optatividade

of 10 /10
MATERIAS VINCULADAS A CADA BACHARELATO

Upload: lucia-neira

Post on 22-Mar-2016

218 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

optatividade eso

TRANSCRIPT

Page 1: optatividade

MATERIAS VINCULADAS A CADA BACHARELATO

Page 2: optatividade

MATERIAS VINCULADAS A CADA BACHARELATO

Page 3: optatividade

MATERIAS VINCULADAS A CADA BACHARELATO

Page 4: optatividade

ESTUDIOS SUPERIORES VINCULADOS A CADA BACHARELATO

BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA (CIENCIAS)CICLOS FORMATIVOSDE GRAO SUPERIOR

Actividades agrarias, actividades marítimo pesqueiras, imaxe persoal, química, sanidade, téxtil confección e pel, vidro e cerámica

GRAOSUNIVERSITARIOS

-Mediciña, odontoloxía, enfermería, fisioterapia, podoloxía, farmacia, nutrición e dietética, óptica, psicoloxía, logopedia, veterinaria, terapia ocupacional …

-Matemáticas , bioloxía, química, xeografía , cc ambientais, ciencia e tecnoloxía dos alimentos, cc do mar, física …

Page 5: optatividade

ESTUDIOS SUPERIORES VINCULADOS A CADA BACHARELATO

BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA (TECNOLOXÍA)CICLOS FORMATIVOSDE GRAO SUPERIOR

Actividades marítimo pesqueiras, artes gráficas, comunicación imaxe e son, edificación e obra civil, electricidade e electrónica, fabricación mecánica, madeira e moble, mantemento de vehículos autopropulsados, mantemento e servizos á producción, téxtil confección e pel, enerxía e auga…

GRAOSUNIVERSITARIOS

Arquitectura, arquitectura naval, todas as enxeñarías, tecnoloxía de enxeñaría civil…

Page 6: optatividade

ESTUDIOS SUPERIORES VINCULADOS A CADA BACHARELATO

BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS (HUMANIDADES)CICLOS FORMATIVOSDE GRAO SUPERIOR

Hostalaría e turismo, servicios socioculturais á comunidade….

GRAOSUNIVERSITARIOS

Filoloxías, historia de arte, historia, traducción e interpretación, xeografía e historia…

Page 7: optatividade

ESTUDIOS SUPERIORES VINCULADOS A CADA BACHARELATO

BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIS SOCIAIS (CIENCIAS SOCIAIS)CICLOS FORMATIVOSDE GRAO SUPERIOR

Administración, comercio e márketing, imaxe persoal, servizos socioculturais e á comunidade, hostalaría e turismo …

GRAOSUNIVERSITARIOS

CC políticas, dirección e xestión pública, maxisterio, educación social, pedagoxía, socioloxía, traballo social, turismo, xornalismo, filosofía, dereito, economía, empresariais, comercio …

Page 8: optatividade

ESTUDIOS SUPERIORES VINCULADOS A CADA BACHARELATO

BACHARELATO DE ARTESCICLOS FORMATIVOSDE GRAO SUPERIOR

Artes gráficas, comunicación imaxe e son, hostalaría e turismo, madeira e moble, edificación e obra civil, téxtil confección e pel …

GRAOSUNIVERSITARIOS

Belas artes, ciencias da cultura e difusión cultural…