opmaak boek 3 jubile?

of 344 /344
1 Waarde lezer, Ruim drie jaar opzoekingwerk gingen vooraf aan dit 2e familieboek. Net zoals de vori- ge uitgave in 2003 is dit een prachtige verzameling geworden van waardevolle fami- liefoto’s, sommige daterend van vóór 1900. Driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen. Hopelijk beleeft u deugddoende momenten bij het doorbladeren van dit lees- en kijkboek. Bij de samenstelling van het boek heb ik een beroep kunnen doen op de hulp van vele vrienden familiekundigen, waarvoor oprechte dank. Mijn waardering gaat vooral naar mijn medewerkers in de Heemkundige Kring: Jan Paul De Graeve, René De Paepe, Roger De Troyer en John Scheerlinck. Dank zij hen kunnen wij nu zonder veel moeite en tijdverlies verschillende ‘Gezinsreconstructies’ raadplegen. Ook Joris De Kegel en Staf Versavel, die de kaft ontwierp, ben ik zeer erkentelijk. Door hun technische vaardigheid in het bijwerken van soms gehavende opnamen hebben zij enorm bijgedragen tot de kwaliteitsverhoging van de uitgave. Natuurlijk dank ik eveneens de schenkers van de foto’s en de talrijke informanten. Scanndesk bvba Erpe-Mere zorgde voor de vormgeving en de drukbegeleiding. De betrachting was de kwartierstaten zo volledig mogelijk uit te werken. Helaas waren sommige hiaten, mede door de wet op de privacy, niet te vermijden. Talrijke opnamen werden destijds gerealiseerd door plaatselijke beroepsfotografen: Studio D’Haeseleer-De Backer, Heldergem, Studio Henry Ghijsels, Haaltert en Studio Marcel De Rijck, Kerksken. In dit verband een welgemeend dankwoord aan Mark De Ryck.

Author: others

Post on 03-Oct-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

opmaak boek 3 jubile?Waarde lezer,
Ruim drie jaar opzoekingwerk gingen vooraf aan dit 2e familieboek. Net zoals de vori- ge uitgave in 2003 is dit een prachtige verzameling geworden van waardevolle fami- liefoto’s, sommige daterend van vóór 1900.
Driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen.
Hopelijk beleeft u deugddoende momenten bij het doorbladeren van dit lees- en kijkboek.
Bij de samenstelling van het boek heb ik een beroep kunnen doen op de hulp van vele vrienden familiekundigen, waarvoor oprechte dank. Mijn waardering gaat vooral naar mijn medewerkers in de Heemkundige Kring: Jan Paul De Graeve, René De Paepe, Roger De Troyer en John Scheerlinck. Dank zij hen kunnen wij nu zonder veel moeite en tijdverlies verschillende ‘Gezinsreconstructies’ raadplegen.
Ook Joris De Kegel en Staf Versavel, die de kaft ontwierp, ben ik zeer erkentelijk. Door hun technische vaardigheid in het bijwerken van soms gehavende opnamen hebben zij enorm bijgedragen tot de kwaliteitsverhoging van de uitgave. Natuurlijk dank ik eveneens de schenkers van de foto’s en de talrijke informanten. Scanndesk bvba Erpe-Mere zorgde voor de vormgeving en de drukbegeleiding.
De betrachting was de kwartierstaten zo volledig mogelijk uit te werken. Helaas waren sommige hiaten, mede door de wet op de privacy, niet te vermijden.
Talrijke opnamen werden destijds gerealiseerd door plaatselijke beroepsfotografen: Studio D’Haeseleer-De Backer, Heldergem, Studio Henry Ghijsels, Haaltert en Studio Marcel De Rijck, Kerksken. In dit verband een welgemeend dankwoord aan Mark De Ryck.
2
zn: zoon van
do: dochter van
De personen op de foto’s worden genoemd van links naar rechts.
Voor de naamverklaring hebben wij in eerste instantie het ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Franrijk’ van Dr. Frans Debrabandere ( uitgave Gemeentekrediet 1993) geraadpleegd.
3
familiefoto
de vaders en de moeders
de kinderen van de schroom
verborgen eelt
plechtstatig zie
alsof ze richting angst en vreemde lens
de grote boze wereld meten
en bijna kerkelijk sacraal
tot één moment
van ingehouden adem
Allaer: patroniem, Germaanse voornaam Athala-hardu = adel-sterk, vandaar Adelhard, Adelardus.
Van den Driessche: verspreide plaatsnaam Dries = gemene weide, schrale weide, dorpsplein, gerechts- plaats. In Haaltert (Ekent) is er een ‘Stede ten Driessche’ (Schepenboek 1460)
Romanie, Odile en Emilie Allaer
Invoeging : Alfons en Raymond
Het gezin vestigde zich in het gehucht Hoom te Heldergem.
Romanie (x Aloïs De Leenheer), Odille (x Frans De Groot).
Emilie werd kloosterzuster in Ronse en Raymond trad binnen bij de Broeders Passionisten te Kortrijk.
De oudste zoon, Alfons sneuvelde in het eerste jaar van WO I op 22 oktober 1914 in Stuyvekenskerke (zie De Troyer R., Gesneuvelde soldaten WO I en WO II Haaltert, HK Haaltert, 2005, blz. 63).
Camiel Allaer x Victorine Van den Driessche
Gezinsfoto 1917 (verz. Eliane Van den Driessche)
5
Kwartierstaat
Allaer Camiel ° He, 08-08-1861
Allaer Josephus ° He, 12-07-1818
Allaer Egidius ° He, 09-01-1783
Van den Driessche Severinus ° He, 06-03-1833
landbouwer + Aalst, 10-05-1881
landbouwer + Mere, 16-06-1834
landbouwer + He, 02-03-1877
Beerens Judocus ° He, 05-01-1795
X He, 02-02-1842
X He, 02-05-1860
X Ke, 07-06-1832
X Aaigem, 23-02-1832
X He, 13-05-1818
X Ha, 07-07-1795
Nerinckx: patroniem, afleiding van Germaanse nar/ner-naam = voedsel.
Vooraan: Emma, Odille en Lea
Achteraan: Evelina Neerinckx en Désiré
Invoeging: Richard Allaer (seizoenarbeider)
Het gezin woonde op de Achterstraat te Haaltert. Odile en Lea bleven ongehuwd. Emma (x Remy De Schutter), zij openden een kapsalon in de Stationsstraat. Désiré (x Yvonne Herreman), werd ambtenaar bij het rekenhof en was actief in de sociale bewegingen (o.m. Davidsfonds, BGJG, KWB). In 1964 deed hij zijn intrede in de gemeentepolitiek voor de toenmalige CVP-ACW-vleugel. Bij de volgende legislatuur behaalde hij een mooie score en aanvaardde het ambt van Schepen Openbare Werken en Gezin. Hij overleed op 62-jarige leeftijd.
Richard Allaer x Evelina Nerinckx
Opname ca 1935, (verz. Emma Allaer)
7
Kwartierstaat
Allaer Richard ° He, 15-12-1890 + Ha, 20-12-1976
X Ha, 01-10-1919
Allaer Desideer ° Aaigem, 14-06-1854
Allaer Josephus ° He, 12-07-1818
Neerinckx Remigius ° Ha, 28-08-1871
Coolens Carolus ° St. Maria Lierde, ca 1822
schoenmaker + He, 04-08-1866
Nerinckx Charles Louis ° Ha, 18-06-1835
wever + Ha, 02-12-1910
De Caesemaecker Pieter ° Aaigem, 20-02-1839
dagloner + Ha, 3-11-1909
Richard Allaer x Evelina Nerinckx
X He, 17-01-1883
X Ha, 04-04-1894
X Ha, 04-05-1864
X Ha, 31-07-1860
X He, 02-02-1842
Andries: patroniem. Heiligennaam Andreas, in het Grieks andreios = mannelijk, dapper. Reeds monni- kennaam in Gent in 954. Verkorte vormen: Dries, Drees.
De Swaef: volksnaam van de Zwaaf, inwoner van Zwaben. Bn: Felicieken
Zittend: Alfons en Alphonsine Staande: Hector, Cyriel, Oscar, Theofiel en Maria Invoeging: de ouders
Het gezin woonde op Bovendries te Heldergem Alfons Donaat, winkelier (x Maria Schiettecat), Frans (x Anna Hoebeke), Cyriel werd bakker (x Madeleine Jacobs). Maria Amata Theresia (x Oscar Eugène Fouriau), Oscar, horecabediende, Theofiel, technieker, (x Marie Therèse Van de Wiele) en Alphonsine (x Albert Joannes Lievens).
Felicianus Andries x Maria Sylvia De Swaef
Gezinsfoto ca. 1950 (verz. Stefaan Andries)
9
Kwartierstaat
Donatus Alfons ° 13-01-1901 Frans Hector ° 31-05-1903 Cyriel ° 22-05-1905 Amata Maria Theresia ° 04-03-1907 Oscar Amand ° 17-04-1909 Theofiel ° 02-06-1912 Alfonsina Maria ° 06-09-1918
Andries Felicianus ° Dhtm, 25-09-1874
Andries Donatus ° He, 23-04-1852
Andries Constantinus ° He, 18-01-1799
De Swaef Petrus Franciscus ° He, 08-09-1833
landbouwer + He, 07-10-1910
18-10-1835 + He, 22-07-1908
De Swaef Adrianus Livinus ° He, 27-08-1799
dagloner + He, 30-01-1875
Van Bever Joannes ° Outer, 26-02-1803
landbouwer +
* 1e huw. te Nederh. met Bernardus De Court op 31-10-1864
Felicianus Andries x Maria Sylvia De Swaef
X Dhtm, 09-10-1873
X He, 08-11-1866
X Dhtm, 03-06-1835
X He, 24-05-1826
X He, 21-01-1848
X Dhtm, 01-09-1837
Van den Neucker: Middelnederlandse plaatsnaam Noker = noteboom
Bn: Boezjekes (boucher, beenhouwer)
Jozef Andries, Omer Vidts (zn 1e huw.), Emma, Donaat Albert en Pauline Van den Neucker
Jozef was beenhouwer in de Kerkstraat te Heldergem.
Donaat Albert (x Maria Camilla Coppens) en Emma (x Frans Urbain De Cooman).
Urbain werd schepen en volgde Aimé Van Cauter op als burgemeester voor de liberale partij (Gemeentebelangen) van 1967 tot 1976.
Joseph Arthur Andries x Pauline Clothilde Van den Neucker
Gezinsfoto ca. 1940 (verz. Mariette Andries)
11
Kwartierstaat
Uit 2e huw. Donaat Albert ° 18-03-1917 Emma ° 15-03-1919
Andries Joseph Arthur ° He, 31-05-1881
beenhouwer + He, 15-01-1966
X He, 28-12-1915
29-01-1888 + Aalst, 01-03-1950
Andries Constantinus ° He, 18-01-1799
Van den Neucker Petrus Joannes ° He, 27-02-1855
herbergier, koopman + He, 10-01-1940
Clauwaert Judocus ° Dhtm, 15-01-1808
landbouwer, dienstknecht + He, 25-03-1887
Van den Neucker Constantinus ° He, 06-12-1812
koster + He, 04-02-1880
Bontinck Francies ° Schellebelle, 02-03-1817
Joseph Arthur Andries x Pauline Clothilde Van den Neucker
X Dhtm, 08-10-1873
X He, 14-06-1882
X Bavegem, 24-02-1851
X Dhtm, 28-04-1844
X He, 21-01-1848
X Dhtm, 01-09-1837
Bn: Keljerkëzen Tist
Staande: Zoë, Clementia Leontine, Alfons, Maria Carolina en Maria Mathilde
Jan Baptist was houtzager en tapper. Hij bracht zijn kroost groot in de Lochtingweg te Heldergem.
Maria Carolina (x Jozef Callebaut) en Maria Mathilde, tapster (x landbouwer Hieronymus Blondeel). Zoë werd vroed- vrouw en bleef ongehuwd. Leontine Carolina runde een winkel op de Dries (x schoenmaker Achilles Platteau) en Alfons, douanier (x Josephine Herremans).
Joannes Baptist Andries x Constantina Van Melkebeke
Gezinsfoto 1905 (verz. Stefaan Andries)
13
Kwartierstaat
Andries Joannes Baptist ° He, 17-02-1855
houtzager, tapper + He, 14-07-1933
Andries Petrus Franciscus ° He, 02-05-1825
landman + He, 12-06-1857
Andries Constantinus ° He, 18-01-1799
Van Melkebeke Petrus Franciscus ° Ke, 08-02-1809
klompenmaker + He, 09-04-1889
Raes Petrus Franciscus ° Zonnegem, 28-02-1774
landbouwer, houtzager + He, 17-02-1842
Van Melkebeke Gerardus ° Ressegem, 10-07-1776
landbouwer, kloffenmaker + Ke, 01-04-1858
Buyl Egidius ° Dhtm, 10-11-1775
X He, 10-11-1851
X He, 05-04-1837
X He, 25-09-1815
X Ke, 26-06-1806
X He, 29-11-1827
X Vliezele, 16-06-1803
Bael: Middelnederlands ‘bael’ = voogd, beheerder, gouverneur, gezant.
Van Impe: plaatsnaam in O-Vlaanderen. Impe: in het Angelsaksisch Impan = planten.
Maria, Odille Van Impe, Clara, Cyrillus Bael en Louis.
Het gezin woonde in de Achterstraat te Haaltert. Cyrillus was bouwvakker.
Louis werd leraar (x Victoria Eeckhout), Maria (x Cyriel Buyl, bouwvakker) en Clara (x Lucien De Saedeleer, siersmeedkunst).
