odtÜ mezunlari derneĞİ · 2018-06-05 · 6 derneğimiz toplumda saygı görmeye ve tüm odtÜ...

of 100 /100
1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2016 - 2018 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2016 - Mayıs 2018) 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Author: others

Post on 16-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  2016 - 2018 DÖNEMİ

  ÇALIŞMA RAPORU

  (Haziran 2016 - Mayıs 2018)

  2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

 • 2

  TOPLANTI TARİHİ

  Çoğunluklu

  Genel Kurul Tarihi : 2 Haziran 2018 Cumartesi

  Saat : 10:00 – 17:00

  Yer : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

  Seçimler : 3 Haziran 2018 Pazar

  Saat : 10:00 – 17:00

  Yer : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

  Çoğunluk aranmaksızın

  Genel Kurul Tarihi : 09 Haziran 2018 Cumartesi

  Saat : 10:00 – 17:00

  Yer : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

  Seçimler : 10 Haziran 2018 Pazar

  Saat : 10:00 – 17:00

  Yer : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

  Gündem

  1. Açılış ve Divanın Seçimleri,

  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  3. Gündemin Karara Bağlanması,

  4. 2016 – 2018 Dönemi Çalışma Raporu’nun, Mali Raporun, Denetim Kurulu Raporu'nun ve

  Bağımsız Denetim Raporu’nun Görüşülmesi ve Aklanması,

  5. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,

  6. Tüzük ve Yönetmelik Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

  7. 2018 – 2020 Dönemi Tahmini Çalışma Planının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

  8. 2018 – 2020 Dönemi Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

  9. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

  10. Dilek ve öneriler,

  11. Seçimler.

 • 3

  İÇİNDEKİLER

  1. GİRİŞ ........................................................................................................................ 5

  2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ .................................................................................... 12

  A) ÜYELERİMİZE ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ ..................................... 12

  B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ .......................................................... 18

  C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ ............................................................. 23

  D) DANIŞMA KURULU ..................................................................................................... 26

  E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ ..................................... 26

  F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ .............................................................................. 27

  G) KURUMSAL YÖNETİM .................................................................................................. 33

  H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ............................................................... 34

  1. LOKAL İKTİSADİ İŞLETME ..................................................................................... 34

  2. KONSOLİDE BÜTÇE ANALİZİ ................................................................................. 38

  3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ ve ETKİNLİKLERİMİZ…………………………………………………………….45

  A. KOMİTELER ............................................................................................................... 45

  1. Burs ve Yardımlar Komitesi ................................................................................... 45

  2. İşletme Komitesi .................................................................................................. 46

  3. Konsey Dayanışma Komitesi .................................................................................. 47

  4. Basın ve Yayın Komitesi…………………………………………………………………………………………………… 49

  5. Etkinlikler Komitesi…………………………………………………………………………………………………………... 51

  6. Örgütlenme Komitesi ............................................................................................ 53

  B. KOMİSYONLAR ........................................................................................................... 53

  1. Güncel Tartışmalar Komisyonu .............................................................................. 53

  2. Enerji Komisyonu ................................................................................................. 55

  3. Ankara Gönüllü Takımı Komisyonu ......................................................................... 56

  4. Doğa ve Çevre Komisyonu .................................................................................... 58

  5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu ................................................................. 59

  6. Ankara Gönüllü Takımı Sosyal Sorumluluk Komisyonu .............................................. 59

  7. Sosyal Medya Komisyonu ...................................................................................... 59

  C. KULÜPLER, ATÖLYELER ve ÇALIŞMA GRUPLARI .............................................................. 60

  1. Edebiyat Kulübü .................................................................................................. 60

  2. Arkeoloji Kulübü .................................................................................................. 61

  3. Tiyatro Kulübü ..................................................................................................... 61

  4. Koleksiyon Kulübü ............................................................................................... 62

  5. Sinema Kulübü .................................................................................................... 64

  6. Felsefe Kulübü ..................................................................................................... 66

  7. Gezi Kulübü ........................................................................................................ 67

  8. OMD Türk Müziği Korosu

 • 4

  9. ODTÜ Mezunları Derneği Profesyonel Bağlama Atölyesi ............................................. 67

  10. Maraton Çalışma Grubu ...................................................................................... 68

  11. Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu………………………………………………………………………………….70 4. DEVAM EDEN PROJELER .......................................................................................... 71

  1. ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi ............................................... 71

  2. ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ................................................................... 71

  3. ODTÜ Mezunları Derneği Basketbol Sahası ve Spor Salonu ........................................ 71

  4. ODTÜ Mezunları Derneği - Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü .................................... 72

  5. ODTÜ Mezunları Derneği Çocuk Akademisi .............................................................. 73

  6. ODTÜ Mezunları Derneği Sosyal Bilimler Enstitüsü ................................................... 73

  7. ODTÜ Mezunları Derneği Çocuk Korosu .................................................................. 74

  5. HAZİRAN 2016 - MAYIS 2018 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ………………………………………..73

  6. 2018 - 2020 YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI ve TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ ....... 74

  A. 2018 – 2020 Yönetim Dönemi Çalışma Planı .................................................................. 74

  1. 2018 – 2020 Yönetim Dönemi Dernek Çalışma Planı ................................................. 74

  2. 2018 – 2020 Yönetim Dönemi İşletme Çalışma Planı ................................................ 75

  B. 2018 – 2019 Yönetim Dönemi Tahmini Bütçe ................................................................ 77

 • 5

  1. GİRİŞ

  05 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda benimsenen çalışma

  planı ile seçilmiş olan 2016 - 2018 Dönemi Yönetim Kurulumuz; toplumumuzu, üniversitemizi ve

  derneğimizi ilgilendiren gündemlerle bağlantılı bir yönetim anlayışıyla; çağdaş, çoğulcu, sosyal

  hukuk devletini özümsemiş demokratik zihniyet ve özveri içerisinde iki yıllık çalışma dönemini

  tamamlamıştır. Yönetim Kurulumuz gerek ülkemiz, gerek üniversitemiz, gerek derneğimiz için

  zorlu bir süreçte görevi devralmıştır.

  Öncelikle Yönetim Kurulumuzun göreve gelmesinin birinci ayında darbe girişimi yaşanmıştır. 21

  Temmuz 2016’da 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal defalarca kez uzatılmış, bu süre zarfında

  onlarca vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu vb. kapatılmıştır. Ülkemiz iki yıldır OHAL koşullarında

  yönetilmektedir.

  Olağanüstü Hal koşulları tüm üniversiteleri olduğu gibi üniversitemizi de etkilemiştir. Haziran

  ayında yapılan Rektörlük seçimlerinde üniversitemizin rutin ve gelenekselleşmiş kabullerinin

  dışında bir atama süreci gerçekleştirilmiştir. Farklı boyut ve alanlarda olmak üzere diğer

  üniversitelerde olduğu gibi üniversitemiz üzerinde de baskı artmıştır. Üniversite bileşenlerimiz

  ülkemizde yaşanan korku ve baskı ortamından bağımsız düşünülemeyecek bir sürece mahkum

  edilmiştir.

  2016 Haziran ayını takip eden süreçte yönetim kurulumuzda birkaç kez görev değişikliği

  yaşanmıştır. İlk olarak 10 yıldır derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Himmet

  Şahin’in 3 Ekim akşamı aramızdan ayrılmasıyla birlikte yönetim kurulumuzun yanı sıra derneğimiz

  ve üniversitemiz de ciddi bir kayıp yaşamıştır. Kendisinin emanet olarak bıraktığı yönetim

  yaklaşımı, çalışmaları ve vizyonu bizlere ışık tutmaya devam etmiştir ve edecektir.

  Takip eden 3 aylık dönemde ise çeşitli nedenlerle 2 asil yönetim kurulu üyemiz istifa etmiş, 2 yedek

  yönetim kurulu üyemiz yönetim kurulundan ayrılmıştır. Bu sebeple Yönetim Kurulu’muzda görev

  değişiklikleri yaşanmıştır. Bu süreçte tüm yedek üyeleri ile birlikte Genişletilmiş Yönetim Kurulu

  üyelerimiz büyük özveri ile çalışmış ve bu süreci en az hasarla atlatmamız için çaba göstermiş,

  katkı sunmuştur. Gerek derneğimiz gerekse iktisadi işletmemizin işleyişinin aksamaması için

  gerekli önlemler alınmıştır. Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde yaşanan tüm

  olumsuzluklara rağmen derneğimiz demokratik kitle örgütü olarak aynı duruşla varlığını

  sürdürmüştür. Aynı zamanda üyelerimize ve ailelerine rahat nefes alabilecekleri ortamlar

  yaratmaya devam etmiştir.

  Derneğimiz her zaman olduğu gibi bu dönem de gerek üyelerimize gerekse üniversitemize,

  öğrencilerimize, mezunlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olmuştur ve bu bilinç

  ile hareket etmiştir. Duruşumuzun özünü, üyelerimiz, ODTÜ’lü kimliğini edindiğimiz üniversitemiz,

  ODTÜ mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasında yaratılan dayanışma bilinci oluşturmuştur.

  ODTÜ mezunları, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak toplumsal yaşamı pek çok konuda

  olumlu yönde etkileyen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerdir. Üniversitelerin ve toplumun

  karanlığa sürüklenmeye çalışıldığı bu dönemde, derneğimiz üzerine düşen sorumluluğun giderek

  artacağının farkında olarak, mezunlarımız ve üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte artan

  sorumluluğunun gereklerini yapmaya devam etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullara

  yabancılaşmadan, çağdaş ve demokratik bir yaklaşımla toplumsal sorunlara karşı çözümün parçası

  olma yaklaşımını sürdürmektedir. ODTÜ mezunlarını buluşturma misyonu ile çalışmalarını sürdüren

 • 6

  Derneğimiz toplumda saygı görmeye ve tüm ODTÜ Bileşenleri için önemli bir paydaş olmaya devam

  etmektedir.

  ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu’nun üstlendiği temel sorumlulukları üç kategoride

  sınıflandırabiliriz:

  Mezunlarımızın birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı, ortak akıl oluşturduğu bir ortam

  yaratmak,

  ODTÜ Bileşenlerini bir araya getirerek bir dayanışma ortamı oluşturmak,

  Toplumsal sorunlara karşı farkındalık/duyarlılık geliştirmek amacıyla üyelerine ve kamuoyuna

  yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak.

  2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulumuz bu temel sorumluklar çerçevesinde;

  Üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, sosyal aktiviteler/etkinlikler/eğitimler aracılığıyla

  üyelerin taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye,

  ODTÜ Bileşenleri ile ilişkileri geliştirmeye,

  Konsey kurumsal yapısı altında ODTÜ mezun dernekleri ile ilişkileri geliştirmeye,

  Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık göstermeye,

  Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirmeye,

  Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesine,

  Dernek İktisadi İşletmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaya

  yönelik çalışmalar yapmıştır. Yönetimimiz bu çalışmaları, çağdaş, insan haklarına saygılı, eşitlikçi,

  demokratik, hukuk devleti kurallarına uyan ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden

  yaklaşımlarla yürütmüştür. Bizlerle dayanışma içerisinde olan çalışma gruplarına gönüllü destek

  veren tüm üyelerimize sundukları değerli katkılar, ürettikleri bilgiler ve gösterdikleri dayanışma

  için çok teşekkür ederiz.

  Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği günden itibaren derneğimiz, üniversitemiz ve ülkemizde

  yaşananlar doğrultusunda acil görev ve sorumluluklarını tespit etmiş; çalışma programı ve

  uygulamalarında somut durumun gerektirdiği değişiklikleri ve güncellemeleri yapmıştır.

  Bu süreçte önümüze koyduğumuz ve sürecin de bize dayattığı en önemli görevlerden biri dernek

  kurumsal yapısına yönelik başlatılan sürekli ve devamlı iyileştirmeleri sürdürmek olmuştur. Bu

  anlamda, derneğin sağlıklı bir biçimde işleyişini devam ettirebilmek için ihtiyaç tespiti yapılmış ve

  ofis çalışanlarının görev tanımları ve idari ofis çalışma düzeni gözden geçirilmiştir. Üyelik sürecinin

  hızlandırılması ve kolaylaştırılması için Üyelik Yazılımı Programı geliştirilmiştir. Kullanıma hazır

  halde bulunan program bir sonraki Yönetim Kurulu’na devredilecektir.

  Derneğimiz üyeleri ile var olmakta, üye aidatları hem maddi hem manevi yönden derneğimizi

  ayakta tutan en önemli kalem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim dönemimiz boyunca yeni üye

  kayıtları ve üyelik iptalleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Derneğimizin tahsil etmekle yükümlü

  olduğu üye aidatlarına yönelik üyelerimize hatırlatmalar yapılmış ve birikmiş borcu olan üyelerimiz

  gruplandırılarak iletişime geçilmiştir. Devam eden bu çalışma sonunda borcu olan tüm üyelerimize

  ulaşılıp ödeme yapamama sebepleri belirlenmiş, çeşitli düzenlemelerle aidatların tahsil edilebilmesi

  için gerekli adımlar atılmıştır. (Bknz Sayfa 15)

 • 7

  Günümüzde internet kullanımı hem bilgi akışı hem de araştırma/ geliştirme çalışmaları açısından

  hayati öneme sahiptir. ODTÜ MD Web TV projemiz hem olanaklarımız hem de içinde bulunduğumuz

  koşullar göz önünde bulundurularak güncellenmiştir. Bu anlamda ilk olarak internet sitemiz

  dinamik ve kullanıcı dostu olarak yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca kurumsal sosyal medya

  platformları da aktif şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Gerekli yatırımlar yapılarak, derneğimizin

  her köşesinden güvenli ve kesintisiz bir şekilde internete erişim sağlanmıştır.

  Kurumsallaşmanın bir gereği olarak sosyal medya hesaplarının kullanımını düzenlemek amacıyla

  Sosyal Medya Komisyonu oluşturulmuş ve Sosyal Medya Yönergesi hazırlanmıştır.

  Diğer bir konu ise dernek hafızasının geliştirilmesi olmuştur. Bu anlamda, bu dönem de olmak

  üzere 10 yıldır derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen ve 3 Ekim 2016 tarihinde

  yitirdiğimiz Himmet Şahin nezdinde dernek yönetim anlayışının konu edildiği bir belgesel

  hazırlanmıştır. Belgesel ODTÜ’nün son on yıllık siyasi tarihine de tanıklık etmektedir. Belgeselin

  hazırlanması sırasında derneğimize dair önemli miktarda arşiv görüntüleri elde edilmiş, bunların

  muhafaza edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. “ODTÜ’ye Değer Katanlar” projesi

  geliştirilmiş, bu anlamda ilk etkinliğimiz Sayın Engin Karaesmen onuruna yapılmıştır. Engin

  Karaesmen’e hitaben hazırlanan mektuplar hocamız nezdinde ODTÜ’nün bir dönemini anlatan

  niteliktedir. Hazırlanan mektuplar kitaplaştırılarak tarihe not düşülmüştür. ODTÜ’ye Değer

  Katanların önümüzdeki dönemlerde de derneğimizde ağırlanması dernek ve üniversite hafızamız

  için önemlidir.

  Arşivin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 68’in 50. yılı kapsamında 19

  Ağustos 1966’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için aralarında Sinan Cemgil gibi isimlerin

  katıldığı yaz stajlarının hikayesini anlatan “Bir Destan Stajın 50 Yıl Ardından – Muş/ Korkut” isimli

  sergiye ve Belgesel gösterimine ev sahipliği yapılmıştır. Selçuk Pehlivanlı tarafından derneğimize

  bağışlanan arşiv, çalışmalarımıza önemli katkıda bulunmuştur.

  Üyelerimiz arasında kalıcı bir iletişim kurulması, yeni etkileşim ve paylaşım alanlarının yaratılması

  her dönem olduğu gibi bu dönemde önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla çalışma yapılmak istenen tüm

  alanlar desteklenmiş, kulüp ve komisyon kurma imkanları yaratılmış, çalışma grupları

  oluşturulmuştur. Dernek bünyesinde çok sayıda sanatsal ve kültürel faaliyet gerçekleştirilmiş ve

  yıl boyunca gerçekleştirilen bu faaliyetler ile çok sayıda üyemiz ve yakınının tesisimizi kullanmasına

  aracı olunmuştur. Gerçekleştirilen seminerler ve kurslar aracılığı ile derneğimizin fiziki alanının

  üyelerimiz ve yakınları tarafından aktif kullanılması sağlanmıştır (Bknz Sayfa 52).

  Cüppelerin postallarla çiğnenmeye, bilimin ışığının karartılmaya çalışıldığı bu dönemde, derneğimiz

  bilimsel çalışmalara katkı sağlanması için de önemli adımlar atmıştır. ODTÜ Bileşenlerinin

  ortak çağrısı ile basın açıklaması yapılmış (Bknz Ek 1) ve OHAL sürecinde bilim insanlarına karşı

  yapılan haksızlıklara karşı net tutum sergilenmiştir. Yine ODTÜ Bileşenleri olarak KHKlar ile ihraç

  edilen bilim insanlarına destek olmak amacıyla “ODTÜ Bahar Dersleri” gerçekleştirilmiş toplamda

  12 ders düzenlenmiştir (Bknz Ek 2). Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim

  elemanları ve öğrencileri ile dayanışma içinde olunmuştur (Bknz Ek 4). Derneğimiz,

  üniversitelerden atılan ve atılmak istenen bilimsel düşünceye kapılarını sonuna kadar açmıştır.

  Bilimsel çalışmalara destek olmanın yanında, insan haklarına olan inançla ayrımcılığa ve hak

  ihlallerine karşı mücadale etme anlayışımızın gereği olarak insan haklarına yönelik çeşitli projelere

  katkı sağlamıştır. 2010 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde faaliyetlerini yürütmekte olan

  İnsan Hakları Merkezi, ülkemizde yaşanan son gelişmelere paralel olarak işlevsizleştirilmiştir.

  Merkezin çalışmalarına derneğimiz kapılarını açmış, projenin devamının sağlanmasının ardından

  kendi evi olan Mülkiyeliler Birliği’ne devredilmiştir.

 • 8

  Öte yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü projemizin hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmalar

  yapılmaya başlanmış; Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı gibi önemli kurumlar

  ile görüşmeler yapılmıştır. Konsey Dayanışma Komitesi’nin çağrısıyla yapılan “Akademisyenler Alt

  Çalışma Grubu” toplantısı, çalışmaların yoğunlaşması ile “ODTÜ Mezunları Derneği Sosyal

  Araştırmalar Çalışma Grubu”na dönüştürülmüştür. Bu anlamda ilk olarak ODTÜ Öğrenci Profili

  ve Mezun Profili çalışmalarına başlanmıştır.

  16 Nisan 2017’de ülkemiz oldukça önemli bir referandum için sandığa gitmiştir. Derneğimiz

  referandum öncesi bir forum yaparak, çıkan öneriler doğrultusunda, referandum sürecinde çeşitli

  çalışmalar yapmak üzere 4 çalışma grubu oluşturmuştur. Bu forumun katkıları ile basın açıklaması

  yapılmış ve referandum sürecini ODTÜ’lü olma bilinci ile nasıl değerlendirdiğimiz kamuoyu ile

  paylaşılmıştır (Bknz Ek 3). Bu süreçte çalışma gruplarının katkısı ile 3 adet “Sandık Güvenliği

  Semineri” gerçekleştirilmiş, çok sayıda üyemizin sandıklarda görevli olmasına aracı olunmuştur.

  Anayasa Maddeleri Çalışma Grubu üç kez toplanarak değişiklik maddelerini değerlendirmiş ve

  değerlendirmeleriyle yönetim kuruluna destek olmuş, yürütülen çalışmalara yol göstermiştir.

  Referandum sürecinde “Olağanüstü İhlaller: OHAL ve Hukuksuzluk” ve “Referandum Sonrası

  Türkiye “Bir Antropolog Gözüyle Değerlendirme” panelleri gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak

  çok sayıda demokratik kitle örgütünün ve platformun referandum sürecine yönelik etkinliklerine

  ev sahipliği yapılmıştır. Bilimsel veriler ışığında bilgi üretilerek medya ve sosyal medya kanalları ile

  sürece katkı sağlanmıştır.

  24 Haziran 2018 erken seçim sürecinde ise derneğimiz; milletvekili adayları, aydınlar ve

  akademisyenlerle seçim sürecinin tartışılması için panel ve söyleşiler düzenlemiştir.

  Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte ODTÜ Bileşenleri arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik

  çalışmalar devam etmiştir. ODTÜ mezunları Konseyi’nin önerisi doğrultusunda ODTÜ

  Rektörlüğü’nün desteği ile ODTÜ Mezunlarının iletişimini arttıracak bir mobil uygulama çalışmasına

  başlanmış, üniversite yönetimimizle yapılan toplantılarda her türlü destek sağlanmıştır. Çalışma

  daha sonra üniversite tarafından tek başına yürütülmüştür. ODTÜ Bileşenleri olarak belirli

  aralıklarla yapılan toplantılarda üniversite gündemi değerlendirilmiştir.

  Üniversitemizin fiziki bütünlüğü her dönem olduğu gibi bu dönem de önceliğimiz olmuştur. Bir

  önceki dönem öngördüğümüz gibi, rant uğruna başkentimizin en önemli yaşam alanlarından ve

  kentin ekosistemine önemli katkısı olan kampüsümüze saldırılar artmıştır. Yönetim Kurulumuz bir

  önceki dönemden edindiği deneyim ile bu konuda hazırlıklarını yapmıştır. Gerek Mezunlar

  Konseyi’nde gerekse Ankara’nın tüm demokratik kitle örgütleri, mahalle ve çevre örgütleri ile

  iletişime geçerek konuya dair farkındalık yaratmıştır. Bu konunun yalnızca ODTÜ’nün değil

  Ankara’nın sorunu olduğu bilinciyle Yeşil Ankara Platformu adı altında birçok kitle örgütü bir araya

  getirilmiştir. Platform yaz aylarında çalışmalarına başlamış, Ankara’nın yeşil alanlarının öneminin

  tüm kamuoyu ile paylaşılması, sürecin şeffaf ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için çaba

  harcamıştır. Konuya dair birçok kez forum düzenlenmiştir. Öte yandan kampüsümüze yapılan bir

  gece baskını ile yine yüzlerce ağacımızı katledilerek birçok canlının yaşam alanını yok edilmiştir.

