OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

Download OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

Post on 13-May-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> Dia 1 </li> <li> OPLEIDER IN SCHOOL EEN PROJECT VAN DE PABO HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE GEMEENTE GRONINGEN </li> <li> Dia 2 </li> <li> AANLEIDING Maatwerk 2 en later Maatwerk 3 </li> <li> Dia 3 </li> <li> DOELSTELLING OPLEIDEN IN SCHOOL is het verbinden met elkaar van: de initile lerarenopleiding de professionele ontwikkeling van leraren de schoolontwikkeling het personeelsbeleid </li> <li> Dia 4 </li> <li> de initile lerarenopleiding: constructivistische leerlijnen het plaatsen van studenten in een zo realistisch mogelijke onderwijsomgeving profilering competentiegericht opleiden </li> <li> Dia 5 </li> <li> professionele ontwikkeling van de leraren: professionele begeleiding van de stages door de coaches: - inzicht in eigen competenties (coachcursus) - kennis van de eisen van de opleiding - kennis van de coachingsbehoeften van de student </li> <li> Dia 6 </li> <li> belangen schoolbestuur schoolontwikkeling ontwikkeling personeelsbeleid bovenschoolse beleidsontwikkeling nieuwe educatieve ondersteunings- structuur in Groningen </li> <li> Dia 7 </li> <li> schoolontwikkeling: school als lerende organisatie verbeterde aansluiting bij inhoudelijke ontwikkelingsthemas van scholen (formulering van schoolprofiel) </li> <li> Dia 8 </li> <li> ontwikkeling personeelsbeleid deskundigheidsbevordering functiedifferentiatie inzicht in benodigde en vereiste competenties reductie ziekteverzuim/uitstroom beginnende leerkrachten </li> <li> Dia 9 </li> <li> ontwikkeling personeelsbeleid (vervolg) verlichting van taken overbelaste leerkrachten andere personeelsopbouw team tegengaan dreigende leerkrachttekorten </li> <li> Dia 10 </li> <li> formele taken opleider in school (oplis) cordineren van de stages op de praktijkschool coach van de coaches begeleiden van de leer-werkstudenten scharnierfunctie opleiding en praktijkschool v.v. op termijn: alle studenten begeleiden </li> <li> Dia 11 </li> <li> leer-werktraject vanaf tweede helft jaar 3 t/m eind jaar 4 2,5 dag op de praktijkschool: - zelfstandig lesgeven - verantwoordelijk voor taak passend binnen ontwikkeltraject van de school 2,5 dag op de opleiding: - ondersteunende theorie m.b.t. taak - terugkommomenten </li> <li> Dia 12 </li> <li> eisen aan leer-werkstudent volle7 voor stage jaar 3 assessment grote mate van zelfstandigheid kennis van ict:- blackboard - portfolio na goedkeuring: solliciteren </li> <li> Dia 13 </li> <li> rolverdeling coach: begeleidt student in de klas opleider in school (oplis): - begeleidt coach en student - begeleidt leer-werkstudent instituutsbegeleider: - eindverantwoordelijk - pleegt supervisie op reflectie - heeft contact over student met opleider in school </li> <li> Dia 14 </li> <li> convenant afnemen door praktijkscholen van de helft van het aantal fte s aan stageplaatsen in verdeling over alle leerjaren bovenop 91 per student, extra betaling aan praktijkscholen door opleiding aanstellen opleider in school (oplis) </li> <li> Dia 15 </li> <li> convenant (vervolg) aanbieden door opleiding van coachcursus aan leerkrachten praktijkscholen aanbieden door opleiding van cursus voor opleiders in school beschikbaar stellen van 0,1 fte door schoolbestuur voor de opleider in school schoolbestuur vraagt leer-werkstudenten met voorkeur bovenbouw </li> <li> Dia 16 </li> <li> bovenschoolse beleidsontwikkeling door projectmatige opzet: risico/kansen-analyse voor schoolbestuur stimulering van samenwerking tussen scholen maatwerk voor de scholen in Groningen </li> <li> Dia 17 </li> <li> nieuwe educatieve ondersteuningsstructuur nieuw samenwerkingsmodel: convenant PABO en schoolbestuur stuurgroep/projectgroep/oplisgroep/ instituutsbegeleider PABO nauwe samenwerking PABO/schoolbegeleidingsdienst </li> <li> Dia 18 </li> <li> vervolg project inktvlekwerking convenanten met diverse schoolbesturen ervaringen pilot worden ingebed in curriculum van de opleiding nieuw project, maar nu met regie vanuit schoolbesturen (Uitleg 19 juni 2002) </li> </ul>