omes 101 eğitim bilimlerine giriş

of 85 /85
OMES 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ 1/85

Author: angie

Post on 21-Mar-2016

83 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OMES 101 Eğitim Bilimlerine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ. Tanışalım. Faik Karataş Kimya Eğitimi D-Blok 2. Kat 208 Elmek : [email protected] Ders blogu : http://counselingedu.blogspot.com Twitter: @ KaratasF; Facebook: Fatih Egitim - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

OMES 101Eitim Bilimlerine GiriYrd. Do. Dr. Faik zgr KARATA1/85TanalmFaik KarataKimya EitimiD-Blok 2. Kat 208Elmek: [email protected] Ders blogu: http://counselingedu.blogspot.comTwitter: @KaratasF; Facebook: Fatih EgitimDanma saati: Cumartesi 10:00 - 12:002/85KurallarDerse devam ve katlmHak deil zr%30 2 Hafta 8 saatDers iin davranlarGe kalan bedelini der!!! ay-kahve3/85Ders eriiBu dersin amac; eitimle ilgili temel kavramlar, eitimin psikolojik, toplumsal, felsefi, ekonomik, tarihi, hukuki temelleri, Trk Eitim Sisteminin Yaps ve Sorunlar, eitimde yeni anlay ve radikal grler konularnda giri niteliinde bilgi kazandrmaktr.

4/85lme ve DeerlendirmeAra-snav: %50Test (doru-yanl, boluk doldurma ve/veya oktan semeli)Yaryl-sonu: %50Test5/85Daha Baka?Neye talipsiniz?3 kalem= 1 TL2 Defter= 8 TLDers kitab=15TLyi yetimi bir renci= Paha biilemez!!!6/85ETMDE TEMEL KAVRAMLAR7/85yi ve kt retmen sizce nedir? imdiye kadar karlatnz iyi retmeni karakterize eden 5er zellik yaznz??8/859/85yi ve kt zelliklere gre, bir retmende genel olarak bulunmas gereken drt nemli zellik bulunmaktadr. Bunlar; Alan Bilgisi Alan Eitim Bilgisi Genel Eitim Bilgisi Genel Kltr Bilgisi

zellikle son yllarda bir retmende genel olarak bulunmas gereken zellikler balkta ifade edilir:Alan Bilgisiretmenlik Meslek BilgisiGenel Kltr Bilgisi10/85Eitimle ilgili temel kavramlar?Eitimretimretme renmeretmenretenProgramHedef,Kazanmerikrenme-retme sreciDeerlendirme11/85Eitim?12/85Eitimocuklarn ve genlerin toplum yaamndaki yerlerini almalar iin gerekli bilgi, beceri ve anlaylar elde etmelerine, kiiliklerini gelitirmelerine yardm etme iidir. (Terbiye)13/85Eitim BilimiBelirli amalara ulamak zere insanlarn davranlarnn planl olarak deitirilmesi ve gelitirilmesinin yasa ve ilkelerini bulmaya ve bu amala teknikler gelitirmeye alr.14/85Eitim?Pedagojik ynden eitim? Sosyolojik ynden eitim?Psikolojik ynden eitim?Felsefik ynden eitim?15/85Pedagojik Ynden EitimKiinin toplumsal yeteneklerinin ve optimum kiisel geliiminin salanmas iin, sekin ve kontroll bir evreyi ve okul etkinliklerini iine alan sosyal bir sretir.16/85Sosyolojik Ynden Eitim Bireyin sosyallemesi, hemcinslerine benzer ve topluma faydal bir yenin hazrlanmasdr. ocuklar ve genleri toplumsal hayata hazrlamaktr. Eitim, geni anlamda bireyde toplum standartlarn, inanlarn ve yaam yollarn kazanmasnda etkili olan tm sosyal srelerdir. 17/85Psikolojik Ynden EitimBireyin yaad toplum iinde deeri olan, yetenek, tutum ve dier davran biimlerini gelitirdii srelerin tmdr.Bireyin bedensel, zihinsel ve duyusal yeteneklerini belli bir sre iinde gelitirmektir.18/85Felsefik Ynden EitimEitim bireyin sosyal ve fiziksel evresinde gerekleen olay ve olgulara anlaml, sistematik ve eletirel yaklamasn salayan bir sretir. 19/85O halde, EitimBireyin davranlarnda kendi yaants yoluyla kastl olarak istenilen ynde (eitimin amalarna uygun) deime meydana getirme srecidir. Ancak, eitim sadece bireyin davranlarnda deime meydana getirmek deil, davran deiiklikleri yoluyla hem bireyin yaantsnda hem de toplumun yaantsnda kalite katma srecidir. 20/85ETMN TEMEL ZELLKLEREitim bir sretir,Eitim sonunda bireyde bir deime olmaldr,Bu deime istendik ynde olmaldr,Eitimde bir ama ya da kazanm vardr,Eitim bireyi gelitirir,Eitim bireyi hayata hazrlar, veEitim kalc olmaldr.21/85zetle, Eitimin Temel zellikleri22/85SreEitim bir sretir. Sre, belli bir sonuca ulamak veya bir oluumu gerekletirmek iin birbirini izleyen olaylar ya da durumlarn akdr. Sre ieriinde belirli bir hedef, bu hedefi gerekletirmek iin birbirini izleyen bir dizi ilem ve etkinlik ve son olarak da rnn amaca uygunluunu ortaya koyan deerlendirme yer alr. Eitim srecini birbirini izleyen ve birbiri zerine biriken renme ve retme olaylar oluturur.

