opleiding duurzaam gebouw - leefmilieu brussel ... 2016/11/07  · gecentraliseerd...

Click here to load reader

Post on 08-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leefmilieu Brussel

  Opleiding Duurzaam Gebouw:

  Ventilatie: ontwerp en regeling

  Regeling en onderhoud van het ventilatiesysteem, meetcampagne:

  gecentraliseerde regeling in de woning

  Pierre BESSEY

  CENERGIE

 • 2

  Doelstelling(en) van de presentatie

  ● Overzicht geven van de verschillende

  mogelijkheden voor regeling van een

  ventilatiesysteem

  ● Bespreking van de impact van de regeling op het

  energieverbruik

  ● Beoordeling van de impact van de gekozen

  regelwijze op het comfort van de gebruikers

  ● Bespreking van de gevoelige punten tijdens het

  onderhoud van het ventilatiesysteem

 • 3

  1. Inleiding tot de regelsystemen 1.1. Algemeen oogpunt

  1.2. Welk regelsysteem geniet de voorkeur

  1.3. Energiewinst die verband houdt met de regeling

   In tertiaire gebouwen

   In woningen

  2. Technische voorzieningen voor regeling 2.1. Uitbalancering van netwerken, debietcontrole

  2.2. Regelwijze

  2.3. Gecentraliseerd Technisch Beheer (GTB): meetcampagnes

  3. Onderhoud van het ventilatiesysteem 3.1. Wat moet gecontroleerd worden tijdens het onderhoud?

  Plan van de uiteenzetting

 • 4

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.1. Algemeen oogpunt

  Waarom ventileren?

  Comfort, luchtkwaliteit

  Hoe ventileren?

  • Systeem A: Natuurlijke ventilatie

  • Systeem B: Inblazing van verse lucht

  • Systeem C: Extractie van verse lucht (luchtafzuiging)

  • Systeem D: Inblazing en extractie

 • 5

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.1. Algemeen oogpunt

  Wat is comfort?

  Per definitie is het de afwezigheid van ongemak …

  • Geuren

  • Vochtigheid

  • Omgevingstemperatuur

  • Luchtstromen

  Comfort is voor iedereen anders, maar er bestaan normen voor:

  • Minimaal verseluchtdebiet : IDA1, IDA2, IDA3

  • CO2 concentratie < 800ppm

  • Comforttemperatuur

  • Relatieve vochtigheidsgraad (RV) voor comfort

 • 6

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  De regeling kan zowel het comfort garanderen als het ingevoerde

  verseluchtdebiet beperken, dat doorgaans een bijkomend verbruik

  meebrengt

  Verschillende types van regeling zijn mogelijk:

  • Manueel: Aan/uit-knop voor de ventilatie

  • Manueel op variator: Manuele debietvariatie

  • Uurprogramma: Aan/uit volgens vastgestelde uurroosters

  • Gestuurd: door verlichting, aanwezigheidsdetector

  • Volgens verontreiniging van het lokaal: CO2-sensor, COV-sensor

  • Volgens luchtvochtigheid in het lokaal: vochtsensor, ventilatieopeningen

  met vochtigheidsregeling

 • 7

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 1: Hygiënische ventilatie van een amfitheater door luchtafzuiging

  Manuele regeling

  Variator Schakelaar

  Niet duur

  Vereist een

  ventilator met

  variabel debiet

  Beperkte controle

  van het vereiste

  debiet Vast debiet

  ongeacht bezetting

  Niet duur

  Bron: www.eco-conduite-attitude.com

 • 8

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 1: Hygiënische ventilatie van een amfitheater door luchtafzuiging

  Manuele regeling

  Principe:

  De ventilatie wordt aangezet bij het betreden van de zaal en weer

  uitgeschakeld bij het verlaten van de zaal …

  - Geen debietcontrole

  - Gebrek aan comfort

  Goedkope oplossing, maar hoog risico van overmatig verbruik en

  ongemak

 • 9

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 1: Hygiënische ventilatie van een amfitheater door luchtafzuiging

  Uurregeling

  Principe:

  Uurregeling van de werking

  - Geen risico dat men vergeet de ventilatie uit te schakelen

  - Geen debietcontrole

  - Risico van overmatig verbruik

  - Mogelijkheid om verschillende trappen te definiëren (ventilator met

  verschillende trappen):

   Kleine trap: beperkt debiet voor ‘s nachts

   Grote trap: maximaal debiet tijdens bezetting

  Bron: www.hager.fr

 • 10

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 2: Ventilatie door luchtafzuiging in industriële toepassingen

  Manuele regeling op variator

  • Beter geschikt voor specifieke toepassingen waarin de gebruiker voor

  zijn activiteiten rechtstreeks afhankelijk is van het ventilatiesysteem.

