opleiding duurzaam gebouw - bruxelles environnement · pdf file - ppt van de dienst...

Click here to load reader

Post on 23-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leefmilieu Brussel

  Ervaringen met het project l'Espoir & de Ambapas

  Donatienne Hermesse

  Bonnevie Burthuis

  Opleiding Duurzaam Gebouw:

  Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

 • Ervaringen met het project l'Espoir

  De AmbaPas

  Donatienne Hermesse

 • 1) Buurthuis Bonnevie

 • 2) Het project l'Espoir

  Inspelen op de crisis in de woningmarkt: - Betaalbare woningen creeëren voor grote gezinnen met een bescheiden inkomen - Participatie van de toekomstige bewoners - Duurzame woningen

  5

 • 2) Het project l'Espoir 2005-2010 : De toekomstige bewoners informeren en sensibiliseren

  6

 • Informatiesessie PHP

  Voorbeeldgebouwen bezoeken Passief

  bouwen?

  Energieanimatoren

  Werfbezoeken

 • Ontmoeting met de architect

  Leren en delen?

  De projecten analyseren

  Blowerdoortest

  GMV

 • 2) Het project l’Espoir 2005-2010 : De toekomstige bewoners informeren en sensibiliseren 2010-2012 : Een aangepaste follow-up voorzien

  9

 • Beheer thermostaat GMV

  Uitwisseling van tips Werkgroep

  Energie

  Follow-up van bemerkingen

  Follow-up van verbruik

 • Outils Tools

  Wergroep ENERGIE Creatie van tools

 • Gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV)

  Werkgroep Energie De GMV begrijpen

 • Totaal verbruik van de 14 gezinnen van l’Espoir

 • Gegevens van 2012

 • Infosessie met de architect

  Tips uitwisselen …

  Verwelkoming van de bezoekers van l’Espoir

  Bezoeken aan andere voorbeeldgebouwen

  Uitwisselingen mogelijk maken

 • Natte gevel

  Verzopen motor GMV Enkele

  uitglijders …

  Filters van de afvoeropening buiten

  Te hoog gasverbruik

  Enz.

 • Na 5 jaar in l'Espoir:

  – monitoring door LB

  – resultaten zonnecheck

  – hier en daar technische problemen

  – feedback naar bewoners

  – vragen over begeleiding

 • 2) Het AmbaPa-project 2010-2012: Passief/Energie-begeleiding van l’Espoir

  2011-2012 : project “Ambassadeurs du Passif” voor 3 gemeentelijke passieve/lage-energiegebouwen in samenwerking met de gemeente Molenbeek

  2012-2013 : dossier “Passief wonen”

  September 2013: Rondetafel: “Vandaag passief leven om de huurders van morgen voor te bereiden. Terugspelen van ervaringen en denksporen voor een goed beheer van passiefwoningen en hun toe-eigening door de bewoners.”

  2013-2015: “AmbaPa”-project voor 7 passieve/lage- energiegebouwen in samenwerking met de gemeente Molenbeek

 • 1e doelstelling Huurders van passieve woningen informeren over het “goed gebruik” om de duurzaamheid van de constructie, het comfort van de bewoners en de energiebesparingen te optimaliseren. 2e doelstelling Banden smeden en solidariteit aanmoedigen tussen bewoners die dezelfde ervaring delen 3e doelstelling De publieke beheerders “sleutels” aanreiken, via een uitwisseling van ervaringen, om tot de juiste methodes te komen. => het belang van een aangepaste begeleiding

  2) Het AmbaPa-project

 • • Bewoners van een passieve woning

  • Bewust van de noodzaak geïnformeerd te zijn om de woning goed te gebruiken

  • Ervaringsdeskundigen

  • Bereid om hun positieve en negatieve ervaringen met anderen te delen

  • Vrijwilligersvergoeding

  Wie zijn de AmbaPa?

 • - De bewoner is ervaringsdeskundige

  - Begeleiding door buurthuis Bonnevie

  - Ervaringen uitwisselen

  - Samenwerking met de gemeente Sint-

  Jans-Molenbeek

  AmbaPa - Methode

  Bijeenkomst AmbaPa

  Technisch bezoek

  1ste begeleiding

  2e begeleiding

  Bijeenkomst

  AmbaPa

 • Wanneer? Een keer per maand

  Wie? Bonnevie en AmbaPa

  Waarom? - Op de hoogte blijven van de evolutie van de passiefbouw, in de gemeente en elders - Begeleiding voorbereiden - Bezoeken voorbereiden - Kennis verrijken - Opleidingen volgen - Ervaringen delen

  AmbaPa – bijeenkomsten

 • Wanneer? Nog voor de eerste huurder zijn intrek neemt in het gebouw

  Wie? Bezoek door de dienst gesubsidieerde projecten, in aanwezigheid van de architect van het project, Bonnevie, de AmbaPa’s en de dienst gemeentelijke eigendommen

