ordin 1226

Download ordin 1226

Post on 18-Aug-2015

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activiti medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activiti medicaleACT EMIS E! Ministerul SanatatiiACT "#$%ICAT &N M'NIT'(#% ')ICIA% N(* +,, din -+ decembrie ./-.Vznd Referatul de aprobare al Direciei sntate public i control n sntate public nr. R.A. 654/!" i a#nd n #edereA#izul $inisterului $ediului i %durilor nr. 5.44&/R.%./!"'a#nd n #edere pre#ederile art. "( din )e*ea nr. +5/!!6pri#indrefor,a n do,eniul sntii' cu ,odificrile i co,pletrile ulterioare i aleart. 5 lit. c- din )e*ea nr. ""/!"" pri#ind re*i,uldeeurilor' cu,odificrileulterioare'nte,eiul pre#ederilorart. (alin. .4- din/otrrea0u#ernului nr. "44/!"!pri#indor*anizarea i funcionarea $inisterului 1ntii' cu ,odificrile i co,pletrile ulterioare',inistrul sntii e,ite ur,torulordin2 Articolul 11e aprob 3or,ele te4nice pri#ind *estionarea deeurilor rezultate din acti#iti ,edicale' pre#zute n ane5anr.".Articolul 21eaprob$etodolo*iadecule*ereadatelorpentrubazanaionaldedatepri#inddeeurilerezultatedinacti#iti ,edicale' pre#zut n ane5a nr. . Articolul 31e dese,neaz 6nstitutul 3aional de 1ntate %ublic' instituie publiccu personalitate 7uridic n subordinea $inisterului 1ntii' ca autoritate responsabil pentru *estionarea bazei naionale de datepri#ind deeurile rezultate din acti#iti ,edicale.Articolul 41e aprob 8ondiiile de colectare prin separare la locul producerii'pe cate*oriile stabilite' a deeurilor rezultate din acti#itile ,edicale' pre#zute n ane5a nr. 9. Articolul 51e aprob 8oninutul:cadrual planului de*estionareadeeurilorrezultatedinacti#iti ,edicale' pre#zut nane5anr. 4. Articolul 6Aplicareapre#ederilor prezentului ordin i elaborarea planului pre#zut la art. 5 sunt obli*atorii pentru obinerea #izei anuale a autorizaieisanitare de funcionare. Articolul 7."- ;n ter,en de 6 luni de la data intrrii n #i*oare a prezentului ordin' toate unitile n caresedesfoaracti#iti ,edicale' cue5cepiapre#zutdedispoziiilealin. .5-' elaboreazplanul propriude*estionareadeeurilor ,edicale rezultate din aceste acti#iti i l trans,it direciilor de sntate public 7udeene pe raza crora i desfoaracti#itatea' respecti# Direciei de 1ntate %ublic a $unicipiului 9 . cimicale const#nd din sau conin#ndsubstane periculoase se $olosesc pictogramele a$erente proprietilor periculoase aleacestora" con$orm ane/ei nr% - la%Articolul 20)entru deeurile in$ecioase delaborator se $olosesc cutii din carton rigid prevzute !n interior cu sac galben depolietilen" marcate cu galben" eticetate cu urmtoarele in$ormaii1 tipul deeuluicolectat" pictograma @)ericol biologicC" capacitatea recipientului &l sau Dg(" modul deutilizare" linia de marcare a nivelului ma/im de umplere" data !nceperii utilizriirecipientului pesecie" unitateasanitar isecia careau $olositrecipientul"persoana responsabil cu manipularea lui" data umplerii de$initive" marca4 con$ormstandardelor ,N" !n con$ormitate cu ;5R% Articolul 21&'( ;l doilea recipient !n care sedepun sacii" cutiile i recipientele pentru deeurile periculoase este reprezentat decontainere mobile cu perei rigizi" a$late !n spaiul central pentru stocarea temporara deeurilor din incinta unitii sanitare%&*( Containerele mobile pentru deeuriin$ecioase" anatomo.patologice i pri anatomice i !neptoare.tietoare au marca4galben" sunt eticetate @5eeuri medicaleC i poart pictograma @)ericol biologicC%Containerele trebuie con$ecionate din materiale rezistente la aciunile mecanice" uorlavabile i rezistente la aciunea soluiilor dezin$ectante%&+( Containerul trebuie s$ie etan i prevzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluaredin veiculul de transport sau adaptat sistemului de golire !n instalaia de procesarea deeurilor%&-( 5imensiunea containerelor se alege ast$el !nc#t s se asigurepreluarea !ntregii cantiti de deeuri produse !n intervalul dintre dou !ndeprtrisuccesive% Este strict interzis depunerea deeurilor periculoase neambalate &vrac(%Articolul 22&'( 5eeurile anatomo.patologice !ncadrate la codul '8 7' 7* &'8 7' 7+9(destinate incinerrii sunt colectate !n mod obligatoriu !n cutii din carton rigid"prevzute !n interior cu sac din polietilen care trebuie s prezinte siguran la!ncidere sau !n cutii con$ecionate din material plastic rigid cu capac ce prezintetaneitate la !ncidere" av#nd marca4 galben" special destinate acestei categorii dedeeuri" i sunt eliminate prin incinerare%&*( Recipientele vor $i eticetate cuurmtoarele in$ormaii1 tipul deeului colectat" pictograma @)ericol biologicC"capacitatea recipientului &l sau Dg(" modul de utilizare" linia de marcare a niveluluima/im deumplere" datadistribuirii recipientuluipe secie"unitatea sanitarisecia care au $olosit recipientul" persoana responsabil cu manipularea lui" dataumplerii de$initive" marca4 con$orm standardelor ,N" !n con$ormitate cu ;5R% Articolul233'::0" cu modi$icrile i completrile ulterioare%Articolul 33&'( Hpaiul central destinat stocrii temporare a deeurilor periculoasetrebuie s permit stocarea temporar a cantitii de deeuri periculoase acumulate !nintervalul dintre dou !ndeprtri succesive ale acestora%&*( Hpaiul de stocaretemporar a deeurilor periculoase este o zon cu potenial septic i trebuie separat$uncional de restul construciei i asigurat prin sisteme de !ncidere% ?ncperea !ncare sunt stocate temporar deeuri periculoase trebuie prevzut cu si$on de pardosealpentru evacuarea !n reeaua de canalizare a apelor uzate rezultate !n urma currii idezin$eciei% ?n cazul !n care locaia respectiv nu dispune de si$on de pardoseal dinconstrucie" supra$aa trebuie s $ie uor lavabil" impermeabil i continu" s nue/iste un surplus mare de ap uzat" ast$el !nc#t dezin$ecia i curarea s serealizeze cu materiale de curenie de unic $olosin considerate la $inal deeurimedicale in$ecioase%&+( Hpaiul de stocare temporar a deeurilor periculoase trebuieprevzut cu ventilaie corespunztoare pentru asigurarea temperaturilor sczute care snu permit descompunerea materialului organic din compoziia deeurilor periculoase%&-(Trebuie asigurate dezinsecia i deratizarea spaiului de stocare temporar !n scopulpreveniriiapariiei vectorilor de propagare a in$eciilor&insecte" roztoare(%Articolul 34&'(5urata stocriitemporare a deeurilor medicale in$ecioase !nincintele unitilor medicale nu poate s depeasc uninterval de -8 de ore" cu e/cepia situaiei !n caredeeurile sunt depozitate !ntr.un amplasament prevzutcu sistem de rcire care s asigure constant otemperatur mai mic de -KC" situaie !n care duratadepozitrii poate $i de ma/imum 0 zile% ;mplasamentul trebuie saib un sistem automat de monitorizare i !nregistrare a temperaturilor" ce va $iveri$icat periodic%&*( 5eeurile in$ecioase !ncadrate la categoria '8 7' 7+9 generatede cabinete medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de ma/imum 0 zile" cuasigurarea unor condiii $rigori$ice corespunztoare" adic s se asigure constant otemperatur mai mic de -KC%&+( Condiiile de stocare temporar a deeurilor rezultatedin activitile medicale trebuie s respecte normele de igien !n vigoare%&-( 5uratapentru transportul i eliminarea $inal a deeurilor medicale in$ecioase nu trebuie sdepeasc *- de ore% Articolul 35He interzice $uncionarea staiilor de trans$er i aspaiilor de stocare temporar a deeurilor medicale pe amplasamente situate !n a$araunitilor sanitare sau care nu aparin operatorilor economici care realizeaz operaiide trataresau eliminarea deeurilormedicale%Capitolul VIIITransportuldeeurilorrezultate din activitile medicaleArticolul 36Transportul deeurilor medicalepericuloase !n incinta unitii !n care au $ost produse se $ace pe un circuit separatde cel al pacienilor i vizitatorilor% 5eeurile medicale periculoase sunttransportate cu a4utorul unor crucioare speciale sau cu a4utorul containerelor mobile%;t#t autoveiculele" c#t i crucioarele i containerele mobile se cur i sedezin$ecteaz dup$iecare utilizare!n loculunde areloc descrcarea"utiliz#ndproduse biocide autorizate" $apt demonstrat de un document scris% Articolul 37?n scopulprote4rii personalului i a populaiei" transportul deeurilor medicale periculoasep#n la locul de eliminare $inal se realizeaz cu mi4loace de transport autorizate icu respectarea prevederilor legale !n vigoare%Articolul 38&'( 5eeurile medicalepericuloase i nepericuloase se predau" pe baz de contract" unor operatori economiciautorizai con$orm legislaiei speci$ice !n vigoare%&*( Transportul deeurilor medicalepericuloase se realizeaz pe baz de contract cu operatori economici autorizai pentrupentru des$urarea acestei activiti%&+( )roductorii de deeuri periculoase auobligaia s elaboreze" !n condiiile legii" planuri de intervenie pentru situaiideosebite i s asigure condiiile de aplicare a acestora% Articolul 39?n situaia !ncare o unitate sanitar este $ormat din mai multe cldiri situate !n locaii di$erite"transportul deeurilor medicale periculoase se realizeaz prin intermediul operatoruluieconomic contractat de unitatea sanitar respectiv%Articolul 40&'( Transportuldeeurilor medicale periculoase !n a$ara unitii sanitare !n care au $ost produse se$ace prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii i care secon$ormeaz prevederilor1a('3*778 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloasepe teritoriul Rom#niei2 c(Hotr#rii 6uvernului nr% '%'0=3*7702 d(Ordinului ministruluitransporturilor i in$rastructurii nr% +:>3*77:privind !nlocuirea ane/ei laOrdinulministrului transporturilor" construciilor i turismului nr% *%'+-3*77=privindaprobarea Reglementrilor privind omologarea" agrearea i e$ectuarea inspeciei teniceperiodice a veiculelor destinate transportului anumitor mr$uri periculoase . RNTR +2e(Ordinului ministrului sntii nr% >'+3*77:privind aprobarea Metodologiei deevaluare a autoveiculelor utilizate pentru transportul deeurilor periculoaserezultate din activitatea medical" cu care unitatea sanitar