grficas CS Deseo e producin editorial. CS Producin en industrias de artes grficas. Comercio e Mrketing CS Comercio internacional. CS Xestin comercial e mrketing. * CS Transporte e loxstica. * CS Mrketing e publicidade. Edificacin e Obra Civil * CS Proxectos de edificacin. * CS Proxectos de obra civil. CS Realizacin e plans de obra. Electricidade e Electrnica * CS Sistemas electrotcnicos e automatizados. * CS Mantemento electrnico. * CS Automatizacin e robtica industrial. * CS Sistemas de telecomunicacin e informticos. Enerxa e auga * CS Eficiencia enerxtica e enerxa solar trmica. * CS Enerxas renovables. Fabricacin Mecnica * CS Construcins metlicas. * CS Deseo en fabricacin mecnica. * CS Programacin da producin en fabricacin mecnica. * CS Programacin da producin en moldeamento de metais e polmeros. Hostalera e Turismo CS Animacin turstica. * CS Axencias de viaxes e xestin de eventos. * CS Gua, informacin e asistencias tursticas. * CS Direccin de cocia. * CS Direccin de servizos de restauracin. * CS Xestin de aloxamentos tursticos. ---------------------------------- Imaxe e Son * CS Realizacin de proxectos audiovisuais e espectculos. * CS Producin de audiovisuais e espectculos. * CS Iluminacin, captacin e tratamento da imaxe. * CS Son para audiovisuais e espectculos. * CS Animacin 3D, xogos e contornos interactivos. Imaxe Persoal CS Asesora de imaxe persoal. * CS Esttica integral e benestar. * CS Estilismo e direccin de peiteado.
 11. 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 11 Industrias Alimentarias * CS Procesos de calidade na industria alimentaria. * CS Vitivinicultura. Informtica e comunicacins * CS Desenvolvemento de aplicacins multiplataforma. * CS Administracin de sistemas informticos en rede. * CS Desenvolvemento de aplicacins web. Instalacin e mantemento * CS Mecatrnica industrial. * CS Desenvolvemento de proxectos de instalacins trmicas e de fludos. * CS Mantemento en instalacins trmicas e de fludos. CS Prevencin de riscos profesionais. Madeira, moble e cortiza * CS Deseo e amoblamento. Martimo pesqueira * CS Acuicultura. * CS Transporte martimo e pesca de altura. * CS Organizacin do mantemento de maquinaria de buques e embarcacins. Qumica CS Qumica ambiental. * CS Laboratorio de anlise e de control de calidade. * CS Qumica industrial. Sanidade CS Anatoma patolxica e citoloxa. CS Sade ambiental. CS Diettica. CS Documentacin sanitaria. CS Hixiene bucodental. CS Imaxe para o diagnstico. CS Laboratorio de diagnstico clnico. * CS Prteses dentais. CS Radioterapia. * CS Audioloxa protsica. * CS Educacin e control ambiental. Servizos socioculturais e comunidade CS Animacin sociocultural. CS Integracin social. CS Interpretacin da lingua de signos. * CS Educacin infantil. Txtil, confeccin e pel * CS Patronaxe e moda. Transporte e mantemento de vehculos * CS Automocin. Vidro e cermica -------------------------------------------------------------------- ---
 12. 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 12 Podes atopar toda a informacin dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/ No men atopars informacin sobre: - Novas de interese. - Preguntas frecuentes. - Probas de acceso. (Modelos de probas de acceso doutros anos) - Oferta formativa 2014/2015 - Catlogo de ensinanzas. - Currculos - Admisin. - Normativa. - Validacins - Aplicacin para a xestin Dende os Ciclos Formativos de Grao Superior pdese acceder universidade. Para mis informacin entra na pxina: http://ciug.cesga.es/marcoacceso.html.
 13. 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 13 5. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL - Ensinanzas de danza - Ensinanzas de conservacin e restauracin de bens culturais - Ensinanzas de idiomas de rxime especial - Ensinanzas deportivas - Ensinanzas profesionais de artes plsticas e deseo - Ensinanzas superiores de arte dramtica - Ensinanzas superiores de deseo - Ensinanzas de msica A. Ensinanzas de grao superior de Msica e Danza. Condicins de acceso: Ttulo de Bacharelato. Ttulo profesional (alumnado que rematou o terceiro ciclo de grao medio) Proba de ingreso. Duran de catro anos en diante, segundo a especialidade. O Ttulo superior equivalente a todos os efectos ao de grao. B. Artes Plsticas e Deseo. As ensinanzas de artes plsticas e deseo comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artsticos, diversas modalidades de deseo e conservacin e restauracin de bens culturais. Os Ciclos de Artes Plsticas e Deseo: Que son os ciclos de Artes Plsticas e Deseo? A estrutura a mesma que a da Formacin Profesional Especfica: Ciclos formativos de grao Medio e Superior, de xeito que despois da ESO podes acceder s Ciclos formativos de grao Medio, e despois do Bacharelato podes acceder s Ciclos formativos de grao Superior, anda que s tern acceso directo os alumnos que cursasen o Bacharelato de artes, o resto dos alumnos debern facer unha proba que valorar as sas aptitudes artsticas e que consiste basicamente na realizacin de debuxos e bosquexos sobre temas propostos. Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plsticas e deseo, que en Galicia, se atopan en A Corua, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol ( estas das ltimas de titularidade privada ). Como Se Organizan:Trtase de Ciclos de GM o GS, polo que teen unha estrutura semellante da formacin profesional especfica. A principal diferenza est a que ademais da titulacin normal para acceder a un Ciclo necesario superar unha proba de acceso. 1. Ciclos Formativos de Grao Medio: Accdese co ttulo de ESO e coa superacin da proba especfica que consiste en exercicios por escrito sobre os coecementos de artes plsticas, histrico artsticos, e debuxo. De non ter o ttulo de ESO, pero tes 17 anos, podes acceder coa superacin (ademais da proba especfica) dunha proba de madureza que atende s contidos xerais da ESO e consta de 2 partes: - 1 parte: Lingua Castel, Lingua galega, cintficotecnolxico e sociocultural (escoller tres materias). - 2 parte: Educacin plstica e visual. A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos de grao medio e a proba especfica polo bacharelato de artes ou experiencia laboral de alomenos un ano, directamente relacionada co ciclo o que se quere acceder. A inscricin nas probas en xuo e as probas celbranse en setembro.
 14. 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 14 2. Ciclos Formativos de Grao Superior: Accdese, directamente sen ter que superar ningunha proba, co ttulo de Bacharelato en artes. De non ter o Bacharelato de artes, pdese acceder con outra modalidade de Bacharelato e coa superacin dunha proba especfica relacionada con debuxo, artes plsticas e coecementos histrico - artsticos. De non ter superado ningn Bacharelato, pdese acceder mediante a superacin dunha proba de madureza, se tes 19 anos. Dita proba ten 2 partes: 1 Parte: proba das materias comns do Bacharelato ( Lingua Castel e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua estranxeiraingls ou francs, H Espaa, H Filosofa, Filosofa e Cidadana, Ciencias do Mundo Contemporneo. Escoller tres materias. 2 Parte: Proba de Historia da Arte. A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos superiores, e a especfica pola experiencia laboral de alomenos un ano directamente relacionada co ciclo ao que se quere acceder. Obtense o ttulo de tcnico Superior que da acceso a certas titulacins universitarias e aos estudos superiores de Deseo. A inscricin nas probas en xuo, a proba de madureza celbrase en xuo e a especfica en xullo. 3. Familias profesionais: Dentro de cada familia ofrtanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior. A continuacin presentmosche as familias que existen: Artes aplicadas escultura. Deseo de interiores. Xoiera de arte. Artes aplicadas libro. Cermica artstica. Artes aplicadas indumentaria. Deseo industrial. Deseo grfico. Artes aplicadas muro. Esmaltes artsticos. Textiles artsticos. Arte floral. Vidrio artstico 4. Onde estudar estes ciclos: Existen escolas de artes nas principais cidades de Galicia: En A Corua ( Escola de Artes Pablo Picasso) podes estudar: CM Dourado e Policroma Artsticos CS Artes Aplicadas Da Escultura Taller cermico, oferta modular. CS Fotografa Artstica CS Ilustracin En Santiago (Escola De Artes Mestre Mateo) Podes Estudar: CS Artes Aplicadas Da Escultura CS Fotografa Artstica CS Xoiera Artstica Taller de xoiera, oferta modular En Lugo (Escola De Artes Ramn Falcn) Podes Estudar: CM Serigrafa artstica CS Gravado e Tcnicas De Estampacin CS Cermica Artstica CS Fotografa Artstica Taller de talla artstica en madeira, oferta modular. Taller de ebanistera, oferta modular En Ourense ( Escola De Artes Antonio Falde) Podes Estudar: CM Ebanistera Artstica CS Fotografa Artstica CS Ilustracin
 15. 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 15
 16. 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 16 Estudos Superiores De Artes Plsticas e Deseo: 1. Conservacin e Restauracin de Bens Culturais: Trtase dun grao que ten como obxectivo formar a profesionais que tern como responsabilidade velar polo bo estado do patrimonio artstico. Podese escoller entre 7 especialidades diferentes: Arqueoloxa, Pintura., Escultura, Documento grfico, Bens Arqueolxicos, Textiles, Mobiliario, Obtense o Ttulo de graduado universitario. Pdese acceder directamente co Ttulo de Tcnico Superior en Artes Plsticas e Deseo (para os cales se reserva un 20% das prazas . Se tes un ttulo de Bacharelato ou equivalente ters superar unha proba especfica de acceso que se convoca anualmente en xuo nos centros onde se imparte a carreira. Para o alumnado que accede por proba resrvase o 80% das prazas. As Partes da proba: Comentario dun texto relacionado cos bens culturais Exame escrito sobre das materias a escoller entre: Historia de Espaa, Historia da Arte, Fsica e Qumica e Bioloxa. Debuxo a partir dun modelo real e inanimado, Traballo sobre representacin da cor, Traballo prctico sobre as aptitudes plsticas. Existe en Galicia unha nica escola de conservacin e restauracin, que se ubica en Pontevedra, e imparte as especialidades de escultura, pintura e arqueoloxa. 2. Os estudos superiores de Deseo: Estn encamiados formacin de profesionais no mundo do deseo nas especialidades de moda, interiores, productos e deseo grfico. Teen unha duracin de 3 anos, dos que o primeiro curso comn s catro especialidades. A titulacin que se obtn ao remate destas ensinanzas equivalente, para tdolos efectos, a unha diplomatura universitaria. Estes estudos imprtense nos seguintes centros: Escola de arte Mestre Mateo de Santiago: Deseo de moda, Deseo de produtos. Escola de arte Pablo Picasso de A Corua: Deseo de interiores, Deseo grfico Escola de arte Ramn Falcn de Lugo: Deseo de interiores, Deseo grfico. Escola de arte Antonio Falde de Ourense: Deseo de interiores, Deseo Grfico. O acceso: Tern acceso directo os alumnos que tean o ttulo de tcnico superior de artes plsticas e deseo. Accedern mediante proba especfica os alumnos que tean o ttulo de bacharelato. A inscricin nesta proba a comezos de xuo e celbrase a mediados de xuo. Consta de das partes: 1 parte: Durante un mximo de 3 horas responder por escrito a cuestins sobre historia das artes, historia das artes aplicadas, os oficios artsticos e o deseo en xeral, e deseo na especialidade que se aspira a cursar. 2 parte: Durante un mximo de 4 horas, realizar un debuxo mimtico a man alzada, do natural ou a partir da documentacin facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar; e un debuxo a mal alzada, cos tcnicas do estudos que se aspira a cursar, do modelo do exercicio anterior.