  Bijvoorbeeld:

  - Tertiaire keukens: dampkap

  - Verfcabine: verfspray

  - Werkblad: aanzuiging van stof

  Dit type van regeling is niet zo duur en houdt veel mogelijkheden in voor

  een geoefend gebruiker

 • 11

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 3: Ventilatie door luchtafzuiging in sanitaire ruimten

  Regeling gestuurd door verlichting

  • De verlichting in de sanitaire ruimte wordt bediend door een schakelaar

  of een aanwezigheidsdetector

  • Sturing van de ventilatie op de schakelaar of de aanwezigheidsdetector

  • Temporisatie: de ventilatie blijft actief gedurende een bepaalde tijd nadat

  het licht is gedoofd.

  • Over het algemeen: constant debiet van 5 m³/u en vervolgens 30 m³/u

  tijdens een detectie

  Nadelen

  - De inschakeling van de ventilatie is niet altijd nuttig: soms wordt het licht

  aangedaan voor een kort verblijf in de badkamer

 • 12

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 3: Ventilatie door luchtafzuiging in sanitaire ruimten

  Regeling door “hygroregelbare” roosters

  • Soepel membraan in de ventilatieopening dat reageert naargelang van

  de luchtvochtigheid in het vertrek

  • Modulatie van het afgevoerde debiet naargelang van de relatieve

  luchtvochtigheid

  Principe:

  De luchtvochtigheid in het vertrek neemt toe, het

  membraan trekt samen en vergroot de doorsnede

  van de luchtdoorvoer, het debiet stijgt.

  Bron: www.aldes.fr

  Hygroregelbare ventilatieopening

 • 13

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 3: Ventilatie door luchtafzuiging in de sanitaire ruimten

  Regeling door “hygroregelbare” roosters

  Nota over de luchtvochtigheid

  Bron: app.leefmilieubrussel.be

 • 14

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 3: Ventilatie door luchtafzuiging in kantoorruimten

  Regeling volgens het CO2-gehalte

  • Meting van het CO2-gehalte in de omgevingslucht: ppm

  • Signaal 0-10 V  opening van de gemotoriseerde klep

  • Drukvariatie in het netwerk: debietregeling

   Gemotoriseerde klep : Pulsie en extractie

   Ventilator met variabel debiet: constante druk

   Sensor in muur of koker

  Prijs: ongeveer 450 euro

  • Volledig gecontroleerd debiet

  Bron: www.directindustry.fr

 • 15

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.2. Keuze van regeling

  Voorbeeld 3: Ventilatie door luchtafzuiging in kantoorruimten

  Regeling volgens het VOS-gehalte

  • VOS (Vluchtige Organische Stoffen): Tabak, lichaamsgeur, verfgeur, …

  • De VOS’en vormen CO2 bij oxidatie

  • Het debiet wordt dus niet geregeld volgens een CO2-gehalte dat

  representatief is voor het aantal personen, maar volgens de geuren.

   Contact 0-10 V + gemotoriseerde klep

   Ventilator met variabel debiet

   Sensor in muur of koker

  Minder geschikt voor hygiënische

  ventilatie volgens bezetting

  Prijs: ongeveer 250 euro

  Bron: www.ses-automation.fr & spluss.eu

 • 16

  Evolutie van het geabsorbeerd vermogen van een ventilator volgens het

  debiet

  • Het door de ventilator geabsorbeerde vermogen verschilt

  naargelang van het ventilatiedebiet!

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.3. Energiewinst die verband houdt met de regeling

  Bron: Technische fiches Voorbeeldgebouwen

  Vermogen (W) geabsorbeerd door een ventilatiegroep naargelang van het luchtdebiet

 • 17

  Intermitterende werking: beperkte nachtventilatie

  Voor de ventilatie van woningen:

  ● Ventilatie (7 uur tot 23 uur): 112 uur  100% van het debiet

  ● Nachtventilatie (23 uur tot 7 uur): 56 uur  25% van het debiet

  ● Over een week beschouwd: 168 uur

  1. Inleiding tot de regelsystemen

  1.3. Energiewinst die verband houdt met de regeling

  Er wordt uitgegaan van 25% van het debiet voor slaapkamers

  gedurende de nacht en 100% van het debiet overdag

  Besparing van 32,80% dankz