Cyrillus Bael x Odile Van Impe
Gezinsfoto 1942 (verz. Christophe Provost)
15
Kwartierstaat
X Ha, 23-04-1930
Touriany Sophia ° Ha, 16-08-1825 + Ha, 03-04-1899
Van Impe Joannes ° Ha, 25-10-1874 + Ha, 25-08-1935
Van Durme Maria Hortensia ° Ha, 07-02-1878 + Mere, 28-09-1969
Lauwereys Joannes Baptiste ° Nwken, 16-01-1841 +
Van den Eeckhout Rosalia ° Mere, 19-04-1845 +
Van Impe Bellerminus ° Ha, 22-05-1842 + Ha, 18-02-1901
Hoebeeck Maria Josepha ° Ha, 28-12-1845 + Ha, 20-02-1920
Van Durme Pieter Jan ° Ke, 07-08-1849 + Ha, 02-03-1942
Callebaut Clementia ° Ha, 05-02-1846 + Ha, 28-04-1913
Cyrillus Bael x Odile Van Impe
X Mere, 29-06-1893
Bael: Middelnederlands bael=voogd. Van het latijnse bailus=voogd, beheerder, gouverneur.
Muylaert: afleiding van het Middelnederlands werkwoord ‘mullen’ = een muil of snoet zetten, een zuur gezicht trekken, morren. Muyler, muylaert = mokker.
Bn: Soeë Bael
Frans Bael, Etienne, Jacqueline, Mariette, Germaine Muylaert, Lucien. Invoeging : Jeannine
Frans was handelaar in fruit en brandstof en had zijn zaak in de Stationsstraat te Haaltert.
Etienne, fruithandelaar (x Elza Lanckman), tweelingbroer Lucien, postbediende (x Paula De Schrijver), Jacqueline (x Jozef De Brouwer, zaakvoerder bouwmaterialen, Bruul Haaltert), Mariette (x Hugo Sonck, bankbediende) en Jeannine (x Freddy De Pauw, zaakvoerder firma Silpa-ramen en deu- ren, Stationsstraat Haaltert).
Frans Bael x Germaine (Germana) Muylaert
Gezinsfoto 1942 (verz. Mariette Bael)
17
Kwartierstaat
Bael Franciscus ° Dhtm, 09-12-1901
landbouwer + Dhtm, 02-08-1953
Maesschalck Marie Josepha ° Nwken, 25-09-1836 +
Muylaert Victor ° He, 11-03-1876 + Aalst, 27-10-1952
Van de Wiele Frederica ° St. L-Esse, 11-09-1880 + Ha, 27-08-1933
Van Damme Carolus Ludovicus ° St. L-Esse, 1-12-1848 + Dhtm, 09-10-1928
De Cocker Maria Catharina ° Dhtm, 07-09-1851 + Dhtm, 02-09-1897
Muylaert Dominicus ° Ha, 08-09-1839
Van de Wiele Pius ° St-L-Esse, 16-08-1835 +
Van Kerckhove Rosalie ° Aaigem, 20-12-1846 +
Frans Bael x Germaine (Germana) Muylaert
X Dhtm, 27-12-1897
Baeten: korte vorm van de Latijnse heiligennaam Beatrix
De Klerck: van het Latijnse clericus = geestelijke. Aangezien in de middeleeuwen de geestelijkheid de enige geletterde stand was, kreeg klerk de betekenis van ’geleerde, schoolmeester, geletterde’. Geletterd betekende kunnen lezen en schrijven, vandaar geheimschrijver, griffier, schepenklerk, secre- taris
Bn: Kammenze Mil (woonde op het gehucht de Kam)
Zittend : Emile Baeten en Leontine De Klerck
Staande: Iréne, Gaston, Yvonne en Octaaf
Landbouwer en oud-schepen Emile Baeten woonde met zijn gezin op de Geraardsbergse steenweg aan de Kambaan te Heldergem.
Iréne (x onderwijzer Henry Van den Neste), Gaston (x Paula Cobbaut). Hij werd landbouwer en was actief in de politiek. Hij werd burgemeester van 1940 tot 1944. Yvonne (x onderwijzer Louis Pevernagie) en Octaaf, veearts (x Margarete Weemaes).
Annon Emile Baeten x Leontine De Klerck
Gezinsfoto (verz. Emiel Baeten)
Baeten Annon Emile ° He, 14-06-1868
landbouwer + He, 30-01-1962
X Anderlecht, 15-07-1908
Baeten Donatus ° He, 16-03-1828
Baetens Livinus ° Nwken, 30-12-1773
De Clercq Victor François ° Nederbr, 29-05-1849
onderwijzer +
De Porre Joannes ° Outer, 09-10-1775
landbouwer +
gendarme +
Van der Niepen Petrus Franciscus ° Outer, 24-01-1817
landbouwer +
X Outer, 30-07-1847
Boumont: plaatsnaam Boumont in Vierset (Lu).
Bn: Lakartens
Staande: Omer, Cyriel, Remy en Maria Clementine
Het gezin was gehuisvest in Landlede te Kerksken.
Cyrille, bouwvakker (x Maria Stevens), Petrus Remy, spoorwegarbeider (x Melanie Maria Matthijs), Omer, bouwvakker (x Marie Camilla Lobijn) en Maria Clementina (x Alfons D’Hoker, seizoenarbeider).
Albinus Baetens x Leontina Boumont
Gezinsfoto 1925 (verz. Geert De Dobbeleer)
21
Kwartierstaat
X
X
X
X
X
X
Baetens Albinus ° Ke, 28-01-1858
Baetens Carolus Ludovicus ° Ke, 16-06-1819
arbeider + Ke, 05-08-1886
Baetens Ferdinandus ° Ha, 13-12-1778
Boumont Charles* ° St. Antelinks,
arbeider + He, 01-01-1844
Kiekens Josephus ° St.-L-Esse, 10-12-1794 + St. Antelinks, 06-11-1847
Merckx Amalia ° St. Antelinks, 26-04-1807 + St. Antelinks, 26-09-1882
* 2e huw. te Outer op 01-08-1879 met Barbara De Pril (° Outer)
Albinus Baetens x Leontina Boumont
X He, 06-05-1846
Baetens: korte vorm van de Latijnse heiligennaam Beatrix.
Van der Haegen: verspreide plaatsnaam Haag, Hage, Ter Hagen = heg, omheining van levend hout.
Droesbeke: plaatsnaam=drassige troebele beek.
Zittend: Alfons Droesbeke en Hortense Van der Haegen, er tussen in: Octavia Baetens
Staande: Marie en Gustaaf Baetens, Achiel Droesbeke, Hector (militair), Alfons, Achiel (militair) en Ida Baetens, Alice Droesbeke en Kamiel Baetens
Dit talrijk gezin woonde te Kerksken.
Na het overlijden van Jan Baptist Baetens huwde moeder Hortense in 1914 een 2e maal met weduw- naar met twee kinderen Alfons Droesbeke.
Alfons Baetens (x Emilie Breynaert, ex. Heldergem), zij weken uit naar de USA. Hector (x Maria Joanna Wijnant en Achilles (x Malvina D’Hoir). Ida Clementia (x Adolf Wijnant) en Gustaaf (x Rosine Van Keymeulen). Maria Adeline werd religieuze bij de Zwartzusters in Halle. Camille (x Jozef Buydens) en Octavie Marie (x Robert De Schutter).
De kinderen Droesbeke: Achille bleef ongehuwd en Alice (x Frans Goubert).
Jan Baptist Baetens x Marie Hortense Van der Haegen xx Alfons Droesbeke
Gezinsopname 1923 (verz. Roza Baetens)
23
Kwartierstaat
Kinderen uit 2e huwelijk: Achile ° Alice °
Baetens Jan Baptist ° Ke, 23-08-1867
slachter + Ke, 04-12-1913
X Ke, 18-12-1895
Baetens Jozef ° Ke, 26-02-1823
wever, landbouwer + Ke, 10-05-1910
Baetens Dominicus ° Ha, 20-01-1782
Van der Haegen Amand ° Ke, 12-09-1843
jachtwachter + Ke, 01-07-1910
Van der Hoeven Franciscus ° Dhtm, 14-12-1803
landbouwer + Dhtm, 18-10-1867
Van der Haegen Jan Baptist ° Ke, ca 1801
herbergier, winkelier + Ke, 26-01-1876
De Schutter Dominicus ° Ha, 23-09-1796
winkelier + Ha, 07-12-1843
Van Nedervelde Constantia ** ° Ha, 02-02-1796 + Ha, 17-08-1853
* 2e huwelijk te Ke, 21-10-1914 met Lodewijk Alfonse Droesbeke ** 2e huwelijk te Ha, 31-10-1844 met Dominicus Coppens
Jan Baptist Baetens x Marie Hortense Van der Haegen xx Alfons Droesbeke
X Dhtm, 07-02-1851
X Ha, 09-02-1868
X Ha, 14-05-1823
Lobijn: patroniem, vleivorm van de Germaanse voornaam Lodebert = hluta-bertha = beroemd- schitterend.
Bn: pepken
Omer woonde in de Molenstraat te Denderhoutem.
Adrienne (x Eugéne De Man) en Maria (x Arthur De Dobbeleer)
Omer Baetens x Maria Camilla Lobijn
Gezinsfoto 1940 (verz. Geert De Dobbeleer)
25
Kwartierstaat
Baetens Omer ° Ke, 27-02-1903
wever, grondwerker + Aalst, 02-02-1989
Baetens Albinus ° Ke, 28-01-1858 + Ke, 15-12-1953
Boumont Leontina ° Nederh, 09-01-1866 + Ke, 28-07-1959
Baetens Carolus Ludovicus ° Ke, 16-06-1819
arbeider + Ke, 05-08-1886
Lobijn Petrus Cornelius ° Dhtm, 04-10-1866
landbouwer, dienstbode
Boumont Charles ° St. Antel. 16-08-1838
herbergier +
Lobijn Joannes Franciscus ° Dhtm, 19-02-1822
landbouwer + Dhtm, 30-03-1912
Verlinden Franciscus ° Dhtm, 17-10-1814
X Nederh. 13-11-1885
X Dhtm, 03-06-1891
X Dhtm, 27-11-1850
X Dhtm, 23-10-1850
X He, 06-05-1848
Van Wassenhove: plaatsnaam Wassenhoven in Grotenberg.
Julia en Rufin Beerens, Marie Van Wassenhove, Orpha en Victor Beerens.
Gustaaf Beerens was handelaar en woonde op het Dorp te Heldergem.
Julia (x Frederik Raes), Orpha (x Henri Van Cauwenbergh), Rufin (x Maria Piron) en Victor (x Georgine Lievens). Juliette (niet op foto) huwde Marcel De Cock.
Gustaaf Beerens x Marie Therèse Van Wassenhove
Gezinsfoto 1910 (verz. Frieda Menschaert)
27
Kwartierstaat
Beerens Gustaaf ° He, 12-05-1880
Beerens Petrus ° Vlekkem, 21-11-1835
Beerens Leander ° Vlekkem, ca 1801
arbeider + Vlekkem, 20-09-1873
Van Wassenhove Gustaaf ° Aaigem, 26-01-1859
landbouwer + Dhtm, 03-12-1913
Van Tittelboom Bernardus ° Ressegem, ca 1796
broodbakker, arbeider + He, 20-07-1866
mandenmaker, landbouwer + Aaigem, 26-07-1884
Van Durme Franciscus ° Dhtm, 22-01-1822
herbergier, dienstknecht + Dhtm, 11-03-1882
Gustaaf Beerens x Marie Therèse Van Wassenhove
X He, 10-12-1873
X De, 27-06-1883
HELDERGEM
AAIGEM
28
Bellens: patroniem. Variante van Ballin, vleivorm van Baldwin, Boudewijn. Vleivorm van de Germaanse voornaam Bello; die ook in de plaatsnaam Bellegem schuilt.
Ottoy: patroniem. Vleivorm van de Germaanse voornaam Otto.
Vooraan: Helene, Victorine Ottoy, Mare Louise en Clarisse.
Achteraan: Georgette, Maria en Gabriella Amandina.
Dit gezin woonde in de Berg (Winkelveld) te Kerksken. Vader Bellens was seizoenarbeider. Maria (x Sylvain De Cooman, bouwvakker), Georgette (x Joris Paduat, werknemer trammaatschappij), Gabriella (x Alfons Braem, bouwvakker), Helene (x Roger Beerens, ondernemer), Clarisse (x Jozef De Schrijver, bouwvakker), Marie Louise (x Marcel Rottiers), Robert, bouwvakker (x Annie Janssens) en Jeanine (x Wilfried De Coninck, pistoolschilder).
Gustaaf August Bellens x Victorine Ottoy
Gezinsfoto ca. 1936 (verz. Hilde Van den Eynde)
29
Kwartierstaat
Bellens Gustaaf August ° Aaigem, 03-11-1896
seizoenarbeider + Ke, 02-07-1942
X Ke, 20-03-1924
Bellens Donatus ° Aaigem, 01-07-1854
Ottoy Joseph ° Ha, 05-10-1869 + Ke, 16-10-1923
De Wilde Clementia ° Ke, 11-12-1869 + Ke, 14-07-1919
Elaut Joannes Baptiste ° Borsbeke, 16-06-1820
arbeider + Aaigem, 04-08-1884
Ottoy Dominicus ° Bambrugge, 15-04-1815
De Wilde Jan Baptiste ° Ke, 29-10-1831
wever + Ke, 14-05-1926
Gustaaf August Bellens x Victorine Ottoy
X Aaigem, 11-01-1883
X Ke, 20-03-1894
X Ha, 18-04-1866
X Ha, 18-04-1866
X Aaigem, 18-10-1844
X Aaigem, 14-02-1857
AAIGEM
KERKSKEN
30
Boonen: bijnaam naar de geringe waarde van de bonen (dagelijks voedsel in de Middeleeuwen) of beroepsnaam voor een bonenplanter, -kweker of dorser. Misschien van de Germaanse voornaam Bono, Bona?
Fermon: patroniem Germaanse voornaam fara-mundo. Ook plaatsnaam in Frankrijk: Le Fermont.
Gustaaf Boonen en Clemence Clementine Fermon
Kinderen : Henry, Maria, Rosine, Florent, Josephine en Charlotte.
(7e kind Frans, nog niet geboren)
Gustaaf woonde Hoek te Kerksken en was werknemer bij de Brusselse trammaatschappij.
