odtÜ geliştirme vakfı Özel lisesi

of 32 /32
ODTÜ Geliştirme ODTÜ Geliştirme Vakfı Vakfı Özel Lisesi Özel Lisesi

Upload: teal

Post on 14-Jan-2016

93 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi. SUNUM AKIŞI. Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Aysun IŞIN (Müdür Yardımcısı) 9. sınıflar Rehber Öğretmeni – Ayşegül ARACI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ODTÜ Geliştirme VakfıODTÜ Geliştirme Vakfı Özel LisesiÖzel Lisesi

Page 2: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

SUNUM AKIŞISUNUM AKIŞI

Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Aysun IŞIN (Müdür Yardımcısı)Aysun IŞIN (Müdür Yardımcısı)

9. sınıflar Rehber Öğretmeni – Ayşegül ARACI9. sınıflar Rehber Öğretmeni – Ayşegül ARACI

Page 3: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARIORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

SINIF GEÇME VE SINAV SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ

İLEİLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İLGİLİ AÇIKLAMALAR

http://www.odtugvo.k12.tr/ankara/lise.aspxhttp://www.odtugvo.k12.tr/ankara/lise.aspx

Page 4: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ

Yazılı sınavYazılı sınavSözlü sınavSözlü sınavUygulamalı sınavUygulamalı sınavÖdev ve projelerÖdev ve projelerDers içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleriDers içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri

Page 5: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

PROGRAMLAR VE DERSLERPROGRAMLAR VE DERSLER

Ortak DerslerOrtak Dersler

Seçmeli DerslerSeçmeli Dersler

Page 6: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

NOT DÜZENİNOT DÜZENİ

Puan                Not         DerecePuan                Not         Derece85-100             5             Pekiyi85-100             5             Pekiyi70-84               4             İyi70-84               4             İyi55-69               3             Orta55-69               3             Orta45-54               2             Geçer45-54               2             Geçer

25-44               1             Geçmez25-44               1             Geçmez0-24                 0             Etkisiz0-24                 0             Etkisiz

Page 7: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

AĞIRLIKLI NOT / PUANAĞIRLIKLI NOT / PUAN

Bir dersin ağırlığı, o dersin Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısınahaftalık ders saati sayısına eşittir. eşittir.

  

Yıl Sonu Başarı OrtalamasıYıl Sonu Başarı Ortalaması

Bir dersin Bir dersin yıl sonu yıl sonu notu / notu /

puanıpuanı

o o dersin dersin haftalık haftalık

ders saati ders saati sayısı sayısı

o o dersin dersin ağırlıklı ağırlıklı

notu / puanı notu / puanı

Derslerin ağırlıklı not/puan toplamıDerslerin ağırlıklı not/puan toplamı

Haftalık ders saatleri toplamıHaftalık ders saatleri toplamı

Yıl sonu başarı Yıl sonu başarı notu/puanınotu/puanı

Page 8: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

DERS YILI SONUNDADERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA

I. Dönem notu I. Dönem notu GEÇMEZGEÇMEZ (1)(1) ise, ise, II. Dönem notunun en az II. Dönem notunun en az GEÇER (2)GEÇER (2)

I. Dönem notu I. Dönem notu ETKİSİZ (0)ETKİSİZ (0) ise, ise, II. Dönem notunun en az II. Dönem notunun en az ORTA (3)ORTA (3) olması olması

gerekir.gerekir.

Birinci dönem notu Birinci dönem notu 22, ikinci dönem notu , ikinci dönem notu 11 olan olan öğrencinin yıl sonu notu öğrencinin yıl sonu notu 2 2 olur.olur.

Ancak bu öğrenci o dersten Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZBAŞARISIZ sayılır. sayılır.

Page 9: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

DOĞRUDAN SINIF GEÇMEDOĞRUDAN SINIF GEÇME

Tüm derslerden başarılıTüm derslerden başarılı (2 alan) öğrenciler (2 alan) öğrenciler

DOĞRUDANDOĞRUDAN sınıfını geçer. sınıfını geçer.

Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak ancak yıl sonu başarı ortalaması yıl sonu başarı ortalaması 3.00 olan3.00 olan öğrenciler öğrenciler ORTALAMA İLEORTALAMA İLE sınıflarını sınıflarını geçer.geçer.

Page 10: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

a) Her dersten başarılı olma durumuDersin Adı Ders

SaatiI.Dönem Notu

II.Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlık

Türk Edebiyatı 3 2 2 2 6

Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 2 2 2 2

Tarih 2 1 2 2 4

Coğrafya 2 2 3 3 6

Matematik 4 0 3 2 8

Geometri 2 2 3 3 6

Biyoloji 2 1 2 2 4

Fizik 2 2 2 2 4

Kimya 2 2 2 2 4

Sağlık Bilgisi 1 2 2 2 2

İngilizce 9 2 2 2 18

Almanca/Fransızca 2 2 2 2 4

Beden Eğitimi 2 2 2 2 4

Dil Anlatım 2 2 2 2 4

Resim/Müzik 1 2 2 2 2

TOPLAM 37 78

Yıl sonu başarı puanı : 78/37 = 2.10 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer

Page 11: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

b) Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 3.00 veya 3.00’ın üstünde olması gerekir

Dersin Adı Ders Saati

I.Dönem Notu

II.Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlık

Türk Edebiyatı 3 3 3 3 9

Din Kült. Ve Ahlak Bil.

1 5 5 5 5

Tarih 2 5 1 3 6 BAŞARISIZ

Coğrafya 2 5 5 5 10

Matematik 4 1 1 1 4 BAŞARISIZ

Geometri 2 2 2 2 4

Biyoloji 2 3 3 3 6

Fizik 2 0 3 2 4

Kimya 2 0 2 1 2 BAŞARISIZ

Sağlık Bilgisi 1 5 5 5 5

İngilizce 9 2 3 3 27

Almanca/Fransızca 2 5 5 5 10

Beden Eğitimi 2 5 5 5 10

Dil Anlatım 2 5 5 5 10

Resim/Müzik 1 5 5 5 5

TOPLAM 37 117

Yıl sonu başarı puanı: 117/37=3,16 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer.

Page 12: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

c) Başarısız oldukları ders sayısını 3’e indirenler, bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler

Dersin Adı Ders Saati

I.Dönem Notu

II.Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlık

Türk Edebiyatı 3 3 3 3 9

Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 4 4 4 4

Tarih 2 5 1 3 6 BAŞARISIZ

Coğrafya 2 4 4 4 8

Matematik 4 1 1 1 4 BAŞARISIZ

Geometri 2 1 2 2 4

Biyoloji 2 2 2 2 4

Fizik 2 0 3 2 4

Kimya 2 0 2 1 2 BAŞARISIZ

Sağlık Bilgisi 1 5 5 5 5

İngilizce 9 2 3 3 27

Almanca/Fransızca 2 2 2 2 4

Beden Eğitimi 2 5 5 5 10

Resim/Müzik 1 5 5 5 5

Dil Anlatım 2 5 5 5 10

TOPLAM 37 106

Yıl sonu başarı puanı: 106/37 = 2,86* Tarih, Matematik, Kimya derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer

Page 13: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

d) Yıl sonunda başarı ortalaması 3.00’ ün altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler

Dersin Adı Ders Saati

I.Dönem Notu

II.Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlık

Türk Edebiyatı 3 3 3 3 9

Din Kült. Ve Ahlak Bil 1 4 4 4 4

Tarih 2 5 1 3 6 BAŞARISIZ

Coğrafya 2 4 4 4 8

Matematik 4 1 1 1 4 BAŞARISIZ

Geometri 2 1 2 2 4

Biyoloji 2 2 1 2 4 BAŞARISIZ

Fizik 2 0 3 2 4

Kimya 2 0 2 1 2 BAŞARISIZ

Sağlık Bilgisi 1 5 5 5 5

İngilizce 9 2 3 3 27

Almanca/Fransızca 2 2 2 2 4

Beden Eğitimi 2 5 5 5 10

Resim/Müzik 1 5 5 5 5

Dil Anlatım 2 5 5 5 10

TOPLAM 37 106

Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.

