öğretmenlik uygulaması

of 49/49
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞ RETMENL RETMENLİ K UYGULAMALARI K UYGULAMALARI 2010 2010- 2011 2011 Öğ retim Y retim Yılı

Post on 29-Jan-2017

247 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Erciyes niversitesiEitim Fakltesi

  RETMENLRETMENLK UYGULAMALARIK UYGULAMALARI20102010--20112011 retim Yretim Yll

 • 2010-2011 Eitim-retim YlndaUygulamaya Gidecek retmen Adaylarnn Dersleri

  unlardr:

  A) OKUL DENEYM

  Bu ders Snf retmenlii Programnda 3. snf bahar dneminde dierprogramlarda gz dnemindedir.

  B) RETMENLK UYGULAMASI

  Fakltemizin drdnc snf rencileri tarafndan Bahar Yarylnda alnanderstir. Snf retmenlii Program ise bu dersi retmenlik Uygulamas-1 ad altnda gz dneminde ve retmenlik Uygulamas-2 ad altndabahar dneminde alacaktr.

 • retmenlik Uygulamalar Uygulama derslerinin amac,

  retmen adaylarnn, retmenlik mesleinedaha iyi hazrlanmalarn,

  renimleri sresince kazandklar genel kltr,zel alan eitimi ve retmenlik mesleiyle ilgilibilgi, beceri, tutum ve alkanlklarn gerek bireitim - retim ortam iinde kullanabilmeyeterlilii kazanmalarn salamaktr.

 • Bu amalara ulalabilmesi iin EitimFakltesi ile Milli Eitim Bakanlna balkurumlar arasnda sk bir ibirliine ihtiyavardr.

  Verimli bir ibirlii ortam ile eitimretimin planlama, uygulama vedeerlendirme srelerinin belirli ilkelererevesinde yrtlmesi ve st dzeydebir standardn oluturulmas salanacaktr.

 • te yandan bu ibirlii teorik almalarnyapld faklte ile pratik hizmetlerinyrtld okul arasnda bilgi ve tecrbealveriini temin edecektir. Bylece ikikurum birbirini etkileyerek teorik - pratikuyumunu mmkn klacaktr

 • Uygulama almalar retmen adaylarna, okul rgt ve ynetimi ile okullardaki

  gnlk yaam tanma,

  eitim ortamlarn inceleme,

  ders d etkinliklere katlma,

  deneyimli retmenleri grev bandagzleme,

 • rencilerle bireysel ve kk gruplarhalinde alma ve ksa sreli retmenlikdeneyimleri kazanma olanan veren,

  onlarn retmenlik mesleini dorualglayp benimsemelerini salayanfaklte retim programnda yer alanderslerdir.

 • OKUL DENEYM DERSNN KAPSAMI

  Okul Deneyimi dersi 1 saati teorik 4 saati uygulamaolmak zere haftalk 5 saatlik (3 kredilik) bir dersolarak okutulmaktadr.

  Teorik ders fakltede bir retim eleman tarafndanverilirken uygulama ksm okullarda, uygulamaretmenleri gzetiminde yaplmaktadr.

 • Okul Deneyimi Dersinin Amac

  retmen adaylarnn ileride grevyapacaklar okul ve snf ortamn daha iyitanyarak gerek duyacaklar meslekiyeterlikleri oluturmak.

 • Adaylara, rencilerinin ya, yetenek vezel ihtiyalarna uyarlayabilecekleri eitliretim teknikleri gelitirmelerindeyardmc olmak.

  Adaylar, etkili bir okul ortamoluturulmasna katkda bulunabilecekanlay ve tutumlara sahip, iyi birerretmen olabilecek hale getirmek.

 • renme ve gelime bakmndanrenciler arasndaki bireysel farklarkonusunda deneyim kazanmalarnsalamak.

  Uygulama okulundaki retmenlerleibirlii yapmalarna ve okulda etkili birbiimde almak iin gerekli kiiselbecerileri gelitirmelerine imkan salamak.

 • Okulun organizasyonu, ynetimi veokuldaki gnlk iler ile okulda bulunanara gere ve kaynaklar zerinde bilgisahibi olmalarn salamak.

 • zetle, uygulama dersleri,

  okul hayat ile ilgili gzlemler yapmak,

  gzlemler zerinde dnmek ve

  retmenlik becerilerinde deneyimkazanmak amacna yneliktir.

