opleiding duurzaam gebouw : passief en (zeer) lage energie ... · pdf file basisbegrippen met...

Click here to load reader

Post on 20-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW :

  PASSIEF EN (ZEER) LAGE

  ENERGIE

  LENTE 2015

  Dag 2.2

  Isolatie

  Pauline De Somer

  Pauline.desomer@cenergie.be

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE

  ● Basisbegrippen met betrekking tot warmte en vocht

  ● Kennismaking met verschillende isolatiematerialen en hun specifieke

  eigenschappen

  ● Kennismaking met verschillende constructiemethodes

  ● Aandachtspunten bij de uitvoering

  ● Uitwerking van aantal berekeningsvoorbeelden

  2

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  INHOUDSTAFEL

  DEFINITIES

  HOE ISOLEREN?

  BEREKENINGSVOORBEELDEN

  OM TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

  3

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES

  WARMTE

  VOCHT

  4

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - WARMTE

  ● λ : warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal – (W/mK)

  ● R : warmteweerstand van een isolatielaag – (m²K/W)

  R = d / λ (voor een homogene laag)

  ● RT : totale warmteweerstand van een schildeel – (m²K/W)

  RT = Rse + ∑Ri + Rsi

  N ∑Ri : som van de warmteweerstand van de isolatielagen N Rse, Rsi : oppervlakteovergangsweerstanden

  ● U : thermische transmissiecoëfficiënt – (W/m²K)

  U = 1 / RT

  5

  Bron: Opleiding energieadviseur Module 3, de Stadswinkel

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  Umax

  (W/m²K)

  EPB Brussel 2015

  Streefwaarde

  Lage-energie

  Streefwaarde

  Passiefhuis

  Daken en plafonds 0,24 0,20 0,08 - 0,15

  Muren (bovengronds) 0,24 0,20 0,10 - 0,15

  Vloeren (op volle grond, of boven

  (kruip)kelder) 0,30 0,30 0,10 - 0,15

  Vloeren (in contact met de

  buitenomgeving) 0,30 0,30 0,10 - 0,15

  Scheidingsmuren Rmin = 1,0 m²K/W 1,0 1,0

  Venster 1,8 1,6 0,8

  Beglazing 1,1 1,1 0,8

  DEFINITIES - WARMTE - Thermische transmissiecoëfficiënt 6

  Bron: Handleiding Passiefhuizen , Stad Gent, 2010

  Bron: Besluit van 21 februari 2013 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, Bijlage XI

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES

  WARMTE

  VOCHT

  7

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● µ : dampdiffusieweerstandsgetal – (-)

  ● µd : dampdiffusieweerstand van een laag – (m)

  µd = µ x d (voor een homogene laag)

  ● µdT : dampdiffusieweerstand van een schildeel (µdT) – (m)

  µdT = µdsi + ∑ µdi + µdse

  N ∑µdi : som van de dampdiffusieweerstand van de isolatielagen N µdsi, µdse : oppervlakteovergangsweerstanden

  8

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● Condensatie

  N Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude

  lucht

  N Wanneer warme lucht afkoelt neemt de relatieve

  luchtvochtigheid toe

  N Bij overschrijding van de dauwpunttemperatuur,

  condenseert de waterdamp

  9

  dauwpunttemperatuur

  Bron: Inleiding in de bouwtechnieken, UGent

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● Oppervlaktecondensatie

  N Condensatie van waterdamp tegen een koud oppervlak

  N Afhankelijk van de ogenblikkelijke relatieve

  vochtigheid ter plaatse van een

  binnenoppervlak (RVsi < 100%)

  ● Temperatuurfactor > 0,7

  f = ( Tsi – Te ) / ( Ti – Te )

  ● Belangrijk bij bouwknopen

  10

  Bron: Inleiding in de bouwtechnieken, UGent

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● Schimmelvorming

  N Afhankelijk van de maandgemiddelde relatieve

  vochtigheid ter plaatse van een

  binnenoppervlak (RVsi < 80%)