Henry, metaalarbeider (x Justine Roelandt), Josephine (x onderwijzer Gilbert Van Overwaelle), Charlotte huwde na de dood van haar tweelingzus Josephine, diens echtgenoot Gilbert Van Overwaelle, Maria (x Albert Van Impe, NMBS-werknemer). Florent, drukker, winkelier, muzikant en koster (x Anny Sterck). Rosine en Frans bleven ongehuwd.
Jan Gustaaf Boonen x Clemence Clementine Fermon
Gezinsfoto 1924 (verz. Maria Boonen)
31
Kwartierstaat
Boonen Jan Gustaaf ° Londerz.,
Boonen Frederik ° Londerz., 12-05-1841
koopman + Ke, 30-04-1922
° +
° +
Van der Hoeven Franciscus ° Dhtm, 14-12-1803 + Dhtm, 18-10-1867
Scheerlinck Victoria ° Dhtm, 27-06-1800 + Dhtm, 19-02-1899
* 2e huw. met Bernardina Catharina De Troch ** 2e huw. met Martha Van der Steen (ex Lede)
te Ke op 10-09-1856
X
32
Callebaut: volgens Lindemans een afleiding van de meisjesnaam Calle. Volgens Debrabandere mis- schien een adaptatie van de Franse familienaam Caillebeau of omgekeerd? Caillebeau = gewrongelde melk.
Vleurinck: patroniem. Germaanse naam Vlederik uit Flitherik. Germaanse naam frithu-riîkja = vrede- machtig, heersend rijk.
Zittend: Isidoor Callebaut en Maria Constantia Vleurinck
Staande: Agrandine Bertha, Maria Julia, Desiré, Louis Carolus, Petrus Jozef, Stephanie Elisa
Het gezin woonde in de Kerkstraat te Heldergem.
Désidereus (x Leontine Thys), Carolus Lodewijk (x Sylvie Thys), beiden winkeliers in Brussel, Maria Julia (x Leopold Jozef D’Haeseleer) hadden vele jaren een herberg in Heldergem (‘bij den Amerikoan’) en na het overlijden van haar echtgenoot huwde zij een 2e maal met Oscar Van der Stuyft. Petrus Jozef, marktkramer (x Hortensia Adeline Van Ghyseghem), Stephanie Elisa (x Richard Smet, bouwvak- ker) en Agrandine Bertha (x Albert Van der Haegen, aannemer).
Isidoor Callebaut x Maria Constantia Vleurinck
Gezinsfoto ca. 1930 (verz. Fam. Fleurinck-Smet)
33
Kwartierstaat
Callebaut Isidoor ° Ha, 31-08-1876
Callebaut Karel Lodewijk ° Ha, 25-05-1843
wever + Ha, 01-02-1921
Callebaut Judocus Jozef ° Aalst, 12-11-1816
landbouwer + Ha, 12-02-1850
Vleurinck Eduardus ° Aaigem, 23-09-1838
° +
Vleurinck Petrus Livinus ° Aaigem, 24-02-1807
wever + Aaigem, 22-04-1847
Lievens Petrus Joannes* ° He, 30-12-1795
landbouwer + He, 26-07-1866
* weduwnaar van Victoria Van den Brempt (+ He, 18-12-1837)
Isidoor Callebaut x Maria Constantia Vleurinck
X Ha, 13-09-1872
X He, 13-01-1864
X
HAALTERT
HELDERGEM
Callebaut: volgens Lindemans een afleiding van de meisjesnaam Calle. Volgens Debrabandere mis- schien een adaptatie van de Franse familienaam Caillebeau of omgekeerd? Caillebeau = gewrongelde melk.
Andries: patroniem. Heiligennaam Andreas, in het Grieks andreios = mannelijk, dapper. Reeds monni- kennaam in Gent in 954. Verkorte vormen: Dries, Drees.
Vooraan: Gaston, Marcel, Alfons en Alice
Achteraan: Jozef Callebaut en Maria Carolina Andries
Het gezin woonde in Boekent te Kerksken.
Maria Alice (x Alfons Verbeken), Jan Baptist-Gaston (Maria De Rijck) en Alfons (x Martha Hendrickx.
Niet op foto: Gustaaf, ijsventer (x Clemence Lauwereys).
Jozef Callebaut x Maria Carolina Andries
34
35
Kwartierstaat
Callebaut Jozef ° Ke, 20-04-1880
Callebaut Alfons ° Ke, 17-01-1846
Callebaut Franciscus ° Ha, 17-06-1816
wever, fabrikant + Ke, 13-10-1897
Andries Joannes Baptist ° He, 17-02-1855
houtzager, tapper + He, 14-07-1933
De Schrijver Ludovicus ° Ke, 06-05-1816
landbouwer + Ke, 23-12-1887
Andries Petrus Franciscus ° He, 02-05-1825
landbouwer + He, 12-06-1857
klompenmaker + He, 09-04-1883
X Ke, 06-05-1874
X He, 18-02-1880
X He, 05-04-1837
X He, 10-11-1851
X Ke, 10-11-1841
X Ke, 15-01-1845
KERKSKEN
HELDERGEM
Callebaut: volgens Lindemans een afleiding van de meisjesnaam Calle. Volgens Debrabandere mis- schien een adaptatie van de Franse familienaam Caillebeau of omgekeerd? Caillebeau = gewrongelde melk.
Braem: patroniem, korte vorm van de bijbelse naam Abraham. De naam kan ook gegeven zijn naar de braamstruik.
Zittend: Karel Lodewijk Callebaut, Maria Josepha (Mezefa) Braem, Valentina, Delphina en Evelina
Staande: Camiel, Isidoor, Maria Rosalia, Maria Grandina, Maria Stefanie en Maria Clemence
Karel Lodewijk was landbouwer en woonde op de Keiberg te Haaltert.
Camiel bleef ongehuwd, Isidoor (x Constantia Vleurinck), Marie Rosalia (x Jan Van Vaerenbergh), Maria Grandina (x Arthur De Sutter), Maria Stefanie (x Pieter Joseph Bogaert), Maria Clementina (x Amedée De Schrijver), Evelina (x Camiel De Meerleer), Delphina (x Dominicus Van Keymeulen).
Karel Lodewijk Callebaut x Maria Josepha Braem
36
Kwartierstaat
Callebaut Karel Lodewijk ° Ha, 25-05-1843 + Ha, 01-02--1921
X Ha, 13-09-1872
Van der Eecken Regina ° Ha, 27-04-1818 + Ha, 10-02-1895
Callebaut Petrus ° Mere, + Aalst, ca 1819
Van Cauwenbergh Carolina ° Aalst, + Aalst, 15-06-1831
° +
wever + Ha, 26-03-1873
° +
° +
Karel Lodewijk Callebaut x Maria Josepha Braem
X Ha, 11-01-1850
Chiau: van verspreide Franse plaatsnaam Chaux? Misschien verkorte vorm van Michaux.
De Muyter: afleiding van Middelnederlands muyten, meuten, moyten = oproer maken, in opstand komen. Ook beroepsnaam voor een oproerling (muiter).
Bn: de Jefkes
Vooraan: Hector, Karel Lodewijk Chiau, Gaston, Celestina De Muyter met Richard, Edgard, Grootvader Frans De Muyter en Agnes.
Staande: Maurice, Robert, Iréne, Omer en Odille.
Niet op foto: Marcel
Vader Chiau was landbouwer in Denderhoutem op Terwaerent.
Iréne (x Hector Van der Meeren), Robert, landbouwer (x Maria Geeroms), Maurits, schoenmaker (x Elise Van der Speeten), Omer, postbode (x Maria Coen), Odile, onderwijzeres bleef ongehuwd, Agnes (x Jan Van Herreweghe), Hector, landbouwer, ongehuwd, Edgard, postbode (x Estelle Van Impe), Gaston, postbode (x Margriet Van den Berghe), Richard, postbode (x Adrienne De Schepper), Marcel, bouwvakker (x Alice Scheerlinck)
Joannes Chiau x Celestina De Muyter
Gezinsfoto, ca. 1930 (verz. Chris Chiau)
39
Kwartierstaat
Chiau Joannes ° Dhtm, 23-11-1877
Chiau Karel Lodewijk ° Dhtm, 24-03-1833
landbouwer + Dhtm, 10-02-1917
Chiau Dominicus ° Dhtm, 27-11-1788
De Muyter Franciscus ° Dhtm, 29-06-1856
landbouwer + Dhtm, 10-01-1943
Van Rossen Adriaan Josephus ° Dhtm, 22-06-1803
landbouwer + Dhtm, 28-12-1878
Van den Berghe Maria Joanna ° Ha, 04-10-1825 + Dhtm, 22-10-1873
Van Paepeghem Josephus Amandus ° Dhtm, 12-12-1802
slachter-werkman + Dhtm, 26-03-1876
Joannes Chiau x Celestina De Muyter
X Dhtm, 17-05-1865
X Dhtm, 05-07-1882
X Dhtm, 28-08-1829
X Ha, 23-08-1855
X Ha, 26-08-1824
X Dhtm, 21-06-1834
De Backer: beroepsnaam van de broodbakker. Eventueel ook van het Middelnederlands ‘backer’ = veerman of baggeraar.
Scheerlinck: Middelnederlands ‘scheerlinc’ = dolle kervel of scherlinc = schering van het weefsel. Misschien beroepsnaam van wever?
Simonne, Roger, Philemon De Backer, Herman, Stephanie Scheerlinck en Etienne.
Het gezin woonde in Ekent te Haaltert.
Simonne, actief in de VKAJ en KAV (x Henry Welleman, verzekeringsmakelaar, geëngageerd in de Christelijke sociale beweging). Roger, eveneens actief in de Kajottersbeweging, werd leraar in het RHITO te Aalst (x Delphine Roelant), Etienne, ambtenaar Ministerie van Financiën, (x Godelieve Van der Stappen) en Herman, technicus, (x Elianne De Pelsmaeker).
Edmond De Backer x Stephanie Scheerlinck
Gezinsfoto 1945 (verz. Roger De Backer)
41
Kwartierstaat
De Backer Edmond ° Dhtm, 30-07-1901 + Ha, 20-04-1971
X Ha, 23-01-1929
De Backer Felix ° Dhtm, 29-11-1869
wever + Dhtm, 25-04-1930
De Backer Livinus ° Dhtm, 23-07-1832
koopman + Dhtm, 04-02-1912
Scheerlinck Benedictus ° Ha, 08-02-1863
De Pril Constantinus ° Dtm, 22-11-1824
wever + Dhtm, 16-08-1902
Scheerlinck Charles ° Ha, 28-08-1820
Vijverman Alouis ° Ha, 21-03-1837
Edmond De Backer x Stephanie Scheerlinck
X Dhtm, 29-05-1895
X Ha, 11-04-1894
X Ke, 25-07-1860
X Mere, 20-09-1847
X Dhtm, 05-10-1865
X Dhtm, 22-11-1855
Schockaert: mogelijk een –aard-afleiding van het Middelnederlands werkwoord schocken. Kan ook rechtstreeks van het Franse Chocquart worden verklaard. Afleiding van Van den Schock.
Albert De Brouwer, Anita, Magda, Leen, Marie-Rose, Denise Schockaert en Walter.
Albert was bakker en samen met zijn echtgenote hadden zij een zaak op Bruul
Magda (x Herman De Kegel, leraar), Lena (x Paul De Neve, ingenieur), Walter, VRT producer (x Bea Matterne), Anita (x Guido Van de Weghe, verzekeringsmakelaar) en Marie-Rose (x Nico Janssens, technicus).
Albert Camiel De Brouwer x Denise Maria Schockaert
Gezinsfoto, Bruul (verz. Magda De Brouwer)
43
Kwartierstaat
De Brouwer Albert Camiel ° Ha, 20-07-1918
bakker + Aalst, 25-10-1977
X Ha, 06-05-1943
De Laen Celestina ° Dhtm, 08-03-1875 + Ha, 20-05-1945
De Brouwer Leander ° Nwken, 07-04-1831
wever, landbouwer + Ha, 03-01-1909
Baeyens Virginia Valentina ° Ha, 18-10-1899 + Aalst, 05-11-1995
De Laen Pieter, ° Okegem, 10-10-1825 + Dhtm, 12-03-1879
De Schutter Coleta ° Ha, 11-06-1834 + Dhtm, 01-05-1891
Schockaert Camiel ° +
X Ha, 12-02-1896
X Ha, 23-121-1921
X Ha, 18-09-1899
HAALTERT
44
De Cock: beroepsnaam van de kok. Ook Middelnederlandse beroepsnaam coc, scarpcoc = beul, scherprechter.
Gossey: patroniem. Komt van Germaanse voornaam Goos, Goswijn.
Zittend: Irène Raymonda, Amandus De Cock, Roger Petrus, Maria Melanie Gossey en Emma Alfonsine
Staande: Lisa Maria, Martha Césarine, Albert Georges, Amandine en Camilla
Het gezin woonde op de Dries te Heldergem.
Maria Amandine (x Oscar Beerens, staatsbediende), Martha Césarine (x Charles Tas, bediende), Albert Georges (x Victorine Van de Perre), Lisa Marie (x Gustaaf Schouppe, bakkerszaak), Amandine Marie Camilla (x Albert De Smet, mijnwerker), Roger Petrus, zelfstandig kolenhandelaar (x Rosa De Man), en Emma Alphonsina (x Cyriel Van Eeckhout, bediende). Irene Raymonda (x Hector Moreels), zij baatten een herberg uit in Welle (Den beerput).
Amandus De Cock x Maria Melanie Celestine Gossey
Gezinsfoto ca. 1930 (verz. Georges De Smet)
45
Kwartierstaat
De Cock Amandus ° He, 10-04-1875 + He, 01-08-1943
X 23-01-1904
De Cock Petrus ° Dhtm, 03-10-1830
werkman + He, 10-09-1914
De Cock Josephus ° He, 26-12-1790
arbeider + He, 02-03-1844
Gosseye Vitalis ° He, 25-09-1855
Groebens Constantinus ° He, 02-07-1806
Gosseye Carolus ° St. Antelinks, 1819
dagloner + He, 07-01-1890
Pardaens Donatus ° He, 02-11-1811 + He, 16-08-1852
De Wetter Judoca ° He, 17-01-1821 + He, 17-06-1874
Amandus De Cock x Maria Melanie Celestine Gossey
X He, 17-05-1874
X He, 01-05-1877
X He, 11-11-1841
X He, 25-11-1846
X He, 30-01-1823
X He, 21-11-1834
HELDERGEM
46
De Coninck: bijnaam voor een koning, vb. bijnaam voor de koning van een boogschuttersgilde.