  Şehir Hastanesine yol bahanesiyle yapılan bu kıyım, önümüzdeki süreçte de devam edecek,

  kampüsümüz ve şehrimiz için tehdit unsuru olmayı sürdürecektir. Derneğimiz kampüs bütünlüğünü

  ve Eymir’i savunmaya devam edecektir.

 • 9

  Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Öğrencilerimizin yanında olma sorumluluğu ile kurduğumuz ilişkiler

  devam ettirilmiş, var olan iletişim kanalları geliştirilmiştir. ODTÜ öğrenci topluluklarının talepleri ile

  faaliyetleri ayni ve nakdi olarak desteklenmiş, öğrencilerimizin mezun olmadan önce dernekle ilişki

  kurmaları için çalışmalar yürütülmüştür. Derneğin imkanları doğrultusunda desteklediği gruplardan

  bazıları: ODTÜ Radyo Topluluğu, ODTÜ Evrim Ağacı Grubu, ODTÜ’lü öğrencilerin yürüttüğü “Bana

  Bir Kitap Çizer Misin Projesi”, ODTÜ Lodos Topluluğu’dur.

  Üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler ile dönem başlarında buluşma gerçekleştirilerek,

  derneğimizin kendilerine sunduğu imkanlar tanıtılmıştır. Yeni mezunlarımıza iş yaşamında rehberlik

  edebilmek için kendileri ile iletişime geçilmiştir. Öğrencilerimizin düzenli aralıklarla dernek

  faaliyetlerinden haberdar olmaları sağlanmış, staj ve iş imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmak için

  çalışılmış ve yönlendirmeler yapılmıştır. Önümüzdeki dönem daha fazla öğrencimize ve yeni

  mezunumuza ulaşmak için çalışmalara devam edilecektir.

  Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olabilmek için oluşturduğumuz burs fonu için yeni projeler

  üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan en önemlisi Maraton Çalışma Grubu’nun (MÇG) kurulmasıdır.

  Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen maratonlara katılarak burs toplama girişimleri Yönetim

  Kurulu üyelerimizin yoğun çabalarıyla çığ gibi büyümüş ve oluşan ilginin ve yapılan çalışmaların

  artması sonucunda ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğü doğrultusunda bir çalışma grubu kurulmuştur.

  Ankara’da yaşayan üyelerinin, ODTÜ mezunlarının ve ODTÜ dostlarının yardımseverlik koşularına

  katılması ve çevrelerindeki bağış potansiyelinin kullanılmasını hedefleyen çalışma grubu, 2017’de

  iki organizasyona toplu olarak katılmış; 2018’de ise bir organizasyona toplu, iki organizasyona

  kısmi olarak katılmıştır. Kurulduğu günden itibaren toplamda 15 ay kadar bir sürede 500.000 ₺

  üzerinde bağış toplayan MÇG, ODTÜ öğrencileri için toplanan burs bağışlarının artmasını sağlayarak

  ODTÜ MD burs fonunun büyümesine destek olmuştur. (Bknz Sayfa 68)

  Üniversitemiz için üniversitemiz ile iletişimimizi kuvvetlendirmek adına önceki dönemlerde ODTÜ

  öğrencileri, öğretim üyeleri, idari personel ve mezunların oluşturduğu ODTÜ Bileşenleri

  kültürünün devamı sağlanarak üniversitemizi ilgilendiren konularda ortak tavır almak üzere birlikte

  yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Toplumsal sorunlara karşı ODTÜ kimliğine ve

  geçmişinden kazandığı değerlere sahip çıkarak ortak tutum alınmaktadır. Yine aynı amaçla geçmiş

  dönemlerde üniversitemizle derneğimiz arasında kurulan bağın, üniversitemizin yeni yönetimi ile

  sürdürebilmesi için yoğun mesai sarf edilmiştir. Danışma Kurulu ve Konsey toplantıları ile

  deneyimler paylaşılmış, karşılıklı öneriler geliştirilmiştir. Ülkemizin farklı illerinde örgütlenen diğer

  mezun dernekleri ile kurulan iletişim sürdürülmektedir. ODTÜ Mezunları Derneği olarak tüm ODTÜ

  mezun derneklerini bir araya getiren Konsey Başkanlığı yönetimimiz tarafından devam

  ettirilmektedir.

  ODTÜ mezunları yurtdışında da birçok ülkede önemli işler yapmaktadır. Üniversitemiz mezunlarının

  geleceğini şekillendirmekte, ODTÜ’lü olma bilinci üniversitemize katkı sağlama isteğini

  arttırmaktadır. Bu amaçla yurtdışında bulunan mezunlarımız ile iletişim arttırılmaya çalışılmakta,

  üniversitemize katkı sağlamaları için gerekli fırsatlar yaratılmaktadır. Bu anlamda Avrupa’da

  yaşayan ODTÜ mezunlarının, 2017’de Paris’te, 2018’de Viyana’da olmak üzere gelenekselleşmekte

  olan iki buluşması desteklenmiştir.

  Çocuklarımız umudumuz, gençlerimiz geleceğimizdir! Üyelerimiz ve aileleleri için bir yaşam alanı

  olarak kurguladığımız derneğimizde çocuklarımızın güzel ve kaliteli zaman geçirmesi için çalıştık.

  Himmet Şahin Çocuk Parkımız, çocukları toplumun umudu olarak gören ve onlar için eşit, özgür ve

  demokratik bir dünya için mücadele eden Himmet Şahin’in anısını ve düşüncelerini gelecek

  nesillere taşımayı amaçlamaktadır. Yaptığımız çocuk etkinliklerinin, spor ve yaz okulu

 • 10

  aktivitelerinin yanı sıra, Çocuk Akademisi, Çocuk Korosu gibi çalışmalarımız çocukların yaşamına

  dokunarak çocukları kültür, sanat ve bilimin ışığında yetiştirmek için alanlar açmaktadır.

  Derneğimiz, “Geçmişimiz geleceğimizdir” diyerek geçmişimize sahip çıkmaya devam etmektedir.

  Bu anlamda her yıl düzenlenen 2 Aralık ve 6 Mayıs anmalarının yanında iki yıldır 8 Haziran’da

  Ertuğrul Karakaya vurulduğu yerde anılmaktadır. 1968’in 50. yılı da çeşitli etkinliklerle anılmıştır.

  Erdal Eren anması yapılmış, 10 Ekim, Suruç ve 13 Mart katliamlarında kaybettiklerimiz anılmış,

  basın açıklamaları yapılmıştır. Uğur Mumcu’yu anma etkinliklerine katılınmış, Felsefe Kulübü

  üyemiz Yaman Örs için bir anma etkinliği düzenlenmiştir. Eşitlik, özgürlük ve demokrasi; özerk ve

  demokratik üniversite mücadelesinin önemli isimleri yolumuzu aydınlatmaya devam etmiş, ölüm

  ve doğum günlerinde saygı ile anılmıştır. 2 Aralık anmasında ve 6 Mayıs etkinliklerinde bizlerle

  birlikte olan ve ODTÜ tarihine ve kültürüne sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

  Derneğimiz her yıl, hem uluslararası mücadele günlerinde hem de ülkemizi derinden etkileyen

  toplumsal olayların yıl dönümünde kitle örgütlerinin çağrıcısı olduğu etkinliklere katılmaya devam

  etmiş; bu konularda derneğimiz çatısı altında da çeşitli organizasyonlar yapmıştır.

  Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri

  ve meslek odaları ile ilişkiler artarak devam ettirilmiş ve “nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya

  istiyoruz?” ortak paydasında dünya görüşümüzün örtüştüğü kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde

  olunmuş, ortak etkinlikler yapılmıştır. Bunların yanı sıra ortak etkinlikler düzenlenmiş, demokratik

  kitle örgütlerinin bir araya geldiği organizasyonlarla pek çok sivil toplum örgütü, topluluklar ile

  dayanışma içerisinde olunmuştur.

  Derneğimizde, ülke gündeminde yer alan konularda ve aynı zamanda üyelerimizin taleplerine ve

  ilgi alanlarına yönelik, sağlık, eğitim, çevre, siyasi gelişmeler/süreçler, hukuk, sanat ve daha pek

  çok konuda, paneller, söyleşiler, seminerler, çalıştaylarda ortaya çıkan bilgiler kamuoyu ile

  paylaşılmış, yeni dayanışma ağları oluşturulmuştur. Duyarlılık ve farkındalık geliştiren sosyal ve

  toplumsal projelerle mevcut sorunların tespiti ve giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

  Yönetim Kurulu olarak 2016 – 2018 yönetim döneminde de işletme çalışma planı çerçevesinde

  üyelerimize sunulan hizmet ve ürün kalitesinden taviz verilmeksizin en iyi hizmeti sunma

  çabalarımız devam etmiştir. Vişnelik tesisinin bakım, onarım, yenileme çalışmaları kapsamında

  faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi dernek bünyesinde yapılan

  yeni yatırımların dışında, ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmiş, ticari olmayan bir fiyatlama politikası

  güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel

  verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin düşürülmesi ile dernek ve İktisadi İşletme’nin bir bütün

  olarak yaşaması sağlanmıştır.

  Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları şu şekildedir:

  Dernek arazisi Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle temizlenmiş, verimli toprakla kaplanmış,

  ağaç dikimine hazır hale getirilmiştir.

  Dernek arazisinin ağaçlandırılmasına yönelik olarak ODTÜ’yü ODTÜ yapan, ODTÜ’lülerin

  önemli geleneklerinden biri olan ağaç dikme geleneğimizi “Benim de Bir Dikili Ağacım Olsun!”

  etkinliği altında iki kez yapılmış, araziye 380 adet ceviz ağacı ve meyve ağaçları dikilmiş ve

  ağaçların büyük kısmı sorunsuz bir şekilde yeşermiştir.

 • 11

  Yıpranan tesisat borularının bir kısmı olabilecek en uygun maliyetlerle yenilenmiş, boya-

  badana işleri, dış cephe bakımları yapılmış, gürültü ve güvenlik önlemleri çerçevesinde Çim

  Amfi otopark cephesi ve yeni ODTÜ yolu cephesi duvar çalışmaları tamamlanmıştır.

  Toplantı salonlarında kullanılan yaklaşık 1000 adet sandalyenin onarımı/döşemesi, bu konuda

  yetkin bir personel ile piyasanın oldukça altında rakamlara yenilenmiştir.

  Bundan sonraki süreçlerde yüksek maliyetli sebze alımını azaltmak için dernek arazisinde boş

  bir alan yaratılmış, sebze ekimine uygun hale getirilmiş, domates, biber vb. sebze fideleri

  dikilmiş ve mutfağımızda kullanmak üzere kendi sebzelerimizi yetiştirme yolundaki

  çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

  Yönetimimiz, spora ve sporculara verdiği önemle, tesis içerisinde yer alan ve yap-işlet-devret

  modeliyle hizmet sunan tenis kortları, basketbol salonu, eskrim salonu faaliyetlerine imkanları

  doğrultusunda elinden gelen tüm desteği sunmuştur. Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü

  işbirliği ile yürütülen eskrim çalışmaları başarıları ile gururlandırmıştır. Ankara’nın önemli bir

  ihtiyacını karşılamaya devam eden kapalı kortlara, çok amaçlı spor salonlarına talep artmıştır.

