odtÜ geliştirme vakfı Özel lisesi

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2016

78 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi. SUNUM AKIŞI. Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Aysun IŞIN (Müdür Yardımcısı) 9. sınıflar Rehber Öğretmeni – Ayşegül ARACI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ODT Gelitirme Vakf zel Lisesi

 • SUNUM AKIISnf Geme ve Snav Ynetmelii

  Aysun IIN (Mdr Yardmcs)

  9. snflar Rehber retmeni Ayegl ARACI

 • ORTA RETM KURUMLARISINIF GEME VE SINAV YNETMEL LE LGL AIKLAMALAR

  http://www.odtugvo.k12.tr/ankara/lise.aspx

 • RENC BAARISININ TESPTYazl snavSzl snavUygulamal snavdev ve projelerDers ii ve ders d eitim-retim faaliyetleri

 • PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler

  Semeli Dersler

 • NOT DZEN

  PuanNot Derece85-1005Pekiyi70-84 4yi55-69 3 Orta45-542 Geer25-441 Gemez0-240Etkisiz

 • AIRLIKLI NOT / PUAN

  Bir dersin arl, o dersin haftalk ders saati saysna eittir.

  Yl Sonu Baar Ortalamas Bir dersin yl sonu notu / puano dersin haftalk ders saati sayso dersin arlkl notu / puanDerslerin arlkl not/puan toplam Haftalk ders saatleri toplamYl sonu baar notu/puan

 • DERS YILI SONUNDA BR DERSTEN BAARILI SAYILMA

  I. Dnem notu GEMEZ (1) ise, II. Dnem notunun en az GEER (2)

  I. Dnem notu ETKSZ (0) ise, II. Dnem notunun en az ORTA (3) olmas gerekir. Birinci dnem notu 2, ikinci dnem notu 1 olan rencinin yl sonu notu 2 olur. Ancak bu renci o dersten BAARISIZ saylr.

 • DORUDAN SINIF GEMETm derslerden baarl (2 alan) renciler DORUDAN snfn geer.

  Bir veya daha fazla dersten baarsz olan, ancak yl sonu baar ortalamas 3.00 olan renciler ORTALAMA LE snflarn geer.

 • a) Her dersten baarl olma durumuYl sonu baar puan : 78/37 = 2.10 * Dorudan bir st snfa geer

  Dersin AdDers SaatiI.Dnem NotuII.Dnem NotuYl Sonu NotuArlkTrk Edebiyat32226Din Klt. Ve Ahlak Bil.12222Tarih21224Corafya22336Matematik40328Geometri22336Biyoloji21224Fizik22224Kimya22224Salk Bilgisi12222ngilizce922218Almanca/Franszca22224Beden Eitimi22224Dil Anlatm22224Resim/Mzik12222TOPLAM3778

 • b) Bir veya daha fazla dersten baarszlk sz konusu ise yl sonu baar puannn 3.00 veya 3.00n stnde olmas gerekirYl sonu baar puan: 117/37=3,16 * Dorudan bir st snfa geer.

  Dersin AdDers SaatiI.Dnem NotuII.Dnem NotuYl Sonu NotuArlkTrk Edebiyat33339Din Klt. Ve Ahlak Bil.15555Tarih25136 BAARISIZCorafya255510Matematik41114 BAARISIZGeometri22224Biyoloji23336Fizik20324Kimya20212 BAARISIZSalk Bilgisi15555ngilizce923327Almanca/Franszca255510Beden Eitimi255510Dil Anlatm255510Resim/Mzik15555TOPLAM37117

 • c) Baarsz olduklar ders saysn 3e indirenler, bu derslerden sorumlu olarak st snfa geerlerYl sonu baar puan: 106/37 = 2,86* Tarih, Matematik, Kimya derslerinden sorumlu olarak bir st snfa geer

  Dersin AdDers SaatiI.Dnem NotuII.Dnem NotuYl Sonu NotuArlkTrk Edebiyat33339Din Klt. Ve Ahlak Bil.14444Tarih25136 BAARISIZCorafya24448Matematik41114 BAARISIZGeometri21224Biyoloji22224Fizik20324Kimya20212 BAARISIZSalk Bilgisi15555ngilizce923327Almanca/Franszca22224Beden Eitimi255510Resim/Mzik15555Dil Anlatm255510TOPLAM37106

 • d) Yl sonunda baar ortalamas 3.00 n altnda olup, dersten fazla baarsz dersi olanlar snf tekrar ederlerYl sonu baar puan: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.