Goubert: Gobert, patroniem, Germaanse voornaam Godebrecht.
Vooraan: Etienne Marie Louise en Urbain
Achteraan: Jozef De Coninck en Maria Goubert
Het gezin woonde in de Schoolstraat te Denderhoutem.
Etienne Marie-Louise (x Victor Raes, bouw - vakker), Urbain overleed reeds in 1948.
Jozef De Coninck x Maria Celestina Rosalia Goubert
Gezinsfoto 1940 (verz. Hilde Raes)
47
Kwartierstaat
aannemer ° Gent, 23-04-1974
De Coninck René ° Dhtm, 29-01-1875 + Outer, 14-04-1959
Van der Straeten Maria Antonia ° Dhtm, 10-07-1877 + Dhtm, 12-11-1910
De Coninck Joannes Baptiste ° Dhtm, 24-08-1831
landbouwer + Dhtm, 27-01-1922
Goubert Alexius ° Dhtm, 02-12-1868
Van der Straeten Constantinus ° Dhtm, 31-12-1832
koopman granen + Dhtm, 20-01-1894
Goubert Charles Louis ° Dhtm, 13-01-1840
wever + Dhtm, 19-10-1925
Van der Elst Antonius ° Okegem, 08-12-1843
dienstknecht + 26-01-1931
Jozef De Coninck x Maria Celestina Rosalia Goubert
X 26-09-1901
X 12-10-1898
X 22-01-1873
X 13-05-1868
De Coster: beroepsnaam van de kerkkoster.
De Troyer: variante van De Troeyer, het Middelnederlandse ‘troye’-in het Frans truie = werptuig met ste- nen (katapult), dus hij die het bediende. Er is ook het Middelnederlandse ‘troye’ = trui, wambuismaker. Beroepsnaam voor de truienwever of –verkoper.
Bn: kosterkes
Staande: Victorine, Virgine, Marie en Emma
Benedikt huwde Petronella De Toyer, die op haar twintigste en kantzaak had opgericht in Woubrechtegem.
In 1884 kocht Benedictus een boerderij in de Boekent (St. Anna) te Haaltert. Zijn echtgenote Petronella stierf op 44-jarige leeftijd. Hij trok zich uit de slag met de hulp van de oudste dochters. Enkele jaren later hervatten Victoria, Hortensia en Virginie de kanthandel.
Jan Baptist (x Leonie De Vriendt), Virginie (x Pieter Frans De Vos), Victoria en Hortensia bleven onge- huwd. Maria Francisca (x landbouwer Victor Beeckman) en Joanna Emma (x Ernest Ferdinand Baeyens).
Ernest stichtte een constructieatelier voor landbouwmachines aan het station te Haaltert. Het was er ook herberg en er was een weegbrug. Na zijn dood in 1934 werd de firma uitgebreid en geleid door zijn zoon Hugo, onder de naam HUBA. Hij specialiseerde zich in landbouwmachines, wasmachines en later tuinmeubelen. In de bloeiperiode kwamen er ruim 40 werknemers aan de bak.
Benedictus De Coster x Petronella De Troyer
Gezinsfoto 1910 (verz. Agnes De Vos)
49
Kwartierstaat
De Coster Benedictus ° Woubr, 23-10-1833
landbouwer + Ha, 06-07-1915
X Ressegem 04-2-1873
Van Londerseel Sofia ° Woubr., 11-05-1806 + Woubr, 31-11-1842
De Coster Benedictus ° St-L-Esse, 21-04-1777
landsman + Woubr, 21-09-1839
De Troyer Josephus ° Ressegem, 17-08-1815
landbouwer + Ressegem, 18-01-1888
Van Londerseel Jan Baptist* ° Ke, 30-09-1768 + Ha, 16-03-1849
De Graeve Rosalia ° Erondegem, ca 1762 + Ha, 11-02-1878
De Troyer Ambrosius ° Ressegem, 08-08-1785 + Ressegem, 19-08-1848
Callebaut Dorothea ° Borsbeke, 05-09-1781 + Ressegem, 27-09-1873
Schepens Pieter Joannes ° Ressegem, 15-05-1779
landbouwer + Ressegem, 16-12-1860
De Brouwer Victoria ° Resegem, 02-03-1781 +Ressegem, 14-06-1837
* 2e huw. te Woubr, 23-02-1844 met Catharina Josepha Van der Biest (° G’bergen)
Benedictus De Coster x Petronella De Troyer
X Ha, 18-05-1831
Roelants: patroniem. Germaanse naam, vooral bekend uit het Roelandslied, le chanson de Roland. Hrothi-landa = roem-land.
Aimée De Gendt en Alma Roelants Kinderen: Marcella, Christianne, Albert en Magdalena
Aimée zette de houthandel van zijn vader verder in de Eigenstraat te Denderhoutem. Christianne en Marcella huwden respectievelijk met Gilbert en Denis De Wit, zaakvoerders van de firma De Wit, bouwmaterialen te Herdersem. Albert, eveneens actief in de houthandel, (x Ghislaine Clementine Liebaut).
Gezinsfoto 1934 (verz. Albert De Gendt)
50
Kwartierstaat
De Gendt Amatus Franciscus ° Dhtm, 16-07-1901
houthandelaar + Liedekerke,
20-02-1992
landbouwer, houtkoopman
+ Dhtm, 17-02-1948
De Gendt Eduardus ° Welle, 24-09-1826
metser + Welle, 15-11-1872
Roelants Ludovicus Jozef ° Ha, 25-12-1874
landbouwer + Ha, 12-09-1913
De Pelsemaeker Petrus Franciscus ° Dhtm, 26-10-1806
landbouwer + Dhtm, 03-05-1880
Roelants Dominicus Benedictus ° Ha, 10-12-1823
landbouwer, schepen + Ha, 29-11-1902
De Hondt Desidereus Gerardus ° Ha, 18-06-1836
landbouwer + Ha, 02-07-1916
Aimée De Gendt x Alma Roelants
X Dhtm, 22-06-1887
X Ha, 29-05-1899
X Nederh., 10-12-1870
X Iddergem, 26-01-1854
X Welle, 30-01-1861
X Dhtm, 02-09-1857
Bn: Kegels Soeë
Staande: Gustaaf, Albert en Maurice
Frans De Kegel was landbouwer en woonde in de Wijngaardstraat te Kerksken. Hij plande zijn huwelijk in 1914, doch werd gemobiliseerd bij het uitbreken van WO I. Zijn eenheid nam deel aan de slag van Antwerpen in 1914 en werden later 4 jaar geïnterneerd in Groningen (Nl). In 1919 kwam hij terug naar zijn geboortedorp en huwde met Clemence op 13 september.
Gustaaf, leraar in de toenmalige ‘Vrije Vakschool’ (nu VTI) te Aalst (x Eveline Vijverman), Maurice, tex- tieltechnicus (x Delphine Maesschalck) en Albert, technieker Gilbos (x Juliana De Ridder).
Een merkwaardig feit: de vader van Clemence Schouppe huwde 4 maal en kreeg 21 kinderen. Hij was bakker, herbergier, winkelier, landbouwer en baatte een warenhuis uit in Kerksken.
Franciscus De Kegel x Clemencia Josephina Schouppe
Gezinsfoto 1942 (verz. Hilde De Kegel)
53
Kwartierstaat
De Kegel Franciscus ° Ke, 16-12-1883 + Ke, 19-02-1968
X Ke, 10-09-1919
De Kegel Serafinus ° Ke, 03-04-1836
wever + Ke, 10-01-1911
De Kegel Jan Baptist ° Ha, 09-01-1801
wever bobijner + Ke, 25-11-1861
Callebaut Maria Catharina ° Ha, 10-05-1858 + Ke, 31-03-1891
Guns Dominicus ° Ke, 10-04-1806
wever landbouwer + Ke, 20-12-1867
Schouppe Karel Lodewijk ° Ke, 11-01-1828 + Ke, 11-05-1865
Van Mulders Maria Egidia ° Welle, 08-09-1824 + Ke, 26-01-1865
Callebaut Jan Baptist ° Ha, 21-04-1829 + Ha, 04-04-1898
De Troyer Scolastica ° ca 1824 +
* 1e huw. met Marie Theresia De Leeuw (+ 1887) 2e huw. met Maria Caharina Callebaut in 1887 3e huw. met Maria Pauline in 1891 4e huw. met Maria Herremans in 1900
Franciscus De Kegel x Clemencia Josephina Schouppe
X Ke, 20-12-1877
X Ha, 12-08-1891
De Koker: beroepsnaam naar de koker, pijlkoker, naaldenkoker, brievenkoker. Kan de beroepsnaam zijn voor de stadsbode die de brieven in een koker draagt.
Matthijs: patroniem, naam van de apostel Matthias.
Bn: ‘bij Koker’
Vooraan: Maurice, Elvire, Poydor en Julien
Achteraan: Adrienne, Celine Matthijs en Maria
Vader De Koker woonde in de Heldergemstraat te Heldergem en was loodgieter-zinkbewerker.
Adrienne (x Alfons De Groot, bediende), Maria (x Georges Hemerijckx). Elvire (x Odilon Baeten, bediende), Maurice (x Liliane De Backer) werd ook loodgieter evenals Julien, (x Hilda De Meyer).
Polydoor De Koker x Sophia Celina Matthijs
Gezinsfoto 1943 (verz. Rose Van den Driessche)
55
Kwartierstaat
De Koker Polydor ° Aaigem, 24-01-1899
loodgieter + He, 24-01-1986
X He, 17-10-1923
25-12-1990
koperslager + Aaigem, 15-02-1950
De Coker Jan Baptist ° Bambrugge, 01-01-1824
ketellapper + Aaigem, 18-08-1879
Matthijs Petrus ° Nederh, 01-08-1862
Schouppe August ° Mere, 29-12-1826
Matthijs Augustus ° Nederh., 23-08-1828 + Nederh, 09-12-1912
Van der Haegen Maria ° Aspelare, 20-03-1832 + Nederh, 10-01-1922
Van de Wiele Petrus Amandus ° He, 16-03-1810
landbouwer + He, 29-01-1860
X Mere, 06-10-1897
X He, 28-08-1889
X He, 01-03-1851
X Nederh., 02-10-1861
X Mere, 30-10-1861
X Mere, 22-10-1857
AAIGEM
HELDERGEM
Deleeneer: hij die leen geeft, d.i. een recht of stuk grond aan de leenman in vruchtgebruik geven.
D’Haeseleer: genoemd naar de hazelaar, als plaatsnaam, huisnaam of uithangbord. Ook afleiding van de plaatsnaam Hazel = hazelaar.
Bn: kantnierens: vader Frederik werd in 1880 aangesteld als kantonnier.
Zittend: Rosine, Malvina D’Haeseleer, Bertha Maria
Staande: Cyriel, Leopold, Amand Deleeneer, Frans en Robert
Het gezin huisde in Daal te Denderhoutem. Vader Amand deed gedurende meer dan 50 jaar ‘de cam- pagne’ in Frankrijk.
Rosine, (x Jozef Coessens, spoorwegarbeider), Frans, RTT werknemer (x Bertha Muylaert), Cyriel, stu- kadoor (x Hortense Dooremont), Leopold, metaalbewerker (x Germaine Tas), Maria (x Edward De Kegel, wever), Robert was meubelmaker, (x Maria Renneboog). Zij emigreerden in 1949 naar Canada.
56
Gezinsfoto 1948 (verz. Joris De Kegel)
Kwartierstaat
De Leeneer Petrus Amandus ° Dhtm, 17-12-1866
linnenwever + Dhtm, 20-08-1947
De Leeneer Casimirus ° Dhtm, 07-01-1838
kantonnier + Dhtm, ca 1914
Deleeneer Judocus ° Dhtm, 30-08-1810
D’Haeseleer Joannes Baptiste ° Welle, 14-01-1832
landbouwer + Dhtm, 09-01-1889
Impens Petrus Amandus ° Dhtm, 22-11-1802
dienstknecht + Iddergem, 26-07-1872
D’Haeseleer Petrus Franciscus ° Welle, 23-11-1805
landbouwer + Welle, ca 1879
Van den Stock Franciscus ° Dhtm, 19-10-1812
landbouwer + Dhtm, 15-03-1883
X Dhtm, 05-09-1860
57
DENDERHOUTEM
De Leeuw: bijnaam naar de eigenschappen van de leeuw (kracht, trots, onstuimig) of nar een huis- naam of uithangbord.
Jacobs: patroniem, bijbelse voornaam Jacob, Jacobos (Gr.)
Vooraan: Philemon De Leeuw, Alma, Elise Jacobs, Mariette en Prosper en Oscar (uiterst rechts)
Achteraan: uiterst links Gustaaf, Jan, Maria, Adolf en Petrus
Vader Philemon was seizoenarbeider en landbouwer en woonde op de Steenweg in Heldergem.
Jan, bouwvakker (x Emma Neirinckx), Marie (x Oscar Florent Lievens). Oscar was bierhandelaar en een periode schepen te Heldergem. Adolf, bouwvakker (x Bertha Van der Haegen). Petrus, werknemer NMBS (x Roze Van Impe) en Oscar, bouwvakker (x Marie Goessens). Alma (x werfleider Frans De Boeck), Prosper bleef ongehuwd en Mariette (x Marcel Verheirstraeten, magazijnbediende).