  Spor tesislerine olan yoğun ilgi ve özellikle Eskrim Kulübü sporcularının almış olduğu ödüllerle

  dernek bünyesindeki çalışmalar görünür kılınmıştır.

  Üye veri tabanı, dernek ve işletme olarak, kasalar ve satın alma birimleri bütününde ele

  alınarak güncellenme çalışmaları sonrasında kullanıma hazır hale getirilmiştir.

  Teknolojik gelişmelerden daha fazla yararlanılması, üyelik işlemlerinin web sayfası üzerinden

  yapılabilmesi, dernek faaliyetlerinin en hızlı şekilde duyurulabilmesi amacıyla dernek web

  sayfası güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

  İktisadi İşletme’ye 48 m²’lik meyve ve sebzenin muhafaza edileceği yeni bir soğuk hava

  deposu yapılmıştır.

  Çim Amfi’de bulunan bar alanı sponsor desteği ile yenilenmiştir.

  Çocuk parkı ODTÜ’lüler, üyeler ve ODTÜ dostlarının desteği ile Himmet Şahin Çocuk Parkı

  adıyla yenilenmiş, çocukların ve üyelerin keyifli vakit geçireceği bir ortam yaratılmıştır.

  İktisadi işletmenin bütün masa örtüleri yenilenmiştir.

  Havuz tadilatı yapılmıştır.

  Çocuk Oyun Salonu’nun zemini yenilenmiştir. Duvarları çocukların hoşuna gidebilecek çizgi

  film karakterleri ile kaplanmış ve boyanmıştır.

  Yaptığımız çalışmalarda ve sergilediğimiz ODTÜ duruşunda bizleri yalnız bırakmayan, takdir eden,

  destek olan ve dayanışan tüm üyelerimize, mezun derneklerimize, üniversitemize, mezunlarımıza

  ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliriz.

 • 12

  2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  A) ÜYELERİMİZE ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

  1. Üyelerimiz arasındaki iletişimi arttırmak

  Derneğimizin mezunları arasındaki iletişimin artması, dayanışmanın sağlanması ve

  mezunlarımıza kendileri ifade edebilecek ortamların yaratılmasına katkı sağlanması adına

  çalışmalar sürmektedir.

  Bu amaçla üyelerimizin birlikte zaman geçirebileceği, çeşitli konularda fikir alışverişi

  yapabileceği, gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamda dayanışma sağlayabileceği

  ortamlar oluşturulmaktadır.

  Geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemi boyunca 32 söyleşi, 18 panel ve 12 forum yapılarak,

  özel ve genel konularda üyelerimizin paylaşımını arttırmak hedeflenmiştir.

  Yapılan forumlarda alınan kararların uygulanması konusunda denetleme mekanizmaları

  oluşturulmuş, kimi konularda özel olarak geçici çalışma grupları oluşturulmuştur.

  Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de 25 Haziran 2016 ve 1 Temmuz 2017

  tarihlerinde “Mezunlar Günü” yemeği yapılmıştır.

  2. Üyelerimizin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak için alanlar açmak

  Derneğimiz, üyelerinin çok yönlü gelişimi için olanak sağlamaktadır. Kültürel, sanatsal ve

  sportif aktivitelerle zihinsel ve bedensel rahatlık sağlanabilecek ortamların niteliğini ve

  niceliğini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Acenteler ve çeşitli kuruluşlar ile

  yapılan anlaşmalar çerçevesinde üyelerimizin gezi, organizasyon ve seyahatlerinde kaliteli

  ve kolay hizmet almalarını sağlayan projeler üretilmektedir. Spor alanlarının niteliği ve

  çeşitliliği arttırılmaktadır.

  Çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları ile üyelerin bilgi üretmelerine ve

  paylaşmalarına olanak sağlanmaktadır. Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Arkeoloji Kulübü,

  Tiyatro Kulübü, Felsefe Kulübü, Gezi Kulübü ve Koleksiyon Kulübümüz geliştirdikleri sosyal

  ağlar ve ürettikleri bilgileri ile mezun ve üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda

  bulunmaktadırlar. Maraton Çalışma Grubumuz yalnızca öğrencilerimize burs sağlamak değil

  ayrıca üyelerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve doğru beslenme konusunda bilgilendirmek

  amacıyla etkinlikler yapmıştır. Mezunların bir araya gelebilecekleri, kendilerini ifade

  edebilecekleri çekim merkezi oluşturulmaktadır.

  Gündeme dair ve komisyon/komite/ çalışma gruplarımızın organize ettiği söyleşi ve

  panellerle alanında uzman birçok isim üyelerimizle buluşturulmuştur (Bknz Ek 6).

  Konsey İş Merkezi (KİM) web sitesi aracılığı ile mezun ve üyelerin iş arama/bulma

  süreçlerinde bağlantı imkanı yaratmaktadır.

 • 13

  3. Üyelerimizin aile bireylerinin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak ortamlar

  yaratmak

  Derneğimiz yalnızca üyeleri için değil üyelerinin aileleri için de zaman geçirebilecek ortamlar

  yaratmaktadır. Bu anlamda çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunabilecek çeşitli

  etkinlikler düzenlenmekte, doğa ile iç içe olabilecekleri aktiviteler organize edilmektedir.

  Doğal hayattan giderek uzaklaşan çocuklarımıza ağaçları, bitkileri ve hayvanları tanıtmak

  amacıyla hayvanlarla iletişim kurup sevmeyi öğrenebilecekleri, eğlenerek doğayı korumaları

  gerektiğini anlayabilecekleri bir ortam yaratmak için imkanlarımız doğrultusunda Vişnelik’te

  doğal bir park alanı oluşturulmuştur. Hızla yok edilen doğal ortamları sahiplenecek bir

  gelecek yaratmak için, doğayla doğrudan iletişim kurabilen çocuklar yetiştirmenin hepimizin

  sorumluluğunda olduğunun bilinci ile üyelerimizden gelen destekler ile çalışmalar

  sürdürülmüştür, bu alanlar genişletilmiştir.

  Çocuklarımız için Çocuk Koromuz ve Çocuk Akademimiz bu dönem başlattığımız yeni

  projelerimizdir. Çocuklarımızın keyifle zaman geçirdiği Vişnelik oyun alanımızın yer

  döşemeleri ve duvar kaplaması yenilenmiş, açık alanda bulunan Çocuk Parkımız yenilenerek

  Himmet Şahin Çocuk Parkı olarak yeniden hizmete açılmıştır. Derneğimiz daha fazla bitki

  ve hayvan çeşidine de ev sahipliği yapmak için yatırımlar yapmıştır.

  4. Derneğimizin daha fazla sayıda mezunumuz için odak haline gelmesini

  sağlamak, üye sayısını arttıracak projeler geliştirmek

  Üniversitemiz bugüne kadar 130 binin üzerinde mezun vermiştir. Üyelerimizin yanında

  mezunlarımızın tümüne ulaşmak ve onları derneklerimize yönlendirmek temel

  amaçlarımızdan biridir.

  Üye Profil Çalışması1

  18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ODTÜ Mezunları Derneği’nin 6848 asıl üyesi vardır. Üye

  profilimiz çeşitlilik göstermekte, üniversitemizin 42 farklı bölümünden mezun olmuş

  üyelerimiz bulunmaktadır.

  1 Bu çalışma Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu’nun Mezun Analizi çalışmasının bir parçası olarak yapılmıştır.

 • 14

  Resim 1: Fakültelere/ Enstitülere Göre Üye Oranı

  Resim 2: Bölümlere Göre Üye Sayıları

  Mühendislik Fakültesi

  60%

  Fen Edebiyat Fakültesi

  15%

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  14%

  Mimarlık Fakültesi7%

  Eğitim Fakültesi

  3%Enstitüler

  1%

 • 15

  Resim 3: Mezuniyet Yıllarına Göre Üye Oranları

  Mezun sayıları ile orantılı olarak en fazla üyemiz Mühendislik Fakültesi’ndendir. İnşaat Mühendisliği,

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği mezunu üyelerimiz yüzde 37’sini

  oluşturmaktadır.

  Mevcut üyelerimiz üzerinden yapılan analize göre; üyelerimiz içinde mezun olur olmaz dernek üyesi

  olanların oranı %13,5, ilk üç yıl içinde olanların oranı %26, ilk on yıl içinde üye olanların oranı ise

  %55’tir.

  Derneğimizin üye sayısının arttırılması, farklı alanlarda gelişim sağlanması için özellikle az

  üyemizin bulunduğu bölüm ve fakültelerde çalışmaların yapılması, yeni mezunların üye olma

  oranının arttırılması derneğimizin öncelikli hedefleri arasında yer almıştır.

  Bu amaçla dernek tanıtım broşürümüz, farklı yaş ve meslek grubundan mezunlarımızın

  ilgisini çekecek şekilde güncellenmiştir. Mezunlar Günü ve Mezuniyet Töreni'nde bölüm

  odaklı çalışmalar organize edilmiştir. Yeni mezunlarımıza ulaşmak için diploma töreninde

  stand açılmış, güncellenen broşürlerimizin yaygın dağıtımı sağlanmıştır. 2 yıllık çalışma

  dönemimiz boyunca yeni üye olan mezunlarımızın %32,4’ü 2010 yılı ve sonrası mezun,

  %63’ü ise 2000 ve sonrası mezunudur.

  Düzenlenen konser, panel, söyleşi, konferans, seminer ve görsel birtakım sunumlar ile

  mezun ve üyeler ile ilişkiler güçlendirilmektedir.

  Mezunlarımızın önemli bir oranının kalıcı ya da geçici olarak yurtdışında yaşadığı tespit

  edilmiş, bu anlamda yurtdışında bulunan temsilciliklerimiz ile yeniden iletişime geçilmiştir.

  Yine bu doğrultuda, yurtdışında olan mezunlarımızın birbirleriyle iletişimlerinin geliştirilmesi

  için yapılan çalışmalara destek olunmuştur. Avrupa’da yaşayan mezunlarımızın 2017 ve

  2018 yıllarında iki kez yaptıkları METUROPE toplantılarına destek olunmuştur.

  Üyelik ve aidat tahsilatı çalışmaları

  Üye sayımızın arttırılmasına yönelik olarak özellikle genç ve yeni mezun arkadaşlarımızla

  iletişime geçilmiştir. Komite, komisyon ve çalışma gruplarımız bu yönde çalışma yapmaları

  için teşvik edilmiştir. Son olarak üyelik sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran “Üyelik Yazılım

  2010-20184% 2000-2009

  16%

  1990-199931%

  1980-198931%

  1970-197915%

  1960-19693%

 • 16

  Programı”nın kullanılmaya başlanmasından itibaren üye sayısının artacağı ön

  görülmektedir.

  Haziran 2016 – Nisan 2018 tarihleri arasında 170 üyenin borçlarını ödeyip dilekçelerini

  vermeleri, 33 üyenin vefat etmesi ve 4 üyenin üyelik nakli gerçekleştirmesi sonucu 207

  üyenin üyeliği iptal edilmiştir.

  Haziran 2016 – Nisan 2018 tarihleri aralığında toplamda 336 kişi yeni üyelik ve üyelik

  aktifleştirme başvurusunda bulunmuştur. 30 Nisan 2018 itibarıyla toplam üye sayısı

  6848’tir.

