opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun ... tutkinto-ohjelmien kohdalla...

Download Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun ... Tutkinto-ohjelmien kohdalla kokonaisarvioiden

If you can't read please download the document

Post on 04-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä

  17.2.2014

  Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä

 • Kandipalaute: mitä se on?

  Suomalainen opiskelijapalautekysely CHE Quest:in pohjalta Varsinaisia kysymyksia 32 kpl Rahoitusmalliin kytkettäväksi ehdotettuja kysymyksiä 13 kpl

  2

  Esimerkkikysymys Arvioinnit Ehdotetut painotukset

  Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen.

  Samaa mieltä 5 Osittain samaa mieltä 4 Osittain eri mieltä 3 Eri mieltä 2 En pysty vastaamaan/En tarvinnut ohjausta tässä asiassa

  1

  Kyselyn tiedustellut tyytyväisyyden osa-alueet • opiskelu • koulutus • opetus • opinnäytetyön ohjaus • opintojen ohjaus ja tuki • vuorovaikutus ja palaute

 • Photo copyrighted property of 123RF Limited, their Contributors or Licensed Partners and used with permission under license.

  Tähänastiset kokemukset

  Kandipalautteessa ei ole havaittu show-stoppereita • kysely toimii halutulla tavalla • tuloksista pystyy usein tunnistamaan oman yliopistonsa!

  Vastaus%:lla on lievä korrelaatio opiskelijoiden ja opettajien • vuorovaikutukseen, joka puolestaan korreloi hyvin vahvasti • opetuksen laatukokemuksen kanssa

  Kandipalautteen perusteella yleiset koulutuksen parannusreseptit ovat • valinnaisuusnavigoinnin selkiytys ja • opiskelijoiden ja opettajien keskinäiseen vuorovaikutukseen

  investoiminen

  Kyselyn kehittämiselle yhä tilaa: • kampanja vai jatkuva aukiolo? • kysymysten mahdolliset täsmennykset? • organisaatio & tulevaisuus?

 • Photo copyrighted property of 123RF Limited, their Contributors or Licensed Partners and used with permission under license.

  Keskeinen kritiikki

  Kysely ei mittaa opetuksen laatua riittävän kattavasti

  Jos opiskelija ei ole tarvinnut tukea, niin vuorovaikutteisuutta mittaavat kysymykset ovat epäreiluja yliopistolle

  Kysely on liian pitkä

  (tämä tila on varattu lisäkritiikille)

 • JY LY OY TaY TTY HY LTY AY VY ISY TY ÅA TaiY HSE KA Voin hyvin yliopistossani

  88 88 88 88 93 87 92 85 92 89 90 90 86 87 88 Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni 85 83 82 83 83 83 85 82 88 84 83 85 87 84 84 Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani 82 81 82 83 81 83 82 80 81 84 83 83 90 81 82 Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita 81 77 81 81 77 81 84 78 78 83 81 80 91 76 81 Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta. 82 78 82 82 81 83 85 76 83 84 83 84 88 83 82 Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin 76 73 78 78 77 78 82 73 78 80 78 80 84 78 77 Tarjolla ollut riittävästi ohjausta tutkielman laatimiseen 83 81 76 82 84 79 87 83 81 81 80 81 77 79 80

  Kandipalautteen ’olennaiset’ kysymykset ja arviot yliopistottain (1)

 • JY LY OY TaY TTY HY LTY AY VY ISY TY ÅA TaiY HSE KA Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun. 71 67 69 66 76 65 75 68 78 70 69 69 73 68 69 Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea? 80 78 79 77 78 76 81 77 80 79 80 78 80 80 78 Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa 80 77 81 79 82 74 82 75 79 81 79 82 83 79 79 Olen ollut tyytyväinen opinto- ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin 60 49 60 61 54 57 69 54 56 56 61 68 64 68 59 Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa. 77 75 77 80 79 76 79 72 76 79 79 82 88 80 77 Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani. 71 73 69 72 70 70 77 67 68 74 71 73 89 77 71

  Skaalattu kokonaisarvio 100,9 97,2 99,6 100,4 100,6 98,6 105,1 96,1 100,9 101,5 100,8 102,8 107,2 101,0 100,0

  Kandipalautteen ’olennaiset’ kysymykset ja arviot yliopistottain (2)

 • Mutta mitä on koulutuksen ’kyselylaatu’?