 17. 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 17 C. Arte dramtica Dirixidas formacin de profesionais do espectculo, pedagogos e investigadores do fenmeno teatral. Estn formadas por un s grao de carcter superior e ten tres especialidades: a. Direccin de escena e dramaturxia. Esta especialidade ten das opcins: - Directores de escena. - Dramaturxia e teora do feito teatral. b. Escenografa. c. Interpretacin. O alumnado escollera unha das catro opcins: - Profundizando en aqueles mbitos nos que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando en aqueles mbitos nos que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles mbitos nos que a manipulacin de obxetos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles mbitos nos que o canto, a danza e a msica sexan os elementos expresivos fundamentais. Requrese estar en posesin do ttulo de bacharelato e superar unha proba especfica correspondente a especialidade que se opte. Unha vez superados os estudios Ttulo Superior de Arte Dramtica, no que constar a especialidade e que ser equivalente a tdolos efectos ao Ttulo de Licenciado Universitario. Escola Superior de Arte Dramtica de Galicia (ESAD.Galicia). Enderezo: Ra Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, Pontevedra Telfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.com Servizos: Direccin de Escena, Dramaturxia, Escenografa e Interpretacin Real Escuela Superior de Arte Dramtico (RESAD). Avda. Nazaret s/n. Madrid. Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42 www.resad.es Requisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 20 anos mediante unha proba de acceso. Outras cidades con Escolas Superiores de rte dramtica: Mlaga, Murcia, Valencia, Sevilla e Crdoba. Para o acceso aos estudos superiores, de grao en Msica, Arte Dramtica, Conservacin e Restauracin de Bens Culturais, e Deseo, o alumnado que non tea o ttulo de bacharelato, e cumpra 19 anos, poder realizar unha proba de madureza, en xuo, ademis das probas especficas de cada especialidade. Esta proba consistir en realizar exercicios das seguintes materias de bacharelato: Lingua estranxeira (Ingls ou Francs), Lingua Castel, Lingua Galega, Filosofa e Cidadana, Ciencias para o mundo contemporneo, Historia de Espaa, Historia da Filosofa.
 18. 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 18 D. Ensinanzas deportivas. Son ensinanzas especiais porque teen condicins especiais de acceso, son regradas e oficiais, destinadas obtencin do ttulo de tcnico e tcnico superior deportivo. Teen como finalidade a formacin de adestradores, monitores e tcnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. Estrutranse en dous graos: 1. Grao Medio: Co que se obtn o ttulo de tcnico deportivo nunha especialidade deportiva. Este grao comprende dous niveis: 1 nivel: Cunha duracin de mximo 1100 horas. Ensnase a iniciacin tcnica e tctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompaar aos xogadores s competicins, participar na organizacin de competicins e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel Superior. 2 nivel: Cunha duracin de mximo 1100 horas. Ensnase o perfeccionamento tcnico e tctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicins e colaborar como auxiliar dun tcnico Superior. O ttulo de tcnico dar acceso a calquera das modalidades de bacharelato. 2. Grao Superior: Co que se obtn o ttulo de tcnico Superior nunha especialidade deportiva. Ten unha duracin mxima de 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a tcnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competicin, xestionar escolas deportivas. O ttulo de Tcnico Superior dar acceso directo aos estudos universitarios. Que ttulos se obteen?: Existen ttulos tanto de tcnico como de tcnico Superior nas seguintes especialidades: Ftbol, Ftbol sala, Deportes de inverno (esqu alpino, esqu de fondo e snowboard), Deportes de montaa e escalada, Atletismo, Balonmn, Hpica, Vela, Mergullo, Salvamento, Baloncesto. Cales son os requisitos de acceso: Grao Medio, 1 nivel :Ttulo de ESO + proba especfica da modalidade deportiva que opta. Para os que non tean a ESO poden acceder coa superacin dunha proba de madureza e con 17 anos. A proba de madureza pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Medio. Grao Medio, 2 nivel: Ter superado do 1 nivel. Grao Superior: Ttulo de Bacharelato ou equivalente + ttulo de grao Medio (Tcnico Deportivo). Para algunhas especialidades hai que acreditar mritos deportivos. Para os que non tean o ttulo de bacharel poden acceder se superan unha proba de madureza e tean 19 anos. Esta proba pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Superior. A inscricin nas probas en xullo e celbranse en setembro. Postos de Traballo: Pdeste adicar ao adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da sade e do turismo deportivo. Oferta destas ensinanzas en Galicia en centros pblicos: IES Cruceiro Baleares (Culleredo): Ftbol. IES Snchez Cantn (Pontevedra): Ftbol e Balonmn. IES As Lagoas (Ourense): Ftbol sala. IES Nosa Seora Dos Ollos Grandes (Lugo): Atletismo. IES Ro Cabe (Monforte de Lemos): Ftbol IES Fermn Bouza Brey (Vilagarca): Baloncesto. Oferta en centros privados autorizados.
 19. 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 19 6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS. Probas de Acceso Universidade (PAU). A selectividade. Para acceder aos estudos universitarios, necesario superar unhas probas de acceso, as PAU (Probas de Acceso Universidade). Esta nota ter un valor do 40% e o restante 60% proporcionarao a nota media do bacharelato, ademais poderase subir esta nota se voluntariamente se realiza unha Fase Especfica. A estrutura simplificada quedara as: EXERCICIO MATERIA PUNT. CALIFICACIN PARCIAL NOTA SELECTIVIDADE FASE XERAL Lingua estranxeira 0 a 10 Nota da Fase Xeral: Media aritmtica (mnimo 4 puntos) FASE XERAL X 0.4 (40%) BACHARELATO X 0.6 (60%) (Mnimo 5 puntos) Lingua e Literat. Galega 0 a 10 Lingua e Literat. Espaola 0 a 10 Texto Histrico ou Filosfico * 0 a 10 Unha propia de modalidade * 0 a 10 FASE ESPECFICA (voluntaria) Materia 1 0 a 10 Ponderacin das materias segundo titulacin (x 0.2 / 0.1 / 0). Sumarn as das con mis nota. NOTA ACCESO UNIVERSIDADE Materia 2 0 a 10 Nota selectividade + nota ponderada das das materias mis altas da fase especfica Materia X 0 a 10 * Elixir unha. Se na cualificacin global da Fase Xeral tes 4 puntos ou mis farase media ponderada coa nota do Bacharelato (40% fase Xeral, 60% nota media do Bacharelato -que a media aritmtica de todas as materias de 1 e 2 de Bacharelato menos Relixin-) Para superar a selectividade ters que obter unha nota de 5 ou mis nesa media. Esta nota ser vlida sempre e non caducar (non sucede o mesmo coa Fase Especfica). A nota de Acceso Universidade vn definida pola seguinte frmula: NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuar o 60%. CFX: A Cualificacin da Fase Xeral (media aritmtica dos 5 exames) puntuar o 40%. A esta nota sumarselle a parte especfica: M1 x A: Nota da materia de maior cualificacin na parte especfica polo parmetro de ponderacin. M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificacin na parte especfica polo parmetro de ponderacin Dende o 2009 na materia de Lingua Estranxeira realzase unha proba de audicin: O obxectivo da proba de audicin comprobar o nivel de comprensin oral dos alumnos e realizarase durante a ltima media hora da proba de ingls:( Exame escrito = unha hora; proba de audicin = 30 minutos). Esta parte do exame constar dun texto de audicin en ingls de carcter xeral, de aproximadamente 500 palabras, que incluir (a) unha introducin, cunha pregunta modelo Nota de admisin: (NMB x 0,6) + (CFX x 0,4) + (M1xA) + (M2xB)
