orientación académica 3ºeso

Click here to load reader

Post on 31-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Documento con información sobre a promoción a 4º da ESO e elección de materias optativas de 4.

TRANSCRIPT

 • 3 ESO: ORIENTACIN ACADMICA

  IES Poeta An

 • ORGANIZACIN DO SISTEMA EDUCATIVO

 • E DESPOIS DE 3 DA E.S.O. QUE?...

  A eleccin das materias non pode vir

  determinada polo que escollan os

  teus amigos ou para evitar a algn

  profesor.

  unha decisin que pode

  condicionar o teu futuro acadmico

  e profesional!

 • PROMOCIN EN 3 DA ESO

 • PROMOCIN NA ESO

  S se pode repetir 2 veces na Etapa

  S se pode repetir un curso unha

  vez.

 • OPCINS REMATAR 3ESO

  Pasar a 4 de ESO

  TODO APROBADO

  Repetir 3 ESO

  Pasar a 4 coas materias pendentes de 3ESO

  Pasar a 4 por imperativo legal.

  Cursar un Programa de Cualificacin Profesional Inicial. (PCPI)

  Ensinanzas de Adultos (EPA)

  CON ALGUNHA MATERIA SUSPENSA

 • Se ests cursando 3 ESO por primeira vez e suspendes 3 ou mis materias, ters que permanecer un ano mis en 3 ESO.

  REPETIR 3 ESO

 • Se en 3 da ESO, despois de facer os exames de setembro, che quedan supensas 1 ou 2 materias, promocionas a 4 ESO pero ts que recuperar en 4 as materias pendentes de 3 (Os profesores da materia prepararanche un programa de recuperacin)

  Ten en conta que se segues tendo una materia pendente de 3 no poders aprobar esa materia en 4.

  PASAR A 4 ESO COAS MATERIAS PENDENTES DE 3 ESO

 • Se xa ests repetindo 3 da ESO e suspendes 3 ou mis materias, NON podes volver a repetir 3 da ESO.

  Pasas a 4 ESO e debers recuperar as materias pendentes que levas de 3 ESO.

  PASAR A 4 POR IMPERATIVO LEGAL

 • Ter entre 16 e 21 anos (excepcionalmente 15 anos)

  Proposta do equipo docente do Centro (precisa de informe favorable).

  OBXECTIVO: Obter o graduado en ESO. Da acceso a cursar ciclos formativos de grao medio.

  CURSAR UN PROGRAMA DE P.C.P.I.

 • Ter 18 anos ou 16 anos e un contrato de traballo.

  OBXECTIVO: Acadar o Ttulo de Graduado en ESO.

  ENSINANZAS DE ADULTOS (EPA)

 • EN CONCLUSIN

  CO CURSO APROBADO:

  Pasar a 4 ESO para conseguir o Ttulo de Graduado en ESO.

  CO CURSO NON APROBADO:

  Se non repetiches 3

  o non repetiches duas

  veces na Etapa

  REPETIR 3 ESO Para pasar a 4 e

  obter o TGESO.

  Se repetiches 3 ou

  repetiches duas veces

  na Etapa

  CURSAR 4 COAS

  MATERIAS

  PENDENTES

  Para recuperar as

  materias de 3 e

  obter o TGESO.

  Se non desexas

  seguir na ESO

  CURSAR PCPI -Para conseguir o

  TGESO

  -Para seguir

  estudiando un CF de

  Grao Medio.

  CURSAR EPA Para obter o TGESO

 • QU MATERIAS ESTUDIAREI EN 4 ESO?

  MATERIAS OBRIGATORIAS (7+2)

  Lingua Castel e Literatura Educacin Fsica

  Lingua Galega e Literatura Educacin tico-cvica

  Lingua Estranxeira Matemticas

  Ciencias sociais, Xeografa e

  Historia

  Relixin -Alternativa

  Titora

 • 3 MATERIAS A ELEXIR ENTRE:

  Bioloxa e Xeoloxa Informtica

  Educacin Plstica e Visual Latn

  Fsica e Qumica Msica

  Francs Tecnoloxa

 • 1 MATERIA OPTATIVA A ELEXIR ENTRE:

  Cultura Clsica

  Iniciacin profesional electricidade e electrnica

  Obradoiro de Iniciativas emprendedoras

  *ou calquera das vista no cadro anterior.

 • ITINERARIOS

  ITINERARIO A ITINERARIO B ITINERARIO C ITINERARIO D

  -Fsica e Qumica

  -Bioloxa e

  Xeoloxa

  Msica

  Latn

  Francs

  Informtica

  EPV

  E. Plstica e

  Visual

  Tecnoloxa

  F e Q/

  EPV/Tecnoloxa

  Msica Msica

  /Informtica/

  Francs

  Francs

  /Informtica

  Informtica/Fran

  cs/EPV

  BACHARELAT

  O DE

  CIENCIAS E

  TECNOLOXA

  BACHARELATO

  DE

  HUMANIDADES

  E CC. SOCIAIS

  BACHARELA

  TO DE

  ARTES

  FP DE GRAO

  MEDIO

 • FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS

  ASOCIADOS A CADA BACHARELATO

  4 ESO

  Bioloxa e Xeoloxa

  Fsica e Qumica

  Fsica e Qumica

  Tecnoloxa

  EPV

  BACHARELATO: CIENCIAS E TECNOLOXA

  CIENCIAS E CC DA SADE TECNOLXICO

  ENSINANZAS SUPERIORES

  GRAOS E CFGS RELACIONADOS GRAOS E CFGS RELACIONADOS

 • FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS

  ASOCIADOS A CADA BACHARELATO

  4 ESO

  Latn Francs Informtica EPV Msica

  BACHARELATO: HUMANIDADES E CC SOCIAIS

  HUMANIDADES CC SOCIAIS

  ENSINANZAS SUPERIORES

  GRAOS E CFGS RELACIONADOS

  GRAOS E CFGS RELACIONADOS

 • BACHARELATO DE ARTES

  4 ESO

  EPV

  Msica

  EPV

  Msica

  BACHARELATO:ARTES

  ARTES PLSTICAS, DESEO E IMAXE

  ARTES ESCNICAS, MSICA E DANZA

  ENSINANZAS SUPERIORES

  GRAOS E CFGS RELACIONADOS GRAOS E CFGS RELACIONADOS

 • MATRCULA PARA 4 DA ESO

 • PXINA WEB DO IES:

  PROGRAMA ORIENTA