ordin cabinetelor medicaleanexa nr. 2 ”dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de...

of 42/42
1 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale Văzând Referatul de aprobare nr………………………. al Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, Având în vedere prevederile art. 135, Cap. I, Titlul V din Legea nr. 95/2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5, alin. (1 ) - (3) și art. 7 ale Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ORDIN Art. I Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 16 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. În Anexa nr. 1 la articolul 20 alin. (1), după litera f) se va introduce o nouă literă, lit. g) cu următorul cuprins: g) lista de servicii medicale furnizate” 2. În Anexa nr. 1 la articolul 20, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile

Post on 21-Aug-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinarea, organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale
Vzând Referatul de aprobare nr………………………. al Direciei Generale de Asisten
Medical i Sntate Public din cadrul Ministerului Sntii,
Având în vedere prevederile art. 135, Cap. I, Titlul V din Legea nr. 95/2006 Republicat, privind
reforma în domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 5, alin.
(1 ) - (3) i art. 7 ale Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) i ale art. 11 alin. (2) din Hotrârea Guvernului nr.
144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Art. I Ordinul ministrului sntii nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 57 din 16 iunie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. În Anexa nr. 1 la articolul 20 alin. (1), dup litera f) se va introduce o nou liter, lit. g) cu
urmtorul cuprins:
”g) lista de servicii medicale furnizate”
2. În Anexa nr. 1 la articolul 20, alin. (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
”(3) În acelai spaiu cu destinaia de cabinet medical nu pot fi înfiinate mai mult de dou
cabinete medicale i numai dac se îndeplinesc condiiile de compatibilitate între specialitile
constituie în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.”
3. În Anexa nr. 1, dup articolul 20, se introduce un nou articol, art. 20¹ cu urmtorul cuprins:
”Art. 20¹ - Orice modificarea a listei de servicii medicale furnizate, cât i a listei personalului
medical angajat va fi notificat direciilor de sntate public în a cror arie de competen
funcioneaz unitatea medical. În cazul modificrii listei de servicii medicale furnizate, direciile
de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti vor proceda la emiterea unui
supliment al Certificatului de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor medicale cu lista
actualizat a serviciilor medicale”;
4. În Anexa nr. 1, la articolul 21, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2¹) cu
urmtorul cuprins:
”(2¹) unitile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a cror raz îi desfoar
activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificri ale listei de servicii medicale furnizate
sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de munc, ori în
alt form”;
5. În Anexa nr. 1, la articolul 25 alin. (1), dup litera h) se introduc dou noi litere, lit. i) i lit.
j) cu urmtorul cuprins:
j) lista de servicii medicale furnizate;”
6. În Anexa nr. 1, la articolul 25, alin. (3) se modific i va avea urmtorul coninut:
”(3) În acelai spaiu cu destinaia de cabinet medical nu pot fi înfiinate mai mult de dou
cabinete medicale i numai dac se îndeplinesc condiiile de compatibilitate între specialitile
medicale privind serviciile medicale furnizate conform Anexei la prezentele norme, care se
constituie în Anexa nr. 1 la prezentul ordin”;
7. În Anexa nr. 1, la articolul 27, dup litera j) se introduc alte dou noi litere, lit. k) i lit. l) cu
urmtorul cuprins:
l) lista de servicii medicale furnizate;”
3
8. În Anexa nr. 1, la articolul 29, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹) cu
urmtorul cuprins:
”(1¹) unitile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a cror raz îi desfoar
activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificri ale listei de servicii medicale furnizate
sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de munc, ori în
alt form”.
9. Anexa nr. 2 ”Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate” la
Ordinul ministrului sntii nr. 153/2003, se modific i se înlocuiete cu Anexa nr. 2 la
prezentul ordin;
Art. II - Direciile din cadrul Ministerului Sntii, precum i direciile de sntate public vor
duce la îndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
Art. III - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. MINISTRUL SNTII,
SECRETAR DE STAT
aprobarea Normelor metodologice privind înfiinarea, organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale
sntate public
Director general Dana Constana EFTIMIE
Serviciul avizare acte normative
tel: 0213072580, e-mail: [email protected]
Anexa nr. 1
(Anex la Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind înfiinarea, organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale)
Grupa 1
alergologie i imunologie clinica
6
geriatrie i gerontologie
chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
Anexa Nr. 2
(Anex la Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind înfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale)
DOTAREA MINIM OBLIGATORIE
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- termometru;
- cântar;
- taliometru;
- centimetru;
- trus pentru farmacoterapia de urgen – adrenalina injectabila, corticosteroizi cu
Administrare p.o. si parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapida a efectului,
antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi,
solutii perfuzabile;
- reactivi pentru testare alergologica, lantete pentru testare prick, camere pentru testare
patch, seringi si ace adecvate pentru testare intradermica, si alte materiale pentru testare
alergologica, dupa caz.
2. Anatomie patologic
Utiliti:
Mijloace fixe:
- centrifug, cytospin;
- balan analitic;
- microscop cu mrire x4, x10. x20. x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);
- trus pentru efectuarea punciilor cu ac fin i consumabile (puncii gland mamar,
limfoganglioni, tiroid, etc);
- computer;
- histotec.
Consumabile:
- cuve i stative pentru coloraie manual ( rezistente la solveni organici) ;
- sticlrie (cilindri gradai, pahare Berzelius i Erlenmayer de diferite mrimi rezistente la
temperaturi ridicate) ;
- tvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de
diagnostic microscopic i apoi transportul lor la histotec;
- recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizrii, tuturor lichidelor uzate infectate, a
categoriilor de reactivi utilizai, a substantelor toxice, inflamabile i precursori de droguri
utilizate (Anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor);
- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzual;
- dezinfectanti pentru suprafee, instrumentar i personal;
- echipamente de protecie;
- trus pentru efectuarea punciilor cu ac fin i consumabile (puncii gland mamar,
limfoganglioni, tiroid, etc).
Utiliti:
Mijloace fixe:
- microtom pentru parafin i cuite clasice cu aparatur pentru ascuit sau de unic
folosin;
- histotec;
- centrifug;
- microscop cu mrire x4, x10, x20., x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);
Consumabile:
- recipiente de dimensiuni variate: 100 –3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii
i pieselor prelevate de la necropsii;
- pense, foarfeci, bisturie de diferite mrimi i cuite pentru orientarea biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- plac pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii i piese de la necropsii;
- recipiente de sticl rezistente la solveni organici, cu capac (fiole de cântrire cu capac,
pahare Berzelius cu capac sau sticlue cu capac, având capacitatea de 100 ml3 cu capac)
în numr minim de 30 pentru deshidratarea i includerea la parafin a biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- casete metalice i de plastic;
- bare sau tvi pentru incluzionare în parafin;
- bec de gaz Bunsen, trepied, sit azbest;
- cuite pentru fasonare blocuri parafin;
- ace de disociere;
- cuve i stative pentru coloraie manual (rezistente la solveni organici);
- sticlrie (cilindri gradai, pahare Berzelius i Erlenmayer de diferite mrimi rezistente la
temperaturi ridicate);
- tvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de
diagnostic microscopic i apoi transportul lor la histotec;
- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizrii tuturor lichidelor uzate infectate, a
categoriilor de reactivi utilizai, a substantelor toxice, inflamabile i precursori de droguri
utilizate (Anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
11
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor);
- saci i cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deeurilor menajere, infecioase, îneptoare –
tietoare;
- echipamente de protecie.
Observaii/utiliti : - instalaie de ap curent i de gaz,
- Blocurile (de parafin) se prelucreaz în Compartimentul de
Histopatologie,
- Lamele pe care se întind seciunile tiate la microtom trebuie
silanizate.
adaug :
- camer umed i întunecat;
- camer uscat i întunecat;
Consumabile:
- recipiente de dimensiuni variate: 100 –3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii
i pieselor prelevate de la necropsii;
- pense, foarfeci, bisturie de diferite mrimi i cuite pentru orientarea biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- plac pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii i piese de la necropsii;
- recipiente de sticl rezistente la solveni organici, cu capac (fiole de cântrire cu capac,
pahare Berzelius cu capac sau sticlue cu capac, având capacitatea de 100ml3 cu capac) în
numr minim de 30 pentru deshidratarea i includerea la parafin a biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- casete metalice i de plastic;
- bare sau tvi pentru incluzionare în parafin;
- bec de gaz Bunsen, trepied, sit azbest;
- cuite pentru fasonare blocuri parafin;
12
- cuve i stative pentru coloraie manual (rezistente la solveni organici);
- sticlrie (cilindri gradai, pahare Berzelius i Erlenmayer de diferite mrimi rezistente la
temperaturi ridicate);
- tvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de
diagnostic microscopic i apoi transportul lor la histotec;
- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizrii tuturor lichidelor uzate infectate, a
categoriilor de reactivi utilizai, a substantelor toxice, inflamabile i precursori de droguri
utilizate (Anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor);
- saci i cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deeurilor menajere, infecioase, îneptoare –
tietoare;
- echipamente de protecie;
- vârfuri pentru micropipete;
- stative;
- sticlrie de laborator (cilindri gradai de diferite volume, pahare Berzelius de diferite mrimi;
recipiente de colorat lame histologice);
- lame silanizate;
utilizate (Anexa 11 din HG 1121/2002).
d) Pentru compartiment de microscopie electronic:
Observaii/utiliti: - instalaie de ap curent i de gaz.
Mijloace fixe:
- microscop optic x20,x40,x100;
- recipiente de dimensiuni variate: 100–3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii
i pieselor prelevate de la necropsii;
- pense, foarfeci, bisturie de diferite mrimi i cuite pentru orientarea biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- plac pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii i piese de la necropsii;
- recipiente de sticl rezistente la solveni organici, cu capac (fiole de cântrire cu capac,
pahare Berzelius cu capac sau sticlue cu capac, având capacitatea de 100ml3 cu capac) în
numr minim de 30 pentru deshidratarea i includerea la parafin a biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- casete metalice i de plastic;
- bare sau tvi pentru incluzionare în parafin;
- bec de gaz Bunsen, trepied, sit azbest;
- cuite pentru fasonare blocuri parafin;
- ace de disociere;
- cuve i stative pentru coloraie manual (rezistente la solveni organici);
- sticlrie (cilindri gradai, pahare Berzelius i Erlenmayer de diferite mrimi rezistente la
temperaturi ridicate);
- tvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de
diagnostic microscopic i apoi transportul lor la histotec;
- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizrii tuturor lichidelor uzate infectate, a
categoriilor de reactivi utilizai, a substantelor toxice, inflamabile i precursori de droguri
utilizate (Anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor);
- saci i cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deeurilor menajere, infecioase, îneptoare –
tietoare;
- echipamente de protecie.
14
Mijloace fixe:
- ultramicrocentrifug 16000 g;
- centrifug 6000 g/universal cu rcire (rotoare pentru tuburi de 1,5 ml, swing out, pentru
plci);
- echipament de amplificare i detecie ale acizilor nucleici i/sau ale semnalului (PCR i RT-
PCR);
- frigidere;
- lamp UV;
- balan analitic;
- baie uscat;
- criotom.