  ● Temperatuurfactor > 0,7

  f = ( Tsi – Te ) / ( Ti – Te )

  ● Belangrijk bij bouwknopen

  11

  Bron: Infoham, Janssens, 2010

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● Inwendige condensatie

  N Condensatie van waterdamp in de constructie • Door dampdiffusie via de lagen waaruit de constructie is opgebouwd

  • Door stroming van binnenlucht via naden, kieren of onvoldoende

  afgedichte doorvoeren

  • Door aanwezigheid van bouwvocht

  12

  Bron: Moduel 3 – Opleiding EPB-adviseur IBGE-BIM

  -- Temperatuur -- Verzadigingsdampdruk

  -- Dampdruk

  -- Verzadigingsdampdruk

  -- Dampdruk

  condensatie fysiek onmogelijk

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  DEFINITIES - VOCHT

  ● Inwendige condensatie

  N Problematisch wanneer vochtaccumulatie een kritische waarde overschrijdt

  N Belang van damprem en luchtdichtheid (ononderbroken) • Sterkst isolerende en meest dampopen laag aan de koude zijde

  gebouwschil

  • Minst isolerende en meest dampdichte laag aan warme zijde

  gebouwschil

  13

  dampdichte

  laag

  Bron: Moduel 3 – Opleiding EPB-

  adviseur IBGE-BIM

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  INHOUDSTAFEL

  DEFINTIES

  HOE ISOLEREN?

  BEREKENINGSVOORBEELDEN

  OM TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

  14

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE ISOLEREN?

  OPAKE DELEN

  Thermische prestaties

  Milieuclassificatie

  Materialen

  TRANSPARANTE DELEN

  CONSTRUCTIEMETHODE

  UITVOERING

  15

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE? - OPAKE DELEN - Thermische prestaties

  ● Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)- (W/mK)

  N Materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt

  N ATG, ETA N www.epbd.be N Certificaat van de fabrikant N NBN B62-002:2008 (EPB: Transmissiereferentiedocument)

  ● Dampdiffusieweerstandsgetal (µ) - (-)

  N Materiaalconstante die aangeeft hoemoeilijker waterdamp door het betreffende materiaal kan diffunderen

  ● Specifieke warmtecapaciteit (c) - (J/kgK)

  N Materiaalconstante die de capaciteit van het materiaal om warmte op te slaan en vertraagd weer af te geven uitdrukt

  16

  MAT04

  http://www.epbd.be/

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE? - OPAKE DELEN - Thermische prestaties 17

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE? - OPAKE DELEN - Milieuclassificatie

  ● Verschillende methodes om milieubelasting van materialen te

  vergelijken

  N Rekening houden met verschillende milieu-effecten: • Emissies (broeikasgassen, verzurende gassen, …)

  • Uitputting van grondstoffen

  • Landgebruik

  • Hinder (ten gevolge van stank, geluid, licht, …)

  N Rekening houden met de volledige levenscyclus (LCA) • Grondstoffenwinning

  • Productie

  • Vervoer

  • Uitvoering

  • Afbraak en recyclage

  18

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE? - OPAKE DELEN - Milieuclassificatie

  ● Milieuclassificatie

  N Vb. NIBE-classificatie (NIBE - Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en

  Ecologie)

  • 1a (beste keuze) tot 7c

  (onaanvaardbaar)

  ● Milieucertificeringen

  N Europese Ecolabel N Blaue Engel N Natureplus N …

  19

  MAT04

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » - BIM - lente 2015

  HOE? - OPAKE DELEN - Materialen

  ● Synthetische producten

  N Op basis van petrochemische materialen (voornamelijk afgeleide aardolieproducten)

  ● Minerale producten

  N Op basis van minerale grondstoffen • Ruim voorradige grondstoffen (zand, klei, leem, andere aardestoffen...)

  • Beperkt voorradige grondstoffen.

  ● Nagroeibare producten

  N Op basis van nagroeibare grondstoffen (afkomstig uit land- en bosbouw)

  20

 • OPLEIDING « DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE » -