ordin ms 153 2003 - lexmed

Click here to load reader

Post on 10-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ordin MS 153_2003ORDIN Nr. 153 din 26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfi in area, organizarea i func ionarea cabinetelor medicale
Text în vigoare începând cu data de 24 ianuarie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Acte modificatoare:
- Ordinul ministrului sntii nr. 240/2004;
- Ordinul ministrului sntii publice nr. 35/2007.
Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale,
vzând Referatul de aprobare al Direciei politici de dezvoltare, programe Banca Mondial i privatizare nr. DB 1.759/2003,
în temeiul Hotrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii i Familiei, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i familiei emite urmtorul ordin:
ART. 1
ART. 2
ART. 3
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 4
Direciile de specialitate din cadrul Ministerului Sntii i Familiei, precum i direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
www.lexmed.ro Pagina 2 din 34 www.medicode.ro
ART. 5
Pe data intrrii în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonana Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sntii i de Colegiul Medicilor din România i publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum i anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii nr. 84/1998 privind autorizaia de liber practic medical din România îi înceteaz aplicabilitatea.
ART. 6
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
CAP. 1
Dispoziii generale
ART. 1
Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizeaz prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unitilor medicale cu personalitate juridic înfiinate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituiilor prevzute la art. 16 din Ordonana Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, republicat.
ART. 2
Indiferent de forma de înfiinare i funcionare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor uniti medicale se va organiza i se va desfura cu respectarea urmtoarelor principii fundamentale:
a) au dreptul s lucreze în cabinetele medicale medici i personal medical autorizat;
b) medicului i se vor respecta independena profesional i dreptul de iniiativ;
c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcional i administrativ a unitii medicale, ordinea interioar i de disciplina la locul de munc;
d) activitatea medical se desfoar conform reglementrilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România i Codului de deontologie medical;
e) în cabinetul medical se vor desfura numai acele activiti pentru care a fost autorizat cabinetul medical;
f) soluionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competena comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.
www.lexmed.ro Pagina 3 din 34 www.medicode.ro
CAP. 2
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 3
Cabinetele medicale fr personalitate juridic se vor înfiina i vor funciona fie în structura instituiilor, unitilor cu personalitate juridic prevzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.
ART. 4
(1) Cabinetele medicale se pot înfiina i vor furniza servicii medicale numai în specialitatea i competena medicului titular sau a asociailor, în cazul formelor asociative.
(2) Medicii care au mai multe specialiti i competene pot înfiina cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitile i competenele medicale dobândite.
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic i medicilor de medicin general i medicilor stomatologi.
ART. 5
(1) Medicul este liber s îi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevzut la art. 6 sau s îi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcie de specialitile, supraspecializrile i competenele dobândite.
(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direciei de sntate public în a crei raz teritorial funcioneaz cabinetul medical.
(3) În cazul modificrii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direciile de sntate public vor elibera un certificat-anex la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.
SECIUNEA a 2-a
Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberal
ART. 6
Cabinetele medicale fr personalitate juridic, ca form de exercitare a profesiei, se pot înfiina de medicii cu drept de liber practic în una dintre urmtoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civil medical.
ART. 7
Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul creia îi desfoar activitatea medicul titular, singur sau împreun cu ali medici i cu alte categorii de personal medical autorizat. Acetia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiiile legii.
ART. 8
(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre dou sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul crerii de faciliti economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului i/sau a salariailor ori a colaboratorilor.
(2) Cabinetele medicale grupate îi pstreaz individualitatea în relaiile cu terii.
(3) Condiiile gruprii sunt stabilite prin contractul dintre pri, încheiat în form scris, cu respectarea Codului civil i a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de grupare va cuprinde urmtoarele elemente minime obligatorii:
- prile contractului;
- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitile economice comune i modul de repartizare a cheltuielilor comune;
- durata contractului i modalitile de încetare a acestuia.
ART. 9
(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din dou sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitrii în comun a activitii i al asigurrii accesului permanent al pacienilor la servicii medicale complete.
(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intr în relaii cu terii în numele asocierii din care fac parte, cu pstrarea drepturilor i a responsabilitilor individuale prevzute de lege.
(3) Condiiile asocierii sunt convenite între pri prin contract de asociere, încheiat în form scris, cu respectarea legii civile i a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de asociere va cuprinde urmtoarele elemente obligatorii:
- prile contractului i denumirea asocierii;
- scopul i obiectul asocierii;
- sediul profesional al asocierii;
- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului i modalitile de încetare a acestuia.