  Kredi kartından aidat tahsilatı gerçekleştirilemeyen üyelerimize, her ayın 5’i ve 20’sinde

  yapılan aidat çekimlerinin ardından e-posta yoluyla bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.

  Düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bülten aracılığıyla üyelerimize, aidat ödemelerine ilişkin

  bilgilendirmeler yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda da yer aldığı gibi aidat tahsilatında artış

  gözlemlenmiştir.

  2014-2015-2016-2017 ve 2018 yıllarına ait aidat tahsilatına ilişkin tablo aşağıda yer

  almaktadır.

  Aylar 2014 2015 2016 2017 2018

  Ocak 181.135,12 ₺ 160.476,01 ₺ 221.854,80 ₺ 195.726,00 ₺

  257.938,00 ₺

  Şubat 125.303,61 ₺ 122.301,22 ₺ 174.223,70 ₺ 154.031,96 ₺

  172.639,00 ₺

  Mart 114.190,22 ₺ 123.819,97 ₺ 142.431,47 ₺ 137.060,63 ₺

  168.973,67₺

  Nisan 107.719,60 ₺ 116.705,88 ₺ 143.070,87 ₺ 177.479,00 ₺

  149.886,00 ₺

  Mayıs 110.280,41 ₺ 118.155,95 ₺ 138.367,20 ₺ 152.440,00 ₺

  132.405,00 ₺

  Haziran 30.849,55 ₺ 38.750,31 ₺ 37.088,83 ₺ 78.063,00 ₺

  Temmuz 23.247,04 ₺ 30.503,47 ₺ 29.195,55 ₺ 73.459,75 ₺

  Ağustos 19.034,99 ₺ 26.038,41 ₺ 21.257,63 ₺ 44.209,00 ₺

  Eylül 15.277,13 ₺ 19.384,60 ₺ 11.169,65 ₺ 36.319,33 ₺

  Ekim 14.237,19 ₺ 15.737,48 ₺ 11.234,98 ₺ 45.428,50 ₺

  Kasım 9.354,23 ₺ 11.185,99 ₺ 24.412,31 ₺ 48.592,00 ₺

  Aralık 10.949,62 ₺ 15.793,85 ₺ 12.573,91 ₺ 50.263,00 ₺

  TOPLAM 761.578,71 ₺ 798.853,14 ₺ 966.880,90 ₺ 1.193.072,17 ₺

  881.841,67 ₺ Birikmiş borcu olan üyelerimizin borçlarını ödemelerine yönelik Mart 2017- Aralık 2017 tarihlerini kapsayan bir çalışma planı oluşturulmuştur. Bu çalışma planı kapsamında, Nisan 2017 itibarıyla üyelik aidatı tahsil etme oranının arttığı görülmektedir.

 • 17

  5. Etkinliklerimizin daha fazla alanda paylaşımını sağlayacak iletişim platformları

  oluşturmak

  Üyelerimiz ve mezunlarımız ile iletişim kurabilemek ve etkinliklerimizin kamuoyunda

  görünürlüğünü arttırmak için çalışmalar yapılmıştır. Bu anlamda internet sitemiz daha

  dinamik ve kullanıcı dostu bir yapıya dönüştürülmüştür. Derneğimizin her köşesinden

  kesintisiz, hızlı ve güvenilir internete ulaşım için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Birçok

  sosyal medya platformunda kurumsal hesaplar oluşturularak kurs, seminer, etkinlik, panel

  vb. duyuruların yaygın paylaşımı sağlanmıştır. Önemli gün ve duyurularda gazete ilanları

  verilmiş, çeşitli basın organlarına röportajlar verilmiş, derneğimiz ile ilgili haberlerin

  duyurulması sağlanmıştır.

  6. Geçmişimiz Gururumuz Geleceğimiz Umudumuzdur!

  Yönetim Kurulumuz ODTÜ bilincini ve ODTÜ geleneğini sürdürme anlayışı ile çalışmaktadır.

  Bu anlayışın gereği olarak ortak hafıza oluşturma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

  3 Ekim 2016 tarihinde yitirdiğimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Himmet Şahin nezdinde,

  ODTÜ Mezunları Derneği’nin son on yılını anlatan, bir mezun derneği yönetim biçimi sunan

  ve ODTÜ’nün son 10 yıllık siyasi tarihine de ışık tutan bir belgesel hazırlanmıştır. Belgeselin

  hazırlanma sürecinde derneğimiz ile ilgili oldukça önemli arşiv görüntüleri elde edilmiştir.

  “ODTÜ’ye Değer Katanlar” projesi geliştirilmiş, bu anlamda ilk etkinliğimiz Sayın Engin

  Karaesmen onuruna yapılmıştır. Engin Karaesmen’e hitaben hazırlanan mektuplar

  hocamız nezdinde ODTÜ’nün bir dönemini anlatan niteliktedir. Hazırlanan mektuplar

  kitaplaştırılarak tarihe not düşülmüştür. ODTÜ’ye Değer Katanların önümüzdeki

  dönemlerde de derneğimizde ağırlanması dernek ve üniversite hafızamız için önemlidir.

  Arşivin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 68’in 50. yılı kapsamında

  19 Ağustos 1966’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için Sinan Cemgil gibi isimlerin

  katıldığı yaz stajlarının hikayesini anlatan “Bir Destan Stajın 50 Yıl Ardından – Muş/ Korkut”

  isimli sergiye ve belgesel gösterimine ev sahipliği yapılmıştır. Selçuk Pehlivanlı tarafından

  derneğimize bağışlanan arşiv, çalışmalarımıza önemli katkıda bulunmuştur.

  7. Derneğimizin varlığını sürdürebilmesi için çalışmalar yapmak

  Derneğimiz kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak, ülkemizin ekonomik koşulları göz

  önünde bulundurulduğunda artan maliyetleri düşürebilmek için çeşitli çalışmalar ve

  projeler gerçekleştirmektedir. Üye aidatlarımız derneğimizin en temel gelir kaynağıdır.

  Üyelendirme programının altyapısal bazı sorunları nedeniyle karşılaştığımız problemler

  çözülmüş, birikmiş borcu olan üyelerimizin aidatlarını ödeyebilmeleri için çeşitli çalışmalar

  yapılmıştır. Bunun yanında işletme maliyetleri gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla

  desteklenmiş, maliyet azaltıcı projeler geliştirilmiştir.

  8. Üyelerimizin istek ve taleplerine yanıt oluşturmak

  Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin taleplerini ve eleştirilerini iletebilmesi aynı zamanda

  gelen eleştirilere çözüm bulunabilmesi amacıyla her hafta Perşembe günü üyelerimizle bir

  araya gelmektedir.

  Yapılan çok sayıda forumun yanı sıra, çeşitli konularda yapılan anketlerle eğilim yoklaması

  yapılmıştır. Konsey Dayanışma Komitesinin üye ilgi eğilimini araştırmak için yaptığı ankete

  76 üyemiz katılmıştır. Yüzde 20’si aktif olarak dernek komite, komisyon ve çalışma

 • 18

  gruplarına katıldıklarını beyan ederken, neredeyse tamamı çeşitli etkinliklere ilgi

  duyduğunu ifade etmiştir. Katılım sağlama eğilimi ise oldukça düşüktür. Anket sonuçları

  doğrultusunda yaptığımız toplantılar sonucunda Akademisyen Alt Grubu oluşturulmuş,

  Çocuk Akademisi projesi hayata geçirilmiştir.

  Doğanın korunması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik dijital bülten projemize

  başlamadan önce yaptığımız ankete ise 478 üyemiz katılmıştır. Katılanların yüzde 81.2’si

  basılı format yerine bültenimizin dijital olarak ulaştırılmasını tercih etmiştir. Öte yandan

  anketlerde Bülten’in adrese tesliminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilmiştir. Önlem olarak

  dağıtım şirketimiz ile imzalı teslim çalışması yapılmıştır.

  Dönem boyunca yapılan forumlarda alınan kararlar doğrultusunda gündeme özel, süreli

  çalışma grupları oluşturulmuştur.

  B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

  1. Öğrencilerimizin çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı ve her türlü

  ayrımcılığa karşı bireyler olmalarına katkı sağlamak

  ODTÜ’lü olma bilincinin ve ODTÜ geleneğinin kuşaklar arası aktarımının öneminin farkında

  bir mezun derneği olarak bu konuda sorumluluğumuzun bilinciyle hareket eden

  yönetimimiz, öğrencilerimiz ile yakın temas halindedir. Tüm zorluklara rağmen, önceki

  dönemlerde oluşturulan ODTÜ Bileşenleri kültürü geliştirilerek devam ettirilmektedir.

  Öğrencilerimizin organize ettiği konferanslar ile sosyal sorumluluk projelerine olanaklarımız

  doğrultusunda destek olunmuştur.

  32. ODTÜ Bahar Şenliği’nin önce bir güne indirilmesi öğrencilerimizin ve öğretim

  üyelerimizin yönetim ile yaptığı görüşmeler sonucunda üç güne çıkartılması, Ankara

  genelinde yasaklanan LGBTİ+ eylemleri doğrultusunda ODTÜ’de de “Onur Yürüyüşü”nün

  yasaklanması ve tüm bu süreçlerde yaşanan tartışmalar üzerine derneğimiz üyelerini

  bilgilendirici, özerk demokratik üniversite, ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları

  Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi örgütlenme özgürlüğü, özgür bilimsel eğitimi savunan bir

  açıklama yayımlanmıştır.

  2. Yeni öğrencilerimizin ODTÜ’yü ve derneğimizi tanımalarını sağlamak

  Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönem de ODTÜ’yü kazanan öğrencilerimize ulaşılmış,

  kayıt döneminde Ankara’daki liselerde okuyarak ODTÜ’ye yerleşen öğrencilerimize ODTÜ’yü

  ve derneğimizi tanıtmak amacıyla dönem başlarında kokteyller düzenlenmiştir. Yüzlerce

  öğrencimize dokunduğumuz kokteyllerde Konsey Dayanışma Komitemiz Öğrenci

  Danışmanlığı (ÖDAP) programını, derneğimiz bünyesinde çalışan Ankara Gönüllü Takımı

  (AGT) ise etkinliklerini tanıtmak amacıyla stant açmıştır.

  3. Öğrenci Profil Çalışması

  Yüksek Öğretim Kurumu’nun hazırladığı yeni yazılım sayesinde, son üç yılda üniversitemizi

  tercih eden ve yerleşen öğrencilerimizin eğitim- öğretim ve tercih eğilimleri verilerine

  sahibiz. Bu veriler ışığında Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu’muzun başlattığı çalışma ile

  öğrenci profil çalışması yapılmaktadır.

 • 19

  Öğrenci Profili Çalışması2

  2 Bu çalışma Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu’nun Mezun Analizi çalışmasının bir parçası olarak yapılmıştır.

  Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim

  Yapan Resmi Liseler)53%

  Özel Temel Lise0%

  Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise/ Özel Anadolu

  Lisesi10%

  Fen Lisesi9%

  Anadolu Öğretmen Lisesi14%

  Özel Fen Lisesi4%

  AÖL 4%

  Lise3%

  Diğer3% 2015

  Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi

  Liseler)31%

  Özel Temel Lise25%

  Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise/ Özel

  Anadolu Lisesi15%

  Fen Lisesi10%

  Anadolu Öğretmen Lisesi7%

  Özel Fen Lisesi6%

  AÖL3%

  Lise1%

  Diğer2%

  2016

 • 20

  2015, 2016 ve 2017 yıllarında üniversitemize yerleşen öğrencilerin mezun oldukları okul

  kategorilerini gösteren yukarıdaki grafikler, dershanelerin Özel Temel Liselere

  dönüştürülmesi ile birlikte yüzde 50’lerin üzerinde olan Anadolu Liselerinden gelen

  öğrencilerin payının yüzde 20’sinden fazlasını Özel Temel Liselerin aldığı görülmektedir.

  Lise düzeyinde bakıldığında, özellikle 2016 yılında Anadolu Liselerinden Özel Temel Liselere

  önemli bir kayma yaşandığı gözükmektedir. En çok öğrenci aldığımız Anadolu Liselerinin

  yerini Özel Temel Liseler almıştır. Bu durum 2017 yılında bir miktar normale dönmüş olsa

  da Özel Temel Liselerden gelen öğrencilerin oranı yüzde 22 ile ikinci sırada yer almıştır.

  2015 yılında üniversitemize en çok öğrenci yerleştiren ilk 10 lise: Ankara Atatürk A.L.,

  Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Gazi A.L., Ankara TED Koleji, İzmir Bornova A.L., Ankara

  Mehmet Emin Resulzade A.L, Ankara Nermin- Mehmet Çekiç A.L., Dr. Binnaz Ege- Dr.

  Rıdvan Ege A.L., Ümitköy A.L., Ankara Ayrancı A.L.

  2016 yılında üniversitemize en çok öğrenci yerleştiren ilk 10 lise: Ankara Atatürk Lisesi,

  Özel Ankara Matematik ve Fen Bilimleri Temel Lisesi, Özel nesibe Aydın Yıldızlar Temel

  Lisesi, Ankara TED Koleji, Özel Ankara Açı Temel Lisesi, İzmir Atatürk A.L., Ankara Atatürk

  A.L., İzmir Bornova A.L., Ankara Fen Lisesi, Özel Jale Tezer Temel Lisesi.

  2017 yılında üniversitemize en çok öğrenci yerleştiren ilk 10 lise: Ankara Atatürk A.L., Özel

  Nesibe Aydın Yıldızlar Temel Lisesi, Özel Ankara Matematik ve Fen Bilimleri Temel Lisesi,

  Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Gazi A.L., Ankara TED Koleji, İzmir Atatürk A.L., Ankara

  Mehmet Emin Resulzade A.L., Nermin- Mehmet Çekiç A.L, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları.

  Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizin yüzde 40’a yakın bir bölümü Ankara’da ikamet

  etmektedir. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Eskişehir ve Kocaeli son üç yılda

  en çok öğrenci yerleştiren kentler olmuştur. Öte yandan Ağrı, Bayburt, Bingöl, Siirt, Şırnak,

  Hakkari, Muş ve Kilis üç yıl içinde en fazla üç öğrenci yerleştiren kentlerimizdir.

  Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi

  Liseler)38%

  Özel Temel Lise22%

  Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise/ Özel

  Anadolu Lisesi13%

  Fen Lisesi10%

  Anadolu Öğretmen Lisesi6%

  Özel Fen Lisesi2%

  AÖL5%

  Lise 2%

  Diğer2%

  2017

 • 21

  Alan çalışmaları ile beslenecek olan öğrenci profil çalışmamız sonucunda öğrencilerimizin

  ihtiyaç ve ilgi alanların daha sağlıklı bir şekilde tespit edilerek, onlara daha fazla katkı

  sağlamak amaçlanmaktadır.

  4. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

  düzenlenen etkinliklere katılımlarını arttırmak

  Derneğimizin bünyesinde yapılan paneller, seminerler, konferanslar ve söyleşiler

  öğrencilerimize duyurulmuş, katılımlarının arttırılması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu

  konuda bölümlerle iletişime geçerek, ilgili panel ve söyleşilerin öğrencilere de iletilmesi

  sağlanmıştır.

  Ayrıca öğrencilerimizin düzenlediği bilimsel çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine de

  destek olunmuştur.

  5. Öğrencilerimizin ihtiyaçları için maddi destek sağlanması

  Bu dönem en önemli projelerimizden biri olan Maraton Çalışma Grubunun önemli katkısı ve

  üyelerimizin destekleri ile burs ücretlerimiz arttırılmış, her konuda öğrencilerimizin yanında

  olunmuş, yer yer iş ve ev bulmalarına yardım edilmiş, üyelerimizin bağışları ile bazı

  öğrencilerimizin giysi ve ev eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır.

  5.1. Bursiyerlerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar

  2016-2017 ve 2017-2018 akademik dönem başında derneğimizin Burs ve Yardımlar Komitesi

  tarafından yapılan hesaplamalarla belirli bir puanın üzerindeki öğrencilerle görüşmeler

  yapılmıştır.

  Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı

  sunabilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için etkinlikler düzenlenmiştir.

  Bursiyerlerimizin dernek ile bağlantılarını pekiştirmek için dernek bünyesinde faaliyet

  gösteren OMD Tiyatro Oyuncularına (Tiyatro Kulübü) katılmaları ve sergilenen oyunlarda yer

  almaları sağlanmıştır.

  Bursiyerlerimizin derneğimiz bünyesinde yer alan Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü gibi çeşitli

  sosyal etkileşim gruplarında yer almaları desteklenmiş, dernekte yapılan panel ve seminer

  gibi faaliyetlerin duyuruları dernek ile ilişkilerini pekiştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda

  bulunmak amacıyla bursiyerlerimize iletilmiştir.

  Bursiyer ve burs veren üye sayılarının arttırılması dernek olarak en önde gelen

  amaçlarımızdan birisi olmuştur. 2016-2017 döneminde yardım yapılan öğrencilerle birlikte

  toplam 456 öğrenci 2017-2018 döneminde 506 öğrenci derneğimizden burs ve yardım almaya

  hak kazanmıştır.

  Derneğimizin burs fonuna düzenli maddi katkı için projeler üretilmektedir. Maraton Çalışma

  Grubu çalışma dönemimiz boyunca üç büyük kampanya düzenlemiştir. Mezunlarımıza,

  ODTÜ’lü firma sahiplerine, ODTÜ’lü çalışanlara ve ODTÜ dostlarına burs fonuna katkıda

  bulunmaları için e-posta ve telefon yoluyla ulaşılmaya çalışılmaktadır. Birçok üye, mezun ve

 • 22

  ODTÜ dostu bu dönemde de bağış miktarlarını artırarak burs fonuna destek vermeye devam

  etmişlerdir.

  Burs veren üye ve ODTÜ dostları yaklaşık 1000 kişiye ulaşmıştır. Senelere göre burs gelirleri

  aşağıda gösterilmektedir.

  2006 – 2018 BURS GELİRLERİ

  2016 MAYIS – 2018 NİSAN ARASI BURS GELİR DAĞILIMI

  0,00

  200.000,00

  400.000,00

  600.000,00

  800.000,00

  1.000.000,00

  1.200.000,00

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/4

  2006-2018 BURS GELİRLERİ

 • 23

  5.2. Bursiyer etkinliklerimiz;

  2016-2017 ve 2017-2018 akademik dönem etkinlikleri aşağıda sunulmuştur:

  2016 – 2017 Yılı Bursiyer Etkinlikleri

  19 Aralık 2016 - Üye ve Bursiyerler - Yılbaşı Kokteyli

  26 Şubat 2017 - Tolga Çandar ile Söyleşi

  12 Mart 2017 - Doğan Tılıç ile Söyleşi

  26 Mart 2017 - Elif Eylem Koç Maviş ile Söyleşi

  09 Nisan 2017 - Fulya Doğan ile “Küba ve Çin Fotoğrafları” Sunumu ve Söyleşisi

  2017-2018 Yılı Bursiyer Etkinlikleri

  03 Aralık 2017 - Maraton Çalışma Grubu Sunumu - Murat Özsoy ile söyleşi

  25 Aralık 2017 - Üye ve Bursiyerler - Yılbaşı Kokteyli

  25 Şubat 2018 – Ercan Kesal ile Söyleşi

  25 Mart 2018 – Fulya Doğan ile Söyleşi

  15 Nisan 2018 – Aylin Aysim ile Söyleşi

  C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

  1. Bilimsel eğitim, demokratik yönetim anlayışı ile özerk üniversite

  Derneğimizin bilimsel eğitim ve demokratik yönetim anlayışı ile özerk üniversiteleri

  savunmakta, bunun yalnızca üniversitemize karşı değil, tüm topluma karşı temel

  sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Bu anlayışından taviz vermeyen

  derneğimiz bu doğrultuda oluşan ODTÜ Bileşenleri ile bir arada hareket etmektedir.

  2. Üniversitemizin gelişmesi için üniversite yönetimi ile ilişkilerin geliştirilmesi

  Derneğimizin ve üniversite yönetiminin ortak amacı olan “ODTÜ’nün varlığına ve gelişimine

  katkı sağlanması” için tüm platformlarda görüşmeler yapılmaya çalışılmıştır. Dönem başında

  yapılan Konsey toplantılarında gösterilen iyi niyet beyanları sonucunda mezunlar için mobil

  ÜYE/MEZUN ODTÜ DOSTU

  ETKİNLİK BAĞIŞLARI

  FİRMA BAĞIŞLARI

  MARATON BURS

  YURTDIŞI2017

 • 24

  uygulama çalışmasına başlanmış, yapılan iki toplantıda derneğimiz gönüllü olarak elinden

  gelen desteği vermiştir ve vereceğini beyan etmiştir. Bu süreç üniversite yönetimimizin

  uygulamayı başka türlü yapmayı seçmesi üzerine sonlanmıştır.

  Derneğimiz, 1 Temmuz 2016’da ve 1 Temmuz 2017’de yapılan “Mezunlar Günü”ne

  katılarak, üniversitemizin yanında olmuştur.

  Üniversitemiz tarafından geliştirilen yeni projelerde mezunların bilgi ve tecrübelerinden

  faydalanma ve bazı özel projelere katkı ve katılım sağlanması konularında çalışmalara

  devam edilmiştir.

  3. Üyelerimiz ile üniversitemiz arasında köprü oluşturma

  Derneğimiz önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de üyelerimiz ile üniversitemiz

  arasında köprü olma sorumluluğunu üstlenmiştir. Mezunlarımızın kampüs alanını kullanma

  saatlerine getirilen düzenleme ile ilgili üniversitemiz ile iletişime geçilmiş, üniversitemiz

  yönetimi tarafından verilen bilgi üyelerimizle paylaşılmıştır. Yine Eymir’in son durumu ile

  ilgili basında yer alan haberler üniversite yönetimine sorulmuştur. Yönetimden gelen

  cevaplar üyelerimizle paylaşılmıştır. Üniversitemizde yaşanan önemli olaylara karşı yapılan

  duyurular üyelerimize aktarılmış, konuya dair bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Üyelerimizin

  üniversitemizdeki sticker, Eymir girişi, havuz kullanımı gibi olanaklardan yararlanabilmesi

  için aracı olunmuştur.

