opleiding duurzaam gebouw - leefmilieu brussel · doelstellingen van de presentatie 2 ......

of 45 /45
Leefmilieu Brussel HINDER EN IMPACT VAN DE WERF OP HET VLAK VAN WATER EN LUCHT Maggy HOVERTIN MATRIciel Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzamer werfbeheer

Author: others

Post on 25-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leefmilieu Brussel

  HINDER EN IMPACT VAN DE WERF

  OP HET VLAK VAN WATER EN LUCHT

  Maggy HOVERTIN

  MATRIciel

  Opleiding Duurzaam Gebouw:

  Duurzamer werfbeheer

 • Doelstellingen van de presentatie

  2

  ● Toelichten van de belangrijkste reglementeringen

  met betrekking tot water en lucht die van

  toepassing zijn op de bouwwerven;

  ● Overlopen van de belangrijkste lucht- en

  waterverontreinigende activiteiten tijdens de bouw

  van een gebouw;

  ● Een overzicht geven van elementen om de hinder

  van de werf op het vlak van water en lucht te

  beperken

 • 3

  ● Waterverontreiniging: reglementering en

  verontreinigende activiteiten

  ● Luchtverontreiniging: reglementering en

  verontreinigende activiteiten

  ● Goede praktijken: voorafgaand aan en tijdens de werf

  Algemeen schema van de presentatie

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Koninklijk besluit van 3 augustus 1976 – Koninklijk Besluit houdende het

  algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone

  oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige

  afvoerwegen voor regenwater.

  ► Legt de algemene voorwaarden

  vast voor de lozing van

  afvalwater:

  › pH;

  › Zwevende stoffen;

  › Organische stoffen;

  › Koolwaterstoffen;

  › T°;

  › …

  4

  Bron: Eco-Conseil: Eco-guide professionnel – Le métier de

  peintre (Ecogids voor de vakman – De schilder)

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008

  betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor

  de verwijdering en de inkapseling van asbest.

  ► Filtratie van water afkomstig uit

  hermetisch afgesloten zones en

  natte sassen;

  ► Controle van het afgevoerde water

  door een erkend laboratorium.

  5 Foto: MATRIciel

  http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/

  Professionnels/informer.aspx?id=35486&la

  ngtype=2067

  http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35486&langtype=2067

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Reiniging van mortelsilo’s, mengtrommels,

  betonmolens,…

  6

  Verhoging van de pH van het water;

  Zwevende deeltjes;

  Toeslagstoffen.

  Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Gevelreiniging

  ► Afvloeiend water: vaste stoffen, polluenten die aanwezig

  zijn op de werf worden meegevoerd.

  ► Eventuele reinigingsproducten

  7 Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Afvalstoffen op de werf - Afvloeiing

  8

  Foto: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Afvalstoffen op de werf

  9 Rioolkolk naast afvalcontainers - Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Opslagzones - Afvloeiing

  10

  Foto's: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Overvloeiingen / lekken van chemische producten

  11 Foto: MATRIciel

 • Waterverontreiniging op de werf

  ● Chemische producten: reagentia, toeslagstoffen voor beton,

  verf, solvents, oplosmiddelen, verdunningsmiddelen,

  schoonmaakmiddelen, lakken,

  vernissen, afbijtmiddelen, …;

  ● Ontkistingsoliën;

  ● Brandstoffen en smeermiddelen

  voor werfvoertuigen;

  ● Boren van palen;

  ● Reiniging van vuile oppervlakken;

  ● Reiniging van vrachtwagens en

  werfvoertuigen;

  ● Lekken in compressor, generatoraggregaten, mobiele tanks;

  ● Sanitair water;

  ● …

  12

  Foto: MATRIciel

 • Luchtverontreiniging op de werf ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april

  2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de

  werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest.

  ► Vermijd het vrijkomen van asbest in de lucht : manuele

  demontage, aangepaste gereedschappen, bevochtiging

  van materialen, extractor met filter, …

  ► Asbestverwijderingsmethode aangepast aan het type van

  asbest: hermetisch afgesloten zone, semi-hermetisch

  afgesloten zone, couveusezakmethode, afgebakende zone.