23/85DavranPsikologlara gre; organizmann etkiye kar gsterdii tepki veya tepkiye kar gsterdii etkidir.Eitimcilere gre; organizmann gzlenebilir, llebilir ve istendik olan hareketleridir.Eitim tanmnda sz edilen davran, sonradan renilen, yani bir renme rn olan davranlardr.24/85YAANTIDavran deiiklii bireyin yaantlar sonucu oluur.Bireyin dier bireylerle ve evresiyle etkileiminin bireyde brakt izlenimdir.Bireyin gn ierisinde yapt her ey yaant olarak tanmlanabilir. Yaantnn ortaya kmas iin bireyin evreden uyarlar almas ve ilemesi ve tepkide bulunmas gerekir. 25/85

26/85RENMEGnmzde psikolog ve eitimcilerin byk bir blm renmeyi yaant rn olan, kalc izli davran deiiklii olarak tanmlanmaktadr. Bu tanma gre renmenin temel zellii vardr: Bunlar; a) renme sonucu mutlaka bir davran deiiklii meydana gelir. (i) Birey yeni bir davran gstermeye balar. (ii) Var olan davran deitirir ya da gelitirir. (iii) Yanl gelitirdii davrann dzeltir. b) renme yaant rndr. c) renme kalc izlidir. 27/85renme-2Bir davrann renme rn saylabilmesi iin gerekli artlar:Yaant rn olmas gerekir. renmenin davranta ya da potansiyel davranta deiiklie yol amas gerekir.Kalc-izli olmas gerekir.renme ya Kendiliinden ya da Ynlendirilmi olarak gerekleebilir.28/85renmenin zellikleriDeime,Bireysellik,Yaant veKalclk29/85renme AlanlarBilisel (Estetiin tanmn yapabilme)Duyusal (nsana sayg, hogrl olma, Klasik mzie ilgi duyma),Psiko-motor (Yal boya fralarn kullanabilme, gitar akort edebilme).

30/85renmeyi Etkileyen Faktrlerrencinin kaltm ile getirdikleri,rencinin hazr bulunuluk dzeyi,rencinin alkanlklar,rencinin tutumu,rencinin kiisel zellikleri,retmenin kullanaca strateji, yntem, teknik, ara-gere ve materyaller ve kaynaklar, renme sreci,Kazanm (ama ve davranlar),Sre,Konunun zellii,Deerlendirme biimi veFiziki evre.