Gezinsfoto 1936 (verz. Paul Lievens)
Philemon De Leeuw x Elisa Jacobs
58
Kwartierstaat
De Leeuw Philemon ° He, 01-02-1888
seizoenarbeider + He, 07-12-1964
X He, 10-01-1914
De Leeuw Donatus ° He, 24-09-1850
landbouwer + He, 15-08-1900
De Leeuw Francscus ° He, 10-03-1819
landbouwer + He, 31-10-1873
Jacobs Joannes Baptist ° He, 04-12-1848
wagenmaker + He, 01-05-1924
Welleman Bernardus ° Ke, 19-02-1823
Jacobs Petrus ° Aspelare, ca 1817
wagenmaker + He, 07-09-1881
Scheerlinck Modest ° Ke, 15-03-1829
Philemon De Leeuw x Elisa Jacobs
X He, 09-02-1876
X Ke, 14-05-1879
X Ke, 03-02-1854
X He, 03-02-1848
X He, 31-08-1846
X He, 05-12-1848
De Loose: bijnaam voor iemand die arglistig, sluw, slim is.
De Roeck: bijnaam voor de vogelnaam roek, raaf, zaadkraai, zwarte kraai. Wellicht bijnaam gegeven naar zwarte haarkleur of donkere huidskleur. In Zeeland en Antwerpen is ‘de roeke’ de naam voor veldwachter of gerechtsdienaar.
Kinderen: Frans, Laura en Willy.
Julia De Roeck en invoeging: Camiel Cyriel De Loose
Het gezin woonde in de Diepeweg te Haaltert. Cyriel was aannemer vóór WO II. Hij werd gemobiliseerd en sneuvelde op het einde van de 18- daagse veldtocht in mei 1940 (zie R. De Troyer, Gesneuvelden WO I en WO II, Haaltert, HK Haaltert, jg 2005, nr. 3, blz. 106).
Laura (x postbediende Victor Van den Driessche), Frans, beambte NMBS (x Godelieve Nijs) en Willy, leraar (x Mariette Ghysens).
Laura en Frans waren actief in de socio-culturele bewegingen. Willy stichtte in 1980 de Heemkundige Kring. Hij ontving in 2004 de 1ste Cultuurprijs van de gemeente Haaltert en in hetzelfde jaar de Reinaertprijs van de Heemkundige Kringen Oost-Vlaanderen. Publiceerde o.m. ‘Haaltert 2000, een terugblik’, ‘Politieke en Sociale geschiedenis Haaltert, 1830-1976’ en ‘Haaltertse gezinnen in de kijker’.
Camiel Cyriel De Loose x Julia De Roeck
Gezinsfoto 1945 (verz. Willy De Loose)
61
Kwartierstaat
aannemer + Middelkerke,
De Loose Remy Jozef ° Ha, 24-01-1891
bouwvakker + Ha, 08-12-1963
tapper + Ha, 17-11-1912
De Rouck Frans ° He, 15-03-1864
schrijnwerker + Ke, 22-03-1947
Braem Camille ° Ha, 13-12-1854
De Rouck Eduardus ° St-L-Esse, 10-04-1837
timmerman + He, 20-01-1890
De Smet Ludovicus ° Ke, 06-06-1835
wever + Ha, 13-11-1905
Camiel Cyriel De Loose x Julia De Roeck
X Ha, 29-06-1904
X Ha, 04-07-1889
X Ha, 25-05-1859
X He, 27-01-1862
X Ha, 25-07-1866
X Ke, 27-11-1878
Temmerman: beroepsnaam van de timmerman.
Bn: Temmerman (‘Poskierens’)
Staande: Julienne, Emilienne en Gustaaf De Meyer
Na hun huwelijk vestigde het paar zich in Terjoden (Geraardsbergse Steenweg). Gustaaf was chauffeur bij de NMBS.
Iréne (x Alfred White, wegenbouwer). Julienne (x Alfons De Kerpel, bediende), Emilienne (x Jozef Van der Straeten, werk- zaam bij de Staatsveiligheid). Margereta (x Jan Hendrickx, bediende, °Ha) en Albertine (niet op foto) x Frank Boons, die een job had bij de Antwerpse politie.
Gustaaf De Meyer x Renilde Temmerman
Gezinsfoto 1930 (verz. zussen De Meyer)
Kwartierstaat
De Meyer Gustaaf ° Dhtm, 13-04-1898 + Lede, 13-10-1986
X Dhtm, 13-08-1921
De Meyer Leonardus ° Dhtm, 08-02-1855
wever + Dhtm, 25-11-1947
De Meyer Emanuel ° Dhtm, 06-01-1824
dienstknecht + Dhtm, 24-06-1884
Van der Hoeven Maria Theresia ° Dhtm, 18-08-1823 x Dhtm, 12-02-1892
Temmerman Dominicus ° Dhtm, 20-03-1858
landbouwer + St. Ag. Berchem,
De Coker Eugenius ° Bambrugge, 07-07-1825
wever + Nwken, 15-02-1908
Temmerman Adrianus Franciscus ° Dhtm, 10-10-1819
landbouwer + Dhtm, 13-08-1881
De Vos Joannes Franciscus ° Dhtm, 23-07-1810
wever + Dhtm, 04-12-1878
Gustaaf De Meyer x Renilde Temmerman
X Nwken, 25-05-1887
X Dhtm, 11-08-1880
X Dhtm, 17-02-1837
X Ke, 02-10-1844
X Dhtm, 14-07-1864
X Mere, 21-05-1853
DENDERHOUTEM
63
De Meyer: Middelnederlands ‘meyer’ = meier, rentmeester, pachter, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht. Ook ambtenaar met rechtsmacht. Soms is De Meyer dialectische vorm van De Mayer.
Hunninck: patroniem van ‘Hune’. Eénstammige verkorte Germaanse naam van de volksstam der Hunnen. Vleivorm van de Germaanse voornaam Huno.
Bn: ‘Rozekes’, van grootmoeder Rosalia
Zittend: Agnes, Clara, Maria Anna Hunninck en Paul
Staand: Eugeen, Paula, Leontine, Karel Jan Frans De Meyer en Maria
Het gezin woonde op de Hoogstraat te Haaltert en vader De Meyer was kleermaker. Eugeen (x Emma De Winter, Bambrugge) was zeer actief in het socio-culturele leven te Haaltert vóór WO II en stichtte de afdeling van de Vlaamse Toeristenbond (VTB-VAB). Hij werd ambtenaar bij het Ministerie van Financiën. Leontine (x handelaar Maurits Moreel uit Koksijde). Paula (ongehuwd) werkte bij de gemeentelijke administratie en Clara (x Roger Hutsebaut, actief in de Christelijke sociale bewegingen. Hij was gemeenteraadslid van 1958 tot 1970 voor de toenmalige CVP-ACW-vleugel).
Paul, Maria en Agnes kozen voor een religieuze roeping. Paul studeerde bij de Paters Redemptoristen te Sint-Truiden en werd priester gewijd op 15 september 1949. Tot 1953 was hij leraar in het college te Essen en nadien werkte hij als predikant. Later werd hij onderdirecteur te Essen en rector in Antwerpen en Gent.
Maria werd geprofest in 1948 bij de Zusters van Opbrakel en Agnes bij de Dames Bernardinnen te Oudenaarde en werd directrice van de verpleegsterschool.
Karel Jan Frans De Meyer x Maria Anna Hunninck
64
Kwartierstaat
De Meyer Karel Jan Frans** ° Ha, 27-01-1883
kleermaker + Ha, 31-12-1943
X Ha, 13-06-1919
De Meyer Pieter Jan ° Ha, 10-05-1849
schilder-tapper + Ninove, 04-11-1893
De Meyer Dominicus ° Ha, 30-10-1810
fabrikant van suikerij, tapper + Ha, 21-10-1875
De Vos Maria Theresia ° Appelterre, 06-12-1875 + Ha, 10-06-1918
Hunninck Karel Lodewijk ° Ha, 14-08-1856
landbouwer + Ha, 29-07-1929
Van der Heyden August ° Oordegem, 07-10-1825
dienstknecht + Aalst, 30-04-1872
Hunninck Josephus ° Ha, 11-02-1808
De Schrijver Theresia ° Bambrugge, 06-02-1816 + Nwken, 03-12-1868
* uit 1e huwelijk met Maria Emma Hunninck op 07-02-1912 (+ 1914) ** 2e huw. met Maria Anna Hunninck op 13-06-1919
Karel Jan Frans De Meyer x Maria Anna Hunninck
X Ha, 17-10-1878
X Nwken, 06-02-1878
X Nwken, 19-08-1853
X Ha, 23-01-1850
X Appelterre, 09-06-1847
X Aalst, 14-12-1859
De Meyer: Middelnederlands meier = rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter. In het Frans: maire = burgemeester. Soms is De Meyer een dia- lectische variatie van De Maeyer.
De Schrijver: beroepsnaam van de ‘geheimschrijver’ (huidige secretaris), griffier of klerk.
Vlnr: Imelda, Philomena De Schrijver, Lena, Alma, Kamiel De Meyer, Magda, Maria en Wilfrieda.
Kamiel De Meyer, baatte een herberg uit op Terjoden aan het station. Hij was een zeer gekende figuur, sympathieke cafébaas (supporterslokaal van S.K. Terjoden) en organisator van sportmanifestaties en Vlaamse kermissen.
Alma (x drukker Gustaaf Lauwereys), Magda (x Georges Logghe), Imelda (x Frans Van Impe, marmer- bewerker), Maria (x Maurice Logghe) en Wilfrieda (x Louis Gees).
Kamiel De Meyer x Philomene De Schrijver
Gezinsfoto ca. 1940 (verz. Hedwig Taeleman)
66
Kwartierstaat
De Meyer Kamiel ° Dhtm, 08-10-1892
herbergier + Aalst, 05-06-1960
De Meyer Leonardus ° Dhtm, 08-02-1855
linnenwever +
De Meyer Emanuel ° Dhtm, 06-01-1824
dienstknecht + Dhtm, 24-06-1884
De Schrijver Josephus ° Dhtm, 25-01-1857
landbouwer + Dhtm, 15-04-1927
De Cocker Eugenius ° Bambrugge, 07-07-1825
wever + Nwken, 15-02-1908
dienstknecht + Dhtm, 13-06-1875
Sonck Petrus Joannes ° Idergem, 06-12-1808
landbouwer + Iddergem, 10-07-1883
X Nwken, 25-05-1887
X Dhtm, 20-01-1886
X Iddergem, 12-11-1840
X Dhtm, 08-04-1853
Uyttenhove: vespreide plaatsnaam ‘ten Hove’, ‘ter Hoeven’.
Bn: Moeërtgattens
Zittend: Karel De Middeleer, Petrus Albert van Londersele, Sylvie Uyttenhove
Staande: Elva en Jan Van Londersele
Na de dood van haar echtgenoot, Dominicus Van Londersele, huwde Sylvie met Karel Lodewijk De Middeleer in 1918.
De landbouwersfamilie woonde in de Boekentstraat te Haaltert (hoeve Van Londersele). Uit haar 1e huwelijk kwamen drie kinderen: Elva (x Edgard De Middeleer), Petrus Albert die priester werd en Jan (x Alice Van Mol).
Karel De Middeleer was actief in de politiek voor de Katholieke Partij vanaf 1921. In 1932 werd hij ver- kozen en in 1940 werd hij aangesteld als burgemeester.
Petrus Albert, beter gekend als Pater Andreas, celebreerde zijn eremis te Kerksken in 1937. Hij werd professor in Kortrijk in 1938 en een jaar later benoemd tot Directeur bij de Passionisten in Ere (Doornik) en later aangesteld als overste in Wezenbeek-Oppem waar hij in 1955 pastoor werd tot 1975. Hij overleed op 14 december 1996.
(Dominicus Van Londersele x) Karel Lodewijk De Middeleer xx Sylvie Uyttenhove
Gezinsfoto (verz. Albert Van Londersele)
69
Kwartierstaat
Van Londersele Dominicus ° Ha, 21-05-1856
landbouwer + Ha, 07-10-1914
X Dhtm, 06-06-1906
Uyttenhove Sylvie* ° Vlierzele,
12-03-1874 + Ha, 1953
landbouwer, wever + Ha, 25-12-1899
Van Londersele Jan Baptist ° Ke, 30-09-1768
landbouwer + Ha, 16-03-1849
Uyttenhove Jan Baptist ° Dhtm, 30-11-1824
landbouwer + Dhtm, 16-05-1894
Van Damme Benoit ° ca. 1772 + Outer, 29-01-1817
De Pauw Maria ° Dhtm, 01-03-1781 + Outer, 06-10-1816
Uyttenhove Franciscus ° Outer, 28-01-1793
landbouwer, eigenaar + Dhtm, 11-07-1876
Focquet Charles Louis ° Vlierzele, 14-07-1814
landbouwer +
Van de Slijke Amelia ° Vlierzele, 04-10-1814 +
* 2e huw. te Ha op 22-05-1918 met Charles Louis De Middeleer (° Schorisse 07-02-1874)
(Dominicus Van Londersele x) Karel Lodewijk De Middeleer xx Sylvie Uyttenhove
X Outer, 12-07-1838
X Vlierzele, 04-09-1862
X Vlierzele, 20-04-1842
X Dhtm, 27-05-1819
X Ke, 09-06-1789
De Neve: verwantschapsnaam, Middelnederlands neve = kleinzoon, neef.
De Luyck: patroniem, heiligennaam Lukas. De vormen met ui/eui kunnen een variante zijn van Loix, Look (= omheinde ruimte).
Zittend: Germaine, Petrus De Neve, Adeline De Luyck en Anna
Staande: Cyriel, Richard, Robert en Kamiel
Het gezin van landbouwer Petrus De Neve, woonde op Terlicht te Kerksken.
Richard, ambulante winkelier (x Grandine Van den Eeckhout), Anna (x Edgard Van der Haegen, ambu- lante winkelier), Cyriel, ambulante winkelier (x Emerentia De Nul). Germaine had een kruidenierszaak (x Alfons Droessaert, bouwvakker), Robert, veldwachter te Kerksken (x Maria Ivonne De Dier) en Kamiel, bouwvakker (x Emilienne Van de Velde).
Petrus De Neve x Adeline De Luyck
Gezinsfoto ca. 1950 (verz. Linda De Neve)
71
Kwartierstaat
De Neve Petrus ° Ke, 29-06-1885 + Aalst, 14-04-1971
X Ke, 10-12-1913
De Neve Elgius ° Ke, 08-07-1843
wever + Ke, 20-05-1911
De Neve Donatus ° Ke, 13-03-1800
landbouwer + Ke, 11-10-1883
De Luyck Bellarminus ° Ke, 22-03-1847
tapper-wever + Ke, 25-06-1920
De Schrijver Dominicus* ° Mere, 22-02-1797
landbouwer-wever + Ha, 09-04-1853
landbouwer + Ke, 13-03-1887
De Doncker Josephus ° Dhtm, 19-05-1809
landbouwer + Ha, 05-01-1887
Baeyens Maria Angelina ° Dhtm, 14-06-1826 + Dhtm, 15-09-1878
* weduwnaar van Christine Lepagie (+ Mere, 03-03-1844) ** Weduwe van Dominique Sonck (+ Ha, 12-05-1842)
Petrus De Neve x Adeline De Luyck
X Ha, 20-02-1884
X Dhtm, 21-11-1877
X Dhtm, 21-05-1852
X Mere, 24-02-1846
X Ke, 01-10-1834
X Ha, 10-07-1844
KERKSKEN
72
De Pauw: bijnaam voor trotse persoon, naar de eigenschap van de pauw.
Baeyens: patroniem, vleivorm op –in van Boudewijn. Ook Middelnederlands ‘bay’ = roodbruin paard.
Bn: Kloetens Rance (van Florence)
Vooraan: Willy Arthur Justin, Marie Florence Baeyens met Emmanuel Petrus Gerardus en Maria.
Achteraan: Frans en Charles Joseph De Pauw.
Charles Joseph (Dekkers Zjef) werd veld- wachter te Kerksken. In de twintiger jaren kocht hij voor 800 goudfranken een woning in Driehoek te Kerksken (zie Med. HK Haaltert, jg. 2004, nr 4, blz. 14-15).
Frans, technisch afgevaardigde (x Iréne Renneboog), Maria (x Henri Maurits De Geest, technisch bediende), Willy, bankdirecteur (x Germaine Van Humbeeck) en Emmanuel, medisch afgevaardigde (x Iliane De Schrijver).
Charles Joseph De Pauw x Maria Florence Baeyens
Gezinsfoto 1935 (verz. Maria De Pauw)
73
Kwartierstaat
Frans ° 03-03-1922 Maria ° 17-02-1925 Willy Arthur Justin ° 10-07-1927 Emmanuel Petrus Gerardus ° 25-12-1933
De Pauw Charles Josephus ° Ke, 19-11-1889
veldwachter + 06-03-1975
De Pauw Franciscus ° Ha, 17-01-1851
strooidekker + Ha, 31-12-1933
De Pauw Joannes Baptist ° Mere, 06-01-1803
strooidekker + Ha, 01-01-1871
Baeyens Kamiel ° Ha, 03-09-1856
Van der Hoeven Franciscus ° Ha, 26-07-1812
landbouwer, wever + Ha, 22-05-1889
Baeyens Benedictus* ° Ke, 19-06-1829
De Rijck Donatus ° Ke, 29-05-1830
wever, landbouwer + Ke, 24-07-1904
X Ha, 09-01-1883
X Ke, 02-11-1935
X Ke, 12-01-1853
X Ha, 04-06-1856
X Ha, 25-10-1844
X Ha, 24-05-1849
KERKSKEN
74
De Pauw: bijnaam voor een trots persoon, naar de eigenschap van de pauw.
Van der Hoeven: verspreide plaatsnaam Ter Hoeve(n), Ter Hoef = hoeve, boerderij, hofstede.
Bn: Sooi den dekker (strooidekker)
Zittend: Maria Florence Baeyens met klein- zoon Frans De Pauw en Franciscus De Pauw.
Staande: Marie Melanie, Charles Joseph, Arthur Joseph en Blanche Lesieux.
Franciscus (Sooi) was strooidekker en woon- de op het Dorp te Kerksken.
De oudste zoon, Charles Joseph (x Maria Florence Baeyens) werd veldwachter. Volgens mededelingen lootte hij zich vrij en verkocht ‘zijn lot’ aan de zoon van Baron de Sadeleer uit Haaltert.
Maria Melanie (x Justien Joseph Van der Biest) en Arthur Joseph, gewond in WO I en verzorgd in een hospitaal in Parijs, trouwde er met Blanche Leontine Lesieux.
Franciscus De Pauw x Mathilde Van der Hoeven
Familiefoto 1922 (verz. Noël De Pauw)
75
Kwartierstaat
De Pauw Franciscus ° Ha, 17-01-1851
strooidekker + Ha, 31-12-1933
X Ha, 09-01-1883
De Pauw Joannes Baptist ° Mere, 06-01-1803
strooidekker + Ha, 01-01-1871
De Pauw Judocus ° Aaigem, ca 1771 + Mere, 13-09-1819
De Cooman Maria Anna ° Gooik, ca 1766 + Ha, 23-06-1827
Van der Hoeven Franciscus ° Ha, 26-07-1812
landbouwer-wever + Ha, 22-05-1889
Hoebeke Dominicus ° Ha, 11-02-1764
Van der Hoeven Joannes Baptist ° Ke, 23-01-1874
landbouwer + Ha, 12-08-1851
D’Haegeleer Dominicus ° He, 26-02-1790
herbergier + 22-05-1858
Van den Steen Maria Theresia ° Ke, ca. 1799 + He, 18-09-1871
Franciscus De Pauw x Mathilde Van der Hoeven
X Ha, 25-10-1844
X Ha, 24-05-1849
X Ke, 21-07-1821
X Ha, 20-07-1804
X Gooik, 07-08-1792
X Ha, 16-09-1812
HAALTERT
76
De Pauw: bijnaam voor trotse persoon, naar de eigenschap van de pauw.
Braem: patroniem, korte vorm van de bijbelse naam Abraham.
Frans, Gilbert, Marie Braem, Alfonsine, Henry, Clement en Maurice De Pauw
Henry was bouwvakker en woonde Hoek te Kerksken.
Frans, bouwvakker (x Julia Rottiers), Maurice, beroepsmilitair (x Sidonie Van der Hoeven). Clement, postbeambte (x Maria De Coensel), Gilbert, bouwvakker (x Celina Schollaert) en Alfonsine (x kapper Alfons Van den Bossche).
Henry De Pauw x Marie Clementia Braem
Gezinsfoto ca. 1940 (verz. Simonne De Smet)
Kwartierstaat
De Pauw Henry ° Ke, 03-03-1892 + Ke, 27-02-1966
X Ke, 25-01-1922
De Pauw Jan Baptist ° Ke, 23-03-1858
wever-tapper + Ke, 25-05-1908
De Pauw Dominicus ° Ha, 20-07-1822
wever + Ke, 21-03-1892
Braem Dominicus ° Ke, 01-11-1864
De Smet Lodewijk ° Ke, 06-06-1835
wever + Ha, 13-11-1905
Braem Donatus ° Ha, 15-11-1819
landb.-herbergier + Ha, 09-02-1882
Henry De Pauw x Marie Clementia Braem
X Ha, 30-10-1889
X Ha, 19-07-1891
X Ke, 02-07-1845
X Ke, 26-02-1851
X Ke, 29-10-1856
X Ha, 25-05-1859
KERKSKEN
77
78
De Pauw: bijnaam voor een trots persoon, naar de eigenschap van de pauw.
De Smet: familienaam rond het smidsvak. Niet alleen smid, wapensmid of hoefsmid, maar ook timmer- man. De ‘smet’ was in de middeleeuwen iemand die alle stielen uitoefende. Patroniem van Smido, Smet = smid, metaalbewerker. Heeft mogelijke betekenis van ‘smitha, smithu’ = hakker, houwer.
Zittend: Arthur, Philomena, Rachel
Staande: Alfons, Ludwina, Maria, Stefanie
Jan Baptist was wever en tapper op de Hoek te Kerksken. Er kwamen 13 kinderen, waarvan er vier overleden in hun eerste levensjaren.
Arthur (x Alexa De Pelsemaeker), Alphonse (x Romanie Van den Eynde), Ludwina (x Joannes Dooremont) en Stefania Camilla (x Lodewijk Praet). Maria (x Impens Alfons) en Rachel (x Amandus D’Hoker).
Niet op foto: Jan Baptist (x Philomena Coppens), Henry (x Marie Clementia Braem) en Constant (x Maria Virginie Vonck).
Jan Baptist De Pauw x Philomena De Smet
Gezinsfoto 1915 (verz. Simonne De Smet)
Kwartierstaat
De Pauw Jan Baptist ° Ke, 23-03-1858
wever-tapper + Ke, 25-05-1908
X Ha, 30-10-1889
De Pauw Dominicus ° Ha, 20-07-1822
wever + Ke, 21-03-1892
De Pauw Franciscus ° Ha, 12-10-1798
wever + Ha, 25-04-1872
De Smet Lodewijk ° Ke, 06-06-1835
wever + Ha, 13-11-1905
Schandevijl Jacobus ° Ke, 16-06-1794
De Smet Petrus Joannes ° Ke, 05-10-1801
wever + Ke, 15-06-1877
Ottoy Dominicus ° Ha, 22-11-1805
Vijverman Catharina ° Ke, 15-02-1807 + Ha, 19-02-1875
*2e huw. Ke, 14-02-1896 met Livinus Standaert **2e huw. Ke, 12-02-1837 met Adrianus Lievens
3e huw. Ke, 22-10-1841 met Jan Baptist De Cock
Jan Baptist De Pauw x Philomena De Smet
X Ke, 29-10-1856
X Ha, 25-05-1859
X Ke, 29-01-1829
X He, 05-08-1830
X Aaigem, 31-05-1820
X Ha, 14-06-1826
79
KERKSKEN
HAALTERT
80
De Pauw: bijnaam van een trots persoon, naar de eigenschap van de pauw.
De Schrijver: beroepsnaam van de ‘geheimschrijver’ (huidige secretaris), griffier of klerk.
Bn: Trienens Zjef
Het gezin woonde te Kerksken (Terlicht).
August Edgard bleef ongehuwd. Gemobiliseerd in WO II werd zijn eenheid verplaatst naar Carcasonne (Fr.). Hij stierf de verdrinkingsdood in Marseilette (Fr.). In 1963 werd zijn lichaam overgebracht naar de militaire begraafplaats in De Panne (zie R.De Troyer, Gesneuvelden WO I en WO II Haaltert, HK Haaltert, jg. 2005, nr. 3, blz. 114).
Victorine (x Cornelius Vlekke), Céline (x Pierre Van der Donck, koster te Erembodegem) en Françoise (x Omer Adriaens).
Jozef Albert De Pauw x Maria Prudentia De Schrijver
Gezinsfoto 1927 (verz. Raymond De Gieter)
81
Kwartierstaat
X Dhtm, 02-01-1920
De Pauw Xaverius ° Ha, 13-05-1852
herbergier, landbouwer
+ Ke, 23-09-1927
De Pauw Josephus ° Dhtm, 05-01-1817
tapper, landb. ° Ke, 08-11-1890
De Schrijver Augustus ° Dhtm, 11-02-1854
wever + Dhtm, 19-10-1878
De Gendt Joannes Baptist* ° Nwken, 04-10-1829 + Nwken, 18-01-1864
Baetens Maria Joanna ° He, 03-10-1822 + Nwken, 13-03-1888
De Schrijver Petrus Antonius ° Idderg, 18-03-1803
dienstknecht ° Dhtm, 13-06-1875
De Smet Petrus ° Nwken, ca 1816
wever, briquetier + Brussel, 04-06-1873
* 1e huwelijk met Maria Theresia Van Landuyt op 04-06-1852
Jozef Albert De Pauw x Maria Prudentia De Schrijver
X Nwken, 02-08-1882
X Ha, 09-10-1878
X Nwken, 30-06-1843
X Dhtm, 08-04-1853
X Ha, 16-10-1849
X He, 16-08-1854
De Backer: beroepsnaam van de broodbakker, ook Middelnederlands ‘backer’ = veerman of baggeraar.
Bn: Zjang Bod
Vooraan: Jan Baptist De Pelsmaeker met Antoon, Marcel en Clarisse De Backer
Achteraan: Leona en André.
Jan Baptist woonde in de Kerkstraat te Heldergem.
Leona (x Roger Groebbens, schoenmaker), André, bouwvakker (x Jeanne Beerens), Marcel, timmer- man (x Marie Jeanne Volckaert) en Tony, onderhoudstechnicus (x Nicole De Backer).
Jan Baptist De Pelsmaeker x Clarisse De Backer
Gezinsfoto 1948 (verz. Tony De Pelsmaeker)
83
Kwartierstaat
De Pelsmaeker Jan Baptist ° Aaigem, 12-11-1903 + He, 15-01-1970
He, 15-09-1927
Lievens Maria ° Aspelare, 02-03-1875 +
wever +
De Backer Petrus ° Dhtm, 21-11-1871 +
Meganck Virginea ° He, 25-06-1873 + He, 20-05-1945
Lievens Carolus ° Aaigem, 16-11-1829 +
Geerts Joanna ° Aspelare, 05-07-1839 +
landbouwer + Outer, 27-02-1903
Meganck Benedictus ° He, 28-08-1838
Jan Baptist De Pelsmaeker x Clarisse De Backer
X
Een eerstgeborene, Frans Hector, reeds overleden in 1921. Marcel, fotograaf (Marguerite Abbeloos, ° Eremb.), Albert, was 41 jaar leraar aan het Sint-Jozefinscollege te Aalst (x Maria Raman, ° Kalken), Maria, ongehuwd, overleed in 1941.
Marcel (Studio M. De Ryck) was een begrip in onze regio. Hoeveel huwelijks-, familiefoto’s en gebeur- tenissen vereeuwigde hij niet? Hij bouwde in belangrijke mate mee aan de plaatselijke geschiedschrij- ving. Zijn zoon Mark zette de fotografieactiviteiten verder.