  ► Controles van de concentratie van asbestvormige vezels in de

  lucht, vastgesteld door de MV van klasse 1B of de aangifte van

  klasse 1C,

  http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-

  reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2

  13

  http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/de-juiste-reflex-voor-elk-type-afval/bouw-en-sloopafval/op-de-2

 • Luchtverontreiniging op de werf ● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart

  2012 – Koelinstallaties

  ► Verbod op het gebruik van CFK’s, HCFK’s en halon

  Voor de ingedeelde inrichtingen:

  ► Maandelijkse visuele controle,

  ► Jaarlijks onderhoud,

  ► Dichtheidscontrole,

  ► Register (kenmerken van de installatie, de

  ingrepen, de resultaten van de controles, …)

  ► Recuperatie van koelvloeistoffen

  › Bepaalde gebruikte koelvloeistoffen zijn

  “gevaarlijk afval” Specifieke verplichtingen

  › http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-

  exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie

  14

  Foto: MATRIciel

  http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatiehttp://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/koelinstallaties/uw-koelinstallatie

 • Luchtverontreiniging op de werf

  ● Koninklijk Besluit van 26/07/1971 tot oprichting van zones voor

  speciale bescherming tegen de luchtverontreiniging –

  Afvalverbranding in open lucht

  ► Verbod op de verbranding van afval in open lucht, met

  uitzondering van plantaardig afval afkomstig van:

  › het onderhoud van tuinen;

  › de ontbossing of ontginning

  van gronden;

  › professionele landbouw-

  activiteiten.

  15

 • Luchtverontreiniging op de werf

  ● GSV – Titel III Bouwplaatsen – Vrijkomen van stof

  ► “Tijdens de werken wordt het vrijkomen van stof afkomstig van de

  bouwplaats tot een minimum beperkt, onder andere aan de hand

  van dekzeilen en besproeiing.”

  16 Foto: MATRIciel

  Afbraakwerken,

  Grondwerk,

  Aanvoer,

  Opslag en overslag van fijn

  zand en aggregaten,

  Werfverkeer bij droog weer;

 • Luchtverontreiniging op de werf

  ● Gevelreiniging

  17 Foto: MATRIciel

 • Luchtverontreiniging op de werf

  ● Stof:

  ► Hantering van cement, pleister, lijm in poedervorm, opvliegende as, …

  ► De doorboring en versnijding van materialen;

  ► Schuur- of zaagwerken, …

  ● Vluchtige organische stoffen (VOS):

  ► Verven, lakken, vernissen, lazuren, vloeibare lijmen, ontkistingsoliën,

  chemische afbijtmiddelen,

  reinigingsmiddelen, …

  ● Uitlaatgassen van de

  werfvoertuigen;

  ● Lasrookgassen;

  ● …

  18

  Schilderwerken - Foto: MATRIciel

 • Goede praktijk

  ● Voor aanvang van de werf:

  ► Werforganisatieplan

  › Omvat de milieuproblemen;

  › Vereist dat alle werken die zullen worden uitgevoerd, de

  milieueffecten ervan en de technieken om deze effecten te beperken,

  worden voorzien en gekend zijn;

  ► De verschillende beroepsgroepen informeren, bewustmaken,

  zelfs opleiden;

  ► Zorgen voor

  › Een gids van goede praktijken;

  › Eenvoudige richtlijnen die in de loop van de werken zullen worden

  herhaald;

  › Een bewegwijzering, pictogrammen;

  › Een brochure met de acties die op de werf worden uitgevoerd op het

  vlak van het milieu, de plaats van de laadbakken voor afval, de

  machines voor zuivering van afvalwater, … de betekenis van de

  bewegwijzering

  19

 • Goede praktijk

  ● Voor aanvang van de werf :

  ► Bewegwijzering

  20

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf

  ► Informeer het personeel:

  › Gidsen van goede praktijken en brochures ter beschikking

  stellen;

  › Communiceren over de toegepaste milieuvoorzieningen;

  › Erop toezien dat de bewegwijzering duidelijk is voor

  iedereen;

  › Informeren over de specifieke milieurisico’s van een werk;

  › De richtlijnen die van toepassing zijn op de werf regelmatig

  herhalen;

  › De partnerondernemingen sensibiliseren.