 20. 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 20 tipo test (multiple choice), que o alumno ver tamn escrita no folio; seguida por (b) o resto do texto gravado, que o alumno debe escoitar con atencin. O texto escoitarase das veces. O alumno deber contestar dez preguntas tipo test (multiple choice) con tres opcins: a, b ou c, das cales deber escoller s unha opcin. Cada resposta ter un valor de 0,1 puntos que farn un total dunha nota mxima dun punto (1,0), os restantes 9 puntos resultarn do exame terico. Na pxina web da CiUG est colgada unha versin gravada da proba da materia de Ingls. ENDEREZOS DE UTILIDADE: www.cesga.es/ciug Todo sobre a selectividade en Galicia. Toda a informacin que precises sobre as PAU. Tamn sairn nesta pxina as notas publicadas s que poders acceder co teu DNI. www.selectividad.tv/ Problemas resoltos de selectividade e unha interesante gua de orientacin universitaria, con mis de 500 problemas resoltos. CONVOCATORIA DE XUO: das 10, 11 e 12. Convocatoria de setembro: das 16, 17 e 18. 1 Dia MA: 9:00 Presentacin 10:00 Lingua Castel e Literatura 11:30 Descanso 12:15 Historia de Espaa /04 Historia da Filosofa 13:45 Fin de sesin TARDE: 16:00 Lingua Galega e Literatura 17:30 Descanso 18:15 Lingua Estranxeira 19:45 Fin de sesin 2 Dia MA: 9:00 Matemticas II/ GregoII/Tcnicas Exp.Grfico-Plstica 10:30 Descanso 11:15 Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/ Deseo 12:45 Descanso 13:30 Qumica/ Latn/ Debuxo Artstico II 15:00 Fin de sesin TARDE: 16:30 Bioloxa /Mecnica/ Historia da Arte 18:00 Descanso 18:45 Electrotecnia/ Matemticas aplicadas s Ciencias Sociais/Artes Escnicas/Imaxe 20:15 Fin de sesin 3 Dia MA: 9:00 Fsica/ Xeografa/ Anlise Musical II/ 10:30 Descanso 11:15 Tecnoloxa Industrial II /Economa da Empresa 12:45 Descanso 13:30 Debuxo Tcnico/Historia da Msica e da Danza 15:00 Fin de Sesin
 21. 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 21 CALENDARIO PAU 2015 ACCESO CURS0 2015/2016 Matrcula convocatoria xuo convocatoria setembro Anticipada on-line 12-29 maio 1-10 Prematrcula [nos centros] 26-29 maio 7-8 Nos LERD [polos centros] 29 maio - 1 xuo 10 Para calquera consulta mirar o calendario xeral PAU 2015 EXEMPLO (caso prctico de comparativa) Un alumno que queira facer Bioloxa e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e na selectividade sacou en todas as materias 5, correspndelle a seguinte nota de acceso universidade: Selectividade 2010 Nota media de Bacharelato 5. (60%) Nota media de Fase Xeral: 5 (40%).................... Nota de selectivo: 5 Nota da Fase Especfica: - Bioloxa: 5 (ponderacin 0.2) = +1 - Qumica: 5 (ponderacin 0.2) = +1 ............................ Nota de acceso Universidade: 7 Valores de ponderacin: http://ciug.cesga.es/PDF/ponderacions. pdf O Sistema Universitario de Galicia. O SUG est formado polas tres Universidades Galegas: Universidade da Corua (Campus da Corua e Campus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e a Universidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense). Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superes as PAU nos estudos universitarios de Grao ou tamn noutras titulacins propias que imparten as Universidades como: Deseo e Moda, Hostelera, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamn teen boas sadas laborais (son estudos privados, polo que moi importante informarse dos custos).
 22. 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 22 Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tera que sacar unha boa nota, xa que ten un lmite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscricins s podern matricularse os alumnos coas 60 mellores notas. nota das PAU do alumno n60 con maior nota chmase nota de corte, xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non podern matricularse ese ano nesa carreira. As notas de corte varan de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notas que alcancen en cada convocatoria; tamn varan dependendo da Universidade e Campus. importante coecer as notas de corte, xa que son un bo indicador para a toma de decisin. A puntuacin vai ata 14 puntos e non ata 10, debido fase especfica que xa comentamos. A asignacin de prazas na titulacin farase atendendo aos criterios de preferencia: 1 PAU aprobadas en xuo deste ano ou en anos anteriores. 2 PAU aprobadas en setembro do presente ano. 3 co antigo COU aprobado. Podes atopar mis informacin na Gua do estudante: http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2008.pdf Outras Universidades espaolas. Falar de todas as Universidades espaolas sera moi extenso, por iso s imos pr os enderezos WEB de cada unha, para adicarlle unha sesin na sala de informtica procura de informacin. Nestas pxinas atopars as titulacins que oferta e poders consultar o plano de estudos de cada titulacin, entre outra informacin. Universidades Pblicas: Universidad de Alcal de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almera: http://www.ual.es/ Universidad Autnoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autnoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cdiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Crdoba: www.uco.es Universidade da Corua: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jan: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castelln: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de Len: www.unileon.es Universidad de Lleida: www.udl.es
 23. 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 23 Universidad de Mlaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernndez de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educacin a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del Pas Vasco: www.ehu.es Universidad Politcnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politcnica de Catalunya: www.upc.es Universidad Politcnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politcnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pblica de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidade de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidade de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.es Universidades Privadas: Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo Jos Cela: www.ucjc.es Universidad Cardenal Herrera-CEU: http://www.uch.ceu.es/ Universidad Catlica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Catlica de Sta. Teresa de Jess de vila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES). www.uem.es Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de Mondragn: www.muni.es Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramn Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: www.usek.es Universidad de Vic: www.uvic.es
 24. 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 24 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudos universitarios ou de ciclo superior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellera de Educacin, Ministerio de Educacin e Ciencia e tamn doutros mbitos privados. Convcanse bolsas de educacin para alumnado universitario: o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e doutros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudos fra da nosa Comunidade Autnoma, o Financiamento de viaxes para estadas nalgn estado membro da Unin Europea co obxectivo de coecer a lingua dese pas, o Axudas complementarias do Programa de accin da Unin Europea de mobilidades de estudantes Erasmus, o Bolsas complementarias para a realizacin de prcticas en empresas europeas, Programa Leonardo/Europracticum ou similares, o Crditos aos estudantes universitarios, o Programa de axudas para a mobilidade de estudantes universitarios Sneca. o Aula de vern Ortega y Gasset da Universidade internacional Menndez Pelayo. o Emprstitos para estudantes universitarios, o Axudas a asociacins xuvens e a federacins e confederacins de estudantes no mbito universitario, o Premios nacionais, o Programas de prcticas en empresas Para ciclos de grao superior: o Para o alumnado que curse estudos postobrigatorios non universitarios, o Bolsas para a formacin prctica en centros de traballo (FCT), o Premios extraordinarios de Formacin Profesional. Para mis informacin podedes visitar a pxina: http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html Tamn na web: http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.pdf (a partir da pxina 197) E nesta outra web poderedes atopar mis bolsas e axudas: http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/AA2ConBAP.