31/85retmerenmeyi salama etkinliklerine retme denir. renmenin salanmas ya da davran deiiklii meydana getirmek amacyla evrenin dzenlenmesidir.Herhangi bir renmeyi klavuzlama faaliyetidirrenmenin etkililiini arttracak yollarn tmdr.32/85retimEitim kurumlarnda belirli hedefler dorultusunda yaplan planl, kontroll ve rgtlenmi retme faaliyetlerinin tmne verilen isimdir. Bireyin bir bilgi ya da beceriyi edinmesine ynelik retme faaliyetleridir. renmenin belli bir ama dorultusunda balatlmas, ynlendirilmesi, kolaylatrlmas ve gerekletirilmesi srecidir. renmenin gereklemesi ve bireyde istenen davranlarn gelimesi iin uygulanan srelerin tmdr. 33/85retimretim bir sretirPlanldrAmaldrEtkinlikler ierir.34/85retme ve retimDKKAT !!!

Profesyonel kiiler tarafndan yaplmayabilir. Her retme mutlaka renme ile sonulanmaz....ANCAK ...Profesyonel kiiler tarafndan yaplr.Her retim mutlaka renme ile sonlanmaldr.35/85Eitim ve retim Arasndaki FarkllklarEitimretimZaman ve yer ynnden ok boyutludurHer yerde oluabilirHer trl bilgi ve beceriyi kapsarrenme ve retimi kapsarEitim genel anlamda temel amatr. Zaman ve yer ynnden snrldr.Planl ve programldrnceden belirlenmi etkinlikleri kapsarEitimin alt kategorisidir.Genel anlamda eitimin temel aracdr. 36/85retmen - retenretmen: Formal eitim veren kurumlarda retimi organize eden (salayan) kiidir. retmen hedeflere ulamay amalar. Amal, planl ve dzenli ekilde retimi organize eder.

reten: Geliigzel retim yapar. Planl ve dzenli bir organizasyon sz konusu deildir. 37/85Program nedir?Eitim program (Snf ii ve snf dndaki tm eitim-retim faaliyetlerini ieren yazl dokmandr)retim program (Eitim program ierisindedir. Bir konu alanna ilikin hedefleri, ierii, renme,-retme etkinliklerini ve deerlendirme almalarn ieren yazl dokmandr)Ders program (Bir ders saati ierisinde ilenecek olan konunun hedeflerini (ve kazanmlarn, ieriini, renme,-retme etkinliklerini ve deerlendirme srecini ieren yazl dokmandr. retim program ierisindedir).38/85HedeflerYetitirilecek bireylerde bulunmas istenilen, eitim yoluyla kazandrlabilir nitelikli istendik zelliklere (bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alkanlklar, vb.,) hedef denir.renme sreci ierisinde planlanm ve dzenlenmi yaantlar sayesinde rencide grlmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve deerlere kazanm denir.renme alanlarna uygun olarak grup hedef bulunur:Bilisel hedeflerDuyusal hedeflerPsikomotor hedefler39/85Davranlar/KazanmlarBireyin gzlenebilir veya llebilir hareketlerinde davran denir. Bir hedefin oluturulmasna ynelik birbirini izleyen davranlara hedef davran denir. rnek: Dileri uygun ekilde fralayabilme hedefini gerekletirecek davranlar:Di frasna mercimek byklnde di macunu koymaDi frasn diler zerinde yukardan aaya ve aadan yukarya doru hareket ettirme,Dilerin i ksmlarn da ayn ekilde temizleme,Az biraz su ile alkalama, veDi frasn temizleyerek yerine yerletirme.40/85Kapsam rencilere kazandrlmas dnlen bilgiler rencilerin nceden belirlenmi olan davranlar kazanmalar iin verilmesi gereken ierik (konular, kavramlar, yasalar, vs..)

41/85Eitim Durumlar (renme retme Etkinlikleri)renme yaantlar, retim yntem ve teknikleriHedef olarak ifade edilen zelliklerin bireyde oluabilmesi iin gerekli renme yaantlarn oluturacak ortamn dzenlenmesi, bu amala geerli retim yntem ve teknikleri ile eiti ara-gere ve materyallerinin belirlenmesi ve bunlardan yararlanlmasdr. 42/85Deerlendirmelme sonularn bir lte vurarak, llen nitelik hakknda bir deer yargsna varma srecidir. lme, herhangi bir nitelii gzlemek ve gzlem sonucunu saylarla ya da baka sembollerle ifade etmektir. Deerlendirmenin gvenilir lme sonularna dayanmas, geerli bir ltle yaplmas, deer yargsna ulama ilemlerinde yanllk bulunmamas doru bir deer yargsna ulamak iin gereklidir. 43/85OKUL VE SINIF ORTAMI

44/8544Okul Nedir?Okul, toplumdaki bireylerin eitilmesi ilevini stlenen kurumlarn ortak addr.

