organització econòmica de les societats

Download Organització econòmica de les societats

If you can't read please download the document

Post on 15-Apr-2017

983 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Organitzaci econmica de les societatsCincies socials 3r dESOsocials4.wordpress.com

  *

  3ESO

  1. Lactivitat econmicaLa persona consumeix all que produm o elaborem amb el treball: menjar, vestits, cases, etc. Aquestes activitats intenten produir bns i oferir serveis a altres. A ms, es busca fer-ho amb rapidesa i amb menys costos. Sintenta de mirar la millor manera de portar-los al mercat i vendrels.Els bns econmics poden ser:Productes: sn objectes materials o tangibles.Serveis: sn tasques que es presten a persones o grups.

  Es caracteritzen per:Sn limitats i sesgoten. Exceptuant alguns bns com laire o la llum solar, entre altres.Es compren i es venen, sn mercaderia.

  *

  3ESO

  ECONOMIA: socupa de ladministraci i de ls dels recursos existents a fi de satisfer les necessitats que tenen les persones. A ms, aquesta cincia estudia el comportament de les empreses i dels consumidors FasesProducci Distribuci Consum

  *

  3ESO

  Les activitats econmiques sagrupen en tres sectors:

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (1/6)10Tres aspectes: recursos naturals, el treball i el capital.A. Recursos naturalsLsser hum troba recursos a la natura i mitjanant la seva transformaci, domesticaci o extracci produeix nous bns. Sn la font ms important per produir bns o productes de consum.

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (2/6)10B. Treball

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (3/6)10B. Treball: problemes laborals

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (4/6)10C. El capitalEl valor o conjunt de bns o riqueses que t una empresa. No tan sols els diners, sin tamb els edificis, les installacions, les mquines i les tecnologies necessries per produir els bns o serveis.

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (5/6)10C. El capitalCapital fsic: conjunt de bns dequip, installacions i infraestructures necessries per a la producci (terreny, edificis, mquines, matries primeres, tecnologia,...).Capital hum: conjunt de coneixements i habilitats que posseeixen els treballadors i empresaris que participen en la producci.Capital financer: sn els diners de lempresa, incloent deute i actius financers (accions, bons,...).

  *

  3ESO

  2. Factors de producci (6/6)10D. La tecnologia

  s necessria per produir els bns o serveis.

  Pot ser manual, mecanitzada o tecnificada:

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (1/8)10Sn les persones, grups o institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de leconomia. Sn els que s'encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes o serveis.

  EmpresesFamliaEstat

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (2/8)A. La famlia:Tamb es coneix com economia domstica. Cada famlia dedica una bona part dels seus recursos econmics a comprar bns i serveis per cobrir les seves necessitats.

  Activen leconomia perqu:

  sn consumidors de bns i serveis. Aix es reflecteix en indicadors econmics com lIPC (ndex de Preus de Consum).participen en els factors de producci com els treballadors, capital, recursos naturals... pels quals obtenen ingressos econmics.

  El conjunt dingressos i despeses duna famlia constitueix el pressupost familiar

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (3/8)10B. Empreses:

  Les empreses sn el principal agent de producci i distribuci. Mitjanant el treball i el capital, fabriquen i distribueixen bns i serveis.

  Al mercat, els productes es venen a un preu una mica superior al preu que ha costat obtenir el producte. La diferncia entre el preu de venda i el preu de cost s el benefici.

  Segons la seva activitat, les empreses poden ser del sector primari (agricultura, ramaderia i pesca), secundari (mineria, indstria i construcci) o terciari (serveis: hospitals, transports, turisme.).

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (4/8)

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (5/8)

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (6/8)10C. Estat (sector pblic):El sector pblic s el conjunt dactivitats i iniciatives econmiques i socials que realitza lEstat, que es poden realitzar amb els impostos que paguen els ciutadans i les empreses.

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (7/8)10

  *

  3ESO

  3. Agents econmics (8/8)10C. Estat (sector pblic):

  Amb aquests diners lEstat pot:Mantenir ladministraci pblica (govern, ajuntaments, etc.).Promoure lactivitat econmica i les relacions socials entre les persones (construcci dinfraestructures).Oferir serveis pblics (ensenyament, sanitat, policia, etc.)Oferir altres prestacions socials com pensions de jubilaci o de malaltia, datur, etc.

  *

  3ESO

  4. Sistema econmic actual: capitalisme10En general, el sistema econmic predominant al mn davui s leconomia de mercat (capitalisme).

  Adam Smith fou el primer en defedensar el liberalisme econmic. L'economia s'autorregula sense cap intervenci per part de l'Estati que reclama doncs que aquesta sigui mnima o si pot ser nulla.