Alphons De Ryck x Maria Pauline Lauwereys
Gezinsfoto ca. 1934 (verz. Mark De Ryck)
85
Kwartierstaat
De Ryck Alphons ° Ke, 06-05-1875
handelaar + Ke, 09-03-1961
X Ke, 03-10-1902
De Ryck Franciscus ° Ke, 27-05-1846
landb., herbergier + Ke, 27-12-1921
De Ryck Martinus ° Ke, 09-03-1815
landb., wever + Ke, 07-06-1877
Lauwereys Casimir ° Ha, 12-06-1828
bakker, herbergier + Ke, 02-06-1900
Scheerlinck Constantinus ° Ke, 16-02-1806
Lauwereys Josephus ° Ha, 20-11-1789
landb., wever + Ha, 15-08-1834
De Pauw Ludovicus* ° Mere, 04-07-1801
wever + Ha, 24-01-1867
* 2e huw. te Ha met Amelia Baeyens op 04-01-1843.
Alphons De Ryck x Maria Pauline Lauwereys
X Ke, 05-06-1874
X Ha, 02-11-1864
X Ha, 17-10-1827
X Ha, 19-11-1818
X He, 20-06-1845
X Outer, 30-06-1837
KERKSKEN
86
De Rouck: bijnaam voor de vogelnaam roek, zwarte kraai, zaadkraai, raaf. Wellicht bijnaam gegeven naar donkere huidskleur of zwarte haarkleur. In Zeeland en Antwerpen is ‘roeke’ de naam voor een veld- wachter of gerechtsdienaar.
Thybaert: patroniem, Germaanse voornaam ‘theudo-bertha’ = volk-schitterend.
Bn: Roekes Mintje (van Domien)
Zittend: Jan Baptist De Rouck (broer van K-Lod.), Karel Lodewijk De Rouck,
Staande: Theodoor, Emiel, Jan en Irma De Rouck.
Invoeging: Leo
Karel Lodewijk was landbouwer op de Houtmarkt te Haaltert.
Leo (x Alice Brackx (ex Wetteren) werd bakker op de Houtmarkt, Theodoor (Roekes Doren), landbou- wer in Eiland (x Marie De Schepper), Emile, NMBS werknemer, (x Marie Roelandt) en Jan Baptist (x Victorine Mally, landbouwbedrijf en kruidenierswinkel, later ‘Roekes Lucie’). Irma (x Victor Van den Berghe, woonde in de Burchtweg).
Niet op foto: Jozef Antonius, week in 1905 uit naar de USA en Victor Frans x Van den Steen, beenhou- wer op de Hoogstraat.
Karel Lodewijk De Rouck x Pauline Thybaert
Gezinsfoto ca. 1910 (verz. Achiel De Rouck)
87
Kwartierstaat
Irma Francesca ° 23-11-1872 Jan Baptist ° 25-01-1874 Rosalia Emilie ° 12-02-1875 (+1875) Antonius Jozef ° 23-03-1876 Victor Franciscus ° 24-02-1878 Maria Justina ° 28-07-1879 Emiel Jozef ° 27-06-1881 Theodorus ° 24-11-1882 Leo Albertus ° 20-12-1883
De Rouck Karel Lodewijk ° Ha, 02-11-1838
landbouwer + Ha, 19-07-1926
wever, landbouwer + Ha, 01-04-1882
De Rouck Josephus ° Ha, 21-02-1751 +
De Smet Adriana ° Steenhuize, ca 1764 + Ha, 09-04-1804
Thybaert Leo ° Hofstade, 14-11-1806
Van Damme Josephus ° Opbrakel, +
Van Hecke Catharina ° Opbrakel, +
landbouwer +
Karel Lodewijk De Rouck x Pauline Thybaert
X Ha, 04-05-1827
X Wichelen, 28-05-1841
X Wichelen, 15-05-1809
HAALTERT
HOFSTADE
88
de Sadeleer: beroepsnaam van de zadelmaker. Van Overstraeten geeft ook als mogelijke betekenis ‘desadeller’ = oorkondeschrijver, van het Duitse ‘Zadler’.
Cosijns: van het Franse cousin. Uit het Zuid-Nederlands kozijn.
Bn: Zjoukes (dialectische vervorming van Jaak, Jacobus)
Vooraan: Maria Theresia Cosijns, Jozef Marie Charles, Jacobus (Jacques) de Sadeleer en Emile Joseph Marie
Achteraan : Mathilde Marie Josepha, Angeline Marie Josepha en Lodewijk Marie Joseph.
De ouders van Jacques (Dominique en Maria Anne Haelterman (° Deftinge) stichtten de brouwerij ‘De Boomgaard’ in de Warande te Haaltert, welke later uitgebaat werd door zijn twee zonen Constant en Jaak.
Buiten de brouwersactiviteiten was hij ook actief op politiek vlak als gemeenteraadslid, als kapitein van de ‘Garde Civique’ en als president van de confrérie van Sint Vincentius en Paulus.
Lodewijk (x Madeleine Marie Henriette van Hoorde (° Brussel), werd advocaat, senator en Minister van Staat (zie Familieboek I, blz 78). Hij liet de kapel O.L.Vrouw van Lourdes aan het Warandepark bouwen in 1886.
Angelina, Mathilde en Emile bleven ongehuwd. Emile deed zijn intrede in de gemeenteraad in 1884 en werd benoemd tot burgemeester op 26-jarige leeftijd. Hij vervulde deze functie tot zijn overlijden in 1920. Hij was voorzitter van de muziekmaatschappij ‘De Jonge Kunstminnaars’.
Joseph (x Pauline Heyman), werd notaris benoemd in Erembodegem en zetelde er in de gemeente- raad.
(Meer over de familie Baron de Sadeleer in ‘De Loose W., Haaltert, Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven’, blz. 271 e.v., Heemkundige Kring, 1995).
Jacobus de Sadeleer x Maria Theresia Fernandina Cosijns
Gezinsfoto 1865 (verz. Gabriël de Sadeleer)
89
Kwartierstaat
Louis Marie Joseph ° 06-10-1852 Angeline Marie Josephe ° 14-08-1854 Mathilde Marie Josephine ° 23-07-1856 Emile Joseph Marie ° 12-03-1858 Joseph Marie Charles ° 22-05-1861
de Sadeleer Jacobus ° Ha, 09-02-1808
particuliere, brouwer
+ Ha, 07-09-1881
Meerbeke, 23-10-1850
12-07-1820 + Ha, 27-08-1876
brouwer + Ha, 23-07-1847
De Sadeleer Gaspar Frans Lodewijk ° Ha, 06-09-1732
Maire + Ha, 07-01-1795
Coppens Maria Catharina ° Galmaarden,
Van de Maele Elisabeth ° +
De Cooman Cornelia ° Ninove, + Meerbeke, 17-11-1817
Coppens Charles Dominicus ° Galmaarden, + Galmaarden, 29-01-1814
De Middeleer Maria-Catharina ° Herinnes, +
X Deftinge, 12-01-1796
X Galmaarden, 22-11-1817
De Saedeleer: beroepnaam van de zadelmaker. Desadeler = oorkondeschrijver, van het Duitse ‘Zadler’.
Tas: beroepsnaam van de tassenmaker. Ook Italiaanse familienaam of adaptatie ervan (Tasso?).
Bn: Mien Dontefoos (van Donaat-Alfons)
Zittend: Josephine, Alfons De Saedeleer, Alice Tas en Zoë
Staande: Georgette, Cyriel, Bertha, Germaine, Marcel en Lena
De familie woonde op de Berenhoek in Heldergem.
Josephine (x Marcel Verbeken, bediende NMBS), Zoë (x Gilbert Vermassen, beenhouwer), Cyriel, land- bouwer (x Marie De Saedeleer), Bertha (x Jozef Gosseye, bouwvakker), Marcel, buschauffeur (x Iréne Nerinckx), Germaine (x Cyriel Volckaert, bouwvakker), Georgette (x Pierre Sonck, zaakvoer- der), Lena (x Paul Van de Sijpe, piloot (+), xx Roger Bael, bouwvakker).
Donaat Alfons De Saedeleer x Alice Tas
Gezinsfoto ca. 1950 (verz. Rolanda Verbeken)
91
Kwartierstaat
Jose§phine ° 03-10-1920 Zoë ° 06-11-1922 Cyriel ° 21-09-1927 Bertha ° 03-02-1929 Marcel ° 24-02-1932 Germaine ° 25-02-1934 Georgette ° 30-06-1935 Lena ° 30-07-1940
De Saedeleer Donaat Alfons ° He, 20-07-1901
werkman + Herzele, 19-07-1964
X Ke, 08-03-1922
De Saedeleer Domien ° Aaigem, 13-06-1863
werkman + He, 03-08-1937
De Saedeleer Josephus ° Aspelare, 10-12-1816
landbouwer + Aaigem, 03-03-1895
Tas Henri* ° Ke, 01-02-1873
Beerens Donatus ° He, 30-03-1829
Tas Carolus ° Nwken, 15-08-1829
De Vulder Petrus ° He, 07-01-1833
landbouwer + He, 16-04-1911
* 2e huw. met Sophie Impens (° Ke, 04-10-1872) te Ke, 11-08-1911
Donaat Alfons De Saedeleer x Alice Tas
X He, 23-04-1884
X He, 02-11-1898
X He, 10-10-1868
X Ke, 21-08-1861
X Aaigem, 12-09-1854
X Ha, 14-01-1857
HELDERGEM
KERKSKEN
92
De Schepper: beroepsnaam van de kleermaker. In Nederland, ambtenaar belast met toezicht op een waterschap (JvO).
De Pauw: bijnaam voor trotse persoon, naar de eigenschap van de pauw.
Ivonne, Maria De Pauw, Alfons De Schepper, Adrienne
Dit gezin woonde Koekelberg te Denderhoutem. Het werd op dramatische wijze getroffen bij het begin van WO II. Door het oprukkend oorlogsgeweld vluchtten zij naar veilige oorden. In Vloesberg werden zij getroffen door een bombardement. Vader en een dochter kwamen hierbij om het leven. Adrienne (x Richard Albertus Chiau)
Alfons De Schepper x Maria Sidonia De Pauw
Gezinsfoto 1939 (verz. Iréne De Winter)
93
Kwartierstaat
De Schepper Alfons ° He, 04-09-1900 + Vloesbergen,
19-05-1940
De Schepper Benedictus* ° Ha, 22-10-1845 + Ha, 20-06-1935
Lauwereys Marie Therésa ° Ha, 14-04-1844 + Ha, 02-05-1923
De Pauw Aloysius Franciscus ° Ha, 19-06-1867
landbouwer +
De Pauw Leander ° Ha, 11-06-1836
linnenwever + Ha, 09-02-1919
De Maeght Josephus ° Dhtm, 04-02-1831
wever + Dhtm, 23-03-1897
De Putter Sermant Marie Therése ° Dhtm, 08-04-1837 + Dhtm, 28-03-1924* weduwnaar van Marie De Neve (+ Ha, 06-10-1844)
**weduwe van Hubertus Platteau (+ He, 13-12-1874)
Alfons De Schepper x Maria Sidonia De Pauw
He, 21-02-1900
HELDERGEM
DENDERHOUTEM
94
De Schepper: beroepsnaam van de kleermaker. In Nederland, ambtenaar belast met toezicht op een waterschap (JvO).
Verbeeren: plaatsnaam in Brabant
Bn: Lippens Do (Filippus)
Staande: Palmyra, Theresia, Cyriel, Maria, Achiel, Emilia, Victorine en Rachelle
Het gezin woonde op het Dorp te Denderhoutem, Petrus was schoenmaker.
Vier van hun dochters bleven ongehuwd (Palmyra, Theresia, Maria en Victorine).
Cyriel (x Maria Van der Poorten), Achiel, emigreerde naar Canada en werd er tabakkweker (x B. Perdaens), Emilia (x Achiel De Muyter, houtbewerker), Rachelle (x Richard Haesaert, leraar textiel)
Petrus Gustaaf De Schepper x Maria Livina Verbeeren
Gezinsfoto 1926 (verz. fam. Haesaert-Van den Eynde)
95
Kwartierstaat
De Schepper Petrus Gustavus ° Dhtm, 31-03-1871
schoenmaker + Dhtm, 06-09-1945
X Dhtm, 25-11-1901
De Schepper Philippus Jacobus ° Liedekerke,
16-04-1824 schoenmaker
+ Dhtm, 14-02-1891
Weckers Bernardina ° + Liedekerke, 30-12-1849
Evenepoel Petrus ° + Liedekerke, 09-05-1875
Verbeeren Fidelus ° Dhtm, 21-04-1802
landbouwer, wever + Dhtm, 05-12-1827
Bellens Egidius ° Ha, 19-09-1816
De Pelsemaeker Catharina ° Aaigem, 12-11-1816 + Aaigem, 26-11-1888
* 1e huw. te Dhtm op 07-11-1855 met Rosalia Van Herreweghe (+ Dhtm, 14-06-1873)
Petrus Gustaaf De Schepper x Maria Livina Verbeeren
X Liedekerke, 01-09-1849
X Dhtm, 01-07-1874
X Aaigem, 18-10-1844
X Dhtm, 22-09-1827
De Schrijver: beroepsnaam van de ‘geheimschrijver’ (huidige secretaris), griffier of klerk.
Lievens: patroniem. Germaanse voornaam Leofwine. Saksisch Liafwin = lieve vriend.
Bn: Suë Poesj, betrokkene was veekoopman en verkocht kalveren (kalf = pousj), ook gebruikt als troe- telnaam ‘pousjken’.
Zittend: Eveline Lievens
Staande: Kamiel, Maria, Frans De Schrijver en Jan
Het gezin woonde in Gotegem te Haaltert. Frans was bareelwachter bij de NMBS.
Maria (x Oscar Van Delsen), Jan, ambtenaar Nationale Bank (x Jeanne Van den Bossche (+), xx Godelieve Moreels) en Kamiel (x Simonne Coppens).
