organitzaciÓ trobada

Download ORGANITZACIÓ TROBADA

Post on 21-Jan-2017

472 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TROBADAENTRECENTRES

  JUSTIFICACI OBJECTIUS QUINSDIES? ORGANITZACI ACTIVITATS RECURSOS ASSIGNACIDETASQUES CIRCULAR/AUTORITZACISORTIDES

  JUSTIFICACI:Aquest projecte neix de la continuaci del grup de treball Qu fem al pati? realitzat el curs 201314. En aquesta segona edici el nostre objectiu ser realitzar trobades entre les escoles pbliques de Reus: Escola Rubi i Ors, Escola Els Ganxets i Escola Misericrdia.Amb aquestes trobades es pretn que els nens puguin establir relacions amb nens i nenes daltres escoles, que coneguin altres realitats, gaudir de nous jocs, conixer nous espais, gaudir del pati duna manera diferent i, en definitiva, aprendre jugant i compartint.

  OBJECTIUS:

  1.Establirrelacionsambnensinenesdaltresescoles.2.Gaudirdenousjocs.3.Assolirelsvalorsrelacionatsambeljoc(normes,treballenequip)4.Desenvoluparunaprenentatgeglobalitzatmitjananteljoc.

 • TEMPORITZACI:

  HORA TROBADA2n:PatiEscolaElsGanxets(dijous14demaig)

  Sortidadesdelsrespectiuscentres. EscolaRubiiOrs:9:30 EscolaElsGanxets(escolaamfitriona) EscolaMisericrdia:9:15

  9:4510h Arribadaalcentredetrobadaibenvingudaalpati.

  1010:30h Joc0:distribucidelsequips.

  10:3011h Esmorzarpopular:ampolladaigua+cocaambxocolataAMPA

  1112:30h JOCS(alfinalitzarlltimjoc,cadamestreentregarmedallesidiplomes)

  12:3012:45 Comiat:(fotodegrup)

  12:45h FileraamblatutorapermarxarTornadaalsrespectiuscentres

  HORA TROBADA1r:PatiEscolaRubiiOrs(dimarts19)

  Sortidadesdelsrespectiuscentres. EscolaRubiiOrs(escolaamfitriona) EscolaElsGanxets.9:00h EscolaMisericrdia:9:15h

  9:4510h Arribadaalcentredetrobadaibenvingudaalpati.

  1010:30h Joc:distribucidelsequips.

  10:3011h JOCS(3jocs)

  1111:30h Esmorzarpopular(lloc?)ampolladaigua+cocaambxocolataAMPA

 • 11:3012:30h

  JOCS(7jocs)(alfinalitzarlltimjoc,cadamestreentregarmedallesidiplomes)

  12:3012:45h

  Comiat:fotodegrup

  12:45h FileraamblatutorapermarxarTornadaalsrespectiuscentres

  ORGANITZACI:Totes les proves duraran 9 minuts. Entre prova i prova sonar un so de referncia, de manera que els nens identifiquin que s el moment de canviar de prova. El mestre encarregat de controlar el temps, avisar un minut abans per tal que tinguin aquest tempsperrecollirmaterialimarcarlaprovarealitzada.

  ACTIVITATS:Explicadesacadagraella.

  RECURSOS:

  Medallaidiplomadeparticipaci Recursos materials: Materials de cada joc, msica, farmaciola, cmera de

  fotos,cmeradevideo,taules,materialfungible... Espais:Elpatidelescola. Recursoshumans:

  Mestres:

  EscolaMisericrdia:3mestres EscolaElsGanxets:5mestres EscolaRubiiOrs:6mestres

  Els mestres sencarregaran de lorganitzaci i dacompanyar els diferents grups al llarg de totes les proves. Dos dels mestres sense grup hauran de fer altres tasques (speaker,fotos,video,buscarfarmaciola)

 • DISTRIBUCIDETASQUES.Es far una reuni amb tots els participants de la trobada per explicar tot el procs de la jornada.

  CIRCULAR/AUTORITZACISORTIDES.

  GUIJOCSPERLATROBADA

  JOC0

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques TOTS Enganxinesambelnomdelnenielsmboldelgrup.

  toteselsedats

  Descripci Els nens i nens hauran de trobar a la resta de nens amb el seu smbol. Quan hi siguin tots, hauran de buscar el mestre que tindr el mateixsmboliqueestarubicataljocdinici.ADAPTACI AARON: Aqu ell es desplaara per lespai amb el poni igualquelarestadenensinenes.

  Imatge

 • JOC1 Elcambrer

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  GotsdeplsticAigua

  GalledesEmbut

  DossafatesAmpolladaigua

  marcada

  toteselsedats

  Descripci s un joc de relleus, on els diferents equips han danar omplint el recipient daigua. Noms podran omplirlo si resolen una operaci matemticasenzilla.ADAPTACI AARON: Ell far el mateix joc per portar una galleda lligada al poni per posar el got daigua i aix desplaarse sense que li caigui. Mentre ell va fent els altres nens no shan desperar que arribin,tenenqueanarsortint.

  Imatge

 • JOC2 Encertaiguanyars

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  XurrospetitsigransCintaamericana

  toteselsedats

  Descripci Elsjugadorshandellenarelxurropetitiintentarencertardintredelesanellesdintredeltempsmarcat.Cadaxurroentratvasumantpunts.ADAPTACIAARON:Ellsempreesposarelmsaproppossibleperllenarelxurro,alanellaquetinguimsaprop,elsaltresvanllenantxurros.

