organski osnovi psihi Č kog Ž ivota Čoveka

Download ORGANSKI OSNOVI PSIHI Č KOG Ž IVOTA ČOVEKA

Post on 15-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORGANSKI OSNOVI PSIHI Č KOG Ž IVOTA ČOVEKA. MO Ž DANA KORA I LOKALIZACIJA PSIHIČKIH FUNKCIJA. MOŽDANA KORA. Najvažniji deo nervnog sistema je kora velikog mozga koja se sastoji od velikog broja nervnih ćelija i vlakana. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ORGANSKI OSNOVI PSIHIKOG IVOTA OVEKAMODANA KORA I LOKALIZACIJA PSIHIKIH FUNKCIJA

 • Najvaniji deo nervnog sistema je kora velikog mozga koja se sastoji od velikog broja nervnih elija i vlakana. MODANA KORADOIVLJAJREAKCIJAUz pomo modane kore ovek moe da misli, govori i pamti.Zahvaljujui modanoj kori ovek moe da stvara doivljaj spoljanjeg sveta i da reaguje na njega.

 • DVE HEMISFEREKao i mozak, i kora se deli na dva dela, dve hemisfere. Leva hemisfera kontrolie desnu polovinu tela, a desna kontrolie levu polovinu tela. DLLD

 • govormiljenjeprepoznavanje likova ZADUENA ZA:Kontrolie desnu polovinu telaKontrolie levu polovinu telaZADUENA ZA:orijentaciju u prostoru

 • LOKALIZACIJA PSIHIKIH FUNKCIJASvaka psihika aktivnost ima svoju nervnu osnovu. U modanoj kori postoje:

 • POVREDAKako se to odraava u situaciji kada tu osobu poseti neka bliska osoba?KAKVE SE PSIHOLOKE POSLEDICE JAVLJAJU KOD OSOBE KOJA JE POVREDILA DESNU POLOVINU MOZGA?

 • KAKVE SE PSIHOLOKE POSLEDICE JAVLJAJU KOD OSOBE KOJA JE POVREDILA LEVU POLOVINU MOZGA?POVREDAKako se to odraava u situaciji kada tu osobu poseti neka bliska osoba?

 • KAKVE SE POSLEDICE JAVLJAJU KOD OSOBE KOJA JE POVREDILA SENZORNE OBLASTI MOZGA?POVREDA

 • KAKVE SE POSLEDICE JAVLJAJU KOD OSOBE KOJA JE POVREDILA SENZORNE OBLASTI MOZGA?POVREDA

 • KAKVE SE POSLEDICE JAVLJAJU KOD OSOBE KOJA JE POVREDILA PRIMARNE MOTORNE OBLASTI MOZGA?POVREDA