öğrenci çalışma kitabı - · pdf file8 kİtabimizi taniyalim 52 7-...

of 76/76
Ö ğ renci Çal ı ş ma Kitab ı 2 DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI .........................., 2012 YAZAR Neşem YAŞAR

Post on 01-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • renci alma Kitab

  2

  DEVLET KTAPLARI

  BRNC BASKI

  .........................., 2012

  YAZAR

  Neem YAAR

 • MLL ETM BAKANLII YAYINLARI ....................................................................................................: 5627YARDIMCI VE KAYNAK KTAPLAR DZS ..............................................................................................: 404

  12.?.Y.0002.4233

  Her hakk sakldr ve Mill Eitim Bakanlna aittir. Kitabn metin, soru ve ekilleriksmen de olsa hibir surette alnp yaymlanamaz.

  EDTRYrd. Do. Dr. Mehmet AKPINAR

  PROGRAM GELTRME UZMANIMelek AY DUMLUPINAR

  DL UZMANISerdar ARHAN

  LME VE DEERLENDRME UZMANIBanu ZDEMR

  GRSEL TASARIM UZMANIOsman YILDIRIMFatih SALAM

  REHBERLK UZMANImer Uur AKSOY

  Milli Eitim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 07.03.2012 gn ve 1397 sayl yazs ile alma kitab olarak kabul edilmi, Destek Hizmetleri Genel Mdrlnn 19.03.2012 gn

  ve 3398 sayl yazs ile birinci defa 1.377.033 adet baslmtr.

  ISBN 978-975-11-3635-0

 • 7

  NDEKLER1. stikll Marmza Sayg......................................................................... 9

  2. Uzun Hece - Ksa Hece ....................................................................... 12

  3. nce Ses - Kaln Ses .................................................................................. 18

  4. Doadaki Grlk zellikleri ve Ritim .......................................... 22

  5. Mzikleri Uygun Hz ve Grlkte Seslendirme ...................... 33

  6. arkl Oyunlarmz ..................................................................................... 48

  7. alglar Tanyalm ..................................................................................... 52

  8. Farkl Mzikler de Var ........................................................................... 54

  9. Belirli Gn ve Haftalarmz ................................................................. 56

  10. Atatrk ve Mzik ..................................................................................... 70

  mzikkitabmz

 • 8

  KTABIMIZI TANIYALIM

  52

  7- ALGILARI TANIYALIM

  1. ETKNLK: Aada baz vurmal alg resimleri ve-rilmitir. Verilen resimlerde yer alan alglardan tan-dklarmz (bildiklerimizi) boyayalm. Bu alglar dnda evrenizde kullanlan baka bir vurmal alg varsa bu algnn resmini alttaki bolua izelim.

  renme srecine ynelik almalarn yer

  ald blmdr.

  Sayfa numarasn gsterir.

  renme sreci iindeki ana tema baln gsterir.

  Bu blmde renme srecine katk salayacak

  etkinliklerin nasl yaplaca aklanr.

  Snf temsil eden renktir.

 • 9

  1- STKLL MARI MIZA SAYGI

  Ulusal marlar devletleri temsil eder. Btn devlet-lerin bir ulusal mar vardr. Bizim ulusal marmz stikll Mardr. stikll Marmz ulusal btnlmzn ve ba-mszlmzn simgesidir.

  stikll Marmz 12 Mart 1921de TBMM tarafndan ulusal mar ola-rak kabul edildi. Marn szleri Meh-met kif Ersoy, bestesi Osman Zeki ngre aittir.

  Mehmet kif Ersoy Osman Zeki ngr

 • 1010

 • 11

  1. ETKNLK: stikll Marmzn ilk iki drtln aa-ya yazalm, snfta iir olarak okuyalm. Dizelerin anlamn aklayalm.

  2. ETKNLK: stikll Marna neden sayg gstermeli-yiz? Yazarak aklayalm.

 • 12

  1. ETKNLK: Aadaki arky birlikte seslendirelim.

  2- UZUN HECE - KISA HECE

  K gelince pazarda

  Bil bakalm neler var?

  Trl trl sebzeler,

  ok yararl meyveler var.

  Portakal var, elma var.

  Mandalina var, muz var.

  K gelince pazarda

  Bil bakalm neler var?

  PAZARDA NELER VAR?Anonim

 • 1313

 • 14

  2. ETKNLK

  Gnlk konumalarmzda kullandmz kelimelerde uzun ve ksa sreli heceler vardr. Bu hecelere okunu srelerine gre uzun sreli veya ksa sreli heceler denir. Sonu nl ile bitenlere ksa sreli heceler, sonu nsz ile biten hecelere uzun sreli heceler deriz. Ksa sreli he-celeri gstermek iin nokta (.) iareti, uzun sreli heceleri gstermek iin ksa izgi (-) iareti kullanlr.

  A. Aadaki bolua ismimizi ve yaadmz yerin adn yazarak hecelere ayralm. Uzun heceleri ksa izgi (-) iareti ile ksa heceleri nokta (.) iareti ile gsterelim.

  B. Konumalardaki uzun ve ksa sreli heceleri bulalm. Szlerin altnda verilen kutucuklarda uzun sreli heceleri ksa izgi (-), ksa sreli heceleri nokta (.) ile gsterelim.

  G nay dn, na sl s nz?

  Te ek kr e de rim, i yi yim.

  rnek: Si - vas Bo - lu Ya - vuz Ay - lin. _ . . . _ _ _

  Aye:

  Ali:

 • 15

  3. ETKNLK

  A. Pazarda neler var? adl arknn szlerindeki uzun ve ksa sreli heceleri bulalm. Szlerin altnda verilen kutucuklara uzun sreli heceler iin izgi (-), ksa sreli heceler iin nokta (.) iareti koyalm.

  K ge lin ce pa zar da

  Bil ba ka lm ne ler var?

  Tr l tr l seb ze ler,

  ok ya rar l mey ve ler var

  Por ta kal var, el ma var.

  Man da li na var, muz var.

  K ge lin ce pa zar da

  Bil ba ka lm ne ler var?

  PAZARDA NELER VAR?Anonim

 • B. Krmz Balk adl arknn szlerindeki uzun ve ksa sreli heceleri bulalm. Szlerin altnda verilen kutucuk-larda uzun sreli heceler iin izgi (-), ksa sreli heceler iin nokta (.) iareti koyalm.

  Kr m z ba lk gl de

  Kv r la kv r la y z yor.

  Kr m z ba lk ka ka!

  Ba lk Ha san ge li yor,

  Ol ta s n a t yor.

  Kr m z ba lk gl de

  Sa kn ye mi ye me.

  Kr m z ba lk ka ka!

  KIRMIZI BALIKTekerleme

  16

 • 17

 • 18

  3- NCE SES - KALIN SES

  1. ETKNLK

  A. ekilleri soldan saa doru takip edelim. gen ekli grdmzde ince, yldz eklinde ise kaln sesler karalm. nce ses kardmz ekilleri sarya, kaln ses kardmz sesleri ise maviye boyayalm.

  B. Gzlerimizi kapatalm. Parmamz rastgele ekil-lerin stne koyalm. Gzlerimizi atmzda hangi ekle dokunuyorsak ona uygun ses karalm.

 • 19

  2. ETKNLK: Aadaki resimleri inceleyelim. Resimler-de grdmz nesne ve canl seslerini taklit edelim. nce sese sahip olduunu dndmz nesne ve canllara ait resimlerin etrafn sarya, kaln sese sahip olanlarn resimlerinin etrafn ise maviye boyayalm.

 • 20

  3. ETKNLK: Aadaki arky birlikte seslendirelim.

  Daha dn annemizin

  Kollarnda yaarken,

  iekli bahemizin

  Yollarnda koarken

  imdi okullu olduk,

  Snf lar doldurduk.

  Sevinliyiz hepimiz,

  Yaasn okulumuz.

  OKULUMUZ

  Alman EzgisiSz: Ahmet Muhtar Ataman

 • 2121

 • 22

  4- DOADAK GRLK ZELLKLER VE RTM

  Doa olaylar sonucunda farkl grlklerde sesler oluur. rnein, imek akmas sonucunda oluan gk grlemesi kuvvetli grlkte, daha sonra yaan yamur sesi ise haf if grlkte ses oluturur. Bu sesler dzenli rit-mik sesler deildir.

  1. ETKNLK: Aada farkl renklerde, farkl dizinle ve-rilmi olan genlerden soldan saa balamak zere rengi krmz olanlarda el rpalm, mavi olanlarda ellerimizi g-smze vuralm, yeil olanlarda dizlerimize vuralm, mor olanlarda ise parmaklarmz klatalm. Bu ilemi dzenli ritmik ses elde edinceye kadar tekrarlayalm.

 • 23

  Aadaki yky okuyalm.

  ESK SAATok eski bir saat var-

  m. Bu saat hep tak, tak, tak, tak diye alrm.

  Bir gn bu eski saat bozulmaya balam, ta-ka, ta-ka, ta-ka, ta-ka diye sesler karm.

  Bir de stne stlk bir yay frlamaz m iinden...

  Bu defa da ta-ka, ti- ki, ta-ka, ti- ki diye du-yulmu sesler derinden.

  Saati gelmi onarm, eski saat tak, tak, tak, tak diye almaya yine balam.

  (Yukardaki yk beden perksyonu eitimcisi Tugay Baevin ocuun Kalbi yksnden esinlenerek d-zenlenmitir.)

 • 24

  2. ETKNLK: Fotoraf lar inceleyelim ve aadaki ynergeleri uygulayalm. Eski saat yksn verilen y-nergeleri uygulayarak canlandralm.

  Bir elle gs blgesine vuru-

  nuz. Her tak bir vuru olacak

  ekilde yavaa saatin vuru

  sesini taklit ediniz.

  ki elle srayla gse vurunuz.

  Vurularn ritmik olmasna dik-

  kat ediniz.

  Tak

  Ta-ka

 • 25

  ki elle srayla dizlere vurunuz.

  ki elle srayla nce gse sonra

  da dizlere vurunuz. Yay km

  saati taklit ediniz. Vuru lar n

  ritmik olmasna dikkat ediniz.

  Ti- ki

  Ta- ka Ti- ki

 • 26

  3. ETKNLK: Aada baz ritim alglarnn yapllar-na ilikin aklamalar verilmitir. Bu alglardan bir tane-sini seerek snfta yapalm.

  Gereki Malzemeler: Bo plastik ie, kum, akl, pirin, nohut vb.

  Bo plastik ienin ierisine pi-rin, akl, kum, nohut gibi malzeme-ler koyduumuzda basit bir mara-kas elde etmi oluruz. Ayrca; plastik ienin ierisine f lediimizde rzgr sesi, su koyup alkalad-mzda krek ekme yzme gibi sesler elde edebiliriz.

  MARAKAS

  2626

  Gerekli Malzemeler: Balon, yaptrc bant, yourt kab (Konserve kutusu, plastik veya mukavva boru da kullanlabilir.).

  Yapl: Balonun ucu kesilir. Ucu kesilen balon, yourt ka-bnn ak olan azna geirilir. Balonun evresi bantla kaba yaptrlr.

  DAVUL

 • 27

  Gerekli Malzemeler: Sapl me-tal baca kapaklar veya tencere kapaklar kullanlarak zil sesi elde edilir. Haf ife birbirine vurularak alnr.

  ZL

  Gerekli Malzemeler: Her eit atk kt parasn bu-ruturarak, yrtarak, patlatarak vb. hareketlerle ses de-nemeleri yapabilir; bunun iin jelatin, naylon gibi mater-yaller de kullanlabilirsiniz.

  FARKLI SES DENEMELER

 • 4. ETKNLK: Aadaki arknn iinde geen doa olaylarn, grlk zelliklerine dikkat ederek yaptmz ritim alglar ve farkl ses kaynaklarn kullanarak ses-lendirelim.

  28

 • 29

  A BlmTral- la-la-lal-lal, tral- la-la-lal.Tral- lal-lal-lal-lal-la-la-lal

  B blm

  akacak imek.

  Gk grleyecek.

  Yaacak yamur.

  Seller akacak.

  MEK