opetusharjoittelun ohjaaminen

12
Näin ohjaat opetusharjoittelussa pedagogista ajattelua Olli Vesterinen Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Creative Commons -lisenssi Tämä teos, jonka tekijä on Olli Vesterinen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen - lisenssillä.

Upload: olli-vesterinen

Post on 16-Apr-2017

263 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Näin ohjaat opetusharjoittelussa pedagogista ajattelua

Olli VesterinenOpettajankoulutuslaitos

Helsingin yliopisto

Creative Commons -lisenssi Tämä teos, jonka tekijä on Olli Vesterinen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0

Kansainvälinen -lisenssillä.

Page 2: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Videointiin nojaavan ohjauksen 2 vaihetta

Oppitunnin videointi• Episodit• Kellottaminen!

OhjauskeskusteluHarjoittelijan toiminnan perustelujen taustalla olevia premissejä:• empiiristä• tilannekohtaista (situational)• merkityksenantoa (stipulative) • arvoihin nojaavaa

Page 3: Opetusharjoittelun ohjaaminen

VAIHE 1

Oppitunnin videointi

Page 4: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Ennen oppitunnin videointia

• Esittele harjoittelijalle ohjaustapa• Selvitä videointilupa-asiat kotien suuntaan• Sovi videoitava oppitunti• Kun käytät kannettavan tietokoneen

webbikameraa, katso missä luokan perällä kannettava voisi olla auki nauhoittamassa.

Page 5: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Luokan perällä hyllyssä

Page 6: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Oppitunnin videoinnin aikana

• Laita videoeditointiohjelma kaappaamaan (capture) webbikameran kuvaa ja pienennä kyseisen ohjelman ikkuna, jotta oppilaat eivät jää ihmettelemään

• Merkitse ylös kellonaika kun videointi alkaa• Merkitse myös kellonajat, jolloin opetus aina etenee

oppitunnin seuraavaan vaiheeseen tai tunnilla tapahtuu jotain muuta, johon haluat harjoittelijan kanssa palata

• Muuta nämä kellonajat minuuteiksi ja sekunneiksi videon aloitusajankohdasta

Page 7: Opetusharjoittelun ohjaaminen
Page 8: Opetusharjoittelun ohjaaminen

VAIHE 2

Ohjauskeskustelu

Page 9: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Ohjaustuokion aluksi

• Selvennä harjoittelijalle, että videota katsottaessa tulet kysymään, mitä ajatuksia harjoittelijalla oli tietyissä oppitunnin tapahtumissa

• Pyydä myös harjoittelijaa itse tarttumaan oppitunnin kohtiin, joista haluaa kertoa

Page 10: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Ohjaustuokiossa (kestää n. 45 min)

• Katsotaan videota• Pyydetään harjoittelijaa kertomaan mitä ajatuksia

herää• Pysäytetään video erityisesti selkeämpien episodien

katselun jälkeen ja pyydetään harjoittelijaa kertomaan vapaasti mitä ajatuksia oli mielessä juuri tuolloin

• Analysoidaan harjoittelijan reflektoinnista toiminnan perustelujen premissejä (empiiristä, tilannekohtaista, merkityksenantoa vai arvoihin nojaavaa) ja kerrotaan analyysi välittömästi

Page 11: Opetusharjoittelun ohjaaminen

Huomioita

• Harjoittelijat tottuvat nopeasti näkemään ja kuulemaan itsensä videolla

• Videon katsomisessa harjoittelija saa suoraan palautetta äänenkäytöstään ja ylipäätään omasta olemuksestaan luokassa

• Harjoittelija oivaltaa, että päätöksiä (tietoisia ja tiedostamattomia) tehdään jatkuvasti ja niiden perustelut voivat olla moninaiset

Page 12: Opetusharjoittelun ohjaaminen

OMAN TOIMINNAN PERUSTELUT OVAT YHTEYS PEDAGOGISEEN AJATTELUUN

Ota yhteyttä [email protected]