Consumabile :
- recipiente de dimensiuni variate: 100–3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii i
pieselor prelevate de la necropsii;
- pense, foarfeci, bisturie de diferite mrimi i cuite pentru orientarea biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- plac pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii i piese de la necropsii;
- recipiente de sticl rezistente la solveni organici, cu capac (fiole de cântrire cu capac,
pahare Berzelius cu capac sau sticlue cu capac, având capacitatea de 100ml3 cu capac) în
numr minim de 30 pentru deshidratarea i includerea la parafin a biopsiilor, pieselor
operatorii i pieselor de la necropsii;
- casete metalice i de plastic;
- bare sau tvi pentru incluzionare în parafin;
- bec de gaz Bunsen, trepied, sit azbest;
- cuite pentru fasonare blocuri parafin;
15
- cuve i stative pentru coloraie manual (rezistente la solveni organici);
- sticlrie ( cilindri gradai, pahare Berzelius i Erlenmayer de diferite mrimi, rezistente la
temperaturi ridicate);
- tvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de
diagnostic microscopic i apoi transportul lor la histotec;
- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizrii tuturor lichidelor uzate infectate, a
categoriilor de reactivi utilizai, a substantelor toxice, inflamabile i precursori de droguri
utilizate (Anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor);
- saci i cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deeurilor menajere, infecioase, îneptoare-
tietoare;
- echipamente de protecie.
Dotare:
chirurgie de o zi - one day surgery):
- trus de resuscitare respiratorie i cardiocirculatorie;
- surs de oxigen;
- medicamente de urgen;
- stetoscop i tensiometru.
Pentru anestezie-reanimare:
- anestezice generale;
- tensiometru;
- termometru;
- manusi, masti chirurgicale, halate de unica folosinta;
- solutii pentru dezinfectia dupa pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR;
- pulsoximetru;
- apstoare limb de unic folosin;
- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;
- surs mobil de lumin direcionabil sau lampa frontal tip ORL.
Observaii - colaborare direct cu un laborator clinic.
5. Cardiologie
- oscilometru;
- termometru;
- electrocardiograf;
- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).
6. Chirurgie general
- foarfece drepte i curbe;
Dotare:
- foarfece de diferite dimensiuni;
- pense Pean, Kocher;
- oscilometru;
- microscop de laborator;
- apstor limb;
- deschiztor gur;
- lamp de spirt;
romergan injectabil, feniramin injectabil, soluii perfuzabile, truse de perfuzie);
- eprubete;
11. Diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
Dotare:
- oftalmoscop;
- electrocardiograf;
- aparat pentru determinarea în urgen a glicemiei;
- colaborare direct cu un laborator clinic pentru determinri de: glicemie, colesterol, lipide,
trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.
12. Endocrinologie
- cântar pentru aduli;
- geant frigorific ;
preparate cu administrare rapida, prometazin fiole, salbutamol suspensie inhalatorie);
- materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, mnui, tampoane, materiale
consumabile gen vacutainere, soluii perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice);
- aparat de oxigen portabil;
- mobilier: pat de consultatii, birou, rafturi, cuier.
Observaii: colaborare direct cu un laborator clinic, microbiologie si sectii de boli
infectioase.
14. Expertiza medical a capacitii de munc (medici experti ai asigurarilor)
Dotare:
carotidian (poligraf electro-mecano-fono);
- biciclet ergonomic;
- sistem Holter;
- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D i Doppler pulsatil, continuu i
color Transducer echo abdominal;
- pulsoximetru;
- spirometru;
16. Farmacologie clinic
17. Gastroenterologie
Opional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie
patologic.
22
privind indici antropometrici si fiziometrici la scolari):
- antropometru;
- spirometru portabil;
- tensiometru;
- stetoscop;
- aparat de msurare a compoziiei corporale (tip Omron) si calculare IMC.
b)Pentru supravegherea conditiilor ambientale in spatiul interior si detectarea rapida
a abaterilor:
- termohigrometru portabil;
- luxmetru;
- sonometru;
- monitor portabil de masurare a clorului rezidual din apa potabila (indicator al eficientei
dezinfectiei acesteia).
determinarii incarcaturii bacteriene;
- ser fiziologic, apa distilata, alcool sanitar, etc..
Tehnic de calcul:
- imprimante alb-negru cu scaner.
22. Medicin de familie
- canapea de consultaii;
- mas ginecologic sau canapeaua consultaii s conin supori în vederea examinrii
obstetricale i ginecologice;
- stetoscop;
- taliometru;
- ciocan reflexe;
- centimetru de croitorie;
- atele Kramer;
- recipient pentru deeuri biologice.
- Analgezice minore nemorfinice;
- Bronhodilatatoare inhalatorii;
-. Xilina 1%;
- Antisecretorii gastrice;
- Hemostatice;
- Nitroglicerin;
- Antiemetice.
- microscop optic;
- pipete automate;
Observaii: - instalaia de ap purificat (distilat) poate însoi analizoarele automate de
biochimie sau se poate folosi ap distilat din comer,
- nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscen, ele
reprezint doar o modalitate de a efectua determinri imunologice,
- în laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care
pot funciona pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscen,
depinzând de gama de analize pe care dorete s o efectueze laboratorul.
d)Pentru MICROBIOLOGIE
- microscop optic,
Observaii: - pentru laboratoarele care îi pregtesc mediile de cultur în unitate, depinzând
de tipul substanelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultur
(pulbere sau semisolide) sunt necesare:ph- metru,autoclav pentru sterilizarea
mediilor de cultur, baie de ap cu temperatur reglabil,
- nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru
distrugerea mediilor de cultur utilizate sau/i a produselor patologice care
rezult din activitatea de microbiologie având în vedere c deeurile rezultate
din activitatea de microbiologie sunt îndeprtate de ctre o firm specializat
de 2-3 ori/sptmân sau o dat/sptmân cu obligativitatea pstrarii lor la
frigider (2- 80C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor
rezultate din activitatea medical.
- nu necesit dotare medical.
- stetoscop;
- ciocan reflexe;
- panou pentru acuitate vizual (optotip) sau dotare cu aparat de testare a acuitii vizuale
(visiotest);
- tabele pentru sim cromatic sau dotare cu aparat de testare pentru vedere cromatic (visiotest);
- aparat pentru determinarea în urgen a glicemiei (glucometru).
Observaii: - colaborare direct cu laborator clinic i microbiologic;
- colaborare direct pentru investigaii paraclinice sau dotare cu:
electrocardiograf, spirometru, audiometru;
Opional (în afara baremului minimal): aparatur pentru determinri de noxe
(ageni chimici, ageni fizici, ageni fizico-chimici) la locul de munc;
Opional (în afara baremului minimal): centru de somnologie – nivel 1 (care
efectueaz doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborrii cu
un centru de somnologie de nivel 2.
27. Medicin Nuclear
a)Pentru Cabinet Medicina Nucleara – diagnostic si/sau tratament radioizotopic
- gamma camera cu sau fara sistem SPECT-CT si/sau scanner PET –CT si/sau scanner PET-
RM;
- osteodensitometru DXA;
Optional: ecograf
28
multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minima
28. Medicin sportiv
- agrafe;
- bisturiu;
- sering Guyon;
- tvi renal;
- trus cu tensiometru, stetoscop;
- cronometru, metronom, scri reglabil;
- EKG cu un canal;
- cri pentru simul cromatic.
- ultrasonograf general abdominal;
- computer cu conexiune la Internet, birotica (imprimanta etc.) (pentru elaborarea actelor
medicale);
minime.
