opetushallitus esiopetuksen opetus- suunnitelman perus ... arvioinnin tarkoitus on esiopetuksen...

Download Opetushallitus Esiopetuksen opetus- suunnitelman perus ... Arvioinnin tarkoitus on esiopetuksen laadun

Post on 13-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Opetushallitus

  Esiopetuksen opetus- suunnitelman perus- teet ja Joensuun seu- dun esiopetussuunni- telma

 • 1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

  Sisältö 1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma .................................................................4

  1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ..........................................................................................4

  1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen ...............................................................................4

  1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut ................................................................6

  1.4 Joensuun seudun esiopetuksen opetussuunnitelma .....................................................................................7

  2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet .......................................................................................................9

  2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet ...........................................................................................9

  2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua .......................................................................................... 11

  2.3 Arvoperusta ................................................................................................................................................. 12

  2.4 Oppimiskäsitys ............................................................................................................................................. 13

  2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa .................................................................................................... 13

  2.6 Paikallisesti päätettävät asiat ...................................................................................................................... 16

  2.7 Esiopetus Joensuun seudulla ....................................................................................................................... 17

  2.7.1 Esiopetuksen järjestäminen erityisissä tilanteissa ............................................................................... 17

  2.7.2 Esiopetus osana oppimisen polkua ...................................................................................................... 18

  2.7.3 Esiopetuksen arvoperusta ja Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen visio, missio ja strategia 19

  2.7.4 Oppimiskäsitys ...................................................................................................................................... 22

  2.7.5 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja kehittäminen ............................................................................ 22

  3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri .................................................................................................. 27

  3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ............................................................................... 27

  3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa ............................................................................................................. 28

  3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa .................................................................................... 29

  3.4 Paikallisesti päätettävät asiat ...................................................................................................................... 31

  3.5. Toimintakulttuurin kehittäminen ja arviointi Joensuun seudulla .............................................................. 32

  3.5.1 Oppimisympäristöjen kehittäminen ja niiden arviointi ........................................................................ 33

  3.5.2 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa, sekä yhteistyön arviointi ................................... 35

  4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet .......................................................................................................... 38

  4.1 Monipuoliset työtavat ................................................................................................................................. 38

  4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena .................................................................................................... 39

  4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ........................................................................... 40

  Ilmaisun monet muodot ................................................................................................................................ 41

  Kielen rikas maailma ...................................................................................................................................... 42

  Minä ja meidän yhteisömme ......................................................................................................................... 44

  Tutkin ja toimin ympäristössäni .................................................................................................................... 45

  Kasvan ja kehityn ........................................................................................................................................... 47

  4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä .......................................................................................... 48

 • 2 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

  Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa .......................................................................................... 49

  Kaksikielinen esiopetus.................................................................................................................................. 49

  4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ...................................................................................................................... 51

  4.6. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet Joensuun seudulla ..................................................................... 52

  4.6.1 Monipuoliset työtavat .......................................................................................................................... 52

  4.6.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena ............................................................................................. 52

  4.6.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet .................................................................... 53

  5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki ...................................................................................................................... 62

  5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ..................................................................................................... 62

  5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana ...................................................................................................... 63

  5.3 Yleinen tuki .................................................................................................................................................. 64

  5.4 Tehostettu tuki ............................................................................................................................................ 64

  5.5 Erityinen tuki................................................................................................................................................ 66

  5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot ..................................................................................................... 71

  5.7 Paikallisesti päätettävät asiat ...................................................................................................................... 72

  5. 8 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki Joensuun seudulla ................................................................................. 74

  6. Oppilashuolto .................................................................................................................................................... 82

  6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö ........................................................................................................ 82

  6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto ......................................................................................................................... 84

  6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto .................................................................................................................... 84

  6.4 Oppilashuoltosuunnitelmat ......................................................................................................................... 86

  6.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta .......................... 87

  6.6 Esiopetuksen oppilashuolto Joensuun seudulla .............................................................................................. 91

  6.6.1 Esiopetuksen monialainen oppilashuoltotyö ....................................................................................... 91

  6.6.2 Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto ............................................................................................ 92

  6.6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Joensuun seudulla ....................

Recommended

View more >