ok definitiu memòria poum 07-02- ?· normes del pla d'ordenació urbanística del municipi de...

Download OK Definitiu Memòria POUM 07-02- ?· Normes del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità…

Post on 31-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ajuntament de Palau-solit i Plegamans

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL

  A. MEMRIA

  Document daprovaci provisional

  Palau-solit i Plegamans Novembre de 2014

 • PLA DORDENACI URBANSTICA DE PALAU-SOLIT I PLEGAMANS

  EQUIP REDACTOR

  DIRECTOR, COORDINADOR, REDACTOR DEL PLA: Santiago Bertran Rafel (arquitecte)

  REDACCI JURDICA DEL PLA: Dolors Clavell Nadal (Advocat)

  REDACCI GRFICA: Jaume Rosa Capella (arquitecte tcnic)

  ASSESSORIA JURDICA: Miquel ngel Pigem i de las Heras (Advocat)

  MEMRIA SOCIOECONMICA: Joan Angelet Cladelles (economista)

  DOCUMENTACI AMBIENTAL: Jordi Record Cos (Ambientleg)

  CATLEG DE PATRIMONI: Jordi Roig Bux (ARRAGO,SL Arqueologia i Patrimoni) PER ALTRA BANDA, HAN PARTICIPAT TAMB: ARQUITECTES COL.LABORADORS EN PLANEJAMENT URBANSTIC I DELINIACI: Raquel Guillaumes Snchez (arquitecte)

  Vanessa Rubio Deleporte (arquitecte)

  ASSESSORIA JURDICA: Jaume de la Cruz i Ventura (Advocat)

  MEMRIA I PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA: Espai d'Anlisi Social, S.L.L (empresa exterior) GMG Gesti i Participaci (empresa exterior)

  INFORME FRACTURA TERRENY (FALLA): GS Ingenieria Geofsica, S.L.P. (empresa exterior) RECORDAR LA PARTICIPACI IMPORTANT DELS SERVEIS TCNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLIT I PLEGAMANS, EN ESPECIAL ATENCI AL:

  DIRECTOR D'REA: Jordi Estruch Jovell (arquitecte municipal)

  RESPONABLE JURDICA: Sandra Cortiella Salvador (advocat municipal)

  ENGINYER: Miguel ngel Gutirrez Simn (enginyer municipal)

 • Normes del Pla d'Ordenaci Urbanstica del municipi de Palau-solit i Plegamans 1

  NDEX DE TOTA LA DOCUMENTACI DEL POUM

  1. Documentaci escrita

  A. Memria

  B. Normes urbanstiques

  B1. Fitxes grfiques i normativa dels mbits urbanstics

  B1a.Fitxes grfiques i normativa dels mbits urbanstics (PAU)

  I. Polgons dActuaci Urbanstica en SU (PAU)

  B1b.Fitxes grfiques i normativa dels mbits urbanstics (PMU, SUD, PEU, PEP)

  II. Plans de Millora Urbana en SU (PMU) III. Sectors en SUD IV. Sectors en SUND V. Plans Especials Urbanstics en SU (PEU) VI. Plans Especials de Protecci de Patrimoni en SU i SNU (PEP)

  B2. Interpretaci grfica de les Normes urbanstiques

  C. Catleg de Protecci del Patrimoni Arquitectnic i Arqueolgic

  C1. Memria C2. Normativa C3. Gesti urbanstica (Estudi econmic- financer) C4. Llistats dels elements inventariats i catalogats C5. Fitxes del Catleg de Patrimoni

  I. Elements arquitectnics II. Conjunts i nuclis histrics III. rees i elements arqueolgics IV. Paisatges dinters

  D. Catleg de masies i cases rurals en Sl No Urbanitzable

  D1. Memria D2. Normativa D3. Gesti urbanstica D4. Fitxes del Catleg de masies i cases rurals en el SNU D5. Fitxes de les construccions inventariades en el SNU no incloses en el Catleg

  E. Memria Social

  F. Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

  G. Estudi dAvaluaci de la Mobilitat generada

  H. Estudi econmic. Avaluaci econmica de les actuacions i Agenda

  I. Memria de participaci ciutadana

  J. Informes sobre la fractura de terreny existent (falla) en el terme municipal

  K. Memria Ambiental

  L. Informe de resposta a les al.legacions presentades

  M. Informe de resposta a les prescripcions dels informes oficials

  N. Resposta a la resoluci sobre la memria ambiental i l'informe urbanstic de la CTUB

 • Normes del Pla d'Ordenaci Urbanstica del municipi de Palau-solit i Plegamans 2

  2. Documentaci grfica (plnols)

  A. Plnols informatius (I)

  1.Territori

  I1.01 Encaix territorial E: 1/50.000 I1.02 Topogrfic E: 1/5.000 I1.03a Sistema hidrogrfic INUNCAT E: 1/5.000 I1.03b Sistema hidrogrfic ACA E: 1/5.000 I1.04 Pendents del terreny E: 1/5.000 I1.05 Falla geolgica E: 1/5.000 I1.06 Preexistncies en el SNU E: 1/5.000 I1.07 Buits urbans segons el planejament vigent E: 1/5.000

  2. Serveis urbanstics existents

  I2.01 Xarxa de clavegueram existent E: 1/5.000 I2.02 Xarxa elctrica existent E: 1/5.000 I2.03 Xarxa dabastament daigua existent E: 1/5.000 I2.04 Xarxa dhidrants existent E: 1/5.000 I2.05 Xarxa de telecomunicacions existent E: 1/5.000 I2.06 Xarxa dabastament de gas existent E: 1/5.000 I2.07 Xarxa denllumenat pblic existent E: 1/5.000

