opleiding duurzaam gebouw - leefmilieu brussel doelstellingen van de presentatie 2 ... vrachtwagens

Download Opleiding Duurzaam Gebouw - Leefmilieu Brussel Doelstellingen van de presentatie 2 ... vrachtwagens

Post on 25-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leefmilieu Brussel

  HINDER EN IMPACT VAN DE WERF

  OP HET VLAK VAN WATER EN LUCHT

  Maggy HOVERTIN

  MATRIciel

  Opleiding Duurzaam Gebouw:

  Duurzamer werfbeheer

 • Doelstellingen van de presentatie

  2

  ● Toelichten van de belangrijkste reglementeringen

  met betrekking tot water en lucht die van

  toepassing zijn op de bouwwerven;

  ● Overlopen van de belangrijkste lucht- en

  waterverontreinigende activiteiten tijdens de bouw

  van een gebouw;

  ● Een overzicht geven van elementen om de hinder

  van de werf op het vlak van water en lucht te

  beperken

 • 3

  ● Waterverontreiniging: reglementering en

  verontreinigende activiteiten

  ● Luchtverontreiniging: reglementering en

  verontreinigende activiteiten

  ● Goede praktijken: voorafgaand aan en tijdens de werf

  Algemeen schema van de presentatie

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Koninklijk besluit van 3 augustus 1976 – Koninklijk Besluit houdende het

  algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone

  oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige

  afvoerwegen voor regenwater.

  ► Legt de algemene voorwaarden

  vast voor de lozing van

  afvalwater:

  › pH;

  › Zwevende stoffen;

  › Organische stoffen;

  › Koolwaterstoffen;

  › T°;

  › …

  4

  Bron: Eco-Conseil: Eco-guide professionnel – Le métier de

  peintre (Ecogids voor de vakman – De schilder)

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008

  betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor

  de verwijdering en de inkapseling van asbest.

  ► Filtratie van water afkomstig uit

  hermetisch afgesloten zones en

  natte sassen;

  ► Controle van het afgevoerde water

  door een erkend laboratorium.

  5 Foto: MATRIciel

  http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/

  Professionnels/informer.aspx?id=35486&la

  ngtype=2067

  http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067 http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067 http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Reiniging van mortelsilo’s, mengtrommels,

  betonmolens,…

  6

   Verhoging van de pH van het water;

   Zwevende deeltjes;

   Toeslagstoffen.

  Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Gevelreiniging

  ► Afvloeiend water: vaste stoffen, polluenten die aanwezig

  zijn op de werf worden meegevoerd.

  ► Eventuele reinigingsproducten

  7 Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Afvalstoffen op de werf - Afvloeiing

  8

  Foto: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Afvalstoffen op de werf

  9 Rioolkolk naast afvalcontainers - Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Opslagzones - Afvloeiing

  10

  Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Overvloeiingen / lekken van chemische producten

  11 Foto: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Chemische producten: reagentia, toeslagstoffen voor beton,

  verf, solvents, oplosmiddelen, verdunningsmiddelen,

  schoonmaakmiddelen, lakken,

  vernissen, afbijtmiddelen, …;

  ● Ontkistingsoliën;

  ● Brandstoffen en smeermiddelen

  voor werfvoertuigen;

  ● Boren van palen;

  ● Reiniging van vuile oppervlakken;

  ● Reiniging van vrachtwagens en

  werfvoertuigen;

  ● Lekken in compressor, generatoraggregaten, mobiele tanks;

  ● Sanitair water;

  ● …

  12

  Foto: MATRIciel

 • Luchtverontreiniging op de werf ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april

  2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de

  werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest.

  ► Vermijd het vrijkomen van asbest in de lucht : manuele

  demontage, aangepaste gereedschappen, bevochtiging

  van materialen, extractor met filter, …

  ► Asbestverwijderingsmethode aangepast aan het type van

  asbest: hermetisch afgesloten zone, semi-hermetisch

  afgesloten zone, couveusezakmethode, afgebakende zone.

  ► Controles van de concentratie van asbestvormige vezels in de

  lucht, vastgesteld door de MV van klasse 1B of de aangifte van

  klasse 1C,

  http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-

  reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2

  13

  http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2 http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2

 • Luchtverontreiniging op de werf ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart

  2012 – Koelinstallaties

  ► Verbod op het gebruik van CFK’s, HCFK’s en halon

  Voor de ingedeelde inrichtingen:

  ► Maandelijkse visuele controle,

  ► Jaarlijks onderhoud,

  ► Dichtheidscontrole,

  ► Register (kenmerken van de installatie, de

  ingrepen, de resultaten van de controles, …)

  ► Recuperatie van koelvloeistoffen

  › Bepaalde gebruikte koelvloeistoffen zijn

  “gevaarlijk afval”  Specifieke verplichtingen

  › http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-

  exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie

  14

  Foto: MATRIciel

  http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie