opleiding duurzaam gebouw - leefmilieu brussel · pdf file voordelen ›scheiding...

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leefmilieu Brussel

  THEORETISCHE INLEIDING TOT KOELING

  Jan Maeyens

  Cenergie CVBA

  Opleiding Duurzaam Gebouw :

  ENERGIE

 • 2

  Doelstellingen van de presentatie

  ● Koude-opwekkingsprincipe

  ● Technieken en technologieën

  ● Wetgeving en normering

 • 3

  Overzicht van de presentatie

  ● Samenstelling koude-installatie en koelmachine

  ● Werking koude-installatie

  ● Componenten van een koelmachine

  ● Prestatie-indicatoren van een koude installatie

  ● Types koelmachines

  ● Types afgiftesystemen

  ● Energiezuinige oplossingen

  ● Reglementair

 • 4

  Samenstelling koude-installatie en koelmachine

  Koude - installatie

  Koudedistributie Koude-opwekking

  Verdampen Comprimeren Condenseren Expanderen

  Warmteafgifte naar de omgeving

  Capaciteitsregeling

 • 5

  Werking van een koude- installatie

 • Werking van een koude-installatie

  6

  ● Koelcyclus

  ► Condensor:

  › warmte afgeven aan

  de buitenomgeving

  ► Expansieventiel:

  › drukval koelmiddel

  ► Verdamper:

  › warmte opnemen

  › het eigenlijke koelelement

  ► Compressor:

  › drukverhoging

  › drijvende kracht

 • 7

  ● Verdamper

  ● Condensor

  ● Compressor

  ● Expansieventiel

  Bespreking componenten

 • 8

  ● Volgens verdamperklassen :

  ► Natte verdamper, indirect

  ► Droge of directe verdamper (dx)

  ≠ direct of indirecte koeling

  ● Volgens secundair medium:

  ► Water (Chiller)

  ► Lucht (Batterij)

  Bespreking componenten : Verdamper

 • 9

  ● Watergekoelde condensor

  ► Koeltoren

  › Open kring

  › Gesloten kring

  › Hybride kring

  ► Rivierwater

  ► Geothermie

  Bespreking componenten : Condensor

 • 10

  ● Luchtgekoelde condensor

  ► Warmte wordt overgedragen naar buitenlucht

  Bespreking componenten : Condensor

 • 11

  Bespreking componenten : compressor

  Mechanische compressor

  Centrifugaal Verdringer

  Roterend

  Rolzuiger Scroll Schroef

  Zuiger

 • 12

  Bespreking componenten : Compressor Types van

  compressoren

  Vermogenbereik kW Energieprestaties

  Scrollcompressor 3 tot 100kW -Weinig bewegende delen

  -Goed gedrag bij deellast

  Zuigercompressor

  1. Open

  2. Semi-hermetisch

  3. Hermetisch

  10kW – 1000kW

  10kW – 100kW

  1kW – 10kW

  -Zeer goede prestaties op

  deelbelasting

  -Lage investeringskosten

  Schroefcompressor Van 100 tot 1200kW -Compacte bouw

  -Capaciteitsregeling

  -Grote drukverhouding per trap

  -Laag onderhoudskosten

  Centrifugaalcompressor Van 1000 tot 4000kW -Geringe afmetingen

  -Goede regelbaarheid

  -Lange levensduur

  -Rustige bedrijf

  -Lage onderhoudskosten

  Bron ATIC – Commissie Technische

  Onderwijs

  Toegepaste energietechniek,

 • 13

  Bespreking componenten : Compressor

  Werking scrollcompressor http://www.youtube.com/watch?v=lRHkzSdjcFE&feature=related

  Werking zuigercompressor http://www.pneumatica.be/tweede-

  graad/tweede-graad-02.htm

  Werking schroefcompressor http://www.youtube.com/watch?v=WFZ1bh

  FEh2U&feature=related

  Werking centrifugaalcompressor

  http://www.youtube.com/watch?v=lRHkzSdjcFE&feature=related http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.pneumatica.be/tweede-graad/tweede-graad-02.htm http://www.youtube.com/watch?v=WFZ1bhFEh2U&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WFZ1bhFEh2U&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WFZ1bhFEh2U&feature=related