  Dersin AdDers SaatiI.Dnem NotuII.Dnem NotuYl Sonu NotuArlkTrk Edebiyat33339Din Klt. Ve Ahlak Bil14444Tarih25136 BAARISIZCorafya24448Matematik41114 BAARISIZGeometri21224Biyoloji22124 BAARISIZFizik20324Kimya20212 BAARISIZSalk Bilgisi15555ngilizce923327Almanca/Franszca22224Beden Eitimi255510Resim/Mzik15555Dil Anlatm255510TOPLAM37106

 • Baar puan ile geilemeyecektek ders DL ve ANLATIM dersidir

 • Dil ve Anlatm dersi baarsz olan bir renci rnei;Yl sonu baar puan : 139/37 = 3,75 Dil ve Anlatm dersinden Ortalama Ykseltme Snavna girer. Snavda baarsz olduu taktirde sorumlu olarak bir st snfa geer.

  Dersin AdDers SaatiI.Dnem NotuII.Dnem NotuYl Sonu NotuArlkTrk Edebiyat32226Dil ve Anlatm22124 BAARISIZTarih21224Corafya23236Matematik415312Geometri22224Biyoloji255510Fizik255510Kimya255510Salk Bilgisi15555ngilizce954545Almanca/Franszca255510Beden Eitimi255510Resim/Mzik15555Din Kltr ve Ahlak Bilgisi12222 TOPLAM37139

 • ORTALAMA YKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI

  Baarl veya baarsz / en fazla 4 ders

  Ortalama ykseltme ve snav takvimi

 • SORUMLU SINIF GEMEBaarsz olduu ders says 9. snfta en fazla 3, 10. ve 11. snflarda en fazla 2 olanlar bir st snfa devam ederler. Ancak, alt snflar da dahil toplam 5ten fazla sorumlu dersi bulunanlar baarsz saylr.

  Sorumluluk, o dersin sorumluluk snavnda baarl olunmas (45 puan- 2) halinde kalkar.

 • SINIF TEKRARIOrtalama ykseltme snavlar sonunda baarszl bulunup, yl sonu baar puan ile geemeyenler

  Sorumlu olarak snf geemeyenler

  Devamszlk nedeniyle baarsz saylanlar

  Snf tekrar, ortaretim sresince bir defa yaplabilir.

 • DL SSTEMTm derslerden baarl olan, Dnem puanlarnn arlkl ortalamas 70.00 den aa olmayan, Davran puan yz olan rencilerden ortalamalar,

  a) 70.00-84.99 arasndakiler Teekkr belgesi b) 85.00 ve daha yukar olanlar Takdir belgesi

  Bir ders ylnn her iki dneminde de Takdir belgesi alan rencilere, okulun yllk iftihar listesinde yer verilir.

 • DANIMANLIK Danman retmenler,

  rencinin akademik ihtiyalar dorultusunda ynlenmesine,Gerekli sorumluluklar almas iin beceri kazanmasna,evresiyle olumlu ilikiler gelitirmesine,Kendini tanmasna yardmc olur.

 • DEVAM - DEVAMSIZLIKOkula devam zorunludur. Devamszlk durumunda;

  e-posta ya da telefonla mdr yardmcs bilgilendirilir.

  2 gn geen devamszlklar resmi/zel salk kurumlarnca dzenlenecek raporla belgelendirilir ve takip eden 5 i gn iinde okul ynetimine bildirilir.

  Snav olduu gnlerde devamszlk yaplmas durumunda, o snavn telafisi iin RAPOR getirilir.

  lk derse girmeyen ya da ilk derse girdii halde ara derslere girmeyen renci yarm gn devamsz saylr.

  Ders yl iinde toplam 20 gn okula zrsz olarak devam etmeyen renciler, notlar ne olursa olsun baarsz saylr.

  zrl, zrsz ya da izinli devamszlk sresi toplam 45 gn aamaz.

  Snav gnlerinde okuldan izin alarak ayrlabilmek iin yarm gnn tamamlanmas gerekmektedir.