  3. Patrimoni (Catleg del Patrimoni Arquitectnic i Arqueolgic)

  I3.01 Protecci vigent del patrimoni cultural catal E: 1/5.000

  4. Planejament vigent

  I4.01 Pla general de la Comarca de Sabadell E: 1/10.000 I4.02 Classificaci del sl (Transcripci del Pla General) E: 1/10.000 I4.03 Qualificaci del sl (Transcripci del Pla General) E: 1/10.000 I4.04 Pla Territorial Metropolit de Barcelona (PTMB) E: 1/20.000

  5. Equipaments Esportius

  I5.01 Sistema d'equipaments esportius segons planejament vigent E: 1/5.000 I5.02 Estat actual dels espais esportius segons el MIEM E: 1/5.000 I5.03 Requeriments definits pel MIEM en els espais esportius E: 1/5.000

  B. Plnols de la proposta dordenaci (P)

  1. Estructura

  P1.01 Estructura General i Orgnica del Territori E: 1/5.000 (Elements que estructuren el municipi) P1.02 Estructura viria (Xarxa de comunicaci viria) E: 1/5.000 P1.03 Esquema peatonal (Xarxa de vials cvics) E: 1/5.000 P1.04 Esquema carril bici (Xarxa de carrils bici) E: 1/5.000 P1.05 Sistema despais lliures i zones verdes E: 1/5.000 P1.06 Sistema dequipaments E: 1/5.000 P1.07 Esquema peatonal amb els equipaments E: 1/5.000 i les zones verdes P1.08 Proposta dels espais esportius del POUM E: 1/5.000 en compliment del MIEM P1.09 Espais necessris per estructurar el municipi E: 1/5.000 (adequaci del POUM a les determinacions del PTMB)

 • Normes del Pla d'Ordenaci Urbanstica del municipi de Palau-solit i Plegamans 3

  2. Planejament (rgim, zonificaci i normativa)

  P2.01 Rgim del Sl E: 1/5.000

  P2.02 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/5.000

  P2.02.1 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.2 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.3 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.4 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.5 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.6 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.7 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000 P2.02.8 Qualificacions urbanstiques en SU i SUD E: 1/2.000

  P2.03.1 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.2 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.3 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.4 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.5 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.6 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.7 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000 P2.03.8 Normativa urbanstica en SU i SUD E: 1/2.000

  P2.04 Qualificacions i normativa urbanstica en SNU E: 1/5.000

  3. Patrimoni (Catleg de Protecci del Patrimoni Arquitectnic i Arqueolgic)

  P3.01. Classificaci dels elements arquitectnics i conjunts histrics segons la seva tipologia E: 1/5.000

  P3.02. Classificaci de les rees i elements arqueolgics segons la seva tipologia E: 1/5.000

  P3.03. Classificaci dels elements arquitectnics i conjunts histrics segons el seu grau de protecci E: 1/5.000

  P3.04. Classificaci de les rees i elements arqueolgics segons el seu grau de protecci E: 1/5.000

  4. Construccions en SNU

  P4.01 Inventari de les construccions en SNU E: 1/5.000

  P4.02 Catleg de masies i cases rurals en SNU E: 1/5.000

  5. Serveis urbanstics

  P5.01 Xarxa de clavegueram E: 1/5.000 P5.02 Xarxa elctrica E: 1/5.000 P5.03 Xarxa dabastament daigua E: 1/5.000 P5.04 Xarxa dhidrants E: 1/5.000 P5.05 Xarxa de telefonia (telecomunicacions/fibra ptica) E: 1/5.000 P5.06 Xarxa dabastament de gas E: 1/5.000

 • Normes del Pla d'Ordenaci Urbanstica del municipi de Palau-solit i Plegamans 4

  6. Ordenaci del territori

  P6.01 Ordenacions dels nous sectors E: 1/5.000 de desenvolupament en Sl Urbanitzable (SUD) P6.02 Ordenacions dels mbits de desenvolupament E: 1/5.000 en Sl Urb (PAU i PMU) i Urbanitzable (SUD) P6.03 Relaci de les noves ordenacions amb la totalitat E: 1/5.000 dels sistemes dequipaments i zones verdes (SU-SUD) P6.04 Imatge del futur municipi (SU-SUD-SNU) E: 1/5.000

  7. Pla dEtapes

  P7.01 Pla d'etapes dels mbits de planejament urbanstic E: 1/5.000 (1r/2n/3r sexenni)

  P7.02 Pla d'etapes de les actuacions urbanstiques E: 1/5.000 (1r/2n/3r sexenni)

 • 1

  PLA DORDENACI URBANSTICA DE PALAU-SOLIT I PLEGAMANS

  MEMRIA DINFORMACI I ORDENACI

  I. LA SITUACI I ANTECEDENTS............................................................................................................... 1

  A) ANLISI URBANSTICA DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLIT I PLEGAMANS.......................... 1

  1. Desenvolupament del municipi............................................................................................ 2

  2. Sistemes de comunicaci.................................................................................................... 3

  3. Sistemes despais lliures i equipaments.............................................................................. 4

  4. Els centres........................................................................................................................... 5

  B) PLANEJAMENT URBANSTIC VIGENT A PALAU-SOLIT I PLEGAMANS............................. 6

  C) POTENCIAL DE CREIXEMENT DE LA POBLACI SEGONS EL PLANEJAMENT VIGENT 10

  II. LA PARTICIPACI PBLICA EN LES DECISIONS DEL PLANEJAMENT............................................ 12

  1. Antecedents de participa