obrazovni program - cso.edu.me csoa/obrazovni programi/obrazovni programi u...¢ ...

Download OBRAZOVNI PROGRAM - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni programi u...¢  Transportno pravo,

Post on 30-Aug-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR

 • 2

  SADRAJ OPTI DIO ................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR ................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................ 3 POSEBNI DIO ................................................................................................ 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................ 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 6 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................. 7 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM ........................................ 7 1.2.2. TEHNIKA MEHANIKA........................................................................... 11 1.2.3. OSNOVI SAOBRAAJA .......................................................................... 17 1.2.4 . OSNOVI ELEKTROTEHNIKE .................................................................... 21 1.2.5 INFORMACIONI SISTEMI ELJEZNICE .......................................................... 29 1.2.6. STABILNA POSTROJENJA ...................................................................... 33 1.2.7. SAOBRAAJNA PSIHOLOGIJA ................................................................. 38 1.2.8. VOZNA SREDSTVA I VUA VOZOVA .......................................................... 45 1.2.9. TRANSPORTNO PRAVO,MARKETING I PEDICIJA .......................................... 52 1.2.10. ORGANIZACIJA PREVOZA STVARI ........................................................... 62 1.2.11. ORGANIZACIJA ELJEZNIKOG SAOBRAAJA ............................................ 78 1.2.12. ORGANIZACIJA PREVOZA PUTNIKA ......................................................... 94 1.2.13. EKSLOATACIJA VUENIH VOZILA ..........................................................103 1.2.14. SREDSTVA OSIGURANJA I VEZE ............................................................113 1.2.15. TRANSPORTNO RAUNOVODSTVO ........................................................121 1.2.16. PRAKTINA NASTAVA ........................................................................127 1.3. IZBORNI PREDMETI ...............................................................................144 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................144 1.3.2. EKOLOGIJA I ZATITA IVOTNE SREDINE ..................................................145 1.3.3. ELJEZNIKI SAOBRAAJNI SISTEMI ........................................................150 1.3.4. SAOBRAAJNA KULTURA .....................................................................161 1.3.5. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ...................................................................167 1.3.6. ZATITA NA RADU ..............................................................................173 1.3.7. ELJEZNIKA KOLA ............................................................................184 1.3.8. EKSPLOATACIJA ELJEZNICA ................................................................190 1.3.9. OSNOVI AUTOMATIKE .........................................................................200 1.3.10. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PREVOZA NA ELJEZNICI ............................208 1.3.11. PREDUZETNITVO ............................................................................216 2. STRUNI ISPIT ........................................................................................222 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA ....................................222 2.1.1. ORGANIZACIJA ELJEZNIKOG SAOBRAAJA .............................................222 2.1.2. ORGANIZACIJA PREVOZA PUTNIKA .........................................................227 2.2. STRUNI RAD ......................................................................................230 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTINOG DIJELA STRUNOG ISPITA STRUNI RAD ...........230 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................239 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA .....................240 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA .........................240 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ..........................240 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ..........................241 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ..............................242 8. 1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ...................242 9. PROFESIONALNA PRAKSA ..........................................................................244 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ..........................................................................244

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i kjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 72 2. Hemija 2 72 72

  UKUPNO A 16 576 14 504 12 432 10 330 1842 B Struno - teorijski predmeti

  1. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72 72

  2. Tehnika mehanika 3 108 108 3. Osnovi saobraaja 2 72 72 4. Osnovi elektrotehnike 2 72 72

  5. Informacioni sistemi eljeznice 2 72 72

  6. Stabilna postrojenja 2 72 72 7. Saobraajna psihologija 2 72 72

  8. Vozna sredstva i vua vozova 2 72 72

  9. Transportno pravo, marketing i pedicija 2 72 72

  10. Organizacija prevoza stvari 2 72 2 72 144

  11. Organizacija eljeznikog saobraaja 3 108 3 108 4 132 348

  12. Organizacija prevoza putnika 3 108 2 66 174

  13. Eksploatacija vuenih vozila 2 72 2 66 138

  14. Sredstva osiguranja i veze 2 66 66

  15. Transportno raunovodstvo 2 66 66

  UKUPNO B 11 396 13 468 10 360 12 396 1620 C Praktina nastava 2 72 2 72 5 180 5 165 489 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 72 282

  2. Ekologija i zatita ivotne sredine 2 72 72

  3. eljezniki saobraajni sistem 2 72 2 72 2 72 216

  4. Saobraajna kultura 2 72 2 72 144 5. Poslovna komunikacija 2 72 72

 • 4

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. 6. Zatita na radu 2 72 2 72 144 7. eljeznika kola 2 72 72 8. Eksploatacija eljeznica 2 72 2 66 66 9. Osnovi automatike 2 72 2 66 138

  10. Tehnologija i organizacija prevoza na eljeznici 2 72 2 66 138

  11. Preduzetnitvo 2 66 66 F Profesionalna praksa 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana G Sedmini broj asova 32 32 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Osposobljavanje za planiranje, pripremanje, organizovanje i kontrola svoga rada i

  rada grupe. - Posjedovanje osnovnih znanja o propisima, normativima i standardima u

  eljeznici. - Poznavanje svih dopuna, izmjena, ispravki, tumaenja i obavjetenja u

  propisima. - Osposobljavanje za analizu kompletne saobraajne situacije u stanici i na pruzi. - Osposobljavanje za kontrolisanje pravilnog sastava vozova. - Osposobljavanje za uvoenje i otkazivanje vozova u saobraaju. - Osposobljavanje za pripremanje dokumentacije za saobraaj voza. - Osposobljavanje za praenje hoda vozova kao i njihov prijem i otpremu iz

  stanice. - Osposobljavanje formiranje puta vonje vozova. - Osposobljavanje za naruivanje i otkazivanje vunih i manevarskih vozila prema

  planiranju otpreme vozova. - Osposobljavanje za objavljivanje promjene u saobraaju vozova za korisnike

  usluga. - Osposobljavanje za pregledanje skretnica. - Osposobljavanje za voenje brige o bezbjednosti saobraaja i primjeni propisa

  kod prijema i otpreme putnika i stvari. - Posjedovanje sistematinosti i odgovornosti u radu. - Poznavanje jedanog stranog jezika. - Posjedovanje informatike pismenosti. - Racionalno korienje sredstva za rad, materijala, energije i vremena. - Primjena propisa zatite na radu i zatite okoline. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju mogu se upisati lica

  koja su zavrila osnovnu kolu ili zavrila dvogodinju strunu kolu. - U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina,

  izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavnikog vijea kole. - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Saobraajno transportni tehniar traje etiri godine.

 • 5

  6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei

  razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola.

View more