 • ZN DURUMUOkul saatlerinde rencimizin okuldan ayrlabilmesi iin velisinin okula gelerek Okul Mdrlnden ve/veya ilgili Mdr yardmcsndan izin istemesi gerekir. Acil salk durumlar dnda rencilerin okuldan ayrlmalarna izin verilmez. Velinin okula gelemedii zorunlu durumlarda, rencinin velisinden imzal izin dilekesi getirmi olmas gerekmektedir.Mazereti okul idaresi tarafndan uygun grld takdirde, renciye izin verilir.

 • GE KALMArencilerin okula zamannda gelmesi ve derslere zamannda girmesi zorunludur.

  YAPTIRIMLAR

  Ge kalan renci mdr yardmcs tarafndan szl olarak uyarlr ve ge kad alarak derse katlr.6 ge kad - Ge Uyar Mektubu ve rehberlik grmesi8 ge kad Disiplin Kurulu ncesi Uyar Mektubu10 ge kad Onur Kurulu12 ge kad Disiplin Kurulu

 • KIYAFET KURALLARI

  renciler okula formalar ile gelirler.

  Belirlenen kyafet ynetmeliine uymayarak 3 kez uyar alan renciler, o haftaki aramba gn, okula serbest kyafetle gelemezler.

 • ETT UYGULAMASIBir dersten 3 kez dev yapmayan ya da ders ara ve gerecini getirmeyen renci, okulda kalarak ett saatinde almalarn tamamlar

  Velinin bilgilendirilmesi rencinin sorumululuundadr

  Ulam veli tarafndan salanr.

  3 kez ett almasna katlmak zorunda kalan renci onur kuruluna sevk edilir.

 • CEP TELEFONU

  rencilerimiz, cep telefonlarn kapal ve dolaplarnda kilitli olarak bulundurmak zorundadrlar. zerinde ilk kez telefon bulunan renciler hakknda kayt tutulur ve telefon okul knda teslim edilir. 2. kez, 1 hafta sonra teslim edilir.3. kez, dnem sonuna kadar telefon geri verilmez.htiya durumunda grmeler izin alnarak sadece Mdr Yardmcs odasnda yaplr.

 • BAARI BURSUBurslu olarak eitimini srdren rencilerimizin bu eitim-retim yl sonunda;Baar puanlarnn 80.0 ve zerinde olmas Davran notunun indirilmesine sebep olacak bir disiplin cezas almamalar durumunda, burslar devam eder. 10. snf sonunda 9. ve 10. snf, 11. snf sonunda 9., 10. ve 11. snf baar puanlar dikkate alnarak aadaki tabloda yer alan puanlara gre yeniden dzenleme yaplr. Bursu kesilen rencilerimiz, bir sonraki dnemlerde not ortalamalar tabloda belirtilen koullar salyor olmas durumunda yeniden burs hakk elde ederler.

 • Lise ksmna baar bursu ile balamayan rencilere;10. snf sonunda 9. ve 10. snf, 11. snf sonunda 9.,10. ve 11. snf yl sonu ortalamalar dikkate alnarak, tabloda yer alan puanlara gre baar bursu verilir.

 • 9. ve 10. Snf Sonu Baar Puan Burs Oran (%)80.0 - 84.97085.0 - 89.98090.0 - 94.99095.0 - 100100

 • DES (LER DZEY ETM SINIFI)u anki DES rencilerimizin programa devam iin, sene sonu arlkl puanlarnn en az 75 olmas,DES programna katlmak isteyen rencilerimizin 9. snf 1. dnem sonu veya 2.dnem sonu arlkl puanlarnn en az 80 olmas gerekmektedir.DES, haftalk ders saatleriDevam zorunluluu

 • BAARILAR

  ODT G.V. ZEL LSES

  *4 yl sren Lise Eitiminin temelini oluturur.*Yksekretime hazrlanmann ilk basama olan YGS konular sistematik bir ekilde 9. snf mfredatnda yer almaktadr.*rencilerin AOBP ( Arlkl Ortaretim Baar Puan) ile tantklar ve bu konunun nemini mutlaka kavramalar gereken bir seviyedir.*Planl alma alkanlnn mutlaka yerlemesi gereken bir dzeydir

  ** retim programlar, rencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ynnde, bireysel farkllklarna ve ynelecekleri yksek renim programna uygun Ortak Dersler ve Semeli Derslerden oluur.* Ortak Dersler, her rencinin okulu bitirinceye kadar almakla ykml olduu derslerdir.* Semeli dersler;rencileri ilgi ve istekleri dorultusunda hedefledikleri yksek renim programna hazrlayan ve kiisel yeteneklerini gelitirmelerine imkan salayan derslerdir.