Page 14: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

Başarı puanı ile geçilemeyecektek ders

“DİL ve ANLATIM” dersidir

Page 15: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

Dil ve Anlatım dersi başarısız olan bir öğrenci örneği;

Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu

II.Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlık

Türk Edebiyatı 3 2 2 2 6

Dil ve Anlatım 2 2 1 2 4 BAŞARISIZ

Tarih 2 1 2 2 4

Coğrafya 2 3 2 3 6

Matematik 4 1 5 3 12

Geometri 2 2 2 2 4

Biyoloji 2 5 5 5 10

Fizik 2 5 5 5 10

Kimya 2 5 5 5 10

Sağlık Bilgisi 1 5 5 5 5

İngilizce 9 5 4 5 45

Almanca/Fransızca 2 5 5 5 10

Beden Eğitimi 2 5 5 5 10

Resim/Müzik 1 5 5 5 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 2 2 2 2

TOPLAM 37 139

Yıl sonu başarı puanı : 139/37 = 3,75 Dil ve Anlatım dersinden Ortalama Yükseltme Sınavına girer.

Sınavda başarısız olduğu taktirde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.

Page 16: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ORTALAMA YÜKSELTME VE ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARISORUMLULUK SINAVLARI

Başarılı veya başarısız / en fazla 4 dersBaşarılı veya başarısız / en fazla 4 ders

Ortalama yükseltme ve sınav takvimiOrtalama yükseltme ve sınav takvimi

Page 17: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

SORUMLU SINIF GEÇMESORUMLU SINIF GEÇME

Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3,Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

Sorumluluk, Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar.başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar.

Page 18: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

SINIF TEKRARISINIF TEKRARI

Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenlerbulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler

Sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerSorumlu olarak sınıf geçemeyenler

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlarDevamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar

Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defabir defa yapılabilir. yapılabilir.

Page 19: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ÖDÜL SİSTEMİÖDÜL SİSTEMİ

Tüm derslerden başarılı olan, Tüm derslerden başarılı olan, Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı

olmayan, olmayan, Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları,Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları,

a) 70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi a) 70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi b) 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi b) 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi

Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir. öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

Page 20: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

DANIŞMANLIK DANIŞMANLIK

Danışman öğretmenler,Danışman öğretmenler,

Öğrencinin akademik ihtiyaçları doğrultusunda yönlenmesine,

Gerekli sorumlulukları alması için beceri kazanmasına,

Çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmesine,Kendini tanımasına yardımcı olur.

Page 21: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

DEVAM - DEVAMSIZLIKDEVAM - DEVAMSIZLIKOkula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda;Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda;

e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir.e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir.

2 günü geçen devamsızlıklar 2 günü geçen devamsızlıklar resmi/özel sağlık kurumlarıncaresmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla düzenlenecek raporla belgelendirilir ve takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilir.belgelendirilir ve takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilir.

Sınav olduğu günlerde devamsızlık yapılması durumunda, o sınavın telafisi için “RAPOR” Sınav olduğu günlerde devamsızlık yapılması durumunda, o sınavın telafisi için “RAPOR” getirilir.getirilir.

İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır.devamsız sayılır.

Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.olursa olsun başarısız sayılır.

Özürlü, özürsüz ya da izinli devamsızlık süresi toplamı 45 günü aşamaz.Özürlü, özürsüz ya da izinli devamsızlık süresi toplamı 45 günü aşamaz.

Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir.

Page 22: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

İZİN DURUMUOkul saatlerinde öğrencimizin okuldan

ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir.

Acil sağlık durumları dışında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir.

Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir.

Page 23: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

GEÇ KALMA

Öğrencilerin okula zamanında gelmesi ve derslere zamanında girmesi zorunludur.

YAPTIRIMLAR

Geç kalan öğrenci müdür yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır ve geç kağıdı alarak derse katılır.

6 geç kağıdı - Geç Uyarı Mektubu ve rehberlik görüşmesi8 geç kağıdı – Disiplin Kurulu Öncesi Uyarı Mektubu10 geç kağıdı – Onur Kurulu12 geç kağıdı – Disiplin Kurulu

Page 24: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

KIYAFET KURALLARI

Öğrenciler okula formaları ile gelirler.

Belirlenen kıyafet yönetmeliğine uymayarak 3 kez uyarı alan öğrenciler, o haftaki Çarşamba günü, okula serbest kıyafetle gelemezler.

Page 25: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

ETÜT UYGULAMASIBir dersten 3 kez ödev yapmayan ya da ders araç ve gerecini getirmeyen

öğrenci, okulda kalarak etüt saatinde çalışmalarını tamamlar

Velinin bilgilendirilmesi öğrencinin sorumululuğundadır

Ulaşım veli tarafından sağlanır.

3 kez etüt çalışmasına katılmak zorunda kalan öğrenci onur kuruluna sevk edilir.

Page 26: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

CEP TELEFONU

Öğrencilerimiz, cep telefonlarını kapalı ve dolaplarında kilitli olarak bulundurmak zorundadırlar.

Üzerinde ilk kez telefon bulunan öğrenciler hakkında kayıt tutulur ve telefon okul çıkışında teslim edilir.

2. kez, 1 hafta sonra teslim edilir.3. kez, dönem sonuna kadar telefon geri verilmez.İhtiyaç durumunda görüşmeler izin alınarak sadece

Müdür Yardımcısı odasında yapılır.

Page 27: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

BAŞARI BURSUBurslu olarak eğitimini sürdüren öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılı sonunda;

Başarı puanlarının 80.0 ve üzerinde olması Davranış notunun indirilmesine sebep olacak bir disiplin

cezası almamaları durumunda, bursları devam eder. 10. sınıf sonunda 9. ve 10. sınıf,

11. sınıf sonunda 9., 10. ve 11. sınıf başarı puanları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda yer alan puanlara göre yeniden düzenleme yapılır.

Bursu kesilen öğrencilerimiz, bir sonraki dönemlerde not ortalamaları tabloda belirtilen koşulları sağlıyor olması durumunda yeniden burs hakkı elde ederler.

Page 28: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

9. ve 10. Sınıf Sonu Başarı Puanı

Burs Oranı (%)

80.0 - 84.9 70

85.0 - 89.9 80

90.0 – 94.9 90

95.0 - 100 100

Page 29: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

Lise kısmına başarı bursu ile başlamayan öğrencilere;

10. sınıf sonunda 9. ve 10. sınıf, 11. sınıf sonunda 9.,10. ve 11. sınıf  yıl sonu

ortalamaları dikkate alınarak, tabloda yer alan puanlara göre başarı bursu verilir.

Page 30: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

9. ve 10. Sınıf Sonu Başarı Puanı

Burs Oranı (%)

80.0 - 84.9 70

85.0 - 89.9 80

90.0 - 94.9 90

95.0 - 100 100

Page 31: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

İDES (İLERİ DÜZEY EĞİTİM SINIFI)

Şu anki İDES öğrencilerimizin programa devamı için, sene sonu ağırlıklı puanlarının en az 75 olması,

İDES programına katılmak isteyen öğrencilerimizin 9. sınıf 1. dönem sonu veya 2.dönem sonu ağırlıklı puanlarının en az 80 olması gerekmektedir.

İDES, haftalık ders saatleriDevam zorunluluğu

Page 32: ODTÜ Geliştirme Vakfı  Özel Lisesi

BAŞARILAR…BAŞARILAR…

ODTÜ G.V. ÖZEL LİSESİODTÜ G.V. ÖZEL LİSESİ