ART. 10
(1) Cabinetele medicale grupate i cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dac s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.
www.lexmed.ro Pagina 5 din 34 www.medicode.ro
(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizrii obiectului de activitate al cabinetelor medicale.
ART. 11
Contractele de grupare i asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administraia financiar i câte un exemplar al contractului se va depune la direcia de sntate public i la colegiul medicilor.
ART. 12
(1) Societatea civil medical se constituie prin contract de societate civil, încheiat în form scris între 2 sau mai muli medici asociai, cu respectarea dispoziiilor art. 1491, 1492 i 1499 - 1531 din Codul civil, referitoare la societatea civil particular, i a dispoziiilor prezentelor norme metodologice.
(2) Contractul de societate civil va cuprinde urmtoarele elemente minime obligatorii:
- prile contractului de societate, scopul i obiectul acestuia;
- sediul profesional al societii civile medicale;
- patrimoniul social al societii civile medicale, cu indicarea aportului fiecrui medic societar, constând în bunuri mobile i imobile ori în munca medicilor societari;
- organul de conducere al societii civile medicale i precizarea funciilor membrilor acestuia;
- durata contractului de societate i modalitile de încetare a acestuia.
ART. 13
(1) Societatea civil medical este condus de adunarea asociailor.
(2) În condiiile actului constitutiv i ale statutului asociaiei, poate funciona i un consiliu de administraie ce va conduce societatea civil medical între edinele adunrii asociailor.
ART. 14
(1) Componena consiliului de administraie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor i cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevzute în statutul societii civile medicale.
(2) Societatea civil medical este reprezentat în relaiile cu terii de un reprezentant desemnat prin hotrâre a adunrii asociailor.
ART. 15
(1) Conducerea curent operativ a societii civile medicale este încredinat unui director executiv, desemnat de consiliul de administraie dintre membrii acesteia.
(2) Directorul executiv poate fi i o persoan din afara societii civile medicale.
ART. 16
Organizarea i funcionarea societii civile medicale vor fi prevzute în detaliu în statutul su.
ART. 17
www.lexmed.ro Pagina 6 din 34 www.medicode.ro
(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate i societatea civil medical pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariai sau colaboratori, medici i alte categorii de personal medical autorizat, precum i personal auxiliar i de alt specialitate.
(2) Contractul individual de munc i convenia de colaborare se încheie între salariai ori colaboratori i angajator: medicul sau, dup caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.
(3) *** Abrogat
ART. 18
Cabinetul medical se înfiineaz la cererea medicului titular sau a medicilor asociai din cadrul societii civile medicale.
ART. 19
Actul de înfiinare a cabinetului medical ori a societii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
ART. 20
(1) Certificatul de înregistrare se elibereaz în baza urmtoarelor documente:
a) cerere de înfiinare;
b) autorizaia de liber practic a medicului titular sau a asociailor;
c) dovada deinerii legale a spaiului în care urmeaz s funcioneze cabinetul medical;
d) avizul Colegiului Medicilor din România;
e) actul constitutiv i statutul societii civile medicale;
f) dovada îndeplinirii condiiilor minime de spaiu i circuite funcionale în concordan cu serviciile medicale furnizate pe specialiti.
(2) Existena dotrii minime necesare funcionrii cabinetelor medicale, a condiiilor minime de spaiu i a circuitelor funcionale în concordan cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti.
(3) În acelai spaiu cu destinaia de cabinet medical nu pot fi înfiinate mai mult de dou cabinete medicale i numai dac se îndeplinesc condiiile de compatibilitate între specialitile medicale privind serviciile medicale furnizate.
ART. 21
(1) Avizul colegiului medicilor se elibereaz în baza autorizaiei de liber practic i a dovezii deinerii legale a spaiului i numai dup verificarea existenei dotrii minime a cabinetului medical.
www.lexmed.ro Pagina 7 din 34 www.medicode.ro
(2) Dotarea minim va fi verificat de ctre direciile de sntate public pentru toate activitile medicale ce urmeaz a fi menionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.
(3) În cazul societilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv i al statutului se va depune i la colegiul medicilor care emite avizul de înfiinare.
(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor meniona serviciile medicale furnizate, numrul de cabinete, în cazul societii civile medicale, i existena dotrii minime corespunztoare activitii medicale desfurate.
ART. 22
(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, dup cum urmeaz:
a) în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de ..." (se trece activitatea medical principal ce se desfoar în cabinet);
b) în cazul societilor civile medicale - numele cel puin al unuia dintre asociai, urmat de sintagma "i asociaii - societate civil medical" sau numele asociailor i sintagma "societate civil medical". Pe firma societii civile medicale vor fi menionate activitile medicale desfurate sau doar cele mai semnificative.
(2) Numele vor fi precedate de titulatura medical.
(3) Denumirile prevzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor i ale societilor în condiiile stabilite de Codul de deontologie medical.
CAP. 3
ART. 23
(1) Unitile medicale cu personalitate juridic, înfiinate potrivit Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile ulterioare, vor funciona cu îndeplinirea condiiilor prevzute de lege.
(2) Asociaiile i fundaiile vor putea înfiina cabinete medicale numai dac au prevzut în obiectul de activitate acest gen de activiti.
ART. 24
(1) Înregistrarea acestor uniti se face la direciile de sntate public în a cror raz teritorial funcioneaz unitatea respectiv.
(2) Înregistrarea unitii se va efectua numai dac unitatea medico-sanitar înfiinat în temeiul Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile ulterioare, îndeplinete condiiile prevzute la art. 15 alin. 1 lit. a) i b) din Ordonana Guvernului nr. 124/1998, republicat.
ART. 25
(1) Înregistrarea unitii i emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza urmtoarelor documente:
a) cererea reprezentantului legal al unitii medico-sanitare;
b) certificatul de înregistrare la registrul comerului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotrârea judectoreasc de înfiinare sau actul de acordare a personalitii juridice;
c) actul constitutiv;
d) hotrârea statutar a organului de conducere privind înfiinarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaiile i instituiile prevzute la art. 16 din Ordonana Guvernului nr. 124/1998, republicat;
e) dovada legal a deinerii spaiului în care se organizeaz i funcioneaz cabinetul medical;
f) autorizaia sanitar de funcionare;
g) avizul colegiului medicilor;
h) dovada îndeplinirii condiiilor minime de spaiu i circuite funcionale în concordan cu serviciile medicale furnizate pe specialiti.
(2) Existena dotrii minime necesare funcionrii cabinetelor medicale, a condiiilor minime de spaiu i a circuitelor funcionale în concordan cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti.
(3) În acelai spaiu cu destinaia de cabinet medical nu pot fi înfiinate mai mult de dou cabinete medicale i numai dac se îndeplinesc condiiile de compatibilitate între specialitile medicale privind serviciile medicale furnizate.
ART. 26
(1) În cererea de înregistrare i în certificatul emis de ctre direciile de sntate public se vor meniona activitile cu caracter medical ce urmeaz s fie furnizate de unitatea medico-sanitar, precum i numrul de cabinete medicale ce vor funciona în cadrul unitii.
(2) Certificatul menionat la alin. (1) se emite pe numele unitii, organizaiei, instituiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.
ART. 27
a) cererea organului de conducere;
b) certificatul de înregistrare la registrul comerului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotrârea judectoreasc de înfiinare sau actul de acordare a personalitii juridice;
c) actul constitutiv al societii;
d) hotrârea statutar a organului de conducere privind înfiinarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaiile i instituiile prevzute la art. 16 din Ordonana Guvernului nr. 124/1998, republicat;
www.lexmed.ro Pagina 9 din 34 www.medicode.ro
e) dovada deinerii legale a spaiului în care urmeaz s funcioneze cabinetul/cabinetele medicale;
f) declaraia prevzut la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;
g) regulamentul de organizare i funcionare;
h) fiele de atribuii ale posturilor;
i) raportul favorabil privind existena dotrii minime corespunztoare activitilor medicale desfurate i numrului de cabinete, document întocmit de inspectori delegai din partea Colegiului Medicilor din România;
j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitii.
ART. 28
a) fa de activitile i cabinetele medicale declarate exist asigurat dotarea minim corespunztoare, condiiile minime de spaiu i circuitele funcionale necesare;
b) organul de conducere al unitii se oblig în scris printr-o declaraie s respecte independena profesional a medicilor i s angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;
c) regulamentul de organizare i funcionare asigur independena profesional i dreptul de decizie ale personalului medical;
d) fiele de atribuii ale posturilor respect competena profesional specific fiecrei specialiti ori competena medical, precum i condiia prevzut la lit. c).
