opleiding cardiologie

Download Opleiding Cardiologie

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CardioVasculair

  Onderwijs Instituut

  Opleiding Cardiologie

 • 1 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  Inhoudsopgave

  CardioVasculair Onderwijs Instituut ......................................................................... 0

  Inhoudsopgave ............................................................................................................. 1

  Inleiding .......................................................................................................................... 2

  Profiel CVOI: kwaliteit en continuteit ........................................................................ 3

  Jaar 1 en 2 ..................................................................................................................... 7

  Jaar 3............................................................................................................................ 11

  Jaar 4............................................................................................................................ 20

  Jaar 5 en 6 ................................................................................................................... 23

  Competenties en themas ......................................................................................... 27

  Portfolio ........................................................................................................................ 34

 • 2 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  Inleiding Utrecht, januari 2017

  In 2011 is het nieuwe opleidingsplan voor AIOS cardiologie officieel van start gegaan. Het Concilium Cardiologicum van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft besloten dat vanaf dat moment het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) al het verplichte onderwijs per opleidingsjaar zal organiseren. In Opleiding Cardiologie vind je het profiel van het CVOI en een beschrijving van de opleidingscursussen. Globaal is het programma als volgt: In jaar 1 en 2 dient de basiscursus Anamnese en Lichamelijk Onderzoek en de cursus Advanced Life Support gevolgd te worden. In jaar 3 worden vier BOC-cursussen georganiseerd met de volgende onderwerpen: Pijn op de borst/preventie, Hartfalen, Syncope/hartkloppingen/ ritmestoornissen en Acute cardiologie. In jaar 4, 5 en 6 moet je in overleg met je opleider drie cursussen uit het reguliere CVOI-curriculum kiezen, alsmede enkele vaardigheidstrainingen volgen. De onderwerpen en omschrijving van de cursussen worden op de navolgende paginas beschreven. Tevens is er meer informatie over de inhoud van de cursussen en de diverse cursusdata te vinden op de website van het CVOI, www.cvoi.nl. Het CVOI-bureau is voor eventuele vragen altijd bereikbaar.

  evrouw L.S.H. Boerboom-Stekelenburg, assistent cordinator

  Postadres: CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) Postbus 19192 3501 DD Utrecht Bezoekadres: CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) Holland Heart House Moreelsepark 1, 2e verdieping 3511 EP Utrecht Contact: Katharina Schick Laura Boerboom Telefoon: 030-2345001 E-mail: cvoi@cvoi.org Website: www.cvoi.nl

  http://www.cvoi.nl/

 • 3 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  Profiel CVOI: kwaliteit en continuteit

  Het CVOI (CardioVasculair Onderwijs Instituut) is het nationale onderwijs instituut voor hart- en vaatziekten dat garant staat voor de kwaliteit en continuteit van het cardiovasculaire onderwijs in Nederland. Sinds de oprichting van het CVOI in januari 1994 hebben ruim 20.000 cardiologen en cardiologen in opleiding cursussen gevolgd in zeer diverse cardiovasculaire onderwerpen. Het jaarlijkse aantal deelnemers is toegenomen van ongeveer 400 in 1994 naar meer dan 2400 (Tabel 1). De groei van vooral de laatste jaren is te verklaren door een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogstaand en onafhankelijk onderwijs vr en dr cardiologen. De CVOI-cursussen worden vrijwel altijd gegeven door cardiologen. De cursisten zijn met name cardiologen en cardiologen in opleiding (AIOS), maar ook andere beroepsgroepen uit het cardiologische veld: hartfunctielaboranten, echolaboranten en diverse andere (para)medici.

  965

  1190

  1425

  1730 1780 1800

  22002095

  2380

  2120 2160

  25562464

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Tabel 1: toename aantal deelnemers CVOI-onderwijs per jaar

  Onderwijsactiviteiten Ook het aantal en de diversiteit van het cursussen zijn sinds de oprichting van het CVOI toegenomen. In 1994 waren er nog slechts acht cursussen, vanaf 2012 biedt het CVOI meer dan 40 onderwijsactiviteiten aan (Tabel 2). Het onderwijs is onderverdeeld in opleidingscursussen voor cardiologen in opleiding en een curriculum bestaande uit nascholingscursussen, vaardigheidstrainingen en e-learning. De groei in het aanbod van cursussen maakt duidelijk dat steeds meer partijen in het cardiovasculaire veld samenwerking zoeken met het CVOI.

