ordin 1798_2007

Download ordin 1798_2007

If you can't read please download the document

Post on 30-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 175 (XIX) Nr. 808 Mari, 27 noiembrie 2007

  S U M A R

  Nr. Pagina

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

  1.798. Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabilepentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu .................................................................... 232

 • A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII DURABILE

  O R D I Npentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu

  n temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cumodificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 5 alin. (7) din HotrreaGuvernului nr. 368/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile,

  ministrul mediului i dezvoltrii durabile emite prezentul ordin.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 808/27.XI.20072

  Art. 1. Se aprob Procedura de emitere a autorizaiei demediu, prevzut n anexa care face parte integrant dinprezentul ordin.

  Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin seabrog Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelornr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare aactivitilor cu impact semnificativ asupra mediului, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie

  2005, i Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelornr. 742/2004 pentru aprobarea Instruciunilor privind autorizarea,inventarierea i nregistrarea grdinilor zoologice i acvariilorpublice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 115 i 115 bis din 4 februarie 2005.

  Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I.

  Ministrul mediului i dezvoltrii durabile,Attila Korodi

  Bucureti, 19 noiembrie 2007.Nr. 1.798.

  ANEX

  P R O C E D U R de emitere a autorizaiei de mediu

  CAPITOLUL IDispoziii generale

  Art. 1. Prezenta procedur reglementeaz condiiile desolicitare, de emitere i de revizuire a autorizaiei de mediu.

  Art. 2. Semnificaia unor termeni specifici utilizai nprezenta procedur este cea prevzut n Ordonana de urgena Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobatcu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cumodificrile i completrile ulterioare, denumit n continuareO.U.G. nr. 195/2005, i n Convenia privind accesul lainformaie, participarea publicului la luarea deciziei i accesul lajustiie n probleme de mediu, semnat la Aarhus la 25 iunie1998, ratificat prin Legea nr. 86/2000.

  CAPITOLUL IIAplicabilitate i competene de emitere

  a autorizaiei de mediu

  Art. 3. (1) Prevederile prezentei proceduri se aplic pentrureglementarea din punctul de vedere al proteciei mediului aactivitilor prevzute n anexa nr. 1.

  (2) Activitile/instalaiile industriale prevzute n anexa nr. 1la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 152/2005 privindprevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezenteiproceduri.

  (3) Activitile prevzute n anexa nr. 1, pe care titularul ledesfoar la diveri beneficiari, nu se supun prevederilorprezentei proceduri.

  Art. 4. (1) Autoritatea competent pentru derulareaprocedurii de emitere a autorizaiei de mediu (ACPM) este, dupcaz, autoritatea public central pentru protecia mediului,

  Agenia Naional pentru Protecia Mediului (ANPM) sauautoritatea public teritorial pentru protecia mediului (ATPM).

  (2) ATPM este, dup caz, agenia regional pentru proteciamediului, agenia judeean pentru protecia mediului sauAdministraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.

  Art. 5. (1) Solicitarea i obinerea autorizaiei de mediusunt obligatorii att pentru desfurarea activitilor existente,ct i pentru nceperea activitilor noi.

  (2) Autorizaia se emite de ctre ACPM, n conformitate cuprevederile art. 12 din O.U.G. nr. 195/2005.

  Art. 6. (1) Pentru activitile desfurate pe teritoriul unuijude, cu excepia celor desfurate n perimetrul RezervaieiBiosferei Delta Dunrii, ACPM este agenia judeean pentruprotecia mediului.

  (2) Pentru activitile desfurate total sau parial nperimetrul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, ACPM esteAdministraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.

  (3) Emiterea autorizaiei de mediu pentru activitidesfurate n vecintatea Rezervaiei Biosferei Delta Dunriise realizeaz numai cu avizul Administraiei RezervaieiBiosferei Delta Dunrii, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonana deurgen a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturaleprotejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i fauneislbatice.

  (4) Pentru activitile desfurate pe teritoriul a dou sau maimulte judee din aceeai regiune, ACPM este agenia regionalpentru protecia mediului.

  (5) Pentru activitile desfurate pe teritoriul a dou sau maimulte regiuni, ACPM este ANPM.

  (6) Pentru activitile pentru care autorizaia de mediu seemite prin hotrre a Guvernului, ACPM este autoritatea publiccentral pentru protecia mediului.

 • Art. 7. (1) Pentru activitile aflate n competena dereglementare a autoritii publice centrale pentru proteciamediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poatedelega acesteia competena derulrii anumitor etape dinprezenta procedur.

  (2) Pentru activitile aflate n competena de reglementare aANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poatedelega acesteia competena derulrii anumitor etape dinprezenta procedur.

  (3) Pentru activitile aflate n competena de reglementare aunei agenii regionale pentru protecia mediului, aceasta poatedelega ageniei judeene pentru protecia mediului competenaderulrii anumitor etape din prezenta procedur.

  (4) Emiterea autorizaiei de mediu nu poate face obiectuldelegrii de competen.

  CAPITOLUL IIIEmiterea autorizaiei de mediu

  Art. 8. (1) La solicitarea unei autorizaii de mediu sau,dup caz, cu minimum 45 de zile nainte de expirarea uneiautorizaii de mediu existente, titularul activitii este obligat sdepun la ACPM un dosar cuprinznd urmtoareadocumentaie:

  a) cererea pentru eliberarea autorizaiei de mediu;b) fia de prezentare i declaraie, potrivit anexei nr. 2;c) dovada c a fcut public solicitarea prin cel puin una

  dintre metodele de informare prevzute n anexa nr. 3;d) planul de situaie i planul de ncadrare n zon a

  obiectivului;e) procesul-verbal de constatare a respectrii tuturor

  condiiilor impuse prin acordul de mediu ntocmit potrivitOrdinului ministrului apelor i proteciei mediului nr. 860/2002pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupramediului i de emitere a acordului de mediu, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau, dup caz, nota privind stadiul derealizare a programului pentru conformare existent;

  f) formularul de nregistrare prevzut n tabelul nr. 1 dinanexa nr. 5, nsoit de documentele specificate de acesta, pentruautorizarea activitii grdinilor zoologice, acvariilor publice icentrelor de reabilitare i/sau ngrijire.

  (2) Nu se primesc solicitri care nu conin documenteleprevzute la alin. (1).

  (3) ACPM verific amplasamentul, analizeaz documenteleprezentate la alin. (1), stabilete dac sunt necesare informaii,acte sau documente suplimentare i le solicit n scris titularuluiactivitii. Pentru activitile grdinilor zoologice, acvariilorpublice i centrelor de reabilitare i/sau ngrijire, ACPMcompleteaz, la verificarea n teren, formularul de verificare acriteriilor necesare autorizrii din tabelul nr. 2 i raportul dintabelul nr. 3, prevzute n anexa nr. 5.

  (4) Pentru activiti noi pentru care a fost emis acordul demediu, ACPM, dup derularea etapelor prevzute la alin. (2) i(3), face public decizia de emitere a autorizaiei de mediu,precum i programul de consultare a documentelor care au statla baza acesteia, prin afiare la sediul propriu i postare pepagina proprie de internet.

  (5) Decizia prevzut la alin. (4) poate fi contestat n termende 15 zile lucrtoare de la data publicrii.

  Art. 9. (1) Pentru activitile de eliminare a deeurilordocumentaia prezentat conine n plus cerinele specificeprevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri prin Legeanr. 426/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, nHotrrea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerareadeeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i nHotrrea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitareadeeurilor, cu completrile ulterioare.

  (2) Pentru activitile grdinilor zoologice, acvariilor publice icentrelor de reabilitare i/sau ngrijire, documentaia prezentatconine n plus cerinele specifice prevzute n anexa nr. 5.

  Art. 10. (1) Termenul de eliberare a autorizaiei de mediueste de maximum 90 de zile lucrtoare de la data depuneriidocumentaiei complete.

  (2) Pentru activitile existente, n termen de 20 de zilelucrtoare de la data depunerii solicitrii, ACPM ntocmetendrumarul cu problemele rezultate din analiza iniial adocumentaiei, lista autorizaiilor/avizelor necesare emise de alteautoriti, precum i necesitatea efecturii bilanului de mediu.

  (3) Dup executarea bilanului de mediu, titularul activitiiprezint la ACPM un raport cu concluziile bilanului de mediu icu recomandri pentru elementele programului pentruconformare.

  Art. 11. (1) Raportul cu concluziile bilanului de mediu estesupus dezbaterii publice n conformitate cu procedura dedezbatere public prevzut n anexa nr. 3.

  (2) Dup realizarea dezbaterii publice i analizarea rezultateloracesteia, ACPM mpreun cu titularul activitii i cu colectivul deanaliz tehnic analizeaz raportul cu concluziile bilanului demediu, concluziile dezbaterii publice i stabilete dac emiteautorizaia de mediu, cu sau fr un program pentru