  21

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Lucht:

  ► Maak een lijst van de activiteiten die stof en walmen veroorzaken, …

  (schuren, zagen, timmerwerk, werken waarbij vluchtige producten

  worden gebruikt, …)

  ► Voorzie de middelen die zullen worden ingezet om de hoeveelheid

  stof te beperken: afdekzeilen, bevochtiging

  ► Regel indien nodig de ophaling van de koelvloeistoffen, indien een

  koelinstallatie aanwezig is;

  ► Voorzie milieuvriendelijkere producten en technieken, bijvoorbeeld:

  › Ontkistingsoliën op plantaardige basis, solventarme producten. Bij

  voorkeur met de rol aan te brengen;

  › VOS-vrije of -arme verf;

  › Natuurlijke harde olie om hout te behandelen;

  › Solventvrije lijm of mechanische bevestigingen.

  22

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Lucht:

  ► Schrijf milieuvriendelijkere technieken en producten voor:

  › Gelabelde producten

  23

  Europees ecologisch label

  (www.ecolabel.be) Het label “NF environnement “

  (www.marquenf.com)

  Het label “Nature plus”

  (www.natureplus.org)

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Lucht:

  ► Organische solvents (in verf, solvents,

  lakken, lijmen,…):

  › De werkruimte goed verluchten;

  › De potten hermetisch afsluiten;

  › Vuile absorberende stoffen en producten

  opbergen in hermetisch afgesloten recipiënten;

  › De verstuivingsapparaten goed afstellen,

  gebruiken en onderhouden om emissies

  te beperken (ontkistingsoliën, verf, …)

  › De bekistingen inoliën met een rol in de plaats

  van een verstuiver,…

  24

  Bron: Eco-Conseil: Eco-guide

  professionnel – Les métiers du bois

  (Ecogids voor de vakman – De

  houtbewerker)

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Lucht:

  ► Beperk de vorming van stof

  › Vloeren, toegangswegen bevochtigen;

  › Openbare weg, omgeving van werf en

  werkzones schoonmaken;

  › Materialen die stof voortbrengen (zand,

  cement, …) beschutten tegen de wind;

  › Materialen die stof voortbrengen wanneer ze worden

  verzaagd, bevochtigen;

  › Bij voorkeur mes of beitel gebruiken om materiaal te

  versnijden, in de plaats van een zaag;

  › Cirkelzagen met een zo laag mogelijke rotatiesnelheid

  gebruiken;

  › Machines met een stofafzuigsysteem gebruiken;

  › …

  25

  Bron: http://www.chantiervert.fr – Nat maken om

  stofvorming tegen te gaan

  http://www.chantiervert.fr/

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Lucht:

  ► Beperk de vorming van stof

  › Laadbakken en andere containers afdekken,…

  26 Bron: http://www.chantiervert.fr – stortgoot + afdekzeil

  http://www.chantiervert.fr/

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Lucht:

  ► Recupereer koelvloeistoffen

  27 Foto: MATRIciel

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Water:

  ► Zorg dat de veiligheidsfiches van de producten aanwezig zijn:

  › Identificatie van de stoffen;

  › Identificatie van de gevaren;

  › Samenstelling en informatie over bestanddelen;

  › Maatregelen die moeten worden getroffen bij onopzettelijke lozing;

  › Hantering en opslag;

  › Ecologische informatie;

  › Overwegingen met betrekking tot de verwijdering;

  › …

  28

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Water:

  ► Schrijf producten voor met een zo laag mogelijke milieu- en

  gezondheidsimpact (minder giftige, biologisch afbreekbare

  producten,…);

  ► Zorg voor de nodige erkenningen voor de activiteiten:

  › Ophalers van gevaarlijk afval, afvaloliën, pcb’s, …

  Ondernemingen en professionelen die erkend of geregistreerd zijn in

  Brussel:

  http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-

  enregistrees?view_pro=1&view_school=1

  29

  http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1http://www.leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-societes-agreees-et-enregistrees?view_pro=1&view_school=1

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Water:

  ► Te voorzien:

  › Opslagzones, voor grondstoffen en afval, die beschut zijn tegen weer en

  wind;

  › Retentiezones voor de opslag van oliën en chemische producten;

  › Retentiebakken onder de tanks en de materialen in vaste posten

  (compressoren, generatoraggregaten, …);

  ► Voorzieningen treffen om het waterverbruik te beperken:

  › Waterzuinige uitrustingen/technieken;

  › Regenwatergebruik;

  › Opvolging van waterverbruik;

  › Detectie van lekken;

  › Waterrecyclage in de mate van het mogelijke.

  30

 • Goede praktijk

  ● Voorafgaand aan de werf - Water:

  ► Voer een plan voor het beheer van afvalwater in

  › Maak een raming van het geproduceerde afvalwater: in hoeveelheid en

  in kwaliteit;

  › Voorzie opslagvolumes voor afvalvloeistoffen en hun bestemming

  (ophaalcircuit, centrum voor zuivering of verwijdering):

  – Oplosmiddelen, verdunningsmiddelen, schoonmaakproducten,

  verven, vernissen, …

  › Voorzie afvalwaterzuivering voorafgaand aan de lozing in de riool.

  31

 • Goede praktijk ● Voorafgaand aan de werf - Water:

  ► Voorzie het nodige materiaal voor afvalwaterzuivering

  voorafgaand aan lozing in de riolering:

  › Cementmelk, mortel, cement, afvalwater van schilder- en

  bezettingswerken, water van het boren van putten, van de

  schoonmaak van vuile oppervlakken, vrachtwagens en

  werfvoertuigen, vervuild afvloeiend hemelwater, …

  › Bezinking en neutralisatie indien nodig

  32 Bron: Canplas SA – Carrogaz: zuivering

  van water op de bouwplaats

  Source: Canplas SA – Ecoplast: filter voor

  pleister en verf

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Sla de grondstoffen zo op dat ze niet verspreid kunnen geraken

  in de omgeving;

  33

  Foto: MATRIciel

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf – Water

  ► Houd de werf schoon

  34 Foto: MATRIciel

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Bewaar en hanteer oliën en chemische producten uitsluitend in

  de retentiezones

  35 Bron: Eco-Conseil: Eco-guide professionnel – Chantiers du bâtiment

  (Ecogids voor de vakman – Bouwplaatsen)

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Sla afvalstoffen beschut tegen weer en wind op, om te vermijden

  dat ze verspreid raken of wegspoelen met het regenwater; met een

  bijzondere aandacht voor het gevaarlijk afval (specifieke regels

  naargelang van het type van afval (hermetische container,

  opvangbak, waterdichte vloer, …));

  ► Zie toe op een correcte verwijdering van de producten: controleer

  de fiches met veiligheidsgegevens;

  ► Zet de laadbakken voor selectieve sortering op een afgedichte

  plaats;

  ► Bescherm het openbare rioleringsnet om risico’s van vervuiling of

  dichtslibbing te vermijden, ofwel door het af te dekken, ofwel door

  voldoende grote bestaande straatkolken te gebruiken waarin een

  verwijderbare filterkorf kan worden geplaatst.

  36

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Houd de verschillende recipiënten op de werf (flessen, vaten, …)

  gesloten, en bescherm ze tegen weer en wind.

  ► Zorg dat de juiste etiketten zijn aangebracht op vaten, flessen,

  kuipen, en dat de gevaren die verband houden met het product

  duidelijk vermeld zijn.

  ► Beperk de opslag van gevaarlijke of verontreinigende producten

  tot het strikt noodzakelijke.

  ► Sla de brandstof op in speciale tanks voor werven.

