OLT Express w mediach społecznościowych

Download OLT Express w mediach społecznościowych

Post on 10-May-2015

1.686 views

Category:

News & Politics

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OLT Express w mediach spoecznociowych. Analiza danych z monitoringu Internetu od 1 czerwca do 27 lipca 2012.

TRANSCRIPT

<ul><li>1.Badanie zrealizowane przez</li></ul> <p>2. Wstp.Analiza powstaa w oparciu o danepochodzce z monitoringuInternetu i obejmujcego 6199treci zamieszczonych w dniachod 1 czerwca do 27 lipca 2012.Analiza obejmuje monitoring frazyolt. Badanie sentymentu /wydwiku zostao zrealizowane woparciu o rczn analiz treci. 3. Godzinowa ilo treci (w dniach 24-27 lipca 2012)wtorek roda czwartek 4. Miejsca publikacji treci.(procentowy udzia poszczeglnych kategorii rde) 5. Sentyment wypowiedzi.(przed ogoszeniem wstrzymania lotw) 6. Sentyment wypowiedzi.(po ogoszeniu wstrzymania lotw) 7. Kluczowe informacje.Zdecydowana wikszo wtkw na temat OLT Express stworzonych po 25lipca zawiera niezadowolenie z powodu koca tanich lotw (orly?)Przed 25 lipca czsto zamieszczano link do artykuu pt By oszustem ibankrutem, jest milionerem. Interesy tajemniczego waciciela OLT Express iAmber Gold na temat waciciela OLT Express i Amber Gold - Marcina Plichty(zamieszczony na serwisie Natemat.pl).Wrd negatywnych opinii przed 25 lipca pojawiay si czsto wzmianki natemat awarii samolotw nalecych do OLT Express. Pozostae negatywnewzmianki dotyczyy m.in. trudnoci w uzyskaniu faktur VAT oraz opnie wlotach.Wrd pozytywnych komentarzy czsto chwalono piosenk z reklamy OLTEXpress.Wielokrotnie pojawiay si pochway OLT Express za niskie ceny, obsug i zaskrcenie czasu podry pomidzy duymi miastami w Polsce. 8. Przykadowe treciPRZED ogoszeniemwstrzymania lotw. 9. Negatyw. 10. Pozytyw. 11. Negatyw. 12. Pozytyw. 13. Pozytyw. 14. Negatyw. 15. Pozytyw. 16. Przykadowe treciPO ogoszeniuwstrzymania lotw. 17. Negatyw. 18. Negatyw. 19. Negatyw. 20. Negatyw. 21. W razie pyta. Micha Sadowski+48 605 394 355 michal@brand24.pl </p>