onderzoeksresultaten ict barometer over ict- brnjl-n1el0sfpetdh58idcexc0... · pdf...

Click here to load reader

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projectenJaargang 1017 november 2010

2Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie en dienstverlening/financile instellingen en de (semi)overheid. De ondervraagde groep wordt online genquteerd.

Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. De ICT Barometer biedt een belangrijk deel up to date informatie door een aantal vaste businessdilemmas te monitoren, aangevuld met actuele vragen.

Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335595. Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432942 bijbehorende disclaimer.

Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

Amsterdam, 17 november 2010

3Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

1 Persbericht 4

2 ICT-projecten Vraagpunten 6

3 Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten 7 ICT-projecten Projecten opgestart 8 ICT-projecten Succes projecten 8 ICT-projecten Reden van geen succes 9 ICT-projecten Andere aanpak toekomst 9 ICT-projecten Algemene tevredenheid 10 ICT-projecten Ontwikkeling succes 11 4 ICT projecten - Samenvatting 12

5 ICT-projectportfolio-management Vraagpunten 13 ICT-projectportfoliomanagement Starten projecten 14 ICT-projectportfoliomanagement Stoppen projecten 14 ICT-projectportfoliomanagement Prioriteiten stellen 15 ICT-projectportfoliomanagement Risicobeheersing 15 ICT-projectportfoliomanagement Gebruik 16 ICT-projectportfoliomanagement Stellingen 17 ICT-projectportfoliomanagement Organisatie 17

6 ICT-portfoliomanagement Samenvatting 18

7 Programma management Vraagpunten 19 Programma management Verschil met projecten 20

8 Programma management Aantal (succesvolle) programmas 21 Programma management Business case van strategische programmas 22 Programma management Financile sturing 22

9 Programma management Samenvatting 23 Contactgegevens 24

Inhoudsopgave

4Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

1 Persbericht

Ernst & Young ICT Barometer over ICT-projecten: Succes stijgt, tevredenheid daalt

Rotterdam, 17 november 2010 Er zijn niet alleen mr ICT-projecten opgestart in 2010, ze worden ook vaker succesvol afgerond dan vorig jaar. Het aantal succesvolle projecten is met 10% gestegen, zo blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. Toch daalt de tevredenheid. 47% van de ondervraagden geeft aan dat de projecten niet aan de verwachting voldoen, terwijl vorig jaar slechts 42% niet tevreden was. De algehele tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer is gedaald van 6,9 in 2009 naar 6,7 in 2010.

Frank Harmsen, Executive Manager IT Advisory van Ernst & Young: Het succes stijgt en de tevredenheid daalt. Dat lijkt tegenstrijdig. De achterliggende verklaring is dat ICT-projecten sinds 2009 minder ambitieus mogen zijn en er meer dan ooit naar de kosten en baten wordt gekeken. Projecten zijn minder complex en dat verzekert de kans op succes.

Invoering CRM-systeem kent meeste problemenBij de ondervraagde bedrijven is er sprake van een breed scala aan ICT-projecten, die opgestart zijn. De meest voorkomende projecten zijn het opzetten van een (nieuwe) website en een informatiesysteem. De ondervraagden ervaren de meeste knelpunten bij de invoering van een CRM- en project/planningsysteem. Niet voldoen aan verwachtingen (47%) is de meest genoemde reden waarom projecten niet succesvol zijn. Ook een uitgelopen planning (26%) wordt regelmatig genoemd.

Een dikke onvoldoendeMeer ondervraagden gaven hun ICT-projecten een dikke onvoldoende. De ICT Barometer toont een stijging van 8% in 2009 naar 13% in 2010. Frank Harmsen: Nog lang niet alle organisaties hebben een vaststaande procedure voor het opstarten van ICT-projecten. Zes op de tien beoordelen de lasten en baten voorafgaand aan de start van een project en bijna 20% van de ondervraagde organisaties voert geen financile sturing uit tijdens ICT-projecten. Ook het stellen van prioriteiten gebeurt lang niet altijd structureel: zes op de tien organisaties stellen geen prioriteiten aan ICT-projecten of doen dit ad hoc.

5Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

ICT-portfoliomanagementVan de ondervraagde organisaties maakt 22 % gebruik van ICT-portfoliomanagement. Dit is minder dan vorig jaar, toen was het nog 31%. De grootste daling is te zien in de sector handel en distributie, waar tegelijkertijd ook de beoordeling van ICT-projecten het meest terugliep; van een 7,3 naar een 6,2. Frank Harmsen: Vrijwel alle gebruikers zijn zich bewust van de voordelen van ICT-projectmanagement. Ter verbetering van het ICT-project willen de ondervraagde managers graag meer inspraak vanuit de business en een beter inzicht in wat projecten nu opleveren.

6Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

2 ICT-projecten Vraagpunten

Welke typen ICT-projecten zijn er de afgelopen 2 jaar opgestart?

In welke mate waren deze ICT-projecten succesvol?

In het geval van projecten die niet (helemaal) succesvol waren, wat was hiervan de oorzaak?

Is er sprake van een verandering in de mate waarin projecten succesvol zijn ten opzichte van voorgaande jaren?

Hoe kan men de kans op succes van ICT-projecten vergroten?

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

november 2010

8Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

ICT-projecten Projecten opgestartBinnen bedrijven is er sprake van een breed scala aan ICT-projecten. Dit beeld komt overeen met de meting in augustus 2009. De meest voorkomende projecten zijn het opzetten van een (nieuwe) website en een informatiesysteem.

ICT-projecten Succes projectenDe Office-migratie en systeemmigratie worden het meest succesvol gemplementeerd, terwijl de invoering van een CRM- en project/planningsysteem vaker knelpunten kent. Projecten zijn vaker helemaal succesvol dan een jaar geleden.

ICT-projecten afgelopen 2 jaar opgestart

In welke mate zijn deze ICT-projecten succesvol? (indien project opgestart)

0%

Website organisatie

Informatiesysteem

Boekhoudsysteem

Office migratie

CRM systeem

Systeemmigratie

Project/planningsysteem

Inkoop/verkoopsysteem

HRM systeem

Salarissysteem

20%

69%

50%

47%

45%

42%

34%

34%

30%

26%

25%

40% 60% 80% 100%

0%

Website organisatie

Informatiesysteem

Boekhoudsysteem

Office migratie

CRM systeem

Systeemmigratie

Project/planningsysteem

Inkoop/verkoopsysteem

HRM systeem

Salarissysteem

20% 40% 60% 80% 100%

76%

83%

48%

48%

48%

61%

60%

57%

53%

47%

46%

43%

42% 47%

45%

42%

36%

36%

23%

17%

11%

9%

6%

5%

4%

3%

Helemaal succesvol

Gedeeltelijk succesvol

Niet succesvol

9Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

ICT-projecten Reden van geen succesNiet voldoen aan verwachtingen is de meest genoemde reden waarom projecten niet succesvol zijn. Ook een uitgelopen planning wordt regelmatig genoemd.

ICT-projecten Andere aanpak toekomstVerbeterpunten voor de toekomst: beter overleggen en een betere afstemming op de eindgebruiker en de rest van de organisatie.

Waarom is de invoering van het project niet (helemaal) succesvol?

Toekomstige veranderingen ICT-projecten, om de kans op succes te vergroten

0%

0%

Toepassing voldoet niet volledig aan de verwachtingen

Eindgebruikers eerder bij het project betrekken

Beter overleggen binnen de organisatie

Beter afstemmen op de rest van de organisatie

Beter bewaken van de planning

Ruimer en realistischer plannen

Eerst een grondige risico analyse uitvoeren

Andere leveranciers/consultants kiezen

Beter bewaken van het budget

Ruimer en realistischer budgetteren

Andere, meer ervaren projectleiders kiezen

Project niet uitvoeren

Standaard projectmanagement methodiektoepassen (bijv. Prince2)

Project is qua tijd uitgelopen

Toepassing werkt niet door technische problemen

Toepassing werkt niet door problemen in de organisatie

Project is uitgelopen qua kosten

Problemen met de leverancier

Geen ervaren projectleider beschikbaar

20%

20%

40%

View more