  37

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Neem de nodige voorzorgsmaatregelen:

  › Vermijd uitstortingen en lekken bij het aanbrengen en

  hanteren van producten, onderhoud de verstuivers en de

  leidingen ervan om lekken en overmatig verbruik te

  vermijden;

  › Vermijd uitstortingen tijdens het transport, de opslag en de

  overslag van de verschillende producten,

  › Vermijd morsen bij het tanken van brandstof,

  › Vermijd lekken in mobiele brandstoftanks en +leidingen.

  38

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Recupereer dikvloeibare vloeistoffen met een absorberend

  product (doeken, houtzaagsel, houtkrullen, zand of absorberende

  korrels). Deze vervuilde producten moeten via de juiste circuits

  worden afgevoerd.

  ► Zie toe op een correct onderhoud van de werfvoertuigen om olie-

  en brandstoflekken te vermijden. Voer onderhoudswerken uit op

  een waterdichte ondergrond.

  39

  Foto: MATRIciel

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water:

  ► Breng de bevoegde overheid onmiddellijk op de hoogte van

  ongevallen of voorvallen die het milieu schade kunnen toebrengen.

  ► Aan wie?

  40

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water

  ► Afvalwater opslaan en zuiveren:

  › Verf, beton, mortel, cement, pleister, …

  › Cementmelk recupereren bij het spoelen van laadbakken of betoncentrales;

  › Bezinking en neutralisatie + onderhoud van de machines

  › Controle van de pH met indicatorstrookje voordat water wordt geloosd

  › Recyclage van het water mogelijk

  41 Bron: http://www.chantiervert.fr – Retentiebak Bron: n-ecobac (http://www.n-ecobac.fr/)

  http://www.n-ecobac.fr/http://www.n-ecobac.fr/http://www.n-ecobac.fr/

 • Goede praktijk

  ● Tijdens de werf - Water

  ► Afvalwater opslaan en zuiveren:

  › Spoel het schildermateriaal (verfrollen, verfkwasten, …) met behulp

  van een spoelmachine.

  42 Bron: CNIDEP: Guide VEMat peintures – Aquacleanor AS 80K

 • 43

  ● SYNAD (Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers)

  heeft een classificatie opgesteld voor het gebruik van alternatieve

  ontkistingsproducten: http://www.synad.fr/Agents-de-Demoulage

  ● Ecomet: http://www.ecomet.fr/

  ● Eco-Conseil - Eco-guides professionnels (ecogidsen voor de vakman)

  http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-

  de-documents/eco-guides-professionnels

  ● CNIDEP, 2011: Guide VEMat peintures.

  http://www.cnidep.com/validations_techniques.html

  ● Chantier vert: http://www.chantiervert.fr/index.php

  Nuttige hulpmiddelen, websites, enz.:

  http://www.synad.fr/Agents-de-Demoulagehttp://www.synad.fr/Agents-de-Demoulagehttp://www.synad.fr/Agents-de-Demoulagehttp://www.synad.fr/Agents-de-Demoulagehttp://www.synad.fr/Agents-de-Demoulagehttp://www.ecomet.fr/http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-documents/eco-guides-professionnelshttp://www.cnidep.com/validations_techniques.htmlhttp://www.chantiervert.fr/index.php

 • Om te onthouden van de presentatie

  ● Op een werf worden tal van activiteiten uitgevoerd die het

  water en de lucht kunnen verontreinigen;

  ● Beperk de impact van deze activiteiten door:

  ► De minst vervuilende producten en technieken voor te schrijven,

  met behoud van de gewenste kwaliteit;

  ► Een werforganisatieplan in te voeren dat alle milieuproblemen

  omvat, waaronder het beheer van afvalwater;

  ► De verschillende vakgroepen te informeren en te sensibiliseren

  voor de milieuproblematiek en de op de bouwplaats getroffen

  voorzieningen

  44

 • 45

  Contact

  MATRIciel s.a.

  Maggy HOVERTIN

  Bio-ingenieur

  Place de l’Université 25, Etg.2. 1348 Louvain-la-Neuve

  : 010 24 15 70

  E-mail: [email protected]

  Ik dank u voor uw aandacht …

  mailto:[email protected]