a FR, a TA;
diferite mrimi( 2, 3,4);
- masa de infat;
- pediometru si centimetru;
- aparat de testare auditiva;
- termometre;
- sursa de oxigen medical;
- bilirubinometru transcutanat;
- sonde de intubatie nr 2, 2,5, 3, 4;
- balon de ventilatie autogonflabil ( 500-700 ml) si mascute;
- branule de diferite dimensiuni;
- trusa mic de prim ajutor;
- medicatie de urgenta;
- stetoscop;
- oftalmoscop;
- termometru;
- agrafe Michel;
- bisturiu chirurgical;
- ciocan reflexe;
- foarfece chirurgical drept cu vârful ascuit i cu vârful bont;
- foarfece chirurgical curb cu vârful ascuit i cu vârful bont;
- pens anatomic de 14,5 cm lungime;
- pens anatomic de 18 cm lungime;
- pens chirurgical de 14,5 cm lungime cu 1x2 dini;
- pens chirurgical de 18 cm lungime cu 1x2 dini;
- sond Foley, Thiemann, Nelaton;
- pens hemostatic model Kocher;
- centimetru;
- oftalmoscop cu transformator;
- trus de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
- opional: electroencefalograf.
- trus de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
- otoscop.
32
- cardiograf.
- optotip pentru distan i aproape;
- trus de lentile sau foropter;
- trus de skiascopie sau refractometru;
- oftalmoscop;
- tonometru;
- biomicroscop;
- colaborare direct cu: cabinet de anatomie patologic, cabinet de radiologie (inclusiv
mamograf), laborator de investigaii biochimice i hematologice, cabinet cu unitate de
33
37. Ortopedie pediatric
- 5 pense Kocher;
- 5 pense Pean;
- cântar;
- centimetru;
- surs de aspirat;
- set diapazoane;
- mic trus de prim ajutor;
- butelie mic de oxigen cu masc;
- aspirator portabil;
- lamp ultraviolete;
- centimetru;
- foarfece drepte i curbe;
36
- colaborare direct cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic i microbiologic;
- acces la investigaie bronhoscopic.
- computer cu cititor de CD si program de citire DICOM
- trus de urgen;
42. Psihiatrie
- ciocan reflexe;
44. Radiologie
- aparat de radiografie digital sau cu sistem de digitizare sau
- aparat de mamografie sau
- aparat de radiografie dentar sau ortopantomograf sau cone beam CT sau
- aparat de radioscopie i radiografie digital;
- obiecte anexe prevzute de lege pentru autorizarea de funcionare: geam de sticl
plumbat, ecrane i oruri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaii ionizante;
- soluie informatic hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare i eliberare a rezultatelor i
- sistem de furnizare a imaginilor medicale ctre pacient: inscriptor CD / DVD sau
imprimant dedicat pentru studii imagistice sau soluie software de livrare electronic a
imaginilor;
- instrumentar de urgen (necesar doar pentru cabinetele care îi asum efectuarea de
examinri cu injectare de substan de contrast iodat): trus de intubatie, surs de oxigen,
defibrillator cardiac;
b) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistic Medical – Ecografie
- ecograf cu specificaii minime: Doppler pulsat i color;
- Transductor de uz abdominal cu band de frecven minim între 3 i 5 MHz;
- Transductor de esuturi moi superficiale cu band de frecven minim între 6 i 10 MHz;
- soluie informatic hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare i eliberare a rezultatelor i
- sistem de furnizare a imaginilor medicale ctre pacient: videoprinter sau inscriptor
CD / DVD sau imprimant dedicat pentru studii imagistice sau solutie software de livrare
electronic a imaginilor.