 • Etkinlik ve Etkinlik Raporlar

  Uygulama almalar srasnda belirlenensayda etkinlik yaplacak olup bu etkinliklerile ilgili raporlarn yer ald dosyalar aitolduklar hafta ierisinde ve belirlenen gnve saatte uygulama retim elemannateslim edilecektir.

 • Ara snav ve Yaryl Sonu Notlar

  Uygulama sreci ierisinde hazrlanandevler, etkinlik raporlar rencinin dersnotunun belirlenmesinde kullanlacaktr.

  Bu notlardan ara snav notu uygulamaretmeni tarafndan, yar yl sonu notu iseuygulama retim eleman tarafndanverilecektir.

 • Okul Deneyimi Dersi Etkinlikleri

  Bir yaryl boyunca Okul Deneyimi dersi kapsamndayaplacak etkinliklerin listesi aada verilmitir. Dnem plnnn hazrlanmas retmenin okuldaki bir gn rencinin okuldaki bir gn Dersi plnlama ve etkinlikleri sraya koyma Derslerin gzlenmesi -retim yntemleri Dersin ynetimi ve snf kontrol Soru sormay gzleme Ders kitaplarndan yararlanma, alma yapraklar ve teki materyallerin

  hazrlanmas Grup almalar Soru sorma altrmalar, test hazrlama ve puanlama, analiz Okulun ynetimi, imknlar ve sorunlar Ders anlatm Eksikliklerin tamamlanmas

 • Etkinliklerin Yaplmasna DairAklamalar retmenin bir gn

  Bu etkinliin amac retmenliin nasl bir meslek olduunu retmenadayna gstermektir. retmen aday kendisini gelecekte ne gibimeguliyetlerin beklediini bylece gzlemleme frsat elde etmiolacaktr. Etkinlikle ilgili olarak retmen aday u noktalara dikkatetmelidir:

  1-Okuldaki bir gn boyunca retmen neler yapmaktadr. Snf iinde vednda yaplanlar listeye yazmak gerekir. Her i iin harcananzamann yazlmas unutulmamaldr. Zira daha sonra bunlar raporhaline getirilecektir (retmen faaliyetlerinden bazlar: Ders iin ara-gere hazrlamak, rencilerle teker teker ya da gruplar halindegrmek, derse girmek, nbet tutmak, eitsel almalardabulunmak, dinlenmek, dier retmenlerle sohbet etmek, tartmak,snav okumak, velilerle grmek vs.)

 • 2- Hazrlanan liste retmene gsterilerek bunun okulda geen gnleritemsil eden iyi bir rnek olup olmad sorulmaldr. retmeneayrca meslei ile ilgili olarak okul dnda neler yapt da sorulmalve verilen cevaplar not edilmelidir (Mesel ktphaneye, kitaplaragidip kaynak temin etmek, ertesi gn iin ders notu hazrlamak,testler zmek, dier okullardaki meslektalaryla veya dersanelerleilikiye girmek vs.)

  3- retmen aday retmenin okuldaki bir gnn nasldeerlendirdiini de not etmelidir. Hayalindeki retmenlikkavramyla bunun ne derece uyuup uyumadn tartmaldr.

  4- retmenlerin bir gnnde yer almayan faaliyetleri de olabilmektedir.Nbet, eitici kol faaliyetleri, rehberlik almalar, okul-aile birliitoplantlar, kltrel ve sanatsal etkinlikler gibi. Bunlar hakknda daretmenle mlakat yaplp elde edilen bilgiler rapora yanstlmaldr.

  5- Bu etkinlik srasnda karlalan problemler ve nasl zmlendii,ulalan sonularn neler olduu da tespit edilmelidir.

 • rencinin bir gn

  Bu etkinliin amac rencinin bir gnnn hangi faaliyetlerlegetiini ve bunlar iin ne kadar zaman ayrdnn tespit edilmesiolup retmen adaynn rencileri tanmasna katk salayacaktr.

  Bylece ileride nasl bir renci kitlesine hitap edeceini grmelidir.

  rencilerin meraklar, arzular, hayalleri, skntlar mmkn olduukadar renilmelidir (ok zel bilgiler istenmekten kanlmaldr).

  Bu devi hazrlamak zere retmen aday, uygulama retmeni ilegrerek incelenmek zere bir rencinin belirlenmesini salar.

  retmen aday hibir mdahalede bulunmadan sadece renciyigzlemlemekle yetinmelidir.

 • Etkinliklerin Yaplmasna DairAklamalar

  Dnem plnnn hazrlanmas

  retmen ve retim eleman ile ibirliiyaparak dnem boyunca yaplmasgerekenler planlanr.

 • Ders kitaplarndan yararlanma

  retmen aday bu etkinlikte;

  - retmenin ders kitabn kullanma eklinedair bilgi edinir.

 • Ders Anlatm Her retmen aday, imdiye kadar

  yaplan etkinliklerin tamamn kapsayacakekilde en az iki ders saati dersanlatmaldr.

  Bunun iin uygulama retmeni ilenceden anlalarak ders anlatlacak snfve konu belirlenir.

 • Daha sonra ders ile ilgili dnceler,yaplanlar ve yaplamayanlar,retmenin tavsiye ve eletirileri gibihususlar bir rapor haline getirilerekretim elemanna sunulur.

 • RETMENLK UYGULAMASI

  Bu ders retmen adaynn bizzat retmenlikformasyonunu edinebilmesi iin dzenlenmitir.

  retmenlik Uygulamas dersi 2 saati teorik, 6saati pratik olmak zere haftada 8 saatlik (5kredilik) bir derstir.

  retmen aday uygulama okuluna 6 saatsreyle gitmelidir.

 • retmenlik Uygulamas DersiTamamlandnda Adayn Hangi zellikleriKazanmas Hedeflenmektedir?

  Derslerin retim programlar, alma ekilleri, ders kitaplar, renci dosyalar, not defterleri, lme ve deerlendirmeler de dahil olmak

  zere, eitimin alma alanlarna giren yollar ile ilgili

  hedeflerini anlam olma,

 • Bir snftaki rencileri organize etme,

  Kontrol altna alma,

  Onlarla iletiim kurma ve onlar aktif birbiimde retme-renme srecinekatmada deneyim kazanm olma,

 • rencilere bilgi verme,

  Beceri kazandrma ve onlar renmeyegdleme amalaryla yararlanabileceiteknikler gelitirmi ve bunlardan etkilibiimde yararlanma gc kazanm olma,

  Okul toplumu ile btnlemi veretmenler ekibinin bir yesi olarakalm olma,

 • retmenlikteki yeterliini deerlendirmi;

  Gl ynlerini gelitirmi, zayf ynlerinidzeltmi olma,

  Kuramsal bilgi birikiminden uygulamadayararlanabilecek hale gelmi olma.

 • En nemlisi de alan bilgisinin naslaktarld konusunda bilgi sahibi olma

 • Uygulama Dosyas: Hazrlanmas veTeslimi

  retmenlik uygulamas dersinin bitimindeaday bir dosya hazrlayarak fakltedekiretim elemanna teslim eder. Bu dosyadau belgeler bulunmaldr:

  1-retmen adaynn uygulama sresinceeitim ve retim hayatyla ilgili gzlemleri,karlat sorunlar, bunlar zmek iinneler yaptnn yer ald rapor.

 • 2-retmen adaynn anlatt derslerle ilgiliolarak hazrlad gnlk pln(3 adet)

  3-Derse ait yllk pln, zmre retmenler kurulukararlar,

  4-Uygulama yaplan okulu tantc bilgiler(Tarihe, fizik yap ve imknlar, ders ara -gere donanm, dershane says, renci veretmen kapasitesi)

 • Okul Deneyimi veretmenlik Uygulamas lelgili Ska Sorulan Sorular

 • 1. Gz dnemi akademik takviminiaklar msnz?

  Uygulama almalar 20 Eyll- 31 Aralk2010 tarihleri arasnda 15 haftalk birzaman dilimini kapsar.

 • 2- Uygulama retmeni TarafndanVerilen Notlar NereyeGnderilecektir?Notlar, 3-7 Ocak 2011 tarihleri arasnda

  Eitim Fakltesine gnderilmeli ya daelden teslim edilmelidir.

 • 3. Uygulama Okuluna Gidenretmen Adaynn DerseAlnma Usul Nasldr?

  Ayn okula giden gruptaki rencilerin hepsi aynanda derse alnmamaldr.

  Farkl zamanlarda ikier ya da er kii olaraksnflara girebilirler.

  Planlama uygulama retmeni tarafndanyaplmaldr.