  Imatge

 • JOC3 Europilota

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  Pilotesdeplsticpetites2Capses

  Toteslesedats

  Descripci Els nens han de recollir el major nombre de pilotes repartides per lespai delimitat i posarles dintre duna capsa. Desprs, hauran de ferelrecompte,tenintencomptequecadacolortunvalordiferent.ADAPTACI AARON: Com que ell no les pot agafar les tocar amb una pica i el Michel anir posant pilotes a la seva cistella, tindr unes quantespilotesapropdell,perqulespuguitocaramblapica

  Imatge

 • JOC4 Tngram

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  2Tngramsfullsambdiferentsfigures

  Toteslesedats

  Descripci El grup haur de realitzar amb el tngram la figura que veuran a un full.ADAPTACI AARON: Ell ser lencarregat daguantar la figura que tindranqueferelsaltresdosgrups.

  Imatge

 • JOC5 Tenrecordes?

  rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  Tapsdeplstic16cerclespapersambposicionsdelplstic

  Toteslesedats

  Descripci Cada membre de lequip haur de posar el tap al lloc corresponent delaquadrcula(4*4=16),mirantalpaper.ADAPTACI AARON: Ell senyalar amb la pica on shauria de posar eltap.

  Imatge

 • JOC6 Aparellalsrea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  ConsImatgesplastificadesdelesfiguresgeomtriques.

  Toteslesedats

  Descripci El funcionament del joc ser semblant al dun memory. Cada nen destapar un con i veur la imatge que hi ha. Es tracta danar fent parellesdefiguresgeomtriques(quadrat,cercle,triangle).Lhan densenyar perqu la resta del grup vegi que hi ha sota del con.ADAPTACI AARON: jugar igual que la resta de nens les figures es posen sobre de la taula i ell ha dobservar o esbrinar on est la parella.

  Imatge

 • JOC7 Eltrenquilomtricrea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  Regledefustad1mGuix2pilotestovesbanderoles

  Toteslesedats

  Descripci Els equips fan dos fileres asseguts al terra amb les cames obertes. El primer de la filera t la pilota i li passa al company del darrere i marxa al final de la filera. Es realitzar aquest procediment durant un minut.Lequipquehaarribatmsllunyselguanyador.ADAPTACI AARON: Ell passar la pilota al company , amb ell faran aquest joc drets, els altres poden anar sortint i posarse a la filera, ell esposarquanarribililipassaranlapilota.

  Imatge

 • JOC8 Pesamsomenys?rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  5KG Ampolla5l Motxillaplena

  dellibres Pilota

  medicinal5kg1KG

  1kgdarrs 1ampolla1l

  2KG

  Pilotamedicinal2kg

  Ampolla2lMENYSD1KG

  Capsagran Ampollapetita

  Duestaulesgrans

  Toteslesedats

  Descripci Els dos grups hauran dordenar els objectes que trobaran de menys a mspesfentservirelssignes>ADAPTACI AARON: NO necessita cap tipus dadaptaci, es comunicarambplafonsoambelMichelperordenarelsobjectes

 • Imatge

  JOC9 ElSumacartes!rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim12perparelles

  6barallesdecartes Toteslesedats

  Descripci Els nens i nenes es posaran per parelles. Cada nen tindr mitja baralla de cartes i traur dues cartes. El jugador que sumi ms entre les dues cartes, semportar les cartes de laltre jugador. El jugador queesquedaambtoteslescartesserelguanyador.ADAPTACI AARON: NO necessita cap tipus dadaptaci, es comunicarambplafonsoambelMichelperordenarelsobjectes

 • Imatge

  JOC10 QUINAVAARA?rea N.dejugadors Materialnecessari Edat

  Matemtiques mxim122grups

  Imatgesderaquetesplasticades.tiresdesries

  Toteslesedats

  Descripci Els nens i nenes hauran de continuar la srie. agafaran una targeta, posaran les primeres com estan a la targeta i continuaran la srie posanttresms.ADAPTACI AARON: Ser lencarregat daguantar la tira perqu el seugruplaordeni

 • Imatge

 • MATERIALQUENECESSITEMPELSJOCS

  JOC MATERIAL QUISENCARREGA?

  JOC0 TARGETESDECADANEN(Nom,Vinealmeupati,Gomet)EnganxinaCartellambelsgomets(X2)+llisates

  CRISTINA(totshemdenviarelllistatdalumnesalaCristina)ANABEL

  JOC1 GOTSDEPLSTICGALLEDES(papereres)EMBUTSBANDEJACOCACOLAFULLOPERACIONS

  LEXGONALLEXGONALCRISTINA(1)ANABEL(1)ANABELLEXGONAL

  JOC2 5XURROSCINTADECOLORS5PORTERIAXURROSPETITSELABORACIDELMATERIAL

  ANABELANABELANABEL(12)CRISTINA

  JOC3 PILOTESDECOLORSGOMETS2CAPSES

  ANABEL(moltes)ANABELCRISTINA

  JOC4 2TAULELLSDE100X100TANGRAM1OFITXESAMBFIGURES

  LEXGONALLEXGONAL

  JOC5 16CERCLESTAPS2QUADRCULESDEPAPER

  ELSDELCOLELEXGONALCRISTINA

 • JOC6 20CONS20FITXESPLASTIFICADES(RECTANGLE,TRIANGLEICERCLE)

  ANABELLEXGONAL

  JOC7 2PILOTESTOVES2METRESDEFUST