optisyenliğe giriş lüm optisyenliğe giriş 1.pdf · pdf file 4 optisyenliğe...

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Optisyenliğe Giriş

  1

  Yrd. Doç. Dr İkram ORAK

 • Amaç

   Ders içerikleri

   Pazarlama

   Usta çırak ilişkisi

   Kişisel beceri

   Söz sanatlarını etkin

  kullanma

   İş olanakları

   Yapılacak işler

   Labaratuar imkanları

  2

 • 3

   DERS İÇERİĞİ

   Optisyenlikte kullanılan temel terimleri,

   Gözlük çerçeve kısımları,çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma,

   Gözlük cam çeşitleri(mercek,lens) ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma,

  3

 • 4

  Optisyenliğe Giriş2  Refraksiyon (kırılma) kusurlarına göre İnce

  (konveks) ve kalın (konkav) kenarlı lensleri tanıma,

   Diyoptri (İng. : dioptre, ABD: diopter) güçlerine göre lensleri tanıma, güçlerini ölçme,

   Pupilla(göz bebeği) mesafesi tespiti,

   Optisyenlik atölyelerinde kullanılan küçük el aletlerini tanıma, özelliklerini kavrama,

 • 5

  Optisyenliğe Giriş3  Lenslerin (mercekler) kesiminde kullanılan gereçlerin

  tanımı,

   Gözlük çerçevesi geometrik merkezi ile optik merkezin şablon üzerinde gösterimi,

   Optik reçete analizi yapabilme ve reçeteye uygun lensleri belirleyebilme,

   Optisyenliğe giriş dersinin kazandıracağı genel bilgi ve becerilerdir.

  5

 • Kaynak kitaplar;  Aksak E., Küçüker T. “Gözlükçülük”

  (Eskişehir,2005-Kurs Ders Kitapları)

   Bhootra A.K., “Ophthalmic Lenses” (2009)

   Mccleary D.S., “The Optician Training Manuel” (2009)

   Clifford W. Brooks OD “System for Ophthalmic Dispensing”, (3. baskı-2006)

  6

 • 7

  Optisyenlikle İlgili Temel Teknik Terimler  Meslek bilgilerinin anlaşılması ve uygulamalarda kavram karmaşıklıklarının önüne geçilmesi bakımından temel teknik terimlerin neler olduğu ve ne anlam ifade ettikleri oldukça önemlidir. Terim bilgileri edinilmeden çalışmalarda başarı elde etmek

  güçleşmektedir. Sırasıyla bu terimleri incelersek; 7

  I.BÖLÜM

 • 8

  Optik

   Yunanca kökünden türemiş olan bu terim “göze”, “görmeye” anlamına gelmekte; fizik biliminde ise; ışığın yapısı, özelliklerini, madde ile etkileşimleri ile ışık olaylarını inceleyen dalına denir.

  8

 • 9

  Optisyen  Optik teknoloji ve görme fonksiyonu

  hizmetlerini veren, bu konuda hastayı ve kişileri bilgilendiren, reçete verilerine uygun görme cihazlarının seçimini, hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan kişidir.(5193 sayılı Kanun ile mesleği icra eden Optisyenler ve Geçici 1. Maddesince tanımlanan “Gözlükçü unvanıyla optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisine sahip” kişiler de dahil olmak üzere)

 • 10

  Diğer bir deyişle optisyen;  Yetkili uzman hekimler tarafından gözdeki

  kırma kusurlarından kaynaklanan görme kusurlarının giderilebilmesi için düzenlenen reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük, kontakt lens, teleskopik gözlük) montaj kuralları ve gözlük camı özellikleri esas alınarak hastanın kullanım özelliklerine göre hazırlama konusunda eğitimli görme sağlığı teknikeri;

 •  Veya, Gözlük dahil çeşitli optik gereçleri yapan bunları durumuna göre tamir eden,satışını yapan sağlık teknikeridir.

  11

 • 12

  Optometrist  Görme testi yapan, optik teknolojisi hizmetleri

  veren, gözün refraktif (ışığı kırma) gücünü ölçen, görme kusurlarının sebeplerinin tespiti için gerekli cihazları, tetkik amaçlı ilaçları ve teknikleri kullanan, görme cihazı reçetesi düzenleyen, hastayı bu konuda bilgilendiren, tespit edilen kusurları gözlük, kontakt lens, diğer görme cihazları ve göz egzersizleri ile düzeltilmesi işlemlerini sağlayan kişidir.

 •  Ülkemiz yasalarına göre optometristin görev yapma yetkisi yoktur.

  13

 • 14

  Peki Ortoptist ne yapar?  Görme: Görmeyi artırır. Görmeyen göz kayar,

  gözde kayma görmemezliği de artırır. Görmenin artırılması şaşılığı çok büyük bir oranda düzeltir.

   Uyum (Akomodasyon) : Uyumu düzene sokar, şaşılığın tipine göre gevşetici veya güçlendirici egzersizler yaptırır.