  * renci baarsn lme ve deerlendirmede beli not dzeni kullanlr. Snav, dev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Puanlarn not deeri ve derecesi tablodaki gibidir* 4 yln Yl Sonu Baar Puan Ortalamas DPLOMA PUANINI OLUTURUR.

  *Ders yl sonunda, tm derslerden baarl olan (Geer Not alan) renciler DORUDAN snfn geer.

  Bir veya daha fazla dersten baarsz olan, ancak yl sonu baar ortalamas 3.00 olan renciler ORTALAMA LE snflarn geer.

  renciler, renim grdkleri snfta baarl veya baarsz olduklar en fazla 4 dersten ortalama ykseltme snavna girebilirler. Bu snavlar, ders kesiminden bir hafta sonra balar ve sresi haftay gemezDorudan veya yl sonu baar ortalamas ile snfn geemeyen rencilerden alt snflardaki sorumlu olduu dersler de dahil, baarsz olduu ders says 9. snfta en fazla 3, 10. ve 11. snflarda en fazla 2 olanlar bir st snfa devam ederler. Ancak, alt snflar da dahil toplam 5ten fazla sorumlu dersi bulunanlar baarsz saylr.

  Sorumluluk, o dersin sorumluluk snavnda baarl olunmas (45 puan- 2) halinde kalkar.O dersin sene sonu notu/puan, yl sonu notu/puan ve ortalama ykseltme snavndan alnan notun/puann ortalamas alnarak oluturulur.

  *Ortalama ykseltme snavlar sonunda baarszl bulunup yl sonu baar puan ile geemeyenler

  Sorumlu olarak snf geemeyenler

  Devamszlk nedeniyle baarsz saylanlar

  snf tekrar ederler.

  Snf tekrar, ortaretim sresince bir defa yaplr. Ancak hazrlk snfndaki snf tekrar bu sreye dahil deildir.

  *Okul renci dl ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve baarlaryla stnlk gsteren, tm derslerden baarl olan, dnem puanlarnn arlkl ortalamas 70.00 den aa olmayan ve davran puan yz olan rencilerden; a) 70.00-84.99 arasndakileri Teekkr belgesi, b) 85.00 ve daha yukar olanlar Takdir belgesi ile dllendirir.

  Bir ders ylnn her iki dneminde de Takdir belgesi alan rencilere, okulun yllk iftihar listesinde yer verilir.

  *Danmanlk yapt renci grubu ile haftada 1 kez rehberlik saatlerinde buluur.Bunun dnda ihtiya duyduu durumlarda renciye bireysel randevu vererek destek olmaya alr. rencilerini dzenli olarak takip eder, sosyal becerilerinde yetkinlik salamak, Akademik baarlarn artrmak, zorlandklar ve yeterli olduklar alanlar farketmelerini salamak, Verimli ders alma yntemlerini retebilmek amacyla kaytlar tutar, mdr yardmcs, rehber retmen ve bran retmenleri ile paylar

  Disiplin konularnda, rehberlik programlarnn planlanmasnda yardmc olur.renciyi takip ederek kendisini tanmasna ve gelitirmesine yardmc olmak.

  *Ders yl iinde toplam 20 gn okula zrsz olarak devam etmeyen renciler, notlar ne olursa olsun baarsz saylr.

  *Bu durumlar saat 4ten sonra alnamayacak doktor randevular ya da vize bavurusunda eliliklerin verdii randevular olabilir.Akademik olarak baarl olan rencilerimize konularn tm ayrntlar ile retilmesine ,bu rencilerin bilgi ve bilgiyi kullanma becerilerinin arttrlmasna ,ayrca ulusal/uluslararas yarma/snavlarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandrlmasna yneliktir. u anki DES rencilerimizin bu programa devam edebilmesi iin sene sonu arlkl puannn 75 ve zerinde olmas gerekmektedir.DES programna katlmak isteyen rencilerimizin 9. snf 1. dnem sonu veya 2.dnem sonu puannn ;80 ve zerinde olmas yeterli olacaktr.

  DES; Matematik(3),Fizik(2),Kimya(2),Biyoloji(2) ve Trke(2) derslerinden oluan 11 saatlik bir programdr.Programa devam zorunluluu vardr.**