 25. 25. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 25 8. OUTROS ESTUDOS/PROFESINS. Existen outros estudos especializados, algns esixen bacharelato,outros selectividade e outros unhas condicins fsicas ou probas especficas de ingreso. A continuacin expomos algunhas profesins polas que podes amosar interese. AZAFATAS AUXILIARES DE VOO. Informacin en AVIACIN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compaas areas. Son ttulos privados organizados polas distintas compaas. A duracin oscila entre 1 e 2 anos e requrese o ttulo de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requrese bacharelato e PAU. Ten unha duracin de tres cursos mais proxecto de fin de carreira. Trtase dun ttulo propio da Universidade da Corua, Graduado en Arquitecturta de Interiores. Mis informacin en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxa. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requrese bacharelato e selectividade. Tratase dun ttulo propio da Universidade Complutense e ten unha duracin de tres cursos. DISEO E MODA.. A) Escuela Superior de Diseo y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carreira de Deseo de Moda (titulacin Privada). B) Graduado Universitario en Deseo Txtil e Moda. Ttulo propio da Universidade de Vigo. Mis informacin: Facultade de Belas artes, Ra da Maestranza, n2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: [email protected] Este profesional est preparado para a coordinacin de todos os procesos tanto de creacin, como de fabricacin e elaboracin dos produtos relacionados coa moda e a confeccin. Poder, polo tanto, desenvolver a sa actividade profesional tanto na industria txtil e da moda como executar libremente a sa profesin como: Deseador en estampacin txtil Deseador estilista Deseador tcnico Crtico de moda Administrador de creacin para a producin e a comercializacin PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Ttulo o de crear unha titulacin universitaria que lles aporte aos futuros profesionais do sector unha formacin slida, extensiva e polivalente de maneira que estean na mellor disposicin para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O ttulo propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coecementos terico-prcticos requiridos para a obtencin de distintos ttulos aeronuticos oficialmente recoecidos Piloto Privado (avin), Piloto Comercial (avin) e Piloto de Transporte de Lia Area (avin). A obtencin de ditos ttulos posible grazas ao acordo de colaboracin subscrito pola Universidade da Corua coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste (AFN), que conta con todas as autorizacins necesarias (expedidas por parte da Direccin Xeral de
 26. 26. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 26 Aviacin Civil) para a docencia e formacin de pilotos de lia area no noso pas. O ttulo propio busca acreditar a formacin acadmico-tcnica e humanstica dos futuros pilotos civs. Con iso pretndese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun slido adestramento tcnico e cientfico. Ten unha duracin entre 3 e 4 anos. MILITAR. As Forzas Armadas Espaolas estn constitudas polo Exrcito de Terra, a Armada, o Exrcito do Aire e os Corpos Comns, integrndose no Ministerio de Defensa. Son militares profesionais os espaois vinculados s Forzas Armadas cunha relacin de servizos profesionais que adquiren a condicin de Militar de Carreira, Militar de Complemento ou Militar Profesional de Tropa e Marieira. As, a relacin de servizos profesionais pode ser de CARCTER PERMANENTE: Militar de Carreira ou de CARCTER TEMPORAL: Militares de Complemento (Oficiais) e Militares Profesionais de Tropa e Marieira. Os Militares de Carreira intgranse na estrutura de Corpos, Escalas e Especialidades, segundo os cometidos e facultades profesionais que teen asignados dos seus respectivos exrcitos. En cada Corpo poden existir unha, das ou tres Escalas: Superior de Oficiais: correspndese coa Ensinanza Universitaria de segundo ciclo. Empregos: de Tenente ou Alfrez de Navo a Xeneral do Exrcito, Almirante Xeneral ou Xeneral do Aire ou Xeneral de Divisin ou Vicealmirante, dependendo dos Corpos. No de Msicas Militares o emprego mximo o de Coronel. De Oficiais ou Tcnica de Oficiais: correspndese coa Educacin Universitaria de primeiro ciclo. Empregos: de Alfrez ou Alfrez de Fragata a Tenente Coronel ou Capitn de Fragata. Suboficiais: correspndese coa Formacin Profesional de Grao Superior. Empregos: de Sarxento a Suboficial Maior. Os Militares de Complemento estn adscritos a un Corpo ou Escala, completando os cadros de oficiais dos Exrcitos. A sa relacin de carcter temporal e poden alcanzar unha relacin de servizos de carcter permanente, accedendo s prazas convocadas para promocin interna. Os seus empregos poden ser de Alfrez, Tenente ou Capitn e o tempo mximo de servizos de 12 anos ou ata os 38 anos de idade. Persoal de Tropa ou Marieira Profesional encdrase en cada Exrcito, nas diferentes especialidades. A relacin coas FAS pode ser temporal ou permanente. Os seus empregos poden ser: Soldado, Cabo, Cabo Primeiro e Cabo Maior. Non estn agrupados en Escalas senn por especialidades. O ingreso na Profesin de Militar pdese realizar de tres formas, segundo se queira adquirir a condicin de MILITAR DE CARREIRA, MILITAR DE COMPLEMENTO ou MILITAR PROFESIONAL DE TROPA e MARINERA, accedendo mediante convocatoria pblica a travs dos sistemas de concurso, oposicin ou concurso/oposicin. O sistema utilizado normalmente o de concurso/oposicin. As probas selectivas das respectivas convocatorias para o ingreso nas Academias Militares por acceso directo publcanse no BOE, normalmente o 1 trimestre do ano. Os interesados que desexen obter mis informacin, pdense dirixir Delegacin Provincial de Defensa en Pontevedra, situada na ra Pastor Daz s/n. Telfonos 986 85 10 85 / 986 85 18 13 / 986 85 18 73, extensin 21. Para as Titulacins de Tcnico Militar establcese unha equivalencia xenrica -aos efectos tanto acadmicos como profesionais- co Ttulo de Tcnico. Ademais, para algunhas das titulacins de Tcnico Militar, a equivalencia -a efectos tanto acadmicos como profesionais- establcese co Ttulo de Tcnico na sa correspondente profesin. En todo caso, para obter esta equivalencia, tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. Para mis informacin, vxanse as Ordes ECD/3869/2003 (BOE do 27 de xaneiro de 2004) e a ECI/2417/2005 (BOE do 26 de xullo de 2005). Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. A Garda Civil pertence aos Corpos de Seguridade do Estado, dependente dos Ministerios de Interior e Defensa. A sa misin protexer as liberdades e garantir a seguridade dos cidadns. Existen catro escalas: Bsica: Cabos e Gardas.