   Göz kası: Göz kası egzersizleri yaptırır, güçlü kasın gücünü azaltır, zayıf kası güçlendirir.

 •  Yunanca ortho (düz) ve Optikas (görme) anlamlı kelimelerin birleşimi olan şaşılık ve ambliyopiyi (göz tembelliği) cerrahi olmayan yöntemle düzeltilmesinde uzmanlaşan göz uzmanıdır.

  15

 • 16

  Oftalmoloji (Göz Bilimi)

   Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan tıp bilim dalına verilen isimdir. Kelime yunanca ophthalmos (göz) kökeninden gelmektedir. Bu bilim dalı ile uğraşan tıbbi yeterliliklerini almış ve göz operasyonları yapabilen kişilere ise oftalmolog denilmektedir.

 •  “görmeye ilişkin, göze ilişkin, göze ait” anlamında ise oftalmik, oftalmik optik kelimeleri kullanılmaktadır.

  17

  http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t520ELnNGUaiBM&tbnid=ivz0f36IRWtEYM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsydneyeyehospitalfoundation.org.au%2F2012%2Flook-for-an-effective-ophthalmologist-sydney%2F&ei=KpQRVInDOIH3OuCZgegE&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNGUj2WEUBawRJjmf0HHUkvyVledqw&ust=1410524546336833 http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t520ELnNGUaiBM&tbnid=ivz0f36IRWtEYM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsydneyeyehospitalfoundation.org.au%2F2012%2Flook-for-an-effective-ophthalmologist-sydney%2F&ei=KpQRVInDOIH3OuCZgegE&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNGUj2WEUBawRJjmf0HHUkvyVledqw&ust=1410524546336833

 • 18

   İnsan kafatasında orbita ismi verilen kemiklerden oluşmuş bir çukurluğun içine yerleşmiş, 22-26 mm çapında ortalama ağırlığı 7,5 g, hacmi ise ortalama 6,5 ml olan görme ile ilgili duyuların (duyu= uyarıları alma yetisi) alınmasında görevli esas organdır.

  GÖZ

 •  Temel görevi dış dünyanın net bir görüntüsünü gözün kırıcı ortamlarına ulaştırıp değerlendirilmek üzere beyne iletmektir. Ancak, alınan duyuların değerlendirilmesi beynin görme merkezi tarafından yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki gözlerimizle değil beynimizle görmekteyiz. 19

 •  Yapılan araştırmalara göre, insanlar bilgilerinin %80’ini görme yolu ile elde etmekte ve beyin, ağırlığının %60’ını görme ve görmenin yorumlanması için kullanmaktadır. Beynin ¼’ü ise görme duyusuna ayrılmıştır.

   Bu açıdan göz organı oldukça önemlidir. 20

 • 21

  GÖZLÜK NEDİR? (Eyeglasses - Spectacles)

   Gözlük gözün kırma kusurlarının düzeltilmesinde bilinen en eski ve etkin yöntemdir.Kullanılma oranının yüksekliği, o toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesi kabul edilir. Tedavi edici değil, düzelticidir.

 •  Sadece kullanıldığı sürece var olan kusuru optik olarak düzelten, çıkartıldığı anda etkisi kalmayan bir gereçtir.

   Türk dil kurumu ise gözlüğü; “Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç” olarak tanımlamıştır.

  22

 •  Gözlükler kırma kusurlarının düzeltilmesi yanı sıra gözleri yaralanmalara, parlak ışıklara karşı korumak içinde kullanılabilmektedir.

   Gözlük iki ana parçadan oluşmaktadır.  1-) Gözlük camları  2-) Gözlük çerçevesi

  23

 • 24

  Geometrik Optik  Işığın yansıma, kırılma ve aydınlanma

  olaylarını inceleyen optik kısmıdır. Bu kısımda lenslerin (merceklerin) teorik olarak incelenmesine ait temel bilgiler verilmekte, aynı zamanda aynalar, prizmalar ve bunların bir kaçından veya tamamı kullanılarak yapılan optik aletleri içine alarak inceleyen kısımdır.

  24

 •  Gözlüklerde kullanılan lensler kullanım ihtiyaçlarına göre üretilirken geometrik optik teorilerinden yararlanılır.

  25

  http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2FJayaedIZ0FmM&tbnid=QaH8B4SYA_M7zM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcnx.org%2Fcontents%2F031da8d3-b525-429c-80cf-6c8ed997733a%408.8%3A219&ei=4JsRVLLvGoTjOrjLgYgM&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNHLRvbudEhDJ5vwNG1lJp0rWmFZkw&ust=1410525578621382 http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2FJayaedIZ0FmM&tbnid=QaH8B4SYA_M7zM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcnx.org%2Fcontents%2F031da8d3-b525-429c-80cf-6c8ed997733a%408.8%3A219&ei=4JsRVLLvGoTjOrjLgYgM&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNHLRvbudEhDJ5vwNG1lJp0rWmFZkw&ust=1410525578621382

 • 26

   Hem dalga (elektromagnetik dalga) h