Okullarda bir grup renciye toplumun ve bireyin ihtiyalarna gre nceden hazrlanan programlar dorultusunda retim faaliyetleri sunularak, rencilerde istendik davran deiiklii meydana getirilmeye allr.45/8545Okul;Kontroll ortamlardr.Kazandrlacak bilgi, beceri ve tutumlar nceden belirlenmitir.Amalar konunun uzman retmenler tarafndan planl bir ekilde dzenlenen retim faaliyetleri ile kazandrlr.46/8546Okul Trleri?Okullar eitim dzeyi ve niteliine gre;

anaokulu, ilkokul,ortaokul,lise, meslek okulu, yksek okul ve niversite gibi eitli adlar alr.47/8547Okulun Temel zellikleriBir eitim kurumu, rgt ve iyeri olarak okulun balca zellikleri aadaki gibi sralanabilir;Okulun var olu nedeni olan belli bir amac vardr.Okula devam zorunludur.Toplumun gz okullarn zerindedir.Okullarn kaynaklar snrldr.Okuldaki rol ve statler snrldr.Okullarda iler ounlukla kk gruplarla yrtlr.48/8548Okulun eleriretmenrenciEitim ProgramYneticiBina, Ara ve Gerelerevre (toplumsal kurum, gruplar,)49/8549Okulun eleri: Eitim ProgramEitim program, bireyde istenilen ynde davran deiiklii meydana getirmek amacyla resmi olarak okul ii ve dnda yaplan tm etkinleri gsteren plandr.Okullardaki tm etkinlikler eitim program kapsamnda dzenlenir.Kapsaml bir eitim programnda retim, ders d kol faaliyetleri, zel gnlerin kutlamalar, geziler, rehberlik hizmetleri,vb. yer alr. 50/8550Okulun eleri: Eitim ProgramTOPLUMRENCKONU ALANIGENEL AMALARZEL AMALARERKETMLME VE DEERLENDRMEAMALAREitim Programnn Drt Temel esi51/8551Genel ve zel Amalarrencilerin eitim sreci sonunda ne yapabileceklerini tanmlayan ifadelerdir.Genel amalarn belirlenmesinde toplumun beklenti, ihtiya ve eitim felsefeleri n planda tutulur. zel amalar ise renci ve konu alan zelliklerine gre genel amalar dorultusunda saptanr. zel amalar rencinin hangi kapsam, ne derece yeterlikte renmesi gerektii ve renme gerekletiinde hangi davran gsterebileceini aka belirtir. 52/8552erikEitim sresince rencilere kazandrlacak bilgiler kapsamn (ierii) oluturur erik (kapsam) seiminde hedeflere ve rencilerin giri davranlarna uygunluk nem tarAyrca bilgilerin basitten karmaa, somuttan soyuta, kavramlardan ilke ve genellemelere gre dizilmesi, ierikteki n koul ilikilerin belirlenmesi renmede nemlidir53/8553Eitim Durumlarrencilerin hedeflere ulamas iin geirmeleri gereken renme yaantlarn salayacak d koullarn dzenlenmesine eitim durumlar denir.Eitim durumlar hazrlanrken retim yntem, teknik ve bunlar destekleyen retim materyallerinden yararlanlr. Bunlarn seiminde hedefler, renci ve retmen zellikleri, ierik ve eldeki olanaklarn gz nnde bulundurulmas gerekir. 54/8554lme ve Deerlendirme (Snama) DurumlarBu aamada rencilerin hedeflere ulama dereceleri eitli lme aralar ile saptanr. Bu ekilde retmenler gerekletirdikleri retim faaliyetlerinin etkililii hakknda bilgi alr.55/8555Okulun eleri: Eitim ProgramEitim programlar dinamik olgulardr. nk;