  Waarom? - Het gebouw en de technieken ervan begrijpen - De begeleiding voorbereiden - De kennis verrijken

  Materiaal? - PPT van de dienst gesubsidieerde projecten - Aanwezigheid van de architect - “Identiteitskaart” van het gebouw

  AmbaPa – Bezoeken A d re s s e

  R e m a r q u e s

  N b r e d e

  L o g e m e n t s

  S t a n d a r d O P a s s if

  O B a s s e E n e r g ie

  T y p e O N e u f

  O R é n o v a tio n

  O r ie n t a t io n

  S t r u c t u r e

  (e x t é r ie u r )

  O B è to n

  O B o is

  F in it io n s

  ( in t é r ie u r )

  O G y p r o c

  O B é to n /m a ç o n e r ie

  g y p ro c : ch e v i l l e à v i s , p l a f o n d , v i s

  p a ra ch u te b é to n : a u tre ty p e

  C h â s s is

  O A lu m in iu m

  O B o is

  O P V C

  V it r a g e

  O S im p le

  O D o u b le

  O T r ib le

  T y p e O C o m m u n e

  O I n d iv id u e lle

  O ù ?

  O d a n s le c a v e

  O s u r la to itu r e

  O d a n s m o n

  a p p a r te m e n t

  R e g la g e O A u to m a tiq u e

  O M a n u e l

  B o u c h e s

  d 'a e r a t io n

  O F ix e s

  O R è g la b le s

  T y p e d e f i l t r e s

  O p a p ie r

  O la in e d e v e r r e

  O P V C

  B A T IM E N T

  E N V E L O P P E

  M E N U IS E R IE E X T .

  V M C

  R e m a rq u e : L 'e n tre t i e n a n n u e l d e l a V M C e s t ré a l i s é p a r l a co m m u n e .

  N

  EO

  S

 • AmbaPa – Bezoeken

  11/03/2014 VDD

  17/02/2014 AVENIR

  20/05/2014 DECOCK

  17/06/2014 GENT

  24/03/2015 Liverpool-Industrie

 • Begeleiding bij het betrekken van de woning Wanneer? Wanneer de bewoners hun intrek nemen

  Wie? Gegeven door Bonnevie en de AmbaPa’s, in aanwezigheid van de dienst gemeentelijke eigendommen en de huurders

  Waarom? Uitwisseling van ervaringen met de AmbaPa’s Autonoom en spaarzaam beheer van woning en energie Informeren over en sensibiliseren voor de milieuproblematiek

  Materiaal?

  AmbaPa – Begeleiding

  - De woning - Boekje “Wonen in een passiefhuis”, aangepast

  en aangeboden door Bonnevie - Specifiek onderhoudsboekje voor woningen gecreëerd door de dienst gesubsidieerde projecten

 • Begeleiding bij het betrekken van de woning

  AmbaPa – Begeleiding

  “Tot vandaag had ik zelfs geen idee waarvoor deze grote machine zou kunnen dienen.”

 • Begeleiding bij het betrekken van de woning

  AmbaPa – Begeleiding

  “Ik weet dat je de filters van de dampkap/de GMV moet vervangen, maar ik weet niet waar ik ze moet kopen.” “Ik liet mijn vensters vroeger altijd open staan! Maar vanaf zal ik ze dichtdoen!” “Ik zet de GMV ‘s nachts uit omdat ze te veel lawaai maakt.”

 • Begeleiding bij het betrekken van de woning

  AmbaPa – Begeleiding “Ik woon hier nu een jaar en ik verlucht mijn woning 2 keer 15 minuten per dag, net zoals in mijn vorige woning.” Wij willen de filters wel reinigen! Ik doe het om de 2 weken! Maar ze zijn zwart, ze zijn nog altijd niet vervangen na 2 jaar, en mijn GMV is niet onderhouden.”

 • Begeleiding met feedback Wanneer? Na een jaar in de woning

  Wie? Gegeven door Bonnevie en de AmbaPa, in aanwezigheid van de dienst gemeentelijke eigendommen en de huurders

  Waarom? Feedback over het verstreken jaar Bereikte gedragswijzigingen? Begrip van passiefwoningen? Nagestreefd verbruik bereikt?

  Materiaal? De woning Spel: “Le chemin de l’air” Waar of Niet waar over gebaren

  AmbaPa – Begeleiding

 • Begeleiding met feedback

  AmbaPa – Begeleiding “We hebben de voorbije twee winters kou gehad. We wisten niet dat we de temperatuur van de lucht die door de GMV wordt uitgeblazen, konden verhogen. Die stond afgesteld op 13,5°C. Om het niet te koud te heb

View more