  La llibertat econmica conduiria a una societat ms harmoniosa i igualitria, junt a un augment progressiu i indefinit de la prosperitat.

  La idea fonamental de leconomia de mercat s que noms amb el lliure joc de loferta i la demanda sassoleixen els preus justos que permeten satisfer un nombre ms gran de necessitats.

  *

  3ESO

  4. Sistema econmic actual: capitalisme10Preu: depn de la quantitat de productes i de compradors. Si loferta s escassa i molts compradors desitgen el producte, el preu puja. Si hi ha molta oferta i pocs compradors, el preu baixa.

  Llei de loferta i la demanda. El punt dequilibri entre preu i quantitat de producte venut fluctua segons les circumstncies: s la llei de loferta i la demanda.

  Els desequilibris poden provocar un augment generalitzat dels preus (inflaci) quan baixa loferta i/o puja la demana, o una disminuci (deflaci) quan puja loferta i/o baixa la demanda.

  Fomentar la competncia.

  *

  3ESO

  4. Sistema econmic actual: capitalisme10La publicitat i la propaganda poden generar ms demanda dun producte i, com a conseqncia, apujar els preus. s necessria per fer conixer els productes o els serveis. Presenta un producte mostrant-ne les seves qualitats o funcions.

  Hi ha un altre tipus de publicitat, enganyosa, que no mostra realment el producte, sin que indueix a la compra per seducci.

  La publicitat influeix enormement a la societat perqu la trobem per tot arreu i condiciona la conducta de les persones.

  *

  3ESO

  4. Sistema econmic actual: capitalisme

  *

  3ESO

  5. Altres sistemes: el comunismeEl principal ideleg fou Karl Marx. Lenin ho capitanjear a la revoluci russa de 1917 i Stalin ho va continuar a lURSS.LEstat ha de regular, com a garant de justcia i igualtat, el funcionament de leconomia. Lestat sencarrega del benestar dels seus membres i com a tal s propietari dels mitjans de producci i distribuci de les empreses, i planifica leconomia del pas com creueu convenient.No hi ha llibertat econmica, ni propietat privada.Corea del Nord i Cuba.

  *

  3ESO

  6. El mercat laboralPer desenvolupar la seva activitat, les empreses necessiten persones preparades per fer una funci determinada.El treball es compra i ven al mercat de treball com qualsevol mercaderia: el treballadors que ofereixen el seu treball sn loferta, els empresaris que busquen treballadors sn la demanda, el treball s la mercaderia i el salari s el preu.

  La poblaci econmicament activa la integren totes les persones ocupades que produeixen bns o serveis o que es troben disponibles per fer-ho. Inclou les que es troben en atur.

  *

  3ESO

  *

  3ESO

  6. El mercat laboralA gaireb tots els pasos lactivitat econmica de les persones depn del seu sexe. Encara que cada vegada hi ha ms dones actives, poques arriben a ocupar llocs de gesti o de responsabilitat.Destaca una prdua dimportncia del treball al sector primari i un creixement del sector de serveis.Lautomatitzaci de la producci i la deslocalitzaci han portat moltes empreses a reduir les plantilles. Aquestes raons sn algunes de les que expliquen que moltes persones hagin quedat a latur.

  Definicions:Deslocalitzaci: trasllat duna empresa cap a regions o pasos on la m dobra s ms barata, o que tenen avantatges fiscals, amb la finalitat de reduir els costos de producci.Automatitzaci: mecanitzaci dels sistemes de producci. Les mquines substitueixen el treball hum.

  *

  3ESO

  6. El mercat laboral: latur

  *

  3ESO

  6. El mercat laboral: sindicatsLa legislaci reconeix el dret dels treballadors a elegir uns representants, que exerceixin la funci dinterlocutors davant dels empresaris per negociar i arribar a pactes i convenis individuals o collectius per millorar la seva situaci laboral.Els treballadors tenen tamb el dret dafiliar-se a sindicats i de recrrer a la vaga com a manera de demostrar el seu descontentament.

  Conveni laboral: acord vinculant entre els treballadors i els empresaris dun sector o empreses determinats, que regula les condicions laborals (salaris, jornades, vacances, condicions de treball...).

  *

  3ESO

  6. El mercat laboral: sindicatsTamb els empresaris tenen dret a crear organitzacions empresarials per defensar els seus interessos. CEOE: Confederaci Espanyola dOrganitzacions empresarials.

  El secretari general de CCOO, Ignacio Toxo; la ministra de Treball, Ftima Bez; el secretari general dUGT, Cndido Mndez; i el president de la CEOE, Juan Rosell.

  *

  3ESO

  Sindicats deducaci:Sindicats dels mossos desquadra:Organitzacions sindicals espanyoles:

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *