optyka do broni 2009

Download Optyka do broni 2009

If you can't read please download the document

Post on 06-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Optyka do broni 2009

TRANSCRIPT

 • Katalog - optyka do broni 2009

 • [2]

  TRIJICON ACOG 3-11

  TRIJICON REFLEX 12-13

  TRIJICON RMR 14-15

  TRIJICON ATWS 16-17

  TRIJICON TANS 18-19

  TRIJICON ACCuPOINT 20-22

  TRIJICON BRIGhT & TOuGh 23-25

  TRIJICON TRIPOWER 26-27

  SpiS Treci

 • [3]

  Nigdy nie wiadomo gdzie bdziesz musia wypenia swj obowizek. Ale moesz uzbroi si w najlepsz optyk ze wszystkich. Trijicon ACOG jest odporny, niezawodny i zawsze gotowy by szybko reagowa w jakiejkolwiek sytuacji.

  ZDOLNOCIZ podwjnie owietlan siatk Trijicon ACOG dostarcza strzelcom wy-rany punkt celowania we wszystkich warunkach owietlenia bez uycia baterii. Zasilana przez fosforyzujc lamp trytow siatka ce-lownika wieci w sabych warunkach owietlenia, a zaawansowana technika wiatowodowa pozwala natychmiastowo w sposb auto-matyczny regulowa poziom jasnoci i kontrast siatki w janiejszych warunkach.

  Wiele modeli uywajcych nowatorskiego systemu Bindon Aiming Concept (BAC), wliczajc w to ACOG 4x32, jest teraz dostpnych dla myliwych do polowania i strzelania do celw. Ta rewolucyjna metoda celowania (dwoje oczu otwartych) umoliwia instynktowne wyzna-czy cel i zwikszajc jednoczenie potencja strzelca w zakresie szyb-koci dostrzeenia oraz namierzenia celu. Celowniki posiadaj wiele rnych siatek celowniczych, ktre s zerowane fabrycznie. Dziki so-czewkom, ktrych pokryta warstw antyrefleksow dua powierzch-nia zbiera wiksz ilo wiata obraz jest bardziej przejrzysty oraz po-zbawiony wszelkich znieksztace. Posiadajc wikszy okular mona szybciej namierzy cel nawet jeeli oko strzelca nie jest idealnie w li-nii celowania. Oczywicie gdy cel jest ju uchwycony ACOG umoliwi strzelcowi oddanie precyzyjnego strzau.

  NIEPORWNYWALNOACOG jest wykonany w twardej obudowie (wojskowy stop alumi-nium) i jest wodoodporny do gbokoci 100m - co czyni go niemal niezniszczalnym. Dziki ruchomemu montaowi pryzmatu Trijicon ACOG jest duo bardziej odporny ni konwencjonalne projekty. ACOG nie wymaga baterii, ktre s naraone na uszkodzenia dziki czemu mona wykorzysta go w praktycznie kadej sytuacji.

  ZAuFANIEWybierajc ACOG jeste w doborowym towarzystwie. Faktycznie wrd uytkownikw produktw najlepszej firmy na wiecie. ACOG jest oficjalnym bojowym celownikiem optycznym U.S. Marine Corps. W dodatku, Trijicon ACOG 4x32 jest standardowym celownikiem uy-wanym przez Siy Specjalne oraz jest oficjaln optyk z powiksze-niem w uyciu Armii U.S.

  ACOG 6x48 posiada rczn regulacj jasnoci, dziki czemu mona dopasowa poziom jasnoci owietlenia i kontrastu siatki celownika idealnie do Twoich preferencji. Zastosowanie takiego typu regulacji jest cakowicie bezawaryjne.

  TA31RCOTrijicon ACOG (TA31RCO) jest oficjalnym bojowym celownikiem optycznym U.S. Marine Corps. i US Army. Model ACOG 4x32 jest naj-czciej wybieranym bojowym celownikiem optycznym w US Army.Trijicon 4x32 ACOG (TA 31 RCO-M 150) jest dostpny dla rynku cy-wilnego.

  ACOG jest idealny dla wszystkich szukajcych celownika, ktry jest odporny, niezawodny i pozwala dziaa w krytycznych sytuacjach.

  Celownik wyposaony w siatk z czerwonym znakiem celowniczym typu sierant i Bullet Drop Compensator (BDC czyli poprawka na opad pocisku) umoliwia skuteczne celowanie powyej 800 metrw. Triji-con 4x32 jest lekki, wszechstronny amonta w standardzie MIL-STD 1913 (tzw. picantinny) zwiksza jego porczno.

  TEChNIKA CELOWANIA DWOJE OCZu OTWARTYChModele Trijicon ACOG z podwjnym owietleniem siatki jednoznacz-nie cz technik celowania dwoje oczu otwartych (BAC) i powik-szajc optyk razem celem stworzenia metody, ktra pozwala na szybkie odnalezienie, ledzenie i trafienie celu w kadym wietle.

  Zobaczy znaczy uwierzy, celem zapoznania si z prezentacj BAC na wideo zapraszamy na stron:

  www.trijicon.comwww.mactronic.com.pl

  Model TA31RCO

  TriJicON AcOG

 • [4]

  ZAAWANSOWANE CELOWNIKI OPTYCZNEZ podwjnego owietlone siatki w Trijicon ACOG korzystawielu woj-skowych specjalistw i funkcjonariuszy organw cigania. Siatka jest zawsze dobrze widoczna we wszystkich warunkach owietleniowych bez uycia baterii. Celowniki maj wbudowane wiele rodzajw siatki, pozwalajc uytkownikom dobra odpowiedni typ. Przyjmuj si, e rednio na 100m jeden klik daje nam na celu 8mm przesunicia. Tu-taj ten parametr jest zaleny od wielu parametrw: dugo lufy, skok gwintu, typ amunicji, w jakich warunkach jest prowadzone strzelanie itp.

  Raz wyzerowany celownik nie wymaga pniejszych poprawek na-staw, doceniaj to wszyscy uytkownicy. Wpywa te to na niezawod-no optyki, ktra w poczeniu odpowiedni technik celowania sta-je si narzdziem doskonaym. Odporna matowa powierzchnia obu-dowy celownika nie odbija wiata, tym samym nie zdradza pozycji strzelca. Korpus ACOG wykonany ze specjalnego stopu taktycznego aluminium sprawia, e jest niemal niezniszczalny. Na blisze odlegoci, mniejsze powikszenia optyki s idealne.

  TRIJICON ACOG 6x48Wojsko potrzebuje taktyczne celowniki, ktre posiadaj wiksze po-wikszenie i lepiej zbieraj wiato po to aby poprawi identyfikacj celu oraz zwikszy prawdopodobiestwo trafienia. Te potrzeby day pocztek nowej generacji Trijicon ACOG 6x48 .

  Opatentowane przez Trijicon zasilanie siatki przy pomocy technologii wiatowodowej i trytowej w nowym ACOG 6x68 pozwala podwie-

  tli punkt celowania typu sierant w kolorze czerwonym lub bursz-tynowym.

  Oczywicie celownik jest przystosowany do danego kalibru broni. Po-siada BDC, ktry w poczeniu ze specjalnie dobran siatk celowni-ka umoliwia skuteczne celowanie dla kalibru 5.56mm M855 do 800 metrw, 7.62mm M80 na do 1200 metrw, 50BMG do 1800 metrw.

  Model TA648DOC

  Model TA31

  DUY OKULAR

  Ten parametr pozwala strzelcowi namierzy cel nawet jeeli oko strzelca nie jest idealnie

  w linii celowania. Oczywicie gdy cel ju uchwycony ACOG umoliwi strzelcowi oddanie

  precyzyjnego strzau.

  RCZNA REGULACJA JASNOCI

  Dziki rcznej regulacji mona dopasowa

  poziom jasnoci owietlenia i kontrastu siatki

  celownika idealnie do Twoich osobistych wymaga. POKRYWA REGULACJI SIATKI ZABEZPIECZONA LINK Karbowana powierzchnia pokrywki.

  SPECJALNY STOP ALUMINIUM DO ZASTOSOWA MILITARNYCH

  Specjalny stop lotniczego aluminium (typ 7075-T6) dostarcza

  rodzinie celownikw ACOG parametrw, ktre czyni je niemal

  niezniszczalne.

  WEWNTRZNIE REGULOWANY

  Dziki ruchomemu montao-

  wi pryzmatu Trijicon ACOG jest

  duo bardziej odporny ni kon-

  wencjonalne projekty.

  ZESP SPECJALNYCH WARSTW PRZECIWODBLASKOWYCH SOCZEWKI

  Soczewki powlekane warstw przeciwodblaskow zapewniaj najwysz jasno dziki

  moliwo zbierania wiata bez zakce.

  Doywotnia Gwarancja TRIJICON WIATOWD

  Automatycznie dostosowuje poziom jasnoci ikon-

  trastu siatki do dostpnych warunkw owietlenio-

  wych.

  Totalnie bez baterii

  Trijicon ACOG zapewnia wiksz ilo potencjalnych trafie we

  wszystkich warunkach owietlenia - bez uycia awaryjnych baterii.

  Masz pewno, e celownik zawsze bdzie dziaa.

  Wodoodporno na gbokoci 100 metrw,

  Celownik wypeniony suchym azotem, aby wyeliminowa zamglenie

  TRIJICON FOSFORYZUJCA LAMPA TRYTOWA

  wiecca siatka w warunkach sabego owietlenia pozwala na szybkie namierzenie celu.

  Lampa gwarantuje cigy czas wiecenia przez 15 lat.

  Wyprodukowane w U.S.A.

  TriJicON AcOG

 • [5]

  TriJicON AcOG

  x2.0

  x1.5

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TA24-4 ACOG 1.5x24, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny rodek krzya podwietlany kolor bursztynowy,

  Model TA24R-4 z krzyem w kolorze czerwonym

  TA26S-10 ACOG 1.5x16, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Punkt w okrgu kolor bursztynowy

  Model TA26SR-10 z punktem w okr-gu w kolorze czer-wonym

  TA44-2 ACOG 1.5x16, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Trjkt podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA44R-2 z trjktem w kolo-rze czerwonym

  TA44-4 ACOG 1.5x16, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA44R-4 z krzyem w kolorze czerwonym

  TA44-5 ACOG 1.5x16, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Punkt podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA44R-5 z punktem w kolorze czerwonym

  TA44S-10 ACOG 1.5x16, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Punkt w okrgu kolor bursztynowy

  Model TA44SR-10 z punktem w okr-gu z kolorem czer-wonym

  TA45-2 ACOG 1.5x24, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Trjkt podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA45R-2 z trjktem w kolo-rze czerwonym

  TA45-4 ACOG 1.5x24, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA45R-4 z krzyem w kolorze czerwonym

  TA47-2 ACOG 2x20, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Trjkt podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA47R-2 z trjktem w kolo-rze czerwonym

  TA47-4 ACOG 2x20, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA47R-4 z krzyem w kolorze czerwonym

  TA47-6 ACOG 2x20, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Punkt podwietlony kolor bursztynowy

  Model TA47R-6 z punktem w kolorze czerwonym

 • [6]

  x3.5

  x3.0TA33-8 ACOG 3x30, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223)

  Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA60 na szyn picantinny

  Model TA33R-8 z sierantem w kolo-rze czerwonym

  TA33-9 ACOG 3x30, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA60 na szyn picantinny

  Model TA33R-9 z sierantem w kolo-rze czerwonym

  TA33h ACOG 3x30, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223) Punkt w podkowie kolor bursztynowy + Monta TA60 na szyn picantinny

  Model TA33H-R z ptk. w podkowie w kol. czer-wonym, Model TA33H-G z ptk. w podkowie w kol. czerwonym

  TA33h-RMR

  ACOG 3x30, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223) Punkt w podkowie kolor bursztynowy + Monta TA60 na szyn picantinny + zamontowany u gry 4.0 MOA RMR

  TA50-2 ACOG 3x24, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny Trjkt podwietlony kolor bursztynowy.

  Model TA50R-2 z trjktem w kolo-rze czerwonym

  TA50-4 ACOG 3x24, Tryt + wiatowd. Kaliber uniwersalny rodek krzya podwietlany kolor bursztynowy

  Model TA50R-4 z krzyem w kolorze czerwonym

  TA11 ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Okrg podwietlony kolor czerwony.

  Model TA11-G z okrgiem w kolo-rze zielonym

  TA11B ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Trjkt podwietlony kolor czerwony.

  TA11C ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308) Okrg podwietlony kolor czerwony.

  TA11D ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Trjkt podwietlony kolor czerwony.

  TA11E ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Mon-ta TA51 na szyn picantinny.

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TriJicON AcOG

 • [7]

  x4.0

  x3.5TA11F ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm

  (.223), Sierant podwietlony kolor czerwony + Mon-ta TA51 na szyn picantinny

  Model TA11F-A z sierantem w kolo-rze bursztynowym

  TA11h ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223), Punkt w podkowie kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA11h-308 ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62 mm (.308), Punkt w podkowie kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA11J ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223), Srodek krzya podwietlany kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny

  Model TA11J-A z krzyem w kolorze bursztynowym

  TA11J-RMR ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223), Srodek krzya podwietlany kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny + zamontowany u gry 4.0 MOA RMR

  TA11J308 ACOG 3.5x35, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223), Srodek krzya podwietlany kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny

  Model TA11J308-A z krzyem w kolo-rze bursztynowym

  TA01 ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Cay krzy podwietlony kolor czerwony

  TA01B ACOG 4x32,Tryt. Kaliber 7,62mm (.308), Cay krzy podwietlony kolor czerwony

  TA01ECOS ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy + RedDot, Docter, 7.0 MOA + Monta A.R.M.S. na szyn picantinny

  TA01LAW ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzya podwietlony kolor czerwony /wersja LAPD/

  TA01NSN ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy + Monta TA51 na szyn picantinny

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TriJicON AcOG

 • [8]

  x4.0TA01NSN-

  DOCACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzya podwietlony kolor bursztynowy + RedDot, Docter, 7.0 MOA + Monta TA51 na szyn picantinny

  Model TA01N-SN-DOCW posia-da monta pod Docter

  TA01NSN-TRD

  ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzya podwietlony kolor ty + RedDot, Docter, 8.0 MOA + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA01NSN-RMR

  ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzy-a podwietlony kolor czerwony + 4.0 MOA RMR + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA31 ACOG 4x32, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Okrg podwietlony kolor czerwony

  TA31A ACOG 4x32, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Trjkt podwietlony kolor czerwony

  TA31DOC ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), rodek krzy-a podwietlony kolor czerwony + 7.0 MOA Docter + Monta TA51 na szyn picantinny

  Model TA31DOC-W posiada monta pod Docter

  TA31ECOS ACOG 4x32, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) rodek krzya podwietlony kolor czerwony + Red-Dot, Docter, 7.0 MOA + Monta A.R.M.S. na szyn pi-cantinny

  TA31F ACOG 4x32, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA51 na szyn picantinny

  Model TA31F-G z sierantem w kolo-rze zielonym

  TA31F-RMR ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56 mm (.223), ierant pod-wietlony kolor czerwony + 4.0 MOA RMR + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA31h ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56 mm (.223), Punkt w pod-kowie kolor czerwony

  TA31h-68 ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 6,8 mm, Punkt w podkowie kolor czerwony

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TriJicON AcOG

 • [9]

  x4.0

  x5.5

  x6.0

  TA31RCO-M150CP

  ACOG 4x32 US ARMY Bojowy celownik do M150 + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA31RCO-M4CP

  ACOG 4x32 USMC Bojowy celownik do M4 + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA31RCO-A4CP

  ACOG 4x32 USMC Bojowy celownik do A4 + Monta TA51 na szyn picantinny

  TA31TRD ACOG 4x32, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) rodek krzya podwietlony kolor czerwony + Red-Dot, Docter, 7.0 MOA + Monta TA51 na szyn pican-tinny

  Model TA31TRD-W posiada monta pod RedDot

  TA55 ACOG 5.5x50, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Mon-ta TA51 na szyn picantinny

  TA55A ACOG 5.5x50, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308), Sierant podwietlony kolor czerwony + Mon-ta TA51 na szyn picantinny

  TA648 ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny

  Model TA648-A z sierantem w kolo-rze bursztynowym

  TA648-308 ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny

  Model TA648-308A z sierantem w ko-lorze bursztyno-wym

  TA648-50 ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 12,7mm (.50) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny

  Model TA648-50A z sierantem w kolo-rze bursztynowym

  TA648DOC ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Docter RedDotMRD

  Model TA648DO-C-A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648DOC- 308

  ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Docter RedDotMRD

  Model TA648DOC-308A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TriJicON AcOG

 • [10]

  x6.0TA648DOC-

  50ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 12,7 mm (.50) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Docter RedDotMRD

  Model TA648DOC-50A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648MGO ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + grna szyna picantinny

  Model TA648MGO-A z sierantem w kolorze bursztyno-wym

  TA648 DOCMGO-

  308

  ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62 mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + grna szyna picantinny

  Model TA648MGO-308A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648MGO- 50

  ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 12,7 mm (.50) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + grna szyna picantinny

  Model TA648MGO-50A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648TRD ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 5,56 mm (.223) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Trijicon RedDotMRD

  Model TA648TR-D-A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648TRD- 308

  ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 7,62 mm (.308) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Trijicon RedDotMRD

  Model TA648TRD-308A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  TA648TRD- 50

  ACOG 6x48, Tryt + wiatowd. Kaliber 12,7 mm (.50) Sierant podwietlony kolor czerwony + Monta TA75 na szyn picantinny + Trijicon RedDotMRD

  Model TA648TRD-50A z sierantem w kolorze burszty-nowym

  KOD OPIS OPCJA SIATKA

  TriJicON AcOG

 • [11]

  1.5x16S 1.5x16 1.5x24 2x20 3x24 3x30

  Powikszenia 1.5x 1.5x 1.5x 2x 3x 3x

  Rozmiar obiektywu 16mm 16mm 24mm 20mm 24mm 30mm

  Odstp renicy wyjciowej 2.4 in. 2.4 in. 3.6 in. 2.1 in. 1.4 in. 1.9 in.

  renica wyjciowa 10.7mm 10.7mm 16mm 10.0mm 8.0mm 10.0mm

  Pole widzenia 7.4 7.4 4.9 5.6 4.9 3.7

  Pole widzenia dy-stans @ 100 yards

  (91,44 m)39 ft. 39 ft. 25.6 ft. 29.5 ft. 25.6 ft. 19.3 ft.

  Korekta wysokoci 2 clicks per in.

  @ 100 yds.2 clicks per in.

  @ 100 yds.

  3 clicks per in.

  @ 100 yds.

  2 clicks per in.

  @ 100 yds.

  3 clicks per in.

  @ 100 yds.

  4 clicks per in.

  @ 100 yds.

  Dugo 4.0 in. 5.3 in. 5.8 in. 5.3 in. 5.0 in.. 6.1 in..

  Waga (bez montau)4.5 w/ Special Ring

  Mount4.9 oz. w/ M16 Base

  5.0 oz. 5.6 oz. 5.5 oz. 5.6 oz. 11.64 oz. w/mt.

  3.5x35 4x32 4x32 ECOS 4x32 M150 5.5x50 6x48

  Powikszenia 3.5x 4x 4x 4x 5.5x 6x

  Rozmiar obiektywu 35mm 32mm 32mm 32mm 50mm 48mm

  Odstp renicy wyjciowej 2.4 in. 1.5 in. 1.5 in. 1.5 in. 2.2 in. 2.7 in.

  renica wyjciowa 10.0mm 8.0mm 8.0mm 8.0mm 9.1mm 8.0mm

  Pole widzenia 5.5 7.0 7.0 7.0 3.5 3.3

  Pole widzenia dy-stans @ 100 yards

  (91,44 m)28.9 ft. 36.8 ft. 36.8 ft. 36.8 ft. 18.4 ft. 17.0 ft.

  Korekta wysokoci 4 clicks per in.

  @ 100 yds.3 clicks per in.

  @ 100 yds.

  2 clicks per in.

  @ 100 yds.

  2 clicks per in.

  @ 100 yds.

  7 clicks per in.

  @ 100 yds.

  4 clicks per in.

  @ 100 yds.

  Dugo 8.0 in. 5.8 in. 5.8 in. 7.3 in. 12.0 in. 9.0 in.

  Waga (bez montau) 14.0 oz. 9.9 oz. 15.8 oz. w/mt. 16.2 oz. w/mt. 25.6 oz. w/mt. 36.9 oz. w/mt.

  TriJicON AcOG

 • [12]

  Regulowany kt celowania

  Technologia wiatowodowa Trijicon

  Automatyczna regulacja poziomu ja-

  snoci i kontrastu siatki celowniczej, aby

  dostosowa j do panujcej widoczno-

  ci.

  Fosforowa kapsuka trytowa Trijicon

  Siatka celownicza wieci si w warun-

  kach niedostatecznej widocznoci, co

  umoliwia szybkie namierzenie celu.

  Gwarantowany czas wiecenia kapsu-

  ki wynosi maksymalnie 15 lat.

  Celownik Trijicon Reflex wyposaony

  jest w 28-warstwowe soczewki True-

  Color z powok przeciwodblaskow

  Szerokopasmowe przechodzenie wia-

  ta przy minimalnej zmianie koloru ta

  namierzanego obiektu.

  Obudowa ze stopu aluminium klasy wojskowej

  Obudowa ze stopu aluminium lotniczego odlewanego z

  modelu wytapianego gwarantuje niemal cakowit nie-

  zniszczalno systemu

  REFLEX NAJSZYBSZY I NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY uYTKOWNIKOWI SPORD ISTNIEJCYCh CELOWNIKW

  TriJicON reFLeX

  ZRCZNOCelownik Trijicon Reflex korzysta z funkcji podwjnego podwietlenia i nie powoduje bdu paralaksy, oferujc jednoczenie poprawione waciwoci ogldu pola widzenia, ktre umoliwiaj szybkie namierzenie celu bez ko-niecznoci zamykania oka i precyzyjne wycelowanie. Jest to szczeglnie istot-ne w przypadku zastosowa wojskowych, w subach ochrony porzdku pu-blicznego oraz przez amatorw sportw myliwskich. Nowym produktem w tej serii jest celownik RX30 Reflex wyposaony w soczewki clear aperture 42 mm, ktre zapewniaj szerokie pole widzenia i najwikszy dostpny wi-dok obszaru celowania. Pozwala to na swobodne przemieszczanie karabi-nu w czasie obserwacji przedpola i utrzymywanie celu w zasigu celownika pod wieloma ktami. Dziki temu celownik Reflex uznawany jest przez wielu strzelcw wyborowych za najszybszy i najbardziej przyjazny uytkownikowi celownik, ktry idealnie spenia swe zadanie na dowolnym polu walki. Urz-dzenie umoliwia precyzyjne celowanie i strzelanie bez koniecznoci zamy-kania oka oraz poszerzone widzenie peryferyjne, co sprawia, e celownik jest doskonaym narzdziem do celowania w ruchu, w warunkach niedostatecz-nej widocznoci, a nawet w ciemnoci.

  WSZEChSTRONNOCelownik Reflex posiada wiecc kapsuk trytow, ktra w warunkach nocnych lub niedostatecznej widocznoci podwietla widok bursztyno-

  wej siatki celowniczej, natomiast zaawansowana technologia wiatowo-dowa emituje owietlenie otoczenia wok punktu celowania w warun-kach dziennych. Wielowarstwowe soczewki z lustrem dichroicznym w technice True-Color zapewniaj szerokopasmowe przechodzenie wiata przy jedynie minimalnej zmianie koloru ta namierzanego obiektu. Mo-liwo regulacji poprawki na wiatr i kta celowania przyczynia si do dal-szej poprawy precyzji celowania. Celownik Reflex oferuje cztery opcje siatki celowniczej, ktre dostosowuj si do indywidualnych wymogw strzeleckich: pojedynczy trjkt, pojedynczy sierant i dwie plamki o r-nych rozmiarach.

  NIEZAWODNOCelownik Reflex jest niemale niezniszczalny. Wyposaony jest w obu-dow klasy wojskowej, wykonan jako odlew z modelu wytapiane-go ze stopu aluminium klasy lotniczej oraz wzmacnianego, utlenia-nego anodowo aluminium. Celownik zosta poddany testom wojsko-wym, ktre wykazay, e spenia on wymogi przewidziane dla najbar-dziej skrajnych warunkw. Baterie? Nie s w ogle potrzebne. Osigi i niezawodno tej klasy powoduj, e celownik Reflex zosta bez wa-hania wczony w skad zestawu akcesoriw SOPMOD M4, stosowa-nego przez amerykaskie siy specjalne.

  Celownik Trijicon Reflex korzysta z funkcji podwjnego podwietle-nia, nie powoduje bdu paralaksy i jest przewidziany do walki na nie-wielkich dystansach. Oferowana przez niego szybko namierzania i dokadno lokalizacji celu nie maj sobie rwnych.Celownik Trijicon Reflex umoliwia onierzom, oficerom sub ochro-ny porzdku publicznego i myliwym oddawanie strzau bez koniecz-noci zamykania jednego z oczu ma to kluczowe znaczenie dla tych,

  ktrzy zmuszeni s do celowania w ruchu lub w cakowitej ciemnoci. Podwjnie podwietlona siatka celownicza poprawia celno. wie-cca kapsuka trytowa zapewnia podwietlenie bursztynowej siatki celowniczej w warunkach nocnych lub w warunkach niedostatecznej widocznoci, natomiast zaawansowana technologia wiatowodo-wa zapewnia owietlenie otoczenia punktu celowania w warunkach dziennych. Baterie nie s potrzebne.

  Na polu walki moesz polega na sobie, swojej broni i swoim Reflex-e. Celowniki Trijicon Reflex uatwiaj bardzo szybkie i precy-zyjne odnajdywanie i namierzanie celw ruchomych w sytuacjach krytycznych. Nowy celownik RX30 zapewnia jeszcze szerszy widok peryferyjny. To wanie takiej precyzji potrzebujesz.

  MODEL RX30

 • [13]

  RX01 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

  RX06 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

  RX09 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

  RX30 4.9in 2.1in 2.2in 8.2oz

  Dugo Szeroko Wysoko Waga (bez montau)

  TriJicON reFLeX

  Model # Charakterystyka

  RX01 Reflex z bursztynow plamk 6.5 MOA (bez montau)

  RX01-10 RX01 z uchwytem M16

  RX01-11 RX01 z montaem Weaver

  RX01-14 RX01 z montaem paskim

  RX01-17 RX01 z montaem H&K

  RX01-23 RX01 z montaem paskim i uchwytem formowanymA.R.M.S. #15

  RX01-25 RX01 z montaem na uchwycie M16 / AR15

  RX01NSN Reflex with 4 MOA z plamk bursztynow, cznikiem paskim, filtrem polaryzacyjnym i pokrowcem przeciwkurzowym

  RX06 Reflex 12.9 MOA z siatk celownicz z bursztynowym trjktem (bez montau)

  RX06-10 RX06 z obejm M16

  RX06-11 RX06 z montaem Weaver

  RX06-14 RX06 z montaem paskim

  RX06-17 RX06 z montaem H&K

  RX06-23 RX06 z A.R.M.S. #15 Throw Lever Mount

  RX06-25 RX06 z montaem na uchwycie M16 / AR15

  RX09* Reflex 14.4 MOA z siatk celownicz z bursztynowym sierantem i Cyalume (bez montau)

  RX09-11* RX09 z montaem Weaver

  RX09-14* RX09 z montaem paskim

  RX09-17* RX09 z montaem H&K

  RX09-23* RX09 z montaem z uchwytem formowanym A.R.M.S. #15

  RX09-25* RX09 z montaem na uchwycie M16 / AR15

  RX30 42mm Reflex z siatk celownicz z bursztynow plamk 6.5 MOA (bez montau)

  RX30-11 RX30 z montaem Weaver

  RX30-14 RX30 z montaem paskim

  RX30-17 RX30 z montaem H&K

  RX30-23 RX30 z montaem paskim i uchwytem formowanym A.R.M.S. #15

  RX30-25 RX30 z montaem na uchwycie M16 / AR15

  RX30A-51 RX30A z montaem paskim TA51*Celownik Reflex RX09, oprcz technologii wiatowodowej i gazu trytowego, umoliwia take korzystanie ze wiata chemicznego Cyalume jako trzeciego rda wiat. wiato che-

  miczne Cyalume pozwala unikn wymywania siatki celowniczej, ktre jest niekiedy powodowane przez nage strumienie bardzo jasnego wiata.

 • [14]

  Ponad 17000 godzin pracy baterii

  Pojedyncza bateria CR2032 moe dziaa przez

  35 000 godzin i by zainstalowana, ale nieuy-

  wana przez maksymalnie 4 lata.

  Regulowany kt celowania

  Kt celowania mona atwo re-

  gulowa bez uycia specjali-

  stycznych narzdzi o 1 MOA na

  kade przesunicie regulatora.

  Technologia wiatowodowa Trijicon

  Automatyczna regulacja poziomu jasnoci

  i kontrastu siatki, aby dostosowa j do pa-

  nujcych warunkw owietleniowych.

  Wodoodporno

  Cakowita wodoodporno do gbokoci

  66 stp/20 metrw.

  Fosforowa kapsuka trytowa Trijicon

  Siatka celownicza podwietla si w warun-

  kach niedostatecznej widocznoci, co ua-

  twia szybkie namierzanie celu. Gwaranto-

  wany czas wiecenia kapsuki to 15 lat.

  Obudowa ze stopu aluminium klasy woj-

  skowej 7075-T6 Maksymalne zwikszenie

  wytrzymaoci.

  Doywotnia gwarancja

  Poparta jakoci i serwisem firmy Trijicon

  Owietlenie diodowe

  Automatyczna regula-

  cja jasnoci w dowol-

  nych warunkach wi-

  docznoci.

  28-warstwowe soczewki z powo-

  k przeciwodblaskow w technologii

  True Color Zapewniaj szerokopasmowe

  przechodzenie wiata, dziki czemu ko-

  lor celu zmienia si w niewielkim stopniu.

  Regulowana poprawka na wiatr atwa

  regulacja niewymagajca uycia specja-

  listycznych narzdzi. Regulacja o 1 MOA

  na kade przesunicie regulatora.

  Skorzystanie z celownika Trijicon RMR jest doskonaym wyborem tam, gdzie precyzja ma znaczenie nadrzdne. Budowa celowni-ka zapewnia optymaln widoczno czerwonej plamki, dziki czemu namierzanie i trafianie celu staje si szybsze i dokadniejsze.

  PRECYZJA

  Celownik Trijicon RedDot Sight to mniejszy i lejszy od swoich odpo-wiednikw celownik refleksyjny wyposaony w czerwon plamk, ktry przeznaczony jest do polowania i sportw strzeleckich. Jest to wszechstronny celownik nadajcy si idealnie do pistoletw, krtkich karabinkw, karabinw i strzelb.

  Nowy celownik Trijicon RMR (zminiaturyzowany, refleksyjny, odporny na wstrzsy) ma za zadanie dorwna legendzie i wytrzymaoci celow-nika Trijicon ACOG (zaawansowany wojskowy celownik optyczny).Celownik RMR mona stosowa razem z celownikiem ACOG, aby jesz-cze bardziej zwikszy szybko i dokadno namierzania celu na dal-szych dystansach.

  Celownik RMR oferuje dwie konfiguracje podwietlania Jedn z nich jest innowacyjna wkadka diodowa (LED), ktra automatycznie regulu-je jasno w dowolnych warunkach widocznoci i gwarantuje optymal-n widoczno czerwonej plamki na tle celu. Drug opcj jest model z podwjnym podwietlaniem, niewymagajcy stosowania baterii, ktry wykorzystuje technik wiatowodow i gaz trytowy. Celownik RedDot Sight korzysta nadal z technologii podwietlania diodowego.

  Dokadniejsze celowania zapewnia take wykorzystanie technologii regulacji poprawki na wiatr i kta celowania. Doskona widoczno gwarantuj umieszczone w twardej powoce, niezwykle przejrzyste so-czewki.

  MOC

  Celowniki RedDot Sight i LED RMR zasilane s przez bardzo wytrzyma-e baterie litowe, ktre gwarantuj 17 000 godzin pracy baterii, a cza-sem znacznie wicej. Celownik RMR z podwjnym podwietleniem nie wymaga stosowania baterii, poniewa rdo wiata zapewnia mu gaz trytowy i technologia wiatowodowa.

  WYTRZYMAO

  Celownik RMR wyposaony jest w wytrzyma obudow aluminio-w, ktra znakomicie odpowiada wszystkim potrzebom wojska i sub ochrony porzdku publicznego.

  Korpus wykonany jest z odpornych wkien nylonowo-polimerowych, wzmocnionych szkem, dziki czemu celownik RedDot Sight zapew-nia doskona wytrzymao nawet w najbardziej wymagajcych wa-runkach.

  Trijicon RedDot Dostpne s te celowniki Docter

  RMR LEDCelownik RMR z podwj-

  nym podwietleniem

  TriJicON rMr

 • [15]

  TriJicON rMr

  Trijicon RMR LED Trijicon RMR wiatowody/gaz trytowy Trijicon RedDot Docter Sight

  Powikszenie 1x 1x 1x 1.07x

  Okienko celownicze 22mm x 16mm 22mm x 16mm 21.6mm x 15.4mm 21mm x 15mm

  Zakres regulacji kta celowania

  436cm @ 100m (157 in. @ 100 yds)

  436cm @ 100m (157 in. @ 100 yds)

  317cm @ 100m (125 in. @ 100 yds)

  720cm @ 100m (260 in. @ 100 yds.)

  Zakres regulacji po-prawki na wiatr

  436cm @ 100m (157 in. @ 100 yds)

  436cm @ 100m (157 in. @ 100 yds)

  410cm @ 100m (162 in. @ 100 yds)

  540cm @ 100m (195 in. @ 100 yds.)

  Odporno na odrzut 1,100g 1,100g 5,000g 1,000g+

  Zakres temperatury roboczej

  -40C to +49C / -40F to +120F

  -40C to +49C / -40F to +120F

  -25C to +55C / -13F to +131F

  -25C to +55C / -13F to +131F

  Zakres temperatury magazynowania

  -40C to +71C / -40F to +160F

  (bez baterii)

  -40C to +71C / -40F to +160F

  -40C to +70C / -40F to +158F

  (bez baterii)

  -40C to +70C / -40F to +158F

  (bez baterii)

  Zasilanie 3V z 1 x CR 2032 (litowa) Gaz trytowy i technika wiatowodowa 3V z 1 x CR 2032 (litowa) 3V z 1 x CR 2032 (litowa)

  Wymiary (D x Szer x Wys) 45mm x 28mm x 25mm 45mm x 30mm x 26mm 42mm x 25.4mm x 23mm 46mm x 25.4mm x 23.7mm

  Waga 1.2 uncji (34 g) z bateri 1.2 uncji (34 g) 0.5 uncji (14 g) 0.9 uncji (25 g)

  Soczewka Szko Szko Akryl i powoka twarda Szko

  Korpus Kute aluminium Kute aluminiumWkna nylonowo-polimero-

  wa wzmocnione szkemKute aluminium

  ywotno bateriiMaks. 2 lata cigego uytkowa-

  nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

  stalowanej, ale nieuywanej

  Nie dotyczy

  Maks. 2 lata cigego uytkowa-

  nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

  stalowanej, ale nieuywanej

  Maks. 2 lata cigego uytkowa-

  nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

  stalowanej, ale nieuywanej

  TRIJICON RMR LED MODEL Charakterystyka

  RM01 Celownik Trijicon RMR (LED) - 4.0 MOA Czerwona plamka

  RM02 Celownik Trijicon RMR (LED) - 8.0 MOA Czerwona plamka

  TRIJICON RMR DuAL-ILLuMINATED MODEL Charakterystyka

  RM03 Celownik Trijicon RMR z podwjnym podwietleniem- 13.0 MOA Bursztynowa plampka

  RM05 Celownik Trijicon RMR z podwjnym podwietleniem - 9.0 MOA Bursztynowa plampka

  TRIJICON REDDOT MODEL Charakterystyka

  MS03 Celownik Trijicon RedDot - 8.0 MOA Czerwona plamka

  MS04 Celownik Trijicon RedDot - 4.0 MOA Czerwona plamka

  DOCTER SIGhT MODEL Charakterystyka

  MS01 Celownik Docter - 3.5 MOA Czerwona plamka

  MS02 Celownik Docter - 7.0 MOA Czerwona plamka

  * W przypadku uytkowania w temperaturach nominalnych. Skrajne temperatury (wysokie/niskie) oddziaywaj negatywnie na ywotno baterii litowych.

  Docter to zastrzeony znak handlowy firmy Analytik Jena AG.

 • [16]

  Od teraz ciemno bdzie Twoim sprzymierzecem, a nie przeszkod. Wyposaenie broni w celownik Trijicon TANS lub nowy ce-lownik Trijicon ATWS sprawi, e wrg bdzie prbowa uciec, ale nie zdoa ukry si przed Twoim wzrokiem.Nowy celownik ATMS przeznaczony jest do zastosowa wojskowych i w subach ochrony porzdku publicznego. Zapewnia ide-aln widoczno w cakowitej ciemnoci, we mgle, dymie lub kurzu, natomiast zadaniem celownika TANS jest optymalizowanie namierzania celu w warunkach niedostatecznej widocznoci.

  TriJicON ATWS

  INNOWACYJNONowy celownik Trijicon ATWS to dugofalowy czujnik termograficzny o podwjnym zastosowaniu instalowany przed celownikiem powik-szajcym, np. Trijicon ACOG.

  Nowy ATWS zapewnia pole widzenia (FOV) w zakresie 7 i powiksze-nie 1x, co pozwala mu idealnie dopasowa si do pola widzenia i po-wikszenia oferowanego przez celownik ACOG4x32.

  Pozwala to strzelcowi na utrzymanie pola widzenia i czterokrotnego powikszenia celu widzianego przez celownik ACOG, bez konieczno-ci regulowania skutecznoci systemu kompensacji opadu pocisku (BDC), wyzerowania celownika staego, punktu celowania i punktu trafienia.

  Celownik TANS mona take zamontowa z przodu celownika ACOG, utrzymujc jednoczenie widok muszki, co pozwala na szybkie celo-wanie z normalnej pozycji strzeleckiej. Celownik zawiera szybko dzia-ajce soczewki katadioptryczne , ktre gromadz maksymaln ilo wiata gwiazd i zapewniaj janiejszy i wyraniejszy obraz widziane-go celu.

  WSZEChSTRONNOCelownik ATWS oferuje take pole widzenia w zakresie 14 i powik-szenie rzdu 0,5x dla systemu ATMS/ACOG z dwukrotnym powiksze-niem (2x), dziki czemu strzelec moe lepiej zorientowa si w panu-jcej sytuacji. Po zidentyfikowaniu celu strzelec moe przeczy si do pola widzenia 7 i otworzy ogie.

  Podobn wszechstronno zapewnia opcja kontrastowania termicz-nego. Umieszczony w dogodnym miejscu przycisk umoliwia uyt-kownikowi szybkie przeczenie si pomidzy trybami white=hot

  (biay/gorcy) i black=hot (czarny/gorcy), bez koniecznoci zdejmo-wania doni z przedniego chwytu broni.

  ZAuFANIEWybierajc ACOG jeste w doborowym towarzystwie. Faktycznie wrd uytkownikw produktw najlepszej firmy na wiecie. ACOG jest oficjalnym bojowym celownikiem optycznym U.S. Marine Corps. W dodatku, Trijicon ACOG 4x32 jest standardowym celownikiem uy-wanym przez Siy Specjalne oraz jest oficjaln optyk z powiksze-niem w uyciu Armii U.S.ACOG 6x48 posiada rczn regulacj jasnoci, dziki czemu mona dopasowa poziom jasnoci owietlenia i kontrastu siatki celownika idealnie do Twoich preferencji. Zastosowanie takiego typu regulacji jest cakowicie bezawaryjne.

  PRAKTYCZNO Celownik Trijicon TANS produkowany jest w odpornej na warunki bo-jowe obudowie aluminiowej i wyposaony jest w pakiet zasilajcy, ktry mona zmienia w warunkach bojowych. Pakiet zasilany jest jedn bateri CR123 lub dwiema bateriami AA i umoliwia swobodne wypenienie zada misji bojowej.

  Celownik ATMS umieszczony jest w trwaej obudowie magnezowej klasy wojskowej i zasilany przez cztery baterie litowe CR123 znajdu-jce si w modularnej kasecie. Kaset mona zmieni jedn rk bez uycia narzdzi.

  uNIKATOWO Celownik Trijicon ATWS czy niewielki rozmiar i wag z najwysz moliw rozdzielczoci (640 x 480 pikseli), co sprawia, e dorwnuje on dowolnemu modelowi celownika termicznego instalowanemu na broni strzeleckiej. S to cechy niezbdne na kadym polu walki.

 • [17]

  IDEALNA PRZEJRZYSTO WIDZENIA W CAKOWITEJ CIEMNOCI, MGLE, DYMIE I KuRZu.Nowy zaawansowany celownik termiczny Trijicon (ATWS) przezna-czony jest wycznie do zastosowa wojskowych i sub ochrony po-rzdku publicznego. Jest to dugofalowy czujnik termograficzny o po-dwjnym zastosowaniu (obsugiwany rcznie/dziaajcy jako urz-dzenia niezalene).TWS zachowuje pole widzenia i powikszenie celu oferowane przez celownik ACOG, bez koniecznoci regulowania skutecznoci systemu kompensacji opadu pocisku (BDC), wyzerowania celownika staego, punktu celowania i punktu trafienia.

  Obsuga jest bardzo prosta. Celownik ATWS uruchamia si w domyl-nym trybie white=hot (biay/gorcy). Umieszczony w dogodnym miejscu przycisk umoliwia uytkownikowi przeczenie si do trybu black=hot (czarny/gorcy) w dowolnej chwili, bez koniecznoci osa-bienia punktu podparcia broni.Celownik ATWS wykorzystuje cztery standardowe baterie litowe CR123 umieszczone w kasecie zasilajcej, ktr mona wymieni w warunkach polowych. Baterie wystarczaj na okoo pi godzin dzia-a bojowych.

  WSKANIK NISKIEGO POZIOMu BATERII CELOWNI-KA TRIJICON ATWS:Podwietlona ikona sygnalizujca niski stan naadowania baterii po-jawia si w polu widzenia na okoo 30 minut przed cakowitym roz-adowaniem.ATWA ZMIANA WIDOKu:Celownik Trijicon ATWS mona atwo przeczy pomidzy bieguna-mi white hot i black hot. Celownik uruchamia si w domylnym trybie white-hot (biay/gorcy).

  TRIJICON ATWS Z NOWYM CELOWNIKIEM TRIJICON RMR:Celownik ATWS posiada specjalnie zaprojektowan platform do montau nowego celownika Trijicon RMR (Ruggedized Mini Reflex - miniaturowy, wstrzsoodporny, refleksyjny).

  Poczenie obu celownikw umoliwia uytkownikom osignicie perfekcyjnej wszechstronnoci i poprawionej precyzji celowania w kadej sytuacji strzeleckiej.

  RMR (Wstrzsoodporny

  miniaturowy monta re-

  fleksyjny) Na obudowie

  mona umieci dodatkowy,

  opcjonalny celownik.

  Rczna regulacja ostroci

  Regulacja od 3 metrw do nieskoczonoci. Obrt o 270.

  Dugofalowy czujnik ter-

  mograficzny Mikrobolo-

  metr o rozdzielczoci 640 x

  480 (niechodzony).

  Podwjne pole widzenia /powikszenia

  Pole widzenia 7 FOV/powikszenie 1x (czony

  razem z ACOG) lub pole widzenia 14/powik-

  szenie 0,5x (jako celownik samodzielny).

  Trijicon ACOG Utrzymuje pole widzenia i powikszenie celow-

  nika ACOG, bez koniecznoci regulowania skutecznoci syste-

  mu kompensacji opadu pocisku (BDC), wyzerowania celownika

  staego, punktu celowania i punktu uderzenia.

  Przeczanie pomidzy biegunami White hot/Black hot Celownik urucha-

  mia si w domylnym trybie white=hot (biay/gorcy). Przeczanie pomidzy

  trybami kontrastu umoliwia dostosowanie celownika do zmieniajcych si

  warunkw i preferencji uytkownika.

  Wyprodukowano w U.S.A.Rczna regulacja NuC Umoliwia niejednorodn korekcj podczas zmian

  temperatury lub warunkw rodowiskowych, ktre wpywaj na jako obrazu.

  Obudowa magnezowa kla-

  sy wojskowej czy niewiel-

  k wag i du wytrzyma-

  o.

  Zasada dziaania Niechodzony mikrobolometr dugofalowy

  Powikszenie 1x (do czenia z celownikiem ACOG) 0.5x (jako urzdzenie samodzielne)

  Rozdzielczo czujnika 640 x 480

  Pole widzenia 7 x (do czenia z celownikiem ACOG) 14 x (jako urzdzenie samodzielne)

  Zakres ostroci Od 3 metrw do nieskoczonoci

  Temperatura pracy -40C to +60C / -40F to +140F

  Zanurzenie Wodoodporno do 66 stp (20,1 m)

  Wymiary (D x Szer x Wys) 5.9 in. x 3.9 in. x 3.4 in. (149mm x 99mm x 86mm)

  Waga z bateriami 680 g. lub 24 oz.

  rdo zasilania (4) baterie litowe typu CR123

  Czas pracy 5 h przy 25C

  Wskanik niskiego poziomu baterii Tak (gdy pozostanie okoo 30 minut pracy w temperaturze 25C)

  Biegunowo Przeczanie pomidzy trybem White Hot (domylny) i Black Hot

  NuC (korekcja niejednorodna) Rczna (operator steruje NUC)

  Wzmocnienie/poziom Automatyczne

  Model ATWS

  Zaawansowany celownik termiczny 640x480

  TriJicON ATWS

 • [18]

  TriJicON TANSWIDOCZNA PRZEWAGA DLA TYCh, KTRZY MIERZ SI Z ZAGROENIEM

  Po raz pierwszy w historii nowy celownik Trijicon TANS (Zaawanso-wany taktyczny system noktowizyjny) dostarcza onierzom i ofice-rom sub ochrony porzdku publicznego urzdzenie noktowizyjne, ktre jest kompaktowe, wytrzymae i atwe w uyciu. A do tego wy-soce skuteczne. Celownik przeznaczony jest do uytkowania z istniejcymi celowni-kami dziennymi. Zawiera nisko pooon (wys. 1,5 cala) optyczn lini

  rodkow, ktra eliminuje bd paralaksy. TANS optymalizuje namie-rzanie celu w walkach toczonych na krtkich dystansach w warun-kach niskiej widocznoci. Celownik instalowany jest na szynie montaowej MIL-STD 1913, ktra w warunkach dziennych zapewnia widok muszki. TANS umoliwia byskawiczne namierzenie celu z normalnej pozycji strzeleckiej.

  KOMPENSOWANY TEMPERATuROWO WSKANIK NI-SKIEGO STANu NAADOWANIA BATERII TRIJICON TANS:W chwili, gdy stan naadowania baterii jest niski widok z celownika dziennego zmienia si z normalnej plamki zielonej na czerwon.

  MODuLARNY PAKIET ZASILAJCYCelownik TANS posiada modularny pakiet zasilajcy, ktry mona wymieni w warunkach bojowych. W skad pakietu wchodz zarwno baterie AA jak i CR-123 Powercell. System mona take wyposay w pojedyncz bateri AA.

  Kompaktowy i uniwersalny ce-

  lownik noktowizyjny o wysokiej

  rozdzielczoci, integrowany na

  stae z istniejcymi celownikami

  dziennymi.

  Obejmuje modularny pakiet zasilajcy, kt-

  ry mona wymienia w warunkach polowych.

  Dua optyka wyjciowa o

  rednicy 33mm cakowicie

  spenia zadania stawiane

  przed celownikami, wywie-

  tlajc wyrany obraz celu i

  utrzymujc pen rednic

  renicy wyjciowej na oku.

  Instalacja i demonta nie wpywa na widocz-

  no muszki i nie wymaga regulowania punk-

  tu zerowego celownika.

  Zoptymalizowany do stosowa-

  nia z karabinami szturmowymi

  do walki bezporedniej, a w tym:

  M4, M16, SCAR-L, HK416 i AK47*.

  Szybko dziaajca soczewka kata-

  dioptryczna f/0.9 gwarantuje ja-

  niejszy i wyrazistszy obraz w wie-

  tle gwiazd.

  TANS dostpny jest wycznie dla jednostek samorzdowych.

  Optyczna linia rodkowa pooona na wysoko-

  ci 1,5 cala nie zmienia pooenia linii rodkowej

  celownika dziennego (system celowniczy nie

  powoduje bdu paralaksy)

  Zintegrowany system agodzenia wstrzsw

  (SMS) stanowi dodatkowe zabezpieczenie

  przy stosowaniu na broni o duej sile odrzutu.

  Model GEN 3 AUTOGATED Model INTERNATIONAL 1600 Model INTERNATIONAL 1250

  Widok normalny z celownika dzien-

  nego

  Niski stan naadowania baterii wi-

  dziany z celownika dziennego

 • [19]

  TriJicON TANSModel TANS-uSGEN 3 AuTOGATED

  TANS-NATOINTERNATIONAL 1600

  TANS-EXINTERNATIONAL 1250

  Wzmacniacz obrazu (I2) Autogated Pinnacle, USA only Gen 3: FOM 1600 Gen 3: 1250 FOM

  Precyzja ustawienia celownika 1/2 MOA i mniej 1/2 MOA i mniej 1/2 MOA i mniej

  Czas utrzymania ustawie celownika Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej

  Regulacja celownika Nie wymagana Nie wymagana Nie wymagana

  Powtarzalno ustawie celownika W granicach 1/2 MOA W granicach 1/2 MOA W granicach 1/2 MOA

  Powikszenie Jedno Jedno Jedno

  Opty. powiksz. celownika dziennego 1x 8x 1x 8x 1x 8x

  Pole widzenia 14 14 14

  Zasig ostroci 3 m do nieskoczonoci 3 m do nieskoczonoci 3 m do nieskoczonoci

  Wzmocnienie wyrazistoci obrazu 1,000 75,000 1,000 75,000 1,000 75,000

  Rozdzielczo (Minimalna) 2.5 cy/mr 2.5 cy/mr 2.5 cy/mr

  Rozdzielczo (Standardowa) 2.9 cy/mr 2.9 cy/mr 2.9 cy/mr

  Zasig rozpoznawania twarzy, niski-opty. wiato gwiazd: 65 90 m wiato gwiazd: 60 85 m wiato gwiazd: 55 80 m

  Kontrast (6 cykli rozszczepio-nych w zakresie 0,2 m)

  1/4 ksiyca: 90 105 m 1/4 ksiyca: 85 105 m 1/4 ksiyca: 80 100 m

  Zasig widocznoci szczegw sylwetki , niski-optymalny

  wiato gwiazd: 640 880 m wiato gwiazd: 590 840 m wiato gwiazd: 550 800 m

  Kontrast (1,5 cyklu rozszczepio-nego w zakresie 0,8 m)

  1/4 ksiyca: 880 1070 m 1/4 ksiyca: 850 1050 m 1/4 ksiyca: 810 1010 m

  Odlego ogniskowa obiektywu 50mm 50mm 50mm

  Numer przesony obiektywu f / 0.9 f / 0.9 f / 0.9

  rednica renicy wyjciowej optyki 33mm 33mm 33mm

  Waga (bez baterii) 24 oz. 24 oz. 24 oz.

  Dugo 6 in. 6 in. 6 in.