(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde meniuni referitoare la activitile medicale ce urmeaz s fie furnizate de societate, numrul de cabinete medicale ce vor funciona, precum i existena dotrii minime pentru fiecare cabinet medical.
ART. 29
(1) Modificarea ori completarea numrului de cabinete medicale din cadrul unitii se va face în condiiile prezentelor norme metodologice.
(2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existena dotrii minime i a îndeplinirii condiiilor i pentru noile cabinete medicale înfiinate, direciile de sntate public vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.
CAP. 4
Dispoziii finale
ART. 30
(1) Controlul prevzut la art. 6 alin. 5 din Ordonana Guvernului nr. 124/1998, republicat, se exercit de comisii mixte formate din reprezentani ai Ministerului Sntii i Familiei i ai unitilor
www.lexmed.ro Pagina 10 din 34 www.medicode.ro
sale subordonate, ai Casei Naionale de Asigurri de Sntate - atunci când unitatea este în relaie contractual cu casa de asigurri de sntate -, ai Colegiului Medicilor din România i ai altor organe abilitate, în condiiile legii.
(2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituii vor încheia protocoale privind modalitile de desfurare a controalelor în cabinetele medicale i tematica de control.
ART. 31
(1) Cabinetele medicale, în condiiile legii i ale prezentelor norme metodologice, pot înfiina puncte secundare de lucru în localitatea în care funcioneaz sau în alte localiti, potrivit reglementrilor legale în vigoare.
(2) Pentru punctele secundare de lucru direciile de sntate public, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.
ART. 32
Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobat de Colegiul Medicilor din România i va fi comunicat direciilor de sntate public.
ART. 33
(1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medical înfiinat potrivit Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile ulterioare.
(2) Înfiinarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.
ART. 34 *** Abrogat
ART. 35
În acelai spaiu nu pot coexista dou forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.
ANEXA 2
Anatomie patologic
Dotarea minim obligatorie este prevzut în Ordinul ministrului sntii i familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare i funcionare a laboratoarelor ce efectueaz analize medicale în sistem ambulatoriu.
www.lexmed.ro Pagina 11 din 34 www.medicode.ro
Anestezie i terapie intensiv
- trus de resuscitare respiratorie i cardiocirculatorie;
- surs de oxigen;
- medicamente de urgen;
- stetoscop i tensiometru.
Pentru anestezie-reanimare:
- anestezice generale;
Dotare:
- negatoscop;
- aparat cureni diadinamici sau aparat cureni de joas frecven-impulsuri etc.;
- aparat cureni interfereniali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
- aparat terapie cu ultrasunete;
www.lexmed.ro Pagina 12 din 34 www.medicode.ro
- termometru;
- oscilometru;
- termometru;
- electrocardiograf;
- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).
Chirurgie vascular
- oscilometru;
- pense hemostatice Pean i Kocher;
- foarfece drepte i curbe;
- foarfece de diferite dimensiuni;
- pense Pean, Kocher;
- termometru.
Dotare:
- oftalmoscop;
- electrocardiograf;
- aparat pentru determinarea în urgen a glicemiei;
- colaborare direct cu un laborator clinic pentru determinri de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.
Endocrinologie
Dotare:
- cântar pentru aduli;
Dotare:
- biciclet ergonomic;
- sistem Holter;
- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D i Doppler pulsatil, continuu i color Transducer echo abdominal;
- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;
- spirograf;
- flowscreen;
- pulsoximetru.
Gastroenterologie
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- gastroscop;
- colonoscop;
- opional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologic.
Alergologie i imunologie clinic
Dotarea minim obligatorie este prevzut în Ordinul ministrului sntii i familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare i funcionare a laboratoarelor ce efectueaz analize medicale în sistem ambulatoriu.
Boli infecioase
Dotare:
- stetoscop;
- oftalmoscop;
- tensiometru;
- termometru;
- echipament de intervenie de urgen în insuficiene respiratorii acute (pip, tub de oxigen, masc, burduf comandat manual);
- apstoare limb de unic folosin;
- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;
- colaborare direct cu un laborator clinic;
- surs mobil de lumin direcionabil sau lampa frontal tip ORL.
Medicin de familie
- mas ginecologic;
www.lexmed.ro Pagina 17 din 34 www.medicode.ro
- valve ginecologice i pense de col;
- centimetru de croitorie;
- atele Kramer;
- cântar pentru aduli;
- aparatur automat (analyser) pentru investigaii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinin, hemoleucogram, glicemie;
- determinri rapide ale componentelor urinare prin bandelete…