 27. 27. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 27 Suboficiais: Sarxento, Sarxento 1 e Brigada. Suboficiais superiores: Subtenente, Suboficial Maior. Executiva: Alfrez, Tendente, Capitn, Oficiais Superiores: Comandante, Tte. Coronel, Coronel. Superior: Xeneral de Brigada, Xeneral de Divisin. Para incorporarse s das primeiras escalas dos Gardas Civs e Suboficiais, a formacin imprtese en Baeza (Jan). Para as demais escalas, esta formacin ter lugar na Academia de Oficiais de Aranjuez ou do Escorial (Madrid). O acceso a este Corpo faise mediante probas de seleccin, tendo que cumprir ademais os seguintes requisitos xerais: Nacionalidade espaola. Non estar privado de dereitos civs nin estar procesado por delito. Acreditar boa conduta cidadn, conforme establecido na Lei 68/1980 do 1 de decembro, de expedicin de certificacins e informes sobre conduta cidadn. Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracins Pblicas nin atoparse inhabilitado con carcter firme para o exercicio das funcins pblicas. Ter cumpridos 18 anos. Requisitos especficos para a Escala de Cabos e Gardas Civs: Nacionalidade espaola e compromiso de portar armas. Ser maior de 18 anos e menor de 30. Permiso de conducir B ou superior. Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria, equivalente ou superior. Para os que obtean o emprego de Garda Civil ou da Escala Bsica de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil, establcese unha equivalencia xenrica a todos os efectos co Ttulo de Tcnico da FP de Grao Medio. En todo caso, para obter esta equivalencia, tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. Para mis informacin, vxase o Real Decreto 313/2006 (BOE do 20 de marzo de 2006). O ingreso na Garda Civil, despois de cumprir os requisitos expostos con anterioridade, faise mediante o procedemento de concurso/oposicin e previa superacin das probas selectivas establecidas na correspondente convocatoria (valoracin de mritos acadmicos e profesionais, probas de coecementos, ortografa, idiomas, psicotcnicas, informe mdico). O nmero de prazas que se convocan normalmente todos os anos, publcase no BOE e resrvase unha porcentaxe das mesmas para Militares Profesionais e para fillos/as de Gardas Civs. Para mis informacin, telfonos 986 84 57 38 / 986 85 56 00 ou no 062 (gratuto). Pdese consultar ademais a Orde do 9 de abril de 1996 do Ministerio da Presidencia (BOC nm. 11, do 20 de abril), pola que se aproban as bases e circunstancias aplicables aos procesos selectivos para ingreso nos centros docentes militares de formacin para acceso Escala Bsica de Cabos e Gardas da Garda Civil). A Garda Civil un corpo que conta con varias especialidades: Trfico: Regulacin do trfico, vixiando a circulacin de vehculos. Fiscal: Resgardo fiscal do Estado, velando polo cumprimento das disposicins relativas contrabando. Proteccin da natureza: Conservacin dos recursos hidrulicos, riqueza cinextica, pisccola e forestal. Intervencin de armas e explosivos: Control e expedicin de guas e licencias. Polica xudicial: Investigacin de delitos e detencin de culpables. Informacin: Obtencin, anlises e elaboracin de informes de interese. Area: Vixilancia e transporte areo, no apoio do resto de Unidades. Montaa: Rescate e salvamento en zonas de montaa de difcil acceso. Martima: Vixilancia do mar e os seus recursos as como rescate e salvamento na auga. Proteccin, seguridade e intervencin: Vixilancia de edificios e mantemento e restablecemento do orden. Cinolxica: Adestramento e manexo de cans para facilita-lo desempeo das misins encomendadas corpo. Desactivacin de explosivos: Deteccin, neutralizacin e desactivacin de artefactos explosivos e incendiarios non regulamentarios nas Forzas Armadas. Automobilismo: Apoio resto de unidades no transporte de mercancas e persoas as como mantemento e reparacin de vehculos. Transmisins: Manexo e reparacin dos medios de transmisin para o apoio s Unidades.
 28. 28. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 28 Armamento: Reparacin e mantemento do armamento de dotacin asignado s membros da Garda Civil e as sas Unidades. Informacin e estatstica: Manexo e mantemento de equipos informticos. NOTA: Vxase tamn a ltima Resolucin 160/38043/2014, de 20 de maio (BOE do 26 de maio de 2014), do Ministerio de Defensa, pola que se convocan probas selectivas para o ingreso directo, polo sistema de concurso/oposicin, nos centros docentes de formacin, para a incorporacin Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil. POLICA NACIONAL O Corpo Nacional de Polica ten o carcter de instituto armado de natureza civil e depende da Direccin Xeral da Polica (Ministerio do Interior). A sa misin exprsase no Artigo 104 da Constitucin: As Forzas e Corpos de Seguridade, baixo a dependencia do Goberno, tern como misin protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidad. As sas funcins desenvolveranse tendo en conta a seguridade cidad, a informacin e loita antiterrorista, a polica cientfica, a estranxeira e documentacin e a polica xudicial. ESCALAS CATEGORAS SUPERIOR Comisario principal Comisario EXECUTIVA Inspector xefe Inspector SUBINSPECCIN Subinspector BSICA Oficial Polica O Ingreso no Corpo Nacional de Polica faise a travs das categoras de Polica e de Inspector, mediante o procedemento de oposicin libre e previa superacin das probas selectivas establecidas na correspondente convocatoria que se publica case tdolos anos, no BOE. Para mis informacin sobre prazas na Polica Nacional: telfonos 986 86 83 64 (Delegado de Formacin en Pontevedra) e 986 85 38 00 ou na pxina web do Ministerio do Interior: www.mir.es O requisito acadmico que se esixe para aspirar a Polica estar en posesin do Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria ou equivalente. Para mis informacin, consultar a Resolucin do 2 de setembro de 2013 (BOE do 20 de setembro de 2013), da Direccin Xeral da Polica -Ministerio do Interior- pola que se convoca oposicin libre para cubrir prazas de alumnos do Centro de Formacin, da Divisin de Formacin e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Bsica, categora de Polica, do Corpo Nacional de Polica. Pxina Web: www.policia.es Requisitos xerais: Ser espaol, ter 18 anos e non haber cumprido os 30. Estatura mnima 1,65 metros os homes e 1,60 as mulleres. Compromiso de portar armas e, no seu caso, chegar a utilizalas. Non haber sido condenado por delitos nin separado do servizo da Administracin do Estado, da Administracin Autonmica, Local ou Institucional, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcins pblicas. Estar en posesin dos permisos de conducir B, A e a autorizacin de B.P.T., obtidos con anterioridade data na que comparezan realizacin da 4 proba (momento no que debern acreditalo). Para os que obtean o emprego de Polica e de Oficial de Polica -Escala Bsica do Corpo Nacional de Polica- establcese unha equivalencia destas categoras cos Ttulos de Tcnico e de Tcnico Superior respectivamente, correspondentes FP do sistema educativo actual. En todo caso, para obter esta equivalencia tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio ou de Grao Superior, segundo o caso. Para mis informacin, vxase a Orde ECI/1995/2007 (BOE do 6 de xullo de 2007). Os aspirantes que superen a fase de oposicin, incorporaranse ao Centro de Formacin. Se aproban realizarn un perodo de prcticas. En mbalas das situacins consideraranse funcionarios en prcticas.
 29. 29. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 29 Para aspirar Escala Executiva -Inspector de Polica- esxese como requisito acadmico ser Graduado Universitario ou equivalente. Ao respecto vxase mis informacin na Resolucin do 30 de outubro de 2012 (BOE do 27 de novembro de 2012), da Direccin Xeral da Polica -Ministerio do Interior- pola que se convoca oposicin libre para cubrir prazas de alumnos do Centro de Formacin, da Divisin de Formacin e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Executiva, categora de Inspector, do Corpo Nacional de Polica. Nas oposicins para POLICA LOCAL, a titulacin acadmica que se esixe depende das correspondentes administracins locais convocantes. Por exemplo -no caso do Concello de Pontevedra- este requisito o de estar en posesin do Ttulo de Bacharelato, Tcnico Superior de Formacin Profesional ou equivalente para o acceso como Funcionarios do grupo C1 (Vxase o BOP da provincia de Pontevedra do 13 de maio de 2011). Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es BOMBEIRO Unha clase diaria obrigatoria de ximnasia -de hora e media de duracin- ademais de das horas de manobras polas tardes. Requrese vocacin, entrega no servizo e sacrificio polos demais, responsabilidade, traballo en equipo e calidades fsicas como a potencia, a forza e a resistencia ademais dun estado fsico saudable. Superadas as oposicins, accdese s Escolas de Bombeiros. Logo de superar as probas, os aspirantes propostos polo Tribunal sern nomeados funcionarios en prcticas no momento no que dea comezo o curso obrigatorio de formacin terico/prctica na Academia Galega de Seguridade, nas condicins que regulamentariamente se determinen. Durante o perodo de permanencia no curso de formacin na Academia Galega de Seguridade, os aspirantes percibirn, con cargo Presuposto da Corporacin, as retribucins que a normativa vixente establece para os funcionarios en prcticas. ESCALA OPERATIVA Cabo Sarxento Suboficial ESCALA TCNICA DE MANDO (Graduados en arquitectura ou enxeera). REQUISITOS a) Nacionalidade espaola. b) Ter cumpridos 18 anos e non exceder da idade sinalada para a xubilacin forzosa. c) Estar en posesin do Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria ou equivalente ou do Ttulo de Tcnico de Formacin Profesional ou atoparse nas condicins de obtelos na data en que remate o prazo de presentacin de instancias. d) Estar en posesin do carn de conducir da clase C-2 antigo ou C+E con BTP actual na data en que remate o prazo de presentacin de instancias. e) Acreditar a aptitude fsica coa presentacin dun certificado mdico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante rene as condicins fsicas e sanitarias necesarias e suficientes para a realizacin dos exercicios fsicos que figuran especificados na correspondente proba da oposicin, o que non excluir as comprobacins posteriores do que reflicta o certificado mdico. f) Non estar inhabilitado para o exercicio de funcins pblicas nin separado/a do servizo s administracins pblicas por expediente disciplinario ou resolucin xudicial firme. ACCESO Trala superacin dunha oposicin con probas fsicas. Hai que ter en conta que estas prazas dependen da oferta de cada concello, polo que a informacin sobre as probas selectivas orientativa, xa que pode variar en cada convocatoria. Primeira proba: de carcter obrigatorio e eliminatorio, consistir en contestar por escrito no tempo que determine o Tribunal un test de personalidade dirixido valoracin da capacidade de razoamento e planificacin do/a aspirante, as como dos aspectos da personalidade e actitudes mis adecuadas s funcins que vaia desenvolver. Segunda: de carcter obrigatorio e eliminatorio, que consistir nun recoecemento mdico no que se valorar se os/as aspirantes posen as condicins fsicas mnimas. Para a realizacin desta proba aplicaranse s/s
 30. 30. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 30 aspirantes as tcnicas mdicas de uso convencional que se estimen oportunas, includa a analtica de sangue e urina. mbalas das probas cualificaranse como apto ou non apto. Terceira proba: de carcter obrigatorio e eliminatorio, que consistir na realizacin das probas fsicas que a seguir se relacionan: a) Gabear unha corda. O/a aspirante deber subir a pulso, por unha corda lisa, altura de 7 m. nun tempo mximo de 13 segundos. b) Salto de lonxitude con carreira. c) Carreira de 1.000 m. d) Proba de equilibrio. Farase o recorrido pasando a p sobre un taboleiro situado a unha altura de 1 m, unha anchura de 11 cm. e unha lonxitude de 5 m, ida e volta e todo o exercicio en 12 segundos de tempo mximo. e) Carreira de velocidade. Consistir en percorrer a distancia de 200 m. cunha carga de 30 kg. f) Natacin. Percorrido de 50 m. en piscina, a estilo libre. Non est permitido agarrarse parede ou s corcheiras, nin tocar cos ps no fondo. Cuarta proba, de carcter terico. Consta de das partes: 1. Relativa aos coecementos de toponimia dos Concellos. Consistir en responder por escrito, nun tempo mximo de 30 minutos, 20 preguntas relativas situacin de edificios singulares, histricos e oficiais, situacin de ras, prazas, lugares, vas de comunicacin, sentidos de circulacin, ros, etc. 2. Esta parte versar sobre coecementos xerais e especficos. Hai que contestar por escrito a tres temas, nun tempo mximo de 120 minutos: un tema da primeira parte do programa (parte xeral) e dous correspondentes segunda parte do programa (parte especfica). Quinta proba, de tipo prctico: ten carcter obrigatorio e eliminatorio. Consistir en efectuar as probas prcticas de rea, auto escada, oxicorte, aparcamento e conducin. Debern ser superadas nos tempos mximos -cando se indique- establecidos para cada unha delas, sendo preciso obter un mnimo de 5 puntos para poder superar a proba dun xeito global. Sexta: de carcter obrigatorio e non eliminatorio.- Consistir en contestar por escrito un cuestionario integrado por 20 preguntas tipo "test" con respostas mltiples, e sendo s unha delas a correcta, nas que o aspirante amose o seu coecemento da lingua galega, nun tempo mximo de vinte minutos, sen axuda de dicionario. CONTROLADOR AREO Tes que estar en posesin dun ttulo universitario oficial de Diplomado/Enxeeiro Tcnico/ Arquitecto Tcnico ou Licenciado/ Enxeeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente anos (non exclunte) entre 21 e 28, requrese ter un nivel de ingls alto e algns coecementos bsicos sobre materias non especficas do control de trfico areo. Unha pxina moi completa para obter informacin doutra formacin diferente universitaria e formacin profesional a pxina web do Ministerio: www.cnice.mecd.es/recursos2/orientacion/02orient/op04.htm 9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL 9.1. NA ADMINISTRACIN PBLICA: OPOSICINS Con 18 anos cumpridos e dependendo da ta titulacin acadmica podes acceder a un posto de traballo como funcionario/a nas administracins pblicas (ministerios, comunidades autnomas, deputacins, concellos...) O sistema de acceso polo xeral mediante oposicin ou concurso-oposicin. Convcase unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro, enfermeiro, bombeiro, conserxe, polica...) e se cumpres os requisitos mnimos podes presentarte aos exames da oposicin, unha vez que realices a matriculacin nos prazos propostos pola administracin. As oposicins son procesos de seleccin que poden constar de varias probas, dependendo do tipo de traballo.
 31. 31. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 31 Podes atopar informacin nos diferentes diarios oficiais das administracins: Boletn Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG) e doutras Comunidades e Provincias. Na convocatoria indcase: - Sistema de seleccin: oposicin, concurso ou concurso-oposicin. - As probas a superar: dependendo da oposicin pode constar de tests psicotcnicos, temas a desenvolver, supostos prcticos, probas fsicas... - Calendario das probas. - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentacin das solicitudes. Na oferta de emprego pblico existen cinco tipos de corpos, que corresponden s cinco escalas nas que se require titulacin diferente. CORPO TITULACIN REQUERIDA Grupo A1 Titulacin Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, Arquitecto o Enxeeiro Grupo A2 Titulacin Universitaria de Grao Diplomado, Enxeeiro Tcnico ou Arquitecto Tcnico Grupo B Ttulo de Tcnico Superior (CFGS) Grupo C1 Ttulo de Bacharelato ou Ttulo de Tcnico (CFGM) Grupo C2 Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria (ESO) Profesionais sen requisito Certificado de escolaridade. Podes atopar mis informacin en: http://www.buscaoposiciones.com/ 9.2. RECOMENDACINS 1- Inscrbete na oficina do Servicio Galego de Colocacin mis prxima ao teu domicilio. 2- Prepara un bo plan de bsqueda de emprego: - Presta atencin aos avisos do INEM, consulta a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. - Elabora documentos sinxelos (carta de presentacin, currculum vitae...) e coece os procedementos de seleccin da empresa (entrevistas, test...) - Tamn podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocacin. 3- Infrmate das posibilidades de montar a ta propia empresa ou negocio. Asesrate na Direccin Provincial de Traballo, Cmaras de Comercio ou Sindicatos. 4- Mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formacin relacionadas co traballo ao que aspiras.
 32. 32. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 32 BLOQUE III. A TOMA DE DECISIN. 10. AGORA DECIDO Tomar unha decisin tan importante non tan doado, tres de cada catro estudantes equivcanse de carreira, dous de cada tres perden polo menos un ano e un de cada dous non sabe que estudar. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introducin: a. Empeza por coecerte. imposible elixir ben un estudo superior sen saber: o Como somos e que queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses, capacidades e notas. b. Coece todas as alternativas. Tes que coecer todos os estudos aos que podes acceder e ir eliminando aqueles que non che interesen. c. Recaba a mxima informacin da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, profundiza en cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudo. o Dificultade da carrreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias mis difciles. o O tipo de estudante que cursa esa carreira. (Pdelo atopar nos planos de estudos e nas pxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, sadas laborais: sectores e funcins. o Pasarelas a outras titulacins. o Universidades ou centros de formacin onde se imparten. o Diferenzas entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacins...) o Custos e bolsas.
 33. 33. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES PEDRO FLORIANI Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 33 IES PEDRO FLORIANI Ra PEDRO FLORIANI n 2 36800 REDONDELA (PONTEVEDRA) Tf: 986 40 19 11 Tf/fax: 986 403944 Correo electrnico: [email protected] http://www.edu.xunta.es/centros/iespedrofloriani/ FLORIENTA: http://florienta.blogspot.com.es/