 • 14

  ● Functie

  ► Drukverlaging koudemiddel

  ► Vloeistofslag tegengaan

  ● Types

  ► Thermostatisch expansieventiel

  › mechanisch gestuurd ventiel

  › temperatuursensor bepaalt de uittredetemperatuur van de

  verdamper en stuurt hierdoor het expansieventiel open

  Bespreking componenten : expansieventiel

 • 15

  ● Functie

  ► Drukverlaging koudemiddel

  ► Vloeistofslag tegengaan

  ● Types

  ► Elektronisch expansieventiel

  › Stappenmotor stuurt ventiel

  › Betere regeling oververhittingstemperatuur en drukverschil

  › Debiet koudemiddel i.f.v. maximalisering koelcapaciteit

  › Condensatietemperatuur verlaagt

  › EER stijgt

  Bespreking componenten : expansieventiel

 • 16

  ● EER

  ► Energy Efficiency Ratio volgens Eurovent

  ► Verhouding koelvermogen/opgenomen elektrisch vermogen

  ► Theoretisch rendement

  ► Bepalend voor energieklasse

  Prestatie koude-installatie

 • 17

  ● SPF of SEER

  ► Seasonal Performance Factor

  ► Praktisch rendement

  ► Gemiddelde EER op jaarbasis

  ► Ook wel SEER genoemd

  ► Of ESEER : European Seasonal Energy Efficiency Ratio

  ► SEER = A . EERa + B . EERb + C .EERc + D . EERd

  › Met A = 0.03; B = 0.33; C = 0.41 en D = 0.23

  › 6-C003-2006 : testprocedures voor deelbelasting

  › SEER: Classificatie in klasses A+++ tot D (vroeger A tot G)

  Prestatie koude-installatie

 • 18

  Prestatie koude-installatie (< 12kW elek)

  Energie-efficiëntie SEER (koeling) SCOP (verwarming)

 • 19

  ● EU Ecolabel

  ► Naast beperkte EER eisen

  ► Uitsluiten bepaalde chemische componenten (CD, Pb, Hg,

  …)

  ► Duidelijke handleiding

  ► Vermelding geluidsniveau

  ► Reserve onderdelen te verkrijgen tot 10 jaar na verkoop

  ► GWP koelmiddel < 2000

  ► Koudedrager mag niet schadelijk zijn voor milieu en

  gezondheid

  Prestatie koude-installatie

 • 20

  ● Directe expansie (verdamper in de te koelen ruimte)

  ► Split

  ► Multi-Split

  ► VRV

  ● IJswatermachine (indirecte koeling)

  ► Chiller met aparte condensor

  ► Monobloc

  ► Ijswater naar batterij in luchtgroep of eindeenheden

  ● Reversibel versus enkel koelen

  ● Absorptiekoelmachine

  Types koelmachines

 • 21

  ● Condensing unit

  ► Compressor

  ► Condensor

  ► Regel-, schakel- en beveiligingsapparatuur

  ► Buitenopstelling

  ● Verdamperseenheid

  ► Verdamper-batterij

  ► Expansieventiel

  ► Luchttoevoer-ventilator

  ► Binnenopstelling

  ● Verbinding tussen beide d.m.v. koelleidingen en

  stuurstroomkabel

  Types koelmachines : Split systeem

 • 22

  ● Eén condensing unit waarop meerdere

  verdamperunits aangesloten worden

  ● Verdamperunits individueel regelbaar

  ● Types

  ► Meerdere compressoren

  › Grote zekerheid van koeling

  › Beperkt aantal binnendelen

  ► Eén compressor

  › Geen capaciteitsregeling

  › Trapsgewijze aanpassen capaciteit

  › Traploos-geregelde compressor (inverterregeling)

  Types koelmachines : Multi Split systeem

 • 23

  ● Variable Refrigerant Volume

  ● Goede afstemming tussen capaciteit en belasting

  ► Inverterregeling van de compressor

  ► Verdampingsdrukregeling

  ► Condensordrukregeling

  ► Koelen en verwarmen tegelijk mogelijk

  ► Warmterecuperatie mogelijk

  Types koelmachines : VRV Multi Split systeem

 • 24

  ● Koel- en luchttechnische onderdelen

  ondergebracht in één omkasting

  ● Types

  ► Verrijdbare units

  ► Raamkoelers

  ► Dakunits

  ► Units voor binnenopstelling

  Types koelmachines : Monobloksysteem

 • 25

  ● Reversibel airconditioning : verwarmen met airco

  Types koelmachines : Reversibel vs. enkel koelen

 • 26

  ● Mechanische compressor

  ► Gebaseerd op absorptiemiddel

  ● Componenten

  ► Absorber

  ► Oplossingspomp

  ► Generator

  ► Expansiekraan

  ● Toepassing

  ► Geluidsarm

  ► Geen elektrische compressor vereist

  ► Restwarmte beschikbaar (proces, zon, …)

  Types koelmachines : Absorptiekoelmachine

 • 27

  ● Ventilo-convectoren

View more