Toplumsal deime ve gelimeye paralel olarak deitirilmesi gerekir.Programlarn ilerlii srekli kontrol edilerek, eitim sreci rnlerinin deerlendirilmesi ve grlen aksaklklarn giderilmesi gerekir. 56/8556Okulun eleri: Eitim Programlkemizde niversiteler hari tm rgn eitim kurumlarnn programlar Milli Eitim Bakanlnn eitli birimlerince hazrlanr, Talim Terbiye Kurulunca kabul edildikten sonra uygulamaya konur. Okul yneticileri ve retmenler renci zelliklerine gre programda baz deiiklikler yapabilirler. Ancak programn z deitirilemez.57/8557Okulun eleri: renciEitim ihtiyac olan ve bu ihtiyac karlamak zere okula devam eden bireylerdir. Okul iinde dzenlenen tm etkinlikler renciye yneliktir. Dier bir deyile, okullarn varlk nedeni rencilerdir. Okuldaki retimin etkili olabilmesi iin rencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal beceri dzeylerinin bilinmesi nemlidir. Bu ekilde rencinin eitim ihtiyac belirlenirken, eitim yoluyla hangi davranlar renip hangilerini renemeyecei hakknda fikir sahibi olunur. 58/8558Okulda rencilerden BeklenenlerDerslere devam etmeDerslerini almaretmen, ynetici ve arkadalarna saygl olmaArkadalar ile iyi geinmeOkul kurallarna uyma vs.59/8559Okulun eleri: retmenretmenin balca grevlerini ana balkta incelemek mmkndr;

retmenlerin retim ileri ile ilgili grevleriretmenlerin eitim ileri ile ilgili grevleriretmenlerin ynetim ileri ile ilgili grevleri 60/8560retmenlerin retim leri ile lgili Grevleri Kendisine verilen dersleri ilemekHer ders yl banda retim programnn uygulamalarn ieren bir yllk plan hazrlamak ve mdre sunmakZmre retmelerle ibirlii yapmakrencilere dev vermek ve kiisel almaya yneltmeklme ve deerlendirme yapmak ve sisteme girmekVerdii ders, dev, yapt deney ve yoklama ile ilgili bilgileri her ders snf defterine yazmakYoklama yapmakDerste, laboratuvarda veya gezi-gzlem faaliyetlerinde yaplanlar her hafta sonunda mdre rapor etmek61/8561retmenlerin Eitim lerindeki GrevleriHaftada bir gn nbet tutmakretmenler kurulunca ya da okul mdrlnce verilen renci kurullarn ynetmek ve her trl eitim almalarna katlmakretmenler Kurulu kararyla kendilerine verilen snfn eitim ilerini yerine getirmek

62/8562retmenlerin Ynetim indeki GrevleriOkulun disiplin ve onur kurulu ile eitim ve ynetim kurullarnda kendisine verilen grevleri yapmakretmenler Kurulu toplantsna katlmakMdrn uygun bulaca ekilde okulun dier ynetim ilerine yardmc olmakTebliler dergisini okumak

63/8563Okulun eleri: YneticiYnetici: Okulun amalarna ulamas iin gerekli insan ve maddi kaynaklarn en verimli biimde kullanlmasndan sorumludur.Atama yoluyla yneticilik statsne gelirler. Statnn verdii yetki sosyal ve teknik yetkilerle desteklenmelidir. Sosyal yetki; yneticinin etrafndaki gruptan, okulun i ve d elerinden gelir. Yneticinin retmenler tarafndan sevilip saylmas onun sosyal yetkisini artrr.Teknik yetki; yneticinin ynetim bilgi ve becerileri ile ilgilidir. Gerekli ynetim bilgilerine sahip olma ve bunu gerekletirdii faaliyetler ve ald kararlarla ortaya koyma teknik yetkinin gstergesidir.64/8564Okulun eleri: YneticiOkullarda ynetimden sorumlu kii mdrdr. Ynetmeliklerde belirtilen okul mdr grevleri aadaki gibi zetlenebilir; Okulu mdr ynetir. Ynetim ilerinde mdre; mdr yardmclar, retmenler, stajyer retmenler yardmcdr.Mdr; kanun, ynetmelik ve emirlerin snrlar iinde okulun btn ilerini evirmeye, dzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Okulun eitim ve disiplin ilerini dzenler.Mdr diploma tasdikname gibi belgeleri mdr yardmclar ile imzalar ve onaylar. Okulun giderleri ve ayniyat ileri ile ilgili kanun ve ynetmelik erevesinde onaylar. 65/8565Okulun eleri: YneticiMdr, retim programnn aksamadan yrtlmesini salamaldr. Bunun iin;Ders yl banda yllk plan almak, planlarn uygulanp uygulanmadn belirlemek ve bitirilmeyen ksmlar nedenleriyle bakanla bildirmekZmre retmenler arasnda ibirlii salamakDerslerin verimini artracak maddi olanaklar salamak, okuldaki ara-gere, laboratuar ve ktphanelerden rencilerin yaralanmalarn dzeltmek Gezi-gzlem faaliyetlerini plana-programa balamakNbet izelgelerini dzenlemek ve uygulamak66/8566Okulun eleri: YneticiZaman zaman retmenlerin derslerini ve ilerini kontrol etmekDers yl banda derslerin retmenlere datmn yapmakOkulla ilgili olaanst halleri hemen valilie bildirmekEvde ders alma olana bulamayan renciler iin alma saatleri dnda okuldan yararlanmalarn salamakgibi grevleri yerine getirmelidir. 67/8567Okulun eleri: Bina, Ara ve GerelerOkul eitimi okul binasnda snflarda gruplar iinde yrtlr.

Tartma: Bina, ara ve gereler eitim, retim ve renme zerine ne kadar etkilidir?

Bina; ocuun tuvalet, beslenme, barnma gibi temel fiziksel ihtiyalarn ve sosyal ihtiyalarn karlayacak biimde dzenlenmelidir.68/8568Okulun eleri: Bina, Ara ve GerelerOkul binasnda bulunmas gereken zellikler unlardr;Okul binalar temiz, bakml ve salam olmalOkul binalarnn bykl renci says ile uyumlu olmalocuklarn oyun oynayabilecei byk bir bahesi olmasocuklarn spor yapmalarna ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarna olanak salayc geni kapal alanlara sahip olmasDersliklerin yan sra fen ve bilgisayar laboratuar, ktphanesi bulunmal69/8569Okulun eleri: Bina, Ara ve Gerelerrenci says ve salk koullarna uygun lavabo ve tuvaletler olmalDersliklerin gne grmesi, aydnlk olmas ve retim ara gerelerin kullanmn salayacak donanma sahip olmasOkulun ve dersliklerin i donanmnda renciler iin tehlikeli olabilecek malzeme kullanlmamasSra, sandalye, lavabolar rencilerin fiziksel yapsna uygun olmasBinada derslikler ile retmenler odas, ynetim odas, laboratuarlar arasnda ulam kolay olmas70/8570Okulun eleri: Bina, Ara ve GerelerHedeflerin kazandrlmasnda iin retmene yardmc eitim ara ve gerelere (yaz tahtas-tebeir, modeller, haritalar, slayt, video kaseti, CD-ROM,) sahip olunmaldr. Mesleki okullarda meslekle ilikili laboratuar, atlye, v.b mekanlarn olmas nemlidir.Okulun fiziki yaps, ara-gerelerin yeterli sayda ve nitelikte olmas bir yandan renmeyi kolaylatrrken bir yandan da rencilerin okula ve derslere ynelik tutumlarn olumlu ynde etkiler.71/8571Okulun eleri: evre Okul toplumdaki bireylerin eitilmesi ilevini stlendii iin birok toplumsal kurum ve grup okullarda gerekletirilen etkinliklerle ilgilenir. Okulla yakn iliki iinde olan bu kurum ve gruplar okulun evresini oluturur.Okulun yakn evresini oluturan kii, grup ve kurumlarn en etkililer;veliler, okul-aile birliiiverenlerbasn.72/8572Okulun eleri Arasndaki likilerOkulun eleri arasndaki ilikiler ok ynl ve karmaktr. Okulun amalarna ulaabilmesi iin bu eler arasnda bir uyum ve denge olmas gerekir. Okul iinde bu denge salanrken, evrenin okul zerindeki etkisi de gz nnde bulundurulmaldr. evredeki elerden de okulun amalar dorultusunda yararlanlmaldr. 73/8573Snf OrtamOkullarda eitim, benzer ya grubunda ve benzer bilgi ve becerilere sahip rencilerle snf ad verilen odalarda yrtlr.Snftaki rencilerin kiilik zellikleri, rencilerin okula ve derse ynelik tutumlar, Ders alma ve dinleme alkanlklar, Sahip olduklar kltrel birikimleri,renciler arasndaki ilikiler,Snfn fiziksel koullar,renci-retmen etkileimi bir btn olarak snf ortamn oluturur.74/8574Snfn zellikleriFiziksel zellikleriSnftaki rencilerin saysSnfn estetik grnmIs, k, temizlik ve grlt dzeyiSosyal zellikleriHer snftaki renciler kk bir toplumsal grup oluturur. Dolaysyla bir grupta olmas gereken zelliklere sahiptir75/8575Snfn Sosyal (Toplumsal) zellikleriHer grubun ortak amalar ve zellikleri vardr.Bireylerin grup iindeki davranlar, tek balarna gsterdikleri davranlardan farkldr.Grubun birey zerinde toplumsal bask kurma etkisi vardr.Her grubun kendine zg norm ve deerleri vardr.Grubun bireylerin verimlilii zerinde etkisi vardr.Birey grup iinde daha fazla risk alma eilimindedir.Her grup kendi iinde zamanla bir lider karr.76/8576Snf i Etkileimrenci-renci etkileimi;Snftaki renci-renci etkileimi, snf normunun ortaya kmasnda nemli rol oynar. rencilerin ounun ders almama, snf d etkinliklerle urama gibi olumsuz davranlar benimsemesi dier rencileri de etkileyebilir ve snf ortamn btn olarak bozabilirler.Bireyler iinde bulunduklar grubun yarg standartlarna uyma eilimindedir. 77/8577Snf i Etkileimrenci-renci etkileimi;

Bir snfn tm alkan ya da tembel deildir. Snfta renciler baz ortak ama ve karlar iin birleirken, ounlukla snf iinde alt gruplar olutururlar. Birbirine benzeyen kiiler etkileim kurma eilimindedir. Bu eilim rencilerin birbirlerini ekerek alt gruplar oluturmalarn salar. 78/8578Snf i Etkileimrenci-renci etkileimi;Snfta derslerle fazla ilgilenmeyen, daha ok sosyal etkinliklerle ilgilenen renciler bir grup oluturur. Ayn ekilde dersleri dikkatle izleyen, devlerini dzenli yapan ve akademik olarak baarl olan renciler de baka bir grup olutururlar. Bu iki u grup snf ortamnn olumasnda etkili olur. Bu gruplarn dnda kalan renciler, birka kiilik gruplar oluturarak ya da gruptan uzak durarak herkes ile mesafeli iliki kurarlar. Okullarda olumsuz davranlara sahip rencilerin etkili alt gruplar oluturduu snflar, ynetim tarafndan datlmaldr. 79/8579Snf i Etkileimretmen-renci etkileimi;

Snf ortamnda dier bir nemli etkileim renci-retmen etkileimidir. retmen snfn doal bir lideri haline gelirse renciler retmenin koyduu kurallara uyma eilimi gsterir.retmen renciler iin bir model oluturarak onlarn tutumlarn ve deerlerini bilinli yada bilinsiz bir ekilde etkileyebilir.80/8580Snf i Etkileimretmen-renci etkileimi;

rencileri tarafndan sevilen, saylan retmenleri renciler zerinde ok olumlu etkileri vardr.Dier taraftan rencilerin kiilik zellikleri, aile yaplar, sosyo-ekonomik durumlar ve tutumlar da retmeni etkiler.Ayn retmen iki ayr grup dinamiine sahip snfta farkl performans gsterebilir. 81/8581Dinlediiniz82/85in 83/85Teekkrler84/85KaynaklarNevin Saylan (2010). Eitim Bilimine Giri. An Yaynclk: AnkaraAlipaa Ayas, Muammer alk, Durmu Ekiz, vd. (2010). Ders Notlar

85/85