odtÜ kuzey kibris kampusu

13
ODTÜ KUZEY KIBRIS ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUSU ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Upload: mora

Post on 16-Jan-2016

101 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU. ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV ÖZETİ. Kampus Akademik ve İdari yönetmelikleri ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde: Öğrencilere ait özlük, akademik ve idari işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerini desteklemek, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ KUZEY KIBRIS ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSUKAMPUSU

ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

Page 2: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

GÖREV ÖZETİGÖREV ÖZETİ

Kampus Akademik ve İdari yönetmelikleri ve Kampus Akademik ve İdari yönetmelikleri ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde:Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde:

Öğrencilere ait özlük, akademik ve idari Öğrencilere ait özlük, akademik ve idari işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerini işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerini desteklemek, desteklemek,

Oluşan veri ve bilgileri muhafaza etmek,Oluşan veri ve bilgileri muhafaza etmek,

Bu çerçevede Öğrencilerle ve Kampus diğer Bu çerçevede Öğrencilerle ve Kampus diğer birimleri ile gerekli bilgi alışverişini ve işbirliğini birimleri ile gerekli bilgi alışverişini ve işbirliğini sağlamak…sağlamak…

Page 3: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ KAPISIÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ KAPISI

Hizmet Saatleri: Hizmet Saatleri:

09:00 – 12:0009:00 – 12:0014:00 – 17:0014:00 – 17:00

Page 4: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

OfisimizOfisimiz

Page 5: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Bizler…Bizler…Bilgehan YıldırımBilgehan Yıldırım

Pembe KayseriliPembe Kayserili..Mukaddes AtomMukaddes Atom..Neval BağanNeval Bağan..Suat YiğiterSuat Yiğiter

Page 6: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Prof. Dr. Erol KocaoğlanProf. Dr. Erol KocaoğlanKampus Rektör DanışmanıKampus Rektör Danışmanı

Page 7: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
Page 8: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
Page 9: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ÖNEMLİ: ÖĞRENCİLERLE ÖNEMLİ: ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM VE DUYURULARİLETİŞİM VE DUYURULAR

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğrencilerimize yönelik tüm bilgi ve öğrencilerimize yönelik tüm bilgi ve duyurular e-posta ve web üzerinden duyurular e-posta ve web üzerinden yapılmaktadıryapılmaktadır. .

Bu nedenle, kayıt sırasında size verilen olan Bu nedenle, kayıt sırasında size verilen olan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak erişeceğiniz erişeceğiniz httpshttps://://webmailwebmail..metumetu.edu.tr.edu.tr adresinden ve web sitemizden tüm duyuruları adresinden ve web sitemizden tüm duyuruları izlemenizi izlemenizi önemleönemle öneririz. öneririz.

Page 10: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

KKTC Öğrenci İkamet izin işlemleriKKTC Öğrenci İkamet izin işlemleri

Öğrencilerimizin kayıtlarını takiben, yasa Öğrencilerimizin kayıtlarını takiben, yasa gereği en kısa sürede KKTC Öğrenci gereği en kısa sürede KKTC Öğrenci İkamet İzin İşlemlerini tamamlamaları İkamet İzin İşlemlerini tamamlamaları gerekecektir. Ayrıca, öğrencilerin oturma gerekecektir. Ayrıca, öğrencilerin oturma izinlerini her yıl yenilemeleri izinlerini her yıl yenilemeleri gerekmektedir. Öğrenciler, istedikleri gerekmektedir. Öğrenciler, istedikleri takdirde dört yıllık oturma izni de alabilirler.takdirde dört yıllık oturma izni de alabilirler.

Page 11: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Zorunlu Sağlık Sigortası: Zorunlu Sağlık Sigortası:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca her yıl Zorunlu Sağlık Sigortası her yıl Zorunlu Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Bu sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Bu sigorta kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’na kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları, öğrencilere bağlı sağlık kuruluşları, öğrencilere muayene, yatarak tedavi ve diş hekimliği muayene, yatarak tedavi ve diş hekimliği (Diş çektirme) hizmetlerini karşılayacaktır.(Diş çektirme) hizmetlerini karşılayacaktır.

Page 12: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

1.SINIFA GEÇENLER NE 1.SINIFA GEÇENLER NE YAPMALI?YAPMALI?

17 – 18 Eylül 2007 günleri Akademik 17 – 18 Eylül 2007 günleri Akademik Danışmanları ile görüşerek Online ders Danışmanları ile görüşerek Online ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Dersler 19 Eylül günü başlayacaktırDersler 19 Eylül günü başlayacaktır

Page 13: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ ailesine

Hoş Geldiniz!