 • 4 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  22 2325

  2830

  3840 40

  47

  41 40 41

  50

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Tabel 2: toename aantal CVOI-cursusprogrammas per jaar

  Opleidingscursussen Opleidingscursussen zijn bedoeld voor cardiologen in opleiding (AIOS). Deze cursussen zijn verplicht.

  - Jaar 1 of 2 Cardiologen in opleiding starten hun opleiding met twee jaar interne geneeskunde. In deze twee jaren volgen ze in ieder geval de cursus lichamelijk onderzoek en anamnese.

  - Jaar 3 Het derde jaar van de opleiding is gereserveerd voor het Basis Onderwijs Cardiologie (BOC). Onderwerpen zijn pijn op de borst, preventie, hartfalen, syncope, ritmestoornissen en acute cardiologie.

  - Jaar 4 Het vierde jaar van de opleiding richt zich op echocardiografie voor gevorderden, ook door middel van vaardigheidstrainingen. In het vierde jaar volgen de cardiologen in opleiding tevens drie cursussen uit het reguliere CVOI curriculum. De keuze van de cursussen vindt plaats in overleg met de opleider.

  - Jaar 5 en 6 In het vijfde of zesde jaar volgen de AIOS Cardiologie vaardigheidstrainingen in een (lokaal of centraal) skills center. Daarnaast is deelname aan drie nieuwe cursussen uit het reguliere programma verplicht.

 • 5 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  Curriculum De programmacommissie van het CVOI stelt ieder jaar een onderwijs-curriculum samen. Een deel van de cursusonderwerpen keert jaarlijks terug, maar het cursusprogramma, de docenten en de deelnemers kunnen uiteraard van jaar tot jaar variren. Het reguliere curriculum is het hart van het CVOI-onderwijsprogramma. AIOS Cardiologie maken tijdens hun opleiding via de opleidingscursussen kennis met het CVOI, maar ook daarna blijft het CVOI een belangrijke rol spelen in hun nascholing. Vaardigheidstrainingen In 2011 is het CVOI begonnen met scenario- en teamtrainingen in een simulatieomgeving, waarbij in kleine groepen de vaardigheden van de cursisten worden geoefend. De vaardigheidstrainingen richten zich vooral nog op cardiologen in opleiding, in de jaren daarna is het de bedoeling de praktijktraining ook in het curriculum voor cardiologen aan te bieden. E-learning Een andere nieuwe ontwikkeling binnen het cursusaanbod is e-learning. Het CVOI biedt maandelijks de mogelijkheid om op basis van een artikel uit het Netherlands Heart Journal accreditatiepunten te verdienen door het beantwoorden van toetsvragen op de CVOI-website. Een tweede mogelijkheid voor e-learning is de virtual class room, ofwel de CVOI Cardio Cineac (CCC). Onder leiding van een moderator volgen de cursisten thuis op hun computer een interactief cursusprogramma. Ook nieuwe richtlijnen zullen in de virtual classroom van het CVOI worden besproken. Daarnaast worden live webcasts georganiseerd met als onderwerp de highlights van de drie grote cardiologische congressen (ACC, ESC, AHA). Organisatie Het bestuur van het CVOI bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsgroep uit het dagelijks bestuur van de NVVC, de Commissie Kwaliteit en het Concilium Cardiologicum. De programmacommissie van het CVOI is verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Juniorkamer en de diverse werkgroepen/commissies van de NVVC en wordt aangestuurd door de directeur opleiding en nascholing. De commissie wordt ondersteund door een ervaren bureau (cordinator: Katharina Schick en assistent-cordinator: Laura Boerboom).

 • 6 Actuele informatie over de cursussen en cursusdata vindt u op www.cvoi.nl

  CVOI: continuteit en kwaliteit Het CVOI is opgericht in 1994 door drie grote partijen in de Nederlandse cardiologie: de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Nederlandse Hartstichting (NHS). Doel was (en is) het garanderen van de continuteit en de kwaliteit van het cardiovasculair onderwijs in Nederland. NVVC, ICIN en NHS hebben door het oprichten van het CVOI het onderwijs ondergebracht bij de beroepsgroep zelf. Op deze wijze is nadrukkelijk invulling gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de bij- en nascholing van de beroepsgroep zelf. Mede dankzij deze opzet is het CVOI uitgegroeid tot de belangrijkste aanbieder van cardiovasculair onderwijs in Nederland en neemt zowel het aantal deelnemers als het cursusaanbod jaarlijks toe. Ook in de komende jaren zal het CVOI garant staan voor kwalitatief hoogstaand en onafhankelijk onderwijs vr en dr cardiologen in Nederland.

 • 7 Actuele informatie over de cursussen e