 • 4. retmen adaynn uygulamayagidecei ders saati nasl belirlenir?

  renciler fakltedeki ders saatleri dndauygulama retmeninin programna uygun hersaatte okula gidebilirler.

  Uygulama saatlerinin belirlenmesinikolaylatrmak asndan retmen adaylarnnders programlarna Fakltemiz web sitesindenulalabilir.http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php

 • 5. retmen adaylar okula giderken klk-kyafet konusunda nelere dikkat etmelidir?

  retmen adaylar Milli EitimBakanlnn klk kyafetle ilgili mevzuathkmlerine uymak zorundadrlar.

  http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php

 • 6. Bu derslerde devamdevamszl kim takip eder? Okullardaki devamszl okul idaresi veya

  uygulama retmeni takip eder, buna dairyoklama izelgesindeki ilgili yerlerdoldurulur, imzalanr. Yoklama izelgesiokullara gnderilen dosyalarn ierisindeyer almaktadr.

  Derse devam etmeyen rencilerehogrl davranlmamaldr.

 • 7. Okul Deneyimi ve retmenlikUygulamas derslerinde devam-devamszlk oran nedir?

  renciler derslerin %80nine devam etmekzorundadr. Hesaplamada Akademik Takvimyani 15 haftalk zaman dilimi esas alnr.

  Haftada drt saatlik Okul Deneyimi dersinedevamszlk hakk 12 saat, alt saat olanretmenlik Uygulamas dersinde ise 18 saattir.

  Devam artn yerine getirmeyen rencidersten kalr.

 • 8. Uygulama retmeni retmenadayna not verecek midir? Uygulama retmeni retmen adaylarna

  ara snav notu verir bu notlar okul idaresiaracl ile Faklteye iletilir.

 • 9. Not verilirken dikkat edilecekhususlar nelerdir? retmen adaynn derslere devam

  retmen adaynn retmenlik mesleine uygun tutumve davranlar

  retmen adaynn fakltedeki ve uygulama okulundakigrevliler ve rencilerle olan mnasebetleri

  retmen adaynn hazrlad dosya raporlarnndeerlendirilmesi

  retmen adaynn ders anlatm

 • 10. retmen adaylar bir dnemdene kadar ders anlatrlar? retmen adaylar Okul Deneyimi derslerinde

  son etkinlik olarak iki ders saatinde dersanlatrlar.

  retmenlik Uygulamas dersinde ise retmenadaylar bir dnemdeki derslerin yaklak tebirini gzlem yaparak geirdikten sonra,uygulama retmeninin uygun grmesi ile dersanlatmaya balarlar.

 • 11. retmen aday/adaylar snftarencilerle ba baa braklabilir mi?

  Dersler retmen gzetiminde ilenmelidir.

  rencilerin snfta rencilerle ba baakalmasnn deiik mahzurlar olabileceigibi bu durum, derslerden istenen veriminalnmasn da engelleyecektir.

 • 12. retmenlik uygulamalaryla ilgili iletiim kurulacak birimlerhangileridir?

  lgili kiilere ait iletiim bilgileri fakltemiz web sayfasnda yeralmaktadr.

  Dekan Yardmcs

  Blm koordinatr

  Uygulama retim elemanFakltede

 • 13. retmen aday gnderilecekokullar nasl tespit edilmektedir?

  Bir dnemde ihtiya duyulan okul saylar,gerekli prosedrler erevesinde l MilliEitim Mdrlnden talep edilmekte,buradan gelen okullar uygulama okuluolarak belirlenmektedir.

 • 14. Uygulama okuluretmenlerine cretler nasldenmektedir?

  Uygulama retmenlerine Okul Deneyimi dersleriiin haftada 4 saat, retmenlik Uygulamasdersi iin 6 saat ders creti denmektedir.

  cretlerin tahakkuk ettirilmesinde blmlerin dersprogramnda uygulama dersi iin belirlenen gnve saatler esas alnmaktadr.

 • rnein faklte programnda ders saatiCuma gnnde yer alyor. Bu yl 29 EkimCumhuriyet Bayram Cuma gnne denkgeldiinden o gnk ders cretidenmeyecektir.

 • 15. cretler ne zamandenmektedir?

  cretler her ayn banda denir.cretlerialmak iin okullar birer mutemet tayinederler. demeler ona yaplr.

 • demelerle ilgili iletiim kurulacak birimlerve telefon numaralar aada verilmitir.

  Eitim Fak (Fahri Temizer):

  0352-4374901/37011