  7

  Kysymys A Kysymys B r2

  Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

  Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin 0,93 Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa. 0,72 Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani. 0,55 Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin 0,44

  Laadukkuus = hyvin toimiva vuorovaikutus???

  Vuorovaikutteisuuden kohdalla selviä syy-seuraus-suhteita

  Vuorovaikutteisuuden panostaminen nostaa liki kaikkia laatuarvioita

 • Kysymys A Kysymys B r2

  Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin

  Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa. 0,68

  Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani

  Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani. 0,66 Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa. 0,65

  Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun. 0,48

  Olen ollut tyytyväinen opinto- ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin

  Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun. 0,44

  Laadukkuus = hyvin toimiva vuorovaikutus?

  Korkeat r2 –arvot eivät tarkoita, että laatu olisi hallussa!

 • Miten sijoitumme kansainvälisesti? ISB 2010/OY

  Väärin mitattu?

  • ’ei mittaa opetuksen laatua’

  • ’ei sovellu suomalaiseen

  koulutuskulttuuriin’

  • ’tulokset ovat yhtä suurta

  väärinkäsitystä’

  Avainhavainto:

  • kaikki materiaalinen on

  saanut hyvät arviot,

  henkilöihin liittyvät seikat

  puolestaan heikot

 • Osaammeko parantaa? ISB 2011/OY

  Kielitukeen panostamisen

  vaikutukset välittömästi

  näkyvissä (rank 108  48)

  Opetukseen liittyvät seikat

  olennaisesti muuttumattomia

 • Osaammeko parantaa, jos emme tiedä, mikä on ongelma? ISB 2012/OY

  Olemmeko kyvyttömiä

  parantamaan opetusta?

  Vai onko kyse omintakeisista

  koulutuskulttuurin ongelmista?

 • 12

  Eräät laatukyselyt keskittyvät pelkästään vuorovaikutteisuuteen (UC Berkeley)

 • Tiedekunta Suhteutettu kokonaisarvio KTK 101,49 % TTK 101,29 % HuTK 100,59 % Koko yliopisto 100,00 % KKK 99,51 % LTK 98,97 % LuTK 98,94 %

  Kuinka samanlaisia/erilaisia ovat saman yliopiston eri yksiköt?

  Kandipalautteen tulokset esimerkkiyliopiston tiedekunnissa (OY) • syksyn 2013 palaute kertoo liki häkellyttävästä tasaisuudesta!

  Tutkinto-ohjelmien kohdalla kokonaisarvioiden skaala isompi: 88,6% - 113,8% Tutkinto-ohjelmien ’vuorovaikutteisuusskaala’ repeää leveäksi: 52,2% - 137,0%

  • kokonaisarviot ovat liki rikkomattomasti samassa järjestyksessä  tämän selkeämpää toimenpideohjetta ei voine toivoa!

  • tutkinto-ohjelmakohtaiset vuorovaikutteisuus- & kokonaisarviot: r2 =0,57

  • varauma: päteekö vain OY:n kohdalla?

 • Lopuksi

  Kandipalaute ei ole yllättänyt • tutkinto-ohjelmien tunnetut laadulliset ongelmat näkyvät tuloksissa • jopa oman yliopiston erityispiirteet ovat tunnistettavissa • vuorovaikutteinen koulutus mielletään laadukkaaksi samoin kuin Keski-

  Euroopassa ja Yhdysvalloissa

  Kandipalaute on yllättänyt • vastaus% korkea! • opiskelijoilta on saatu todella runsaasti sanallista palautetta • ei ole paljastunut ’suomalaisia koulutuskulttuurillisia odotuksia’, kuten

  opiskelijoiden pyrkimystä välttää vuorovaikutusta

  Kandipalaute ei kehitä tai päätä mitään yliopistojen puolesta • toimenpiteet edelleen johdon vastuulla

  Data on tarjolla! Tutkimukselle on tilaisuus!

Recommended

View more >