ocenjivanje u srednjem strunom obrazovanju

Download Ocenjivanje u srednjem strunom obrazovanju

Post on 25-Jul-2015

308 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Ocenjivanje u srednjem strunom obrazovanju Miomir Despotovi Filozofski fakultet, Beograd Program za reformu srednjeg strunog obrazovanja 2 2. Ocenjivanje je deo procesa razvoja programa Specifikacija rada Specifikacija uenja Specifikacija uslova Specifikacija evaluacije 3. Savremeni pristup ocenjivanju Ocenjivanje je skup postupaka kojim se utvruje u kojem stepenu su dosegnuti ishodi obrazovanja uenja. 4. Tradicionalno razumevanje ocenjivanja Ocenjivanje preteno usmereno na zakljunu procenu postignua; Svodi se na to koliko su uenici uspeni u situaciji ispitivanja; Nije deo procesa uenja nastave, ve posebna aktivnost koja se samo obavlja u vreme nastave 5. Ocenjivanje je deo procesa uenja kada nastavnik poznaje ishode modula planira ocenjivanje kontinuirano prati postignue uenika u dosezanju ishoda oblikuju i projektuju ocenjivanje biranjem odgovarajuih metoda, instrumenata i materija, sprovodi ocenjivanje, to ukljuuje i prikupljanje podataka; obavetava uenike o zahtevima koje postavlja i obezbeuje da oni razumeju svoju ulogu i odgovornost u odnosu na ocenjivanje obezbeuje relevantnu povratnu informaciju uenicima evaluira proces ocenjivanja 6. Funkcije ocenjivanja Informativna funkcija ocenjivanja Usmerenost ka nastavniku nastavnik daje ueniku povratnu informaciju o njegovom napredovanju u uenju Evalutivna funkcija ocenjivanja Usmerenost ka ishodu nastavnik na osnovu analize podataka dolazi do opteg suda o uspehu uenika u odnosu na kriterijume Instruktivna (razvojna) funkcija ocenjivanja Usmerenost ka ueniku nastavnik predlae ueniku sledei korak u uenju Motivaciona funkcija ocenjivanja Usmerenost ka ueniku nastavnik deluje na samopouzdanje i zainteresovanost uenika 7. Vrste ocenjivanja Formativno ocenjivanje Utvrivanje napredovanja tokom procesa uenja paket informacija koji govori o tempu, obimu i kvalitetu obrazovanja i uenja Jasno govori ta jeste postogao i ta jo treba da postigne Sumativno ocenjivanje ta je naueno posle zavretka procesa obrazovanja i uenja bilans uenja i obrazovanja odreuje se status uenika na skali ne/uspenosti 8. Vrste ocenjivanja Ocenjivanje zasnovano na normama meri i uporeuje individualna uenika postignua ili testovske rezultate u odreenoj grupi (razredu, koli, regionu). Koristi se da razvrsta uenike prema grupnoj normi. Norma je prosean uinak grupe, odnosno STANDARD koji uspostavlja referentna grupa. Uenik sa najboljim uinkom dobija i najbolju ocenu. Najbolji rezultat u jednoj grupi moe pripadati grupi ispodprosenih rezultata u drugoj grupi 9. Normalna kriva u ocenjivanju 10. Vrste ocenjivanja Ocenjivanje zasnovano na kriterijumima meri ueniko postignue u odnosu na odreeni standard. Svi uenici mogu da dobiju, (zarade) najveu ocenu ako zadovolje utvrene kriterijume, odnosno standarde. 11. Prezentacija - Elementi ocenjivanja Nedovoljno Osrednje Dobro Odlno Glas Jasan Dovoljno glasan Sa samopouzdanjem 1 2 3 4 Sadraj Iznosi vane informacije Iznosi smislene informacije Pokreti tela mimika gestikulacija Reakcija publike publika motivisana zabavlja se 12. Zakljuna ocena se sastoji od procene postignua u domenu: Znanja - testu znanja/ usmeno isptivanje Vetine lista za procenu vetina ili plan rada Kljunim kompetencije lista kljunih kompetencija

Recommended

View more >