ohsas 18002 (nl) 18002: 2000 _____ ohsas 18002 richtlijn - 2/54 -

Download OHSAS 18002 (nl) 18002: 2000 _____ OHSAS 18002 Richtlijn  - 2/54 -

Post on 02-Apr-2018

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 1/54 -

  OHSAS 18002 (nl)

  Welzijnsmanagementsystemen - Richtlijnen voor

  de implementatie van OHSAS 18001

  Occupational health and safety management systems -

  Guidelines for the implementation of OHSAS 18001

  december 2000

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 2/54 -

  Nederlands voorwoord De gebruiker van dit document wordt erop geattendeerd dat OHSAS 18002 'Welzijnsmanagementsystemen -

  Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001', een letterlijke vertaling is van OHSAS 18002 'Occupational

  health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001'.

  OHSAS 18002 werd ontwikkeld in een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

  National Standards Authority of Ireland

  South African Bureau of Standards

  Japanese Standards Association

  British Standards Institution

  Bureau Veritas Quality International

  Det Norske Veritas

  Lloyds Register Quality Assurance

  National Quality Assurance

  SFS Certification

  SGS Yarsley International Certification Services

  Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion

  International Safety Management Organisation Ltd

  SIRIM QAS Sdn. Bhd.

  International Certification Services

  Japan Industrial Safety and Health Association

  The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK - ISO Centre)

  Technofer Ltd

  The Engineering Employers Federation

  Singapore Productivity and Standards Board, Quality Assessment Centre

  Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion

  Industrial Technology Research Institute of Taiwan

  Institute of Occupational Safety and Health

  TV Rheinland / Berlin-Brandenburg

  Deze OHSAS-publicatie is geldig vanaf 15 februari 2000

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 3/54 -

  Inhoud

  Voorwoord

  1 Onderwerp en toepassingsgebied

  2 Verwijzingen naar andere publicaties

  3 Termen en definities

  4 Elementen van het welzijnsmanagementsysteem6 4.1 Algemene eisen

  4.2 Welzijnsbeleid

  4.3 Planning

  4.4 Implementatie en uitvoering

  4.5 Controle en corrigerende maatregelen 4.6 Beoordeling door de directie

  Bijlage A (informatief) Relatie tussen OHSAS 18001, ISO 14001:1996 en ISO 9001:1994

  Bibliografie

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 4/54 -

  Voorwoord

  Deze OHSAS-richtlijn (Occupational Health and Safety Assessment Series) en OHSAS 18001:1999

  Welzijnsmanagementsystemen - Specificatie, werden ontwikkeld naar aanleiding van een dringende behoefte onder

  gebruikers aan een herkenbare norm voor welzijnsmanagementsystemen, aan de hand waarvan hun eigen

  managementsystemen kunnen worden beoordeeld en gecertificeerd, en om een richtlijn te bieden voor de

  implementatie van een dergelijke norm.

  OHSAS 18001 komt overeen met de normen voor managementsystemen ISO 9001:1994 (Kwaliteit) en ISO

  14001:1996 (Milieu), om waar organisaties dat willen, de integratie van managementsystemen voor kwaliteit,

  milieu en arbeidsomstandigheden te vereenvoudigen.

  In OHSAS 18002 zijn de specifieke eisen uit OHSAS 18001 opgenomen en voorzien van relevant commentaar.

  De paragraafnummering van OHSAS 18002 is afgestemd op de nummering van OHSAS 18001.

  OHSAS 18002 wordt heroverwogen of gewijzigd zodra daar aanleiding voor is. Heroverwegingen worden

  uitgevoerd zodra nieuwe versies van OHSAS 18001 worden gepubliceerd (naar verwachting wanneer herziene

  versies van ISO 9001 of van ISO 14001 worden gepubliceerd).

  OHSAS 18001 en OHSAS 18002 worden ingetrokken zodra de inhoud ervan wordt gepubliceerd in de vorm van

  internationale normen.

  Tijdens de ontwikkeling van deze OHSAS-richtlijn werden de onderstaande documenten geraadpleegd:

  BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems

  SGS & ISMOL ISA 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems

  BVQI SafetyCert: Occupational Safety and Health Management Standard

  DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997

  LROA SMS 8800:1998, Health & Safety management systems assessment criteria

  Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System

  Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems - Specification with guidance for use

  Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

  UNE 81900 serie voor normen over preventie van beroepsrisico's

  OHSAS 18002 vervangt sommige van deze geraadpleegde documenten.

  OHSAS 18001 komt in hoge mate overeen met, en is technisch gelijkwaardig aan, UNE 81900.

  Voor het Verenigd Koninkrijk geldt: - BSI-OHSAS 18002 is geen Britse norm;

  - BSI-OHSAS 18002 wordt ingetrokken zodra de inhoud ervan wordt gepubliceerd als een Britse norm;

  - BSI-OHSAS 18002 wordt uitgegeven door de BSI, waarbij ook het auteursrecht berust.

  Het ontwikkelingsproces dat voor OHSAS 18002 werd gebruikt is beschikbaar voor andere partijen die

  vergelijkbare documenten willen publiceren in samenwerking met BSI, mits deze partijen bereid zijn te voldoen aan

  de voorwaarden die de BSI aan dergelijke documenten stelt.

  Deze publicatie heeft niet de bedoeling te voorzien in alle bepalingen van een contract. Gebruikers van dit document

  zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan.

  Navolging van deze OHSAS-publicatie biedt op zich geen ontheffing van wettelijke verplichtingen.

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 5/54 -

  1. Onderwerp en toepassingsgebied Deze OHSAS-richtlijn biedt algemeen advies over de toepassing van OHSAS 18001.

  De richtlijn biedt uitleg over de principes die ten grondslag liggen aan OHSAS 18001 en beschrijft de bedoeling,

  kenmerkende input, processen en kenmerkende output voor elke eis van OHSAS 18001, voor een beter begrip en ter

  ondersteuning van de implementatie van OHSAS 18001.

  OHSAS 18002 bevat geen verdere eisen in aanvulling op de eisen van OHSAS 18001, noch worden er verplichte

  methoden beschreven voor de implementatie van OHSAS 18001.

  Deze OHSAS-richtlijn heeft in de eerste plaats betrekking op arbeidsomstandigheden, en niet op de veiligheid van

  producten en diensten.

  OHSAS 18001

  1. Onderwerp en toepassingsgebied

  Deze OHSAS-specificatie bevat eisen voor een welzijnsmanagementsysteem waarmee een organisatie de

  welzijnsrisicos kan beheersen en de prestaties van het systeem kan verbeteren. Er worden geen specifieke criteria

  voor welzijnsprestaties gegeven, noch worden gedetailleerde specificaties gegeven voor de opzet van een

  managementsysteem.

  Deze OHSAS-specificatie is van toepassing op elke organisatie die:

  a) een welzijnsmanagementsysteem wil opzetten om risico's weg te nemen of te minimaliseren voor

  werknemers en andere belanghebbenden die kunnen worden blootgesteld aan welzijnsrisico's die verband

  houden met de activiteiten van de organisatie;

  b) een welzijnsmanagementsysteem wil implementeren, bijhouden en verbeteren;

  c) zich ervan wil verzekeren dat zij het door haar vastgestelde welzijnsbeleid naleeft;

  d) dergelijke naleving aan anderen wil aantonen;

  e) haar welzijnsmanagementsysteem door een externe organisatie wil laten certificeren/registreren; of f) zelf de naleving van deze OHSAS-specificatie wil vaststellen en daarvan een eigen verklaring wil afleggen.

  Alle eisen in deze OHSAS-specificatie zijn bedoeld om onderdeel te zijn van elk willekeurig

  welzijnsmanagementsysteem. De mate van toepassing zal afhangen van factoren zoals het welzijnsbeleid van de

  organisatie, de aard van haar activiteiten en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten.

  Deze OHSAS-specificatie heeft in de eerste plaats betrekking op arbeidsomstandigheden, en niet op de veiligheid

  van producten en diensten.

 • OHSAS 18002: 2000

  ____________________________________________________________________________________________

  OHSAS 18002 Richtlijn Implementatie.docx - 6/54 -

  2. Verwijzingen naar andere publicaties De bibliografie bevat een overzicht van andere publicaties met informatie en richtlijnen. Het is aan te bevelen de

  meest recente edities van deze uitgaven te raadplegen. In het bijzonder wordt verwezen naar:

  OHSAS 18001:1999, Welzijnsmanagementsystemen - Specificatie

  BS 8800:1996, Guide to occupational health and safety management systems

  ISO 10011-1:1990, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits voor kwaliteitssystemen -

  Deel 1: Het uitvoeren van audits

  ISO 10011-2:1991, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits voor kwaliteitssystemen -

  Deel 2: Criteria voor de kwalificatie van auditors voor kwaliteitssystemen

  ISO 10011-3:1991, Richtlijnen voor he

Recommended

View more >