  30 Haziran 2018 tarihinde düzenlenmesi planlanan ODTÜ Mezunlar Günü, üniversite

  yönetimimizce 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek

  YKS sınavı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve 8

  Temmuz olası ikinci tur seçim tarihleri göz önüne alınarak 15 Eylül 2018 Cumartesi gününe

  ertelenmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızın “Mezunlar Günü”ne göre

  programlarını ayarlamış olmaları göz önünde bulundurularak ve derneğimize gelen telefon

  ve e-postalar doğrultusunda üniversite yönetimimiz ile iletişime geçilmiş, konuya dair

  çözüm önerileri sunulmuştur. Derneğimiz üyelerine ve mezunlarına hitaben yaptığı

  duyuruda, 15 Eylül’de Ankara’ya gelemeyecek olan ve planlarını 30 Haziran’a göre yapan

  mezunlarımızın mağduriyet yaşamaması, dostları ile keyifli bir zaman geçirmesi için gerekli

  adımları atmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

  4. Üniversitemizin fiziksel bütünlüğünün korunması

  Üniversitemizin fiziksel bütünlüğünün korunması için hem kampüs alanı hem de Eymir alanı

  ile ilgili gelişmeler takip edilmiştir. Eymir konusunda çalışmalar Doğa ve Çevre

  Komisyonumuzca titizlikle takip edilmiş, zaman zaman üniversitemiz ve üyelerimizle

  paylaşılmıştır.

 • 25

  Üniversitemizin fiziki bütünlüğü her dönem olduğu gibi bu dönem de önceliğimiz olmuştur.

  Bir önceki dönem öngördüğümüz gibi Şehir Hastanesi gerekçesi ile esasında rant için

  kampüsümüzdeki ağaçlar kıyıma uğratılmış, kampüs bütünlüğüne önemli bir saldırı

  yapılmıştır. Yönetim Kurulumuz bir önceki dönemden edindiği deneyim ile bu konuda

  hazırlıklarını yapmıştır. Öncelikli olarak Mezunlar Konseyi Platformunda Rektörlüğümüz ve

  Derneklerimiz ile konuya dair bilgi paylaşımı yapılmış, ileriye dönük bilgi talebinde

  bulunulmuş ve endişelerimiz paylaşılmıştır. Haziran 2017 itibarıyla Ankara’nın tüm

  demokratik kitle örgütleri, mahalle ve çevre örgütleri ile iletişime geçilerek konuya dair

  farkındalık yaratılmıştır. Bu konunun yalnızca ODTÜ’nün değil Ankara’nın sorunu olduğu

  bilinciyle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan geniş katılımlı iki forumun sonucu olarak

  Yeşil Ankara Platformu3 kurulmuş ve birçok kitle örgütü bir araya getirilmiştir. Platform

  çalışma grupları oluşturarak Ankara’nın yeşil alanlarının öneminin tüm kamuoyu ile

  paylaşılması, sürecin şeffaf ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için çaba harcamıştır.

  Konuya dair birçok kez forum düzenlenmiştir. Öte yandan rantçı zihniyet 9 Eylül 2017’de

  bir gece baskını ile yine yüzlerce ağacımızı katlederek birçok canlının yaşam alanını yok

  etmiştir. Üniversitemizin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı Protokolden imzasının

  çekilmesi talebiyle 10 Eylül 2017’de “ODTÜ’ye Sahip Çıkacağız” başlığı ile bir basın

  açıklaması düzenlenmiştir (Bknz Ek 5). 16 Eylül 2017’de ise yaygın bir duyuru ile ülke

  çapındaki tüm mezunlarımızın çağırıldığı bir forum organize edilmiştir. Forum sonuçları

  kamuoyu ve üyelerimizle yaygın bir şekilde paylaşılmıştır. 20 Eylül 2017’de Rektörlük

  tarafından organize edilen ve Dernek Başkanımızın son anda telefon ile davet edildiği

  bilgilendirme toplantısında katılarak, Forumda mezunlarımızın da ortaklaştığı

  Rektörlüğümüzün protokolden imzasının çekmesi talebi bir kez daha dile getirilmiştir. Yeşil

  Ankara Platformu bileşenleri, “Kentimize Sahip Çıkıyoruz, Rant ve Talana İzin

  Vermeyeceğiz!” diyerek bir basın açıklaması yapmış ve kıyımın sorumluları hakkında suç

  duyurusunda bulunulmuştur.

  Bu kıyım, önümüzdeki süreçte de devam edecek, kampüsümüz ve şehrimiz için tehdit

  unsuru olmayı sürdürecektir. Derneğimiz kampüs bütünlüğünü ve Eymir’i savunmaya

  devam edecektir.

  5. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarının desteklenmesi

  ODTÜ’de çalışan öğretim üyelerinin ve diğer üniversitelerde çalışan ODTÜ mezunu

  akademisyenlerin davet edildiği “Akademisyenler Toplantısı”ndan Konsey Dayanışma

  Komitesi (KDK) altında bir akademisyen alt çalışma grubu oluşturulmuş, bu çalışmanın

  ürünü olarak Çocuk Akademisi projesi olgunlaştırılmıştır. Yapılan toplantılar ve çalışmalar

  sonucunda, alt çalışma grubumuz çalışma programımızda da yer alan Sosyal Araştırmalar

  Enstitüsünün kurulması için adım olacak şekilde Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu’na

  dönüştürülmüştür. Çalışma grubumuz başlangıç noktası olarak üniversitemizin mezun ve

  öğrenci profilini detaylı bir şekilde ele almayı öngörmüştür.

  ODTÜ Bileşenleri tarafından düzenlenen “Bahar Dersleri” ile akademiden uzaklaştırılmaya

  çalışılan öğretim üyelerinin çalışmaları öğrencilerimiz ile buluşturulmuştur.

  Derneğimiz, uzun süre Ankara Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim çalışmalarına devam eden

  fakat bu süreçte kapatılan, içerisinde ODTÜ mezunlarının da olduğu birçok önemli

  3 Arşive http://yesilankara.com/ adresinden ulaşılabilir.

  http://yesilankara.com/

 • 26

  akademisyenin bulunduğu İnsan Hakları Merkezi’ne kapılarını açmış, şartlar olgunlaştığında

  ise evleri olan Mülkiyeliler Birliği’ne dönmesine destek olmuştur.

  D) DANIŞMA KURULU

  Mevcut Dernek Yönetimi, eski dernek başkanları ve ODTÜ Rektörü’nün bir araya geldiği Danışma

  Kurulu toplantıları yapma geleneği sürdürülmüş, bilgilendirmeler yapılmış deneyimler paylaşılarak

  sunulan öneriler dikkate alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Danışma Kurulu toplantıları Yönetim

  Kurulu için geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliğindedir ve oldukça önemli katkılar sağlanan

  bu buluşmalar devam ettirilecektir.

  Çalışma dönemimiz süresince, gerek derneğimiz gerek ülkemizin gündemi nedeniyle 25 Kasım

  2017 ve 9 Mayıs 2018’de olmak üzere iki kez Danışma Kurulu toplantısı yapılabilmiştir.

  Derneğimizin çalışmaları Danışma Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmış öneri ve eleştirileri alınmıştır.

  Özellikle derneğimizin kurumsal yapısı ve mali anlamda sürdürülebilirliği için önemli katkılar sunan

  Danışma Kurulumuza teşekkür ederiz.

  E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ

  Yurtiçinde bulunan on beş dernek, üç temsilcilik ve yurtdışında bulunan çok sayıda gönüllü mezun

  topluluğumuzla ilişki içinde olunmuş, faaliyetlerine destek verilmiş, ortak çalışmalar yapılmıştır.

  Diyarbakır’da kurulan Diyarbakır ODTÜ Mezunları Derneği 2016 yılında, Batı Karadeniz Temsilciliği

  de 2017 yılında yerel dinamikler sebebiyle ve kurumların talebi doğrultusunda Genel Kurul kararları

  ile kapatılmıştır.

  1. Konsey’de Yer Alan Derneklerimiz

  ODTÜ Mezunları Derneği (Konsey Başkanlığı)

  İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği

  Ege ODTÜ Mezunları Derneği

  Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği

  Bursa ODTÜ Mezunları Derneği

  Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği

  Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği

  Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği

  Denizli ODTÜ Mezunları Derneği

  Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği

  Mersin ODTÜ Mezunları Derneği

  Adana ODTÜ Mezunları Derneği

  Antalya ODTÜ Mezunları Derneği

  Samsun ODTÜ Mezunları Derneği

  Bodrum ODTÜ Mezunları Derneği

 • 27

  2. Temsilciliklerimiz

  Doğu Karadeniz Temsilciliği

  Mardin Temsilciliği

  Yurtdışı Toplulukları

  3. Konsey Çalışmalarımız

  Konsey, geçtiğimiz dönem boyunca iki kez Ankara’da bir kez Antalya’da ve bir kez Mersin’de

  olmak üzere dört kez toplantı gerçekleştirmiştir. Konsey toplantılarına, ODTÜ Mezunları Derneği

  Başkanlığı’nda, rektörümüz ve mezunlardan sorumlu rektör danışmanımız ile ODTÜ Mezun

  Dernekleri’nin temsilcileri katılmıştır.

  Ankara’da gerçekleşen ilk toplantı üniversitemizin yeni yönetimi ile tanışma toplantısı olarak

  değerlendirilmiş, derneklerimiz ve üniversite yönetimi karşılıklı beklentilerini paylaşmıştır.

  Sosyal ve toplumsal sorunlara karşı üniversitemiz ve derneklerimizin ortak duruş, dil ve söylem

  birliği Konsey’de alınmış ilkesel kararlardandır. Bu ilke doğrultusunda, referandum süreci ile

  ilgili ortak bir zemin oluşturulması konuşulmuş, bu doğrultuda ortak bir açıklama

  yayımlanmıştır. Bunun yanında mezun derneklerimizle OHAL’in kaldırılması, KHK

  mağduriyetlerinin giderilmesine dair ortak bir açıklama yayımlanmıştır. Antalya’da yapılan

  toplantıda, Konsey’in işleyişi tartışmaları yapılmış, ilkesel bir birlikteliğe işaret eden Konsey

  Tüzüğü’nün yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda

  derneğimiz sorumluluk almış, gerekli düzenlemeleri yaparak Konsey üyelerine iletmiştir. Tüzük

  değişiklikleri konusu şu ana kadar karara bağlanmasa da önümüzdeki dönem için önemli bir

  gündem maddesi olacaktır. Mersin’de yapılan Konsey’de ise üniversitemizde yaşananlar,

  derneklerimizin üniversite ile ve birbirleri ile ilişkileri gündeme alınmıştır. Yapılan konuşma ve

  tartışmalar sonucunda birçok eksik ve hatalı bilgi düzeltilerek bilgilendirme yapılmış,

  derneklerin daha fazla bir arada durması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

  F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ

  Demokratik bir kitle örgütü olan derneğimiz, toplumsal olaylara çağdaş, demokratik, bilimden

  yana, her türlü ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı takındığı tavır ile yaklaşmaya devam etmektedir.