  Maks. wys. nad szyn montaow 3.0 in. (M4 style) 3.0 in. (M4 style) 3.0 in. (M4 style)

  Elementy sterujce On/Off/Gain, regulator ostroci mocowany z tyu On/Off/Gain, regulator ostroci mocowany z tyu On/Off/Gain, regulator ostroci mocowany z tyu

  ywotno baterii2 AA Cells: >56 hrs. @ 25C or1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25C

  2 AA Cells: >56 hrs. @ 25C or1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25C

  2 AA Cells: >56 hrs. @ 25C or1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25C

  System sprzgania z broni (szy-na MIL-STD 1913)

  Mocowanie z uyciem pojedynczej dwigni

  Mocowanie z uyciem pojedynczej dwigni

  Mocowanie z uyciem pojedynczej dwigni

  Zakres temperatury roboczej -30C do +60C -30C do +60C -30C do +60C

  Typowe systemy uzbrojeniaKarabiny szturmowe do walki na krtkim dy-

  stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

  Karabiny szturmowe do walki na krtkim dy-

  stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

  Karabiny szturmowe do walki na krtkim dy-

  stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

  Monta na broni MIL-STD 1913 MIL-STD 1913 MIL-STD 1913

  Zanurzenie 20 m przez 2h 20 m przez 2h 20 m przez 2h

  *W razie wtpliwoci odnonie kompatybil-

  noci z danym systemem broni prosimy o

  kontakt z dziaem obsugi klienta. Wymaga

  zamontowania szyny MIL-STD 1913 przed ce-

  lownikiem dziennym.

  Produkt moe by eksportowany zgodnie z

  regulacjami Departamentu Satnu USA i wy-

  tycznymi International Traffic Arms Regula-

  tion (ITAR), tytu 22 Kodeksu przepisw fe-

  deralnych, cz 121-128. Szczegwe infor-

  macje o przepisach mona uzyska pod tele-

  fonem sekretariatu 1-800-338-0563 lub ad-

  resem e-mail: [email protected]

  con.com.

 • [20]

  uLEPSZENIANajnowsze modele celownikw optycznych serii AccuPoint Series -cz zaawansowane, samoowietlajce technologie celownicze, do-skona przejrzysto obrazu oraz dodatkowo element szczeglnie ceniony przez myliwych - precyzj siatki celowniczej (celownik krzy-owy).

  Celowniki AccuPoint wci wykorzystuj take oryginaln siatk ce-lownicz trjktn, ktrej dodatkow zalet jest Bindon Aiming Con-cept (BAC), ktry umoliwia sledzenie celu, celowanie i oddanie strzau bez koniecznoci zamykania jednego z oczu.

  SKuTECZNOWszystkie modele z serii AccuPoint nie wymagaj stosowania baterii, dziki czemu eliminuj ryzyko wystpienia awarii podczas wykony-wania kluczowych czynnoci w warunkach polowych. Celowniki z tej serii posiadaj take unikaln, zaawansowan funkcj rcznej regula-cji jasnoci (Trijicons Improved Manual Brightness Adjustment Over-ride), ktra umoliwia sterowanie strumieniem wiata ze wiatowo-du w cigu dnia.

  Celowniki AccuPoint s wyposaone w inne zaawansowane elemen-ty optyki, np. wielowarstwowe soczewki z powok przeciwodblasko-w, ktra umoliwia idealne przechodzenie wiata bez powodowa-nia zakce. Dodatkowym elementem jest szybko ogniskujcy oku-lar, wiksza odlego od oka oraz dokadna regulacja kta celowania i poprawki na wiatr.

  WYTRZYMAOWytrzymaa budowa celownikw AccuPoint chroni je przed uderze-niami najtwardszych przedmiotw. Korpus wykonany jest z odporne-go, utwardzonego i utlenionego anodowo aluminium klasy lotniczej, wyposaonego w tubus wypenion azotem, ktry zapobiega po-wstawaniu korozji i matowieniu powierzchni.

  Trwae, matowe wykoczenie w kolorze czarnym eliminuje powsta-wanie odblaskw i odbi wiata, ktre mogyby sposzy dzikie zwie-rzta. Celownik AccuPoint jest wodoodporny do gbokoci 10 stp, dziki czemu jest on w stanie znie nawet najbardziej wymagajce warunki wystpujce podczas polowania.

  TriJicON AccupOiNT Celowniki optyczne Trijicon AccuPoint zostay wzbogacone o zaawansowan technik wiatowodow oraz kilka inteligentnych opcji, ktre sprawiaj, e celownik idealnie spenia swoje zadanie we wszystkich warunkach widocznoci i nawet w najbardziej wymagajcym rodowisku.

  Model TR24

  14x24

  Model TR22R

  2.510x56

  Model TR23

  520x50

  Model TR21R

  1.254x24

  Model TR20

  3-9x40

 • [21]

  Poczenie wyjtkowej technologii podwjnego podwietlenia Tri-jicon z przejrzystoci obrazu oferowan przez wielowarstwowe so-czewki z powok przeciwodblaskow oraz wytrzymaoci utwardzo-nego korpusu z aluminium poddanego utlenianiu anodowemu.

  Celowniki Trijicon AccuPoint dorwnuj osigom oferowanym przez dwukrotnie drosze celowniki optyczne. Celowanie opiera si na uf-noci: po skierowaniu podwjnie podwietlonej siatki celowniczej na

  obrany cel nie bdziesz chcia powrci do celownikw ze standardo-wym celowaniem krzyowym. System Bindon Aiming Concept popra-wia celno i dokadno trafienia.

  TriJicON AccupOiNT OFERuJE ZAAWANSOWANE FuNKCJE MYLIWYM DuEGO FORMATu

  OPCJE KOLORW SIATKI:

  Wielowarstwowe soczewki z powok

  przeciwodblaskow

  Doskonaa klarowno obrazu i moli-

  wo gromadzenia wiata bez powodo-

  wania dystorsji

  Wodoodporno do 10 stp/3 metrw

  Wypenienie suchym azotem zapobiega

  korozji i eliminuje ryzyko matowienia.

  Fosforowa kapsuka trytowa Trijicon

  Podwietlona siatka celownicza gwarantu-

  je szybkie namierzenie celu w warunkach ni-

  skiej widocznoci. Brak baterii eliminuje ryzy-

  ko awarii.

  Okular szybko ogniskujcy

  Umoliwia uzyskanie niezrwnanej klarow-

  noci obrazu na caej dugoci celownika.

  Duszy odstp do oka

  Zapewnia niespotykany wczeniej odstp od

  oka i chroni przed du si odrzutu pochodz-

  c z karabinw o duym kalibrze.

  Trwae, matowe wykoczenie w kolorze czarnym

  Eliminuje odblaski i odbicia wiata.

  Technologia wiatowodowa Trijicon

  Automatyczna regulacja poziomu jasnoci i kontrastu siatki punktu celowania

  Trijicon dostosowuje celownik do panujcych warunkw owietlenia

  Funkcja rcznej regulacji jasnoci

  atwa regulacja jasnoci punktu celowania Trijicon, aby

  dostosowa go do indywidualnych potrzeb.

  Korpus celownika wykonany jest z utwardzo-

  nego i poddanego utlenianiu anodowemu

  aluminium klasy lotniczej

  Wytrzymaa, odporna na wszelkie warunki at-

  mosferyczne konstrukcja chroni celownik przed

  najtrudniejszymi warunkami

  OPCJE SIATKI CELOWNICZEJ W CELOWNIKACh TRIJICON ACCuPOINT:

  Czerwony trjkt Mil-Dot German #4 Standard Duplex

  * Celowniki krzyowe w kolorze czerwonym s niedostpne. Siatki nie zostay pokazane w prawdziwej skali.

 • [22]

  TriJicON AccupOiNT 1-4x24 1.25-4x24 3-9x40 2.5-10x56 5-20x50

  Powikszenie 1x-4x 1.25x-4x 3x-9x 2.5x-10x 5x-20x

  Odlego od oka 3.2 in. (staa) 4.8 to 3.4 in. 3.6 to 3.2 in. 4.1 to 2.8 in. 3.8 to 4.1 in.

  renica wyjciowa 17.5mm to 5.1mm 16.9mm to 6.0mm 13.3mm to 4.4mm 16.3mm to 5.6mm 10mm to 2.5mm

  Pole widzenia @ 100 yardw

  97.5 ft. to 24.2 ft. 61.6 ft. to 20.5 ft. 33.8 ft. to 11.3 ft. 37.6 ft. to 10.1 ft. 19.1 ft. to 5.1 ft.

  Poprawki4 kliki na kade

  100 yds.4 kliki na kade

  100 yds.4 kliki na kade

  100 yds.4 kliki na kade

  100 yds.1/4 MOA na przesunicie

  (.25 MOA na przesunicie)

  Wymiary trjkta siatki celowniczej

  16.7 MOA to 4.2 MOA 11.2 MOA to 3.7 MOA 6.0 MOA to 2.0 MOA 6.3 MOA to 1.7 MOA 3.2 MOA to 0.8 MOA

  Wymiary plamki siatki celowniczej

  3.6 MOA to 0.9 MOA 2.4 MOA to 0.8 MOA 1.3 MOA to 0.4 MOA 1.4 MOA to 0.4 MOA 0.7 MOA to 0.2 MOA

  Rodzaje siatki celowniczej

  Triangle and Ger-man #4

  Triangle and Ger-man #4

  Triangle, Mil-Dot andStandard Duplex

  Triangle, Mil-Dot andStandard Duplex

  Triangle, Mil-Dot andStandard Duplex

  Dugo 10.3 in. 10.5 in. 12.4 in. 13.8 in.13.6 in. w/out sunshade16.6 in. w/ sunshade

  Tubus 30mm 1 in. 1 in. 30mm 30mm

  Waga 14.4 oz. 11.7 oz. 13.4 oz. 20.7 oz.26.9 oz. w/out sunshade29.4 oz. w/ sunshade

  1-4x24 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

  TR24 Celownik AccuPoint 1-4x24 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trjktem Model TR24R z czerwonym trjktem, TR24G z zielonym trjktem

  TR24-3 Celownik AccuPoint 1-4x24 30mm, siatka celownicza krzy Niemiecki z bursztynow plamk Model TR24-3G z zielon plamk

  1.25-4x24 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

  TR21 Celownik AccuPoint 1.25-4x24 z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trjktem Model TR21R z czerwonym trjktem, TR21G z zielonym trjktem

  TR21-3 Celownik AccuPoint 1.25-4x24, siatka celownicza krzy Niemiecki z bursztynow plamk Model TR21-3G z zielon plamk

