oferta aarsleff sp. z o.o

of 13 /13
JAKOŚĆ BUDOWANA PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA

Author: aarsleff

Post on 08-Aug-2015

215 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. JAKO BUDOWANA PRZEZ DZIESICIOLECIA
 2. 2. 2 Aarsleff Sp. z o.o. jest czci midzynarodowego koncernu Per Aarsleff z siedzib w Danii. W Polsce firma dziaa od 1996 roku. Prowadzimy dziaalno w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robt fundamentowych. Specjalizujemy si rwnie w projektowaniu i wykonawstwie robt hydrotechnicznych rdldowych i morskich. W W W . A A R S L E F F. C O M . P L O AARSLEFF PODSTAWOWE INFORMACJE
 3. 3. Pale prefabrykowane, Zabezpieczenia gbokich wykopw / Konstrukcje oporowe, Kotwy gruntowe, Pale formowane w gruncie i mikropale, Wzmacnianie gruntu. 3 TECHNOLOGIE AARSLEFF PODSTAWOWE INFORMACJE
 4. 4. Budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe, Elektrownie wiatrowe, Budownictwo kolejowe, Drogi i autostrady, Budownictwo przemysowe, Budownictwo hydrotechniczne, Obiekty sportowe i rekreacyjne. 4 OBIEKTY AARSLEFF PODSTAWOWE INFORMACJE
 5. 5. PALE DREWNIANE Pale drewniane to najstarszy ze stosowanych wspczenie rodzaj pali. S to pale przemieszczeniowe prefabrykowane pograne metod wbijania, rzadziej wibrowane. Prawidowo zastosowane s ekonomicznym i bezpiecznym sposobem posadowienia obiektw trwaych i tymczasowych o czym wiadcz liczne obiekty zabytkowe posadowione na palach drewnianych i funkcjonujce od tysicy lat. PALE PREFABRYKOWANE http://www.aarsleff.com.pl/oferta/pale-prefabrykowane/pale-drewniane/
 6. 6. PALE DREWNIANE PRZYKADOWE REALIZACJE
 7. 7. PALISADY Palisady wiercone wykonujemy jako styczne (przy braku wymagania szczelnoci) lub sieczne (gdy wymagana jest szczelno technologiczna lub/i trwaa) w technologii CFA (widrem cigym 470mm) lub CFA z rur osonow (500mm). Palisady wykonywane s zwykle jako konstrukcje oporowe i zabezpieczenia gbokich wykopw, elementy oporowe i jednoczenie ciany konstrukcyjne oraz fundamenty gbokie obiektw (np. ciany i fundamenty kondygnacji podziemnych budynkw, przyczki mostowe wolnostojce lub ramowe, itp.). PALISADY WIERCONE Z PALI O REDNICY 470-500MM http://www.aarsleff.com.pl/oferta/zabezpieczenia-wykopow-i-trwale-konstrukcje-oporowe/palisady/
 8. 8. PALISADY BETONOWE PRZYKADOWE REALIZACJE
 9. 9. PALISADY Z KOLUMN DSM PRZYKADOWE REALIZACJE
 10. 10. PALE FORMOWANE W GRUNCIE W bezporednim ssiedztwie budynkw i budowli, ktrych zy stan techniczny uniemoliwia wbicie pali prefabrykowanych wykonujemy: pale wiercone widrem cigym (CFA Continuous Flight Auger) zgodnie z PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robt geotechnicznych. Pale wiercone pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP Full Displacement Piles) zgodnie z PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. PODSTAWOWE INFORMACJE http://www.aarsleff.com.pl/oferta/pale-formowane-w-gruncie-i-mikropale/pale-formowane-w-gruncie/
 11. 11. PALE BEZPRZEMIESZCZENIOWE WYKONYWANE WIDREM CIGYM W RURZE OBSADOWEJ PRZYKADOWE REALIZACJE
 12. 12. PALE PRZEMIESZCZENIOWE FORMOWANE W GRUNCIE (FDP) PRZYKADOWE REALIZACJE
 13. 13. BIURO GWNE Aleja Wycigowa 6, 02-681 Warszawa tel. 22 648 88 34/35 fax 22 648 88 36 [email protected] Po wicej informacji http://www.aarsleff.com.pl KONTAKT DANE KONTAKTOWE