  1. Katliamlar Karşısında Toplumsal Barışın Yanındayız!

  Ülkemiz ve bölgemiz zor zamanlardan geçmiştir. Geçtiğimiz dönem yaşadığımız katliamlar bu

  dönem ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan saldırılar ve katliamlarla devam etmiştir. Dernek

  olarak bu katliamlara karşı birlikte yaşam ve toplumsal barıştan yana tutumumuzu kararlılıkla

  sürdürdürdük.

  - 28 Haziran’da İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşen saldırıyı kınayan “Karanlığa

  Teslim Olmayacağız! Korkmuyoruz, Susmayacağız” başlığıyla bir bildiri yayımlanmıştır.

  - 10 Ekim 2015’te Ankara’da yaşadığımız katliamda yaralanan arkadaşlarımızın tedavisi için

  10 Ekim Der tarafından başlatılan kampanya Konsey ile paylaşılmıştır. 10 Ekim Der ile ortak

  çalışmalar yürütülmüştür.

 • 28

  - 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barışın bir an önce tesis edilmesi, dili, dini, kimliği ne olursa

  olsun tüm insanların bir arada yaşama koşullarının oluşturulması, özgür, eşit ve demokratik

  bir yaşam kurulması, insanların yaşadıkları coğrafyayı terk etmek zorunda kalmaması için

  barıştan, özgürlükten, kardeşlikten yana tavrımızı vurgulayan açıklamalar yapılmıştır.

  - Tarihimizin en kanlı, en zalim ve en vahşi katliamlarından biri olan 10 Ekim katliamının yıl

  dönümünde katliamda yitirdiklerimizi anmak ve başka katliamların yaşanmaması için

  sorumluların bir an önce cezalandırılması sağlamak amacıyla etkinlikler yaparak kitle

  örgütleri çağrısı ile yapılan anma programlarına katılım sağlanmıştır. 7 Ekim 2016’da s-

  derneğimizde katliamda yaralanan arkadaşlarımızın da katılımıyla “Ah” belgeseli izlenmiştir.

  Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni ile söyleşi gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 2016’da

  Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda, 10 Ekim 2016’da Ankara Tren Garı’nda yapılan anma

  programlarına katılım sağlanmıştır. 2017 yılında da yapılan anma programlarına katılım

  sağlanmıştır.

  - 10 Aralık’ta İstanbul’da yaşanan iki saldırıyı, 17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen saldırıyı

  ve 19 Aralık’ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Rusya Türkiye

  Büyükelçisi Andret Karlov’un ölümüne sebep olan saldırıyı kınama metinleri “Katliamlara

  teslim olmayacağız” vurgusu ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

  - Yeni bir yıla girerken, İstanbul’da bir eğlence mekanında yapılan, onlarca kişinin yaşamını

  yitirdiği ve birçok kişinin de yaralandığı saldırı kınanarak, saldırılara karşı birarada durma

  çağrısı yapılmıştır.

  - 13 Mart 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen saldırıda yaşamlarını yitiren öğrencilerimiz

  Berkay Baş ve Ozancan Akkuş’u unutmadık, unutturmadık. 14 Mart’ta yapılan ODTÜ Bahar

  Derslerinin dördüncüsü Berkay ve Ozancan’a adanmıştır. 13 Mart 2017’de de öğrencilerimizi

  anma mesajı iletilmiştir.

  - Soma katliamının 3. yılında, 13 Mayıs 2017’de meslek örgütlerinin çağrısıyla Madenci

  Anıtı’nda yapılan anma programına katılım sağlanmıştır. 13 Mayıs 2018’de katliamı

  unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı belirten bir anma mesajı iletilmiştir.

  2. Her Türlü Darbeyi, Dikta Rejimini, Tek Adamlığı, Baskı ve Zulmü Reddediyoruz!

  “15 Temmuz Darbe Girişimi” ülkemiz açısından önemli sonuçları olan bir sürecin başlangıcı

  olmuştur. Bu süreçte KHKlar ile yönetilmeye çalışılan ülkemizde OHAL ilanı ile baskılar

  arttırılmıştır. KHKlar ile yüzbinlerce emekçi soruşturulma gereği duyulmadan işinden,

  ekmeğinden edilmiştir.

  - 3 Kasım 2016’da KHK’lara, haksız ve hukuksuz uygulamalara dikkat çekmek amacıyla bir

  basın açıklaması yayımlanmıştır.

  - 7 Şubat 2017’de yayımlanan 686 nolu KHK ile, Ankara Üniversitesi’nden çok sayıda değerli

  bilim insanı görevlerinden ihraç edilmiştir. Aralarında mezunlarımız ve üyelerimizin de

  olduğu bilim insanları ile dayanışma gösterilmiş, yapılan bu haksızlığın bir an önce son

  bulması için bir basın açıklaması yayımlanmıştır. İhraçları protesto etmek için 10 Şubat

  2017’de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilen Büyük Buluşma’ya katılım

  sağlanmıştır.

  - 15 Şubat 2017 tarihinde ODTÜ Bileşenleri olarak KHKlara ve ihraçlara karşı bir basın

  açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasının ardından ODTÜ Bileşenleri ile forum alınmıştır.

 • 29

  Bu süreçte ODTÜ Bileşenleri olarak birlikte neler yapabileceğimize dair çok sayıda toplantı

  yapılmıştır.

  - KHK’lar ve ihraçlar birçok insanımızın canına mal olmuştur. Mayıs 2017 tarihi itibarıyla

  onlarca kişi bu süreçte işten çıkarılma ya da ihraçlarla bağlantılı olarak hayatına son

  vermiştir. Bunlardan biri de Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Bölümü araştırma

  görevlisi Mehmet Fatih Tıraş’tı. 25 Şubat günü canına kıyan Mehmet’i anmak, KHKlara dur

  demek için ODTÜ Bileşenleri olarak 1 Mart tarihinde kampüsümüzde bir anma ve basın

  açıklaması gerçekleştirilmiştir. Yine 1 Mart 2017’de yapılan “ODTÜ Bahar Dersleri”nin

  ikincisi Mehmet Fatih Tıraş’a adanmıştır.

  - 18 Mayıs 2017 tarihinde OHAL’in kaldırılması, KHK’ların sonlandırılması ve KHK

  mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi talebiyle, 11 mezun derneğimizin ortak imzası ile

  bir açıklama yayımlanmıştır.

  - OHAL KHK’ları işini kaybederek çalışma olanakları ellerinden alınan tüm emekçi ve işsizlerin

  haksız yere görevlerini yapmalarının engellenmesine karşı açıklama yapılmış ve OHAL’in

  kaldırılması, KHK mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi talep edilmiştir.

  - ODTÜ Bileşenleri olarak 3 Nisan 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere

  üniversitelere yönelik artan baskıları kabul etmediğimizi belirten ortak bir basın açıklaması

  yapılmıştır.

  - Üyelerimizle birlikte Ankara’dan İstanbul’a yapılan Adalet Yürüşüne ve 9 Temmuz 2017’de

  yapılan Adalet Mitingi’ne katılım sağlanmıştır. 8 Kasım 2017’de “Uçurumun Kıyısında

  Türkiye” Ankara Gala Gösterimi yapılmış ve ardından belgesel ekibi ile söyleşi

  düzenlenmiştir.

  3. Akla ve Bilim Dışılığa Hayır!

  Ülkemiz OHAL koşulları altında bir referandum sürecine sürüklenmiştir. Derneğimiz, 12 Eylül

  Anayasası’nın yetersizliğini savunmasının yanında Partili Başkanlık sistemini dayatan, yasama-

  yürütme ve yargının tek elde toplandığı, antidemokratik bir anayasa önergesini de kabul

  etmemiş, bunu her alanda dile getirilmiştir.

  Bu doğrultuda birçok mezun derneğimizle birlikte “Akla ve Bilim Dışılığa Hayır” diyen bir

  açıklama yayımlanmıştır.

  Referandum sürecini üyelerimizle birlikte örgütleyebilmek için 18 Şubat’ta bir forum yapılmıştır.

  Forumdan çıkan öneriler doğrultusunda dört adet çalışma grubu oluşturarak üyelerimizin

  çalışma gruplarına katılımını teşvik etmek amacıyla 21 Şubat’ta üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

  Madde değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapılmış, seçim güvenliği seminerleri düzenlenmiştir.

  Referandum öncesi ve sonrası ülkemizin durumunu ve bizi neler beklediğini tartışmak üzere

  paneller düzenlenmiştir.

  24 Haziran 2018 erken seçim sürecinde de seçim sürecini tartışan paneller ve söyleşiler

  organize edilmiştir.

 • 30

  4. Çocuklarımız Geleceğimizdir, Karanlığa Teslim Etmeyeceğiz!

  Derneğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimsel bilgi ile donatılması, çağdaş ve demokratik

  bir ortamda gelişimlerinin sağlanması için çalışmakta, temel haklarına yapılan saldırıların

  hepsine kararlılıkla karşı durmaktadır.

  - Derneğimiz Haziran ayında lise öğrencilerimizden gelen çığlığa ses katmak için 14 Haziran

  2016’da “Tüm ODTÜ’lüleri ve ODTÜ Dostlarını Geleceğimize Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz”

  başlığıyla bir açıklama yayımlamıştır.

  - Çocuk istismarı toplumumuzun en büyük sorunlarından biridir ve asla kabul edilemez,

  görmezden gelinemez. Çocuk istismarını ve tecavüzü meşrulaştıran yasa tasarısına karşı

  dernek olarak 22 Kasım’da tepkimizi ortaya koyan bir duyuru paylaşılmıştır. Kitle

  örgütlerinin çağrısıyla Meclis önünde gerçekleşen protesto eylemine katılım sağlanmıştır.

  Bu eylemler karşısında, öneri geri çektirilmiştir.

  - 29 Kasım’da Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda yaşanan ve 11 öğrencinin

  hayatına mal olan yangın hepimizin yüreğini yakmıştır. “Çocuklarımız için ölüm değil, özgür

  yaşam” başlığı ile bir açıklama yayımlanmıştır.

  - Yaklaşık 300 gönüllü öğrencimizden oluşan ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı

  (AGT) kanalıyla Ankara’nın belirli semtlerinde yaşayan alt sosyo-ekonomik düzeydeki

  ailelerin çocuklarına ihtiyaçları doğrultusunda destekler verilmiş, çeşitli etkinliklerle ve

  eğitimlerle sosyal gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Bu çalışmalara, üniversitemiz, Çankaya

  Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi’nin destekleri de bulunmaktadır.

  5. Geçmişimiz Geleceğimizdir, Mücadele Tarihimizdir!

  Dernek olarak ODTÜ geleneğine ve yaşamı boyunca bu gelenekle parallel bir şekilde

  mücadele etmiş değerlerimize sahip çıkmak, emeğin yanında mücadele eden birleştirici her

  hareketi büyütmek amacıyla yapılan etkinlikler devam ettirilmiştir.

  - 8 Haziran 1977’de ODTÜ mücadelesinde katledilen Ertuğrul Karakaya’yı anmak üzere 8

  Haziran 2016 ve 8 Haziran 2017’de Ertuğrul’un katledildiği yerde anma törenleri

  düzenlenmiştir.

  - 2 Temmuz Madımak Katliamı’nın yıldönümünde Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımız

  anılmış, onları unutmamak ve unutturmamak adına bir açıklama yayımlanmıştır.

  - 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda

  ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhuriyet değerlerine sahip

  çıkan açıklamalar ile ülke