Frans De Schrijver x Eveline Lievens
Gezinsfoto 1914 (verz. Césarine De Schrijver)
97
Kwartierstaat
De Schrijver Frans ° Ke, 18-08-1891 + Erpe, 08-03-1957
X Mere, 26-06-1919
De Schrijver Camille ° Ha, 05-01-1863
herbergier + Ke, 06-12-1914
De Schrijver Franciscus ° Ha, 27-04-1824 +
Van Liedekerke Delphina ° He, 20-08-1830 + Ha, 26-08-1870
Lievens Franciscus Dominicus ° Mere, 13-10-1855
landbouwer +
Scheerlinck Modestus ° Ke, 15-03-1829 + Ke, 02-05-1918
De Meerleer Amelia °Ke, 13-04-1829 + Ke, 18-01-1899
Lievens Jozef ° Ha, 20-12-1812 +
Van der Eecken Jozef ° Ha, 21-10-1824
wever, landbouwer + Ha, 21-08-1873
Frans De Schrijver x Eveline Lievens
X Ke, 22-09-1886
X Ha, 17-03-1880
X Ha, 18-09-1850
X Mere, 18-11-1851
X He, 24-04-1855
De Pelsmaeker: beroepsnaam van de bontwerker.
Bn: Poesj Zjang
Achteraan: Henri, Louis, Césarine, Augul en Guillaume
De familie woonde in de Vijverstraat te Heldergem.
Henry, NMBS bediende (x Elza De Vulder), Guillaume, NMBS bediende (x Georgette Van de Velde), Augul, electrotechnicus (x Maria Elisa Van Beneden), Césarine (x Jozef Minnaert) en Louis, bediende RTT (x Marie Louise Van Geyt).
Jan Baptist De Schrijver x Maria Magdalena De Pelsmaeker
Gezinsfoto 1948 (verz. Césarine De Schrijver)
99
Kwartierstaat
De Schrijver Jan Baptist ° Ke, 22-04-1898
stoker NMBS + Aalst, 29-01-1979
De Schrijver Camille ° Ha, 05-01-1863
herbergier + Ke, 06-12-1914
De Schrijver Franciscus ° Ha, 27-04-1824
landbouwer, wever +
De Pelsmaeker Jozef ° Dhtm, 07-07-1863
wever + He, 11-04-1929
Scheerlinck Modest ° Ke, 15-03-1829
De Pelsmaeker Domincus ° Ke, 27-03-1821
wever + Brussel, 28-10-1883
De Rijck Constantinus ° He, 10-03-1819
landman + He, 16-03-1886
Jan Baptist De Schrijver x Maria Magdalena De Pelsmaeker
X Ke, 22-09-1886
X He, 11-11-1891
X He, 21-07-1858
X Dhtm, 05-08-1859
X He, 24-04-1855
X Ke, 03-02-1854
HELDERGEM
KERKSKEN
100
De Schutter: beroepsnaam van de schutter, boogschutter of lid van schuttersgilde. Ook beroepsnaam van iemand die het vee schut en die loslopend vee opsluit.
Provost: Middelnederlands ‘provest, proost’ = hoofd van een kathedraal, kapittel. Kloostervoogd, maar meestal gerechtelijk ambtenaar, eertijds hoofd van een schepenbank (baljuw).
Bn: skitters
Achteraan: Hector, Alfons De Schutter, Maria Provost en Alfonsine
Alfons was actief in de wegenbouw en woonde in de Bakkerstraat te Haaltert. Alfonsine (x Philemon Fermon) had vele jaren (1938-67) een gekende herberg ‘In de vier wegen’ aan het kruis- punt St-Anna.
Robert (x Octavie Baetens) werd verkozen als gemeenteraadslid in Kerksken in 1958 en zetelde later in de Groot-Haaltertse gemeenteraad. Hector (x Madeleine Soenen) kwam na een administratieve loopbaan terecht in de gemeentelijke administratie én in de politiek. In 1983-89 was hij schepen en van 1989 tot zijn overlijden in 1994 bleef hij gemeenteraadslid. Hij was ook voorzitter van het ACW en voorzitter van C.O.O. Jozef (x Leonia De Schrijver) en Robert zochten het in de metaalsector en Frans gaf les (1948-84) als licentiaat Germaanse talen bij de Broeders van de Christelijke scholen in Antwerpen. Madeleine (x Roger Hooghe, suikerbakker en Agnes (x Jules De Meyer). Jules, bediende was zeer actief in de Christelijke arbeidersbeweging. Hij was medestichter van de KAJ te Haaltert en vele jaren voorman van het ACW. In 1945 belandde hij als ACW-kandidaat in de gemeenteraad. In 1958-1964 was hij schepen en van 1964 tot 1970 toenmalig CVP-raadslid. Hij werd OCMW-voorzitter van 1970 tot 1976. Zijn laatste actieve jaren zette hij zich in voor de Katholieke Bond van Gepensioneerden.
Alfons Casimir De Schutter x Maria Provost
Foto ca. 1930 (verz. Madeleine De Schutter)
101
Kwartierstaat
De Schutter Alfons Casimir ° Ha, 07-09-1884
conducteur + Ha, 07-01-1968
X Ha, 10-01-1912
De Schutter Camille ° Ha, 16-06-1851 + Ha, 16-06-1911
Gavel Celina Maria ° Ha, 15-02-1851 + Ha, 01-07-1909
De Schutter Joannes Baptiste ° Ha, 10-12-1822
wever + Ha, 25-10-1885
Provost Eduardus ° Ha, 08-04-1848
Gavel Karel Lodewijk ° Ha, 30-01-1817
wever + Ha, 15-10-1892
Provost Petrus Franciscus ° Ha, 29-02-1816
wever + Ha, 24-02-1886
Matthijs Dominicus ° Ha, 08-11-1806
Alfons Casimir De Schutter x Maria Provost
X Ha, 07-04-1880
X Ha, 02-11-1887
X Ha, 18-06-1841
X Ha, 28-09-1839
X Ha, 19-03-1851
X Ha, 13-11-1850
HAALTERT
102
De Smet: familienaam rond het smidsvak. Niet alleen smid, wapensmid of hoefsmid, maar ook timmer- man. De ‘smet’ was in de middeleeuwen iemand die alle stielen uitvoerde. Patroniem van ‘Smido’. Smet = smid, metaalbewerker. Heeft mogelijke betekenis van smitha, smithu = hakker, houwer
Lauwereys: patroniem, Latijnse heiligennaam Laurentius ‘uit Laurentum, stad in Latium’. Afgeleide vormen : o.a. Laureins, Lauwereins, Lauwereys.
Bn: Beljzens Naste (van Anastasia)
Vooraan: Philemon De Smet en Maria Anastasia Lauwereys
Staande: Prosper, Jozef en Maria Adeline
Het echtpaar woonde in de Watervoor te Kerksken.
Prosper (x Amandine Seminck), Jozef, NMBS- werknemer (x Elisa De Smedt) en Amandine (x bouwvakker Theofiel De Muyter).
Philemon De Smet x Maria Anastasia Lauwereys
Gezinsfoto 1920 (verz. Kamiel De Muyter)
103
Kwartierstaat
De Smet Philemon ° Ke, 26-09-1866
landbouwer + Ke, 25-01-1920
X Ke, 03-01-1900
De Smet Martinus ° Ke, 25-04-1826
landbouwer + Ke, 31-10-1895
De Smet Jacobus ° Ke, 17-03-1782
landbouwer, wever + Ke, 09-04-1857
Lauwereys Casimir ° Ha, 12-06-1828
bakker, herbergier + Ke, 02-06-1900
Van den Driessche Karel ° Aaigem, 25-08-1800
landbouwer + He, 17-01-1855
Lauwereys Josephus ° Ha, 20-11-1789
landbouwer, wever + Ha, 15-08-1834
De Pauw Ludovicus** ° Mere, 04-07-1801
wever + Ha, 24-01-1867
Van den Berghe Judoca ° Ha, 20-02-1805 + Ha, 26-01-1842
* 2e huw. te Ha, 17-11-1841 met Dominicus Van Houck ** 2e huw. te Ha, 04-01-1843 met Amelia Baeyens
Philemon De Smet x Maria Anastasia Lauwereys
X He, 14-08-1861
X Ha, 02-11-1864
X Ha, 17-10-1827
X Ha, 19-11-1818
KERKSKEN
104
De Smet: familienaam rond het smidsvak. Niet alleen smid, wapensmid of hoefsmid, maar ook timmer- man. De ‘smet’ was in de middeleeuwen iemand die alle stielen uitvoerde. Patroniem van ‘Smido’. Smet = smid, metaalbewerker. Heeft mogelijke betekenis van smitha, smithu = hakker, houwer.
Seminck: patroniem. Afleiding van Germaanse voornaam Sigmund (Zegemond) of Sigihelm.
Vooraan: Frans en Gustaaf (zittend)
Achteraan: Prosper De Smet, de tweeling Jozef en Louis, Amandine Seminck en Paula.
Invoeging: Paul
De familie woonde in de Watervoor te Kerksken.
Prosper had enigszins literaire capaciteiten. In het familiearchief berust een onuitgegeven bundel van ruim 400 verzen. Ook bij inhuldigingen en jubilea zette hij vaak gelegenheidsgedichten op papier.
Paula bleef ongehuwd. Zij was en is nog zeer actief in het socio-culturele werk (VKAJ-KAV-Ziekenzorg) op de parochie. Jozef, textieltechnicus, (x Alma De Rijck), Louis, textieltechnicus, (x Denise De Sutter). Gustaaf werd eveneens textieltechnicus. Frans (x Maria Nerinckx), Paul werd logopedist.
Prosper De Smet x Maria Sidonia Amandine Seminck
Gezinsfoto 1938 (verz. Kamiel De Muyter)
105
Kwartierstaat
Jozef ° 1930 Louis ° 1930 Paula ° 1932 Gustaaf ° 1934 Frans ° 1936 Paul ° 1947
De Smet Prosper ° Ke, 16-11-1900 + Ke, 21-12-1996
X Ke, 26-04-1929
De Smet Philemon ° Ke, 26-09-1866 + Ke, 25-01-1920
Lauwereys Maria Anastasia ° Ke, 04-12-1865 + Ke, 16-01-1936
De Smet Martinus ° Ke, 25-04-1826 + Ke, 31-10-1895
Van den Driessche Berlindus ° He, 12-02-1829 + Ke, 13-10-1899
Seminck Karel Lodewijk ° Ha, 06-05-1883 +
De Winter Maria Coleta ° Ke, 04-05-1884 + Ke, 07-04-1969
Lauwereys Casimir ° Ha, 12-06-1828
bakker, herbergier + Ke, 02-06-1900
Seminck Jozef ° Ha, 01-08-1842
De Winter Theofiel ° Ke, 17-01-1855
timmerman + Ke, 01-03-1940
X x Ke, 03-01-1900
KERKSKEN
106
De Troyer: variante van De Troeyer, het Middelnederlandse ‘troye’-in het Frans truie = werptuig met ste- nen (katapult), dus hij die het bediende. Er is ook het Middelnederlands ‘troye’ = trui-wambuismaker. Beroepsnaam van de truienwever of –verkoper.
Piron: patroniem, vleivorm van de voornaam Pierre, eventueel rechtstreeks uit het Latijnse Petronius. Metroniem Pieronne/Peronne.
Bn: Ristauze Foos (zoon van Evarista)
Robert, Nestor, Alfons De Troyer, Elvira Piron en André
Nestor was vele jaren seizoenarbeider. Het gezin woonde op het Dorp te Heldergem.
André, chauffeur, (x Maria De Saedeleer). Nestor, bouwvakker (x Juliette Buyl) en Robert werd han- delsreiziger
Alfons De Troyer x Isabelle Elvira Piron
Gezinsfoto 1942 (verz. Roger De Troyer)
107
Kwartierstaat
Donaat André ° 14-12-1928 Nestor Alfons ° 31-12-1931 Robert André ° 11-10-1936 Elisa Andrea ° 02-11-1944
De Troyer Afons ° He, 01-08-1898
werkman + Aalst, 28-05-1973
X Aaigem, 20-05-1926
De Troyer Donaat ° He, 11-10-1858
herbergier + He, 29-05-1940
De Troyer August ° Bambrugge, 16-04-1820
landbouwer + He, 03-03-1872
Piron Alfons ° Aaigem, 12-03-1868
Raes Constantinus ° Vlierzele, 03-11-1809
Govaert Maria Theresia ° Ottergem, 15-05-1825 +
Janssens Joannes Baptist ° Aaigem, 02-04-1825
tapper, landman + Aaigem, 18-11-1910
Govaert Benedicta ° Ottergem, 30-12-1832 +
X He, 28-12-1883
X Aaigem, 22-05-1899
X Ottergem, 28-01-1858
X Aaigem, 01-02-1858
X He, 21-04-1858
X He, 10-05-1852
AAIGEM
HELDERGEM
Roger, Hector, Petrus De Troyer, Leonie Baeyens en Cecile De Troyer
Het gezin woonde op de Liefkenshoek (huidi- ge Processieweg) in Heldergem. Petrus was landbouwer, ontvanger van de ‘Commissie Openbare Onderstand’ (huidige OCMW), klok- kenluider en penningmeester NSB.
Roger, stukadoor en zeer geëngageerd in de familie- en heemkunde (x Julia Strickx, winke- lierster in de Hallebaan). Hij was één van de medestichters van de Heemkundige Kring. Hector, bankbediende (x Elisa Mertens) en Cecile (x Julien De Winter, xx Marcel Hutsebaut, bouwvakker).
De Troyer: variante van De Troeyer, het Middelnederlands ‘troye’, in het Frans truie = werptuig met stenen (katapult), dus hij die het bediende. Er is ook het Middelnederlands ‘troye’ = trui, wambuis, wambuismaker. Beroepsnaam van de truienwever of –verkoper.
Baeyens: patroniem, vleivorm op –in van Boudewijn. Ook Middelnederlands ‘bay’ = roodbruin paard.
Bn: Ristauze Pee (voornaam van moeder: Evarista)
108
Gezinsfoto 1944 (verz. Roger De Troyer)
HELDERGEM
Van Tittelboom Maria Egidia &