- aparat de computertomografie (CT);
- sering automat de injectare a substanei de contrast cu dubl cale;
- obiecte anexe prevazute de lege pentru autorizarea de funcionare: geam de sticl
38
plumbat, ecrane i oruri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaii ionizante;
- soluie informatic hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare i eliberare a rezultatelor i
- sistem de furnizare a imaginilor medicale ctre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimant
dedicat pentru studii imagistice sau soluie software de livrare electronic a imaginilor;
- trus de intubaie;
- surs de oxygen;
d) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistic Medical - Imagistic prin Rezonan
Magnetic (IRM)
- aparat de imagistic prin rezonan magnetic (IRM);
- sering automat de injectare a substanei de contrast (doar pentru unitile care îi asum
efectuarea de examinri cu injectare de contrast);
- soluie informatic hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare i eliberare a rezultatelor i
- sistem de furnizare a imaginilor medicale ctre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimant
dedicat pentru studii imagistice sau soluie software de livrare electronic a imaginilor;
- instrumentar de urgen (necesar doar pentru cabinetele care îi asum efectuarea de
examinri cu injectare de substan de contrast): trus de intubaie, surs de oxigen,
defibrilator cardiac;
e) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistic Medical – Osteodensitometrie
- Osteodensitometru DXA;
- soluie informatic hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare i eliberare a rezultatelor,
Observaie: - nu necesit dotare medical de specialitate;
- consultaiile imagistice (a doua opinie i teleradiologie) se pot asocia cu
oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie
imagistic medical.
g) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistic Medical cu servicii complexe - reprezint
cabinetul care ofer servicii complexe de imagistic, ce constau din combinarea serviciilor
oferite de oricare dintre variantele a) – f) de mai sus.
Observaie: dotarea minim a unui cabinet de radiologie - imagistic medical cu servicii
complexe const din îndeplinirea cumulativ a dotrii minime necesare pentru
fiecare serviciu individual oferit (variantele a) – f) de mai sus), iar în aceast
situaie,este necesar indeplinirea doar o singur dat a urmtoarelor cerine
de dotare:
1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare i eliberare a
rezultatelor i
- sistem de furnizare a imaginilor medicale ctre pacient: inscriptor CD / DVD sau
imprimant dedicat pentru studii imagistice sau solutie software de livrare
electronic a imaginilor.
Dotare:
- negatoscop;
- aparat cureni diadinamici sau aparat cureni de joas frecven-impulsuri etc.;
- aparat cureni interfereniali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
- aparat terapie cu ultrasunete;
- termometru;
- dulap pentru depozitare documente;
- canule pentru aspiraie;
- instrumentar i ace pentru tratamente endodontice;
- instrumentar chirurgical (cleti pentru extracie, bisturiu/lame de bisturiu pentru prile moi,
elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, material de sutur pentru prile moi);
- seringi uniject cu ace i seringi de unic folosin;
- substane anestezice injectabile i topice;
- instrumentar de detartraj;
- linguri pentru amprentare;
49. Sal de kinetoterapie
Condiii de spaiu:
- suprafaa util a slii va asigura cel puin 4,5 - 5 m2 pentru fiecare pacient;
- sala va avea aerisire natural direct, cât mai eficient;
41
- pardoseal cald (parchet sau scândur) sau mochet pe beton cu strat amortizor;
- cabin de du (cu ap cald permanent) i WC;
- spaiu separat pentru dezbrcat-îmbrcat.
- greuti de diverse mrimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
- minimum 3 - 4 dispozitive pentru recuperare funcional din grupa "dispositive ajuttoare"
(de exemplu: pedalier, planet basculant, giroplan, levier pentru cvadriceps, roat i
scri pentru umr, plac canadian, plac pentru abilitile mâinii etc.);
- cântar pentru persoane.
Dotri pentru urgen:
- trus de urgen:
- fei simple i fei elastice;
- pansamente sterile;
- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
- 2 - 3 tipuri de medicaie antialgic administrabil oral sau rectal (algocalmin,
piafen, paracetamol etc., câte 10 buci);
- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
- nitroglicerin, 10 tablete;
- furosemid, 10 tablete;
50. Urologie
- pungi colectoare de urin;
- bujii fuliforme de la nr. 1 - 8, câte 5 buci din fiecare;
- bujii olivare exploratorii, 5 buci;
- bujii pentru dilatare de la nr. 10 - 20, câte 5 buci din fiecare;
- negatoscop;
- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 buci din fiecare;
- ecograf cu transductor abdominal i transrectal (în funcie de competen);
- uretroscop cu element lucrativ i pense de extracie