  3-9x40 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

  TR20 Celownik AccuPoint 3-9x40 z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trjktem Model TR20R z czerwonym trjktem, TR20G z zielonym trjktem

  TR20-1 Celownik AccuPoint 3-9x40, siatka celownicza Standard Duplex z bursztynow plamk Model TR20-1G z zielon plamk

  TR20-3 Celownik AccuPoint 3-9x40, siatka celownicza Mil-Dot Crosshair z bursztynow plamk Model TR20-2G z zielon plamk

  2.5-10x56 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

  TR22 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trjktem Model TR22R z czerwonym trjktem, TR22G z zielonym trjktem

  TR22-1 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm, siatka celownicza Standard Duplex z bursztynow plamk Model TR22-1G z zielon plamk

  TR22-3 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm, siatka celownicza Mil-Dot Crosshair z bursztynow plamk Model TR22-2G z zielon plamk

  5-20x50 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

  TR23 Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trjktem Model TR23R z czerwonym trjktem, TR23G z zielonym trjktem

  TR23-1Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm, siatka celownicza Krzy Standard Duplex

  z bursztynow plamkModel TR23-1G z zielon plamk

  TR23-3 Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm, siatka celownicza Krzy Mil-Dot z bursztynow plamk Model TR23-2G z zielon plamk

 • [23]

  Trytowe Przyrzdy Celownicze Trijicon Bright & Tough wyposaone s w wiecce jasno kapsuki wypenione trytem, ktre umoliwiaj uzyskanie wyranego obrazu celu, dziki czemu staj si one niezawodnym partnerem nawet przy zerowej widocz-noci, ktry gwarantuje doskonae owietlenie widzianego obrazu i niezwyk dokadno.

  PRECYZJATrytowe Przyrzdy Celownicze Trijicon Bright & Tough Night to trzy-punktowy celownik mechaniczny, ktry piciokrotnie zwiksza precy-zj prowadzenia ognia w warunkach nocnych, w porwnaniu z kon-wencjonalnymi przyrzdami celowniczymi, zapewniajc identycz-n szybko celowania jak w przypadku strzelania instynktownego. Ich stosowanie nie wymaga uycia baterii. Trytowe Przyrzdy Celow-nicze owietlane s trzema kapsukami fosforowymi wypenionymi trytem. Dua i jasna plamka celownicza umieszczona na przedzie za-pewnia jasny i wyrany widok celu. Wybrane Modele celownikw po-siadaj podwietlone plamki celownicze umieszczone w biaym pier-cieniu, ktry stosowany jest w przypadku zrnicowanego natenia wiata dziennego. Istnieje moliwo wyboru koloru plamki celowni-czej, od standardowej zielonej po opcjonalne kolory plamek tylnych: pomaraczowy lub ty. Tryt umieszczony jest w metalowym korpu-sie wyposaonym w poduszk amortyzacyjn z gumy silikonowej. Kor-pus dostosowywany jest do poszczeglnych modeli pistoletw. Tryto-we Przyrzdy Celownicze Bright & Tough posiadaj unikaln obudo-w odporn na wstrzsy, ktra jest wyczn wasnoci firmy Trijicon.

  SKuTECZNOTrytowe Przyrzdy Celownicze Bright & Tough s wysoce skuteczne podczas prowadzenia walki na niewielkim dystansie i stanowi stan-dardowe wyposaenie setek wydziaw stray miejskiej, policji rejo-nowej oraz biur szeryfw, a take licznych wydziaw policji i kilku fe-deralnych agencji sub ochrony porzdku publicznego. S one po-nadto najczciej wybieranym modelem celownikw przez liczcych si producentw pistoletw, a take stosowane s szeroko w wojsku, jako wyposaenie broni uywanej do ochrony wasnoci.

  SOLIDNOKada kapsuka zawierajca tryt wyposaona jest w szafirow na-sadk, ktra zapewnia rwnomierne rozdzielanie promienia wiata i chroni kapsuk przed agresywnymi rodkami czyszczcymi i stucze-niem. Kapsuki umieszczone s w aluminiowych cylindrach, ktre za-pewniaj im dodatkow ochron. Kapsuki mocowane s na podusz-kach z gumy silikonowej, ktra zabezpiecza je przed wstrzsami i si odrzutu broni.

  STANDARDOWE WYPOSAENIE STOSOWANE PRZEZ LICZCYCh SI PRODuCENTW PISTOLETWTrytowe Przyrzdy Celownicze firmy Trijicon wyposaone s w wie-cce jasno kapsuki wypenione trytem, ktre umoliwiaj uzyskanie wyranego obrazu celu w kadych warunkach owietlenia, co pozwa-la na wykorzystanie zalet technologii samoowietlania przez osoby posiadajce bro boczn.

  Trzypunktowe celowniki mechaniczne piciokrotnie zwikszaj cel-no ognia prowadzonego w warunkach nocnych w porwnaniu z konwencjonalnymi celownikami, zapewniajc identyczn szybko

  celowania jak w przypadku strzelania instynktownego. Ich stosowa-nie nie wymaga uycia baterii. Celowniki wyposaone s ponadto w podwietlone plamki otoczone biaym piercieniem, ktry gwarantu-je doskona widoczno w wietle dziennym.

  Trytowe Przyrzdy Celownicze firmy Trijicon s wysoce skuteczne podczas prowadzenia walk na krtkim dystansie i stosowane s szero-ko w wojsku oraz jako wyposaenie broni uywanej do ochrony wa-snoci, a take przez setki wydziaw policji i agencji federalnych.

  Model CP25

  Colt M16/AR15

  Model SG01

  SIG Sauer SIG P225, 226, 228 and 239

  Model SA37

  Smith & Wesson Novak M&P

  Model GL01

  Glock Pistol

  Model BE07 Model GL11 Model HK05 Model BE10

  Beretta PX4 Storm

  TriJicON BriGhT & TOuGh

 • [24]

  TriJicON BriGhT & TOuGhBERETTA Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Pistolety serii Beretta 92 i 96 wymagaj indywidualnej instalacji.

  BE03 Beretta Cougar Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych pasuje do modeli 8000, 8040 i 8045

  BE04 Beretta Brigadier Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  BE07 Beretta 9000 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  BE08 Beretta Vertec Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  BE10 Beretta PX4 Storm Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  BE12 Beretta 90-2 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CZ Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  CZ02 CZ75 z szyn montaow Dovetail na przedzie. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  FIRESTAR Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  FS03 Firestar .45 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  DESERT EAGLE Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Celowniki pasuj do broni kadego kalibru.

  DE01 Desert Eagle Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  DE03 Baby Eagle / Jericho Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  COLT Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  PISTOLS Stosowa celowniki CA01, CA09, CA10, CA22, CA23 i CA27 lub CA26 dla pistoletw 1911 wyprodukowanych po 1988; CA02 dla pistoletw wykonanych przed 1988. CA01 i CA02 pasuj do Combat Elite i Delta Elite. Te modele celownikw pasuj take do wikszoci coltw 1911 wykonanych przez innych

  producentw. Informacje szczegowe dostpne na tel. Uwaga: Wymiana staych celownikw przednich w modelach Government Model, Combat Eli-

  te, Delta Elite, Officers ACP i Combat Commander wymagaj oddania broni do profesjonalnego rusznikarza i zastosowania narzdzi mocujcych.

  RIFLES Montae celownikw w karabinach M16/AR15 mona stosowa zamiennie w modelach A1 i A2, Sporter i podobnych karabinach produkowanych przez innych producentw. Narzdzie do instalacji na przedzie zostao doczone do CP25 i CP25F

  CA01 Colt Govt. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych, trzpie .125

  CA02 Colt Govt. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych, trzpie wski .055

  CA03 Narzdzie montaowe do Colta

  CA09 Colt Officers/Defender . Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CA10 Colt Combat Commander. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CA22 Colt Enhanced Govt Defender. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CA23 Colt Enhanced Officers/Combat Commander. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CA26 Colt Government/Combat Commander Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak) Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CA27 Colt Officers Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak) Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CP25 Colt M16/AR15, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  CP25F Colt M16/AR15, Celownik przedni

  BROWNING Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Zestaw 3-pkt dostpny jest dla nowszych modeli z szyn montaow Dovetail na przedzie i zamocowanym na stae tyln szczerbink.

  BR02 Browning Hi-Power Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

 • [25]

  TriJicON BriGhT & TOuGh

  REMINGTON Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Celowniki RE01 i RE02 pasuj do modeli karabinw z celownikami 870, 1100 oraz strzelb 1187 i modeli karabinw 74, 76, 740, 760, 7400 i 7600. RE04 to zestaw przednich i tylnych (ghost ring) celownikw noktowizyjnych 3-punktowych dla strzelb z celownikiem przednim typu bead i bez wentylo-

  wanego uebrowania. RE05 to zestaw trzypunktowy dla karabinw z celownikami i 14-calowymi lufami do nabojw z rdzeniem stalowym.

  RE01 Strzelba Remington Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  RE02 Strzelba Remington Przedni Trytowy Przyrzd Celowniczy

  RE04 Remington Zestaw przednich i tylnych (ghost ring) Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych dla modeli 870, 1100 i 1187

  RE05 Strzelba Remington z luf 14 cali/Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych z szyn montaow Dovetail

  h&K Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Szczerbinki fabryczne posiadaj nawiercone otwory wypenione plastikowym prtem. HK04, HK05, HK06 i HK08 to celowniki wy-mienne. HK07 pasuje do wszystkich karabinw, karabinkw i pistoletw maszynowych H&K z piercieniowym celownikiem przed-nim. Pistolety P7, USP full size i Mark 23 zostay zaprojektowane dla podzespow Trijicon z kapsukami okrgymi.

  hK04 H&K P7 Long Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  hK05 H&K P7 Short Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  hK06 H&K USP Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  hK07 H&K Rifle Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  hK08 H&K USP Compact Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  hK09 H&K P2000 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  GLOCK Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  GuNSMIThING Oryginalne szczerbinki plastikowe zastpowane s stalowymi celownikami noktowizyjnymi. GL01 pasuje do modeli 17, 17L, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35 I 39. GL04 z wysok szczerbink tyln pasuje do modelu 20, 21, 21SF 29, 30, 31, 32 i 37. Wszystkie zestawy zawieraj przedni rub montao-

  w. UWAGA: GL05 nie jest celownikiem noktowizyjnym. To stalowy zestaw wymienny dla standardowego Glocka z plastikowymi celownikami

  GL01 Glock Pistol, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  GL02 Zestaw narzdzie dla Glock 17 lub 19

  GL03 5 rub przednich dla Glocka

  GL04 Glock High Rear, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  GL05 Glock Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych (BEZ KAPSUEK TRYTOWYCH)

  GL11 Glock Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak) Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  GL12 Glock Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych for the Glock 36

  KIMBER Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  KB01 Kimber Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  SPRINGFIELD ARMORY Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  SP01 Springfield XD-9, XD-40, XD-45 i XD-357 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  STEYR-MANNLIChER Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  ST01 Steyr-Mannlicher M-A1 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

  TAuRuS Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  TS01 Taurus, zestaw trzypunktowy dla modeli PT 111, 132, 138, 140 i 145

  WALThER Charakterystyka (*Umieszczone poniej nr fabryczne odnosz si do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamk t lub pomaraczow prosimy doda liter Y lub O na kocu nr fabrycznego

  WP01 Walther P99 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrzdw Celowniczych 3-punktowych

 • [26]

  Jeeli masz tylko jedn szans na oddanie idealnego strzau upewnij si, e posiadasz przy sobie celownik Trijicon TriPower. Ce-lownik posiada trzy rda wiata, co sprawia, e jest to niezawodny partner strzelca o kadej porze dnia i nocy.

  TriJicON TripOWerINNOWACYJNOCelownik Trijicon TriPower to pierwszy na wiecie celownik z trzema rdami podwietlania, wyposaony w bezawaryjny system celow-niczy dostarczajcy przejrzystego widoku punktu celowania o kadej porze dnia i nocy. Jest to idealne urzdzenie celownicze przeznaczo-ne dla celw ruchomych i bliskich. Tak znakomite osigi celownika za-pewnia mu innowacyjny system z trzema rdami podwietlania. Zin-tegrowany system wiatowodowy gromadzi w cigu dnia wiato z otoczenia i przesya je do siatki celowniczej, jednoczenie dokonujc automatycznej regulacji poziomu jasnoci i kontrastu. Fosforowa kap-suka wypeniona trytem podwietla siatk celownicz i dostarcza wy-razisty obraz celu podczas dziaa bojowych wykonywanych o dowol-nej porze dnia i nocy. Trzecim rdem zasilania jest uruchamiana w ra-zie potrzeby bezawaryjna bateria rezerwowa. Bateria gwarantuje uzy-skanie wyrazistego obrazu celu w kadych warunkach widocznoci.

  ADAPTACJACelownik TriPower przeznaczony jest do montau na broni o znacznej dugoci lub broni bocznej. Celownik posiada czerwon siatk celow-nicz w ksztacie sieranta, ktra eliminuje bd paralaksy i zapewnia szybkie namierzenie celu. Szerokopasmowe soczewki pokryte powo-k przeciwodblaskow zapewniaj precyzj celowania oraz optymal-ne przechodzenie wiata i przejrzysto optyczn.

  NIEZAWODNOCelownik TriPower wykracza poza technologi trybu penej nadmia-rowoci (Power Source Redundancy) i gwarantuje niezawodno dziaania w warunkach polowych. Celownik umieszczony jest w jed-noelementowym korpusie wykonanym z kutego stopu aluminium klasy wojskowej. Pena szczelno umoliwia zanurzanie go do gbo-koci 100 stp / 30 metrw.

  PIERWSZY NA WIECIE CELOWNIK Z POTRJNYM PODWIETLENIEMSystem celowniczy Trijicon TriPower jest cakowicie niezawodny. Dziki niemu my-liwi i oficerowie sub ochrony porzdku publicznego maj zawsze do dyspozycji wyranie widoczny punkt celowniczy doskonay do szybko przemieszczajcych si i blisko poonych celw. Celownik TriPower przeznaczony jest do montau na broni o znacznej dugoci lub broni bocznej. Celownik posiada czerwon siatk ce-lownicz w ksztacie sieranta, ktra eliminuje bd paralaksy i jest wyranie wi-doczna w wietle dziennym, przy sabej widocznoci lub cakowitej ciemnoci.

  SIATKA CELOWNICZA W CELOWNIKACh TRIJICON TRIPOWER:Trjkt, sierant i dwie plamki o rnych rozmiarach, co po-zwala na dostosowanie siatki do okrelonych wymogw strzeleckich.

  INNOWACYJNE ZASILANIE POChODZCE Z TRZECh RDE:Zintegrowany system wiatowodowy gromadzi w cigu dnia wiato z otoczenia i przesya je do siatki celowniczej, jednoczenie poprawiajc widoczno poprzez auto-matyczn regulacj poziomu jasnoci i kontrastu.Fosforowa kapsuka zasilana gazem trytowym podwietla siatk celownicz i dostarcza wyrazisty obraz celu podczas dziaa bojowych wykonywanych o do-wolnej porze dnia i nocy.Rezerwowy system zasilania bateriami uruchamiany w razie potrzeby i gwa-rantujcy uzyskanie wyrazistego obrazu celu w kadych warunkach widocznoci.

  wiatowody Trijicon

  NIezawodny system wiatowodowy Trijicon dostraja poziom jasnooci

  i kontrastu siatki celowniczej do aktualnego owietlenia zewntrznego.

  Siatka w ksztacie jodeki zapewnia wyrazisty i przejrzysty obraz punktu

  celowania nawet w penym wietle sonecznym.

  Jednoelementowy korpus wykonany z ku-

  tego stopu aluminium klasy wojskowej Jed-

  noelementowy korpus wykonany z kutego

  stopu aluminium 7075-T6 klasy lotniczej

  gwarantuje niemal cakowit nieznisz-

  czalno systemu celowniczego.

  Szerokopasmowe soczewki pokry-

  te powok przeciwodblaskow

  Zapewniaj optymalne przewodz-

  nie waita i klarowno widzenia.

  Rura o rednicy 30mm

  Umoliwia zastosowanie piercieni i montay

  celowniczych o rednicy 30mm.

  Regulowana poprawka na wiatr i kt celowania

  Uszczelnione zewntrzne regulatory poprawki na

  wiatr i kta celowania (normalny zakres regulacji

  wynosi 1,25 stopnia.)Bateria rezerwowa uruchamiana w razie potrzeby

  Zaawansowany system baterii Trijicon to zapa-

  sowe rdo zasilania, ktre daje wyrazisty obraz

  siatki celowniczej o dowolnej porze dnia i nocy. Wyprodukowano w USA

  Przecznik podwietlenia baterii

  Siatka celownicza Trijicon podwietla-

  na gazem trytowym Zastosowanie fosfo-

  rowej kapsuki wypenionej trytem umo-

  liwia wywietlenie wyranego obrazu

  punktu celowniczego na siatce celow-

  niczej nawet w zupenej ciemnoci.

  Gwintowany obiektyw i okular Umo-

  liwiaj monta rnych dodatkowych

  elementw, np. dodatkowej szyny mon-

  taowej, osony soczewki, a take zalepek.

  Wodoodporno

  Cakowite uszczelnienie i wodoszczelno do gbokoci 100 stp/30 metrw.

  8.3* MOA

  16.6 MOA

  100M

  14.4 MOA

  * 8,3 MOA to szeroko standardowej sylwetki

  onierza widzianej z odlegoci 200 m.

 • [27]

  TriJicON TripOWer

  Model TX30

  Powikszenie 1x

  Rozmiar obiektywu 30mm

  Wymiary siatki celowniczej 16.6 MOA

  Opcje siatki celowniczej Sierant

  Dugo 5.25 in.

  Szeroko 2.2 in.

  Wysoko 2.1 in.

  Waga 8.3 oz.

  Bateria (2) 1/3N

  Charakterystyka Refleksyjny celownik TriPower 30mm w ksztacie rury, wyposaony w siatk celownicz z czerwonym sieran-tem. Zawiera 30 mm monta z piercieniem Weavera, Scopecoat, piro czyszczce Lenspen i baterie.

 • MacTronic Mocek i S-ka s.j.54-156 Wrocawul. Metalowcw 25atel. 071 351 53fax. 071 358 44 42e-mail: [email protected]

  Czonek Polskiej Izby Producentw Na Rzecz Obronnoci KrajuISO 9001-2000

  MacTronic North America L.L.C.9206 NW 28thCourt, Vancouver, WA 98665tel. 001 360 635-3907fax. 001 360 573-1034e-mail: [email protected]

  R

  MacTronic wyczny autoryzowany przedstawiciel CAA TACTICAL na Polsk.

  POLISH CHAMBER OF NATIONAL DEFENCE MANUFACTURERSOFFICIAL REPRESENTATIVE OF POLISH DEFENSE INDUSTRY AT NATO

  00-961 Warsaw, 22 Fort Wola st

  MacTronic wyczny autoryzowany przedstawiciel TRIJIKON na Polsk.

  MacTronic wyczny przedstawiciel i Autoryzowane Centrum Serwisowe STREAMLIGHT na Polsk.

  www.mactronic.com.plPozostae nasze produkty znajd Pastwo:You can nd our other products:Weitere unsere Produkte nden Sie:Ostatn nai vrobky najdete:

  Szanowny Kliencie,

  Pamitaj,

  Kupujc "podrbki"naraasz si nie tylko

  na gorsz jako,ale rwnie

  na moliwo utratyproduktu

  (Ustawa z dnia 30 czerwca2000r. o Prawie

  wasnoci przemysowejDz.U.01.49.508 z dnia 21

  maja 2001r. poz. 305).

  Drah spotebiteli,

  pamatuj,

  e nkupemnapodobeniny falenhooriginlu se setknejen

  s hor kvalitou,ale i s monm

  zabavenm zbo.

  Sehr geehrter Kunde,

  bedenken Sie,

  indem Sie geflschteWaren kaufen, riskieren

  Sie nicht nur, einProdukt von

  niedriger Qualitt zukaufen, sondern auches beschlagnahmt zu

  bekommen.

  Dear Client,

  Remember,

  Buying "counterfeits" youput yourself in danger ofworse quality as well asthe possibility of losing

  the product.

  PL GBR D CZ

  Utylizacja zgodnie z Dyrektyw WEEEDalsze informacje dotyczce utylizacji urzdze

  elektrycznych uzyskacie Pastwo na naszej stronieinternetowejwww.mactronic.com.pl

  Disposal according to WEEEFurther information about the disposal

  of electrical device can be obtained from our website

  www.mactronic.com.pl

  Entsorgung gem WEEENhere Informationen zur Entsorgung Ihres

  Elektrogertes erhalten Sie auf unserer Internet-Seite:

  www.mactronic.com.pl

  Likvidace podle smrnice WEEEDal informace tkajc se likvidace elektrickch

  zazen zskte na na internetov stranwww.mactronic.com.pl